:.. trolejbusy.plzenskamhd.net ..:

znak města Plzně   trolejbusy.plzenskamhd.net   znak města Plzně
trolejbusy.plzenskamhd.net: anketa
Zajímavosti
Výročí plzeňské MHD v roce 2012

Další stránka o výročích plzeňské MHD je znovu dílem Ing. Jiřího Breníka s odbornou spoluprací p. Jiřího Riegera. Za všechny příznivce veřejné dopravy i ostatní zájemce o historii či město Plzeň velice děkujeme!
Vzhledem k tomu, že dopravní výroční jsou uváděna vždy po pěti letech, jsou letošní data obdobná s rokem 2007. A však zásluhou Ing. Breníka došlo k doplnění řady důležitých informací.

Výročí plzeňské MHD v roce 2011
Výročí plzeňské MHD v roce 2010
Výročí plzeňské MHD v roce 2009
Výročí plzeňské MHD v roce 2008
Výročí plzeňské MHD v roce 2007
Výročí plzeňské MHD v roce 2006
Výročí plzeňské MHD v roce 2005


Ke stažení: Výročí plzeňské MHD 2012
(název souboru vyroci2012.doc, velikost 198 kB)


120 let

27.02.1892 - plzeňské zastupitelstvo se usneslo zažádat o udělení koncese na zřízení elektrické tramvaje;

27.07.1892 - obecní zastupitelstvo požádalo Ing. Františka Křižíka, aby vypracoval projekt jednokolejné elektrické dráhy


115 let

25.06.1897 - skončila lhůta na podání přihlášek na provedení stavby tramvajových tratí, ve stanovené lhůtě podalo nabídky 12 firem;


90 let

18.02.1922 - zprovozněna pod budovou DP na Denisově nábřeží Francisova turbína vodní elektrárny využívající spád jezu na řece Radbuze;

rok 1922 - v Plzni se objevily první autobusy, které jezdily na pravidelných linkách do vzdálenějších míst mimo město - tyto linky provozovali kromě ministerstva pošt i soukromí podnikatelé;


85 let

01. 04. 1927 - plzeňský autodopravce František Sýkora zavedl pravidelnou autobusovou dopravu do Lobez a Božkova, v září pak i do Černic

21. 11. 1927 - změněny směry tramvajových linek č. 2 Skvrňany - Lochotín a č. 3 Plovárna - Náměstí Republiky

rok 1927 - zesílen výkon elektrárny Hydro konvertorem ze Škodových závodů


80 let

02. 02. 1932 - zrušen úsek tramvajové tratě č. 1 Trestnice Bory - Bory

16. 08. 1932 - po rekonstrukci zařazeny do provozu staré motorové vozy z Prahy evidenčních čísel 52 a 53 (ex Praha 27 a 31)

01. 09. 1932 - prodloužena linka č. 1 od Liliové ulice k Vřesové ulici

24. 11. 1932 - prodloužena linka č. 1 od Vřesové ulice až na konečnou Slovany

rok 1932 - zakoupeno 6 autobusů ŠKODA 506 evidenčních čísel 11-14, 16, 17

rok 1932 - do elektrárny Hydro dodaly Škodovy závody další konvertor o výkonu 500 kW, celkový výkon tak stoupl na 1085 kW


75 let

01. 09. 1937 - na Borech a na Slovanech vybudovány kolejové smyčky umožňující zrychlení provozu a nasazení jednosměrných vozů

rok 1937 - motorové vozy Křižík evidenčních čísel 9 a 24 byly přestavěny na vlečné


70 let

06. 03. 1942 - uvedeny do provozu další čtyři nové jednosměrné tramvajové vozy "trabuko" evidenčních čísel 60 - 63 už s pokladnou průvodčího, vozy vyrobila TATRA Smíchov s elektrickou výzbrojí ŠKODA

rok 1942 - v zimě byl za tramvajové vozy připojován vlečný vozík k přepravě sněhu, který byl v Solní ulici vhazován do kanalizační vpustě stoky Škodovky


65 let

03. 02. 1947 - zavedena autobusová linka D Koterovská třída - Božkov, v Koterovské třídě byl postaven čerpací stojan na svítiplyn

04. 08. 1947 - na zkoušku byl zaveden autobusový spoj na Bílou Horu s odjezdem od Městských lázní ve 22.30 hodin

II. polovina srpna 1947 - Škodovy závody vystavily v Bratislavě na výstavě ESČ právě dokončený trolejbus typu Škoda 3Tr3

31. 08. 1947 - dodáno osm vlečných vozů "trabuko" evidenčních čísel 64 - 71, které vytvořily s motorovými vozy velkokapacitní soupravy na lince č. 1 Bory - Slovany

20. 09. 1947 - vyřazeny tři staré lehké tříokenní vlečné vozy (původem z Prahy) s plošinami evidenčních čísel 40, 42 a 43 (ex Praha 512, 517 a 521)

03. 10. 1947 - rekonstrukce původní tramvajové remízy v Cukrovarské ulici, která bude sloužit jako vozovna pro 24 nových trolejbusů 3Tr3 - ty budou vypravovány především na budoucí linku č. 12 Skvrňany - Božkov

27. 12. 1947 - vyjely do provozu s cestujícími první čtyři trolejbusy Škoda 3Tr3 evidenčních čísel 115, 116, 118 a 119

rok 1947 - do provozu uvedeny první dva autobusy Škoda 706 RO evidenčních čísel 21 a 22, prvý z nich byl jednodvéřový a sloužil k odvozu vězňů z trestnice Bory k terénním pracím

31. 12. 1947 - natrvalo zastaven provoz kompresní a tankovací stanice stlačeného svítiplynu v Cukrovarské ulici, vzhledem k poklesu zájmu odběratelů se stal její provoz nerentabilní


60 let

08. 01. 1952 - zahájen na zkoušku provoz autobusové linky č. 53 Plzeň, nádraží - Nýřany-Zieglerův důl, byl jednoslužný pouze v pracovních dnech

18. 02. 1952 - změněn provoz na autobusové lince č. 22 Korandova ulice - Karlov, na přání karlovských občanů bude autobus jezdit opět v úseku Hálkova ulice - Karlov

30. 06. 1952 - do provozu vyjely první dva trolejbusy typu Škoda 7Tr3 evidenčních čísel 136 a 137

červenec 1952 - nahrazen kolejový přejezd na náměstí Odborářů smyčkou, vybudovanou odbočením ze Slovanské třídy do Sladkovského třídy a Radyňskou ulicí zpět na náměstí Odborářů - byla tak odstraněna nevyhovující manipulace s obracením linky č. 2 ve vozovce na náměstí Odborářů (Mikulášské)

02. 09. 1952 - ukončen provoz tramvajové linky č. 2 před mostem nad tratí na Cheb

05. 09. 1952 - dokončeno zdvoukolejnění skvrňanské trati č. 2 s novou kolejovou smyčkou před III. branou Leninových závodů (Škoda)

září 1952 - zrušeny trolejbusové zastávky linky č. 12 v Tylově ulici (U Kanonky) a u Křimické ulice oběma směry, byla zřízena nová zastávka u III. brány Leninových závodů (Škoda)

podzim 1952 - dodány vyřazené dvounápravové motorové tramvajové vozy z Prahy evidenčních čísel 72 - 76 (ex Praha 239 - 242, 250)

rok 1952 - motorový vůz typu Křižík evidenčního čísla 10 upraven na pracovní a kolejový brus

rok 1952 - trolejbusy začaly využívat část nové vozovny v Cukrovarské ulici společně s autobusy

rok 1952 - dodávka dvou autobusů typu Škoda 706 RO evidenčních čísel 35 a 36

rok 1952 - dokončena úprava karosérií dvounápravových motorových vozú evidenčních čísel 49 - 52, na bocích už měly pět oken (ex Praha 130, 18, 125 a 27)

rok 1952 - motorový vůz Křižík evidenčního čísla 2 byl přestavěn na jednosměrný vlečný vůz s pokladnou průvodčí a s mechanickým pákovým zavíráním dveří

rok 1952 - dodávka některých autobusových vleků D4 ze série evidenčních čísel 54 - 64 a dvou typu Sodomka DR6 evidenčních čísel 65 a 66

23. 12. 1952 - vyjely další čtyři trolejbusy typu Škoda 7Tr4 evidenčních čísel 138 - 141


55 let

01. 01. 1957 - dvounápravový vůz Brožík/Zeman/Škoda evidenčního čísla 36 se stal pracovním vozem traťové správy

11. 01. 1957 - výjezd čtyřnápravových tramvají T1 evidenčních čísel 121 - 124

13. 01. 1957 - poprvé na lince č. 1 Bory - Slovany nasazeny samé tramvaje typu T1

22. 04. 1957 - výjezd prvních dvou trolejbusů typu Škoda 8Tr3 evidenčních čísel 162 a 163

01. 05. 1957 - výjezd vozu T1 evidenčního čísla 126

1. polovina 05. 1957 - po složení tramvají T1 evidenčních čísel 127 - 133 na koleje z trajleru před zimním stadionem, byly vozy odtaženy do vozovny na Slovanech starými dvounápravovými vozy (například evidenčních čísel 32, 35, 52)

17. 05. 1957 - výjezd posledních plzeňských tramvají T1 evidenčních čísel 127 - 133

20. 06. 1957 - starý dvounápravový vůz evidenčního čísla 35 s letním vlekem č. 44 a vojenskou hudbou jezdil v ulicích Plzně

01. 09. 1957 - vyřazen z provozu dvounápravový vůz Brožík/Zeman/Škoda evidenčního čísla 35 a předán do Mostu jako pracovní vůz M-35

rok 1957 - dva roky se rekonstruovala Tylova ulice, byla přeložena trolejbusová linka č. 12 z Americké třídy do Jungmannovy ulice, přes Smetanovy sady kolem Divadla J. K. Tyla Husovou ulicí až ke křižovatce Skvrňanská/ Tylova

rok 1957 - dodány poslední čtyři autobusy Škoda 706 RO evidenčních čísel 41 - 44

rok 1957 - pravděpodobně přeložena tramvajová trať ve Slovanské aleji do nové osy

10. 12. 1957 - výjezd trolejbusu typu Škoda 8Tr4 evidenčního čísla 164


50 let

08. 01. 1962 - výjezd pracovního vozu evidenčního čísla 73 (ex Praha 240) na pantograf, zůstal mu i tyčový sběrač, aby mohl zajíždět do ÚD

28. 04. 1962 - na zkušební jízdu na nově prodloužené trati č. 2 ze Sladkovského třídy na Světovar vyjela poprvé T1 evidenčního čísla 115

01. 05. 1962 - zahájen tramvajový provoz na lince č. 2 ze Skvrňan až na Světovar

02. 05. 1962 - zahájen v pracovních dnech ve špičkách provoz šesti vozů T1 na nové lince č. 3 Bory - Světovar, pořadová čísla byla modrá na žlutém podkladě

květen 1962 - dodán autobus Škoda 706 RTO evidenčního čísla 53

01. 07. 1962 - vyřazeny staré dvounápravové tramvaje evidenčních čísel 46 - 53

25. 07. 1962 - zaveden provoz jedné spřažené soupravy 2x T2 na lince č. 1

27. 07. 1962 - výjezd poslední série vozů T2 evidenčních čísel 152, 153 a 155 - 159

28. 07. 1962 - na linku č. 3 Bory - Světovar mimořádně vypraveny samé vozy T2

01. 08. 1962 - výjezd tramvaje T2 evidenčního čísla 154 z osmičlenné série

01. 09. 1962 - linka č. 3 Bory - Světovar obsazena pouze tramvajemi T1 v S - provozu

01. 10. 1962 - přeložena tramvajová zastávka z náměstí Republiky od radnice do Pražské ulice před dům č. 5

říjen 1962 - dodány dva autobusy Škoda 706 RTO evidenčních čísel 54 - 55

rok 1962 - po havárii vyřazen 2. prototyp trolejbusu Škoda 9Tr prot. evidenčního čísla 191

rok 1962 - starý motorový dvouosý vůz evidenčního čísla 39 se stal pracovním, byl opatřen tyčovým sběračem i pantografem vzhledem k sjízdnosti manipulační trati od náměstí Republiky do ÚD v Cukrovarské ulici


45 let

07. 02. 1967 - zprovozněny trolejbusy Škoda 9Tr10 evidenčních čísel 215 - 218

29. 06. 1967 - do provozu dva trolejbusy Škoda T11/0 evidenčních čísel 219 a 220

rok 1967 - v době výluky na trolejbusové lince č. 12 v Rubešově ulici a Sladkovského třídě se jezdilo z Mikulášského náměstí Houškovou a Plzeneckou ulicí do Lobezské ulice, současně byl obnoven traťový úsek Mikulášské náměstí - Jiráskovo náměstí

podzim 1967 - zahájen provoz na o 800 metrů prodloužené trati Pionýrské železnice od severní brány Výstaviště k ZOO v délce 2.35 km

01. 12. 1967 - zaveden v Plzni na MHD nový tarif se základní sazbou 1 Kč s možností jednoho přestupu v městské oblasti, na mimoměstských autobusových linkách začala platit základní sazba 1 Kč bez přestupu, dřívější cena v druhém pásmu za 1.60 Kč byla zrušena, tedy do Starého Plzence, vilové čtvrti se začalo platit z Plzně 1 + 1 = 2 Kč, místo původního 0.50 + 1.60 = 2.10 Kč, paradoxně tam jízdné zlevnilo

01. 12. 1967 - zavedena odlehčovací autobusová linka č. 30 z Doubravky přes Lobzy do Doudlevec k ETD v dopravní špičce, taktéž byla zavedena linka B Slovany - Karlov v dopoledních hodinách pracovních dnů pro potřebu Škodovky - na obou linkách platilo nepřestupné jízdné 1 Kč, na objednávku podniku Škoda byla provozována linka A , sloužící k přepravě zaměstnanců Škoda do závodu na Orlíku

30. 12. 1967 - vyjelo pět trolejbusů Škoda 9Tr12 evidenčních čísel 221 - 225

rok 1967 - autobusová linka č. 29 do Doubravky jezdila z náměstí Republiky

rok 1967 - do provozu autobusy Škoda 706 RTO evidenčních čísel 74 - 86

rok 1967 - byly vyřazeny některé autobusy Š 706 RO z evidenčních čísel 21 - 30


40 let

01. 02. 1972 - zařazeny do provozu 4 vozy T3 evidenčních čísel 173 - 176

14. 02. 1972 - prodloužena autobusová linka č. 28 z Bukovce do sídliště Skvrňany, posilové vozy jezdily v úseku Skvrňany - Mrakodrap označené červenými tabulkami

15./ 16. 02. 1972 - z Prahy dopraveny dva motorové dvounápravové vozy evidenčních čísel 2077 (80) a 2081 (81), které pak sloužily v Plzni jako pracovní vozy, první i jako kolejový brus, druhý asi v roce 1975 ve vozovně vyhořel

18. 03. 1972 - zahájena rekonstrukce tramvajové tratě č. 1 od Borské ulice na Bory, tramvaje končily za mostem přes železniční trať na obracecím trojúhelníku u Borské ulice, na NAD Belánka - Bory jezdilo sedmnáct vysloužilých autobusů převážně od ČSAD (Plzeň, Rokycany, Sokolov, Domažlice a Klatovy) a MHD Ústí nad Labem - 16 z nich mělo na oknech zlatá secesní čísla 1 až 16

rok 1972 - zrekonstruován vůz T1 evidenčního čísla 106 na školní a cvičný, už v ůnoru 1964 vůz získal na čele transparent ze sololakových tabulek, ovládaný pákovým mechanizmem přes řetěz a na levé straně vozu byla amatérsky instalována výklopná okna podle T2 místo stahovacích

rok 1972 - DPMP obdržely 12 autobusů Karosa ŠM11 evidenčních čísel 122 - 133

rok 1972 - zrušen autobus Karosa ŠM11 evidenčního čísla 68

05. 12. 1972 - vyjely tři trolejbusy Škoda 9Tr18 evidenčních čísel 254 - 256

31. 12. 1972 - ukončen provoz motorových dvounápravových vozů evidenčních čísel 54 a 55 jako pracovních


35 let

12. 08. 1977 - zrušeno obratiště trolejbusů Městské lázně

13. 08. 1977 - zahájen provoz v novém obratišti u Hamburku v Nádražní ulici, kam trolejbusy zajížděly z ulice U Prazdroje Klicperovou ulicí

07. 11. 1977 - poslední den provozu trolejbusů linky č. 13 v úseku Bolevec - Kopeckého sady

08. 11. 1977 - z Kopeckého sadů do Bolevce začala jezdit autobusová linka č. 13A, z Gorkého ulice jezdila zkrácená trolejbusová linka č. 13 do Doudlevec a Černic

rok 1977 - vyřazeny z provozu tramvaje T1 evidenčních čísel 101-103 a 108

rok 1977 - zrušena příležitostná trolejbusová smyčka v prostoru Pod Záhorskem

rok 1977 - do provozu zařazeno 34 autobusů ŠM11 evidenčních čísel 200 - 233 a zájezdový autobus Karosa ŠD Turist evidenčního čísla 199

rok 1977 - zrušeny autobusy Škoda 706 RTO evidenčních čísel: 75-76, 79-81, 83, 88 a 94, Karosa ŠM11 evidenčních čísel: 103-105 a Škoda 706 RTO Lux evidenčního čísla 121


30 let

18. 01. 1982 - zahájen provoz spřažených souprav 2x T3 na tramvajové lince č. 4 Bory - Košutka a bylo též rozhodnuto, že se nebudou na tuto linku nasazovat vysloužilé pražské vozy T1 pro jejich poruchovost a nevhodné umístění předních orientačních tabulí

03. 02. 1982 - ukončen provoz pražské T1 evidenčního čísla 25 (pův. 5112)

13. 02. 1982 - výjezd trolejbusů Škoda 14Tr0 evidenčních čísel 340 (II), 349 a 350

10. 03. 1982 - vyjely trolejbusy Škoda 14Tr0 evidenčních čísel 346 - 348 a 351

01. 04. 1982 - podstatně omezen víkendový provoz na příměstských autobusových linkách č. 51, 52 a 53

duben 1982 - parta Škodováků začala postupně ve vozovně Slovany šrotovat vyřazené vozy T1 a T2, prvním byl v dubnu už několik let nabouraný vůz T1 evidenčního čísla 116 a druhým taktéž nabouraný vůz T2 evidenčního čísla 134 v říjnu

květen 1982 - nastalo velké omezení provozu na autobusové lince č. 23 / 51 do Starého Plzence vzhledem ke špatnému stavu tamního mostu přes Úslavu, linka byla vedena ve dvou větvích: Slovany - Koterov - Malá Strana (řada spojů končila v Koterově) a Slovany - Ostrá Hůrka - Starý Plzenec, vilová čtvrť

25. 05. až 11. 09. 1982 - probíhala ve dvou etapách rekonstrukce kolejiště na Slovanské třídě od Sladkovského třídy na konečnou Slovany, poprvé byly použity velkoplošné panely BKV, linka č. 1 byla vedena z Mikulášského náměstí na Světovar, na Slovany jezdila NAD

02. 06. 1982 - proběhla první zkouška tramvajové spřažené soupravy 2x T3 evidenčních čísel 161+173 na lince č. 2

06. 06. 1982 - zařazena do provozu předposlední pražská T1 evidenčního čísla 27 (pův. 5130) až po sehnání dostatečného počtu náhradních dílů

12. 06. 1982 - zahájena stavba tramvajové trati do Bolevce od Karlovarské třídy u LF

03. 07. 1982 - zaveden provoz spřažených souprav 2x T3 na lince č. 1 i o sobotách a nedělích

02. 09. 1982 - ukončen provoz pražského vozu T1 evidenčního čísla 17 (pův 5011), který byl posledním provozovaným vozem z první série, vůz byl poškozen při vykolejení v Zadních Skvrňanech

20. 09. 1982 - začal provoz tří spřažených souprav 2x T3 na lince č. 2

06. 10. 1982 - ukončen provoz pražské T1 evidenčního čísla 24 (pův. 5111)

01. 11. 1982 - zavedena nová doplňková expresní posilová autobusová linka E v období přepravní špičky (posilovala linku č. 4) z Nejedlého sadů po Karlovarské a Gerské třídě na Košutku, ráno TAM, odpoledne ZPĚT

06. 11. 1982 - v provozu nová trolejbusová smyčka na Nové Hospodě na lince č. 12

18. 11. 1982 - uveden konečně do provozu poslední pražský vůz T1 evidenčního čísla 22 (pův. 5089) až po sehnání náhradních dílů, přitom tento vůz vypadal nejzachovaleji z pražských vozů a měl najeto nejméně kilometrů

listopad 1982 - ve vozovně Slovany sešrotován pražský vůz T1 evidenčního čísla 5056, který byl v Plzni označen jako 16, ovšem jako nabouraný při převozu z Prahy byl použit pouze na náhradní díly

15. 12. 1982 - zahájen provoz tramvají T3SU evidenčních čísel 219+220 a 229+230

18. 12. 1982 - zahájeno radiofonické spojení mezi dispečinkem DP a vozy MHD, vybavenými radiostanicí

prosinec 1982 - ve vozovně Slovany sešrotován školní a cvičný vůz T1 evidenčního čísla 106

31. 12. 1982 - výjezd tramvají T3SU evidenčních čísel 211+212, 223+224 a 231+232

rok 1982 - v ÚD byly sešrotovány vozy T2 evidenčních čísel 140, 149, 151 a 156

rok 1982 - zprovozněny autobusy Karosa B731 evidenčních čísel 302 - 309

rok 1982 - zrušeny autobusy Karosa ŠM11 evidenčních čísel: 165-167, 169-174, 176-179, 181-186, 188, 191-193, 195 a 197

konec 1982 - provoz některých z trolejbusů Škoda 14Tr01 evidenčních čísel 352 - 357

konec 1982 - vyměňovaly se tramvajové koleje na Mikulášské třídě, trolejbusy linky č. 12 jezdily provizorně po pravém chodníku směrem do centra


25 let

únor 1987 - dojezdil vůz T1 evidenčního čísla 120 po vykolejení u hlavní pošty, který byl dříve určen k rozlučkové jízdě tramvají typu T1 v Československu

12. 02. 1987 - výjezd tramvají T3CS evidenčních čísel 266+267, 276+277, 278+279 a 280

26. 02. 1987 - výjezd tramvají T3CS evidenčních čísel 268+269, 270+271, 272+273 a 274+275

01. 04. 1987 - prodloužena autobusová linka č. 21 z Radobyčic k Tyršovu mostu

04. 04. 1987 - v Plzni, v rámci celého Československa byl slavnostně ukončen provoz tramvají typu T1 vozem evidenčního čísla 115 na lince č. 2 Skvrňany - Světovar s cestujícími v dopoledních hodinách, odpoledne se vůz ještě podíval do smyčky Frunzeho za účasti fandů MHD z ČSSR a zástupců ČKD Praha

duben 1987 - ve vozovně Slovany sešrotován vůz T1 evidenčního čísla 117

09. až 16. 05. 1987 - uskutečnila se okružní jízda vlaky ČSD kolem hranic ČSSR, včetně TEŽ, pěti členů Tram - Bus - Clubu, i s návštěvou DP Košice a DP Prešov - samotná jízda trvala 5 dnů a najelo se 2831 km za cenu 308 Kčs na osobu, jednalo se o největší akci našeho klubu

květen 1987 - ve vozovně Slovany sešrotován vůz T1 evidenčního čísla 122

červenec 1987 - ve vozovně Slovany sešrotován vůz T1 evidenčního čísla 123

léto 1987 - v Palackého ulici se natáčel německý film Pavučina, kde historická tramvaj Křižík evidenčního čísla 18 projížděla ulicí a představovala starou berlínskou tramvaj - obdržela proto žlutý polep

srpen 1987 - ve vozovně Slovany sešrotován vůz T2 evidenčního čísla 150

02. 09. 1987 - do Plzně přišel III. prototyp kloubového trolejbusu Škoda 15Tr, označený evidenčním číslem 501 ke zkušebním jízdám bez cestujících (po zkušebním provozu obdržel evidenční číslo 414)

01. 10. 1987 - sjednotily se tarifní podmínky mezi DPMP a ČSAD Plzeň, vzájemně se uznávaly jednorázové papírové jízdenky za 1 Kč v rámci MHD v Plzni a ČSAD MHD v tehdejším Západočeském kraji

21. 10. 1987 - zařazeny do provozu trolejbusy Škoda 14Tr08 evidenčních čísel. 396 - 401 a 405

30. 10. 1987 - zařazeny do provozu trolejbusy Škoda 14Tr08 evidenčních čísel 402 - 404 a 406 - 413

říjen 1987 - ve vozovně Slovany sešrotován vůz T1 evidenčního čísla 120

29. 12. 1987 - provedena první zkušební jízda po nové trolejbusové trati č. 16 Bory - Doubravka trolejbusem Škoda 14Tr evidenčního čísla 400

rok 1987 - ve vozovně Slovany probíhala renovace historického vozu T1 evidenčního čísla 121 v modrém nátěru, tzv. Šmoulinka, na kterém pracovalo ve volných chvílích zhruba šest členů Tram-Bus-Clubu, tramvaj byla určena především k projížďkám dětí z patronátní mateřské školky

rok 1987 - ukončila provoz pražská motorová dvounápravová tramvaj evidenčního čísla 2077, která sloužila v Plzni jako pracovní vůz /kolejový brus/, poté se stala historickým vozem " Tereza" označeným evidenčním číslem 80, členové T-B-C zahájili jeho renovaci, 16. 11. 2000 odvezena do Prahy, kde slouží soukromému majiteli jako kavárna na Václavském náměstí

rok 1987 - DPMP obdržely autobusy Karosa B732.20 evidenčních čísel 364 - 375 a rekonstruované autobusy (ve Zlineru) Karosa B732 evidenčních čísel 106 (II) a 107 (II) (ex Praha 5314 a 5310) a 108 (II) (ex Brno 7186)

rok 1987 - na jižní straně areálu vozovny Slovany byla vybudována hala linkové údržby se dvěma průjezdnými kolejemi

rok 1987 - vyřazeny z provozu vozy T2 evidenčních čísel 145 a 157 (oba v březnu), 144 (v červnu), 136 (v červenci), 152 (v září) a 133 II, 141, 143 II

rok 1987 - zrušeny autobusy Karosa ŠM11 evidenčních čísel: 189, 255, 257, 260- 261, 263, 266-267, 277-278, 286, 290-294


20 let

01. 01. 1992 - přímé spoje autobusové linky č. 38 ke Škodě JS ze sadů Pětatřicátníků jezdily v pracovních dnech v obou směrech ráno, odpoledne a večer

01. 01. 1992 - zrušeno vzájemné uznávání jízdenek MHD a ČSAD MHD v bývalém Západočeském kraji

06. 01. 1992 - opět jezdí městské autobusy na lince č. 51 do Starého Plzence, náměstí

13. 01. 1992 - v znehodnocovacích strojcích tramvají nahrazen jeden kolík kruhového průřezu kolíkem s trojúhelníkovým průřezem (v autobusech změna už v polovině 1991, u trolejbusů během roku 1992)

15. 01. 1992 - zprovozněn pracovní vůz a kolejový brus T3 evidenčního čísla 100 po rekonstrukci původního pražského vozu 6346, dodaného roku 1989

20. 01. 1992 - vůz T3 evidenčního čísla 270 ze soupravy 270+271 vybaven vnitřním panelem se světelnou reklamou (světelné noviny), umístěným za kabinou řidiče

19. až 21. 04. 1992 - přepojovalo se kolejiště před plzeňskou radnicí a v Solní ulici se zřizovalo provizorní kolejiště na chodníku, po kterém pak jezdily tramvaje po dobu rekonstrukce kolejí

20. 04. až 29. 06. 1992 - výstavba křižovatky U Jána, trolejbusová linka č. 10 jezdila Šumavskou ulicí a Americkou třídou

18. 05. 1992 - zrušeny účelové autobusové linky č. 24 Škoda I. brána - ČSAD Koterov a č. 36 Bolevec - reaktorová hala

25. 05. 1992 - zrušena autobusová linka č. 34 Bolevec, Škoda JS - Husovo náměstí - Karlov v pracovních dnech, oba spoje v sobotu a v neděli zůstaly beze změny, noční spoj v pracovních dnech jezdil ze sadů Pětatřicátníků do Bolevce, JS v 21.33 a zpět se vracel ve 22.05.

26. 05. 1992 - zahájen provoz autobusové linky na objednávku A CAN Tylova - sady Pětatřicátníků - Bolevec, Škoda JS

28. 05. 1992 - PMDP získaly 15 autobusů Karosa B732.20 evidenčních čísel 412 - 426

06. 06. 1992 - autobusová linka č. 42 Divadlo J. K. Tyla - Radčice začala jezdit denně, tedy i o sobotách a nedělích

01. 07. až 27. 08. 1992 - probíhala rekonstrukce tramvajové trati na Klatovské třídě od Plachého ulice k Dobrovského ulici, linka č. 4 jezdila z Košutky přes Palackého ulici zpět k poště, mezi Dobrovského ulicí a Bory pendlovaly po obou kolejích dva vozy KT8D5 ve dne, NAD byla přes den ze sadů Pětatřicátníků k Dobrovského ulici, v noci až na Bory

01. 08. 1992 - po šestileté rekonstrukci vozovky se vrátily trolejbusy linky č. 11 k Ústřednímu hřbitovu už s nově vybudovanou velkou smyčkou vpravo od výpadovky na Prahu

13. 09. 1992 - po zprovoznění ZČU na "zeleném trojúhelníku" zavedena pro studenty v době výuky autobusová linka č. 24 Bory, Borský park - areál VŠ

24. 11. 1992 až 01. 11. 1993 - při výstavbě křižovatky Americká-Sirková-Šumavská a rekonstrukci Americké třídy k Denisovu nábřeží jezdila trolejbusová linka č. 16 po Anglickém nábřeží

27. 11. 1992 - ukončena tramvajová doprava v Nádražní ulici

30. 11. 1992 - zahájena tramvajová doprava na nové přeložce Sirkovou ulicí

30. 11. 1992 až 07. 05. 1994 - tramvajové zastávky Hlavní nádraží ČD přeloženy pod severní železniční podjezd v obou směrech, nebyly ještě dokončeny podchody v Sirkové ulici

rok 1992 - autobusy Karosa B731 evidenčních čísel 336, 339 - 342, 345 a 346 dostaly po GO žluté koženkové sedačky a u vozů 336, 340, 342, 345 a 346 byl změněn typ na Karosa B732

rok 1992 - sešrotovány trolejbusy Škoda 14Tr0 evidenčních čísel 346 - 349

rok 1992 - na vybraná místa v Plzni instalovány nové zastávkové přístřešky od různých výrobců, jsou například na Borech, na náměstí generála Píky, u hlavního nádraží

rok 1992 - na trolejbusové lince č. 12 zavedena zastávka Stadion Lokomotivy

rok 1992 - na autobusové lince č. 30 zřízena zastávka Rolnické náměstí

rok 1992 - zprovozněna rekonstruovaná komunikace od křižovatky U Jána - Pietas včetně zrekonstruovaného podjezdu Gambrinus

rok 1992 - vyřazeny autobusy Karosa B731 evidenčních čísel: 332, 334-335, 338, 343 a 357

konec 1992 - prodlouženy vybrané spoje autobusové linky č. 28 z Bukovce přes osadu Chlumek do konečné Bukovec, papírna


15 let

rok 1997 - zavedeny jednodenní jízdenky plnocenné za 40 Kč, zlevněné za 20 Kč a sedmidenní plnocenné za 100 Kč a zlevněné za 50 Kč, daly se využívat v libovolných dnech označeného kalendářního roku u všech těchto jízdenek si cestující vepsal do kolonek den a měsíc použití, všechny tyto jízdenky byly však koncem roku 1997 zrušeny

02. 01. 1997 - zahájen provoz autobusové linky č. 24 Bory - ZČU - Borská pole

06. 01. 1997 - stal se vážný úraz v kloubovém trolejbusu Škoda 15Tr evidenčního čísla 462 (s CVR ČSOB) vlivem prosolené sněhové břečky, kdy byl snížen izolační odpor - následovalo vyřazení zhruba 40 trolejbusů z provozu, byly nahrazeny NAD PMDP a ČSAD na trolejbusových linkách č. 10, 11 a 14, situace se stabilizovala 14. 01. 1997

25. 01. 1997 - odesláno 10 vyřazených trolejbusů Škoda 14Tr evidenčních čísel 377, 378, 380, 381, 383, 385, 390, 391 a 393 na Ukrajinu do měst Černovcy a Ivano - Frankovsk

27. 01. 1997 - vyjel první trolejbus Škoda 14Tr evidenčního čísla 460 v městském zeleno-světlešedém nátěru po VP

17. 02. 1997 - autobusová linka č. 24 zkrácena jen k areálu ZČU, nově zavedena linka č. 30 Košutka - Doubravka - Lobzy - Slovany - Doudlevce - Bory - Borská pole

25. 02. 1997 - PMDP získaly první nízkopodlažní vůz v Plzni, byl jím autobus Škoda 21Ab evidenčního čísla 443

05. 03. 1997 - nehoda na konečné Košutka ve smyčce, střet dvou KT8D5 evidenčních čísel 289 a 299

březen 1997 - vyjel první autobus s CVR u PMDP, jednalo se o Karosu B731 evidenčního čísla 339

I. 1997 - zprovozněna nová trolejbusová smyčka Čechurov na lince č. 13

březen 1997 - první žlutošedobílý městský nátěr dostal po VP vůz T3 evidenčního čísla 192 (v současnosti jako historický vůz už opět červený)

01. 04. 1997 - zprovozněna nová trolejbusová smyčka linky č. 13 Čechurov

duben 1997 - pracovní vůz T3 č. 100 získal nový oranžový nátěr, šedou střechu a červenobílé pruhy na čelech.

jaro 1997 - probíhala rekonstrukce Malostranské ulice, provoz autobusů a trolejbusů byl vždy na polovině vozovky, trolejbusy využívaly třetí trolejovou stopu zavěšenou uprostřed vozovky

01. 04. až 17. 06. 1997 - ve smyčce Čechurov byly ukončeny všechny spoje trolejbusové linky č. 13, neboť od křižovatky Nepomuská-Štefánikova do Černic se budovala kanalizace, byla tam zavedena NAD

14. 04. až 11. 05. 1997 - probíhala rekonstrukce kolejí linky č. 2 od Macháčkovy ulice na konečnou Skvrňany, tam jezdila NAD, od Macháčkovy ulice až na Světovar jezdilo 8 vozů KT8D5 a v dopravních špičkách posilovaly soupravy 2x T3 z točky Malesická na Světovar

05. 05. 1997 - bílý mikrobus Volkswagen (majetek magistrátu) pro imobilní občany, byl provozován na malém okruhu linky Z Bory - Zvon, velký okruh linky Z obhospodařovala žlutomodrá Karosa C 734 evidenčního čísla 432 s výtahovým zařízením pro vozíčkáře na trase: Zvon - Slovany - Lobzy - Doubravka - Bukovec - Bolevec - FN Lochotín - Vinice - sady Pětatřicátníků - Zvon

20. 05. až 08. 06. 1997 - probíhala první etapa rekonstrukce Zborovské třídy, linka č. 13 jezdila mezi Průmyslovou a Mostní ulicí po jedné stopě, dispečeři překládali sběrače

12. 06. až 18. 07. a 21. 07. až 29. 08. 1997 - probíhala rekonstrukce Sladkovského třídy, 14 souprav linky č. 2 jezdilo ze Skvrňan na Světovar po Slovanské třídě přes Slovany a Slovanskou alej, ze Světovaru k Plzenecké ulici pendloval jeden vůz KT8D5 (linka X)

26. 06. 1997 - otevřen nový most v Doudlevcích přes řeku Radbuzu a ukončen tak provoz na provizorním vojenském mostě "rámusáku"

28. 06. 1997 - do trolejbusové smyčky Čechurov stabilně zkráceny některé spoje linky č. 13

05. 09. až 04. 11. 1997 - probíhala rekonstrukce kolejí linky č. 2 na Koterovské třídě mezi Částkovou a Jubilejní ulicí, mezi náměstím generála Píky a Skvrňany jezdilo 8 vozů KT8D5 a 9 souprav bylo vypraveno na trasu Skvrňany - Mikulášské náměstí - Slovany, náměstí Milady Horákové

22. až 29. 09. 1997 - na MSV v Brně získal modrý prototyp LTM.10.08 (evidenčního čísla 300 Astra) zlatou medaili

29. 09. 1997 - zavedena nová autobusová linka č. 54 z Doubravky, Zábělské přes Červený Hrádek do Dýšiny

03. 10. 1997 - smyčkou v Kopeckého sadech projel poslední trolejbus linky č. 14

06. 10. 1997 - trolejbusy linky č. 14 pak obracely z Goethovy ulice přes Kopeckého sady, Anglické nábřeží a kolem Mrakodrapu do Prokopovy třídy

23. / 24. 10. 1997 - proběhly zkušební jízdy prvního modrého prototypu nízkopodlažní tramvaje Škoda LTM 10.08 (Astra) evidenčního čísla 300 po plzeňských tratích

16. 11. až 04. 12. 1997 - rekonstruovala se křižovatka Koterovská-Slovanská alej, 9 vozů KT8D5 jezdilo od Pivovarské ulice do Skvrňan, ve špičkách navíc 9 souprav ze Slovan do Skvrňan jako linka č. 2

01. 12. 1997 - zavedena nová autobusová linka č. 55 CAN - Skvrňany - Vejprnice

02. 12. 1997 - otevřen úsek ulice U Trati mezi Klatovskou třídou a Prokopovou ulicí, kde byly instalovány trakční stožáry a kabely pro budoucí instalaci trolejového vedení

10. 12. 1997 - výjezd po VP prvního modernizovaného trolejbusu Škoda 14TrM evidenčního čísla 457

rok 1997 - ŠDT vyrobila první dva prototypy nízkopodlažní tříčlánkové asynchronní tramvaje Škoda LTM 10.08, nazvané ASTRA, modrý prototyp evidenčního čísla 300 a žlutý evidenčního čísla 301

rok 1997 - zřízena autobusová zastávka Karlov sedlárna

rok 1997 - v ÚD zprovozněna nová moderní a ekologicky nezávadná lakovna

rok 1997 - ve ŠDT proběhly rekonstrukce tramvají T3SU na T3M u těchto vozů evidenčních čísel : 211 - 214, 219 - 222 a 225 - 228

rok 1997 - firma Datatechnik provedla GO vozů T3 evidenčních čísel 174, 178 a 207, firma Šumperk pak vozů evidenčních čísel 189 a 190, vozy získaly uzavřenou kabinu řidiče


10 let

01. 01. 2002 - zaveden systém IDP ve dvou zónách, vnitřní (P) a vnější (Z)

02. 01. 2002 - zrušena špičková autobusová linka č. 29 Chodské náměstí - Škoda, VIII. brána a zároveň prodloužena linka č. 24 až k firmě SIEMENS

17. 01. 2002 - vyřazeny tramvaje T3 evidenčních čísel 189 a 199

leden 2002 - vůz T3M evidenčního čísla 246 vyjel s informačním systémem BUSE místo původního prototypového BROSE

leden 2002 - výjezd nízkopodlažních trolejbusů Škoda 21TrACI evidenčních čísel 483 - 486

02. 04. 2002 - některé spoje autobusové linky č. 51 byly v pracovních dnech prodlouženy do konečné stanice Starý Plzenec, vilová čtvrť

06. 05. 2002 - vyjely 4 malé autobusy SOR B9.5 evidenčních čísel 478 - 481

15. 05. 2002 - zahájeno ohlašování zastávek v trolejbusech digitálním hlásičem BUSE a stropními reproduktory

27. 05. 2002 - na autobusové lince č. 30 zprovozněna nová zastávka Bolevecká náves

18. 06. 2002 - velká řetězová nehoda tramvají na Karlovarské třídě mezi Rondelem a zastávkou Pod Záhorskem - vůz KT8D5 evidenčního čísla 296 najel do stojící soupravy 196+198 a ta následně do před ní stojící vadné soupravy 278+279, kromě poškozených vozů evidenčních čísel 296 a 279, byly nejvíce poškozeny skříně soupravy 196+198, které byly následně sešrotovány a nahrazeny novými skelety VarCB3 z KOS Krnov

červen 2002 - přední vozy souprav 2x T3 vybaveny protislunečními stahovacími roletami na stanovišti řidiče, do interiérů tramvají byly též doplňovány prosklené nadokenní schránky na reklamní letáčky

červen 2002 - malá vodní elektrárna s Kaplanovou turbinou v budově Hydro prošla generální opravou

červenec 2002 - vyjely původní tramvaje T3CS rekonstruované na T3R.P evidenčních čísel 208+245, 262+263, 264+249 a 276+277

12. 08. až 01. 09. 2002 - přerušen provoz tramvají a trolejbusů v některých úsecích v důsledku povodní Stručný přehled situace v MHD během povodní:

12. 08. 2002 - zaplavení kolejiště pod Rondelem, uzavřen Tyršův most, most v Koterově, most v Chrástecké ulici, most v Lobzích, zaplaven Božkov, uzavřena Rokycanská třída, čerpání vody z kabelových kanálů z měnírny na Denisově nábřeží, byl přerušen provoz trolejbusů mezi Zátiším a Novou Hospodou, trolejbusy linky č. 12 končily ve Sladkovského třídě, linky č. 12 a 13 byly částečně nahrazeny autobusy

13. 08. 2002 - provedena urychlená výprava tramvají z vozovny Slovany, vzhledem k možnému zaplavení mostu U Jána, na Doubravku a do Lobez jezdila NAD, trolejbusy jezdily v úseku Zátiší - Sladkovského třída (č. 12), Bory - Mrakodrap (č. 16), Černice - Mrakodrap (č. 13), autobusy jezdily přes Roudnou včetně linky č. 30, v 8.20 hod. všechny tramvaje a trolejbusy staženy na konečné - provoz elektrické trakce se v Plzni zastavil, předtím už nefungovala tramvajová doprava v úseku Slovany - sady Pětatřicátníků (č. 1) a Světovar - sady Pětatřicátníků (č. 2) - uzavřen most U Jána a zaplavena Pražská ulice, zaplavení kolejiště pod Rondelem neumožňovalo provoz tramvají, hrozilo zaplavení areálu v Cukrovarské ulici - zahájena evakuace všech trolejbusů a autobusů, trolejbusy bez pomocného pohonu byly odtahovány tahači, NAD postupně zajišťovala kapacitně omezenou dopravu na všech linkách s výjimkou Koterova a Radobyčic - Podhájí

14. 08. 2002 - provoz zajišťován pouze NAD, během dne se měnily trasy, po poledni zprovozněna Rokycanská třída, most na Malostranské a v Lobzích, problémy se objevovaly v oblasti Radčic, odpoledne však už vyjely první trolejbusy v úseku Slovany - Černice, na Slovany byly dopraveny tahači

15. 08. 2002 - hlavně tramvajové linky byly posíleny NAD, na trolejbusovou linku č. 12 byly vypraveny všechny provozuschopné trolejbusy s dieselagregátem, průjezdnost města v úseku mostu Milénia a Karlovarské třídy se blížila kolapsu, PMDP se připravovaly na částečné obnovení tramvajového provozu v úsecích Slovany - sady Pětatřicátníků - Bolevec (č. 1) a Bory - Košutka (č. 4), pro snížený napájecí výkon byl interval asi 10 minut, část autobusů z linek č. 1, 2 a 4 mohla být převedena na jiné linky, večer byly zahájeny přípravy na obnovení plného provozu

16. 08. 2002 - na všechny linky opět vyjely tramvaje, trolejbusy a autobusy, nesjízdné bylo Anglické nábřeží, linky č. 10 a 13 jezdily po Americké třídě a trvala objížďka Roudné na lince č. 20

17. a 18. 08. 2002 - provedena kontrola statiky domu U Zvonu, okamžitě se musel 18. srpna po poledni zastavit provoz včetně tramvají, v úseku sady Pětatřicátníků - Slovany / Světovar jezdila NAD

19. 08. 2002 - v Sirkové ulici byla instalována úvraťová výhybka, odpoledne začaly jezdit tramvaje linek č. 1 a 2 ze zastávky Hlavní nádraží ČD, Sirková na Slovany a Světovar, NAD jezdila v úseku sady Pětatřicátníků - Hlavní nádraží ČD, Americká

28. 08. 2002 - pro veškerou dopravu byl uzavřen Kalikovský most asi do listopadu, autobusy linky č. 20 jezdily po trase Bílá Hora - sady Pětatřicátníků - Křimice - Radčice - Kalikovský mlýn

30. 08. 2002 - odstřelen poškozený dům U Zvonu

31. 08. 2002 - instalovány patky a stožáry z DP Brno a zavěšeny troleje v prostoru U Zvonu

01. 09. 2002 - večer provedeny pantografové zkoušky (200+179) a převáželo se 32 tramvajových souprav pro nasazení na ranní výpravu linek č. 1, 2 a 4 a byla demontována výhybka v Sirkové ulici

02. 09. 2002 - normální provoz na linkách PMDP, autobusová linka č. 20 už jezdila přes Roudnou

srpen 2002 - zahájen provoz trolejbusů linek č. 10 a 11 v nově vybudovaném obratišti před CAN v Husově třídě

05. 09. 2002 - zahájen zkušební provoz Astry evidenčního čísla 309 s novým hydraulickým brzdovým systémem DAKO

14. 09. 2002 - navrácen provoz linek č. 11, 16, T a N3 na Americkou třídu a Šumavskou ulici

27. 09. 2002 - změněny trasy autobusových linek obsluhujících industriální zónu Borská Pole, konečná linek č. 22, 28 a 30 se přesunula do Teslovy ulice, linka N1 byla prodloužena až do trolejbusové smyčky linky č. 12 Nová Hospoda

22. 10. až 25. 11. 2002 - probíhaly zkušební jízdy bez cestujících trolejbusu Škoda-Neoplan ETB pro americké město Boston

23. 10. 2002 - tramvaje linky č. 2 už opět zastavovaly na zrekonstruovaných zastávkách Internáty

20. 11. 2002 - v provozu první velkokapacitní nízkopodlažní autobusy SU 15 evidenčních čísel 482 a 483 z polského Bolechowa

listopad 2002 - do tramvají byla vylepena schémata vedení linek PMDP

16. 12. 2002 - po dokončení Sukovy ulice byla prodloužena autobusová linka č. 21 z Litic přes Bory na Novou Hospodu

prosinec 2002 - vyjely nízkopodlažní trolejbusy Škoda 21TrACI evidenčních čísel 487 - 488, 490 - 491

rok 2002 - po modernizaci na T3GM vyjela původní souprava T3G evidenčních čísel 274+275

rok 2002 - vyřazeny autobusy Karosa B732 evidenčních čísel: 394-395


5 let

11. 01. 2007 - z vozovny v Liberci byla přivezena na trajleru tramvaj T2R evidenčního čísla 23, která se v Plzni stala historickým vozem evidenčního čísla 133 (III), jde o původní vůz T2 z roku 1958, který byl dodán DP Ostrava pod evidenčním číslem 612, tam byl rekonstruován v roce 1985 na typ T2R a v roce 1995 ho zakoupil DP Liberec, kde byl vyřazen z provozu v srpnu roku 2006

19. 01. 2007 - PMDP nabídly k odprodeji autobusy Karosa LC736 evidenčních čísel 386 a 411, Karosa LC734 evidenčního čísla 432, Renault Iliade RTX evidenčního čísla 475, Karosa LC 956 evidenčního čísla 488 a Renault Iliade GTX evidenčního čísla 489, jednalo se především o autobusy, které PMDP používal na zájezdy

29. 01. 2007 - výjezd kloubových tramvají s nízkopodlažním středem typu K3R-NT evidenčních čísel 313 a 314, které vznikly rekonstrukcí v Pars nova Šumperk z vozů T3 evidenčních čísel 273+272 a 266+267

12. 03. 2007 - obě nově vybudované zastávky linky č. 2, nazvané Krejčíkova, byly umístěny před radnici ÚMO 2

02. 04. 2007 - zřízena nová autobusová zastávka Dýšina, generála Pattona pro školní spoj linky č. 53

05. 04. 2007 - uskutečnila se objednaná jízda pro Klub železničních cestovatelů, historickou tramvají T1 evidenčního čísla 121, kdy 27 účastníků z Německa, Anglie, Švédska a Švýcarska s doprovodem se projelo po celé tramvajové síti - vůz oslavil 50 let provozu a připomněli jsme si i 20 let od ukončení provozu tramvají typu T1 v ČSSR (04. 04. 1987)

24. 04. 2007 - zavedeny nízkopodlažní spoje na autobusové lince č. 51

14. 05. 2007 - místo dvou okruhů autobusových bezbariérových linek Z, byla zachována trasa malého okruhu označená číslem linky 72, velký okruh, označený číslem 71 jezdil po změněné trase : Zvon - Pražská - Klatovská - sady Pětatřicátníků - Karlovarská - Lidická - Alej Svobody - FN Lochotín - Komenského - Studentská - Gerská - U Jam - Kaznějovská

15. 05. 2007 - zprovozněna nově vybudovaná zastávka linky č. 2 Náměstí generála Píky ve směru do centra, stejnojmenná protilehlá zastávka byla v provozu už o měsíc dříve

16. 05. 2007 - vyjel trolejbus Škoda 24Tr Citelis evidenčního čísla 509

24. 05. 2007 - ukončen provoz cedulových souprav, poslední byla na lince č. 4 souprava 2x T3 evidenčních čísel 206+207

květen 2007 - vyřazen trolejbus Škoda 14Tr evidenčního čísla 422

jaro 2007 - upraveny zastávky Okounová u tramvají linky č. 1 a autobusů linek č. 30 a 34

01. 06. 2007 - vyjel trolejbus Škoda 24Tr Citelis evidenčního čísla 510

02. 06. 2007 - na autobusové lince č. 30 navýšen počet spojů s bezbariérovým přístupem do vozidla

06. 06. 2007 - v tramvajové smyčce U Zvonu byla představena první kloubová rekonstruovaná tramvaj s nízkopodlažním středem typu KT8D5R.N2P evidenčního čísla 297, rekonstrukci zhotovila firma KOS Krnov a vůz získal vnější i vnitřní CVR PILSNER URQUELL s pětiletou zárukou

20. 06. 2007 - v provozu kloubové autobusy SU18 evidenčních čísel 514 a 515

29. 06. 2007 - zaveden provoz linky č. 72 i v pátek na trase Bory- Zvon- Rondel

červen 2007 - vyřazen trolejbus Škoda 14Tr evidenčního čísla 423

06. + 07. 2007 - dodány trolejbusy Škoda 24Tr evidenčních čísel 512 a 511

srpen 2007 - ukončen provoz nízkopodlažních autobusů Škoda 21Ab evidenčních čísel 443, 444, 446 - 448

léto 2007 - zavedeny dvě verze Plzeňské jízdenky : a/ cena 300 Kč s elektronickou peněženkou přednabitou na hodnotu 200 Kč ve stříbrné fólii se zeleným potiskem, b/ cena 600 Kč přednabitá na hodnotu 500 Kč ve stříbrné fólii s červeným potiskem, Plzeňskou jízdenku bylo možno bezplatně dobít v prodejních místech PMDP až do maximální výše 4000 Kč, jednalo se o přenosný doklad, firmy jízdenku používaly na služební cesty svých zaměstnanců

01. 09. 2007 - přejmenovány tramvajové zastávky Plaská linky č. 1 na Okounová v souvislosti s výstavbou nového obratiště autobusů a nového přestupního uzlu IDP, upraven byl grafikon autobusové linky č. 34 z důvodu ukončení linky v obratišti Okounová BUS

09. 09. 2007 - vyjel trolejbus Škoda 24Tr Citelis evidenčního čísla 512

15. 09. 2007 - rozšířen provoz nízkopodlažních vozidel na všech tramvajových linkách v pracovních dnech

24. 09. 2007 - provoz druhé rekonstruované kloubové tramvaje s nízkopodlažním středem KT8D5R.N2P evidenčního čísla 294

září 2007 - vyřazen kloubový trolejbus Škoda 15Tr evidenčního čísla 462

01. 10. 2007 - navýšen počet zastávek na znamení z 10 na 51, 41 jich bylo na nekolejových linkách, z toho bylo 8 trolejbusových

01. 10. 2007 - zrušena zastávka Karlov sedlárna na autobusové lince č. 41

01. 10. 2007 - zrušeny jednodenní jízdenky do kterých se vpisovalo datum

01. 10. 2007 - na pěti místech v Plzni se objevily prodejní automaty " Samoobslužných zón" - přes platební kartu se na Plzeňskou kartu nabíjí určitý obnos v Kč, dalších 20 zón vzniklo na konci roku

05. 10. až 07. 10. 2007 - konal se Pilsner Fest, cestující se mohli svézt KT8D5R.N2P evidenčního čísla 297 s CVR PILSNER URQUELL v úseku Světovar - sady Pětatřicátníků zdarma

20. 10. 2007 - změněna trasa autobusové linky č. 30 v Doudlevcích, obousměrně je přesměrována do Zborovské ulice, zastávky se jmenují Mlýnské nábřeží

30. 10. 2007 - výjezd třetí rekonstruované kloubové tramvaje s nízkopodlažním středem KT8D5R.N2P evidenčního čísla 293, která získala zajímavou vnější i vnitřní CVR GAMBRINUS, červené sedačky byly jako domácí ve fotbale, šedé jako hosté, na digitálním panelu uvnitř středního článku se objevoval počet obsazených sedaček, křest tramvaje proběhl opět ve smyčce U Zvonu

31. 10. 2007 - na žádost obyvatel Bílé Hory byla změněna trasa autobusové linky č. 39 v centru města, spoje byly přesměrovány z náměstí Republiky do sadů Pětatřicátníků

01. 11. 2007 - zahájen prodej papírových nepřestupních jízdenek u řidiče v autobusech za jednotnou cenu 20 Kč

09. 11. až 24. 11. 2007 - probíhaly stavební práce v nástupním prostoru Okounová BUS spojené s přestavbou křižovatky s Plaskou ulicí

12. 11. 2007 - autobusová linka č. 71 ve směru Kaznějovská začala obsluhovat novou zastávku v Komenského ulici nazvanou Spojenců

15. 11. 2007 - zprovozněn autobus Irisbus Citelis evidenčního čísla 516

17. 11. 2007 - zavedeno samoobslužné otevírání dveří cestujícími pomocí tlačítek vně i uvnitř vozů PMDP s předvolbou

27. 11. 2007 - zprovozněny autobusy Irisbus Citelis evidenčních čísel 517 - 518

01. 12. 2007 - úprava grafikonu na tramvajové lince č. 1 z důvodu navýšení počtu nízkopodlažních spojů a na lince č. 2 zařazením velkokapacitních nízkopodlažních vozů

04. 12. 2007 - vyjely autobusy Irisbus Citelis evidenčních čísel 519 a 520

05. 12. 2007 - trvale přesunuta trolejbusová zastávka Škoda VII. brána ve směru do centra do horní části stávajícího zastávkového zálivu

14. 12. 2007 - vyjel trolejbus Škoda 24Tr Citelis evidenčního čísla 511

18. 12. 2007 - vyřazeny trolejbusy Škoda 14TrM evidenčních čísel 425 a 426

20. 12. 2007 - vyjel autobus Irisbus Citelis evidenčního čísla 521

31. 12. 2007 - vyřazen trolejbus Škoda 14TrM evidenčního čísla 428

rok 2007 - vyřazen autobus Karosa B731 evidenčního čísla 389

rok 2007 - vyřazen kloubový trolejbus Škoda 15Tr evidenčního čísla 461

během roku 2007 - probíhaly 3. VP čtyř vozů KT8D5 evidenčních čísel : 289 (17. 01.), 290 (23. 02.), 295 (20. 08.) a 296 (30. 10.) - vozy dostaly podlahu ALTRO, nové linoleum v kloubech, nové dveře, přečalouněné sedačky a nové osvětlení

© 2012
pavel2 & hupi

NAVRCHOLU.cz
trolejbusy.plzenskamhd.net: Reklama
Reklama: