:.. trolejbusy.plzenskamhd.net ..:

znak města Plzně   trolejbusy.plzenskamhd.net   znak města Plzně
Sady Pětatřicátníků
Zajímavosti
Přestavba sadů Pětatřicátníků
Na nejrušnější dopravní tepně Plzně spojující jižní a severní předměstí začala dlouhodobá rekonstrukce. A to v nejexponovanějším úseku - v sadech Pětatřicátníků. Rekonstrukce začala v pondělí 04.11. výkopem v chodníku pod Divadlem J. K. Tyla. Odtud se bude zavádět nový vodovodní řad směrem k protější Velké synagoze.

Ukončení rekonstrukce je plánováno na přelom jara a léta 2004.

Plán přestavby sadů 35. Plán přestavby sadů 35. Plán přestavby sadů 35.
Křížení Palackého - Jízdecká Křížení U Hlavní pošty Křížení Sady 35. - Prešovská

Významnější změny a nepříjemné komplikace v dopravě přinese přestavba v roce 2003. 03. března totiž začne rekonstrukce tramvajového tělesa. Celá přestavba má trvat až do roku 2004. Místo dvou zastávek tramvají číslo 2 a 4 U Synagogy a tramvají 1 a 4 U Hlavní pošty pak podle projektu vznikne zastávka jediná uprostřed sadů Pětatřicátníků. Tudy mají projíždět všechny tři tramvajové linky číslo 1, 2 i 4.

Celkové náklady na akci činí přes 200 miliónů korun, z toho 180 milionů zaplatí město, zbytek Ředitelství silnic a dálnic ČR. V roce 2002 předpokládá Útvar investic města Plzně, že jen přeložky sítí budou stát 11 milionů. Vlastní rekonstrukce tramvajových tratí v objemu asi 68 miliónů Kč je rozložena na pět etap mezi březen a srpen roku 2003. Termín dokončení vozovek, chodníků a sadových úprav bude podle předpokladů v květnu roku 2004. Zahrnuje také rekonstrukce chodníků i parkové úpravy v prostoru mezi mostem Generála Pattona a Divadelní ulicí. Někteří odborníci na dopravu se obávají, že koncentrace nynějších tří zastávek tramvaje na jedno místo by mohla v budoucnu v sadech Pětatřicátníků komplikovat provoz na dvou frekventovaných křižovatkách pod synagogou a u hlavní pošty.

Během největší dopravní špičky by se mohlo např. stát, že pro jednu z tramvajových souprav by mohl být problém odbočit ze zastávky směrem k náměstí Republiky. Bude přitom hodně záležet na seřízení světelné signalizace a na tom, jak se podaří vyladit harmonogram jízd tramvají. Pokud by ale vznikl dlouhodobý problém, pak by se linka č. 2 vrátila na dnešní zastávku pod synagogou v Palackého ulici.

Plán přestavby sadů 35. Plán přestavby sadů 35. Plán přestavby sadů 35.
Zastávka ze Severního předměstí Zastávka od Bor Výjezd z Veleslavínovy ulice

Úpravám v sadech se nevyhne ani městská zeleň. Plných 44 vzrostlých stromů padne za oběť rekonstrukci sadů Pětatřicátníků. První listnáče a jehličnany jsou již poraženy, většina bude pokácena až těsně před generálkou na jaře 2003. Veřejné prostranství však zůstane nevlídně holé ještě celý další rok. Vše záleží na rozvrhu výkopových prací, ale je nutno přiznat, že některé dřeviny už byly stejně z poloviny uschlé. Devět stromů zmizí dočasně z pruhu naproti poště. V části od Bílého nároží až k Veleslavínově ulici se počítá s vykácením 35 kusů dřevin. Některé stromy však zůstanou na svém místě. Zeleň se do sadů vrátí až po skončení generální rekonstrukce, zhruba v červnu roku 2004. Sadovnické úpravy však budou přizpůsobené novým prostorovým dispozicím zrekonstruované komunikace a chodníků. Plán počítá se zachováním podobných proporcí stávající zeleně, nicméně její plocha mírně ubyde ve prospěch cyklistické stezky a komunikací. Zúžen bude například zelený pás u Pekla. Dohromady bude vysazeno náhradou asi 30 stromů v alejových úpravách. Převažovat bude lípa palida, které nevadí znečištěné městské prostředí. Nová výsadba křovin také oddělí komunikaci od chodců a navrhované cyklostezky. Náhrada pokácených stromů vyjde město Plzeň na 65 tisíc Kč.
Stav před započetím prací
Na nabízených snímcích si můžete prohlédnout jak vypadaly sady před započetím prací, a dále jak se postupně mění vzhled tohoto významného prostranství uprostřed Plzně.

Stav z 20. 11. 2002:

Zastávka U synagogy, Palackého Provoz v sadech Pětatřicátníků Zastávka U Hlavní pošty
Zastávka U synagogy, Palackého Provoz v sadech Pětatřicátníků Zastávka U Hlavní pošty
Průběh přestavby
Nabízíme Vám k prozkoumání plánky jednotlivých etap přestavby, ze kterých je patrné, kde lze přestupovat mezi jednotlivými tramvajovými linkami.
© 2002 - 2003
pavel2 & hupi

NAVRCHOLU.cz
trolejbusy.plzenskamhd.net: Reklama
Reklama: