:.. trolejbusy.plzenskamhd.net ..:

znak města Plzně   trolejbusy.plzenskamhd.net   znak města Plzně
www.plzenskamhd.net - Aktuality
Plzeň
Aktuality z provozu

28.06.2007
Ve dnech 21. a 22.07. od ranní výpravy do ukončení provozu bude probíhat úplná uzavírka Heyrovského ulice v úseku od křižovatky Skupova – U Borského parku po obratiště linky č. 16.
Provoz linky č. 16 bude zajištěn oba dva dny celodenně autobusy, které se budou ukončeny v blízkosti křižovatky Skupova – U Borského parku. Náhradou za zrušené zastávky Bory, Heyrovského budou pro l.č.16 zřízeny ve Skupově ulici v blízkosti křižovatky Skupova – U Borského parku náhradní výstupní a nástupní zastávky.
Provoz linky č. 30 bude oba dva dny obousměrně odkloněn přes Skupovu ulici. Náhradou za zrušené zastávky l.č. 30 Bory, Heyrovského a U teplárny BUS budou autobusy linky č.30 odbavovat v trolejbusových zastávkách l.č.16 Šimerova a U teplárny.

Dne 21.07. v období od ranní výpravy do ukončení provozu bude probíhat úplná uzavírka křižovatky V Bezovce – Mánesova.
Provoz linky č. 16 bude zajištěn celodenně autobusy, které se budou v uvedeném období jezdit odkloněny z ulice V Bezovce přes Klatovskou třídu. Zastávka Jižní předměstí (směr město) bude pro linku 16 v uvedeném období přeložena do bývalé zastávky linky 22 v Borské ulici. Ostatní zastávky linky č. 16 zůstávají beze změn.

Z důvodu rekonstrukce zastávkového zálivu na Jateční ulici dojde od 09.07. od 7:00 hodin do ukončení stavebních prací k přeložení zastávky Stavební stroje (směr Doubravka) pro linky č. 10, 16 , 28 a 39. Zastávka bude přeložena o cca 30 metrů blíže ke křižovatce Jateční – Těšínská k provizorně vybudovanému nástupišti.

Provoz linky č. 24 bude od 09. do 27.07. posílen o spoje odjíždějící v 8:15 a 8:45 z Bor k Západočeské univerzitě a zpět v 8:25 a 8:50.

S platností od pátku 29.06. bude zaveden provoz na lince č. 72 i v pátek. Pouze v tento den budou spoje jezdit v úseku Bory – Zvon – Rondel a zpět. V novém úseku Zvon – Rondel bude linka obsluhovat pouze zastávku linek č. 33, 39 a 40 Rondel směr náměstí Republiky, kde bude konečná výstupní i nástupní zastávka. Připadne-li na páteční den státní svátek linka nepojede.

V sobotu 16.06. se konal již tradiční Den otevřených dveří v PMDP. Největší letošní novinkou byla představení tzv. pivní tramvaje. Slovo pivní ale není úplně na místě, protože pod stejným označením se běžně v zahraničí prohánějí tramvaje vybavené i výčepním zařízením a možností posezení jako v restauraci.
Více na stránkách Plzeňských tramvají.

Od 11.06. budou pracovníci horního vedení provádět plánovanou opravu trolejového vedení ve Sladkovského a Radyňské ulici - výměna nosné sítě a troleje. Práce budou prováděny v nočních hodinách, kdy je možno vypnout trolejové vedení cca 0.30 až 4.00 h.

S platností od 02.06. je navýšen počet garantovaných spojů s bezbariérovým přístupem do vozidla na lince č. 30.

Od 02.06. je zároveň zrušen první ranní spoj linky S odjíždějící od Intersparu v 9:00 hodin. Ostatní spoje této linky pojedou beze změn.

S platností od ranní výpravy 01.06. je trvale přeložena zastávka linky č. 21 Sukova směr Litice za křižovatku ulic 17. listopadu a Politických vězňů.

Ke dni 31.05. byl ukončen projekt "Zlepšení dopravní obslužnosti města Plzně se zvláštním zřetelem na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace", v rámci kterého byly pořízeny 4 nízkopodlažní tramvaje a instalovány informační systémy do všech vozů MHD v Plzni. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

S platností od ranní výpravy 14.05. je přeložena zastávka Nám. Republiky, Dřevěná směr Muzeum, před křižovatku s Dřevěnou ul. Zastávka bude přemístěna do doby ukončení rekonstrukce povrchu náměstí Republiky.

04.05.2007
Od pondělí 14.05. nastane radikální změna v provozu bezbariérové linky Z, a to jak malého, tak velkého okruhu. Bude zrušeno písemné označení těchto linek, které nyní ponesou číselné označení, linka č. 71 bude stávající linka Z – velký okruh (se změnou trasy) a linka č. 72 bude stávající linka Z – malý okruh (bez změny trasy).
Linka č. 71 – na základě požadavku Sdružení vozíčkářů, dojde ke změně trasy. Ta bude ve směru do Bolevce, Kaznějovské ulice následující: Zvon – Pražská – Anglické nábřeží – Americká – Klatovská – sady Pětatřicátníků – most gen. Pattona – Karlovarská – Lidická – alej Svobody – Fakultní nemocnice – alej Svobody – Komenského – Studentská – Gerská – U Jam – Kaznějovská.
Trasa linky směr Zvon: Kaznějovská – Komenského – alej Svobody – Fakultní nemocnice – alej Svobody – Lidická – Karlovarská – most gen. Pattona – sady Pětatřicátníků – Klatovská – Americká – Anglické nábřeží – Pražská – Zvon.
Zastávky linky: Zvon, Mrakodrap, Sady Pětatřicátníků, Rondel, Lék. fakulta, Lochotín, Fakutní nemoc. Lochotín, U Gery, Studentská Komenského (pouze směr Kaznějovská); Kaznějovská.
Počet spojů zůstává beze změn, dochází k drobným úpravám v časech odjezdů na přání Sdružení vozíčkářů.
Provoz linky č. 72 zůstává beze změn, mimo přeznačení linky a posledního páru spojů, které se posouvají v rámci návaznosti na spoje linky č. 71.

Od ranní výpravy 10.05. dojde k dočasnému přemístění zastávek Nám. M. Horákové pro autobusové linky č. 22, 30, 51 obousměrně a N2 v jednom směru. Zastávka pro směr Bory, Borská pole bude přesunuta na začátek tramvajové zastávky linky č. 1 Slovany, M. Horákové (před souběh kolejí). Pro směr Koterov, Košutka budou linky odbavovat v zastávce linky N2 Nám. M. Horákové.

Z důvodu dláždění zastávky dojde od 10.05. ranní výpravy do ukončení provozu (případně stavebních prací) dne 14.05. k přeložení zastávky U továrničky (směr Červený Hrádek). Zastávka bude přeložena o cca 12 metrů zpět blíže k Plzni.

Z důvodu výkopu plynovodu dojde od 07.05. od 7:30 hodin do ukončení stavebních prací k přeložení zastávky U Pietasu (směr Lobzy). Zastávka bude přeložena za křižovatku s Republikánskou ulicí k provizorně vybudovanému nástupišti.

Kvůli opravě kanalizačních vpustí v zastávkovém zálivu na Jateční ulici, bude od 07.05. po dobu cca 2 týdnů postupně překládána zastávka Stavební stroje (směr centrum). Zastávka bude operativně přeložena v závislosti na postupu stavebních prací do zadní části zastávkového zálivu.

Konání pouti v obci Zruč-Senec má za následek, že budou spoje autobusové linky č. 39 v termínu od ranní výpravy 02.05. do ukončení provozu 10.05. projíždět obcí Zruč – Senec v pozměněné trase: ve směru od Plzně pojedou spoje Třemošenskou ul. ve směru na konečnou, ul. Pod školou, dále ul. Školní a Sportovní zpět na Plzeňskou ul. na Plzeň po stálé trase.
Zastávka Zruč – Senec, rozc. bude obsluhována pouze ve směru do Zruče, v opačném směru bude po dobu uzavírky zrušen. Zastávka Zruč – Senec bude zrušena a přemístěna po dobu uzavírky do Školní ul. před základní školu, kde řidiči odbaví cestující pro výstup i nástup a zároveň zde budou mít odstávku dle jízdního řádu.

S platností od ranní výpravy 01.05. je do odvolání upravena trasa linky N2 v oblasti Slovan z důvodu pokračující rekonstrukce Částkovy ulice.
Spoje linky N2 pojedou odklonem obousměrně mezi Mikulášským nám. a rondelem na nám. gen. Piky po trase tramvajové linky č. 2, tedy ulicemi Sladkovského a Koterovská. Ve směru z Černic odbočí ze Sladkovského ulice do Radyňské jako linka 2 tak, aby obsloužil spoj zastávku linky č. 2 Mikulášské nám.
Zastávky Mikulášské nám. (pro směr z Černic v prostoru zastávky linky č. 1 na Slovanské ul.), Jedlová a Liliová nebude linka N2 obsluhovat. Místo těchto zastávek budou spoje linky N2 obsluhovat zastávky linky č. 2 Mikulášské nám. Pro směr z Černic Sladkovského, U Duhy, Habrmannova.

Od 01.05. došlo k úpravě provozu autobusových linek č. 52, 53 a 54 v pracovních dnech a linky č. 55 v pracovních dnech a o sobotách a nedělích.

 • Linka č. 52 – nepojede nově spoj v 11:16 a 19:31 hod. z Doubravky, Zábělské do zast. Interspar a zpět v 11:53 a 19:43 hod. od Intersparu do zast. Doubravka, Zábělská. Provoz ostatních spojů beze změn.
 • Linka č. 53 – je z důvodu zajištění návaznosti na linku č. 16 posunut v pracovních dnech spoj ve 20:15 hod. z Doubravky, Zábělské do Červeného Hrádku. Spoj pojede nově o 3 min. později, t.j. ve 20:18 hod. Provoz ostatních spojů beze změn.
 • Linka č. 54 – nepojede nově spoj v 18:26 hod. z Doubravky, Zábělské do zast. Interspar a zpět v 19:35 hod. od Intersparu do zast. Doubravka, Zábělská. Provoz ostatních spojů beze změn.
 • Linka č. 55 – pojede dle nového grafikonu v pracovní dny i o sobotách a nedělích.
 • Současně dochází ke změně obsluhy autobusových zastávek v Tlučné. Autobusy pojedou od Plzně resp. ze zastávky Tlučná, U zahradníka rovnou do zastávek Tlučná a Tlučná, konečná. Zastávka Tlučná, konečná bude změněna na zastávku průjezdní, ze které pojedou autobusy vzápětí po odbavení po stávající trase přes zastávky Tlučná, Tlučná, žel. st., Tlučná, Čampule a Tlučná, U zahradníka zpět do Plzně.

S platností od 24.04. je nově zajištěn provoz spojů linky č. 51 autobusy s bezbariérovým přístupem do vozidla. Nízkopodlažní autobusy budou obsluhovat stávající spoje linky č. 51 v pracovních dnech i o sobotách a nedělích.

V Plzni začnou konečně sloužit samoobslužné terminály k nabití elektronické peněženky. PMDP, a.s chystá novinku, která přinese výrazné zkvalitnění všech služeb spojených s Plzeňskou kartou. Jedná se o síť samoobslužných zón umožňujících 24 hodin denně nabití elektronické peněženky na Plzeňské kartě a nahrání předplatného tarifu. Prvních pět samoobslužných terminálů bude uvedeno do provozu v září 2007. V prosinci 2007 už budou mít lidé možnost využívat komfortně celkem 25 samoobslužných zón. Plzeň je prvním městem v České republice, kde bude realizován tento unikátní systém.
Významným faktem je zrušení čtyř prodejních míst pro vyřizování předplatného. K 31.05. bude uzavřena prodejna na ZČU, prodejna Bory – konečná tramvaje, prodejna Košutka a prodejna Pražská. I nadále zůstane v provozu zákaznické centrum na Denisovo nábřeží a prodejna v Tylově ulici. Upravuje se pouze pracovní doba o to s platností od 1.4.2007: Pondělí – pátek 8 – 18 hodin, sobota 8 – 12 hodin, neděle a svátky zavřeno.
Samoobslužná zóna je multifunkční zařízení připomínající bankomat s velkou obrazovkou a dotykovým displejem. Ovládání bude velmi jednoduché. Do dvou šachet se vloží platební bankovní karta a Plzeňská karta. Zákazník zvolí libovolnou částku, kterou si potom převede z platební karty na Plzeňskou kartu. Kromě dobíjení elektronické peněženky a nabití časového předplatného bude možné prostřednictvím samoobslužné zóny rezervovat vstupenky v rezervačním systému Plzeňské karty nebo vstoupit zdarma na povolené stránky veřejného internetu.
Projekt samoobslužných zón je spolufinancován Evropskou unií z fondů Společného regionálního operačního programu (SROP). Město Plzeň na něj získalo dotaci ve výši 25 milionů korun a dalších 10 milionů korun do něj vložilo. Projekt pro město Plzeň realizují Plzeňské městské dopravní podniky.

11.04.2007
Dne 28.4.2007 bude pořádán cyklistický závod Škoda BIKE. V časovém období od 9:50 do cca 11:00 hodin bude uzavřena ulice E. Beneše v oblasti Doudlevec a Tyršova mostu. Z tohoto důvodu dojde ke změnám v provozu autobusových linek č. 30 a 32.

V sobotu 14.04. v době od 7:00 h do 17:00 hodin bude pokládán živičný povrch na kruhovém objezdu v Částkově ul. a na přilehlých komunikacích Francouzské a Částkově ul.
Z tohoto důvodu bude ve zmíněném období odkloněn provoz linky č. 30 obousměrně Částkovo ul., Slovanskou a Jasanovou do Malostranské (stejná trasa, jakou jezdila l. č. 30 při uzavírce Francouzské ul.). Po dobu, kdy bude provoz sveden do objízdné trasy, nebude linka č. 30 obsluhovat zastávky II. poliklinika, Francouzská a Nám. M. Horákové, místo toho bude zřízena náhradní zastávka v Částkově ulici před kruhovým objezdem a na tramvajové zastávce Vřesová.
První spoj, který pojede po objízdné trase ve směru z Košutky: 6:33 odjezd z Krašovské. První spoj, který pojede po objízdné trase ve směru z Borských polí: 6:50 odjezd z Teslovy. První spoj, který pojede opět po stálé trase ve směru z Košutky: 16:48 odjezd z Krašovské. První spoj, který pojede opět po stálé trase ve směru z Borských polí: 16:50 odjezd z Teslovy
V případě nepříznivého počasí, bude tato akce přesunuta na 21.04.!

Protože PMDP a.s. neobdžely od města Plzně jako objednavatele finanční prostředky v plné výšši, dochází od pondělí 02.04. k omezení provozu na vybraných linkách MHD! Na linkách 1, 2 a 4 dochází k úpravě provozu o sobotách a nedělích. Na linkách č. 12, 13, 14, 16 , 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 51 a 52 dochází k úpravě provozu v pracovních dnech. Na linkách č. 10, 11, 49, 53, 54 a 55 dochází k úpravě provozu v pracovních dnech i o sobotách a nedělích.

 • Linka č. 11 – od 02.04. pojede poslední spoj z CAN v 19:44 hod. a z Ústředního hřbitova ve 20:05 hod.
 • Linka č. 13 – od 02.04. budou zavedeny 2 nové ranní spoje do zastávky Černice, nákupní zóna s odjezdy z Lobez v 6:02 a 6:32 hod. s příjezdy do zast. Černice, nákupní zóna v 6:39 a 7:09 hod.
 • Linka č. 21 – od 02.04. pojede poslední spoj do Litic a zpět na Bory celotýdenně o 5 minut později, tedy 22:50 hod. z Bor a 23:00 hod. z Litic
 • Linka č. 22 – od 02.04. bude v pracovní dny spoj ve 22:13 z Koterova zajišťovat spoj linky č. 51. Spoj linky č. 51 pojede z Koterova ve 22:15 a nebude obsluhovat zastávku Světovar, Jasmínová.
 • Linka č. 31 – od 02.04. pojede první ranní spoj z Hradiště již v 5:17 hod.
 • Linka č. 49 – od 02.04. bude nově v provozu pouze v dopoledních hodinách. Odpolední spoje l.č. 49 v úseku Doubravka, Zábělská – Červený Hrádek zajistí linka č.53.
 • Linka č. 52 – od 02.04. bude v pracovních dnech spoj ve 22:45 hod. z Doubravky do Bušovic odjíždět o 1 min. později, t.j. ve 22:46 hod. Odjezd ve 23:04 hod. z Bušovic zpět do Plzně se nemění.
 • Linka č. 53 – od 02.04. bude ve dnech školního vyučování spoj v 7:20 hod. z Doubravky do Dýšiny, Nové Huti zajíždět do nové zastávky Dýšina, gen. Pattona, umístěné ve Školní ulici.
 • Linka č. 55 – od 02.04. bude provoz vybraných spojů zajištěn autobusy s bezbariérovým přístupem do vozidla.

Od 31.03. je obnoven provoz ZOO vláčku v trase nám. Republiky – ZOO, který je prozatím v provozu ve dnech pracovního volna. Od soboty 07.04. pak došlo k úpravě v provozu, když první spoj nyní jezdí až v 10:00 hodin z náměstí Republiky. Místo původního prvního spoje v 9:00. Dále je zaveden spoj ve 12:00 z náměstí Republiky a zpět od ZOO ve 12:30 h.

Z důvodu stavebních prací v Plaské ulici je od 28.03. ranní výpravy do odvolání přeložena autobusová zastávka Plaská BUS (směr Košutka). Zastávku obsluhují linky 30, 34, N1 a regionální autobusy. Zastávka je přeložena o cca 100 metrů blíže k Nýřanské ulici.

14.03.2007
Z důvodu špatného technického stavu povrchu v zastávce linek č. 16 a 30 Bory, Heyrovského (směr Borská pole i centrum) bude od úterý 20.03. prováděna oprava zálivu. Zastávky budou po dobu oprav přesunuty o zhruba 75 metrů zpět, před křižovatku Heyrovského s Mandlovou ulicí.

Z důvodu stavebních prací v Okounové ulici a křižovatce s Plaskou ulicí došlo od středy 14.03. do odvolání k přeložení zastávky Plaská BUS (směr Borská pole), kterou obsluhuje autobusová linka č. 30. Zastávka je přeložena o cca 100 metrů blíže k ulici K Prokopávce.

Od ranní výpravy v pondělí 12.03. jsou přesunuty zastávky Nám. generála Píky (ve směru do města) a zastávky Krejčíkova (ve směru na Světovar) linek č. 2 a N2. Posunutí činní cca 100 metrů ve směru na Světovar do nových nástupních ostrůvků v blízkosti ÚMO 2. Na nových zastávkách budou dočasně odbavovat i noční autobusy linky N2.

08.03.2007
Od pondělí 05.03. dochází na základě požadavku Starého Plzence k úpravě provozu linky č. 51 v pracovních dnech a o sobotách a nedělích. V pracovních dnech je do Starého Plzence zrušen spoj s odjezdem v 7:45 z Plzně a 8:06 hodin ze Starého Plzence. Tento spoj je nahrazen novým spojem s odjezdem v 8:45 z Plzně a 9:06 hodin ze Starého Plzence. O sobotách a nedělích je do Starého Plzence zrušen spoj s odjezdem v 15:45 z Plzně a 16:06 ze Starého Plzence. Tento spoj je zrušen bez náhrady.

Zastávka Valcha,u prodejny I ve směru do Lhoty se vrátila na svoje původní místo. Naopak zastávka v opačném směru byl přesuna od ulice K zelené louce. Autobusy linky č. 26 nyní jezdí obousměrně ulicemí K zelené louce a Severní, protože Sulkovská ulice je uzavřena. Bohužel PMDP o těchto komplikacích neinformují ani na webových stránkách, ani na přemístěných zastávkách.

18.02.2007
Od úterý 06.02. je z důvodu výstavby kanalizace přeložena zastávka Valcha, u prodejny I. (ve směru z Bor) o cca 50 metrů vpřed, a to za křižovatku ulic Dobřanská x K zelené louce x Sulovská.

V pondělí 12.02. došlo kolem třinácté hodiny k vykolejení tramvajového vozu KT8D5 ev.č. 296 u zastávky Plzeňka. Vůz jedoucí do města vykolejil svým čtvrtým podvozkem, který nejprve jel značnou dobu při kolejích a až před zastávkou se zřejmě i díky brždění stočil tak, že se poslední článek vozu dostal na protisměrnou kolej, kde se zastavil o podchod. Proti naštěstí nejela žádná tramvaj, přičemž proti se blížil vůz KT8D5 ev.č. 290, který zde byl na jedné z prvních zkušebních jízd po velké prohlídce.
Po dobu odstraňování nehody byly tramvaje linky č. 4 odkloněny do Bolevce a od Lékařské Fakulty na Košutku pokračovaly autobusy náhradní dopravy, které vzhledem k dopravní špičce nezvládaly nápor cestujících. Jako zajímavá posila ještě pendloval vůz KT8D5 ev.č. 291 mezi zastávkami Severka a Lékařská fakulta, Karlovarská. Po nehodě totiž zůstal tento obousměrný vůz poslední v koloně tramvají a tak mohl zpět vyjet. Cestou do centra jezdil tedy v protisměru. Po nakolejení vozu pomocí jeřábu byl normální provoz tramvají obnoven po půl třetí.
Více včetně fotografií na stránkách Plzeňské tramvaje.

Od ranní výpravy 19.02. bude do odvolání přesunuta zastávka autobusových linek č. 34 a N1 Pod hřbitovem v Bolevci. Přemístění o zhruba 100 metrů vpřed ve směru jízdy způsobuje pokračující rekonstrukce a výstavba nového přestupního uzlu regionální a městské dopravy Plaská.

27.01.2007
Druhé dvě kloubové tramvaje K3R-NT na sebe nechaly chvíli čekat, ale v nočních hodinách ze 07. na 08.12. dorazil do Plzně vůz budoucího čísla 313 (ex 266+267). Stejně jako oba předchozí vozy stejného typu, dodané v květnu 2006, je i tento bez dokončeného interiéru. Montáž sedadel, madel a topení prováděli pracovníci PMDP, takže do provozu zasáhne tramvaj až v letošním roce.
Čtvrtý a zatím poslední vůz K3R-NT budoucího ev.č. 314 dorazil do Plzně ve večerních hodinách dne 29.12.2006. Pro jeho výrobu byly použity tramvaje bývalých čísel 272 a 273. Ty jsou pro spojení použity v opačném pořadí, než jezdily v soupravě. Příčinou je drobné poškození čela vozu 272 po nehodě a tak byl použit na zadní článek. Také u této tramvaje bylo potřeba provést dodatečné práce na interiéru.
V sobotu 27.01. vyjely oba vozy K3R-NT ev.č. 313 a 314 na své první zkušební jízdy mimo vozovnu. Jejich nasazení do běžného provozu lze tak očekávat v následujících dnech.

Ve čtvrtek 11.01. dorazila do Plzně ex liberecká tramvaj typu T2, přesněji T2R. Vůz, se kterým se v Plzni uvažuje jako s historickým, dojezdil v Liberci pod ev.č. 23 v létě roku 2006.
Úplně původně však tato tramvaj pochází z Ostravy, kde jezdila až do roku 1995 s ev.č. 612. Vyroben byl v roce 1958 s výrobním číslem 149449. V Plzni byly z vozu odstraněny reklamní nápisy, přičemž modrožlutý polep prozatím zůstal. Tédvojka dokonce již obdržela i ev.č. 133 druhého obsazení. Výběr nebyl náhodný, protože právě tímto číslem se v minulosti honosila tramvaj typu T1, která po nehodě obdržela karosérii T2.
Více na stránkách Plzeňské tramvaje.

Od lednové změny jízdního řádu, přesněji 02.01., autobusové linky č. 30 došlo ke zrušení další zastávky na znamení. Stalo se tak v případě zastávky K Prokopávce.
O vhodnosti toho kroku lze asi dlouho diskutovat. Připomeňme jen, že zastávka slouží pouze ve směru na Košutku a nástupní hrana je již řadu let "provizorně" tvořena panely. V závěru roku 2006 byl do nevhodných panelů nainstalován nový označník. I tady došlo k nedokonalosti, protože název zastávky je vyhotoven s malým písmenem u slova prokopávce, což je ale celkem detail.
Horší je, že se zajížděním do zastávky a hlavně k hraně panelů. Problémy nemají jen dlouhé autobusy, u kterých je to téměř nemožné, ale i standardní dvanáctimetrové autobusy, protože zastávka je umístěna i hned za zúženým průjezdem přes železniční most. Navíc dále komunikace pokračuje do levého oblouku.
Dle soukromého odhadu zastavovalo dříve v zastávce maximálně 50% spojů. Ty ostatní tak byly výše popsaných problémů ušetřeny, nehledě na zkrácení jízdní doby, která je u linky 30 obzvlášť našponovaná, a její dodržování je problematické.

19.01.2007
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. nabízejí k odprodeji celou svoji flotilu zájezdových autobusů. Konkrétně jsou prodávány autobus KAROSA LC 736 (ev.č. 386, r.v. 1988, 665 000 ujetých km), KAROSA LC 735 (ev.č. 411, 1990, 615 000 km), Renault Iliade RTX (ev.č. 475, 2001, 297 000 km), KAROSA LC 956 (ev.č. 488, 2005, 111 000 km) a Renault Iliade GTX (ev.č. 489, 2005, 97 000 km). Mimo to je k prodeji určen i speciální autobus KAROSA LC 734 (ev.č. 432, 1995, 390 000 km), kterým má instalovanou plošinu pro vozíčkáře. Souhrn nabízených vozidel završuje skříňový přívěs se stavitelnou ojí z roku 2005.
Termín podávání nabídek k odkupu je stanoven do 05.02. 12:00 hodin. Přednost budou mít nabídky s nejvyšší cenou při koupi všech nabízených vozidel najednou.
Celá věc ukazuje na již dlouho předpokládanou skutečnost, že zájezdová doprava je dopravní podniky ztrátovou záležitostí. Situaci nezvrátil ani nákup dvou nových autobusů v roce 2005, ani založení vlastní cestovní kanceláře s názvem West Bohemia Travel.

Největší dopravce v regionu společnost ČSAD autobusy Plzeň a.s. nakoupila v roce 2006 celkem 24 nových autobusů a 1 zánovní, původně předváděcí.
Jednalo se o 10 autobusů značky KAROSA a 14+1 značky SOR. Nakoupeny byly autobusy jak v meziměstském, tak i městském provedení. Navíc tři autobusy pod obchodní označením EKOBUS jsou vybaveny pohonem na stlačený zemní plyn tzv. CNG.
Podrobněji na stránkách společnosti.

Od soboty 13.01. došlo k rozšíření víkendového provozu u trolejbusové linky č. 12 o jeden pár spojů a úpravě časů, z důvodu posílení návozů a odvozů ranní směny na Borských polích. Provoz linky v pracovních dnech zůstává beze změn.

S platností od 02.01. je zaveden nový grafikon pro linku č. 41 a upraven grafikon linky č. 30 pro plný provoz. U linky č. 30 již nepojede spoj ve 23:17 hodin z Košutky.

Archív aktualit:
rok 2006
rok 2005
rok 2004
rok 2003
rok 2002
rok 2001

© 2007
pavel2 & hupi

NAVRCHOLU.cz
trolejbusy.plzenskamhd.net: Reklama
Reklama: