:.. trolejbusy.plzenskamhd.net ..:

znak města Plzně   trolejbusy.plzenskamhd.net   znak města Plzně
trolejbusy.plzenskamhd.net: jednodenni jizdenka
Zajímavosti
Přestupná jednodenní jízdenka
Po dlouhotrvajících intervencích ze strany občanských sdružení a dalších subjektů zavedly Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. od 01.03.2003 nový jízdní doklad, plnocennou jednodenní jízdenku. Protože jednodenní jízdenka má na obou stranách předtištěn rok platnosti, dochází každý rok k její grafické obměně. Od roku 2005 navíc v nové verzi v pozměněném barevném provedení a kvůli změně loga PMDP i s jiným typem použitého písma. Od 05.01.2004 lze zakoupit jednodenní jízdenku i v automatech, ale pouze v typu CALE MP-102 (stříbrné).

První jednodenní jízdenky byla v prodeji již od pondělí 17.02.2003 a to jak v prodejní síti PMDP, tak i u ostatních prodejců (trafiky, obchody atd.). Jízdenka je přenosná a platí pro neomezený počet jízd během jednoho kalendářního dne, který si cestující vyplní na zadní straně jízdenky dle uvedeného vzoru.

To znamená, že na tuto jízdenku může během jednoho dne (od 0 do 24 hodin) cestovat i více osob, samozřejmě ne najednou, ale každý samostatně resp. postupně. Pro vyplnění musí cestující použít nesmazatelné pero nebo propisovací tužku a do prázdných kolonek doplní den a měsíc (například 0411, pro použití 4. listopadu). Jízdenka musí být vyplněna před nástupem do vozu a ve voze se dále neoznačuje.

Cestující může na tuto jízdenku cestovat pouze ve vozidlech PMDP, a.s., nelze ji tedy použít u ostatních dopravců systému Integrované dopravy Plzeňska. Do zrušení zpoplatnění přepravy psů a zavazadel, s novým tarifem od 01.01.2005, nešlo jednodenní jízdenku pro tyto účely využívat.

Od nového tarifu konkurují jednodenním jízdenkám silně přestupní časové jízdenky. Jejich platnost je 30, 60 nebo 180 minut a 24 hodin. Poslední zmiňovaná stojí 40,- Kč, tedy stejně jako jednodenní (kalendářní), ale její výhody jsou zřejmé v případě zakoupení v odpoledních a večerních hodinách. Zatím však lze tyto přestupní časové jízdenky získat jen ve vozidlech, která jsou vybavena přístroji na obsluhu čipovou Plzeňskou kartou tzv. Cardmany nebo raději česky "čipomaty".

Od 1. 10. 2007 neplatí v přepravě PMDP, a.s. papírové jednodenní jízdenky, do kterých si cestující museli vypisovat datum platnosti. Tuto jízdenku mohli cestující, kteří ji nevyužili do 12. 10. 2007, možnost vrátit zpět v zákaznickém centru na Denisovo nábřeží č. p. 12 do 31. 12. 2007. Proplacena byla jízdenka pouze v nepoškozeném stavu. Nadále platí jednodenní jízdenky vydané venkovním jízdenkovým automatem, který automaticky vyznačí datum platnosti (= datum zakoupení).

Jednodenní jízdenka 2003 zpředu Jednodenní jízdenka 2003 zezadu
Plnocenná jednodenní jízdenka 2003 zpředu Plnocenná jednodenní jízdenka 2003 zezadu
Jednodenní jízdenka 2004 zpředu Jednodenní jízdenka 2004 zezadu
Plnocenná jednodenní jízdenka 2004 zpředu Plnocenná jednodenní jízdenka 2004 zezadu
Jednodenní jízdenka 2005 zpředu Jednodenní jízdenka 2005 zezadu
Plnocenná jednodenní jízdenka 2005 zpředu Plnocenná jednodenní jízdenka 2005 zezadu
Jednodenní jízdenka 2005 z automatu zpředu Jednodenní jízdenka 2005 z automatu zezadu
Plnocenná jednodenní jízdenka 2005 z automatu zpředu Plnocenná jednodenní jízdenka 2005 z automatu zezadu
Jednodenní jízdenka 2006 zpředu Jednodenní jízdenka 2006 zezadu
Plnocenná jednodenní jízdenka 2006 zpředu Plnocenná jednodenní jízdenka 2006 zezadu
Jednodenní jízdenka 2007 zpředu Jednodenní jízdenka 2007 zezadu
Plnocenná jednodenní jízdenka 2007 zpředu Plnocenná jednodenní jízdenka 2007 zezadu
Cena plnocenné jednodenní jízdenky je 40,- Kč včetně 5% DPH
© 2003 - 2007
pavel2 & hupi

NAVRCHOLU.cz
trolejbusy.plzenskamhd.net: Reklama
Reklama: