:.. trolejbusy.plzenskamhd.net ..:

znak města Plzně   trolejbusy.plzenskamhd.net   znak města Plzně
trolejbusy.plzenskamhd.net: jízdenky MHD Plzeňsko
Zajímavosti
Jízdenky MHD Plzeň
Přinášíme Vám dvě historické jízdenky ze sbírky Michala Kouby a téměř kompletní soubor nepřestupných jízdenek, používaných v Plzni od počátku osmdesátých let. Budeme se snažit o doplnění chybějících jízdenek a v budoucnu se zde snad objeví i jiné, než jen nepřestupné jízdenky. Přestupné časové jízdenky umí nově čipomaty ve vozidlech, takže je zde co nejdříve také ukážeme. Rovněž bychom chtěli poděkovat za spolupráci se sháněním podkladů Malému fotografovi.
Jízdenka 1954 - 1960
Jízdenka z let 1954-60
Jízdenka 1974 - 1981
Jízdenka z let 1974-81
Kontrolní jízdenka
kontrolní jízdenka
Jízdenka 50 h
Jízdenka 50 h
Jízdenka 1,- Kčs
Jízdenka 1,- Kčs
Jízdenka 2,- Kč
Jízdenka 2,- Kč
Jízdenka 3,- Kčs (Kč)
Jízdenka 3,- Kčs Jízdenka 3,- Kč
Jízdenka 4,- Kčs (Kč)
Jízdenka 4,- Kčs Jízdenka 4,- Kč Jízdenka 4,- Kč Jízdenka 4,- Kč
stále ještě platná
Jízdenka 5,- Kč
Jízdenka 5,- Kč
Jízdenka 6,- Kč
Jízdenka 6,- Kč Jízdenka 6,- Kč
stále ještě platná
Jízdenka 6,- Kč od 1.1.2005
stále ještě platná
Jízdenka 6,- Kč vzor 2007
nyní platná
Jízdenka 8,- Kč
Jízdenka 8,- Kč Jízdenka 8,- Kč
stále ještě platná
Jízdenka 12,- Kč
Jízdenka 12,- Kč
stále ještě platná
Jízdenka 12,- Kč od 1.1.2005
stále ještě platná
Jízdenka 12,- Kč vzor 2007
nyní platná
Jízdenky od řidiče
V případě, že si cestující nemohl opatřit jízdní doklad před nástupem do vozu, má možnost si u řidiče zakoupit jednorázovou nepřestupní jízdenku.
Při tom je důležité, aby nastupoval předními dveřmi a ihned po zakoupení si jízdenku označil v mechanickém označovači. V zájmu plynulosti přepravy je žádáno po cestujících, aby si k úhradě jízdného dopředu připravili pokud možno přesnou částku. Cena tohoto druhu jízdného je dle platného tarifu ve výši 20,- Kč.
Prodej byl zahájen od 01.11.2007, kdy nabídli PMDP, a.s. tuto novou službu pro cestující nejprve jen u řidiče autobusu. Od 01.04.2008 byl rozšířen prodej jízdenek u řidiče i na tramvajových a trolejbusových linkách, ovšem řidiči na přání cestujících tak činili již v březnových dnech.
Jízdenka 20,- Kč
Jízdenka 20,- Kč od řidiče
Jízdenky z automatů
V Plzni je možno v současné době spatřit tři druhy automatů na výdej jízdenek. Prvním typem jsou dosluhující automaty od firmy Merona A.G. z bývalé NDR. Jsou povětšinou v oranžovém provedení, což má dobrý efekt při hledání místa ke koupi jízdenky. Kvůli jejich staří umí vydávat vždy jen jeden druh dokladu, buď za 6,- nebo 12,- Kč. Výhodou je, že pokud mají drobné, dokáží i vrátit na větší minci. Po městě se nyní vyskytuje posledních pár kusů.
Poměrně raritou je druhý typ automatu jež můžete v Plzni využít. Je jím automat AVJ-24 od firmy Mikroelektronika Vysoké Mýto, s.r.o. Nachází se pouze v jediném provedení a to na Chodském náměstí. Od předešlého typu se liší displejem a provedením v černostříbrné barvě. Umí vytisknout obě možnosti jízdního dokladu, ale jen dle vhozeného obnosu. Jinými slovy nerozměňuje.
Posledním, dalo by se říci nastupujícím typem, je automat MP-102 od švédské společnosti AB CALE-INDUSTRI. Po jednotlivých stanovištích je jich již rozeseto několik desítek kusů. Automatu byla od začátku roku 2004 trochu pozměněna funkce, tudíž už umí tisknout nejen oba druhy jízdnek, ale i jednodenní (kalendářní) přestupní jízdenku. Dříve uměl buď jen jeden nebo dva kusy od stejné hodnoty. Menším záporem je i chybějící diakritika jak na displeji, tak i na jízdenkách. Automaty jsou ve stříbrném provedení, ale to brzy bere za své díky vandalismu a také díky odírání mincí, které automat odmítá přijmout.
Celkově lze tedy shrnout situaci takto: automaty Merona byly na svou dobu dobrými výrobky. Taktéž je škoda, že se více nerošířil typ tuzemského automatu AVJ-24. Švédským automatům MP-102 by prospěla větší variantnost volby požadovaného množství jízdenek a lepší servis.
Jízdenka 2,- Kč z automatu
2,- Kč z automatu Merona
(už neplatná)
Jízdenka 4,- Kč z automatu
4,- Kč z automatu Merona
(už neplatná)
Jízdenka 6,- Kč z automatu
6,- Kč z automatu Merona
(platná)
Jízdenka 8,- Kč z automatu
8,- Kč z automatu Merona
(už neplatná)
Jízdenka 4,- Kč z automatu
4,- Kč z automatu AVJ-24
(už neplatná)
Jízdenka 4,- Kč z automatu
4,- Kč z automatu MP-102
(už neplatná)
Jízdenka 8,- Kč z automatu
8,- Kč z automatu MP-102
(už neplatná)
Zadní strany
Jen pro představu uvádíme, jak se změnil vzhled zadní strany jízdenek od jejich zavedení.
Původní vzhled zadní strany jízdenek
původní vzhled
Současný vzhled zadní strany jízdenek
nynější vzhled
Současný vzhled zadní strany jízdenek - automat
nynější vzhled jízdenky z automatu
včetně reflexního ochranného prvku
Jízdenky ČSAD Plzeň pro MHD
Jízdenka 1,- Kčs
Jedná se o již dnes neexistující způsob odbavování v městských linkách společnosti ČSAD autobusy Plzeň, a.s. Tyto jízdenky byly uznávány i ve vozech DPMP, a naopak jízdenky plzeňského dopravního podniku v městských autobusech ČSAD.
jízdenka ČSAD autobusy Plzeň zadní strana jízdenek ČSAD autobusy Plzeň
specifická zadní strana
© 2002 - 2008
pavel2 & hupi

NAVRCHOLU.cz
trolejbusy.plzenskamhd.net: Reklama
Reklama: