:.. trolejbusy.plzenskamhd.net ..:

znak města Plzně   trolejbusy.plzenskamhd.net   znak města Plzně
trolejbusy.plzenskamhd.net: anketa
Zajímavosti
Výročí plzeňské MHD v roce 2007

Tato stránka vznikla díky Ing. Jiřímu Breníkovi, jenž si dal tu namáhavou práci a nashromáždil a zpracoval následující řádky.

Výročí plzeňské MHD v roce 2008
Výročí plzeňské MHD v roce 2006
Výročí plzeňské MHD v roce 2005


85 let

rok 1922 - objevují se první autobusy na linkách do vzdálenějších míst mimo město;

18.02.1922 - byla zprovozněna pod budovou DP na Denisově nábřeží Francisova turbína vodní elektrárny využívající spád jezu na řece Radbuze;


80 let

rok 1927 - změněny směry linek č. 2 Skvrňany - Lochotín a č. 3 Plovárna - nám. Republiky;

01.04.1927 - plzeňský autodopravce Fr. Sýkora zavedl autobusovou dopravu do Lobez a Božkova, v září pak do Černic;


75 let

rok 1932 - zakoupeno 6 autobusů ŠKODA 506 ev.č. 11-14, 16, 17;

02.02.1932 - zrušen úsek tramvajové trati Trestnice Bory - Bory;

16.08.1932 - zařazeny po rekonstrukci dva staré motorové vozy z Prahy ev.č. 52 a 53;

01.09.1932 - prodloužení trati č. 1 od Liliové k Vřesové ul., od 24.11. pak až na Slovany;


70 let

01.09.1937 - zprovozněny na Borech a na Slovanech nové kolejové smyčky;


65 let

rok 1942 - za tramvajové vozy připojovány vlečné vozy, ve kterých byl přepravován sníh, který byl v Solní ulici vhazován do kanalizační vpustě stoky Škodovky;

05.03.1942 - zařazeny do provozu 4 nové vozy "trabuko" ev.č. 60 - 63 už s pokladnou průvodčího;


60 let

rok 1947 - byly dodány první dva autobusy ŠKODA 706 RO ev.č. 21 a 22, první z nich byl jednodvéřový a sloužil k přepravě vězňů z trestnice Bory;

rok 1947 - byly zahájeny práce na přestavbě a rozšíření měnírny Hydro na Denisově nábřeží;

03.02.1947 - byla zavedena autobusová linka D Koterovská třída - Božkov, v Koterovské byla zřízena plnící stanice pro svítiplyn;

31.08.1947 - bylo dodáno 8 vlečných vozů "trabuko" ev.č. 64 - 71, které vytvořily s motorovými vozy velkokapacitní soupravy používané na lince č. 1 Bory - Slovany;

20.09.1947 - byly vyřazeny tři staré lehké vlečné vozy s plošinami (původem z Prahy) evidenčních čísel 40, 42 a 43;

koncem roku 1947 - uskutečnila se dodávka některých trolejbusů 3 Tr3 ze 24 kusové série ev.č. 111 - 134;


55 let

rok 1952 - dodávka některých autobusových vleků D4 ze série ev.č. 54 - 64 a dvou typu SODOMKA DR6 ev.č.65 a 66;

rok 1952 - uskutečnila se dodávka prvních trolejbusů typu 7 Tr ev.č. 136 a 137 a poté i několik vozů z číselné série 138 - 158;

rok 1952 - motorový vůz typu Křižík ev.č. 10 upraven na pracovní vůz a kolejový brus;

rok 1952 - začaly trolejbusy využívat část nové vozovny společně s autobusy;

rok 1952 - uskutečnila se dodávka dvou autobusů ŠKODA 706 RO ev.č. 35 a 36;

rok 1952 - uskutečnila se přestavba motorového vozu č.2 na jednosměrný vlečný vůz s pokladnou průvodčího a s mechanickým pákovým zavíráním dveří;

07.01.1952 - zahájen zkušební provoz autobusové linky č. 53 od hlavního nádraží do Nýřan k Zieglerovu dolu;

05.09.1952 - bylo dokončeno zdvoukolejnění skvrňanské trati s kolejovou smyčkou před III. branou Škodovky;

podzim 1952 - dodány ojeté vyřazené vozy z Prahy ev.č. 72 - 78;


50 let

rok 1957 - motorový vůz č. 35 předán do Mostu jako pracovní vůz;

rok 1957 - se vůz č.36 stal pracovním vozem traťové správy;

rok 1957 - byly dodány první tři trolejbusy typu 8 Tr ev.č. 162 - 164;

rok 1957 - byly dodány poslední čtyři autobusy typu Škoda 706 RO ev.č. 41 - 44;

rok 1957 - byla pravděpodobně přeložena trať ve Slovanské aleji do nové osy;

rok 1957 - byla po dobu rekonstrukce Tylovy ulice na dva roky přeložena linka č. 12 z dnešní Americké třídy do Jungmanovy ul., Smetanových sadů kolem divadla J. K. Tyla do Husovy až ke křižovatce Tylova - Domažlická;

11.01.1957 - byly zařazeny do provozu vozy T1 ev.č. 121 - 124, v období mezi 01. - 18.05. pak ev.č. 126 - 133;


45 let

rok 1962 - vůz č.39 se stalpracovním vozem, byl opatřen kladkou i pantografem vzhledem k sjízdnosti trati od nám. Republiky do ÚD v Cukrovarské ulici;

rok 1962 - byly dodány tři autobusy Škoda 706 RTO ev.č. 53 - 55;

rok 1962 - dodán dvoudvéřový trolejbus typu 9 Tr evč. 191II jako náhrada za havarovaný prototyp ev.č. 191;

28.04.1962 - jela na nově prodloužené trati č. 2 ze Sladkovského třídy na Světovar poprvé jako zkušební jízda T1 ev.č. 115;

01.05.1962 - byl zahájen na této trati pravidelný provoz;

02.05.1962 - byla zahájena v pracovních dnech o špičkách provoz šesti vozů na lince č. 3 Bory - Světovar, pořadová čísla byla modrá na žlutém podkladě;

01.07.1962 - vyřazeny staré dvouosé motorové vozy ev.č. 46 - 53;

25.07.1962 - zaveden provoz jedné spřažené soupravy 2x T2 na lince č. 1;

27.07.1962 - bylo zařazeno do provozu 8 vozů T2 ev.č. 152 - 159, vůz ev.č. 154 až 01.08.;


40 let

rok 1967 - uskutečnila se dodávka 13 ks autobusů Škoda 706 RTO ev.č. 74 - 86;

rok 1967 - dodány trolejbusy typu 9 Tr ev.č. 215 - 218 a některý ze série 221 - 226 plus tři vozy typu T11 ev.č. 219, 220 a 248 (ex Brno ev.č.55);

rok 1967 - v době výluky na lince č. 12 v Rubešově ulici a Sladkovského třídě jezdilo z Mikulášského nám. Houškovou a Plzeneckou ulicí do Lobezské ulice a současně byl obnoven traťový úsek z Mikulášského nám. na Jiráskovo nám.;

podzim 1967 - byl zahájen provoz (zatím dieselový) na prodloužené trati Pionýrské železnice od severní brány Výstaviště k ZOO v délce 2,35 km;

01.12.1967 - byl zaveden v Plzni na MHD nový tarif se základní sazbou 1 Kčs s možností jednoho přestupu;

01.12.1967 - byla zavedena odlehčovací linka č. 30 z Doubravky přes Lobzy do Doudlevec k ETD v dopravní špičce; taktéž byla zavedena linka B Slovany - Karlov v dopoledních hodinách pracovních dnů pro potřebu Škodovky; na obou linkách bylo nepřestupné jízdné 1 Kčs;


35 let

rok 1972 - byl upraven vůz T1 ev.č. 106 na školní a cvičný;

rok 1972 - bylo dodáno 12 autobusů Karosa ŠM 11 ev.č. 122 - 133;

rok 1972 - obdržely DP tři trolejbusy 9 Tr ev.č. 254 - 256;

únor 1972 - byly dopraveny z Prahy dva staré dvouosé motorové vozy ev. č.2077 (80) a 2081 (81), které pak sloužily v Plzni jako pracovní vozy resp. kolej.ový brus;

01.02.1972 - zařazeny do provozu 4 vozy T3 ev.č. 173 - 176;

14.02.1972 - prodloužena autobusová linka č. 28 z Bukovce do sídliště Skvrňany, posilové vozy jezdily v úseku Skvrňany - Mrakodrap a měly červenou tabulku;

18.03.1972 - byla zahájena rekonstrukce tramvajové trati č. 1 v úseku od Borské ulice na Bory, tramvaje končily za mostem přes chebskou trať na obracecím trojúhelníku u Borské ulice; na NAD Bory - Belánka jezdilo 17 vysloužilých autobusů převážně od ČSAD, MHD Ústí n.Labem, Sokolova a Rokycan, z nichž 16 bylo označeno na oknech zlatými secesními čísly od 1 do 16;

31.12.1972 - ukončily provoz motorové dvouosé vozy ev.č. 54 a 55 coby pracovní vozy;


30 let

rok 1977 - byly vyřazeny z provozu vozy T1 ev.č. 101 - 103 a 108;

rok 1977 - byla též zrušena příležitostná trolejbusová smyčka v prostoru Pod Záhorskem;

rok 1977 - bylo dodáno 34 autobusů typu Karosa ŠM 11 ev.č. 200 - 233 a jeden vůz Karosa ŠD Turist ev.č. 199 určený pro zájezdy;

podzim 1977 - byl pravděpodobně ukončen provoz Pionýrské železnice z důvodu velmi špatného železničního svršku;

12.08.1977 - bylo zrušeno obratiště trolejbusů Městské Lázně a od 13.08. byl zahájen provoz v novém obratišti u Hamburku v Nádražní ulici, kam se zajíždělo z ulice U Prazdroje Klicperovou ulicí;

08.11.1977 - byl zastaven provoz trolejbusů linky č. 13 v úseku Kopeckého sady - Bolevec a následující den nahražen autobusovou linkou č. 13A;


25 let

rok 1982 - uskutečnila se dodávka 8 autobusů Karosa B 731 ev.č. 302 - 309;

rok 1982 - byly dodány některé vozy první série 14 Tr0 ev.č. 340, 346 - 351 a některých 14 Tr ev.č. 352 - 370;

rok 1982 - byl rokem počátku vyřazování některých tramvají T2;

18.01.1982 - byl zahájen provoz spřažených souprav 2xT3 na lince č. 4 Bory - Košutka, bylo též rozhodnuto, že se nebudou na tuto linku nasazovat vysloužilé pražské vozy T1 pro jejich poruchovost a nevhodné umístění předních orientačních tabulí;

duben 1982 - parta Škodováků začala postupně šrotovat ve vozovně Slovany vyřazené vozy T1 a T2, prvním byl nabouraný vůz T1 ev.č. 116 a druhým nabouraná T2 č. 134;

věten 1982 - nastalo velké omezení na autobusové lince č. 23 - 51 do Starého Plzence kvůli špatnému stavu tamního mostu, linka byla vedena ve dvou větvích: Slovany - Koterov - Malá Strana (řada spojů pouze do Koterova) a Slovany - Ostrá Hůrka - Starý Plzenec,Vilová čtvrť;

od 24.05. do 11.09.1982 - probíhala ve dvou etapách rekonstrukce kolejiště na Slovanské třídě od Sladkovského tř. na konečnou Slovany, poprvé byly použity velkoplošné panely BKV; linka č. 1 byla vedena z Mikulášského nám. na Světovar, na Slovany byla zavedena NAD;

06.06.1982 - byla zařazena do provozu předposlední pražská T1 ev.č. 27 (pův. 5130);

12.06.1982 - byla zahájena stavba tramvajové trati do Bolevce od Karlovarské třídy (u Lékařské fakulty);

03.07.1982 - byly zavedeny spřažené soupravy 2xT3 na lince č. 1 i o sobotách a nedělích;

02.09.1982 - byl ukončen provoz pražského vozu T1 ev.č. 17 (pův. 5011),který byl posledním provozovaným vozem z první série, byl poškozen při vykolejení v zadních Skvrňanech;

01.11.1982 - byla zavedena nová doplňková expresní autobusová linka E jako posila linky č. 4 v době přepravní špičky ze Sadů Pětatřicátníků po Karlovarské a Gerské třídě,v ranní špičce ZPĚT a v odpolední TAM;

18.11.1982 - byl dán do provozu poslední pražský vůz ev.č. 22 (pův. 5089) až po sehnání náhradních dílů;

prosinec 1982 - dodáno 25 vozů T3SU ev.č. 208 - 232, některé z nich ještě v tomto měsíci vyjely do provozu s cestujícími;

18.12.1982 - bylo zahájeno radiofonické spojení mezi dispečinkem DP a vozy MHD vybavenými radiostanicí;


20 let

rok 1987 - bylo dodáno 10 autobusů Karosa B 732 ev.č. 364 - 375;

rok 1987 - dodáno 18 trolejbusů 14 Tr ev.č. 396 - 413;

rok 1987 - byla vybudována na jižní straně areálu vozovny na Slovanech hala linkové údržby se dvěma průjezdnými kolejemi;

rok 1987 - byly dodány starší Karosy B 732 ev.č. 106 - 108 (pův. z Prahy a Brna) po rekonstrukci ve firmě Zliner;

rok 1987 - ukončil činnost pracovní vůz (kolejový brus) ev.č. 2077 (80), byl poté veden jako historický (nazván Tereza);

únor 1987 - výjezd 15 vozů T3CS ev.č.2 66 - 280 ;

01.04.1987 - prodloužena linka č. 21 z Radobyčic k Tyršovu mostu;

04.04.1987 - slavnostně ukončen provoz vozů T1 v Československu vozem ev.č. 115 na lince č. 2 Skvrňany - Světovar;

léto 1987 - v Palackého ulici se natáčel německý film Pavučina, kde historická tramvaj č. 18 pojížděla upravená do podoby staré berlínské tramvaje nabarvená na žluto;

02.09.1987 - zkoušel se třetí prototyp trolejbusu 15 Tr ev.č. 501 bez cestujících (do 05.04 1988), od 15.07.1988 začal vozit cestující pod ev.č. 414;

01.10.1987 - dohoda DP a ČSAD Plzeň na sjednocení tarifních podmínek, vzájemné uznávání jízdenek pro jednotlivou jízdu;

29.12.1987 - se uskutečnila zkušební jízda na nové trolejbusové trati č. 16 Bory,Heyrovského - Doubravka,Na Dlouhých;


15 let

rok 1992 - zprovozněn vůz T3 ev.č. 6346 z Prahy přebudovaný na pracovní - kolejový brus ev.č. 100;

rok 1992 - bylo dodáno 15 autobusů Karosa B 732 ev.č. 412 - 426;

rok 1992 - byl opětně obnoven provoz městských autobusů linky č. 51 do Starého Plzence;

26.05.1992 - zavedena autobusová linka na objednávku A CAN Tylova - Sady Pětatřicátníků - Bolevec,Škoda JS;

od 01.07. do 27.08.1992 - probíhala rekonstrukce tramvajové trati na Klatovské třídě od Plachého ulice k Dobrovského ulici, linka č. 4 jezdila z Košutky přes Palackého a zpět k poště; mezi Dobrovského a Bory pendlovaly po obou kolejích dva vozy KT8D5 ve dne; NAD byla ve dne ze Sadů Pětatřicátníků k Dobrovského ul., v noci až na Bory;

01.08.1992 - po šestileté rekonstrukci vozovky se vrátily trolejbusy linky č. 11 k Ústřednímu hřbitovu už s vybudovanou novou velkou smyčkou vpravo od výpadovky na Prahu;

od 24.11.1992 do 01.11.1993 - při výstavbě křižovatky Americká - Sirková - Šumavská a rekonstrukci Americké tř. k Denisovu nábřeží jezdila linka č. 16 po Anglickém nábřeží;

27.11.1992 - byla ukončena tramvajová doprava v Nádražní ulici;

30.11.1992 - byla zahájena tramvajová doprava na nové přeložce Sirkovou ulicí;

od 30.11.1992 do 07.05.1994 - byly tramvajové zastávky Hlavní nádraží ČD přeloženy pod severní železniční podjezd v obou směrech (nebyly dokončeny podchody);


10 let

rok 1997 - dodán první nízkopodlažní autobus Škoda 21 Ab ev.č. 443;

rok 1997 - byla dána do provozu nová moderní a ekologicky nezávadná lakovna v Cukrovarské ulici;

rok 1997 - byly vyrobeny ve ŠKODĚ DT první dva prototypy nízkopodlažních tramvají LTM 10.08 "Astra" pro Plzeň,modrý č.300 a žlutý č.301;

02.01.1997 - zahájen provoz autobusové linky č. 24 Bory - Areál VŠ - Borská pole;

18.02.1997 - linka č. 24 zkrácena jen k Areálu VŠ, nově zavedena linka č. 30 Košutka - Doubravka - Lobzy - Slovany - Doudlevce - Bory - Borská pole;

I/1997 - zprovozněna nová trolejbusová smyčka Čechurov na lince č. 13;

jaro 1997 - probíhala rekonstrukce Malostranské ulice, provoz autobusů a trolejbusů byl vždy na polovině vozovky, trolejbusy využívaly třetí trolejovou stopu, zavěšenou uprostřed vozovky;

březen 1997 - GO vozu T3 ev.č.192, první v žlutošedobílém městském nátěru (dnes asi historický vůz);

duben 1997 - pracovní vůz ev.č. 100 opatřen novým oranžovým nátěrem, šedou střechou a červenobílými proužkovanými čely;

01.04. - 17.06.1997 - byly naní ukončeny všechny spoje, neboť od křižovatky Nepomucká - Štefánikova do Černic byla zavedena NAD z důvodu výstavby kanalizace;

14.04. - 11.05.1997 - probíhala rekonstrukce linky č. 2 od Macháčkovy ulice na konečnou Skvrňany, byla zavedena NAD; od Macháčkovy ulice až na Světovar jezdilo 8 vozů KT8D5, v dopravních špičkách posilovaly soupravy od Malesické na Světovar;

05.05.1997 - byl dodán bílý mikrobus Volkswagen určený pro imobilní občany, provozován na malém okruhu linky Z Bory - Zvon; velký okruh linky Z (obhospodařovaný žlutomodrou Karosou ev.č. 432 s výtahovým zařízením pro vozíčkáře) začal jezdit v trase: Zvon - Slovany - Lobzy - Doubravka - Bukovec - Bolevec - FN - Vinice - Sady Pětatřicátníků - Zvon;

20.05. - 08.06.1997 - probíhala první etapa rekonstrukce Zborovské třídy, linka č. 13 jezdila mezi Průmyslovou a Mostní ulicí po jedné stopě, sběrače byly překládány dispečery;

12.06. - 18.07. a 21.07. - 29.08.1997 - probíhala rekonstrukce Sladkovského třídy, 14 souprav linky č. 2 jezdilo ze Skvrňan na Světovar po Slovanské třídě přes Slovany a Slovanskou alej, ze Světovaru k Plzenecké ulici pak pendloval jeden vůz KT8D5 (linka X);

26.06.1997 - byl otevřen nový most v Doudlevcích přes řeku Radbuzu a ukončen tak provoz na provizorním vojenském mostě "rámusáku";

05.09. - 04.11.1997 - probíhala rekonstrukce trati č. 2 na Koterovské třídě mezi Částkovou a Jubilejní ulicí, mezi nám. gen. Píky a Skvrňany jezdilo 8 vozů KT8D5 a 9 souprav jezdilo po trase Skvrňany - Mikulášské nám. - Slovany,nám. M.Horákové;

29.09.1997 - byla zavedena nová autobusová linka č. 54 z Doubravky,Zábělské přes Červený Hrádek do Dýšiny;

03.10.1997 - projel smyčkou v Kopeckého sadech poslední trolejbus linky č. 14;

06.10.1997 - pak linka č. 14 obracela z Goethovy ulice přes Kopeckého sady, Anglické nábřeží a kolem Mrakodrapu do Prokopovy ulice;

z 23.10. na 24.10.1997 - byly provedeny zkušební jízdy prvního modrého prototypu Astry č. 300 po plzeňských tratích;

16.11. - 04.12.1997 - při rekonstrukci křižovatky Koterovská - Slovanská alej jezdilo 9 vozů KT8D5 od Pivovarské ulice do Skvrňan, ve špičkách jezdilo navíc 9 souprav ze Slovan do Skvrňan;

01.12.1997 - zavedena nová autobusová linka č. 55 CAN - Skvrňany - Vejprnice;

10.12.1997 - výjezd prvního modernizovaného trolejbusu 14 TrM ev.č. 457;


5 let

rok 2002 - byly dodány první dva velkokapacitní nízkopodlažní autobusy SOLARIS Urbino 15 ev.č. 482 a 483 z polského Bolechowa;

leden 2002 - výjezd vozu T3M ev.č. 246 s informačním systémem BUSE, který nahradil původní BROSE;

01.01.2002 - je zaveden systém IDP ve dvou zónách: vnitřní (P) a vnější (Z);

02.01.2002 - zrušena špičková autobusová linka č. 29 Chodské nám. - Škoda VIII.brána a zároveň prodloužena linka č. 24 až k firmě SIEMENS;

duben 2002 - dodány 4 autobusy SOR B 9.5 ev.č. 478 - 481;

15.05.2002 - bylo zahájeno ohlašování zastávek v trolejbusech digitálním hlásičem BUSE a stropními reproduktory;

27.05.2002 - uvedena do provozu nová zastávka linky č. 30 Bolevecká náves;

červen 2002 - přední vozy souprav T3 byly vybaveny protislunečními stahovacími roletami na stanovišti řidiče, ve velké míře byly do interiérů tramvají také doplňovány prosklené nadokenní schránky na reklamní letáčky;

18.06.2002 - velká řetězová nehoda tramvají na Karlovarské třídě mezi Rondelem a zastávkou Pod Záhorskem, vůz KT8D5 ev.č. 296 narazil do stojící soupravy 196+198 a ta následně do přední vadné soupravy 278+279; kromě poškozených vozů 296 a 279 byly nejvíce poškozeny skříně soupravy 196+198 (byly následně sešrotovány a nahrazeny novými skelety z PARS Nova Šumperk);

srpen 2002 - zahájen provoz trolejbusů linek č. 10 a 11 v nově vybudovaném obratišti před CAN v Husově třídě;

12.08. - 01.09.2002 - přerušen provoz tramvají a trolejbusů v některých úsecích v důsledku povodní;

14.09.2002 - navrácen provoz linek č. 11, 16, T a N3 na Americkou třídu a Šumavskou ulici;

27.09.2002 - změněny trasy autobusových linek obsluhujících industriální zónu Borská pole - konečná linek 22, 28 a 30 se přesunula do Teslovy ulice linka N1 je prodloužena až do obratiště trolejbusů linky č. 12 Nová Hospoda;

22.10. - 25.11.2002 - se uskutečnily zkušební jízdy bez cestujících trolejbusu pro americké město Boston;

listopad 2002 - do tramvají byla vylepena schémata vedení linek;

prosinec 2002 - do provozu nízkopodlažní trolejbusy 21 TrACI ev.č. 487 - 491;

16.12.2002 - po dokončení Sukovy ulice byla prodloužena linka č. 21 z Litic přes Bory a Borská pole na Novou Hospodu;

© 2007
pavel2 & hupi

NAVRCHOLU.cz
trolejbusy.plzenskamhd.net: Reklama
Reklama: