:.. trolejbusy.plzenskamhd.net ..:

znak města Plzně   trolejbusy.plzenskamhd.net   znak města Plzně
Uzavření mostu u Jana
Zajímavosti
Most u Jána v Plzni
Uzavření mostu - leden 2003
Od čtvrtka 02. ledna 2003 mohou po mostě u Jána v Plzni jezdit pouze tramvaje a vozy integrovaného záchranného systému. Důvodem je přílišné zatěžování zchátralé a povodněmi poškozené stavby přes řeku Radbuzu. Následkem toho jsou z Anglického nábřeží odkloněny trolejbusové linky č. 10 a 13.

Ty jezdí nyní směrem ze středu města po Americké třídě a dále Šumavskou ulicí, od Doubravky/Lobez ze své původní trasy odbočují u hlavní brány Plzeňského Prazdroje, dále pokračují Sirkovou ulicí a po Americké třídě. Dopravní podniky tak zrušily zastávky obou linek na Anglickém nábřeží (v obou směrech) a zastávku v Goethově ulici pro linku 13. Zastávka U Prazdroje ve směru do Doubravky nebo Lobez je pro obě linky přeložena do Šumavské ulice. Nově je pro linku 13 ve směru do Lobez zřízena zastávka v Prokopově ulici naproti Komornímu divadlu.

Dle odhadu Plzeňského magistrátu bude stát oprava poničeného mostu u Jána zhruba 40 miliónů Kč. Není však známo, kdy se město do rekonstrukce pustí. Nejdříve však až v roce 2004.

most u Jána trolejbus linky 13 v zastávce U Prazdroje trolejbusy odbočují do Sirkové ul.
most u Jána je otevřený pouze pro tramvaje a vozidla IZS;
v pozadí místo po zbořeném domu U Zvonu
(03.01.2003)
trolejbus 14 Tr #452 linky 13 v zastávce U Prazdroje
(03.01.2003)
trolejbusy 14 Tr #416 na lince 10 a 14 TrM #440 na lince 13 čekají na odbočení do Sirkové ulice
(03.01.2003)
trolejbus odbočující do Sirkové ulice trolejbus linky 13 v Sirkové ulici trolejbus linky 13 v Sirkové ulici
trolejbus 14 Tr #416 na lince 10 odbočující do Sirkové ulice
(03.01.2003)
vůz 14 TrM #440 na lince 13 v Sirkové ulici
(03.01.2003)
trolejbus linky 13 (14 Tr #452) v Sirkové ulici spolu s tramvají Astra
(03.01.2003)
trolejbus linky 13 na Americké tř. trolejbus linky 10 na Americké tř. označník zastávky v Šumavské ul.
trolejbus 14 TrM #446 na lince 13 na Americké tř.
(03.01.2003)
trolejbus linky 10 (14 TrM #420) na Americké tř.
(03.01.2003)
označník zastávky v Šumavské ul. doplněný o čísla linek 10 a 13
(zde je vidět typicky plzeňský způsob práce - nově přidaná čísla jsou jiným písmem)
(03.01.2003)
trolejbus linky 13 v Šumavské ul. trolejbus linky 13 v zastávce Šumavská trolejbus linky 10 v Šumavské ul.
trolejbus linky 13 (14 TrM #425) v Šumavské ul. na cestě do Lobez
(03.01.2003)
trolejbus linky 13 (14 TrM #425) v zastávce Šumavská
(03.01.2003)
trolejbus 14 Tr #444 na lince 10 v Šumavské ul.
(03.01.2003)
trolejbus linky 13 na nové komunikaci u přemostění Hlavního nádraží   trolejbus na lince 13 vyjíždí od mostu přes Hlavní nádraží
trolejbus linky 13 (14 Tr #459) na nové komunikaci u přemostění Hlavního nádraží
(03.01.2003)
  trolejbus 14 Tr #440 na lince 13 vyjíždí od nového mostu přes Hlavní nádraží
(03.01.2003)

Zkoušky stavu mostu - květen 2003
Celý měsíc pracovali na mostě U Jána přes řeku Radbuzu v Plzni dělníci s vrtnou soupravou. Zkoumání odborníků má přínést odpověď na otázku v jakém skutečném technickém stavu most je a ověřit, zda předpokládaná výše nákladů rekonstrukce je dostatečná. Jedná se totiž o průzkum před samotným započetím přípravných prací na opravě mostu.

Připomeňme jen, že Magistrát města Plzně po určité období pouštěl na most jen městskou hromadnou dopravu, tedy trolejbusy i tramvaje. Most byl dlouhodobě v nevalném technickém stavu a pověstným posledním hřebíčkem do jeho rakve byly povodně v srpnu 2002, které stavbu výrazně poškodily. Při nich nejvíce utrpělo středové mostní pole včetně popraskání betonu, jenž na některých místech dokonce odpadl.

Nově zrekonstruovaný most by měl sloužit nejenom tramvajím a trolejbusům, ale i ostatní dopravě, která nyní musí most objíždět. Jeho současné uzavření sice znesnadňuje vjezd především osobním vozům do centra města, je ale otázkou, zda bude lepší most po rekonstrukci ostatní dopravě otevřít nebo ponechat nadále průjezdný jen pro vozidla MHD.

průzkumné práce na mostě práce neovlivňují provoz tramvají hloubení vrtu
průzkumné práce na mostě započaly
(13.05.2003)
práce neovlivňují provoz tramvají
(13.05.2003)
probíhá hloubení vrtu
(13.05.2003)
vrtná souprava před budovou Policie ČR dělník při práci na mostě průzkumné otvory
vrtná souprava pracuje před budovou Policie ČR
(13.05.2003)
dělník při práci na mostě
(13.05.2003)
do mostní stavby byly navrtány průzkumné otvory
(13.05.2003)
vrtná souprava průzkumné práce pokračují Astra # 302 vjíždí na most
vrtná souprava na mostě U Jána
(13.05.2003)
počasí se umoudřilo, průzkumné práce pokračují
(25.05.2003)
Astra # 302 vjíždí na most, dělníci pracují
(25.05.2003)

Odklon trolejbusů a autobusů přes most - srpen 2003
V sobotu 16.08.2003 proběhl na okruhu Americká - Denisovo nábřeží - Nádražní - Sirková cyklistický závod. Tím pádem došlo vpodvečer v době konání závodu na zhruba 3 hodiny i k výrazné změně ve vedení některých linek MHD. Spoje linek 10, 11, 12, 13, 16, 28, 39 a T byly odkloněny Nádražní ulicí, přes uzavřený most U Jána a po Anglickém nábřeží zpět na své trasy. Tykadlácká linka č. 12 navíc byla cca od 13 h nahrazena autobusy.
oznámení na zastávce autobus lince 12 cyklistický závod
cedule s oznámením výluky na zastávce trolejbusovou linku 12 obsluhují autobusy peloton cyklistů na Denisově nábřeží
trolejbus linky 13 na mostě trolejbus linky 10 a autobus linky 12 na mostě kloubový trolejbus přejíždí most
trolejbus linky 13 míří přes most U Jána do Černic setkání trolejbusu linky 10
a autobusu linky 12 na mostě
kloubový trolejbus přejíždí most U Jána
16ka odkloněná přes most autobus na Novou Hospodu opouští most fronta vozidel MHD před budovou Policie ČR
linka 16 odkloněná přes Anglické nábřeží a most U Jána autobus na lince 12 ve směru
na Novou Hospodu opouští most
občas se na křižovatce U Jána vytvořila fronta vozidel MHD zasahující až na most
kloubák linky 16 na mostě 21 TrACI #479 na mostě trolejbus do Černic zpět na Americké
kloubák linky 16 míří přes most na Bory 21 TrACI #479 cestou na CAN přejíždí most trolejbusová linka 13 do Černic se po skončení závodu vrátila zpět na Americkou tř.

Zahájení stavebních prací - léto 2005
První stavební práce při rekonstrukci mostu se rozběhly po dlouhých měsících čekání až v druhé polovině června 2005. Od 01.08. pak byla kvůli opravě mostu zahájena částečná výluka tramvají. Most je opravován po polovinách, takže i tramvajová trať bude vždy jen jednokolejná a řízená světelnou signalizací. Kvůli umístění jedné z výhybek byla zrušena bez náhrady zastávka Anglické nábřeží, Pražská. Tento stav i s vystřídáním průjezdných stran potrvá zhruba jeden rok.
Ptačí pohled na zastávku Anglické nábřeží, Pražská Tzv. kaliforňan Stavební práce
situace na zastávce Anglické nábřeží, Pražská těsně před započetím prací... ...a nově instalovaný kolejový přejezd v téže zastávce čilý stavebních ruch na jedné polovině mostovky
Světelná návěst Vjetí na jednokolejku Tramvaje linek 1 a 2 jedou po volné polovině mostu
provoz je z obou dvou stran jednokolejky řízen světelnou signalizací souprava vozů T3G najíždí po kaliforňanu do protisměru úsekem většinou projíždí více tramvají společně, protože se u světel tvoří jejich kolony
© 2002 - 2005
pavel2 & hupi

NAVRCHOLU.cz
trolejbusy.plzenskamhd.net: Reklama
Reklama: