:.. trolejbusy.plzenskamhd.net ..:

znak města Plzně   trolejbusy.plzenskamhd.net   znak města Plzně
trolejbusy.plzenskamhd.net: anketa
Zajímavosti
Výročí plzeňské MHD v roce 2009
tj. v jubilejním roce, kdy oslavujeme 110 let MHD

Další stránka o výročích plzeňské MHD je opět dílem Ing. Jiřího Breníka s doplněním od p. Jiřího Riegera. Za všechny příznivce veřejné dopravy i ostatní zájemce o historii či město Plzeň velice děkujeme!

Výročí plzeňské MHD v roce 2008
Výročí plzeňské MHD v roce 2007
Výročí plzeňské MHD v roce 2006
Výročí plzeňské MHD v roce 2005


115 let

05.06.1894 - C.k. ministerstvu obchodu byl předložen projekt se žádostí o udělení koncese ke zřízení elektrické tramvaje v Plzni s provedením následujících tratí:

    1. Říšské Předměstí - Palackého třída - Říšská (Prešovská) - U Zvonu - Poděbradova (Pražská) třída - Nádražní - Nepomucká (Slovanská) třída - Pražské Předměstí (3 km)
    2. 35. kasárna - Ferdinandova (Klatovská) třída - trestnice Bory (3 km)
    3. cihelna Wiesnerových dědiců na Doudlevecké - Prokopova třída - Goethova - Františkánská - Saská (Rooseveltova) - Karlovarská třída - Lochotínský park
    4. prodloužení první tratě Pivovarní (U Prazdroje) - erární silnicí (Rokycanská třída) - č.681 obce Doubravka,kde bude zřízen ústřední hřbitov.

110 let

20.04.1899 - poprvé jela tramvaj plzeňskými ulicemi od továrny Václava Brožíka v Nádražní třídě do vozovny v Cukrovarské ulici

09.06.1899 - schváleno provozování elektrárny a elektrické dráhy s firmou Křižík

22.-23.06.1899 - uskutečnila se revize tratí

24.06.1899 - proběhla revize mostů

27.06.1899 - ministerstvo železnic schválilo jízdní řád a ceny jízdenek: 10 haléřů - 6 stanic, 20 haléřů - více než 6 stanic

28.06.1899 - úspěšně skončila technicko-policejní zkouška

29.06.1899 - zahájen provoz na jednokolejných tratích:
A/ Nepomucká třída (Liliová ) - Skvrňany,
B/ Plynárna (Dobytčí trh) - Lochotín,
C/ Trestnice na Borech - Štěpánovy sady (sady Pětatřicátníků).

Tratě byly jednokolejné s výhybnami:
A/ U Jíkalky, Palackého nám., Náměstí, Nádražní třída, Mikulášská, Plzenecká
B/ Kopeckého sady, Harantova, Plynárna
C/ Kaplířova, Bezovka, Belánka, Divadlo, Náměstí (2x), Lochotínská (za Saským mostem), Na Jánské
Na Náměstí byl zřízen spojovací oblouk od Skvrňan na Lochotín.

Jako první vyjel bohatě vyzdobený vůz Křižík evidenčního čísla 18, který řídil sám purkmistr dr. V. Peták. Tento den vykolejil na Náměstí vůz č. 7.

během roku 1899 - dodatečně vybudovány výhybny na konečných stanicích: Lochotín, Trestnice na Borech a Skvrňany

V létě jezdily tramvaje od 6:30 do 21:20 a v neděli a ve svátek do 22 hodin. V zimě pak jednotně od 7 do 21 hodin. Nejvyšší povolená rychlost byla 12 km/hod. a na tratě bylo vypravováno 18 vozů.
Plzeň se stala pátým městem na území dnešního Česka, kde byla provozována elektrická tramvaj (Praha 1891, Teplice 1895, Liberec 1897 a Olomouc 1. dubna 1899).


85 let

17.08.1924 - o nedělích byly přistavovány k hlavnímu nádraží tři tramvaje k příjezdům nočních vlaků v době 21.45 až 23 hodin. Vozy odjížděly na Bory, do Skvrňan a na Lochotín a zastavovaly jen na požádání. Jízdné činilo 1,70 Kč, dětské do 14 let a za zavazadlo 1 Kč.

03.11.1924 - předložen projekt na prodloužení tratě od Plovárny do Doudlevec

26.11.1924 - byly zavedeny první dělnické ranní spoje, jeden jezdil z Lochotína, druhý pak z Nepomucké (Slovanské) třídy k branám Škodovky, vozy vyjížděly v 5.25 hodin. Při sněhové kalamitě vozy nebyly vypraveny.


80 let

únor 1929 - schválen nákup šesti autobusů Škoda, tři malé - typ 505 (evidenční čísla 1-3), tři velké - typ 550 ( ev. č. 4-6)

01.02.1929 - udělena koncese na autobusové linky do Bolevce a na Bílou Horu

23.02.1929 - schváleno prodloužení elektrické dráhy od Plovárny do Doudlevec

19.03.1929 - městské autobusy byly připraveny k výjezdu z vozovny v Cukrovarské ulici

21.03.1929 - slavnostní zahájení autobusových linek MHD v Plzni:
1/ Hlavní nádraží - zastávka Plzeň Jižní předměstí,
2/ Plovárna - Doudlevce - Homolka - Nepomucká třída,
3/ Lochotín - Bolevec.

25.03.1929 - zavedeny autobusové dělnické spoje z Doubravky ke Škodovce

01.04.1929 - spuštěny autobusové linky z Nádražní třídy do Doubravky a k Ústřednímu hřbitovu

05.04.1929 - po krátkém provozu už byla zrušena autobusová linka od Hlavního nádraží k zastávce Plzeň Jižní předměstí

13.06.1929 - prodloužena tramvajová linka od Plovárny do Doudlevec

15.06.1929 - dokončena výstavba druhé koleje v úseku Bory-Nádraží, později v II. etapě až k Liliové ulici, kde byla vybudována výhybna.Ve směru na Bory byla trasa vedena od Zvonu Pražskou a Solní ulicí, na Náměstí bylo upraveno kolejiště. Vzniklo jednosměrné propojení ze Solní ulice směrem do Skvrňan.

začátek července 1929 - zakoupen další autobus Škoda 505 (ev. č. 7)

15.07.1929 - zrušena též autobusová linka Plovárna-Doudlevce-Nepomucká třída

září 1929 - zakoupeny dva velké autobusy Škoda 506 (ev. č. 8-9)

rok 1929 - zájezd Československé obce sokolské do Plzně, na borské pláni proběhlo vystoupení cvičenců. Jako posily vyjely dva nové motorové vozy evidenčních čísel 38 a 39, dále bylo odkoupeno od Elektrických podniků hlavního města Prahy šest starých vlečných vozů. Vozy ev. č. 40-43 byly malé lehké vlečňáky se dvěma otevřenými plošinami, vleky ev. č. 44 a 45 byly úplně otevřené, tzv. "letní".

rok 1929 - přestala se používat odbočka k Hlavnímu nádraží


75 let

07.06.1934 - už po pěti letech byl vyřazen vlečný vůz s ev. č. 41

rok 1934 - v Cukrovarské ulici zahájily provoz nové ústřední dílny

rok 1934 - z dlažby kamenného Wilsonova mostu přes Radbuzu byly odstraněny nepoužívané kolejnice


70 let

20.02.1939 - deset autobusů bylo vybaveno zařízením pro využití nestlačeného svítiplynu jako náhradního paliva. Svítiplyn byl čerpán do gumových vaků, uložených v krytém připojeném dvoukolovém vleku. Čerpací stanice byla v Nádražní třídě.

březen 1939 - za okupace se přešlo na pravostranný provoz a u vozů "trabuka" ev. č. 56-59 byly odstraněny dveře na levé straně, na pravé byly zřízeny troje, u některých (vůz č.57) pouze dvoje uprostřed

červen 1939 - vyzdobený Křižíkův vůz ev. č. 18 se zúčastnil slavnostní jízdy při příležitosti oslavy 40 let MHD

červenec 1939 - za okupace byl předložen návrh na urychlené schválení trolejbusového provozu, včas se objednala vozidla, zařízení měníren a tratí a byla zahájena výstavba trolejbusových linek A a H


65 let

13.06.1944 - zavedena autobusová linka "C" Slovany-Černice


60 let

01.03.1949 - zavedena autobusová linka č. 23 Slovany-Koterov

01.04.1949 - zprovozněna manipulační trolejbusová trať na Anglickém nábřeží od Městských lázní k Mrakodrapu. Byla využívána nejen k vypravování vozů do Doubravky a na Ústřední hřbitov, ale i pro vypravování přímých spojů z Doubravky do Skvrňan v dopravní špičce.

29.06.1949 - zrušen provoz na trati č.3 Lochotín-Doudlevce, kolejiště zůstalo zachováno pro manipulační provoz do ústředních dílen.Taktéž byla zachována jedna kolej ve vozovně v Cukrovarské ulici a mezi vozovnou a továrnou ETD, ovšem už bez trolejového vedení.

29.06.1949 - zavedena nová trolejbusová linka č. 13 Bolevec-Doudlevce

01.07.1949 - zavedena autobusová linka č.22 Skvrňany-Nová Hospoda

25.12.1949 - zavedeny autobusové linky č. 25+52 Doubravka-Zábělá + Chrást u Plzně

rok 1949 - vznikla vozovna pro 35 trolejbusů přestavbou původní neprůjezdné tramvajové vozovny v Cukrovarské ulici

rok 1949 - uvedena do provozu měnírna na Lochotíně pro trolejbusovou trať do Bolevce a na Košutku

rok 1949 - ukončeno deponování deseti trolejbusů ve vozovně Slovany a byl odstraněn střední minusový vodič na manipulační trati z vozovny Slovany po Slovanské třídě k obratišti trolejbusů u Městských lázní

rok 1949 - DP zavedly pohon autobusů na svítiplyn z gumové nádrže na střeše, nejprve na lince na Bílou Horu

2. polovina roku 1949 - byla položena druhá kolej na části tramvajové trati na Přemyslově a Skvrňanské třídě v úseku Palackého náměstí-Jíkalka.Kolejnice byly použity ze zrušené trati č. 3 na Lochotín.

polovina října 1949 - vyjel poprvé trolejbus s vlečným vozem na lince č.12

rok 1949 - zařazen do provozu trolejbus Škoda 6 Tr2 ev. č. 135, který byl už dvouosý se zdvojenými koly na zadní nápravě


55 let

začátek roku 1954 - výjezd pěti trolejbusů Škoda 2 Tr ev. č. 96-100 (odkoupených z Prahy, jako č.315 - 319), které byly využívány ve špičkách pracovních dnů jako posily, později ke cvičným jízdám

15.02.1954 - zahájen provoz autobusové linky č. 26 Bory-Valcha

01.07.1954 - zprovozněna autobusová linka č. 20 Náměstí Republiky-Jatky-Bílá Hora

rok 1954 - pravděpodobně zavedeny služební jízdenky "X", které si kupovaly v bločcích u DPMP plzeňské podniky, ty je pak vydávaly svým zaměstnancům na služební pochůzky


50 let

12.01.1959 - zahájil v Ostravě (pod ev. č. 612) provoz dnešní historický vůz T2R ev. č. 133 (III. obsazení), zakoupený z Liberce (jako č. 23)

28.06.1959 - v plzeňských ulicích proběhly oslavy 60 let MHD, kdy se poprvé představil historický vůz č.18 zrenovovaný zaměstnanci vozovny DPMP

15.08.1959 - na Den železničářů byl slavnostně zahájen na Lochotíně provoz Pionýrské železnice o rozchodu 760 mm k bráně ZOO v délce 1,5 km. Malá dieselová lokomotiva se třemi zelenými vagónky byly dovezeny z Jindřichova Hradce. O rychlosti výstavby PŽ svědčí i to, že výstavba začala až na jaře 1959.

01.10.1959 - traťové správě byl předán vůz ev. č. 73 (ex Praha č. 240) upravený na pracovní - kolejový brus

29.10.1959 - vyjela na trati č.1 v ranní špičce poprvé spřažená souprava 2xT1

16.11.1959 - začala jezdit jedna spřažená souprava 2xT1 ráno a šest souprav přes den (dopoledne byly na Slovanech spojeny vždy dva vozy T1 ze dvou pořadí za sebou, např. 5 a 6). Ušetřili se tak řidiči, i když za cenu dvojnásobného intervalu na lince č.1 Bory-Slovany.

rok 1959 - trolejbusová trať č.12 přeložena z Koterovské do Sladkovského třídy a byla vedena Lobezskou a Sušickou ulicí do Božkova, zanikl úsek Mikulášské náměstí-Jiráskovo náměstí.Některé spoje byly ukončeny v dopravní špičce v obratištích Sladkovského (Guldenerovou, Plzeneckou a Lobezskou ulicí) a Zátiší, Línská.V tomto roce byl též ukončen výlukový provoz trolejbusů na této lince Jungmannovou ulicí, Smetanovými sady kolem Divadla J. K. Tyla a Leninovou (Husovou) třídou ke křižovatce Tylova-Domažlichá (z důvodu rekonstrukce Tylovy ).

rok 1959 - vyjel první autobus nového typu Škoda 706 RTO ev. č. 45

rok 1959 - poslední dodávka dvaceti trolejbusů typu Škoda 8 Tr ev. č. 171-190

rok 1959 - při rekonstrukci křižovatky před Prešovskou ulicí byl u synagogy vybudován oblouk od Skvrňan na Bory


45 let

únor 1964 - na vůz T1 ev. č. 106 byl namontován nový přetáčecí čelní transparent, který se skládal ze sady bíločerných sololitových tabulek ovládaných řidičem pákou přes Gallův řetěz několika zdvihy

31.03.1964 - při sněhové kalamitě byl v ranní špičce mimořádně nasazen do provozu s cestujícími pracovní vůz ev. č. 39 (pro nedostatek provozuschopných vozů)

červenec a srpen 1964 - v nové průjezdné hale vozovny Slovany (ještě před zprovozněním), byly na kolejích č.19 a 20 rozebírány (v roce 1963 vyřazené) motorové vozy "trabuka" ev .č. 56 až 63

01.09.1964 - naposled v provozu pracovní vůz ev. č.73 (ex Praha č. 240)

12.10.1964 - zprovozněna nová průjezdná hala ve vozovně Slovany, ještě během léta předtím byly některé neprovozní vozy T1 a T2 odstaveny na třetí koleji ve Slovanské aleji mezi náměstím Oty Synka (M. Horákové) a vozovnou

04.11.1964 - vyjely na zkušební jízdu první dva do Plzně dodané vozy T3 ev. č.160 a 161, upravené pro samoobslužný provoz (bez pokladen průvodčí)

rok 1964 - vyřazeny staré dvounápravové motorové vozy ev. č. 54 a 55

rok 1964 - zakoupeny dva malé maďarské autobusy IKARUS 620 ev. č. 63 a 64, které se však v plzeňském provozu neosvědčily (v roce 1967 byly prodány ČSAD Rokycany)


40 let

17.08.1969 - zahájen provoz na manipulační trati mezi vozovnou Slovany a konečnou Světovar, odpadla tak složitá manipulace s couváním Radyňskou ulicí od Mikulášského náměstí při najíždění tramvají ze Sladkovského třídy na Světovar

podzim 1969 - zavedena autobusová linka č. 29 do sídliště Bory v trase Šimerova-Chodské náměstí-Hlavní nádraží ČSD-Doubravka, Na Dlouhých - znamenalo to velkou úlevu pro cestující z Bor a linka se stala velmi oblíbenou a rychlou


35 let

22.02.1974 - v provozu nové vozy T3 ev. č.186 až 188

únor 1974 - kolejový brus ev. č. 73 /ex Praha 240/ byl navrácen zpět do Prahy

01.03.1974 - jako školní spoj zavedena autobusová linka č. 31 Hradiště-Slovany, ZDŠ Chválenická

09.09.1974 - autobusová linka č. 28 prodloužena ve špičce z Anglického nábřeží do Kotkovy ulice

30.11.1974 - v průběhu rekonstrukce Rokycanské třídy byla zavedena autobusová linka 10A z Těšínské ulice do sídliště Lobzy

rok 1974 - trolejbusové linky č.10 a 11 byly přemístěny z Rokycanské třídy do Těšínské ulice (linka č.10 tam zůstala už natrvalo), pro linku č.11 byla natažena nová trolej v úseku Těšínská-Rokycanská na Masarykově třídě

rok 1974 - vyřazen z provozu pracovní vůz ev. č. 39


30 let

02.04.1979 - vzhledem k havarijnímu stavu byl uzavřen most v Lobzích, byly tudíž zrušeny špičkové autobusové linky č. 30 Doubravka-Doudlevce, č. 32 Slovany-Orlík a č. 33 Bory-Orlík

25.05.1979 - zavedena autobusová linka č. 32 Kotkova-Křimice pouze v pracovních dnech

01.10.1979 - prodlouženy některé spoje autobusové linky č.13A z Bolevce, U sudů do nové točky Bolevec, Pozemní stavby

29.12.1979 - dočasně přerušen provoz trati č. 4 v úseku Nejedlého sady (dnešní sady Pětatřicátníků), smyčka Lochotín (Pod Záhorskem) byla snesena

rok 1979 - zakoupeny tři dvoudvéřové modré autobusy ŠL11 ev. č. 282 až 284

rok 1979 - DP obdržel sérii dvanácti trolejbusů Škoda 9 TrHT26 ev. č. 313 až 324

rok 1979 - dokončena rekonstrukce kolejiště ve vozovně Slovany zahájená v roce 1978


25 let

leden 1984 - výjezd třinácti vozů T3CS ev. č. 233 až 245

27.02.1984 - přeložena konečná stanice autobusové linky č. 36 od Reaktorové haly na Karlově do zastávky Zátiší, panelárna

15.06.1984 - zavedena autobusová linka č. 30 Lobzy-Doubravka, IV.poliklinika

rok 1984 - po plzeňských trolejbusových tratích probíhaly zkušební jízdy prototypu kloubového trolejbusu Škoda 15 Tr ev. č. 500 bez cestujících (až do roku 1985)


20 let

01.01.1989 - DPMP se staly státním podnikem

25.02.1989 - dokončena přeložka trati č. 2 Přemyslova-Palackého náměstí-Hlavní pošta

08.04.1989 - začal provoz po samostatných komunikacích pro každý směr a současně byly zprovozněny tratě vedené novým podjezdem pod železniční tratí na Prahu mezi zastávkami Gambrinus a Stavební stroje. V letech 1989-1990 probíhala rekonstrukce ulic U Prazdroje a Rokycanské třídy

25.05.1989 - dopoledne byl náhle ukončen provoz posledních pěti tramvají typu T2 na špičkové lince č. 3 na zásah magistrátu (důvodem byl špatný vzhled vozů), jednalo se o vozy ev. č. 139, 142, 148, 153 a 155

24.06.1989 - proběhly na náměstí Republiky oslavy 90 let MHD, na východní straně náměstí na tehdy ještě zachovalém kolejišti se představily historické tramvajové vozy Křižík č. 18, dvounápravový motorový vůz č. 80 (Terezka, ex Praha č. 2077) v základním nátěru i T1 č. 121. Na ploše náměstí byly představeny některé typy autobusů a trolejbusů včetně výstavky fotografií z MHD ve voze T3

léto 1989 - v areálu vozovny Slovany se skládaly jednotlivé články dvanácti vozů KT8D5 budoucích ev. čísel 288 až 299, které během podzimu se zkompletovaly na tříčlánkové

prosinec 1989 - vyjely na zkušební jízdy první dva vozy KT8D5 ev. č. 291 a 297

31.12.1989 - byl vybrán jako historický vůz T2 ev. č. 139

rok 1989 - z Prahy zakoupen vyřazený vůz T3 ev. č. 6346, který byl v Plzni očíslován jako 100, podrobil se rekonstrukci na pracovní vůz /kolejový brus/

rok 1989 - v Cukrovarské ulici zprovozněna myčka trolejbusů a autobusů a v areálu ústředních dílen a autobusových garáží byla vybudována v ČSSR první průmyslová čistírna zaolejovaných vod


15 let

05.02.1994 - trolejbusové linky č.13 (Černice-Goethova) a č. 15 (Lobzy-Nádražní) byly sloučeny do jedné s č.13 Černice-Lobzy s nejdelší trasou v Plzni (10,7 km). Byla zřízena obousměrná spojka Goethova-Anglické nábřeží, .přestala se využívat smyčka Nádražní okolo "Hamburku".

15.06.1994 - autobusová linka č. 41 byla vedena v nové trase CAN-Vinice, Brněnská

17.06.1994 - trolejbusy se rozloučily s odbočkou trati č.12 Mikulášské náměstí-Jiráskovo náměstí

18.06.1994 - změnila se trasa trolejbusů č.12, za nádražím byla vedena Železniční ulicí a Koterovskou třídou do Sladkovského třídy

23.06.1994 - zrušena manipulační trať do ústředních dílen v Cukrovarské ulici a zároveň zrušen provoz i na spojovacích kolejích na náměstí Republiky

17.07.-19.08.1994 - rekonstrukce tramvajové trati od Železniční ulice k Mikulášskému náměstí panely BKV. Tramvaje jezdily po jednokolejném provizoriu na panelech umístěných po pravé straně Mikulášské třídy.

29.08.1994 - autobusová linka č. 41 byla prodloužena až do zastávky Vinice, Hodonínská

srpen 1994 - začala montáž provizorního ženijního mostu přes Radbuzu v Doudlevcích

19.09.1994 - autobusová linka č. 22 byla přesměrována z Karlova do Jasmínové ulice

23.09.1994 - výjezd soupravy T3 ev. č.101+102 sestavené z rekonstruovaných starších vozů z Prahy

10.10.1994 - výjezd dočasné soupravy T3 č.103+182,rekonstruovaný vůz č.103 byl též starší pražský vůz

21.10.1994 - zahájena trolejbusová a autobusová doprava v Doudlevcích po provizorním vojenském mostě "rámusáku" přes Radbuzu

30.10.1994 - vyřazen původně určený historický vůz T2 č.139, začátkem roku 1995 bohužel pak sešrotován

07.11.1994 - časně ráno ukončen tramvajový noční provoz z důvodu energetických úspor (vozem T3 ev. č.161), večer už na noční tři autobusové linky vyjelo šest autobusů:
N1: Bory-Hlavní nádraží ČD-Vinice-Bolevec,
N2: Skvrňany-Hlavní nádraží ČD-Černice,
N3: Doubravka, Zábělská-Lobzy-Hlavní nádraží ČD-Košutka, Krašovská.

rok 1994 - v provozu nová trolejbusová točka linky č. 12 Zátiší, Línská

rok 1994 - vyřazen z provozu světlemodrý mikrobus AVIA - Ikarus ev. č. 363


10 let

01.01.1999 - zrušena čísla autobusových linek č. 23 a 27

06.01.1999 - po VP výjezd poslední soupravy ev. č. 233+234 v prvním řešení městského nátěru (bílá - žlutá)

25.01.1999 - dodán nový tahač Tatra pro vlečení trolejbusů a autobusů, je vybaven hydraulickým zařízením pro vlečení vozů po zadní nápravě

polovina února 1999 - začaly se hromadně na trolejbusy nasazovat lehké laminátové sběrače ESKO žluté barvy (původními oranžovými sběrači byl naposled opatřen v únoru 1999 vůz ev. č. 418)

23.02.1999 - na vůz T3 ev. č.200 namontováno zařízení německé firmy Beka-Max pro přimazávání nákolků první osy v obloucích

23.03.1999 - zadní vůz soupravy 256+257 po VP obdržel zkušebně nová odpružená kola ze ŽDB Bohumín, která by měla zmírnit nadměrný hluk a vibrace, vůz byl opatřen zelenobílou CVR "ŽDB Bohumín"

březen 1999 - Plzeň obdržela první dvě sériové Astry ev. č. 302 a 303

konec března 1999 - začaly se instalovat nové zastávkové označníky s prosvětlenými schránkami na jízdní řády a s informačními štítky v Brailově písmu pro nevidomé a slabozraké občany

19.04.1999 - zahájen pravidelný provoz Aster s cestujícími na běžných pořadích linky č. 1 Slovany, nám.M.Horákové-Bolevec

22.04.1999 - prodloužena noční autobusová linka N1 z Bor na Borská pole

22.04.1999 - zahájen provoz na nové trolejbusové smyčce linky č.12 Zátiší, Línská vedené Línskou ulicí

22.04.1999 - zrušena autobusová linka "C" Hlavní nádraží ČD-Americká-Tylova-Koperníkova-Klatovská-Kaplířova-Borská pole, Podnikatelská, kterou využívali zaměstnanci firmy Carrefour

15.04.1999 - do krychlí (budníků) na střechách tramvají KT8D5 se začala nasazovat prosvětlená plexisklová linková čísla (jednalo se o zelená linky č. 4), prvním vozem byla 297

jaro 1999 - výjezd posledních tří souprav T3M 209+210, 229+230 a 237+238 modernizovaných ve Škodě DT. Tyto vozy měly už ruční řadič a byly opatřeny lakem v plzeňských barvách

01.-02.05.1999 - uzavřena Mikulášská třída pro veškerou dopravu včetně tramvají kvůli montáži jeřábové dráhy pro stavbu mostu přes Mikulášskou ulici, linky č.1 a 2 otáčely U Zvonu, v prvním úseku Nám.Republiky-Hlavní nádraží a v druhém Železniční-Slovany/Světovar byla zavedena NAD. Trolejbusová linka č. 12 jezdila z Nové Hospody k Mrakodrapu a dále po Anglickém nábřeží s otáčením přes Šumavskou ulici, kde ze zastávky "Z" Šumavská přecházeli cestující do spojů NAD do Božkova.

10.05.1999 - zahájen výlep nových plánků sítě MHD do vozů PMDP - trolejbusový provoz je od tohoto dne ovlivněn rekonstrukcí Prokopovy ulice v úseku Mrakodrap - Purkyňova ulice. Do celé trolejbusové sítě se zařazují vozy přes doudleveckou trať jako v předchozím roce, linka č. 14 zkrácena z Bor k Zimnímu stadionu, linka č.13 rozdělena opět na dva úseky: 13L Nádražní-Lobzy, linka č.13 pak z Černic k Zimnímu stadionu s otáčením přes vozovnu s nástupní stanicí v Černické ulici.

polovina května 1999 - začaly se i v trolejbusech objevovat čtvercové piktogramy s provozními informacemi a pokyny pro cestující (po čtyřech letech na tramvajích a autobusech)

18.05.1999 - druhý, žlutý prototyp Astry ev. č. 301 byl zapůjčen do Prahy na předváděcí jízdy

22.05.1999 - první zkušební jízdy vozu ev. č. 301 po Praze z vozovny Kobylisy

28.05.-22.06.1999 - zkušební provoz Astry s cestujícími mimo pořadí na pražských linkách č.10 a 17 (najeto přes 7000 km)

05.-06.06.1999 - probíhala opět výluka na linkách č.1, 2 a 12 stejně jako už v popsané výluce z 1.až 2.05.1999, důvodem byla demontáž jeřábové dráhy u nového mostu přes Mikulášskou ulici

19.06.-18.11.1999 - probíhala rekonstrukce Koterovské třídy v úseku Barrandova-Sladkovského. Rekonstruovala se vždy polovina vozovky, zatímco po druhé byl zachován obousměrně pouze provoz trolejbusů linky č.12.

24.06.1999 - Astra č.301 přepravena zpět do Plzně

26.06.-27.06.1999 - proběhly oslavy 100 let MHD v Plzni v točce U Zvonu, v autobuse Škoda 21Ab ev. č. 446 byla prodávána pěkná publikace za výhodnou cenu, lidé se mohli svézt historickými vozy Křižík ev. č.18 a T1 ev. č.121 a taktéž novými Astrami ev. č. 302 a 303

26.06.1999 - v rámci oslav se uskutečnila premiérová jízda prototypu hybridního trolejbusu Škoda 21 TrACI ev. č. 479 s dieselagregátem od Zvonu přes Mrakodrap k CAN a zpět. Tento trolejbus byl po několika měsících provozu s cestujícími prodán DP Hradec Králové, zde pod ev. č. 50 jezdí na lince č.1, kde na posledním nezatrolejovaném úseku linky z Nového Hradce Králové do Kluků využívá dieselagregát.

01.07.1999 - stálá zastávka linky č.1 Ve Vilách byla jako jediná v tramvajové síti změněna na zastávku na znamení

01.07.1999 - některé spoje autobusové linky č. 21 prodlouženy do konečné linky č.13 v Černicích

05.07.-16.10.1999 - rekonstrukce Rokycanské třídy mezi Stavebními stroji a Pietasem, linka č. 10 byla posílena a č.11 zrušena. Na Ústřední hřbitov byla zavedena NAD č. 11A po trase: konečná linky č.10 Na Dlouhých-Hřbitovní-Ústřední hřbitov. Trasa linky č.13L byla změněna na Lobzy-Pietas-Masarykova třída-Doubravka, Zábělská.

06.07.-08.08.1999 - firma SSŽ, a.s., rekonstruovala tramvajové trati v předních Skvrňanech mezi III. bránou Škoda a Křimickou. Provoz linek č.2, 3 a 5 byl po dobu výluky udržován vždy jednokolejně, byly instalovány kolejové přejezdy Californien, ve směru do Skvrňan byl úsek dokončen 22.07.1999

26.07.1999 - zrušena posilová autobusová linka č. 29

02.08.-06.09.1999 - probíhala výstavba trolejové manipulační stopy v Sirkové ulici

02.08.-27.11.1999 - po ukončení rekonstrukce Prokopovy ulice se stavební práce přesunuly na Doudleveckou třídu do úseku Harantova-Cukrovarská

09.08.1999 - spuštěn pravidelný obousměrný provoz tramvají na skvrňanské trati

12.08.1999 - výjezd soupravy Aster ev. č. 300+301 poprvé na zkušební jízdy po plzeňské síti s použitím namontovaných automatických spřáhel na těchto vozech (zkušební.jízdy se opakovaly ještě ve dnech 20. a 21.září /

srpen 1999 - v ÚD začaly postupné modernizace skupiny trolejbusů 14 Tr č.425-460

01.09.1999 - autobusová linka č. 52 prodloužena v pracovní dny dvěma spoji do Smědčic, autobusová linka č. 55 je protažena z Vejprnic až do Tlučné

01.09.1999 - doprava vedena už na zrekonstruované polovině Rokycanské třídy ve směru na Prahu

01.09.1999 - zavedena školní autobusová linka A dvěma spoji Vinice-nákupní středisko Gera

01.09.1999 - zavedena školní autobusová linka B Vinice-ZŠ Malická ulice

09.-12.09.1999 - výjezd šesti autobusů Karosa B 732 po GO ve Zlineru Zlín (vozy č. 367, 372 a 382 byly dodány výměnným způsobem jako novostavby autobusů II.)

13.09.1999 - uskutečnil se přetah historického trolejbusu 9 TrHT28 ev. č. 339 z Lobez do DP České Budějovice (tam obdržel č. 12 a byl upraven pro historický provoz na napětí 750 V)

24.-27.09.1999 probíhala rekonstrukce železničního přejezdu na Domažlické ulici, linky č.10 a 12 končily celodenně ve Skvrňanech, NAD byla zavedena od zastávky Zátiší, Panelárna na Novou Hospodu

polovina října 1999 - do oblouku kolejové smyčky v Bolevci namontovala německá firma Beka-Max speciální mazací zařízení

11.10.1999 - od tohoto dne byl možný provoz trolejbusů mezi Mrakodrapem a vozovnou tak, že vozy projížděly Presslovou a Černickou ulicí (pouze manipulačně bez cestujících)

17.10.1999 - spuštěn provoz trolejbusových linek č.10, 11 a 13 v původních trasách po celé šířce Rokycanské třídy, linka č.13 už jezdila v celé trase z Lobez až do Černic, neboť byla ukončena i rekonstrukce Doudlevecké třídy

18.10.1999 - do své trasy Bory-Goethova se vrátila i linka č.14. Trolejbusy linek č. 13 a 14 se zatím vyhýbaly rekonstruované Doudlevecké třídě ve směru do Černic odbočením na manipulační trať u vozovny do Presslovy ulice, pokračovaly dále Černickou a Cukrovarskou ulicí s výjezdem na Doudleveckou u zimního stadionu. Ve směru do Lobez odbočily z Doudlevecké do Cukrovarské ulice a kuriózně pokračovaly i s cestujícími přes objekt vozovny a odstavnou plochu s výjezdem dolní branou v Presslově ulici a odtud odbočily do Doudlevecké třídy.

09.11.1999 - pouze trolejbusy už jezdily po celé Doudlevecké třídě

07.12.1999 - zaveden nový způsob označování zatahujících trolejbusů z linek, nové červené tabulky s bílým textem,na bočních orientacích je uvedeno číslo linky + X, seznam nácestných zastávek a nápis VOZOVNA,vzadu pouze číslo linky +X, na předních totéž + nápis VOZOVNA, vozy s BUSE pak to mají obdobně, nápisy jsou zobrazeny inverzně

06.-21.12.1999 - výjezd šestnácti nových nízkopodlažních autobusů Karosa-Renault City BUS evidenčních čísel 449 až 464

17. a 23.12.1999 - dodány čtyři nové Astry ev. č. 304 - 307 (dvě + dvě)

II. pololetí 1999 - intenzívní zkušební jízdy prototypu asynchronního trolejbusu Škoda 21 TrACI ev. č. 479 v ověřovacím provozu bez cestujících


5 let

01.01.2004 - velké zdražení jízdenek pro jednotlivou jízdu: dospělí - 12 Kč (původně 8 Kč), poloviční - 6 Kč (původně 4 Kč), tyto ceny platí dosud

05.01.2004 - prodloužení autobusové linky č. 41 do zastávky Vinice, Slupská (manipulačně však autobusy otáčely bez cestujících v novém obratišti za sídlištěm)

15.01.2004 - několik vybraných spojů autobusové linky č. 35 jezdilo během dne na prodloužené trase z CAN až do Malesic

22.01.2004 - zhruba dvacítka fandů MHD nejen z Plzně měla možnost se ve večerních hodinách poprvé svézt prototypovým, 32 metrů dlouhým nízkopodlažním vozem Škoda 05T VEKTRA, což je nejdelší u nás vyrobená tramvaj. Tramvaj byla vyrobena ve ŠT a obdržela testovací evidenční číslo 112 (II. obsazení).

V rámci schůzky Tram-Bus-Clubu se účastníci tentýž den ještě svezli i prototypem NP trolejbusu Škoda 24 Tr Irisbus, označeným č. 999 (II. obsazení). Ten po zkušebních jízdách s cestujícími v Plzni zakoupil 16.11.2004 se slevou DP Mariánské Lázně, kde jezdí pod ev. číslem 51.

02.-07.02.2004 - byl v Plzni na testování autobus zapůjčený DP Hradec Králové ev. čísla 269

04.02.2004 - zahájeny zkušební jízdy s cestujícími prototypu NP trolejbusu 24Tr Irisbus převážně na lince č.11

23.02.2004 - havarovala souprava T3 202+192 při střetu s trolejbusem 14Tr ev. č.411, vůz č. 202 byl zrušen a zadní vůz soupravy č.192 byl odstaven a čekal ve vozovně na schválení pro zachování jako muzejní T3

26.02.-29.09.2004 - v souvislosti s výstavbou velkoprodejny Lidl ve Skvrňanech byla bez náhrady zrušena zastávka linky č.2 Slovanské údolí

únor 2004 - instalovány vitríny na reklamní letáky do tramvají KT8D5

01.03.-15.06.2004 - spoje autobusové linky č. 32 nezajížděly do Podhájí

05.03.2004 - Astra č. 306 najela do soupravy 205+195 a byla pak odeslána na opravu do ŠT, odkud se vrátila až za rok a čtvrt

11.03.2004 - radní města schválili ceny nového volného tarifu, který začal platit současně s přechodem na systém čipových karet od 1.1. 2005

18.03.2004 - začala rekonstrukce tramvajové zastávky linky č.2 CAN, Skvrňanská

23.03.2004 - při příležitosti slavnostního otevření nové zastávky ČD Plzeň-Bolevec (300 m od konečné tramvaje č.1) byla, kromě zvláštního vlaku s parní lokomotivou 310.072 , vypravena i historická Křižíkova 18, vzhledem k velkému stoupání trati byla však přitažena tramvají č. 261

24.03.2004 - otevřeno OC Olympia v Černicích, zavedena autobusová linka č. 50 ze Starého Plzence,Vilové čtvrti k Olympii dvěma páry spojů o sobotách a nedělích. Linka č.32 Bory-Černice byla prodloužena do nově vybudované stanice Černice, nákupní zóna, k Olympii začaly jezdit i ČSAD autobusy Plzeň

březen 2004 - výjezd tramvaje T3M ev. č.247 s informačním systémem BUSE (náhrada převíjecího transparentu BROSE)

01.04.2004 - zrušena bezplatná linka T provozovaná PMDP,a.s., k OC Tesco začaly jezdit autobusy ČSAD

10.04.2004 - nově otevřený hypermarket Interspar zahájil provoz na dvou nových linkách S1 a S2, šlo o okružní bezplatné linky obsluhované malými autobusy SOR B 9,5 (linka S1 jezdila na Doubravku, S2 na Slovany)

21.04.2004 - od tohoto dne se začaly občas vyskytovat tramvaje typu KT8D5 i na jiných linkách než na čtyřce

28.04.-08.06.2004 - pokračovala rekonstrukce Mohylové ulice, byly přeloženy výstupní a nástupní zastávky linek č.10 a 49 v ulici Na Dlouhých k Borové ulici, na lince č.10 jezdily vozy Škoda 21 TrACI s využitím dieselagregátu

01.05.2004 - na lince č.12 ve směru do centra zřízena nová zastávka Škoda,VII. brána

03.05.2004 - výrazně se změnily trasy některých linek MHD, byla zahájena rekonstrukce ulic Masarykova a Zábělská v Doubravce, šestnáctka byla přesměrována do obratiště Na Dlouhých, ve směru na Bory byla zřízena náhradní zastávka v Radiové ulici. Linka č.10 byla prodloužena Hřbitovní ulicí až do točny linky č.16 Doubravka, Zábělská a vzhledem k úseku bez trolejí se využívaly trolejbusy s pomocným dieselagregátem

03.05.2004 - zřízeno nové zákaznické centrum na Denisově nábřeží č.12, na webových stránkách byla občanům představena městská čipová karta - "Plzeňská karta"

10.05.2004 - začala rekonstrukce tramvajových zastávek na náměstí Míru, dočasně stavěly tramvaje před křižovatkou Klatovská-Mánesova na panelech

29.05.2004 - autobusové linky č. 28, 34, 35, 39 a 41 se vrátily do sadů Pětatřicátníků, linka č. 28 byla však ukončena u CAN, na Borská pole ji nahradila posílená linka č.41

12.06.2004 - v rámci Historického víkendu se uskutečnil Den otevřených dveří v PMDP, a.s., spojený s oslavami 105 let MHD v Plzni, po trase vozovna Slovany-sady Pětatřicátníků a zpět jezdila na lince D1 historická T1 č.121, ze sadů Pětatřicátníků do vozovny v Cukrovarské jezdil na lince D3 autobus SOR B 9,5 a mezi areálem v Cukrovarské a vozovnou Slovany pak obstarával spojení linkou D2 nízkopodlažní trolejbus Škoda 21 TrACI s pomocí dieselagregátu. Byla vydána pamětní publikace rozměru A5, jejímž autorem je dr. Ludvík Losos s příspěvky členů T-B-C.

16.06.2004 - tramvajová souprava T3R.P ev. č. 282+283 zkoušela rádiově ovládané výhybky

25.06.2004 - zahájeny zkušební jízdy s cestujícími na lince č. 4 s pětičlánkovou prototypovou NP tramvají Škoda Vektra ev. č.112. Z důvodu rekonstrukce konečné Košutka jezdila Vektra převážně na lince č.02.Úspěšné zkušební jízdy byly ukončeny 12.10.2004 na lince č.04.

01.07.2004 - začala rekonstrukce obratiště na konečné Košutka, tramvajová doprava byla ukončena v zastávce Plzeňka za pomoci kaliforňanu, dopravu zajišťovaly obousměrné vozy KT8D5 a vypomohly i dvě soupravy T3R.P-PX (spojené zády k sobě) ev. č.217+218 a 262+263. Výluka trvala až do konce školních prázdnin. Současně se upravovalo i kolejiště na konečné Bory, kde byly postupně vyměněny oba kolejové oblouky.

01.07.2004 - autobusová linka č. 30 začala obousměrně obsluhovat zastávku Malostranská

19.07.2004 - poprvé prototyp kloubového trolejbusu Škoda 25 Tr Irisbus ev. č. 996 na zkušebních jízdách po Plzni

20.-31.07.2004 - nahrazen provoz linky č.13 autobusy, rekonstruována Nepomucká třída

22.07.2004 - poprvé do provozu s cestujícími vyjela souprava T3R.P ev. č.196+198 (II. obsazení) s novými karosériemi Var CB3, vyrobenými v KOS Krnov a s výzbrojí Progress

26.07 -01.12.2004 - uzavřena Dlážděná ulice v Radobyčicích, autobusová linka č. 32 byla rozdělena na dva úseky: Bory-Radobyčice, Dlážděná a Radobyčice, Podhájí-Černice-(Slovany)

03.08.2004 - dočasné panelové nástupiště ve směru na Bory bylo vybudováno při rekonstrukci zastávky linky č. 4 U Práce, Klatovská - práce byly ukončeny 11.09.2004

15.08.2004 - změna trasy linky S1, místo Doubravky jezdila od Intersparu do sadů Pětatřicátníků a k Hlavnímu nádraží ČD

16.-29.08.2004 - dočasná změna tras autobusových linek č. 22 a 26, vozy nejezdily přes Chodské náměstí, ale objížděly ulicemi Dobrovského a Mánesovou, rekonstruovala se Klatovská třída mezi Dobrovského a Nerudovou ulicí

17.08.2004 - otevřena po čtyřech měsících část Zábělské třídy poblíž smyčky MHD a vzhledem k pokračující rekonstrukci Masarykovy třídy od Hřbitovní k ulici Na Kovárně, výluky trolejbusů pokračovaly beze změn

01.09.2004 - přejmenována zastávka Areál VŠ na Západočeská univerzita

01.09.2004 - autobusová linka č. 22 začala jezdit v pracovních dnech z konečné Světovar, Jasmínová až do Koterova

06.09.2004 - poprvé výjezd prototypu Škoda 25 Tr Irisbus ev. č. 996 na zkušební jízdy s cestujícími

11.09.2004 - autobusová linka č. 26 prodloužena z Bor přes Valchu a Lhotu až do Nové Vsi dvěma spoji v pracovních dnech a třemi o víkendech

11.09.2004 - zavedena nová autobusová linka č. 57 z konečné Božkov do Letkova

16.10.2004 - ve špičkách pracovních dnů prodlouženy vybrané spoje autobusové linky č.35 od CAN do Křimic

16.10.2004 - slavila 145.výročí založení plzeňská Škodovka, zájemci se mohli svézt k výrobním halám Škody Energo a Škoda DT historickými autobusy Škoda 706 RTO, Karosa ŠL 11 a autobusem Škoda 21Ab. Od I. brány do obratiště Tyršův most a zpět pak novým NP trolejbusem Škoda 24 Tr Irisbus a zapůjčeným historickým trolejbusem 9 TrHT28 ev. č. 12 DP České Budějovice, který jezdil dříve v Plzni pod ev. č. 339

01.11.2004 - v Radiové ulici byla instalována natrolejovací korýtka, která umožnila lépe zvládat výlukový provoz linky č.10 trolejbusy s dieselagregátem

01.-20.11.2004 - výluka autobusových linek č. 21 a 32 v úseku od borských serpentin až po Tyršův sad, narychlo byla zavedena linka č. 21A, která obsluhovala vynechané zastávky U Přehrady a Tyršův sad. Jezdila v trase Bory-dálniční přivaděč-Tyršův sad-Klatovská-konečná zastávka U Přehrady omezeně pouze v pracovních dnech.

10.11.2004 - návrat linek 10, 16, 28, 52, 53 a Z na své původní trasy

15.11.2004 - vyjel s cestujícími poslední vyrobený trolejbus Škoda 21TrACI ev .č.496

15.11.2004 - autobusová linka č. 52 byla prodloužena ze Smědčic až do Bušovic na Rokycansku

06.12.2004 - po 63 měsících odstavení byl vůz T3M ev. č. 242 konečně zprovozněn v soupravě 241+242

10.12.2004 - v provozu s cestujícími první plzeňský NP trolejbus typu Škoda 24 Tr Irisbus ev. č. 497

začátek prosince 2004 - na tramvajových kabinách se objevily obdélníkové panely na reklamní materiály

15.12.2004 - začaly PMDP nabíjet elektronickou hotovost na Plzeňskou kartu, až do 30.12.2004 si mohli cestující nabít kartu přímo na náměstí Republiky ve speciálním stanu

31.12.2004 - přestaly platit po více než 23 letech kmenové listy s předplatními kupony

rok 2004 - Škoda Electric, s.r.o., testovala v Plzni oranžové trolejbusy typu Neoplan AN440LF (19 kusů) pro americký Boston a další dva 18 metrů dlouhé článkové duobusy Neoplan DMA LF opět pro Boston. První z nich (ev. č. 997) byl testován od března do května, druhý pak od září do listopadu 2004

rok 2004 - pořízeny dva NP autobusy Karosa Irisbus ev. č. 486 a 487

© 2009
pavel2 & hupi

NAVRCHOLU.cz
trolejbusy.plzenskamhd.net: Reklama
Reklama: