:.. trolejbusy.plzenskamhd.net ..:

znak města Plzně   trolejbusy.plzenskamhd.net   znak města Plzně
trolejbusy.plzenskamhd.net: anketa
Zajímavosti
Výročí plzeňské MHD v roce 2008

Další stránka o výročích plzeňské MHD je opět dílem Ing. Jiřího Breníka. Za všechny příznivce veřejné dopravy i ostatní zájemce o historii či město Plzeň velice děkujeme!

Výročí plzeňské MHD v roce 2007
Výročí plzeňské MHD v roce 2006
Výročí plzeňské MHD v roce 2005


110 let

29.08.1898 - byla položena první kolejnice elektrické dráhy v místech mezi Prešovskou ul. a Palackého třídou;


100 let

rok 1908 - byla vybudována kolejová odbočka k nové budově (ústředního) nádraží z r. 1907, která sloužila do roku 1929, byla zrušena v roce 1931. Zároveň zanikla odbočka k nádraží Plzeňsko-březenské dráhy;


95 let

rok 1913 - byl vybudován vzdušný napaječ 3500 V z Měšťanského pivovaru do Panského mlýna, protože obě stávající elektrárny nestačily krýt rostoucí požadavky na elektrickou energii;


90 let

rok 1918 - Křižíkovy vozy č. 11 až 20 byly vybaveny silnějšími motory (č .11 a 12 - 32 kW, ostatní 18 kW) od firmy Siemens/Schuckert. Zároveň byly zakoupeny čtyři velké vozy č. 30 až 33 od firmy Zeman/Brožík s motory Křižík, měly původně sedm oken;


85 let

rok 1923 - byla zavedena soukromá autobusová linka na Ústřední hřbitov;


80 let

07.09.1928 - byla podána žádost na udělení koncese na soukromou autobusovou linku z Lochotína do Bolevce kolem Velkého rybníka na Roudnou;

14.12.1928 - byla udělena koncese pro soukromé autobusové linky Hlavní nádraží - zast.Jižní předměstí a dále autodrožkářská živnost pro tři autobusy se stanovištěm u Hlavního nádraží k nám. Republiky;


75 let

rok 1933 - byly zakoupeny dva motorové vozy č. 54 a 55 od Ringhoffera se silnějšími motory 48 kW, které dodaly opět Škodovy závody;

rok 1933 - značným nákladem provedena rekonstrukce Nádražní třídy s navážkou v prostoru před Prazdrojem;

rok 1933 - Na Mikulášském náměstí a u Dobrovského ulice byly vybudovány spojovací výhybky, kde v dopravních špičkách obracely posilové vozy;

rok 1933 - zařazeny do provozu dva autobusy Škoda 306 č.18 a 19, které se používaly především na zájezdy;

rok 1933 - přestavěn malý autobus č. 5 pro potřebu vrchního vedení (byl už opatřen výsuvnou otočnou plošinou);

rok 1933 - Zrušen úsek tratě č. 1 od trestnice ke kasárnům na Borech;


70 let

rok 1938 - objevily se v ulicích čtyři nové moderní vozy č. 56 až 59, které měly hnědé obložení z palubek z teakového dřeva, říkalo se jim "trabuko" či doutníky.
Elektrickou výzbroj vyrobily Škodovy závody. Tehdy měly dveře ještě na levé straně ovládané stlačeným vzduchem, byly už jednosměrné s uzavřenou kabinou řidiče, ještě bez pokladny průvodčího. Měly na zadní plošině couvací kontrolér;

rok 1938 - v ET Doudlevce byla vyrobena pětikusová série tmavozelených trolejbusů typu Škoda 2 Tr pro Elektrické podniky hlavního města Prahy ev.č. 315 až 319, které měly ještě levostranné dveře. Po patnácti letech provozu byly odprodány do Plzně;

rok 1938 - po dnešní Americké třídě byl v tomto roce zájem vybudovat dvoukolejnou tramvajovou trať od nádraží k Práci, zkrátit tak jízdu na Bory. Stavba se neuskutečnila pro odpor automobilových společností.


65 let

26.05.1943 - dva letní otevřené vlečné vozy č. 44 a 45 (ex Praha č. 502 a 527) přestavěny kvůli nebezpečí úrazu procházejícího průvodčího;

01.10.1943 - byly zařazeny do provozu čtyři zelené trolejbusy Škoda 3 Tr2 č. 107 až 110, které měly ještě dvoje dveře a byly bez pokladny průvodčího;

12.10.1943 - zahájila provoz nová neprůjezdná tramvajová vozovna na Slovanech s deseti krytými kolejemi pro 24 vozů. Kapacita 40 krytých stání byla dosažena až po dostavbě v roce 1945.
Ve vozovně byly zřízeny garáže pro 12 trolejbusů. Od Městských lázní byl po Nádražní a Slovanské třídě zavěšen uprostřed vozovky minusový vodič, který umožňoval manipulační provoz trolejbusů 3 Tr do vozovny, jako plusový vodič sloužilo tramvajové vedení;


60 let

rok 1948 - převzato 24 vozů Škoda 3 Tr3 č. 111 až 134, které byly ještě tříosé, ale už třídveřové s pokladnou průvodčího. Měly už kompaudní motory s rekuperační brzdou, která byla využívána hlavně na lince č. 11 z Ústředního hřbitova;

rok 1948 - v tomto roce se začaly používat kvalitní trolejové armatury švýcarské firmy Kumler / Matter umožňující pružné zavěšení troleje;

rok 1948 - zakoupeny dva autobusy Škoda 706 RO č. 23 a 24;

02.02.1948 - byla zavedena autobusová linka E Lochotín - Bolevec;

28.10.1948 - zahájen provoz na nové trolejbusové lince č. 12 Skvrňany - Božkov. Na Jiráskově náměstí byla zřízena trolejová smyčka pro obracení posilových vozů. Zároveň byla zkrácena tramvajová linka č. 2 a ukončena před vyústěním Tylovy ulice ve Skvrňanech.
V této době bylo už zavedeno číslování autobusových linek, které byly označeny předtím písmeny. Trolejbusová linka A byla označena č. 10 a linka H číslem 11;

04.12.1948 - zavedena autobusová linka Doubravka - Újezd;


55 let

rok 1953 - vozový park trolejbusů byl rozšířen o pět trolejbusů Škoda 2 Tr č. 96 až 100 (ex Praha č. 315 - 319). Vozy byly využívány na posilových spojích, později jen na cvičných jízdách;

rok 1953 - vůz Křižík č. 12 se stal reklamním;

rok 1953 - do provozu byl zařazen autobus Škoda 706 RO č. 37 a byly dodány autobusové vleky Karosa B40 č. 67 až 75;

leden 1953 - zakoupeny na výpomoc z Prahy čtyři další staré vyřazené motorové vozy č. 76 až 79 (ex Praha 250, 301, 302 a 498). První tři z let 1908 až 1909 měly čtyři okna, čtvrtý z r. 1926 byl devítiokenní. Do provozu byly zařazeny v únoru;

19.04.1953 - zahájena rekonstrukce tramvajové trati č. 1 na Klatovské třídě v úseku od nám. Míru (ul. 17. listopadu) na konečnou Bory. Byl vytvořen vratný kolejový trojúhelník v prodloužení podél parku k Purkyňovu pavilonu. V letním období tam byly o nedělích odpoledne odstavovány vlečňáky s plošinami a letní otevřené (č. 26 - 29, 44 a 45). Zároveň se vystavěla druhá smyčka na konečné Bory;

18.10.1953 - prodloužena linka č. 13 z Doudlevec přes Slovany do Černic;

21.11.1953 - zahájen provoz na nově zrekonstruovaném úseku linky č. 1 od ulice 17. listopadu na konečnou Bory už na betonových pasech;

30.11.1953 - dána do provozu kolejová smyčka ze Slovanské třídy do Sladkovského tř., Radyňské ulice na Mikulášské náměstí.
Tentýž den byla zavedena linka č. 21 Bory - Litice - Radobyčice - Doudlevce;


50 let

rok 1958 - koleje na Klatovské třídě byly přeloženy do nové osy už na betonových pasech od divadla J. K. Tyla k Hálkově ulici;

rok 1958 - byl vyroben prototyp trolejbusu Škoda 9 Tr č. 166, který jel po vlastní ose na MSV v Brně s připojeným dieselagregátem. V provozu v Plzni byl nejčastěji používán na lince č. 11, byl původně šedý s červenofialovými pásy;

rok 1958 - do provozu bylo zařazeno pět trolejbusů Škoda 8 Tr č. 165, 167 až 170;

rok 1958 - linka č. 12 byla přeložena z Koterovské do Sladkovského třídy a vedena dále Lobezskou a Sušickou ulicí, zanikl úsek k Jiráskovu náměstí.

rok 1958 - v tomto roce na podzim byla vyrobena dnešní historická tramvaj T2 č. 133 (III. obsazení), která jezdila od r. 1959 v Ostravě pod č. 612 a po rekonstrukci v r. 1995 pak v Liberci pod č. 23;

01.03.1958 - dvouosý tramvajový vůz č. 39 se stal na dlouhou dobu pracovním;

06.08.1958 - vyjelo "trabuko" č. 62 po VP s předním plátěným transparentem používaným u T1;


45 let

rok 1963 - dodáno 9 trolejbusů Škoda 9 Tr č. 195 až 203 a jeden autobus Škoda 706 RTO č. 56;

červenec 1963 - probíhala výměna kolejí v Pražské ulici od mostu přes Radbuzu ke Zvonu;

02.09.1963 - začaly být vypravovány dvě spřažené souoravy 2xT2 denně na lince č. 1, jejich provoz byl ukončen ke dni 5. prosince;

říjen 1963 - Plzeň se rozloučila s provozem starých dvounápravových vozů jako v prvním městě v ČSSR, posledním vozem bylo "trabuko" č. 62 dne 24. října. Vlečné vozy "trabuko" č. 64 až 71 byly po vyřazení dne 1.října odprodámy do Olomouce, kde obdržely č. 91-98;

prosinec 1963 - na voze T1 č. 113 byl instalován nový čelní transparent z plexiskla, který řidič přestavoval svislým vroubkovaným kolečkem (mistra Šindeláře);


40 let

rok 1968 - do provozu byly zařazeny trolejbusy Škoda 9 Tr č. 226 až 233 a dva autobusy Škoda 706 RTO č. 87 a 88;

15.01.1968 - zařazeny do provozu dva vozy T3 č. 170 a 171 ještě bez pokladny průvodčího;

25.03.1968 - měl velkou nehodu vůz T2 č. 143, když po poruše brzd ujížděl samospádem po Klatovské třídě od stanice Dobrovského až se zastavil, po vykolejení zadního podvozku při srážce u Bílého nároží v Prešovské ulici s dodávkou, u Čedoku. Vážně poškozená karosérie byla později sešrotována a vůz č. 143 (II. obsazení) vyjel až 23. srpna 1971 v karosérii zakoupené z vyřazeného vozu T2 č. 166 z Ústí nad Labem;


35 let

rok 1973 - elektrická jednotka pionýrské železnice E 10.01 Pionýr (ŠKODA 35E) obdržela přechodně polopantograf, po stržení původního pantografu v depu u ZOO;

rok 1973 - v Plzni byl na zkouškách prototyp trolejbusu Škoda 14 Tr;

rok 1973 - DP obdržely: 6 trolejbusů Škoda 9 Tr č. 257 až 262, dva autobusy Karosa ŠL 11 č. 138 a 139 a 14 autobusů Karosa ŠM 11 č. 140 až 153;

rok 1973 - na autobusových dělnických spojích jezdily (převážně na lince č.21) dva šedomodré vlečné vozy Jelcz PO 1E;

17.01.1973 - byly dány do provozu čtyři tramvaje T3 č. 177 až 180;

18.09.1972 - už probíhala rekonstrukce mostu přes železniční trať na Klatovské třídě a zároveň i tramvajové trati mezi tehdejšími Nejedlého sady a Smetanovými sady, která byla pravděpodobně ukončena koncem dubna 1973. Byla zavedena NAD v trase Palackého nám.-Palackého tř.-Nejedlého sady-Klatovská-Hálkova-Němejcova-Thámova-Klatovská-nám. Míru. Zpět stejně až na Chodské nám.-Zámečnická-Němejcova-Hálkova-Purkyňova-Škroupova-Jungmannova-Smetanovy sady-Neledlého sady-Palackého nám.
Z náměstí Míru od ulice 17. listopadu, ulicí OPV do ul. U Borského parku jezdily prodloužené linky č. 21 a 26. Na NAD se vystřídalo až 28 autobusů (2 z DP K. Vary č. 125 a 126, 2 z DP Mariánské Lázně, 6 z ČSAD Klatovy, 1x ŠL 11 z Tachova, 1x ŠL 11 z Rokycan, další 4 z ČSAD Rokycany, 1 z ČSAD PJ, 1 kloubový a 7 běžných z ČSAD PS (jeden byl RTO). Oběžná doba byla 45 minut, interval ve špičce byl 2 minuty, v sedle 3 minuty, ve špičce jelo 24 autobusů, v sedle 15.
Linky č. 1 a 3 (ze Slovan a Světovaru) měly konečnou na Palackého nám. na provizorním ostrůvku, zpět se vracely Palackého třídou. Zastávky Výstaviště a U pošty byly zrušeny;

02.05.1973 - byla zahájena doprava na nové lince č. 4 Bory - Lochotín v pracovních dnech, na nově vybudovaném úseku Nejedlého sady - Pod Záhorskem, kde byla zřízena točna. Zpočátku byly nasazovány tři vozy T1 (z č. 101 až 104) s intervalem 15 minut.
Předcházela tomu rekonstrukce uzlu v Nejedlého sadech. Zároveň byla zrušena posilová linka č. 3 Bory - Světovar;

30.11.1973 - byl zahájen provoz na prodloužené (2,9 km) lince č. 2 od Tylovy ulice do nového sídliště Zadní Skvrňany. Premiéru tam měly tramvaje T3 č. 181 až 185. Byla tak zrušena původní smyčka před III. branou Škodovky a též byla zkrácena autobusová linka č. 28 z Bukovce na Anglické nábřeží;


30 let

rok 1978 - DP obdržely 25 ks autobusů Karosa ŠM 11 č. 234 až 258 a vůz Karosa ŠL 11 č. 259;

rok 1978 - byla postavena nová spojovací kolej (smyčka) v Křižíkových sadech v prostoru U Zvonu. Nejprve sloužila jako traťové provizorium při rekonstrukci Pražské ulice;

rok 1978 - v tomto roce přichází největší dodávka trolejbusů v historii. Celkem 34 trolejbusů Škoda 9 TrH č. 279 až 312 nahradilo všechny zbylé vozy 7 Tr, 8 Tr a 9 Tr z prvních sérií.
Přišel i prototyp 9 TrHT s tyristorovým ovládáním řízení č. 313, který byl později předán do Mariánských Lázní. Písmeno H představuje vybavení vozu hydraulickým posilovačem řízení;

04.12.1978 - byla zavedena autobusová linka č. 36 Reaktorová hala - Karlov - Sverdlovská (Gera);

11.12.1978 - byla otevřena autobusová linka č. 35 Radobyčice - Podhájí - Slovany jako školní spoj k ZDŠ Chválenická;


25 let

rok 1983 - byla zahájena výstavba nové trolejbusové tratě č. 16;

rok 1983 - po Plzni bylo instalováno 43 prodejních automatů jízdenek Merona;

rok 1983 - Plzeň obdržela 12 autobusů Karosa B 731 č. 310 až 321 a jeden Karosa C 734 č. 322;

01.01.1983 - v provozu nová točka na konečné trolejbusu linky č. 12 Nová Hospoda;

leden-březen 1983 - zařazeno do provozu celkem 18 trolejbusů Škoda 14 Tr č. 353 až 370. Vůz č. 353 měl vzhledem k trhlinám sloupků mezi okny později zesílený skelet a byl opatřen hnědo-béžovým nátěrem;

začátkem 1983 - bylo zprovozněno 25 tramvají typu T3 SU č. 208 až 232 (čtyři z nich už v polovině prosince 1982);

01.05.1983 - byl zaveden noční provoz na trolejbusové lince č. 13 v úseku Slovany - Černice a 1. června pak na lince č. 15;

19.05.-08.12.1983 - probíhala rekonstrukce kolejiště na Slovanské třídě od Mikulášského nám. na Slovany s použitím celoplošných panelů BKV;

02.06.1983 - vůz T1 č. 121 vyřazen z normálního provozu a stal se historickou tramvají, o kterou pečuje T-B-C;

04.06.-27.07.1983 - v provozu provizorní trolejbusová smyčka na Domažlické třídě ve Skvrňanech, kde končily linky č. 10 a 12 (opravoval se most přes trať na Cheb);

srpen 1983 - začaly se instalovat na čela tramvají plechové úchyty na praporky;

01.09.1983 - začaly být vypravovány v pracovní dny na linku č. 4 pouze soupravy 2xT3 a byla zrušena posilová autobusová linka E na Severní předměstí po Gerské;

01.10.1983 - dána do provozu nová měnírna na Lochotíně;

říjen 1983 - zahájily trolejbusy provoz v Šumavské ulici náhradou za zrušenou trať v Klicperově ulici;

23.12.1983 - byl ukončen provoz starých pražských vozů T1 (vozem č. 13 ex Praha 5098);


20 let

rok 1988 - byla zprovozněna už 7. měnírna na Borech, která napájí jižní oblast tramvajových a trolejbusových linek;

rok 1988 - byla zahájena rekonstrukce starého vozu č. 80 (ex Praha 2077) členy T-B-C. Vůz sloužil od r. 1972 do r. 1987 jako pracovní, pak se stal historickým zvaným "Tereza". V roce 2000 byl však odprodán soukromému majiteli z Prahy a dnes stojí na Václavském náměstí s původním číslem ve funkci kavárny;

rok 1988 - do Plzně bylo dodáno 10 trolejbusů Škoda 14 Tr č. 415 až 424;

30.01.1988 - zahájen provoz na nové trolejbusové lince č. 16 Bory,Heyrovského - Doubravka,Na Dlouhých, která nahradila oblíbenou a rychlou autobusovou linku č. 29. Vzniklo též jednosměrné zatrolejování Koperníkovy ulice přes Husovu na Husovo nám. a zároveň vznikla i trolejová odbočka z Tylovy do Koperníkovy ulice. Ve špičce jezdilo 20 sólo vozů, v sedle 10;

01.02.1988 - v provozu nové autobusové linky č. 29 Doubravka - Karlov a č. 37 Lobzy - Karlov;

15.02.1988 - autobusová linka č. 21 napojena na osadu Podhájí;

19.02.1988 - pro klub KŽC vypravena Křižíkova tramvaj č. 18,jela z vozovny na Světovar a zpět. V Plzni se ve dnech 19. - 21. 2. konalo 18. setkání klubu s bohatým programem. Vůz č. 18 byl předtím očištěn od žlutých polepů, když v r. 1987 hrál ve filmu Pavučina;

26.02.1988 - bylo zařazeno do provozu posledních 7 vozů T3 CS č. 281 až 287;

05.06.1988 - trať č. 2 na Skvrňanské tř. v úseku Kalikova - Tylova přeložena do nové osy na štěrkové podloží na pražce;

09.07.1988 - začaly být vypravovány soupravy 2xT3 na linku č. 2 i o sobotách a nedělích. S výjimkou nočních vozů a špičkové linky č. 3 byl veškerý provoz tramvají zajišťován celotýdenně soupravami 2xT3;

15.07.1988 - byl zařazen jako první vůz svého typu v republice v pravidelném provozu s cestujícími 3. prototyp kloubového trolejbusu Škoda 15 Tr č. 414, který jezdil mezi 2.zářím 1987 až 5.dubnem 1988 ve zkušebním provozu po Plzni (převážně v noci) pod ev. č. 501. V současnosti je exponátem muzea Škoda;

12.09.1988 - zahájen provoz na nové posilové tramvajové lince č. 5 Košutka - Nejedlého sady. Pouze ve špičce jezdily dvě soupravy a točily se přes Palackého nám. a kolem Televizní služby;

05.10.1988 - linka č. 5 vedena přes Nejedlého sady a nám. Republiky ke Zvonu a zpět k poště;

18.11.1988 - obdržely DP autobusy Karosa B 732 č. 381 až 385 a jeden zájezdový modrý Karosa LC 736 č. 386;

19.12.1988 - zprovozněn úsek linky č. 2 na Přemyslově tř. v úseku Nejedlého sady - Kalikova, opět v nové ose na pražcích a štěrkovém podloží;


15 let

rok 1993 - v ÚD v Cukrovarské ulici zprovozněna čerpací stanice pohonných hmot;

12.03.1993 - některé spoje autobusové linky č. 28 prodlouženy z Bukovce až k papírně;

12.05.1993 - sloučeny autobusové linky č. 20 a č. 42 s označením č. 20 v nově prodloužené trase Bílá Hora - Roudná - Sady Pětatřicátníků - Radčice. Původní linka č. 20 z Bílé Hory přes Jatky byla přečíslována na linku č. 39 a prodloužena do Křimic;

15.05.1993 - zaměněno linkové vedení trolejbusových tratí č. 10 a č. 16. Linka č. 10 byla ukončena v Doubravce,Na Dlouhých a linka č. 16 naopak v Doubravce,Zábělské. Zároveň byla prodloužena linka č. 11 z Nádražní třídy až na Husovo náměstí;

31.05.-29.10.1993 - v provozu obousměrná trolejbusová trať v Sirkové ulici, kterou se linka č. 12 vyhýbala přes Anglické nábřeží rekonstruovanému úseku Americké třídy od hlavního nádraží k Denisovu nábřeží. Přes Anglické nábřeží k Mrakodrapu byly vedeny též linky č. 11 a č. 16;

01.07.-31.08.1993 - probíhala rekonstrukce trati č. 2 na Vejprnické ul. od podjezdu trati na Cheb k Internátům. Tramvaje jezdily v úseku Světovar - Malesická, odtud na konečnou Skvrňany byla zavedena NAD;

15.07.- konec září 1993 - rekonstruovala se Masarykova tř. v úseku Těšínská - Moravská. Linka č. 16 byla odkloněna na bývalou konečnou této linky Doubravka,Na Dlouhých a v úseku Doubravka,Na Dlouhých - Doubravka,Zábělská byla zavedena NAD;

28.10.1993 - zařazeno do provozu po repasi 5 kloubových trolejbusů Škoda 15 Tr č. 461 až 465, které byly určeny původně pro Ukrajinu;

01.11.1993 - začaly jezdit trolejbusové linky č. 11 a č. 16 po nové přímé komunikaci ze Šumavské ulice do Americké třídy;

prosinec 1993 - zavedeno nové opatření ke snížení nehodovosti - tramvajové vozy začaly jezdit po celý den s rozsvícenými reflektory;


10 let

05.01.1998 - ve špičkách pracovních dnů prodloužena linka č. 28 od CANu na Borská pole;

13.01.1998 - zařazeny do provozu NP autobusy Škoda 21 Ab č. 444 až 448;

březen 1998 - do některých předních tramvajových vozů souprav T3 instalováno dálkové ovládání výhybek.

17.04.1998 - po téměř 50. letech zastaven provoz trolejbusů na původní smyčce v Doudlevcích;

19.04.-06.06.1998 - přerušen provoz trolejbusové linky č. 14, z Goethovy ulice k Tyršovu mostu jezdila NAD;

30.04.1998 - zanikly DPmP, s.p., aby 1.května vznikly PMDP, a.s.;

02.06.1998 - zkolaudována nová prodloužená trolejbusová trať od původní smyčky v Doudlevcích k Tyršovu mostu s pokračováním tř. E. Beneše ke křižovatce s Heyrovského ulicí, kde se napojila na trať linky č. 16 na konečnou Bory,Heyrovského. Vytvořilo se tak variantní spojení trolejbusové sítě s vozovnou v Cukrovarské ulici;

08.06.-30.10.1998 - vzhledem k rekonstrukci Prokopovy a Doudlevecké třídy se použila nová trať k manipulačním jízdám a linka č. 14 pak jezdila v trase Zimní stadión - Bory,Heyrovského. V této době byla rozdělena linka č. 13 na dva samostatné úseky: Lobzy - Nádražní a Zimní stadión - Černice (s posilami v pracovní dny v úseku Slovany - Černice);

14.06.-07.10.1998 - přerušen provoz trolejbusové linky č. 11, probíhala rekonstrukce Rokycanské třídy, byla zavedena NAD;

27.06.1998 - trolejbusy linky č. 12 se vrátily na Mikulášské nám., přes Mikulášskou tř., Barrandovu ulici na trať v Koterovské třídě. Původní úsek v Železniční ulici byl zrušen, ustoupil nájezdu na most Milénia;

16.07.1998 - vyjel 2. žlutý prototyp Astry č. 301 do provozu na lince č. 2 s cestujícími;

03.-17.08.1998 - nejezdily trolejbusy linky č. 13 v úseku Nádražní - Lobzy, byla zavedena NAD s odklonem Republikánskou ulicí;

01.09.1998 - v rámci IDS zavedena linka ČSAD č. 106 z CANu do Štěnovic, byly zavedeny zvláštní jízdenky, které se znehodnocovaly ve strojcích instalovaných v autobusech;

08.09.1998 - dodána nová věžka horního vedení značky Renault;

18.09.1998 - obdržela vozovna Slovany dva nové povrchové kolejové přejezdy Californien;

01.-30.10.1998 - probíhaly výkopové práce na křižovatce Goethovy ulice - Kopeckého sady, autobusy linek č. 33 a 40 jezdily přes sady Pětatřicátníků, Prešovskou, nám. Republiky, Zbrojnickou a Pražskou na Anglické nábřeží k Mrakodrapu;

02.10.1998 - vyjel do provozu 1. modrý prototyp Astry č. 300 s cestujícími;

28.-30.10.1998 - zapůjčen žlutý prototyp Astry č. 301 na berlínskou výstavu INNOTRANS;

28.10.-20.11.1998 - probíhala rekonstrukce koleje ve směru do centra na lince č. 2 na Vejprnické od podjezdu trati na Cheb ke Křimické ulici;

30.10.1998 - zrušena autobusová linka č. 38 Bolevec - Orlík;

31.10.1998 - provoz trolejbusové linky č. 13 obnoven v celé trase a od 2. listopadu linka č. 14 v nové trase Goethova - Bory,Heyrovského;

02.10.1998 - zavedena účelová linka "C" pro dopravu zaměstnanců hypermarketu Carrefour;

11.11.1998 - zavedena z Bor na Borská pole posilová autobusová linka 30 X pro zvládání návalů cestujících.
Týž den byly z důvodu otevření hypermarketu Carrefour na Borských polích vedeny autobusové linky č. 22, 24, 28 a 30 až k Panasonicu;

konec 1998 - zrušeny autobusové linky č. 25 (29.11.), č. 23 a č. 27 (obě k 31.12.) a nadále už provozovány pouze předměstské linky očíslované 51, 52, 53 a 54;


5 let

rok 2003 - zahájeny modernizace trolejbusů typu Škoda 14Tr s novými skelety.

rok 2003 - instalováno po Plzni celkem 51 prodejních automatů na jízdenky švédské firmy Cale, které od r. 2004 nabízejí i jednodenní jízdenky;

02.01.2003 - jezdily přes most přes Radbuzu U Jána už pouze tramvaje, trolejbusové linky č. 10 a č. 13 byly odkloněny do Šumavské ul. a Americké třídy;

06.01.2003 - začala jezdit do Lhoty autobusová linka č. 26 se zajížďkou na Valchu a do Malesic linka č. 35;

březen 2003 - zavedeno hlášení zastávek i v autobusech MHD;

01.03.2003 - zavedly PMDP nové plnocenné jednodenní jízdenky za 40 Kč, které byly přenosné. Vyplňoval se na rubu pouze den a měsíc v daném roce;

14.04.2003 - vyhořela bývalá stanice pionýrské železnice v Lochotínské ulici, kde přespávali bezdomovci;

14.04.2003 - ve 13. hodin se konalo v Kaplířově ulici na Borech poklepání na symbolickou kolejnici předpokládané budoucí tramvajové linky na Borská pole s účastí primátora Ing. J. Šnebergera a členů SPVD;

14.-15.04.2003 - na předváděcích jízdách v Plzni modrobílý trolejbus Solaris Trollino 12 AC č. 3701 z Ostravy;

12.05.2003 - zavedena autobusová linka č. 56 z Košutky,Krašovské do Chotíkova;

24.-25.05.2003 - odstraněny z vozovky u Mrakodrapu poslední kolejnice bývalé tramvajové linky č. 3;

05.06.2003 - Astrou č. 303 ze Slovan k hlavnímu nádraží se svezl komisař EU pro rozšíření Gunter Verheugen;

11.06.2003 - u trolejbusové linky č. 13 přibyla nová zastávka ve Štefánikově ulici s názvem ulice generála Lišky;

19.06.-23.11.2003 - z důvodu výstavby dálničního přivaděče odkloněna trasa autobusové linky č. 51 ze Slovan do Koterova přes Nepomuckou tř. a Barvínkovou ulici;

29.06.2003 - jela s tramvajovými fandy na zkušební jízdu Křižíkova tramvaj č. 18 a Astra č. 303, konalo se 104. výročí MHD v Plzni;

09.07.2003 - u nástupního tramvajového ostrůvku U Práce instalován pomníček obětem tragické automobilové nehody;

09.-16.08.2003 - testován v Plzni NP kloubový autobus Karosa Renault City Bus o délce 18 metrů zapůjčený výrobcem na lince č.30.

16.-24.08.2003 - probíhala výluka na lince č. 2 při rekonstrukci tramvajového kolejiště u výstaviště, v úseku Skvrňany - Výstaviště byly nasazeny KT8D5, od Palackého třídy jezdily na Světovar normální soupravy;

23.08.2003 - zajíždějí autobusy linky č. 55 do nového sídliště v Tlučné,Na Čampuli;

září 2003 - V září zahájily provoz další čtyři NP trolejbusy Škoda 21Tr ACI s dieselagregátem č. 492 až 495;

13.09.2003 - v provozu na lince č. 1 nová tramvajová zastávka Lékářská fakulta,Lidická a zrušena zastávka Ve Vilách (na znamení);

25.09.2003 - představen ve světové premiéře ve Škodě Electric nový trolejbus Škoda 24 Tr Irisbus, už 22. září se uskutečnila první zkušební jízda v Doudlevcích (dostal ev.č. 999 II. obsazení);

10.11.2003 - PMDP převzaly dva NP autobusy Solaris Urbino 15 č. 484 a 485;

21.11.2003 - zlikvidováno trolejové vedení na Masarykově třídě mezi Těšínskou ulicí a Pietasem;

02.12.2003 - představila Škoda Transportation největší v ČR vyrobenou NP velkokapacitní pětičlánkovou tramvaj typu Škoda 05T VEKTRA ev.č. 112, která byla 17. prosince převezena ke zkouškám do vozovny Slovany;

29.11.2003 - zrušena provizorní panelová zastávka v Prešovské ulici;

27.12.2003 - klub T-B-C uskutečnil u příležitosti 25. narozenin jejího člena,pana Michala Kouby, jízdu pro fandy po trolejbusových linkách i mimo ně /hlavně po lince č.30/ trolejbusem Škoda 21Tr ACI č.484 s dieselagregátem.

13.07.2003 - zprovozněna i nová společná zastávka linek č. 1, 2 a 4 v sadech Pětatřicátníků;

Závěrem uvádíme přehled jednotlivých etap rekonstrukce kolejiště v sadech Pětatřicátníků, což byla nejrozsáhlejší akce roku 2003:

1.etapa: od 03.03 do 13.04.:
Linka č. 1: Bolevec - Palackého - Slovany
Linka č. 2 beze změny,
Linka č. 4: Bory - mám.Republiky - U Zvonu - Solní - Košutka;

2.etapa: od 14.04. do 04.05.:
Linka č. 1/4: Slovany - Bolevec - Palackého - Bory - nám.Republiky - Slovany (okružní)
Linka č. 2/4: Světovar - Košutka - Skvrňany - Bory - Světovar (okružní)
Linka č. 4: Bory - U Zvonu - Solní - Košutka - Palackého - Bory;

2./3. etapa: od 03. do 04.05.:
probíhala úplná výluka tramvají v centru
Linka č. 1: Slovany - U Zvonu
Linka č. 2: Světovar - U Zvonu
Linka č. 2/4: NAD ...Bolevec - nám. Republiky - Zvon - Mrakodrap - U Práce - Nejprnická - Skvrňany a zpět (standardní autobusy PMDP)
Linka č. 4: NAD....Košutka - nám.Republiky - Zvon - Mrakodrap - U Práce - Bory a zpět (jezdilo 13 kloubových autobusů z Prahy);

3. etapa: od 05. do 25.05.:
Linka č. 1 X: U hlavní pošty - Bolevec a zpět (kyvadlový provoz souprav T3PX)
Linka č. 1/4: Bory - Slovany - Palackého - Bory
Linka č. 2: Světovar - Skvrňany, zpět Skvrňany - sady Pětatřicátníků - Světovar
Linka č. 4: Bory . U Zvonu - Palackého - Bory
a linka č. 4: U hlavní pošty - Košutka a zpět (kyvadlový provoz KT8D5);

4. etapa: od 26.05. do 28.06.:
Linka č. 1: Slovany - Bolevec (obvyklá trasa)
Linka č. 2: Světovar - Skvrňany - sady Pětatřicátníků - Prešovská - Světovar
Linka č. 4: Košutka - sady Pětatřicátníků - Prešovská - U Zvonu - Košutka
a linka č. 4: Bory - U Práce a zpět (kyvadlový provoz KT8D5);

5. etapa : od 29.06.:
linky jezdily už v dnešních trasách, byla v provozu už nová zastávka linky č. 4 v sadech Pětatřicátníků,
linky č.1 a 4 měly ještě v opačném směru provizorní zastávku na panelech proti hlavní poště, linka č. 2 měla též provizorní zastávku v Prešovské ulici na panelech;

© 2008
pavel2 & hupi

NAVRCHOLU.cz
trolejbusy.plzenskamhd.net: Reklama
Reklama: