:.. trolejbusy.plzenskamhd.net ..:

znak města Plzně   trolejbusy.plzenskamhd.net   znak města Plzně
trolejbusy.plzenskamhd.net: anketa
Zajímavosti
Výročí plzeňské MHD v roce 2005

Tato stránka vznikla díky panu Jiřímu Breníkovi, jenž si dal tu namáhavou práci a nashromáždil a zpracoval následující řádky. Jen pro přesnost uveďme, že některá výročí se vztahují ještě k roku 2004, ale jsou tak významná či zajímavá že je zde také připomeneme.

Výročí plzeňské MHD v roce 2008
Výročí plzeňské MHD v roce 2007
Výročí plzeňské MHD v roce 2006


105 let

rok 1900 - zakoupeno 5 kusů motorových vozů Křižík&Brožík ev.č. 21 až 25;

rok 1900 - od plzeňské firmy Brožík zakoupeny první 4 vlečné tramvajové vozy s plošinami ev.č. 26 - 29;

04.08.1900 - zřízena odbočka k nádraží Plzeňsko-březenské dráhy;


95 let

rok 1910 - prodloužení tramvajové trati od Plynárny k Plovárně;


90 let

rok 1915 - vybudována na náměstí Republiky nová zděná čekárna se záchodky. Původní dřevěná byla přenesena na budoucí konečnou Bory (na okraji parku);


80 let

01.03.1925 - zavedeno číslování tratí: 1 - Bory - Nepomucká tř., 2 - Skvrňany - Nám. Republiky
(- Nádraží)
, 3 - Lochotín - Plovárna;


75 let

21.03.1929 - zahájení provozu městské autobusové dopravy;

rok 1930 - dodány ojeté vozy z Prahy - po rekonstrukci ev.č. 46 - 51. Další jejich rekonstrukce v roce 1948, aby následně roku 1951 byly vozy ev.č. 46, 47 a 48 zjednosměrněny;


70 let

rok 1935 - zrušena dřevěná čekárna na okraji konečné Bory linky č. 1;


65 let

rok 1940 - vůz ev.č. 3 elektrické dráhy předělán na vlečný a vůz ev.č. 23 na pracovní;

13.12.1940 - vybudována odstavná kolej na Slovanech (budoucí trať k vozovně);


55 let

rok 1950 - dodán trolejbus Škoda 6 Tr2 ev.č. 135. Dnes je v Technické muzeu Brno jako provozní exponát;

rok 1950 - tramvajový vůz ev.č. 8 se stal reklamním a poté pracovním;

rok 1950 - přišly autobusové vleky D4 ev.č. 54 až 64;

15.02.1950 - zahájen provoz tykadlácké linky č. 14 Košutka - Kopeckého sady (- Doudlevce);

25.11.1950 - zaveden jako první noční provoz tramvají na lince č. 1;


50 let

02.01.1955 - prodloužení trolejbusové linky č. 12 ze Skvrňan přes Zátiší na Novou Hospodu;

05.07.1955 - výjezd prvních tramvajových vozů typu T1 ev.č. 101 a 102 na linku č. 2;

od 19.04. do 02.10.1955 - přeložení kolejí na Klatovské třídě v úseku ulice 17. listopadu - Borská ul. do nové osy;

02.10.1955 - výjezd vozů T1 ev.č. 101 a 102 i na linku č. 1. V listopadu a prosinci vyjely i další T1 ev.č. 103 až 110;

31.12.1955 - vyřazeny Křižíky ev.č. 11 - 20;


45 let

rok 1960 - vyřazeny trolejbusy Škoda 2 Tr (původně z Prahy) ev.č. 99II a 100II;

13.01.1960 - ukončen provoz spřažených souprav 2x T1 na lince č. 1;

08.02.1960 - zaveden provoz autobusů na linkách označené "P" Gottwaldovo nádraží (dnes hlavní) - ZVIL (Závody Vladimíra Iljiče Lenina, dnes opět ŠKODA) a linka ZVIL - Letná - Doubravka;

01.05.1960 - zahájen provoz Pionýrské železnice čtyřčlánkovou elektrickou soupravou PIONÝR typu 35E v úseku Lochotín - ZOO;

31.05.1960 - vyřazeny vozy el. dráhy ev.č. 33, 34 a 37, rovněž i vlečné vozy 26 až 29;

23. a 24.09.1960 - výjezd prvních vozů el. dráhy typu T2 ev.č. 134 až 137;

01.10.1960 - vyřazen tramvajový vůz ev.č. 36;

01.12.1960 - vyřazeny jednosměrné vlečné vozy ev.č. 21, 24 a 25;


40 let

září 1964 - dodány první tramvaje typu T3 ev.č. 160 a 161 pro samoobslužný provoz;

říjen 1964 - zprovozněna část (11. až 20. kolej) nové vozovny tramvají Slovany. Předtím v létě 1964 na 20. koleji likvidovány motorové vozy Trabuka a na 3. koleji ve Slovanské aleji (mezi vozovnou a nám. Milady Horákové) stály během srpna odstaveny nepojízdné vozy T2. To vše z důvodu uvolnění nové části vozovny před zahájením provozu v říjnu 1964;

rok 1965 - do zkušebního provozu první trolejbus Škoda T 11 ev.č. 214;

srpen 1965 - zavedeny na bocích vozů T1 a T2 modré plechové linkové tabule místo původních plátěných transparentů;


35 let

17.08.1969 - zahájení provozu na manipulační trati vozovna Slovany - Světovar;

podzim 1969 - havárie vozu T2 ev.č. 143 v Prešovské ulici u ČEDOKu;

rok 1970 - havárie vozu T1 ev.č. 133 ve Slovanské aleji;

rok 1970 - zařazeny trolejbusy Škoda 9 Tr (BKR) ev.č. 247 a Škoda T 11 ev.č. 248 z Brna (dnes opět v Brně v Technickém muzeu jako provozní exponát);

07.02.1970 - první T3 ev.č. 172 s pokladnou průvodčího;

18.02.1970 - vyřazeny poslední trolejbusy Škoda 3 Tr 1 ev.č. 103 (zahajoval provoz v roce 1941) a Škoda 3 Tr 3 ev.č. 116, 118, 120, 126 a 128);


30 let

rok 1975 - zařazeny ojeté trolejbusy Škoda 8 Tr z Mariánských Lázní, které obdržely ev.č. 98II a 99II;

rok 1975 - na všech trolejbusových tratích zaveden samoobslužný provoz;

26.05.1975 - zaveden zkušební provoz spřažených souprav 2x T3 na lince č. 1 (první soupravu tvořily vozy ev.č. 163+177);

25.08.1975 - zaveden pravidelný provoz 2x T3 tří souprav na lince jedna;

prosinec 1975 - dodány vozy T3 ev.č. 189 - 196 s pokladnou průvodčího;


25 let

25.08.1980 - dodány ojeté pražské vozy T1 ev.č. 11II - 15II (číslo 16II na ND) a zprovozněny v průběhu října a prosince;

01.09.1980 - zahájen provoz na lince č. 4 v úseku Pod Záhorskem - Košutka;

09.12.1980 - vyjel první tykadlák Škoda 14 Tr ev.č. 340;


20 let

rok 1985 - dodány vozy T3 ev.č. 246 - 255 a pak ještě 256 až 265 už se zařízením pro couvání na zadní plošině;

03.05.1985 - vůz Škoda 14 Tr ev.č. 377 první s nezávislou brzdou;


15 let

25.05.1989 - ukončen provoz vozů T2 (linka č. 3);

podzim 1989 - dodány nové tříčlánkové tramvaje ČKD typu KT8D5 ev.č. 288 - 299. V zimě a na jaře 1990 zkušební jízdy na nově vybudované trati z Mozartovy do konečné Bolevec;

rok 1990 - rekonstrukce Pražské a Zbrojnické ulice, tudíž tramvaje musely jezdit Dřevěnou ulicí a přes plochu náměstí. U kostela byly zastávky na panelech (do 27.04.1990);

rok 1990 - dojezdil poslední autobus ŠM 11 ev.č. 280;

26.04.1990 - zavedena autobusová linka č. 41 do sídliště Vinice;

26.05.1990 - zavedena autobusová linka č. 30 Bory - Košutka, Krašovská a zároveň přetrasována tramvajová linka č. 1 ze Slovan do Bolevce (místo na Bory);

26.05.1990 - zahájen provoz vozů KT8D5 na lince č. 4;

12.11.1990 - se začala používat odstavná plocha pro trolejbusy na místě bývalého hřiště v Cukrovarské ulici. Trolejbusy byly předtím odstavovány též v ulicích: Černická, Cukrovarská, Doudlevecká, Heldova a Presslova. Brzy poté se zavedly i celovozové reklamy;


10 let

07.11.1994 - zaveden provoz nočních autobusových linek N1, N2 a N3 a tím ukončen noční provoz sólo vozů T3 (poslední ev.č. 161);

rok 1995 - dodán modrožlutý autobus KAROSA ev.č. 432 se zařízením pro vozíčkáře;

rok 1995 - zkušební jízdy první modernizované tramvaje T3M ev.č. 246 s IGBT ze Škody Dopravní techniky v Plzni;

rok 1995 - vyjely rekonstruované vozy T3 ev.č. 274+275 s el. výzbrojí TV 8;

rok 1995 - dodány vozy Škoda 15 TrM ev.č. 466 - 471;

20.01.1995 - poprvé použity nové samolepky pro evidenční čísla ve žluté barvě s černými číslicemi a černým orámováním. První byla souprava 2x T3 107II+108II dodána rekonstruovaná z Mostu (ev.č. 107 byla původně T1 ev.č. 217 z roku 1957, ev.č. 108 byla T2 ev.č. 262 z roku 1962; obě pak dostaly v r. 1976 karosérie T3) a od 04.04. i 2x T3 ev.č. 105II+106II (dodány ojeté z Prahy, rekonstrukce provedena v Ostravě);

28.10.1995 - vyjel na zkoušky s cestujícími kloubový nízkopodlažní prototyp trolejbusu Škoda 22 Tr ev. č. 999, který v současnosti jezdí pod ev.č. 601 v Ústí nad Labem;


5 let

rok 2000 - začaly velké prohlídky vozů KT8D5 (první ev.č. 289);

18.01. - 12.02.2000 - výjezd tramvají Astra ev.č. 304 až 307;

26.05.2000 - rozlučková jízda se soupravami 2x T3 na linkách 3 Košutka - Malesická a 5 Bolevec - Malesická;

01.07.2000 - zaveden provoz sólo tramvají na lince č. 1;

© 2005
pavel2 & hupi

NAVRCHOLU.cz
trolejbusy.plzenskamhd.net: Reklama
Reklama: