:.. trolejbusy.plzenskamhd.net ..:

znak města Plzně   trolejbusy.plzenskamhd.net   znak města Plzně
trolejbusy.plzenskamhd.net: anketa
Zajímavosti
Výročí plzeňské MHD v roce 2010

Další stránka o výročích plzeňské MHD je znovu dílem Ing. Jiřího Breníka. Za všechny příznivce veřejné dopravy i ostatní zájemce o historii či město Plzeň velice děkujeme!
Vzhledem k tomu, že dopravní výroční jsou uváděna vždy po pěti letech, jsou letošní data již shodná s rokem 2005. A však zásluhou Ing. Breníka došlo k doplnění řady důležitých informací.

Výročí plzeňské MHD v roce 2009
Výročí plzeňské MHD v roce 2008
Výročí plzeňské MHD v roce 2007
Výročí plzeňské MHD v roce 2006
Výročí plzeňské MHD v roce 2005


110 let

rok 1900 - zakoupeno 5 kusů motorových vozů od firmy Brožík / Křižík ev.č. 21 až 25;

22.04.1900 - výjezd s cestujícími prvních 4 vlečných tramvajových vozů s plošinami ev.č. 26 až 29 dodaných plzeňskou karosárnou Brožík;

04.08.1900 - zřízena odbočka k bývalému nádraží Plzeňsko-březenské dráhy;


100 let

rok 1910 - prodloužena tramvajová trať od plynárny k plovárně;


95 let

02.04.1915 - na náměstí Republiky postavena druhá spojovací kolej od Skvrňan směrem k Lochotínu

rok 1915 - na náměstí Republiky byla vybudována nová zděná čekárna se záchodky a původní dřevěná byla přenesena na budoucí konečnou Bory (u parku)


85 let

01.03.1925 - zavedeno číslování tramvajových tratí: 1 - Bory-Nepomucká třída, 2 - Skvrňany-Náměstí Republiky (-Nádraží), 3 - Lochotín-Plovárna

rok 1925 - proběhla rekonstrukce kolejí lochotínské tratě na náměstí Republiky, vložením levého přejezdu a prodloužením druhé koleje až k ústí Pražské ulice byla vytvořena výhybna

rok 1925 - po delším jednání (požadavek plzeňské obce na zavedení autobusové dopravy do Doubravky) poštovní správa tuto linku zprovoznila


80 let

01.01.1930 - zahájena pravidelná autobusová doprava do Doubravky podle pevného jízdního řádu

16.03.1930 - poštovní správa postoupila podle dohody Elektríckým podnikům města Plzně koncesi na linky do Doubravky a na Ústřední hřbitov a zavázala se, že na území města nebude provozovat žádnou přepravu svými autobusy, zastaralé poštovní autobusy tak nahradila moderní vozidla s pneumatikami

rok 1930 - dodáno šest tramvajových motorových ojetých vozů z Prahy evid. č. 46-51 (ex Praha 166, 148, 139, 130, 18 a 125) po opravách ve firmách Ringhoffer a Brožík, vozy evid. č. 46, 47 a 48 v roce 1951 rekonstruovány na jednosměrné


75 let

rok 1935 - zrušena dřevěná čekárna na okraji konečné stanice Bory linky č. 1


70 let

rok 1940 - motorový vůz elektrické dráhy evid. č. 3 byl předělán na vlečný a vůz evid. č. 23 na pracovní

13.12.1940 - vybudována odstavná kolej na Slovanech (budoucí trať k vozovně)


65 let

17. a 25.04.1945 - po náletech anglo-amerických letadel, především na Škodovku, zůstaly značně poškozeny koleje, vozidla a trolejové vedení. Nejvíce utrpěl prostor v Nádražní ulici včetně trolejbusové smyčky, koleje na Slovanské třídě u Motýlí ulice a koleje na Klatovské třídě nad Dobrovského ulicí. Provoz tramvají byl ochromen a jen pomalu po úsecích obnovován. Během května začala rychlá obnova provozu.

léto 1945 - váleční zajatci vybudovali poslední čtyři koleje v tehdejší neprůjezdné vozovně Slovany, od té doby se teprve využila plná kapacita pro 40 tramvají, umístěných na deseti kolejích. Předtím na šesti kolejích bylo místo pro 24 tramvají.


60 let

15.02.1950 - zahájen provoz trolejbusové linky č. 14 Košutka-Kopeckého sady (-Doudlevce)

30.09.1950 - poprvé se na kolejích objevila pomocná prodejna cenných známek na předplatné legitimace (z vlečného tramvajového vozu)

25.11.1950 - zaveden jako první noční provoz tramvají na lince č. 1

rok 1950 - dodán trolejbus Škoda 6Tr2 evid. č.135, který po vyřazení v roce 1971 byl předán do Technického muzea v Brně a dnes slouží jako provozní exponát

rok 1950 - tramvajový motorový vůz evid. č. 8 se stal reklamním a později pracovním

rok 1950 - dodány autobusy Škoda 706 RO evid. č. 27-30

rok 1950 - dodány autobusové vleky D4 evid. č. 54-64 a autobusy Š 706 RO evid. č. 27-30


55 let

02.01.1955 - prodloužena trolejbusová linka č. 12 ze Skvrňan přes Zátiší na Novou Hospodu a zároveň zrušena dřívější autobusová linka č. 22 ve stejné trase

28.02.1955 - začala přeprava zaměstnanců Škodovky a ČSAO od hlavního (tehdy Gottwaldova) nádraží do Koterova autobusovou linkou č. 24

05.07.1955 - poprvé vyjely první 2 moderní tramvajové vozy typu T1 evid. č. 101 a 102 na linku č. 2 Skvrňany-Sladkovského třída, po tomto datu se začaly natírat i staré vozy světlejší červenou rumělkovou barvou a vozy dostávaly secesní čísla

10.04. - 02.10.1955 - probíhala rekonstrukce kolejiště na Klatovské třídě od ulice 17. listopadu k Borské ulici, koleje na betonových pásech přeloženy do nové osy

02.10.1955 - vozy T1 evid. č. 101 a 102 vyjely poprvé na linku č. 1

15.11. - 23.12.1955 - vyjelo do provozu dalších osm vozů T1 evid. č. 103-110

30.12.1955 - výjezd trolejbusů Škoda 7Tr evid. č. 159-161 (ten už v červeném nátěru)

31.12.1955 - k tomuto datu vyřazeny motorové vozy Brožík / Křižík evid. č. 11-20

rok 1955 - dodány autobusy Škoda 706 RO evid. č. 38-39


50 let

13.01.1960 - ukončen krátkodobý provoz spřažených souprav 2xT1 na lince č. 1 tehdy ještě s tyčovými sběrači

01.02.1960 - vyřazeny z provozu poslední dva tmavozelené trolejbusy Škoda 2Tr evid. č. 99 a 100 (ex Praha č. 318 a 319) z roku 1938 (v Plzni od roku 1953), vozy byly kromě šejdrů používány především na cvičné jízdy

08.02.1960 - zaveden provoz autobusů na linkách "P" Gottwaldovo nádraží-ZVIL a ZVIL-Letná-Doubravka (ZVIL je dnes Škoda)

01.05.1960 - zahájen provoz čtyřčlánkové elektrické soupravy E 10.01 PIONÝR typu 35E na pionýrské železnici Lochotín-ZOO, k napájení troleje sloužila měnírna DPMP na Lochotíně (až do roku 1965)

31.05.1960 - vyřazeny motorové tramvaje evid. č. 33, 34 a 37, rovněž i vlečné vozy evid. č. 26-29

02.06.1960 - odpoledne jezdily na trolejbusové lince č. 13 vozy s vlečňáky, na Lochotíně byla slavnost

09.06.1960 - po průtrži mračen, která způsobila poruchu 7 vozů T1 (evid. č. 103, 105, 110, 119, 124, 129 a 130) vyjely náhradou 3 vozy "trabuko" evid. č. 56, 58 a 63, jeden starý vůz evid. č. 48 a 2 T1 evid. č. 115 a 118 na trať č. 1

10.06.1960 - v odpolední špičce bylo vypraveno na trať č. 1 šest vozů "trabuko" (evid. č. 56, 58, 59, 61, 62 a 63) na pořadích 20, 22, 23, 24, 25 a 26

01.07.1960 - uskutečnilo se požadované prodloužení linky č. 28 Újezd-Doubravka k Městským lázním

31.07.1960 - (neděle) konalo se na Borech na plochodrážním stadionu mistrovství světa, na Skvrňany bylo vypraveno 6 starých tramvají a na Bory 7 vozů "trabuko", 28 vozů T1 a tři staré vozy

23. a 24. 09.1960 - do provozu dány první čtyři vozy typu T2 evid. č. 134-137

01.10.1960 - vyřazen motorový tramvajový vůz evid. č. 36

26.10.1960 - DPMP zjišťovaly směry jízd a cíl cesty, na Bory jelo odpoledne 29 vozů T1 a T2, 6 vozů "trabuko" a na Skvrňany 9 starých vozů, posílen byl i provoz trolejbusů

28.10.1960 - v provozu bylo spatřeno rekordní množství trolejbusů - 70, autobusů jelo 20 a byl zaznamenán i rekordní počet autobusových vleků - 22. Na lince č. 11 na Ústřední hřbitov jezdilo i následující den 15 starých trolejbusů 3Tr3 s rekuperací a jeden autobus, na linku č. 10 bylo vypraveno 5 autobusů

30.11.1960 - zařazen do normálního provozu první prototyp trolejbusu Š 9Tr evid. č. 166

01.12.1960 - vyřazeny jednosměrné vlečné vozy evid. č. 21, 24 a 25

rok 1960 - do provozu zařazen žlutý druhý prototyp trolejbusu Škoda 9Tr evid. č.191

rok 1960 - dodány autobusy Škoda 706 RTO evid. č. 46-49

rok 1960 - plzeňská trolejbusová síť byla v ČSSR druhá nejhustší po Praze

rok 1960 - trolejbusy Škoda 7Tr evid. č. 136-141 prošly v závodě v Plzni-Bolevci rekonstrukcí na typ Škoda 8Tr z důvodu původní nespolehlivé elektrické polosamočinné výzbroje

po roce 1960 - autobusy Škoda 706 RO evid. č. 24, 25, 26, 30, 32, 38 a 39 prošly GO v závodě SVA Holýšov, obdržely motory typu Š 706 RTO)


45 let

10.02. - 16.02.1965 - zařazeny do provozu T3 evid. č. 162-167 v S-provozu

25.08.1965 - na bocích vozů T1 a T2 začala instalace plechových modrých linkových tabulek s číslem linky, konečnými stanicemi a několika významnějšími průběžnými zastávkami. Na tabulkách byla původně ještě červená přetáčecí šipka. Systém nahradil plátěné boční směrové transparenty v dřevěných rámečcích. Prvním vozem s plechovými tabulkami byla T1 evid. č. 129.

16.11.1965 - zařazeny do provozu T3 evid. č. 168 a 169 v S-provozu

30.09. - 31.12.1965 - výjezd trolejbusů Škoda 9Tr evid. č. 204-213

rok 1965 - ve zkušebním provozu prototyp trolejbusu Škoda T11 evid. č. 214

rok 1965 - v tomto a v příštím roce probíhala rekonstrukce Tylovy ulice v prostoru před hlavní branou Škoda, trolejbusy linky č. 12 jezdily přes Husovo náměstí Husovou třídou (dříve Leninovou) zpět do Tylovy ulice

rok 1965 - dodány autobusy Š 706 RTO evid. č. 65-67 a první čtyři ŠM 11 evid. č. 68-71


40 let

12.01. - 03.02.1970 - výjezdy trolejbusů typu Škoda 9Tr evid. č. 241-246

07.02.1970 - dodána T3 evid. č.172 už s pokladnou průvodčího

18.02.1970 - vyřazeny poslední trolejbusy Škoda 3Tr1 evid. č. 103 (zahajoval provoz v dubnu 1941) a Škoda 3Tr3 evid. č. 116, 118, 120, 126 a 128

rok 1970 - zařazeny do provozu trolejbusy Škoda 9Tr (BKR) evid. č. 247 (21. 12.) a Škoda T11 evid. č. 248 (29. 12.),(ex Brno č. 55), dnes opět v Technickém muzeu Brno. Je tam provozním exponátem.Dodány též trolejbusy Škoda 9Tr evid .č. 243-246

rok 1970 - dodány autobusy ŠM 11 evid. č. 99-101, 103-105 a Š 706 RTO evid. č. 106-108, také jednodvéřové autobusy Š 706 RTO evid. č. 102 a 109-111 a Š 706 RTO Lux evid. č. 121


35 let

01.02.1975 - po dvaceti letech byla uvedena do provozu nová trolejbusová linka č. 15 Městské lázně-Lobzy, jejíž součástí byl nově vystavěný úsek Pietas-Lobzy, Pod Vrchem a současně byla zrušena smyčka Pietas

26.05.1975 - zaveden zkušební provoz spřažených souprav 2xT3 na lince č. 1, první soupravu tvořily vozy evid. č. 163+177(p)

25.08.1975 - zaveden pravidelný provoz tří spřažených souprav 2xT3 na lince č. 1

01.10.1975 - zavedeny nové autobusové linky: č. 32 Slovany-Doubravka-Orlík, č. 33 Bory-Orlík a č. 34 Kotkova-Orlík,
zanikla naopak linka A na objednávku pro zaměstnance Škoda mezi hlavním závodem a Orlíkem

prosinec 1975 - dodáno osm vozů T3 evid. č. 189-196 s pokladnou průvodčího

rok 1975 - dodáno deset trolejbusů Škoda 9Tr evid. č. 269-278, do provozu zařazeno 14 trolejbusů Škoda 9Tr evid. č. 263-276

rok 1975 - dodány autobusy :ŠL Turist evid. č. 154, ŠM 11 evid. č. 155-165 a ŠL 11 evid. č. 166-169

rok 1975 - do provozu zařazeny dva ojeté trolejbusy Škoda 8Tr z Mariánských Lázní evid. č. 98 (II.obs.) a 99 (II.obs.)

rok 1975 - na všech trolejbusových tratích už fungoval samoobslužný provoz


30 let

18.06.1980 - dokončena rekonstrukce Rokycanské třídy, trolejbusy linek č. 11 a 15 byly přeloženy z Těšínské ulice na Rokycanskou třídu a trolejový úsek mezi Těšínskou ulicí a Pietasem byl snesen

25.08.1980 - dodány ojeté pražské vozy T1 evid. č. 11-15 (také poškozený vůz č.16 na ND), všechny II.obsazení (ex Praha č. 5039, 5071, 5098, 5105, 5132 a 5056) , tramvaje z let 1954-1956 najezdily v Praze přes 1 000 000 kilometrů, nejvíce měl najeto vůz T1 evid. č. 24 (ex Praha 5111, dodaný v r.1981) - 1 254 000 kilometrů

01.09.1980 - slavnostně zahájen provoz na novém úseku linky č. 4 Pod Záhorskem-Košutka historickým vozem Křižík evid. č. 18

09.12.1980 - vyjel první prototypový trolejbus typu Škoda 14Tr0 evid. č. 340 (roku 1981 do Zlína pod č. 26)

rok 1980 - dodáno 15 trolejbusů Škoda 9TrHT evid. č. 325-339 a 1 Škoda 14Tr evid. č. 340 (II.obs.)

rok 1980 - dodány autobusy ŠM 11 evid. č. 285-289

rok 1980 - DPMP získaly pro služební účely světlemodrý mikrobus Avia-Ikarus evid. č. 363

rok 1980 - ukončení objížďky na trolejbusové lince č. 12 přes Husovo náměstí a Husovu třídu z důvodu rekonstrukce Tylovy ulice


25 let

únor 1985 - ve vozovně Slovany sešrotována první T3 evid. č.162 (po velké nehodě v roce 1981)

21.02.1985 - výjezd deseti vozů T3CS evid. č. 246-255 už s instalovaným zařízením pro couvání u zadní plošiny

28.02.1985 - vyřazena z provozu T1 evid. č. 124

02.03.1985 - vyřazeny z provozu plzeňské vozy T1 evid. č. 112, 119 (najela nejvíce - 948 857 km) a 130

01.04.1985 - vyřazena z provozu T1 evid. č. 126

03.05.1985 - vyjel trolejbus Škoda 14Tr evid. č. 377, jako první měl nezávislou brzdu

17.06.1985 - vyřazena z provozu T2 evid. č. 154

18.06.1985 - zahájen provoz nové autobusové linky č. 33 Košutka-FN Lochotín

15. - 25.07.1985 - na zkušebních jízdách v Plzni byl kloubový trolejbus Škoda-Sanos

04.08.1985 - změněna trasa autobusové linky č. 33 Nejedlého sady (sady 35)-FN Lochotín

02.12.1985 - zastavena autobusová doprava přes Tyršův most v Doudlevcích, postižena byla linka č. 21, která vedla v nové trase Doudlevce-Bory-Litice-Radobyčice

rok 1985 - ve vozovně Slovany sešrotovány vozy: T1 evid. č. 111 (v 03.), T1 evid. č. 26 (ex Praha č. 5121 v 07.) a T1 evid. č. 13 (ex Praha č. 5098 v 11.) a T1 evid. č.118 v ÚD v Cukrovarské ulici, tam byl sešrotován i pražský vůz T1 evid. č. 22 (ex Praha č. 5089), který měl být původně zachován a umístěn v mateřské školce v Habrové ulici na hraní dětem. Mohl být zachován poslední vůz T1 pražské úpravy, o který by pražské muzeum mělo dnes asi zájem.

prosinec 1985 - dodáno dalších deset vozů T3CS evid. č. 256-265

rok 1985 - ukončeny zkušební jízdy prototypu kloubového trolejbusu Škoda 15Tr testovacího evid. č. 500


20 let

začátek roku + jaro 1990 - na nových tramvajových kolejích budoucí linky č. 1 v úseku Mozartova-Bolevec probíhaly zkušební jízdy nových 12 tříčlánkových vozů KT8D5 evid. č. 288-299 a též i zácvik řidičů

31.03.1990 - nahrazena výhybka v sadech Pětatřicátníků rovnou kolejí, jednalo se o nepoužívané odbočení z tratě č. 4 ve směru z Bor na Palackého náměstí

asi od 09. - 27.04.1990 - probíhala rekonstrukce tramvajových tratí v Pražské a Zbrojnické ulici a tramvaje jezdily po provizorním kolejišti od Zvonu Dřevěnou ulicí, přes náměstí Republiky do Solní ulice, mezi kostelem sv. Bartoloměje a radnicí byly zřízeny zastávky na panelech

26.04.1990 - zavedena nová autobusová linka č. 41 do sídliště Vinice, linka vyjížděla z prostoru bývalého autobusového nádraží ČSAD před divadlem J. K. Tyla

25.05.1990 - zrušena autobusová linka č. 13 A

26.05.1990 - slavnostně zahájen provoz na nové přesměrované tramvajové lince č. 1 (Slovany-Bolevec) historickou tramvají Křižík evid. č.18 a novou KT8D5 evid. č. 291, v úseku Mozartova-Bolevec začal provoz s cestujícími

26.05.1990 - zavedena nejdelší (20. 3 km) autobusová linka č. 30 Bory-Košutka, Krašovská, která vedla z Bor přes Doudlevce, Slovany, Doubravku a Bolevec na Košutku, tehdy ještě Žlutickou ulicí

26.05.1990 - zahájen provoz tramvají typu KT8D5 na lince č. 4 v pracovních dnech

13.07. - 23.08.1990 - probíhala rekonstrukce tramvajové trati č. 4 na Klatovské třídě v úseku od synagogy na Masarykovo náměstí. V úseku Bory-Masarykovo náměstí jezdily přes den vozy KT8D5, vozy linky č. 4 z Košutky do centra otáčely přes Palackého náměstí a kolem synagogy se vracely zpět k poště. Ze sadů Pětatřicátníků na Masarykovo náměstí jezdila přes den NAD. V noci jezdila NAD ze sadů Pětatřicátníků až na Bory.

13.07.1990 - zahájena dlouhodobá rekonstrukce (do 28.06.1991) kolejiště v Prešovské ulici, na jižní straně náměstí Republiky a ve Zbrojnické ulici. Z Bolevce se jezdilo přes Palackého náměstí, kolem synagogy a přes sady Pětatřicátníků k poště do Solní (zpětná kolej byla položena vlevo na chodníku) a přes náměstí Republiky obloukem na provizorium v Dřevěné ulici a ke Zvonu. Ze Skvrňan od Palackého náměstí se jezdilo obdobně. Zároveň byla zrušena druhá odbočná kolej na jižní straně náměstí Republiky.

12.11.1990 - začala se používat nová odstavná plocha pro trolejbusy na bývalém hřišti v Cukrovarské ulici, předtím byly trolejbusy odstavovány též v ulicích Černická, Heldova, Presslova, Cukrovarská a případně i na Doudlevecké třídě

rok 1990 - autobusová linka č. 14 byla nahrazena linkou č. 33 Goethova-sady 35-FN Lochotín-Košutka, Krašovská v pracovní dny + několik spojů v neděli odpoledne, zavedena byla i posilová linka č. 40 po stejné trase ve špičce, nezajížděla však k FN

rok 1990 - dodány trolejbusy Škoda 14Tr evid. č. 438-445

rok 1990 - dodány Karosy B 732 evid. č. 399-410 a žlutá Karosa LC 735 evid. č. 411


15 let

20.01.1995 - poprvé použity nové samolepky pro evidenční čísla ve žluté barvě s černými číslicemi a černým orámováním. První byla rekonstruovaná souprava T3 z Mostu evid. č. 107+108 (II.obs.), (první ex Most pův. T1 č. 217 z roku 1957, druhá pův. T2 č. 262 z roku 1962, obě v roce 1976 dostaly karosérie T3)

05.04.1995 - výjezd soupravy T3 evid. č. 105+106 (II.obs.), ex Praha č. 6404 (r.1964) a č 6473 (r.1965), obě rekonstruované v Ostravě

květen 1995 - začaly zkušební jízdy bez cestujících NP prototypu kloubového trolejbusu Škoda 22Tr

06.- 15.07.1995 - probíhala oprava trati v Pražské ulici v úseku Denisovo nábřeží- U Zvonu, linka č. 1 jezdila v úseku Bolevec-U Zvonu a linka č. 2 byla provozována ve dvou úsecích, mezi Skvrňany a točkou U Zvonu jezdily soupravy, z Mikulášského náměstí na Světovar pak vozy KT8D5, linky č. 3 a č. 5 nebyly vypravovány. Z Anglického nábřeží jezdila NAD Americkou třídou k hlavnímu nádraží ČD a dále po lince č. 1 na náměstí M. Horákové, trolejbusové linky č. 10 a 13 byly vedeny od Gambrinusu k Mrakodrapu po lince č. 16 Šumavskou ulicí

počátek července až začátek srpna 1995 - proběhla rekonstrukce tramvajové koleje ve směru z centra na mostě generála Pattona a Karlovarské třídě v úseku od mostu k ulici Pod Záhorskem, linky č. 3, 4 a 5 byly vedeny obousměrně po koleji ve směru do centra

počátek srpna až 08.10.1995 - byla pak rekonstruována na Karlovarské třídě kolej ve směru do centra a jezdilo se obousměrně po zrekonstruované koleji z centra

07. - 28.10.1995 - na zkušební jízdy s cestujícími vyjel kloubový NP prototypový trolejbus Škoda 22Tr testovacího č. 999, který v současnosti jezdí po repasi v Ústí nad Labem pod evid. č. 601. V Plzni jezdil na linkách č. 11 a 16.

rok 1995 - vyjela rekonstruovaná souprava T3GM evid. č. 274+275 s elektrickou výzbrojí TV8

rok 1995 - probíhaly zkušební jízdy modernizované prototypové T3M evid. č.246 s IGBT ze ŠDT, vůz měl výklopné dveře, transparenty Brose a litou podlahu, dne 30. 12.1995 v noci vůz havaroval pod Rondelem na Karlovarské třídě, když narazil do stojící porouchané soupravy T3CS evid. č. 278+279

rok 1995 - dodáno prvních šest kloubových trolejbusů typu Škoda 15TrM evid. č. 466-471

rok 1995 - Plzeň získala modrožlutý autobus Karosa C 734 evid. č. 432 se zařízením pro invalidy, vozíčkáře

rok 1995 - během roku sešrotovány jedny z nejstarších vozů T3 evid. č. 161, 163, 166, 167, také vůz evid. č. 172, z provozu byl vyřazen jako poslední T3 evid. č. 167, používaný ke cvičným jízdám, šrotování vozů proběhlo ve vozovně Slovany


10 let

18.01. - 12.02.2000 - výjezd tramvají Astra (typu LTM 10.08) evid. č. 304-307

13.04.2000 - v provozu nová zastávka l. č. 12 Zátiší, Línská ve směru k Nové Hospodě

25.04. - 18.06.2000 - probíhala rekonstrukce ulice Otýlie Beníškové, linka č. 20 byla ve směru Křimice / Radčice odkloněna ulicemi Malická-Pod Všemi Svatými- Rooseveltův most-sady 5. května-Fugnerova-Anglická nábřeží do Americké, ve směru Bílá Hora jely autobusy přes sady 35-sady 5. května-Rooseveltův most-ulice Na Roudné

08. - 08.05. + 01.08. - 03.09.2000 - rekonstruovala se Koterovská třída (Částkova- Slovanská alej), linky č. 22 a 51 odkloněny ze Slovanské aleje Skladovou a Jasmínnovou ulicí k pekárnám na Koterovskou třídu

09.05. - 22.07.2000 - rekonstrukce mostu v Lobezské ulici, provoz umožněn pouze autobusům linky č. 30 jedním pruhem na semafory, 22. 07. jezdila linka objížďkou Částkova-Sušická-Božkovské nám.-K Hrádku-Rokycanská tř.- Masarykova třída-Staniční

26.05.2000 - proběhla rozlučková jízda soupravami T3 na linkách č. 3 Košutka-Malesická (evid. č. 203+193) a č. 5 Bolevec-Malesická (evid.č. 105+106)

květen 2000 - sešrotovány na Slovanech vozy T3 evid. č. 185 a 186, které byly pouze pět let po nepovedené GO

19.06. - 01.08.2000 - rekonstrukce Masarykovy třídy (Moravská-Mohylová), linka č. 30 odkloněna z Masarykovy třídy Těšínskou a Staniční ulicí do Mohylové ulice, ve Staniční zřízena náhradní zastávka, linka č. 28 je odkloněna z Mohylové ulice Staniční a Sadovou ulicí na Habrmannovo náměstí

01.07.2000 - zaveden provoz sólo tramvají na lince č. 1 Slovany-Bolevec

01.07.2000 - za jízdu bez dokladu stanovena přirážka 1000 Kč, do 10 dnů 300 Kč, při zapomenutí platné legitimace je přirážka 40 Kč

01.07. - 01.08.2000 - výluka na linkách č. 10 a 16 z důvodu rekonstrukce Masarykovy třídy v úseku OD Centrum-Mohylová ulice, linka č. 16 jezdila z Bor do Doubravky, Na Dlouhých, linka č. 10 byla zrušena a nahrazena NAD 16A do smyčky Doubravka, Zábělská. Masarykova třída získala nový povrch vozovky, nové chodníky a zeleň, zastávka IV. poliklinika linky č. 16 byla posunuta za křižovatku s Mohylovou ulicí

02.07.2000 - probíhala rekonstrukce Štefánikovy ulice, trolejbusová linka č. 13 jezdila ve zkrácené trase Lobzy-Čechurov, rozcestí. Ze smyčky Čechurov byla zavedena NAD č. 13A po trase Nepomucká-K Plzenci-Štefánikova-Černice

03.07. - září 2000 - při rekonstrukci Goethovy ulice jezdily trolejbusy linky č. 13 ve směru Čechurov přes Anglické nábřeží, v opačném směru Americkou třídou a Šumavskou ulicí, konečná prodloužené linky č. 14 byla přeložena z Goethovy ulice až na Husovo náměstí

10.07.2000 - v rámci rekonstrukce byly vytrhány tramvajové koleje v Goethově ulici - pozůstatek manipulační trati do ústředních dílen, před 29. 06.1949 linky č.3 Lochotín-Doudlevce

17.07. - 06.08.2000 - zastaven provoz na lince č. 14 z důvodu opravy Zborovské třídy v úseku Samaritská- Průmyslová, rekonstruovaným úsekem projížděla pouze linka č. 13

17.07. - 29. 08.2000 - linka č. 22 odkloněna v Doudlevcích ulicemi Průmyslová, Zborovská a třídou E. Beneše

18.07.2000 - zavedena nová autobusová linka T od CANu k hypermarketu TESCO

24.07. - 11.09.2000 - uzavřena byla silnice v Tlučné, linka č. 55 zkrácena jen do zastávky Tlučná, U Zahradníka, od 12. do 22. 09. byla ukončena před kapličkou

červenec 2000 - zemními pracemi zahájena výstavba trolejbusové smyčky Tyršův most

červenec 2000 - zcela výjimečně byly na linku č. 12 vypravovány i kloubové trolejbusy Škoda 15Tr, v té době nejezdila linka č. 10.

29.08.2000 - jsou v provozu nově zrekonstruované zastávky linek č. 13, 14 a 22, zastávka trolejbusů linek č. 13 a 14 Doudlevce, Májová byla zrušena

16.08.2000 - odvezen z Plzně do Prahy historický vůz evid. č. 80 "Tereza" (ex Praha č. 2077), kde byl po renovaci na kavárnu soukromým majitelem umístěn na Václavském náměstí

říjen 2000 - ukončen zkušební provoz prototypu NP trolejbusu Škoda 21TrACI evid. č. 479 (I) s dieselagregátem

IV. čtvrtletí 2000 - osazeno několik trolejbusových výhybek s dálkovým ovládáním rádiovým signálem

22.11.2000 - výjezd posledních tří tramvají Astra evid. č. 308-310

01.12.2000 - zprovozněna nově vybudovaná smyčka trolejbusové linky č. 14 Tyršův most

01.12.2000 - linkami č. 28 a 39 začala být obsluhována nová obousměrná zastávka Na Rychtářce

rok 2000 - v DP měst Mostu a Litvínova proběhly první VP vozů KT8D5 evid. č. 289, 292, 295 a 298

prosinec roku 2000 - prototyp trolejbusu Š 21TrACI evid. č. 479/ I s dieselagregátem byl prodán DP Hradec Králové, kde jezdí pod č. 50

prosinec 2000 - ukončen provoz prototypového kloubového trolejbusu Š 15Tr evid. č. 414, vůz byl pak převezen do Muzea Škoda

rok 2000 - všechny čelní tramvajové vozy byly vybaveny tachografy

rok 2000 - souhrnně uvedu vyřazené vozy T3 :103-106, 173, 176, 184-186, 193, 197, 201 a 203


5 let

01.01.2005 - ve všech vozech začaly naplno pracovat přístroje na výdej jízdenek pomocí Plzeňské karty, tzv. cardmany

20.01.2005 - po 22. hodině u stanice Dobrovského, Klatovská vznikl požár na tramvaji T3R.P evid. č. 286, příčinou byl zkrat na linkovém stykači

28.02.2005 - změna vedení autobusové linky č. 22, od FN Bory ke Škodě V. brána začala jezdit Dobrovského ulicí, ul. V Bezovce, Mánesovou, přes nám. Českých Bratří a Němejcovu ulici do Borské (zrušeny zastávky na Chodském náměstí a před Jižním předměstím v Borské ulici)

01.03.2005 - zavedena bezplatná přeprava na lince C ze sadů Pětatřicátníků k hypermarketu Carrefour na Borských polích, jezdil na ní převážně autobus 21Ab evid. č.448

14.03.2005 - zaveden provoz vybraných spojů linky č. 13 k OC Olympia v Černicích, jelo tam šest pořadí garantovaných NP spojů od zastávky Černice, K Plzenci ulicí K Plzenci k OC na dieselagregát, při cestě zpět se nasazovaly sběrače až v zastávce Černice, Fialková

31.03.2005 - zajímavá reklamní aktivita PMDP : vozy T3 evid. č. 183 a 179 byly uvnitř opatřeny reklamou Poštovní spořitelny, byly zaplněny plakátové boxy nad okny, clipboardy na kabině řidiče, sedačky byly polepeny logem a reklama byla i na stropě

01.04.2005 - začala rekonstrukce Mohylové ulice mezi Masarykovou třídou a ulicí Na Dlouhých, konečná linky č. 10 byla přeložena před kruhový objezd, na lince jezdily pouze NP trolejbusy 21TrACI s dieselagregátem

11.04.2005 - poslední den provozu červenokrémového trolejbusu Škoda14Tr evid. č. 406 před jeho odesláním do Archangelska, počítalo se s ním na muzejní vůz

22.04.2005 - ukončen provoz linky S1 Interspar-sady 35-Hl. nádraží ČD-Interspar

23.04.2005 - změněny trasy autobusových linek a rozšířen provoz do okolních obcí: 28 - Malesice-Radčice-CAN-sady 35-Bukovec, papírna
33 - / Město Touškov-Kozolupy-Vochov/ -Křimice-CAN-Muzeum- FN Lochotín-Košutka, Krašovská
34 - Škoda JS-Bolevec-sady 35-(Hl. nádraží ČD - poslední večerní spoj v pd)
35 - CAN - Křimice
39 - Košutka, Krašovská-FN Lochotín-Muzeum-Hl. nádraží ČD-Bílá Hora-Zruč-Senec
49 - nová linka : Doubravka, Zábělská-Červený Hrádek-U Tesca
52, 53, 54 - vybrané spoje těchto linek prodlouženy k Intersparu

27./28.04.2005 - v noci vyjmuta výhybka z nezatrolejovaného obratiště U Zvonu, nahrazena rovnou kolejí

konec dubna 2005 - na všech vozidlech PMDP instalovány nové samolepky s provozními nápisy v češtině i angličtině (před Slavnostmi svobody v květnu a Světovou turistickou olympiádou koncem července)

09.05.2005 - v sobotu, v rámci oslav 60 let osvobození, jezdily od 13. do 19. hodiny po 30 minutách speciální turistické autobusové spoje "linky č. 60" z nádvoří pivovaru Prazdroj Lochotínskou ulicí k ZOO, byly vypraveny dvě NP Karosy Renault

09.-31.05.2005 - výměna kolejí ve vnější smyčce konečné Skvrňany, tramvaje se otáčely malým obloukem

12.05.2005 - na tramvajových a autobusových zastávkách na náměstí Republiky byly instalovány tmavozelené historizující zastávkové označníky s prosklenými boxy na jízdní řády

13. a 16.05.2005 - proběhly první zkušební jízdy tramvaje T3R.P evid. č. 175, rekonstruované na pracovní vůz a kolejový brus, ověřovala se elektrická výzbroj, vůz měl ještě podvozky z vyhořelé T3R.P č. 286

21.05.2005 - pouze o sobotách začíná jezdit nová okružní mimoměstská autobusová bezplatná linka S1 Interspar-Doubravka, Zábělská-Červený Hrádek-Kyšice- Ejpovice-Mokrouše-Tymákov-Letkov-Božkov-Interspar

04.06. - 31.07.2005 - z důvodu výstavby nových mostů přes Mži a náhon v Křimicích, byla uzavřena Zámecká ulice, která spojuje Radčice s Křimicemi. Linka č. 20 byla celotýdenně ukončena v Radčicích, linka č. 35 byla jako náhrada za č. 20 v úseku Radčice-Křimice posílena o 16 párů spojů v pracovních dnech a 13 párů o víkendech

05.06.2005 - při probíhající rekonstrukci Malické ulice na Roudné byla pozměněna trasa linky č. 20 ve směru na Bílou Horu, autobusy jedou přes Rooseveltův most ulicí Na Roudné, Plánskou, Bělohorskou a Lipovou ulicí do ulice Na Roudné, zastávka ul. Otýlie Beníškové je přesunuto do Na Roudné, zastávka Malická je taktéž přesunuta do ulice Na Roudné

20.06.2005 - oficiálně zahájena rekonstrukce mostu U Jána poničeného po povodních roku 2002

červen 2005 - u PMDP jezdí jediná řidička autobusu paní Dagmar Kallošová

01.07.2005 - odklon linky č. 20 ve směru z Bílé Hory do Radčic z Malické ulice do ulice Pod všemi Svatými

16.07.2005 - při poslední etapě rekonstrukce Masarykovy třídy v úseku Mohylová- Habrmannovo náměstí, jezdila opět linka č. 10 na konečnou Doubravka, Zábělská přes ulici Na Dlouhých s využitím trolejbusů 21TrACI s dieselagregátem, linka č. 16 končila ve smyčce Doubravka, Na Dlouhých (podobně jako v roce 2004, v Radiové ulici byly instalovány natrolejovací stříšky pro linku č.10). Konečné linek č. 49, 52, 53 a 54 končily též až do listopadu Na Dlouhých. Autobusové linky č. 28, N3 a Z měly též v této oblasti pozměněnou trasu.

25.07.2005 - zahájen prodej nového produktu "Plzeňská jízdenka" ve dvou druzích předem nabitých karet: 1/ za 300 Kč, přednabitá na 200 Kč . 2/ za 600 Kč, přednabitá na 500 Kč

27.07. - 06.09.2005 - vyjelo šest nových NP trolejbusů 24Tr evid. č. 498-503, vozy evid. č. 499-501 byly ještě bez dieselagregátu, ten byl instalován později

28. - 31.08.2005 - v Plzni probíhalo světové kolo Turistické olympiády, na lince č. 1 jezdily místo sóla soupravy T3 a Astry v posíleném grafikonu, u sokolovny V Prokopávce zastavovaly autobusy linky č. 30 mimořádně v obou směrech

31.07.2005 - zrušena bez náhrady bezplatná linka S2 Interspar-Slovany

01.08.2005 - tramvaje v Pražské ulici začaly jezdit na semafory pouze po jedné koleji (pro směr do města), zastávka Anglické nábřeží, Pražská byla zrušena a na jejím místě byl instalován kolejový přejezd Californien, druhý byl v Sirkové ulici

08.08.2005 - na křižovatce Lidická-Karlovarská v oblouku směrem do města v 16 hodin vykolejil zadní podvozek zadního vozu T3M evid. č. 242 ze soupravy 241+242 vůz 242 se opřel zadní částí a pravým bokem o sloup trakčního vedení a jeho karosérie byla v těch místech poničena, linky č. 1 a 4 otáčely v sadech 35 a U Zvonu, na Bolevec a na Košutku jezdila určitou dobu NAD

11.08.2005 - začala výstavba provizorní jednokolejné trati, po které by měly tramvaje jezdit do listopadu po dobu rekonstrukce poloviny mostu

13.-14.08.2005 - svařovala se provizorní trať a následovně bylo kolejiště zasypáno a podbito štěrkem, část před mostem v Pražské ulici byla zabetonována. Nová provizorní jednokolejka byla zatrolejována pomocí malých kovových sloupků s výložníky.

23.08.2005 - výjezd tramvají na novou jednokolejnou trať

25.08.2005 - zprovozněna nová zastávka linky č. 4 Dobrovského, Klatovská pod křižovatkou ve směru do centra

01.09.2005 - z důvodu propustnosti trati přes most U Jána jsou na linku č. 1 vypravovány v pracovní dny soupravy v prodloužených intervalech, po 20 hodině jsou však vyměněny za sólo vozy

01.09.2005 - zaveden provoz na prodloužené lince č.12 z Božkova do Letkova vybranými spoji NP trolejbusy typu 24Tr s dieselagregátem

02.09.2005 - významně se posílily spoje linky č. 41 mezi centrem města a Borskými poli

03.09.2005 - návrat linky č. 20 do své původní trasy Malickou ulicí a ul. O. Beníškové, obnoveny byly též i stejnojmenné zastávky

06.-11.09.2005 - na plzeňských linkách byl v předváděcím provozu s cestujícími červenobílý autobus Citelis z Prahy

13.09.2005 - začala první VP soupravy evid. č. 282+283 na typ T3R.P (ještě s pantografem)

14. a 22.09.2005 - odeslány vyřazené vozy T3 evid. č. 101 a 102 do PARSu Šumperk na rekonstrukci na tříčlánkový vůz s NP středním článkem K3R-NT evid. č. 311

15.09.2005 - od tohoto dne byl v Plzni po delší dobu testován v provozu (především na lince č. 30) bílý patnáctimetrový NP autobus Mercedes Benz O 350 L Citaro

16.09.2005 - trolejbus Škoda 24Tr evid. č. 501 byl zapůjčen k předváděcímu provozu do DP měst Chomutova a Jirkova a též i do DP Teplice

19.09.2005 - od tohoto dne po dobu půl roku probíhala rekonstrukce části Doudlevecké třídy, byla zrušena zastávka linek č. 13 a 14 U Plynárny ve směru do města

20.09.2005 - ukončen provoz soupravy T3 evid. č. 109+110, odeslána pak k rekonstrukci na K3R-NT evid. č. 312 do závodu Pars Nova Šumperk

22.09.2005 - probíhal Evropský den bez aut, linky č. 4, 16 a 30 byly posíleny, MHD byla zdarma

04.10.2005 - zavedena nová autobusová linka C2 opět v režii Carrefouru, je vedena ze sídliště Skvrňany na Borská pole ke konečné Folmavská, Carrefour v pd

01.10.2005 - spoje linky č. 55 do Vejprnic a Tlučné začaly odjíždět přímo z CANu nástupiště č. 11, linka zastavuje nově též v zast. Vejprnice, bytovky a Tlučná, U Zahradníka

15.10.2005 - o víkendech byly prodlouženy vybrané spoje linky č. 55 k hypermarketu Carrefour, tyto spoje zastavují mimočádně v dřívější zastávce CAN, Husova

15.10.2005 - jezdí už třetí bezplatná linka C3 k hypermarketu Carrefour z Města Touškova

05.11.2005 - tramvaje typu KT8D5 začaly být vypravovány i na linky č. 1 a 2

10.12.2005 - začala stavba druhé provizorní trati na mostě U Jána, která povede po již dokončené polovině mostu, trolejové vedení je už chyceno pomocí výložníků a úzkých sloupků přichycených k pražcům

13.12.2005 - v ústředních dílnách PMDP začala modernizace deseti trolejbusů Škoda 14Tr pro DP Pardubice, jejich životnost se prodlouží o osm let

19.12.2005 - v provozu je druhá manipulační trať přes novou polovinu mostu U Jána

20.12.2005 - zcela rozebrána je celá stará provizorní trať

© 2010
pavel2 & hupi

NAVRCHOLU.cz
trolejbusy.plzenskamhd.net: Reklama
Reklama: