:.. trolejbusy.plzenskamhd.net ..:

znak města Plzně   trolejbusy.plzenskamhd.net   znak města Plzně
trolejbusy.plzenskamhd.net: anketa
Zajímavosti
Výročí plzeňské MHD v roce 2011,
kdy si připomínáme 70 let trolejbusové dopravy

Další stránka o výročích plzeňské MHD je znovu dílem Ing. Jiřího Breníka s odbornou spolupráci p. Jiřího Riegera. Za všechny příznivce veřejné dopravy i ostatní zájemce o historii či město Plzeň velice děkujeme!
Vzhledem k tomu, že dopravní výroční jsou uváděna vždy po pěti letech, jsou letošní data obdobná s rokem 2006. A však zásluhou Ing. Breníka došlo k doplnění řady důležitých informací.

Výročí plzeňské MHD v roce 2010
Výročí plzeňské MHD v roce 2009
Výročí plzeňské MHD v roce 2008
Výročí plzeňské MHD v roce 2007
Výročí plzeňské MHD v roce 2006
Výročí plzeňské MHD v roce 2005


Ke stažení: Výročí plzeňské MHD 2011
(název souboru vyroci2011.doc, velikost 115 kB)


115 let

25.06.1896 - skončila lhůta na podání přihlášek na provedení stavby tramvajových tratí, ve stanovené lhůtě podalo nabídky 12 firem;

30.06.1896 - byla c. k. ministerstvem železnic udělena koncese v následujícím rozsahu:
A/ od Wiesnerovy cihelny přes náměstí a Karlovarskou ulicí až k hostinci na Lochotíně, s případným prodloužením až k Zavadilce a odbočkou k ústřední stanici v Cukrovarské ulici a k trati do Skvrňan
B/ z některého místa na Nepomucké silnici, ležícího poblíž Piettovy papírny, Mikulášskou ulicí, Nádražní a Poděbradovou ulicí přes náměstí do Říšské, příčně přes Štěpánské sady, Palackého třídou a přes Palackého náměstí, Přemyslovu ulici a po Skvrňanské ulici do Skvrňan s odbočkou k nádraží a ústřednímu hřbitovu, jenž bude založen
C/ od mužské trestnice na Borech po Klatovské a Ferdinandově ulici k Štěpánským sadům, aby se připojila k tratím uvedeným pod B/ ;

rok 1896 - v Praze byl vyroben otevřený "letní" vlečňák tamního evid. č. 502, který obdržel v Plzni po dodání v roce 1929 evid. č. 44, stal se tak nejstarším vozem, který kdy v Plzni jezdil;


85 let

rok 1926 - rozšířena vozovna v Cukrovarské ulici o druhou halu, rekonstruovány vjezdové koleje a přestavěna posuvna;

rok 1926 - zakoupeny motorové vozy evid. č. 34 - 37 od firem Zeman / Škoda;

rok 1926 - v Praze u Ringhoffera byl vyroben motorový vůz evid. č. 498, který po dodání do Plzně v roce 1952 obdržel evid. č. 79, byl to u nás jediný jezdící "devítiokeňák";


80 let

01.08.1931 - rekonstrukce výhybny na jižním okraji náměstí Republiky;

01.11.1931 - prodloužení linky č. 2 ze Skvrňan do zastávky Skvrňanská třída;

rok 1931 - zrušena kolejová odbočka k hlavnímu nádraží, provoz už ukončen r. 1929;

rok 1931 - byly vybudovány vlastní autobusové garáže s dílnou a benzínovou čerpací stanicí, předtím autobusy garážovaly v tramvajové vozovně;

15.10.1931 - Elektrické podniky měst Plzně a Prahy zavedly autobusové spojení Plzně s Prahou 4x denně tříosým autobusem TATRA evid. č. 15 a autobusem s prodlouženou karoserií ŠKODA 506 evid. č. 10, měly WC s umyvadlem;

01.11.1931 - do provozu byl dán 396 metrů dlouhý jednokolejný úsek ve Skvrňanech k mostu přes železniční trať na Cheb;

listopad 1931 - zahájena autobusová doprava z náměstí Republiky do Božkova;


75 let

22.12.1936 - U Zvonu zřízen pravý přejezd (nahrazen obloukem v 50. letech);

rok 1936 - zahájena přestavba některých motorových Křižíkových vozů na vlečné, první byly vozy evid. č. 1, 5 a 6, řešil se tak nedostatek vlečných vozů pro trať č. 1;


70 let

09.04.1941 - slavnostně zahájen provoz trolejbusů na první lince A Městské lázně - Doubravka vozy Škoda 3Tr 1 evid. č. 101-106, zkušební provoz se uskutečnil o den dříve;

01.05.1941 - byla zahájena trolejbusová doprava na lince H Městské lázně-Ústřední hřbitov;

25.06.1941 - zahájen provoz na provizorním mostě přes Radbuzu (do léta 1942 probíhala výstavba Pražského mostu);


65 let

srpen 1946 - na trati do Doubravky jezdilo ve zkušebním provozu s cestujícími postupně 11 modrých kloubových trolejbusů italského původu OMS-ISOTTA-TIBB, pro DP Mostu a Litvínova, které plzeňská Škodovka rekonstruovala;


60 let

rok 1951 - zahájeno zjednosměrňování vlečných vozů evid. č. 2, 21 a 25 (původních motorových), vlečného vozu evid. č. 24 a také modernizace motorových vozů evid. č. 46, 47, 48 a 53, na lince č. 1 Bory-Slovany začaly být vypravovány z kapacitních důvodů i třívozové soupravy, na lince už výhradně jezdily alespoň dvouvozové soupravy;

rok 1951 - zavedena autobusová linka č. 22 z Borské ulice na Karlov;

rok 1951 - přeložení koleje v úseku Mikulášské náměstí (tehdy náměstí Odborářů)- Hradišťská ulice k chodníku;

rok 1951 - dodány autobusy typu Škoda 706 RO evid. č. 31 - 34;


55 let

01.07.1956 - zaveden celodenní provoz autobusové linky č. 27/ 53 z Doubravky do Červeného Hrádku a Dýšiny;

09.11.1956 - postupně zařazovány do provozu vozy T1 evid. č. 111 - 125;

prosinec 1956 - ukončen provoz pracovního vozu evid. č. 23 a rok nejezdily už Křižíky evid. č. 11 - 20 a původní pražské vozy evid. č. 72 a 76 (01. 01.1956 a 01. 10. 1956 do DP Olomouc);

rok 1956 - dodán jeden autobus Škoda 706 RO evid. č. 40, který byl využíván hojně na zájezdy;

rok 1956 - vůz evid. č. 30 se stal pracovním;


50 let

26.01.1961 - začala se používat různobarevná pořadová čísla: linka č. 1 modrá, č. 2 červená, (později v roce 1962 č. 3 žlutá, v roce 1973 č. 4 zelená a od října 1988 linka č. 5 bílá), ve špičkách pracovních dnů přejížděly 4 vozy ze Skvrňan na Bory ( 9. - 12. pořadí ) jako posila;

duben 1961 - začaly se montovat na střechy tramvají pantografy bez uhlíkových sběracích lišt a nade dveřmi vozů T1 , T2 se objevovala signalizace NEVYSTUPOVAT;

28.04.1961 - začaly se montovat na čela střech vozů T1 rudé plechové pěticípé socialistické hvězdy s úchyty na praporky;

24.06.1961 - vyjela naposled souprava tří pracovních vozů evid. č. 39+30+10 - bylo ukončeno grafitování trolejí pomocí tramvajových vozů;

konec I. pololetí 1961 - zaveden pokusně na autobusové lince č. 26 samoobslužný provoz, na běžné jízdenky bylo dodatečně dotištěno velké fialové S;

06.07.1961 - začaly jezdit načas vozy linky č. 2 v sedle v úseku Skvrňany-U Zvonu ( 4 vozy ), ve špičce 13 vozů v úseku Skvrňany-Slovany ( připravovalo se prodloužení trati ze Sladkovského na Světovar, Sladkovského třída už byla rozkopaná);

červenec 1961 - vyjel ještě vůz vrchní stavby, kde na výsuvné plošině pracovníci ručně kartáči prováděli grafitování trolejí;

červenec 1961 - v úseku Bolevec-Kopeckého sady byl vypravován jeden trolejbus, určený k přepravě kočárků;

08.09.1961 - prodloužila se autobusová linka č. 28 z Újezda a Doubravky do Slovanského údolí (fungovala až do 30. 11. 1973, kdy byla prodloužena tramvaj do Zadních Skvrňan)
ve stejný den začaly jezdit některé spoje autobusové linky č. 20 na Bílou Horu přes Roudnou;

30. 09. 1961 - významný den - vyjela první tramvaj na pantograf, bylo to "trabuko" evid. č. 63;

září 1961 - dodány tři autobusy Škoda 706 RTO evid. č. 50 - 52;

konec září 1961 - vozový park tramvají byl obohacen o 14 vozů T2 evid. č. 138 - 151 s uzavřenou kabinou řidiče a už s pantografy;

01.10.1961 - zaveden S - provoz jako prvý na trolejbusových linkách č. 10 a 11;

01.10.1961 - vyřazen z provozu pracovní vůz evid. č. 30;

08.10.1961 - začaly jezdit na lince č. 2 Skvrňany-Sladkovského všechny vozy T1 v S - provozu na pantograf, v sedle jezdilo 6 T1 a 11 vozů ve špičce bylo doplněno pěti starými vozy;

19.10.1961 - zaveden posilový bezjízdenkový provoz autobusových linek rychlých spojů "P" ke Škodovce (z Bolevce / P4 / a náměstí Odborářů a z Gottwaldova nádraží do Skvrňan);

konec října 1961 - na lince č. 1 jezdily všechny T2 evid. č. 138 - 151 s průvodčími;

23.11.1961 - zavedena rychlá autobusová linka ke Škodovce P1 z Jiráskova náměstí;

07.12.1961 - zavedena rychlá autobusová linka ke Škodovce P2 z Doubravky od Pietasu a linka P3 ze Starého Plzence přes Bručnou;

rok 1961 - na trolejbusové lince č. 13 byla odstraněna úzká serpentinová silnice v Malostranské ulici a zrušeno řízení provozu světelnou signalizací;


45 let

28.02.1966 - zprovozněna trolejbusová smyčka Pietas na lince č. 10;

28.03.1966 - zavedena autobusová linka č. 29 z Nejedlého sadů do sídliště Doubravka;

říjen 1966 - začaly se odstraňovat zadní plátěné transparenty na vozech T2 a montovat rámečky na plechové tabulky s číslem linky;

rok 1966 - zařazen do provozu prototyp trolejbusu Škoda T11 evid. č. 214;

rok 1966 - zařazeny do provozu autobusy Škoda 706 RTO evid. č. 72 a 73;


40 let

01.03.1971 - posílena autobusová linka č. 29 v úseku Mrakodrap-Bory, Šimerova ulice;

03.06.1971 - zařazena do provozu T2 evid. č. 133(II) v karoserii vozu T2 původního evid. č. 151 z Ústí nad Labem jako náhrada za dřívější havarovaný vůz T1 evid.č. 133;

23.08.1971 - zařazena do provozu T2 evid. č.143(II) v karoserii vozu T2 původního evid. č. 166 z Ústí nad Labem jako náhrada havarovaného vozu T2 evid. č. 143, nehoda se stala 25. 03. 1968 v Prešovské ulici;

rok 1971 - ukončen provoz trolejbusových souprav s vleky (bylo jich vypravováno ve špičce až 20);

rok 1971 - dodán jednodvéřový autobus Škoda 706 RTO evid.č. 112 a osm vozů Karosa ŠM 11 evid. č. 113 - 120;

rok 1971 - předán do TM Brno jako historický exponát trolejbus Škoda 6Tr 2 evid. č. 135;


35 let

leden 1976 - dodáno 11 tramvají T3 evid.č. 197 - 207 už bez pokladen průvodčího, vozy byly nasazeny jako řídící do souprav, kterých mohlo být vypravováno více;

12.04.1976 - přemístěna konečná stanice autobusové linky č. 28 z Anglického nábřeží na náměstí Republiky;

01.09.1976 - ukončen provoz trolejbusové linky č. 14 na Košutku a nahrazen autobusy;

01.09.1976 - trolejbusová linka č. 10 byla prodloužena z Habrmannova náměstí do nové smyčky Doubravka, Zábělská - původní obratiště bylo zrušeno;

29.10.1976 - ve Vejprnické ulici havarovala T2 evid. č. 134 a byla vyřazena z provozu;

rok 1976 - dodáno 29 autobusů Karosa ŠM 11 evid. č. 170 - 198;


30 let

09.01.1981 - prodloužena autobusová linka č. 34 z Kotkovy ulice na Karlov;

únor 1981 - DP zakoupil z Prahy 10 vyřazených vozů T1 (měly už najeto přes jeden milion kilometrů), které v Plzni postupně dojezdily do konce roku 1983 pod evid. č. 17 a 19 - 27;

02.03.1981 - prodloužena autobusová linka č. 36 ze Sverdlovské ulice (alej Svobody) do nové točky v Bolevci;

22.06.1981 - sólo vůz T3 evid. č. 162 na lince č. 2 měl u hlavní pošty velkou nehodu a byl jako první vůz tohoto typu v Plzni vyřazen z provozu ;

31.08.1981 - plzeňské trolejbusy vyjely poprvé s novým bočním orientačním označením, měly větší tabulky odlišné od úzkých předních;

07.09.1981 - zahájen celodenní provoz na autobusové lince č. 13A do točky Bolevec PS, trval až do zavedení tramvajové linky č. 1 Bolevec-Slovany 25.05.1990;

05.10.1981 - poprvé vyjel autobus ŠM 11 evid. č. 189 se znehodnocovacími strojky na různé linky, aby se mohli cestující seznámit s novým odbavovacím systémem MOC;

20. a 21.10.1981 - výjezd trolejbusů linky č. 12 na novou smyčku na Husově náměstí;

01.11.1981 - trolejbusová linka č. 10 byla prodloužena z Nádražní ulice až na Husovo náměstí;

01.11.1981 - zaveden nový systém odbavování cestujících MOC, službu ukončilo 22 posledních průvodčích, posledním vozem s S - provozem s pokladnou u řidiče byla T1 evid. č. 125;

01.12.1981 - poprvé v zimě vyjel sněhový pluh tlačený pracovním vozem evid. č. 2077 z Prahy ("Tereza");

rok 1981 - dodány poslední trolejbusy Škoda 9Tr HT evid. č. 341 - 345;

rok 1981 - dodány autobusy Karosa ŠM 11 evid. č. 290 - 299 a dva modré vozy Karosa C 734 evid. č. 300 a 301;


25 let

02.01.1986 - zahájen provoz tramvajové linky č. 3 Skvrňany-Frunzeho (Mozartova) ve ve špičkách pracovních dnů 9 vozy (od 21. 04. pouze 5 vozů), do 05. 05. cestující vystupovali a nastupovali ve stanici U Gery;

02.01.1986 - rozšířen provoz autobusové linky č. 35 na několik spojů denně;

leden 1986 - zařazeno do provozu 10 vozů T3CS evid. č. 256 - 265;

22.03.1986 - oficiálně založen kroužek přátel MHD při ZV ROH DPMP Tram-Bus-Club, který už částečně fungoval asi 6 let předtím;

29.05.1986 - zahájena výluka linky č. 2 v úseku Sladkovského-Koterovská- náměstí Jana Krautwurma kvůli instalaci panelů BKV, ze Světovaru na náměstí J. K. jezdila náhradní tramvajová kyvadlová doprava se soupravou 2x T3 PX (v zapojení zády k sobě, tzv. "lobogo") vozy evid. č. 187+188 nebo 186+185 až do 31. srpna, rozkopaný úsek obsluhovala NAD linkou A z Mikulášského náměstí na náměstí J. K.;

21.08.1986 - do provozu uvedena autobusová točka na Borech pro linky č. 21 a 26;

15.11.1986 - zahájen provoz linky č. 12 v nové velké trolejbusové smyčce v Božkově;

29.11.1986 - zastaven provoz trolejbusů linky č, 11 a zavedena NAD z důvodu rekonstrukce Rokycanské třídy;

rok 1986 - dodány autobusy Karosa B 731 evid. č. 348 a 362 a jeden malý modrý Avia - Ikarus 543 evid. č. 363;


20 let

13.04.1991 - zastaven provoz předměstských autobusových linek č. 52 a 53;

15.04.1991 - zavedena autobusová linka č. 42 od divadla J. K. Tyla do Radčic;

13.05.1991 - zahájen provoz na nové tramvajové smyčce Skvrňany, Malesická pro nové špičkové linky č. 3 z Košutky a č. 5 z Bolevce a uveden do provozu nový dvoukolejný úsek Sady Pětatřicátníků-Palackého náměstí;

01.08.1991 - autobusové linky č. 30, 34 a 40 začaly jezdit v sídlišti Košutka Studentskou třídou;

září 1991 - ve vozovně Slovany byla sešrotována poslední T1 evid. č. 129;

11.12.1991 - zastaven provoz autobusové linky č. 51 do Starého Plzence;

rok 1991 - dodány poslední trolejbusy typu Škoda 14Tr evid. č. 446 - 460;


15 let

12.01.1996 - výjezd nově rekonstruované soupravy T3 evid. č. 103+104(II) (ex Praha);

15.01.1996 - zahájena přeprava tělesně postižených osob (včetně invalidních vozíků) autobusovou linkou Z specielním modrožlutým autobusem evid. č. 432, v Po a St jezdí střídavě Zvon-Bory, Zvon-Doubravka-Bukovec, Zvon-Vinice-FN Lochotín-Košutka;

01.05.1996 - ze závodu Škoda Ostrov nad Ohří dodáno posledních sedm kloubových trolejbusů Škoda 15Tr M evid. č. 472 - 478;

jaro 1996 - zbourán starý most přes Radbuzu v Doudlevcích a pak postaven nový (přechodně se jezdilo po montovaném vojenském mostě "rámusáku";

23.03. - 13.10.1996 - autobusové linky č. 33 a 40 byly vedeny z Kopeckého sadů Smetanovými sady k divadlu J. K. Tyla, nástupní zastávka byla před Magistrátem města Plzně;

01.06.1996 - opět už jezdí předměstské autobusové linky č. 52 a 53 do Chrástu, Kyšic a Dýšiny;

červen 1996 - započala rekonstrukce Malostranské ulice, trolejbusový a autobusový provoz byl po jedné straně vozovky, trolejbusy používaly třetí stopu, zavěšenou uprostřed vozovky (rekonstrukce ukončena na jaře 1997);

15.07. - 22.09.1996 - probíhala oprava trati č. 4 od Dobrovského ulice k Chodskému náměstí;

20.07. - 14.09.1996 - probíhala oprava Klatovské třídy od Dobrovského ulice na Bory (byla zavedena NAD);

14.09.1996 - prodloužena autobusová linka č. 20 z Radčic až do Křimic;

23.09. - 31.10.1996 - probíhala výluka na trati č. 2 v úseku Internáty-Macháčkova, do Skvrňan jezdila NAD a v úseku Internáty-Světovar 10 KT8D5;

23.09.1996 - invalidní autobusová linka Z (velký okruh) jezdí v trase Zvon-Doubravka- Bukovec-Bolevec-Vinice-FN Lochotín-Zvon;

12.12.1996 - vyjela jako první T3 evid. č. 243 s polopantografem Secheron;

prosinec 1996 - PMDP obdržely dva autobusy Karosa B 731 evid. č. 106 a 107 /II.obs./ (ex Praha, GO Zliner) a jeden Karosa B 731 z Brna po GO ve Zlineru evid. č. 108 /II. obs./, který se stal v 10 / 2001 vozem autoškoly;

rok 1996 - zakoupeno deset autobusů Karosa B 931.1675 evid. č. 433 - 442 už s informačním systémem BUSE;

rok 1996 - ve ŠDT modernizováno 12 tramvají na T3M : evid. č. 247, 214-216, 221-224, 227+228 a 241+242;


10 let

leden 2001 - bylo rozhodnuto, že vůz T3 evid. č. 175 bude upraven na pracovní, kolejový brus s výzbrojí Progress, který nahradí dosluhující brus evid. č. 100 (ex Praha č. 6346) a bude mít na střeše umístěnu budku na kontrolu trolejí;

12.02.2001 - zřízena nová autobusová zastávka Folmavská, Carrefour pro linky č. 22, 28, 30 a N1 z Borských polí, zastávka Carrefour, U Letiště je obsluhována pouze linkami č. 22 a 28 jen ve směru Borská pole;

26.02.2001 - na autobusové lince č. 32 se některé spoje prodloužily až do Podhájí;

26.02. - 26.03.2001 - probíhaly zkušební jízdy na plzeňských linkách obousměrné nízkopodlažní tramvaje pro americký Portland, (testovací č. 111);

březen 2001 - zakoupeny první čtyři nízkopodlažní trolejbusy s asynchronním pohonem s přídavným dieselagregátem "trejsiny" evid. č. 479(II) - 482, od 09. 04. jsou dva z nich vypravovány denně na linku č. 16;

duben 2001 - v polovině měsíce bylo vybaveno 8 souprav T3CS novými uzavíra- telnými vitrínami na letáčky;

19.04.2001 - plzeňští radní schválili ojedinělý projekt příměstské tramvaje z Plzně do Dobřan, která by měla využívat i železniční koleje "tramtrain", nápad by měl být realizován do dvou až tří let;

01.05.2001 - na všech linkách začaly být garantovány nízkopodlažní spoje;

02.05.2001 - zavedena autobusová linka č. 35 Radčice-Sady Pětatřicátníků-Křimice;

02.05.2001 - výjezd první soupravy T3R.P evid. č. 282+283 (ještě bez polopantografu);

začátek května 2001 - nová pořadová čísla na tramvajových linkách zhotovená z plastu, jde o bílé tabulky, na ní číslo pořadí v barvě, která přísluší dané lince: 1 - modrá, 2 - červená a 4 - zelená;

07.05.2001 - na zájezdy zakoupen jeden autobus Renault Iliade Lux evid. č. 475;

květen až červen 2001 - do všech vozidel PMDP instalovány nové bílé plastové lékárny;

16.06.2001 - v Českých Budějovicích vyjel (v rámci 10. výročí nového trolejbusového provozu) historický trolejbus Škoda 9Tr HT evid. č. 12 (ex Plzeň evid. č. 339 ) po úpravě na napětí 750 V;

19.06.2001 - stará tramvaj "Terezka" (ex Praha evid. č. 2077) byla po rekonstrukci v Praze umístěna na Václavském náměstí jako kavárna, vůz po dodání do Plzně v roce 1972 jezdil až do roku 1987 jako pracovní a kolejový brus, poté pod evid. č. 80 byl určen jako muzejní a ještě v základním nátěru se představil na náměstí Republiky při oslavách 90. výročí MHD r. 1989;

01.08.2001 - zřízena na autobusové lince č. 21 nová jednosměrná zastávka Černice, U Hřiště pouze ve směru z Černic;

27.08.2001 - změna tras autobusových linek č. 33 a 40 v centru města, konečná stanice Mrakodrap byla nahrazena konečnou Muzeum, autobusy jezdí z rondelu ulicí Otýlie Beníškové na Rooseveltův most a přes náměstí Republiky a Františkánskou ulici do Goethovy ulice, kde je výstupní zastávka, zpět po manipulačním otočení kolem Mrakodrapu odjíždějí z nástupní zastávky před muzeem;

22.09.2001 - zprovozněno nové autobusové obratiště Litice, Klatovská na lince č. 21;

konec září 2001 - proběhla montáž předních přídavných zrcátek na vozech T3;

24.10.2001 - uveden do provozu nový kruhový objezd na lince č. 12 před Novou Hospodou na Domažlické ulici;

05.12.2001 - vyřazen z provozu prototyp kloubového trolejbusu Škoda 15Tr evid. č. 414 a vůz pak převezen do depozitáře Muzea Škoda;

prosinec 2001 - PMDP obdržely dva NP autobusy Karosa Irisbus Citybus evid. č. 476 a 477;


5 let

01.01.2006 - začal platit zákaz kouření na zastávkách MHD včetně prostředků veřejné dopravy;

02.01.2006 - začala se rozebírat druhá polovina mostu U Jána;

07.01.2006 - zavedena autobusová linka S Interspar - Bolevec -Třemošná - Zruč-Senec - Bílá Hora - Interspar ve dnech pracovního volna;

08.01.2006 - naposledy vyjela autobusová linka č. 50 Starý Plzenec, Vilová čtvrť - Černice, Nákupní zóna, která byla provozována o víkendech dvěma páry spojů;

14.01.2006 - zrušenou autobusovou linku č. 50 nahradila prodloužená linka č. 32 Bory - Starý Plzenec - Sedlec;

18.01.2006 - při srážce tramvají Astry evid.č. 300 s KT8D5 evid.č.298 ve smyčce Bory, začal zadek Astry s automatickým spřáhlem hořet a tramvaj byla už vyřazena z provozu (skříň zlikvidována v roce 2008);

09.02.2006 - autobusová linka č. 53 začala nově obsluhovat zastávku Dýšina, U viaduktu;

10.02.2006 - noční autobusová linka N2 začala obsluhovat i zastávku u hypermarketu OLYMPIA;

07.03.2006 - začala rekonstrukce tramvajové trati ve Slovanské aleji;

26.03.2006 - zahájeno betonování druhé poloviny mostu U Jána;

27.03.2006 - v tramvajích se začala objevovat nová plastová reklamní držadla, po týdnu i v trolejbusech a autobusech;

30.03.2006 - začala výluka na manipulační trati ve Slovanské aleji, vypravení a zatahování probíhalo přes Světovar, linka č. 4 měla označení " X - výluka" , mezi náměstím M. Horákové a vozovnou byly vytrhány koleje;

01.04.2006 - upravena a zkrácena trasa autobusové linky Z - velký okruh, linka je vedena v trase Zvon-Lobzy-Doubravka-Bolevec-FN Lochotín-Náměstí Republiky-Zvon;

03. 04. 2006 - začala týdenní výluka tramvajové dopravy přes most U Jána, linky č. 1 a 2 jsou ukončeny U Zvonu, z náměstí Republiky jezdí NAD 1 / 2 od Dřevěné ulice do zastávky Hlavní nádraží ČD, Americká, druhá část linek č. 1 a 2 jezdí ze zastávky Hlavní nádraží ČD, Sirková na Slovany a Světovar, linky obsluhují vozy KT8D5, které končí úvratí s "Californienem" za zastávkou ve směru k Jánu, na lince č. 1 jezdilo sedm Aster (poprvé zcela NP linka), na linkách č. 2 a 4 pak výhradně soupravy, vozy byly v noci odstaveny na konečných Bory, Skvrňany, Malesická, Košutka, Mozartova a na odstavné koleji u hotelu CD;

09.04.2006 - večer se po zkolaudování mostu u U Jána po 20. hodině vrátily tramvaje do vozovny;

12.04.2006 - začala rekonstrukce Francouzské třídy (zcela uzavřena pro MHD včetně linky č. 30), linka byla odkloněna Částkovou ulicí a pokračovala Slovanskou třídou do Malostranské, byly zřízeny nové zastávky v Částkově u II. polikliniky a dále autobusy zastavovaly společně s linkou č.1 na Vřesové, zastávka na náměstí Milady Horákové byla zrušena;

18.04.2006 - PMDP otevřely novou cestovní agenturu West Bohemia Travel, touto aktivitou chtěl podnik rozvíjet tradici vlastní zájezdové dopravy;

28.04.2006 - trolejbusová linka č. 13 začala nově obsluhovat zastávku na znamení Černice, K Radyni;

duben 2006 - PMDP obdržely dva NP autobusy Karosa Irisbus Citelis evid. č. 495 a 496;

27.05.2006 - obnoven provoz tramvajové linky č. 1 po Slovanské třídě v plném rozsahu, byla dokončena jedna z etap rekonstrukce Slovanské aleje, kdy už byly po ní vypravovány z vozovny i vozy linky č. 4;

29.05.2006 - zahájena rekonstrukce trolejbusového vedení v křižovatce Částkova-Sušická, trolejbusy linky č. 12 byly ukončeny u zastávky Sladkovského, Hospic (v Guldenerově ulici) a dále do Božkova jezdila NAD;

01.06.2006 - z důvodu otevření hypermarketu GLOBUS byly vybrané autobusové spoje linky č. 30 prodlouženy k němu a vybudovány nové zastávky Úněšovská, Globus, spoje, které tam nezajížděíí, jsou označeny na jízdních řádech "G";

03.06.2006 - na autobusové lince č. 26 byly zrušeny zastávky Chodské náměstí a Jižní předměstí, Borská a nahrazeny zastávkami Dobrovského a Jižní předměstí z důvodu zrušení levého odbočovacího pruhu z Klatovské do Borské ulice;

06.06.2006 - ve smyčce U Zvonu se poprvé představila slavnostně tříčlánková tramvaj typu K3R-NT evid. č. 311, která vznikla rekonstrukcí dvou starých vozů T3 evid. č. 101+102 (II.obs.) dosazením prostředního nízkopodlažního článku v závodě Pars Nova Šumperk, tramvaj byla dětmi pokřtěna na "Pampelišku";

09.06.2006 - ukončeny stavební práce na kruhovém objezdu Sušická-Částkova, byl obnoven plný provoz trolejbusové linky č. 12 Nová Hospoda-Božkov-Letkov;

09. - 11.06.2006 - proběhla výměna výhybek u vjezdu do vozovny, pouze jednokolejná výprava vozů přes Slovany;

12.06.2006 - tramvajový provoz přesunut z provizorní tratě na mostě U Jána na definitivní kolej ve směru do centra a odstraněno provizorní trolejové vedení;

17.06.2006 - první výjezd s cestujícími druhé K3R-NT evid. č. 312 v rámci DOD, vůz rekonstruovaný z T3 evid. č. 109+110 (II. obs.) opět v Pars Nova Šumperk byl pokřtěn jménem "Špagetka", návštěvníci DOD ve vozovně Slovany se tam mohli svézt novými vozy K3R-NT evid. č. 311 a 312 ze sadů Pětatřicátníků a z vozovny Slovany do trolejbusové vozovny v Cukrovarské ulici pak dvěma NP trolejbusy Škoda 24Tr Citelis evid. č. 504 a 505 na dieselagregát;

17.06.2006 - PMDP zavedly novou službu pro návštěvníky ZOO na Lochotíně, začal jezdit nový prostředek MHD "ZOO vláček" - dieselová silniční lokomotiva + tři vozíky kryté plachtou jezdily o víkendech a v červenci a srpnu pak denně zhruba po hodině na trase náměstí Republiky-Zbrojnická- U Zvonu-Pražská-Rooseveltova-Lochotínská-ZOO;

polovina června 2006 - plzeňská čipová karta se dočkala další varianty "plzeňská turistická karta";

01.07.2006 - provedena úprava zastávek autobusové linky pro hendikepované Z - velký okruh, zrušenou zastávku U Prazdroje nahradila zastávka Stavební stroje, Rokycanská a zrušenou zastávku Kovošrot nahradila zastávka Mohylová;

10.07.2006 - zprovozněny zrekonstruované zastávky trolejbusové linky č. 12 Částkova, Su- šická - zastávka do centra se vrátila na původní místo, zastávka do Božkova byla přeložena za okružní křižovatku;

15.07.2006 - od tohoto data do 17. 08. 2006 jezdily spoje trolejbusové linky č. 10 celodenně jen v úseku Doubravka, Na Dlouhých - CAN a na linku č. 12 byly vypravovány výhradně nízkopodlažní trolejbusy, které na úseku rekonstru- ované Domažlické ulice projížděly stavebním úsekem (k přejezdu trati na Domažlice) na dieselagregát, zastávka Škoda VII.brána byla zrušena;

červenec 2006 - PMDP obdržely čtyři NP autobusy Karosa Irisbus Citelis evid. č. 497 - 500;

konec července 2006 - položen trávník v kolejišti na Slovanské aleji včetně zavlažovacího zařízení;

léto 2006 - zahájena rekonstrukce křižovatky a tramvajových zastávek Severka, ve směru na Košutku byla přesunuta až za křižovatku / přesné datum nezjištěno /;

05.08.2006 - začal jezdit cyklobus o sobotách a nedělích v trase zhruba 140 kilometrů: Košutka-Bory-Litice-Útušice-Štěnovice-Černice-Starý Plzenec-Sedlec- Tymákov-Letkov-Božkov-Lobzy-Doubravka-Červený Hrádek-Kyšice- Dýšina-Chrást-Zruč-Senec-Bílá Hora-Bolevec. Upravený autobus evid. č. 413 měl 13 míst pro jízdní kola a 3 pro dětská kola, jednotná sazba jízdného byla stanovena na 20 Kč včetně kola. Autobus měl na trase celkem 29 zastávek, linka byla označena č. 70;

07.08.2006 - začalo se jezdit dvoukolejně přes most U Jána a byla obnovena zastávka tramvají Anglické nábřeží, Pražská;

10.08.2006 - trolejbusy linky č. 13 jezdily u Zimního stadionu v protisměru na semafory, dělala se nová vozovka po polovinách, s rekonstrukcí se pokračovalo i v Cukrovarské ulici, byla tam vytrhána část původních tramvajových kolejí;

14.08.2006 - začala rekonstrukce kolejí na Mikulášském náměstí ve směru na Slovany, jednokolejný provoz řízený semafory, ve Sladkovského ulici byl zřízen z panelů provizorní ostrůvek, kam byla přesunuta zastávka linky č. 2 z Mikulášského náměstí, jezdí se obousměrně po levé straně Slovanské třídy, před Sladkovského ulicí je druhý "kaliforňan", zastávky linky č. 1 jsou za křižovatkou se Sladkovského ulicí;

31.08.2006 - proběhlo slavnostní otevření mostu U Jána, po čtyřech letech od povodní byl opět otevřen provoz pro automobilovou dopravu a trolejbusy linek č.10 a 13 se tam vrátily a od 02. 09. 2006 zastavovaly už na Anglickém nábřeží;

od 04. 09. 2006 - byla autobusová linka č. 55 posílena deseti novými spoji v dopravní špičce z důvodu stížnosti občanů, kterým vadily přeplněné vozy;

16. - 23.09.2006 - Evropský týden mobility, ve dnech 20. - 22. září jezdila MHD zdarma;

23. - 24.09.2006 - uskutečnily se jízdy historickými trolejbusy po městě, Plzeň si připomněla 65. výročí trolejbusové dopravy, z Brna byly dovezeny trolejbusy Škoda 6Tr 2 evid.č. 135 a Škoda T11 evid. č. 248, z Ostravy byl přivezen trolejbus Škoda 17Tr evid. č. 3901, který pak zůstal v Plzni určený do Muzea ŠKODA;

23.09.2006 - tramvaje linek č. 1 a 2 jezdily jen ke Zvonu, na Slovany/Světovar byla zavedena NAD;

24.09.2006 - tramvaje linek č. 1 a 2 už jezdí ve směru z centra po své koleji vpravo a byla zřízena i nová zastávka Mikulášské náměstí před křižovatkou se Sladkovského ulicí, která byla však zprovozněna až o několik dní později;

30.09.2006 - byl otevřen dálniční tunel Valík - PMDP zavedly zvláštní autobusovou linku D5 z náměstí Milady Horákové k tunelu pro návštěvníky zdarma, kyvadlovou dopravu zajišťovaly 4 Citelisy evid. č. 491, 492, 493 a 499;

září 2006 - na garantované spoje linky č. 4 už nejsou vypravovány Astry;

01.10.2006 - naposledy vyjel cyklobus evid, č. 413 vzhledem k malému zájmu cestujících, jeho provoz už nebyl příští rok, obnoven a vůz byl uveden do původního stavu s normálními sedačkami;

12.11.2006 - od 12 hodin do 13. 11. (17 hod.) jezdily trolejbusy linky č. 12 pouze do Skvrňan, opravoval se železniční přejezd na Domažlické, v úseku U Panelárny - Nová Hospoda a zpět byly vypravovány trolejbusy s dieselagregátem;

25.11.2006 - PMDP obdržely do pronájmu z Ostravy 10 NP autobusů Solaris Urbino 15 evidenčních čísel 501 - 510 a pro autobusovou linku č. 41 byly zakoupeny tři kloubové NP vozy Solaris Urbino 18 evid. č. 511 - 513;

30.11.2006 - autobusová linka "C" byla naposled provozována PMDP;

01.12.2006 - z CANu k Tescu Stores, a.s. jezdí linka "C" společnosti ČSAD autobusy Plzeň a.s. s novým bílým NP autobusem SOR BN 12;

10.12.2006 - autobusová linka č. 51 je ve směru Starý Plzenec, Vilová čtvrť nově obsluhována zastávkami Starý Plzenec a Starý Plzenec, zdravotnické středisko;

23.12.2006 - autobusová linka č. 30 se vrátila do rekonstruované Francouzské třídy a do provozu byly uvedeny nové obousměrné zastávky Francouzská;

prosinec 2006 - PMDP obdržely dva nové NP trolejbusy Škoda 24Tr Citelis evid. č. 506 a 508;

prosinec 2006 - z Parsu Nova byly přivezeny další dvě tříčlánkové tramvaje s NP středním článkem typu K3R-NT evid. č. 313 a 314;

rok 2006 - vyřazen z provozu pracovní vůz (kolejový brus) evid. č. 100 /ex Praha 6346/;

© 2011
pavel2 & hupi

NAVRCHOLU.cz
trolejbusy.plzenskamhd.net: Reklama
Reklama: