:.. trolejbusy.plzenskamhd.net ..:

znak města Plzně   trolejbusy.plzenskamhd.net   znak města Plzně
trolejbusy.plzenskamhd.net: anketa

Zajímavosti
Výročí plzeňské MHD v roce 2014

Výročí plzeňské MHD v roce 2014, tj. v jubilejním roce, kdy oslavujeme 115 let MHD a 85. výročí zavedení autobusové dopravy

Souhrn informací o výročích městské dopravy v Plzni je znovu dílem Ing. Jiřího Breníka s odbornou spoluprací p. Jiřího Riegera. Za všechny příznivce veřejné dopravy i ostatní zájemce o historii či město Plzeň velice děkujeme!
Vzhledem k tomu, že dopravní výroční jsou uváděna vždy po pěti letech, jsou letošní data obdobná s rokem 2009. A však zásluhou obou pánů došlo k doplnění řady důležitých informací.

Výročí plzeňské MHD v roce 2013
Výročí plzeňské MHD v roce 2012
Výročí plzeňské MHD v roce 2011
Výročí plzeňské MHD v roce 2010
Výročí plzeňské MHD v roce 2009
Výročí plzeňské MHD v roce 2008
Výročí plzeňské MHD v roce 2007
Výročí plzeňské MHD v roce 2006
Výročí plzeňské MHD v roce 2005


Ke stažení: Výročí plzeňské MHD 2014
(název souboru vyroci2014.doc, velikost 213 kB)


120 let

05. 06. 1894 - C.k. ministerstvu obchodu byl předložen projekt se žádostí o udělení koncese ke zřízení elektrické tramvaje v Plzni s provedením následujících tratí
1/ Říšské Předměstí - Palackého třída - Říšská (Prešovská) - U Zvonu - Poděbradova (Pražská) třída - Nádražní - Nepomucká (Slovanská) třída - Pražské Předměstí (3 km)
2/ 35.kasárna - Ferdinandova (Klatovská) třída - trestnice Bory (3 km)
3/ cihelna Wiesnerových dědiců na Doudlevecké - Prokopova třída - Goethova - Františkánská - Saská (Rooseveltova) - Karlovarská třída - Lochotínský park
4/ prodloužení první tratě Pivovarní (U Prazdroje) - erární silnicí (Rokycanská třída) - č. 681 obce Doubravka, kde bude zřízen ústřední hřbitov

13. 11. 1894 -proběhla pochozí komise


115 let

20. 04. 1899 - poprvé jela tramvaj plzeňskými ulicemi od továrny Václava Brožíka v Nádražní třídě do vozovny v Cukrovarské ulici

09. 06. 1899 - schváleno provozování elektrárny a elektrické dráhy s firmou Křižík

22. - 23. 06. 1899 - uskutečnila se revize tratí

24. 06. 1899 - proběhla revize mostů

27. 06. 1899 - ministerstvo železnic schválilo jízdní řád a ceny jízdenek: 10 haléřů - 6 stanic, 20 haléřů - více než 6 stanic

28. 06. 1899 - úspěšně skončila technicko - policejní zkouška

29. 06. 1899 - zahájen provoz na jednokolejných tratích:
A/ Nepomucká třída (Liliová ) - Skvrňany,
B/ Plynárna (Dobytčí trh) - Lochotín,
C/ Trestnice na Borech - Štěpánovy sady (sady Pětatřicátníků),

tratě byly jednokolejné s výhybnami: A/ U Jíkalky, Palackého nám., Náměstí, Nádražní třída, Mikulášská, Plzenecká
B/ Kopeckého sady, Harantova, Plynárna
C/ Kaplířova, Bezovka, Belánka, Divadlo, Náměstí (2x), Lochotínská (za Saským mostem), Na Jánské

na Náměstí byl zřízen spojovací oblouk od Skvrňan na Lochotín, jako první vyjel bohatě vyzdobený vůz Křižík evidenčního čísla 18 , který řídil sám purkmistr dr. V. Peták, tento den vykolejil na Náměstí vůz ev. č. 7, v provozu všechny vozy ev. č. 1 - 20,
Elektrické dráhy pro Plzeň a okolí měly z počátku 97 stálých a 6 výpomocných zaměstnanců

02. 08. 1899 - c. k. ministerstvo železnic povolilo dodatečně provoz tramvají výnosem

během roku 1899 - dodatečně vybudovány výhybny na konečných stanicích: Lochotín, Trestnice na Borech a Skvrňany,
v létě jezdily tramvaje od 6.30 do 21.20 a v neděli a ve svátek do 22 hodin,
v zimě pak jednotně od 7 do 21 hodin, nejvyšší povolená rychlost byla 12 km/hod. a na tratě bylo vypravováno 18 vozů, Plzeň se stala pátým městem na území dnešního Česka, kde byla provozována elektrická tramvaj (Praha 1891, Teplice 1895, Liberec 1897 a Olomouc 01. 04. 1899)


105 let

rok 1909 - tramvaje odvezly zhruba 2 miliony cestujících


95 let

17. 01. 1919 - motorové dvouosé tramvaje Brožík /Křižík získaly výměnou motory Siemens-Schuckert o výkonu 32 kW

rok 1919 - tramvaje už odvezly 8 milionů cestujících, ve válečných letech 1914-1918 nastal velký vzestup přepravy v důsledku velké zbrojní výroby ve Škodovce


90 let

17. 08. 1924 - o nedělích byly přistavovány k hlavnímu nádraží tři tramvaje k příjezdům nočních vlaků v době 21.45 až 23 hodin. Vozy odjížděly na Bory, do Skvrňan a na Lochotín a zastavovaly jen na požádání, jízdné činilo 1,70 Kč, dětské do 14 let a za zavazadlo 1 Kč

03. 11. 1924 - předložen projekt na prodloužení tratě od Plovárny do Doudlevec

26. 11. 1924 - byly zavedeny první dělnické ranní spoje, jeden jezdil z Lochotína, druhý pak z Nepomucké (Slovanské) třídy k branám Škodovky, vozy vyjížděly v 5.25 hodin, při sněhové kalamitě vozy nevyjížděly


85 let

únor 1929 - schválen nákup šesti autobusů Škoda, 3 malé - typ 505 (evidenční čísla 1 - 3), tři velké - typ 550 (ev. č. 4 - 6)

01. 02. 1929 - udělena koncese na autobusové linky do Bolevce a na Bílou Horu

23. 02. 1929 - schváleno prodloužení elektrické dráhy od Plovárny do Doudlevec

19. 03. 1929 - městské autobusy byly připraveny k výjezdu z vozovny v Cukrovarské ulici

21. 03. 1929 - slavnostní zahájení autobusových linek MHD v Plzni:
1/ Hlavní nádraží - zastávka Plzeň Jižní předměstí,
2/ Plovárna - Doudlevce - Homolka - Nepomucká třída,
3/ Lochotín - Bolevec

21. 03. 1929 - výjezd autobusů Škoda 505 ev. č. 1-3 a Škoda 550 ev. č. 4, 5 a 6

25. 03. 1929 - zavedeny autobusové dělnické spoje z Doubravky ke Škodovce

01. 04. 1929 - spuštěny autobusové linky z Nádražní třídy do Doubravky a k Ústřednímu hřbitovu

05. 04. 1929 - po krátkém provozu už byla zrušena autobusová linka od Hlavního nádraží k zastávce Plzeň Jižní předměstí

16. 05. 1929 - zaveden pravidelný provoz na lince Roudná - Bílá Hora

13. 06. 1929 - prodloužena tramvajová linka od Plovárny do Doudlevec

15. 06. 1929 - dokončena výstavba druhé koleje v úseku Bory - Nádraží, později v II. etapě až k Liliové ulici, kde byla vybudována výhybna, ve směru na Bory byla trasa vedena od Zvonu Pražskou a Solní ulicí, na Náměstí bylo upraveno kolejiště, vzniklo jednosměrné propojení ze Solní ulice směrem do Skvrňan

začátek července 1929 - zakoupen další autobus Škoda 505 (ev. č. 7)

15. 07. 1929 - zrušena autobusová linka Plovárna - Doudlevce - Nepomucká třída

září 1929 - zakoupeny dva velké autobusy Škoda 506 (ev. č. 8 - 9)

23. 06. 1929 - zájezd Československé obce sokolské do Plzně, na borské pláni proběhlo vystoupení cvičenců, jako posily vyjely vlečné vozy odkoupené od Elektrických podniků hlavního města Prahy, jde o šest starých vlečných vozů, vozy ev. č. 40 - 43 (ex Praha č. 512, 515, 517 a 521) byly malé lehké vlečňáky se třemi okny a dvěma otevřenými plošinami, vleky ev. č. 44 a 45 (ex Praha č. 502 a 527) byly úplně otevřené, tzv. "letní"

10. 11. 1929 - v provozu dvounápravové motorové vozy Ringhoffer /Škoda ev. č. 38 a 39

rok 1929 - přestala se používat odbočka k Hlavnímu nádraží

rok 1929 - Elektrické dráhy města Plzně měly 3 úředníky, 10 podúředníků, 135 zřízenců a dělníků a jednoho kancelářského sluhu


80 let

07. 05. 1934 - už po pěti letech byl vyřazen vlečný vůz ev. čísla 41

rok 1934 - v Cukrovarské ulici zahájily provoz nové ústřední dílny

rok 1934 - z dlažby kamenného Wilsonova mostu přes Radbuzu byly odstraněny nepoužívané kolejnice


75 let

20. 02. 1939 - deset autobusů bylo vybaveno zařízením pro využití nestlačeného svítiplynu jako náhradního paliva, svítiplyn byl čerpán do gumových vaků, uložených v krytém připojeném dvoukolovém vleku, čerpací stanice byla v Nádražní třídě

březen 1939 - za okupace se přešlo na pravostranný provoz a u vozů "trabuka" ev. č. 56 - 59 byly odstraněny dveře na levé straně, na pravé byly zřízeny troje, u některých (vůz ev. č. 57) pouze dvoje uprostřed

červen 1939 - vyzdobený Křižíkův vůz ev. č. 18 se zúčastnil slavnostní jízdy při příležitosti oslavy 40 let MHD

červenec 1939 - za okupace byl předložen návrh na urychlené schválení trolejbusového provozu, včas se objednala vozidla, zařízení měníren a tratí a byla zahájena výstavba trolejbusových linek A a H, byla výrazně prodloužena výhybna Jíkalka na lince č. 2

rok 1939 - dopravní podniky zaměstnávaly 4 úředníky, 10 podúředníků, 223 zřízenců a dva kancelářské sluhy


70 let

13. 06. 1944 - zavedena autobusová linka "C" Slovany - Černice

rok 1944 - v provozu autobus Praga RND ev. č. 5 (II)


65 let

začátek 1949 - řešil se nedostatek pracovníků zařazením čtyř žen jako řidiček tramvají, na nejvíce vytížené lince č. 1 vypravovány třívozové soupravy - motorový vůz a dva vlečné, občas i motorové "trabuko" s plechovým vlekem

01. 01. 1949 - posílen provoz na trolejbusové lince č. 12 Božkov-Skvrňany, ranní dělnické spoje byly zhuštěny, v pracovních dnech se přes den jezdilo v osmiminutových intervalech, taktéž v neděli od 13 hodin - dopoledne byly však intervaly šestnáctiminutové

03. - 05. 01. 1949 - v bývalém obchodě firmy Chlebeček U Zvonu byla otevřena prodejna předplatných jízdenek

21. 02. 1949 - stal se ředitelem Dopravních podniků statutárního města Plzně Vojtěch Racek

01. 03. 1949 - zavedena autobusová linka č. 23 Slovany-Bručná-Koterov, provoz byl zaveden na zkoušku jen v pracovních dnech

01. 04. 1949 - zprovozněna manipulační trolejbusová trať na Anglickém nábřeží od Městských lázní k Mrakodrapu, byla využívána nejen k vypravování vozů do Doubravky a na Ústřední hřbitov, ale i pro vypravování přímých spojů z Doubravky do Skvrňan v dopravní špičce, DP se staly také komunálním podnikem

01. 04. 1949 - zavedeny nové sazby jízdného v tramvajích, trolejbusech a autobusech, předtím byl přestup mezi prostředky vázán koupí dražší nebo nové jízdenky, poprvé v republice byl zaveden jednotný tarif pro všechny dopravní prostředky, od tohoto dne při přestupu byla cena normální jízdenky 2.50 Kčs a zlevněné dětské 1.50 Kčs, předtím 3 Kčs, či 2 Kčs, cena dělnické jízdenky byla snížena z 24 Kčs na 15 Kčs

11. 04. 1949 - zahájen provoz na prodloužené trolejbusové lince č. 10 Doubravka-Městské lázně-Skvrňany, nejprve se používalo pouze pro ranní, odpolední a večerní spoje pro dělníky ze Škodových závodů, ráno každý vůz z Doubravky jezdil až do Skvrňan, po 14. hodině jezdily tři vozy do Doubravky, ve 22.15 jeden vůz

29. 06. 1949 - zrušen provoz na trati č. 3 Lochotín - Doudlevce, kde jezdily sólo motorové vozy Brožík/Křižík, kolejiště zůstává zachováno pro manipulační provoz do ústředních dílen, taktéž je zachována jedna kolej ve vozovně v Cukrovarské ulici a mezi vozovnou a továrnou ETD, ovšem už bez trolejového vedení

29. 06. 1949 - zavedena slavnostně ve 12.04 hodin nová, čtvrtá trolejbusová linka č. 13 Bolevec-Doudlevce a zrušena dosavadní autobusová linka Lochotín-Bolevec

01. 07. 1949 - zavedena autobusová linka č. 22 Skvrňany-Zátiší- Nová Hospoda, běžný denní provoz byl udržován pouze v pracovní dny v 60minutových intervalech a to na dvouměsíční zkoušku, byla pro ni zavedena zvláštní sazba jízdného, denní jízdenka do Zátiší 1.50 Kčs, na Novou Hospodu 2.50 Kčs, noční jízdenka za 2.50 Kčs (Zátiší), za 5 Kčs (N.H.), zavazadlová 3 Kčs, denní dětská a vojenská 1 Kčs či 1.50 Kčs, noční pak 1.50 Kčs (Zátiší) a 2.50 Kčs (N.H.), dělnická jízdenka do Zátiší stála pro 12 jízd 8 Kčs a 12 Kčs na Novou Hospodu

01. 07. 1949 - zavedeny výhodné dvoutraťové jízdenky za 180 Kčs, které umožnily plné využití dvou zvolených linek tramvají, trolejbusů či autobusů v celé délce i jejich kombinací, zrušeno dosavadní vyznačování úseků jednotlivých linek na předplatných jízdenkách

01. 07. 1949 - zavedena autobusová linka č. 22 Skvrňany - Nová Hospoda

05. 08. 1949 - vyšla informace v tisku o snaze dopraváků přispět ke zmírnění nedostatku drobných kovových mincí ve vozech MHD, cestující dostali od průvodčího druhou jízdenku za 2.50 Kčs, která byla neporušena, neoznačena a na zadní straně byla opatřena kulatým razítkem DP, jízdenku bylo pak možno použít pro zpáteční jízdu nebo v nejbližších dnech

27. 08. 1949 - v provozu druhá kolej tramvajové linky č. 2 spojující stanice Palackého náměstí a Na Jíkalce

01. 09. 1949 - upravena sazba jízdného na autobusové lince č. 22 ze Skvrňan na Novou Hospodu, tarifně oddělené od městských tratí, jízdné do Zátiší činilo 1 Kčs, na Novou Hospodu 2 Kčs, jednotraťové měsíční předplatné stálo 60 a 120 Kčs

04. 09. 1949 - na autobusové lince č. 22 Skvrňany-Nová Hospoda rozšířen provoz i na neděle a svátky v intervalu 60 minut

22. 09. 1949 - ranní provoz trolejbusů linky č. 12 Skvrňany-Božkov byl po dobu asi 10 dnů udržován pouze v úseku Skvrňany-Petřín z důvodu opravy nadjezdu v Sušické ulici

24. 09. 1949 - v tisku uveřejněna informace o zajímavé novince DPMP, na autobusové lince č. 20 Městské lázně-Bílá Hora byly používány autobusy na pohon svítiplynem, předtím si autobusy vozily rezervoár v přívěsném vozíku, tentokrát byl upraven jeden autobus, který měl na střeše umístěno jakési plechové poschodí sloužící k umístění gumové nádrže na svítiplyn

09. 10. 1949 - zavedena meziměstská autobusová linka č. 51 Slovany-Koterov-Starý Plzenec s přibližně hodinovým intervalem, taktéž o nedělích a svátcích byl jízdní řád velmi výhodný, normální jízdné bylo 5 Kčs, trať byla tarifně oddělena od všech ostatních linek MHD

14. 10. 1949 - na autobusové lince Slovany-Černice bylo celotýdenně vypravováno více vozů, z toho důvodu v úseku Slovany-Bručná zastavoval autobus linky č. 51 Slovany-Koterov-Starý Plzenec jen pro nástup cestujících do Koterova a Starého Plzence

23. 10. 1949 - informace v tisku o zavedení jednoho trolejbusu s přívěsným vlekem na lince č. 12 pokusně v ranní a odpolední špičce

04. 12. 1949 - zahájen provoz na autobusové lince č. 28 Doubravka-Újezd, interval v pracovních dnech byl 30 minut, o nedělích a svátcích 60 minut

12. 12. 1949 - zrušena autobusová zastávka na znamení Dolní Černice (Kačí louže) pro směr Slovany-Černice, v opačném směru zůstala v platnosti

25. 12. 1949 - zavedeny autobusové linky č. 25+52 Doubravka-Zábělá + Dýšina- Chrást u Plzně denně, normální jízdné do Zábělé stálo 3 Kčs, do Dýšiny 6 Kčs, do Chrástu pak 8 Kčs

rok 1949 - vznikla vozovna pro 35 trolejbusů přestavbou původní neprůjezdné tramvajové vozovny v Cukrovarské ulici

rok 1949 - byla uvedena do provozu měnírna na Lochotíně pro trolejbusovou trať do Bolevce a na Košutku

rok 1949 - ukončeno deponování deseti trolejbusů ve vozovně Slovany a byl odstraněn střední minusový vodič na manipulační trati z vozovny Slovany po Slovanské třídě k obratišti trolejbusů u Městských lázní

rok 1949 - DP zavedly pohon autobusů na svítiplyn z gumové nádrže na střeše, nejprve na lince na Bílou Horu

2. polovina roku 1949 - byla položena druhá kolej na části tramvajové trati na Přemyslově a Skvrňanské třídě v úseku Palackého náměstí - Jíkalka (zdokumentováno 30. 07.), kolejnice byly použity ze zrušené trati č. 3 na Lochotín

2. polovina října 1949 - vyjely trolejbusy s vlečnými vozy jako ve druhém městě u nás, když na linku č. 12 byly zařazeny do provozu první tři autobusové vleky Sodomka D4 ev. č. 51-53

rok 1949 - zařazen do provozu trolejbus Škoda 6 Tr2 ev. č. 135, který byl už dvouosý se zdvojenými koly na zadní nápravě a autobusy Škoda 706 RO ev. č. 25 a 26

31. 12. 1949 - otevřena nová prodejna předplatních jízdenek pro dospělé v místnostech bývalé firmy Nehera na náměstí Republiky č. 26, zlevněné jízdenky (studentské, dělnické, obecní a invalidní) se prodávaly nadále v prodejně Elektroslužby vedle Branky


60 let

začátek roku 1954 - výjezd pěti trolejbusů Škoda 2 Tr ev. č. 96-100 (ex Praha č. 315-319), byly využívány ve špičkách pracovních dnů jako posily, později ke cvičným jízdám

15. 02. 1954 - zavedena autobusová linka č. 26 Bory-Valcha

23. 03. 1954 - informace v tisku o přeložení výjezdové stanice tramvajové linky č. 1 na Borech z bezpečnostních důvodů zhruba o 40 metrů zpět na okraj Borského parku

01. 07. 1954 - zavedena autobusová linka č. 27 Náměstí Republiky -Roudná - Bílá Hora denně na měsíční zkoušku, byly též zařazeny do provozu trolejbusy Škoda 7 Tr4 ev. č. 155 až158

26. 07. 1954 - na trolejbusových linkách č. 13 a 14 v pracovních dnech, v důsledku malého využití vozů v úseku Lochotín-Bolevec v dopoledních hodinách, byly upraveny jízdní řády, mezi 8. až 14. hodinou se rozdvojovaly na Lochotíně tak, že do Bolevce i na Košutku byl udržován provoz ve 14minutových intervalech s možným použitím přímých spojů z Doudlevec na Košutku a z Černic do Bolevce, v ostatním období zůstal provoz beze změn

15. 09. 1954 - projížděl ulicemi Plzně na lince č. 1 Bory-Slovany slavnostně ověnčený tramvajový vůz, nápis na čele vozu oznamoval, že řidič tramvaje Josef Kudrna splnil toho dne svůj závazek a ujel jako první v plzeňských ulicích 100 000 km bez nehody

rok 1954 - pravděpodobně zavedeny služební jízdenky "X", které si zakupovaly v bločcích u DPMP plzeňské podniky, ty je pak vydávaly svým zaměstnancům na služební pochůzky


55 let

12. 01. 1959 - zahájil v Ostravě (pod ev. č. 612) provoz dnešní historický vůz T 2R ev. č. 133 (III. obsazení), zakoupený z Liberce (jako ev. č. 23)

14. 05. 1959 - zařazen do provozu tmavozelený trolejbus Škoda 8 Tr8 ev. č. 171

01. 06. 1959 - v provozu trolejbus Škoda 8 Tr8 ev. č. 172

03. 06. 1959 - v provozu trolejbus Škoda 8 Tr8 ev. č. 173

28. 06. 1959 - v plzeňských ulicích proběhly oslavy 50 let MHD, kdy se poprvé představil historický vůz ev. č. 18 zrenovovaný zaměstnanci vozovny DPMP

08. 07. 1959 - v provozu trolejbusy Škoda 8 Tr8 ev. č. 174 a 175

15. 08. 1959 - na Den železničářů byl slavnostně zahájen na Lochotíně provoz pionýrské železnice o rozchodu 760 mm k bráně ZOO v délce 1,5 km, malá dieselová lokomotiva se třemi zelenými vagónky byla dovezena z Jindřichova Hradce, o rychlosti výstavby PŽ svědčí i to, že výstavba začala až na jaře 1959

23. - 30. 09. 1959 - v ulicích Plzně jezdila stará dvounápravová tramvaj ev. č. 31 jako reklamní

01. 10. 1959 - traťové správě byl předán vůz ev. č. 73 (ex Praha ev. č. 240) upravený na pracovní - kolejový brus

05. 10. 1959 - v provozu trolejbusy Škoda 8 Tr8 ev. č. 176-178

14. - 21. 10. 1959 - dvounápravový vůz ev. č. 49 byl použit jako reklamní

29. 10. 1959 - vyjela na trati č. 1 v ranní špičce poprvé spřažená souprava 2xT1

31. 10. 1959 - v provozu trolejbus Škoda 8 Tr8 ev. č. 179

02. 11. 1959 - v provozu trolejbusy Škoda 8 Tr8 ev. č. 180-184

16. 11. 1959 - začala jezdit jedna spřažená souprava 2xT1 ráno a šest souprav přes den (dopoledne byly na Slovanech spojeny vždy dva vozy T1 ze dvou pořadí za sebou, např. 5 a 6), ušetřili se tak řidiči, i když za cenu dvojnásobného intervalu na lince č. 1 Bory-Slovany

15. 12. 1959 - v provozu trolejbusy Škoda 8 Tr8 ev. č. 185-188

30. 12. 1959 - zařazeny do provozu poslední trolejbusy Škoda 8 Tr12 ev. č. 189 a 190

rok 1959 - trolejbusová trať č. 12 přeložena z Koterovské do Sladkovského třídy a byla vedena Lobezskou a Sušickou ulicí do Božkova, zanikl úsek Mikulášské náměstí - Jiráskovo náměstí, některé spoje byly ukončeny v dopravní špičce v obratištích Sladkovského (Guldenerovou, Plzeneckou a Lobezskou ulicí) a Zátiší, Línská - v tomto roce byl též ukončen výlukový provoz trolejbusů na této lince Jungmannovou ulicí, Smetanovými sady kolem divadla J.K.Tyla a Leninovou (Husovou) třídou ke křižovatce Tylova-Domažlická (z důvodu rekonstrukce Tylovy ulice).

rok 1959 - vyjel první autobus nového typu Škoda 706 RTO ev. č. 45

rok 1959 - poslední dodávka dvaceti trolejbusů typu Škoda 8 Tr ev. č. 171-190

rok 1959 - při rekonstrukci křižovatky před Prešovskou ulicí byl u synagogy vybudován oblouk od Skvrňan na Bory


50 let

únor 1964 - na vůz T1 ev. č. 106 byl namontován nový přetáčecí čelní transparent, který se skládal ze sady bíločerných sololitových tabulek ovládaných řidičem pákou přes Gallův řetěz několika zdvihy

31. 03. 1964 - při sněhové kalamitě byl v ranní špičce mimořádně nasazen do provozu s cestujícími pracovní vůz ev. č. 39 (pro nedostatek provozuschopných vozů)

31. 03. 1964 - vyřazeny trolejbusy Škoda 3 Tr3 ev. č. 117 a 131

květen 1964 - v provozu autobusy Škoda 706 RTO ev. č. 57-62

červenec a srpen 1964 - v nové průjezdné hale vozovny Slovany (ještě před zprovozněním), byly na kolejích č. 19 a 20 rozebírány (v roce 1963 vyřazené) motorové vozy "trabuka" ev. č. 56-63

01. 09. 1964 - naposled v provozu pracovní vůz ev. č. 73 (ex Praha ev. č. 240)

30. 09. 1964 - výjezd prvních dvou tramvají T3 ev. č. 160 a 161 určených pro S-provoz

12. 10. 1964 - zprovozněna nová průjezdná hala ve vozovně Slovany, ještě během léta předtím byly některé neprovozní vozy T1 a T2 odstaveny na třetí koleji ve Slovanské aleji mezi náměstím Oty Synka (Milady Horákové) a vozovnou

04. 11. 1964 - vyjely na zkušební jízdu první dva do Plzně dodané vozy T3 ev. č. 160 a 161, upravených pro samoobslužný provoz (bez pokladen pro průvodčí)

30. 11. 1964 - z evidence vyřazeny staré dvounápravové motorové vozy ev. č. 54 a 55

rok 1964 - zařazení vleků "trabuko" v Olomouci do provozu: ev. č. 96 - 10. 1., č. 93 - 7. 3., č. 92 - 8. 5., č. 98 - 6. 6., č. 97 - 19. 6. a č. 94 - 26. 7. 1964

rok 1964 - zakoupeny dva malé maďarské autobusy IKARUS 620 ev. č. 63 a 64, které se však v plzeňském provozu neosvědčily (v roce 1967 byly prodány snad ČSAD Rokycany)

rok 1964 - trolejbusy Škoda 7 Tr4 ev. č. 154 a 155 přestavěny na typ Škoda 8 Tr

rok 1964 - vyřazeny trolejbusy Škoda 3 Tr3 ev. č. 117 a 131


45 let

24. 01. 1969 - odstřelena 35. kasárna v Nejedlého sadech, suť se odvážela na budoucí těleso linky č. 4 až k Lochotínu (Pod Záhorskem)

24. 03. 1969 - v provozu trolejbusy Škoda 9 Tr14 ev. č. 234-238

01. 04. 1969 - vyřazen trolejbus Škoda 3 Tr3 ev. č. 112

09. 04. 1969 - v provozu trolejbusy Škoda 9 Tr14 ev. č. 239 a 240

10. 04. 1969 - vyřazeny trolejbusy Škoda 3 Tr1 ev. č. 104, Škoda 3 Tr2 ev. č. 110 a Škoda 3 Tr3 ev. č. 122 a 132

01. 08. 1969 - vyřazen trolejbus Škoda 3 Tr3 ev. č. 130

17. 08. 1969 - zahájen provoz na manipulační trati mezi vozovnou Slovany a konečnou Světovar, odpadla tak složitá manipulace s couváním Radyňskou ulicí od Mikulášského náměstí při najíždění tramvají ze Sladkovského třídy na Světovar

podzim 1969 - zavedena autobusová linka č. 29 do sídliště Bory v trase Šimerova - Chodské náměstí - Hlavní nádraží ČSD - Doubravka, Na Dlouhých - znamenalo to velkou úlevu pro cestující z Bor a linka se stala velmi oblíbenou a rychlou

01. 12. 1969 - vyřazen trolejbus Škoda 3 Tr1 ev. č. 101 a předán do TM Brno

rok 1969 - v provozu autobusy Karosa ŠM 11 ev. č. 89-92, 96-97 a Škoda 706 RTO ev. č. 93-95, 98

rok 1969 - vyřazeny trolejbusy Škoda 3 Tr1 ev. č. 101 (předán do TM Brno) a ev. č. 104, Škoda 3 Tr2 ev. č. 110, Škoda 3 Tr3 ev. č. 122, 130 a 132 a autobusy Škoda 706 RO ev. č. 25, 29, 31, 33 a 36


40 let

22. 02. 1974 - v provozu nové vozy T3 ev. č. 186-188

únor 1974 - kolejový brus ev. č. 73 /ex Praha ev. č. 240/ byl navrácen zpět do Prahy

01. 03. 1974 - jako školní spoj zavedena autobusová linka č. 31 Hradiště - Slovany, Chválenická ZDŠ

polovina 1974 - pravděpodobně zřízeny tramvajové zastávky v Nádražní ulici před Šumavskou ulicí ve směru k nádraží

09. 09. 1974 - autobusová linka č. 28 prodloužena ve špičce z Anglického nábřeží do Kotkovy ulice

30. 11. 1974 - v průběhu rekonstrukce Rokycanské třídy byla zavedena autobusová linka 10A z Těšínské ulice do sídliště Lobzy

rok 1974 - trolejbusové linky č. 10 a 11 byly přemístěny z Rokycanské třídy do Těšínské ulice (linka č. 10 tam zůstala už natrvalo), pro linku č. 11 byla natažena nová trolej v úseku Těšínská - Rokycanská na Leningradské (Masarykově) třídě

rok 1974 - vyřazen z provozu pracovní vůz ev. č. 39

rok 1974 - pravděpodobně vyřazen z provozu autobusový vlek Jelcz PO 1E ev. č. 67 (II)

rok 1974 - vyřazeny trolejbusy Škoda 7 Tr ev. č. 136-138, 140-142, 147, 148, 153 a 157, první prototyp Škoda 9 Tr ev. č. 166, Škoda 8 Tr ev. č. 169 a autobusy Škoda 706 RTO ev. č. 45-47, 49, 51, 53-56, 67, Karosa ŠM 11 ev. č. 71, také autobus Škoda 706 RO ev. č. 32

rok 1974 - v provozu autobusy Karosa ŠM 11 ev. č. 144-153


35 let

02. 04. 1979 - vzhledem k havarijnímu stavu byl uzavřen most v Lobzích, byly tudíž zrušeny špičkové autobusové linky č. 30 Doubravka-Doudlevce, č. 32 Slovany-Orlík a č. 33 Bory- Orlík

duben 1979 - v provozu trolejbus Škoda 9 TrH26 ev. č. 313 (II)

25. 05. 1979 - zavedena autobusová linka č. 32 Kotkova-Křimice pouze v pracovních dnech

09. 08. 1979 - vyřazen trolejbus Škoda 9 Tr8 ev. č. 211

01. 10. 1979 - prodlouženy některé spoje autobusové linky č. 13A z Bolevce, U sudů do nové točky Bolevec, Pozemní stavby

08. 10. 1979 - vyřazen trolejbus Škoda 9 Tr13 ev. č. 228

31. 10. 1979 - vyřazen trolejbus Škoda 9 Tr20 ev. č. 278 (I), po havárii v karosérii č. 252

07. 11. 1979 - vyřazen trolejbus Škoda 9 Tr10 ev. č. 216

29. 12. 1979 - dočasně přerušen provoz trati č. 4 v úseku Nejedlého sady /sady Pětatřicátníků/, smyčka Lochotín (Pod Záhorskem) byla snesena

rok 1979 - zakoupeny autobusy Karosa ŠM 11 ev. č. 260-281 a tři dvoudvéřové modré autobusy Karosa ŠL11 ev. č. 282 - 284

rok 1979 - vyřazeny jednodvéřové autobusy Škoda 706 RTO ev. č. 106-108 a Škoda 706 RTO ev. č. 93, dále autobusy Karosa ŠM 11 ev. č. 122, 124-126, 129, 130, 136, 137, 143 a Karosa ŠL11 ev. č. 138, vyřazeny trolejbusy Škoda 9 Tr ev. č. 208, 209, 210, 212, 217, 218, 222, 225 a 227

rok 1979 - DPMP obdržely sérii dvanácti trolejbusů Škoda 9 TrHT26 ev. č. 313 (II) - 324

rok 1979 - dokončena rekonstrukce kolejiště ve vozovně Slovany zahájená v roce 1978


30 let

05. 01. a 18. 01. 1984 - výjezd třinácti vozů T3CS ev. č. 233-245

01. 02. 1984 - administrativně vyřazeny T1 ev. č. 125, 131, 13, 22, 23, 26 a 27

27. 02. 1984 - přeložena konečná stanice autobusové linky č. 36 od Reaktorové haly na Karlově do zastávky Zátiší, panelárna

01. 05. 1984 - vyřazeny trolejbusy Škoda 9 Tr ev. č. 254, 255, 260

01. 06. 1984 - vyřazeny T1 ev. č. 111 a 132

15. 06. 1984 - zavedena autobusová linka č. 30 Lobzy-Doubravka, IV. poliklinika

září - říjen 1984 - v provozu trolejbusy Škoda 14 Tr05 ev. č. 371-376 (vozy ev. č. 373-375: 9. 9., vůz ev. č. 372 - 19. 9., vůz ev. č. 371 - 3. 10. a vůz ev. č. 376 pak 31. 10. 1983)

01. 10. 1984 - vyřazeny trolejbusy Škoda 9 Tr ev. č. 258, 259, 261, 262

rok 1984 - po plzeňských trolejbusových tratích probíhaly zkušební jízdy prototypu kloubového trolejbusu Škoda 15 Tr testovacího ev. č. 500 bez cestujících (až do roku 1985)

rok 1984 - v provozu autobusy Karosa B731 ev. č. 323-332

rok 1984 - šrotované vozy T1 ve vozovně Slovany partou škodováků: leden ev. č. 11 (ex Praha č. 5011), únor ev. č. 25 (ex Praha č. 5112), září ev. č. 23 (ex Praha č. 5093), říjen ev. č. 27 (ex Praha č. 5130), listopad ev. č. 132, prosinec ev. č. 125, vůz ev. č. 19 (ex Praha č. 5034) sešrotovala BSP řidičů, v ÚD v Cukrovarské ulici zlikvidovaly vozy T1 ev. č. 15 (ex Praha č. 15), ev. č. 20 (ex Praha č. 5059)

rok 1984 - vyřazen trolejbus Škoda 14 Tr0 ev. č. 349 a jednodvéřový služební autobus Škoda 706 RTO ev. č. 112 a také zájezdový ŠD Turist ev. č. 199, dále vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11 ev. č. 180, 203, 224, 225, 232, 233, 236, 243, 247, 248, 252

rok 1984 - měnírna Bolevec navazuje na oblast napájenou z měnírny Lochotín severním směrem


25 let

01. 01. 1989 - DPMP se staly státním podnikem

13. 01. 1989 - vyřazena T2 ev. č. 159

leden 1989 - v provozu trolejbus Škoda 14 Tr08/6 ev. č. 415

25. 02. 1989 - dokončena přeložka trati č. 2 Přemyslova-Palackého náměstí-Hlavní pošta

05. 03. 1989 - ukončen pravidelný provoz autobusů MHD na náměstí Republiky

08. 04. 1989 - začal provoz po samostatných komunikacích pro každý směr a současně byly zprovozněny tratě vedené novým podjezdem pod železniční tratí na Prahu mezi zastávkami Gambrinus a Stavební stroje, v letech 1989-1990 probíhala rekonstrukce ulic U Prazdroje a Rokycanské třídy

25. 05. 1989 - dopoledne byl náhle ukončen provoz posledních pěti tramvají typu T2 na špičkové lince č. 3 na zásah magistrátu (důvodem byl špatný vzhled vozů), jednalo se o vozy ev. č. 139, 142, 148, 153 a 155

01. 06. 1989 - při výstavbě křižovatky "U Jána" byla odkloněna trolejbusová linka č. 10 od Gambrinusu k Mrakodrapu po lince č. 16 kolem hlavního nádraží

09. - 12. 06. 1989 - probíhala výstavba křižovatky "U Jána", v tomto prostoru se přepojovaly koleje na nové provizorium

24. 06. 1989 - proběhly na náměstí Republiky oslavy 90 let MHD, na východní straně náměstí, na tehdy ještě zachovalém kolejišti se představily historické tramvajové vozy Křižík č. 18, dvounápravový motorový vůz ev. č. 80 (Tereza, ex Praha ev. č. 2077) v základním nátěru a T1 ev. č. 121, na ploše náměstí byly představeny některé typy autobusů a trolejbusů včetně výstavky fotografií z MHD

léto 1989 - v areálu vozovny Slovany se skládaly jednotlivé články dvanácti vozů KT8D5 budoucích ev. čísel 288-299, které se během podzimu zkompletovaly na tříčlánkové

14. - 30. 08. 1989 - oprava vozovky v ulici Na Roudné v úseku Pramenní - Jateční, autobusová linka č. 20 R jezdila po lince č. 20 přes Jatky, mezi U Zvonu-Zadní Roudná-zadní brána FN Lochotín jezdila NAD

28. 08. 1989 - vyřazen autobus Karosa C734 ev. č. 301

21. 09. - 20. 10. 1989 - při asfaltování Charkovského (Anglického) nábřeží jezdila autobusová linka č. 28 z Bukovce od Gambrinusu, kolem hlavního nádraží k Mrakodrapu na Husovo náměstí, linky č. 29 a 37 byly odkloněny kolem hlavního nádraží

11. 11. - 17. 12. 1989 - výstavba tramvajové smyčky Malesická, linky č. 2 a 3 jezdily v této době obousměrně po jedné koleji ve směru z centra a zastávka Malesická byla zrušena

prosinec 1989 - vyjely na zkušební jízdy první dva vozy KT8D5 ev. č. 291 a 297

prosinec 1989 - vyřazena T2 ev. č. 153

31. 12. 1989 - byl vybrán jako historický vůz T2 ev. č. 139

31. 12. 1989 - vyřazena T2 ev. č. 148

rok 1989 - z Prahy zakoupen vyřazený vůz T3 ev. č. 6346, který byl v Plzni evidován jako č. 100, podrobil se rekonstrukci na pracovní vůz /kolejový brus/, vyřazena T2 ev. č. 155

rok 1989 - zařazeny do provozu trolejbusy Škoda 14 Tr 08/6 ev. č. 425-437 (asi v listopadu)

rok 1989 - zařazeny do provozu autobusy Karosa B731 a B732 ev. č. 387-393 a 394-398

rok 1989 - ve Zlineru Zlín provedena GO autobusů Karosa B731 ev. č. 345 a 346, provedena změna na B732

rok 1989 - v Cukrovarské ulici zprovozněna myčka trolejbusů a autobusů a v areálu ústředních dílen a autobusových garáží byla vybudována v ČSSR první průmyslová čistírna zaolejovaných vod

rok 1989 - šrotované vozy T2 ve vozovně Slovany partou škodováků: březen ev. č. 144, květen ev. č. 146, červen ev. č. 158, červenec ev. č. 138, srpen ev. č. 159 a prosinec ev. č. 142, vůz T1 ev. č. 124 byl sešrotován v ÚD v Cukrovarské ulici

rok 1989 - vyřazeny trolejbusy Škoda 9 Tr19 ev. č. 257, Škoda 9 TrH25 ev. č. 285-287, 289-292, 295, 296, 298-300, 302, Škoda 9 TrHT26 ev. č. 316 a autobusy Karosa ŠM 11 ev. č. 246, 253, 260, 266, 267, 275, 278, 281, 289, 261, 292, 294, 298 a 299


20 let

28. 01. 1994 - vyřazena T3 ev. č. 160 a trolejbus Škoda 14 Tr01 ev. č. 356 (prodán do Kaunasu)

31. 01. 1994 - vyřazen trolejbus Škoda 14 Tr01 ev. č. 366 (prodán do Kaunasu)

05. 02. 1994 - trolejbusové linky č. 13 (Černice-Goethova) a č. 15 (Lobzy-Nádražní) byly sloučeny do jedné s č. 13 Černice-Lobzy s nejdelší trolejbusovou trasou v Plzni (10,7 km), byla zřízena obousměrná spojka Goethova-Anglické nábřeží, přestala se využívat smyčka Nádražní okolo "Hamburku", na smyčce Goethova zůstala pouze linka č. 14 provozovaná jen v pracovních dnech

31. 03. 1994 - vyřazeny trolejbusy Škoda 14 Tr01 ev. č. 360 a 361 (prodány do Kaunasu)

05. 04. - 29. 07. 1994 - rekonstrukce mostu v Chrástecké ulici, autobusová linka č. 28 jela od Stavebních strojů Těšínskou a Staniční ulicí do Mohylové, linka č. 30 jela od Pietasu ke Stavebním strojům a dále přes Jatky ke Kovošrotu

11. 04. 1994 - 07/1995 - probíhala rekonstrukce Tyršova mostu, autobusová linka č. 21 z Bor byla ukončena před Tyršovým mostem

07. 05. 1994 - ukončeno zastavování tramvají na panelových zastávkách pod severním železničním podjezdem

08. 05. 1994 - na starém mostě přes Radbuzu v Doudlevcích zaveden jednosměrný provoz se světelnou signalizací

31. 05. 1994 - vyřazeny trolejbusy Škoda 14 Tr01 ev. č. 352, 354, 355, 358 a 367 (prodány do Vilniusu a poslední dva do Kaunasu)

15. 06. 1994 - autobusová linka č. 41 vedena v nové trase CAN-Vinice, Brněnská

17. 06. 1994 - trolejbusy se rozloučily s odbočkou trati č. 12 Mikulášské náměstí-Jiráskovo náměstí poslední jízdou trolejbusu Škoda 9 Tr ev. č. 314, který ukončil éru trolejbusů tohoto typu v Plzni, byl též ukončen provoz v původní trase na Mikulášském náměstí a v Rubešově ulici

18. 06. 1994 - změnila se trasa trolejbusů č. 12, za nádražím byla vedena Železniční ulicí a Koterovskou třídou do Sladkovského třídy

23. 06. 1994 - zrušena manipulační trať do ústředních dílen v Cukrovarské ulici a zároveň zrušen provoz i na spojovacích kolejích na náměstí Republiky

17. 07. - 19. 08. 1994 - rekonstrukce tramvajové trati od Železniční ulice k Mikulášskému náměstí panely BKV, tramvaje jezdily po jednokolejném provizoriu na panelech umístěných po pravé straně Mikulášské třídy

29. 08. 1994 - autobusová linka č. 41 byla prodloužena až do zastávky Vinice, Hodonínská

srpen 1994 - začala montáž provizorního ženijního mostu přes Radbuzu v Doudlevcích, tzv, "mamut" či "rámusák" o délce 117 metrů

07. 09. 2004 - vyřazen trolejbus Škoda 14 Tr08/6 ev. č. 421, prodán do Almaty

19. 09. 1994 - autobusová linka č. 22 byla přesměrována z Karlova do Jasmínové ulice,

19. 09. 1994 - vyřazen trolejbus Škoda 14 Tr05 ev. č. 372

23. 09. 1994 - výjezd soupravy 2xT3 ev. č. 101(II)+102(II) sestavené z rekonstruovaných starších vozů z Prahy (ev. č. 6326+6393)

28. 09. 1994 - vyřazen trolejbus Škoda 14 Tr01 ev. č. 365

03. 10. 1994 - vyřazen trolejbus Škoda 14Tr05 ev. č. 371

10. 10. 1994 - výjezd dočasné soupravy 2xT3 ev. č. 103 (II)+182, rekonstruovaný vůz č. 103 (II) byl též starší pražský vůz (ev. č. 6488)

14. - 31. 10. 1994 - rekonstrukce tramvajové tratě na Slovanské třídě a na západním okraji náměstí Milady Horákové, linka č. 1 jezdila na Světovar po lince č. 2, na Slovanské probíhala i rekonstrukce vozovky, která byla hrazena z prodeje dlažebních kostek, ve stejném termínu jezdily trolejbusy linky č. 13 z Lobez do Doudlevec, linka č. 14 byla zrušena a z Černic přes Slovany do Průmyslové ulice jezdily autobusy

21. 10. 1994 - zahájena trolejbusová a autobusová doprava v Doudlevcích po provizorním vojenském mostě "rámusáku" přes Radbuzu

24. - 27. 10. 1994 - přepojování trolejbusové trati na provizorní most (zbytek "mamuta") v Domažlické ulici končily trolejbusové linky č. 10 a 12 na Husově náměstí, z Tylovy ulice přes CAN ke Škodě VII. brána jezdil autobus č. 12 a dále pak další autobus na Novou Hospodu

30. 10. 1994 - vyřazen původně určený historický vůz T2 ev. č. 139, začátkem roku 1995 bohužel pak sešrotován

07. 11. 1994 - časně ráno ukončen tramvajový noční provoz z důvodu energetických úspor (vozem T3 ev. č. 161), večer už na noční tři autobusové linky vyjelo šest autobusů:
N1: Bory-Hlavní nádraží ČD-Vinice-Bolevec,
N2: Skvrňany-Hlavní nádraží ČD-Černice,
N3: Doubravka, Zábělská-Lobzy-Hlavní nádraží ČD-Košutka, Krašovská

07. 11. 1994 - 25. 04. 1995 - trolejbusová zastávka U Práce ve směru Mrakodrap přeložena před křižovatku s Klatovskou v Tylově ulici (proti protilehlé zastávce) - důvodem výstavba pomníku americké armádě včetně úpravy chodníku a okolí na začátku Americké třídy

30. 11. 1994 - vyřazena T3 ev. č. 168

rok 1994 - v provozu autobusy Karosa B732 ev. č. 427-431, 101(II) -107 (II) (ex Praha č. 3970, 3945, 3918, 3863, 3949, 5314 a 5310 po GO ve Zlineru) a ev. č. 108 (II) (ex Brno č. 7186)

rok 1994 - do provozu soupravy 2xT3G ev. č. 239+240 po modernizaci s výzbrojí TV8

rok 1994 - v provozu nová trolejbusová točka linky č. 12 Zátiší, Línská

rok 1994 - zahájeny první VP tříčlánkových tramvají KT8D5 v DP Most

rok 1994 - vyřazen z provozu světlemodrý mikrobus AVIA - Ikarus ev. č. 363

rok 1994 - ve vozovně Slovany sešrotovány T3 ev. č. 160, 164 a 165

rok 1994 - vyřazeny trolejbusy Škoda 9 TrHT26 ev. č. 314 (17. 6. jako poslední tohoto typu), sešrotován trolejbus Škoda 9 Tr19 ev. č. 263 a Škoda 9 TrH25 ev. č. 297, vyřazeny autobusy Karosa B731 ev. č. 307, 308, 316-318, 324, 328, 337, 352, 355, 361 a jednodvéřový služební autobus Škoda 706 RTO ev. č. 109, sešrotovány vozy Škoda 9 Tr13 ev. č. 233 a Škoda 9 TrHT28 ev. č. 341


15 let

01. 01. 1999 - zrušena čísla autobusových linek č. 23 a 27

06. 01. 1999 - po VP výjezd poslední soupravy ev. č. 233+234 v prvním řešení městského nátěru (bílá - žlutá)

25. 01. 1999 - dodán nový tahač Tatra pro odtah trolejbusů a autobusů, je vybaven hydraulickým zařízením pro vlečení vozů po zadní nápravě

polovina února 1999 - začaly se hromadně na trolejbusy nasazovat lehké laminátové sběrače ESKO žluté barvy (původními oranžovými sběrači byl naposled opatřen v únoru 1999 vůz ev. č. 418)

23. 02. 1999 - na vůz T3 ev. č. 200 namontováno zařízení německé firmy Beka-Max pro přimazávání nákolků 1. osy v obloucích

23. 03. 1999 - zadní vůz soupravy ev. č. 256+257 po VP obdržel zkušebně nová odpružená kola ze ŽDB Bohumín, která měla zmírnit nadměrný hluk a vibrace, vůz byl opatřen zelenobílou CVR "ŽDB Bohumín"

březen 1999 - Plzeň obdržela první dvě sériové Astry ev. č. 302 a 303

konec března 1999 - začaly se instalovat nové zastávkové označníky s prosvětlenými schránkami na jízdní řády a s informačními štítky v Brailově písmu pro nevidomé a slabozraké občany

14. 04. 1999 - výjezd Astry ev. č. 303

15. 04. 1999 - do krychlí (budníků) na střechách vozů KT8D5 se nasazovaly plexisklové prosvětlené zelené tabulky s bílou linkovou číslicí 4, prvním vozem bylo ev. č. 297

polovina dubna 1999 - na vnějších dveřích autobusů nové samolepky VSTUP - VÝSTUP

19. 04. 1999 - zahájen pravidelný provoz Aster s cestujícími na běžných pořadích linky č. 1 Slovany, nám. Milady Horákové - Bolevec

22. 04. 1999 - prodloužena noční autobusová linka N1 z Bor na Borská pole

22. 04. 1999 - v provozu Astra ev. č. 302

22. 04. 1999 - zahájen provoz na nové trolejbusové smyčce linky č. 12 Zátiší, Línská vedené Línskou ulicí

22. 04. 1999 - zrušena autobusová linka "C" Hlavní nádraží ČD-Americká-Tylova-Koperníkova-Klatovská-Kaplířova-Borská pole, Podnikatelská, kterou využívali zaměstnanci firmy Carrefour

15. 04 1999 - do krychlí (budníků) na střechách tramvají KT8D5 se začala nasazovat prosvětlená plexisklová linková čísla (jednalo se o zelená linky č. 4), prvním vozem byl vůz ev. č. 297

jaro 1999 - výjezd posledních tří souprav T3M 209+210, 229+230 a 237+238 modernizovaných ve Škodě DT, tyto vozy měly už ruční řadič a byly opatřeny lakem v plzeňských barvách

duben 1999 - vyřazen autobus Karosa B731 ev. č. 345

01. - 02. 05. 1999 - uzavřena Mikulášská třída pro veškerou dopravu včetně tramvají kvůli montáži jeřábové dráhy pro stavbu mostu přes Mikulášskou ulici, linky č. 1 a 2 otáčely U Zvonu, v prvním úseku nám. Republiky-Hlavní nádraží a v druhém Železniční-Slovany/Světovar byla zavedena NAD, trolejbusová linka č. 12 jezdila z Nové Hospody k Mrakodrapu a dále po Anglickém nábřeží s otáčením přes Šumavskou ulici, kde ze zastávky "Z" Šumavská přecházeli cestující na NAD do Božkova

10. 05. 1999 - zahájen výlep nových plánků sítě MHD do vozů PMDP

10. 05. 1999 -- trolejbusový provoz je od tohoto dne ovlivněn rekonstrukcí Prokopovy ulice v úseku Mrakodrap-Purkyňova ulice, do celé trolejbusové sítě se zařazují vozy přes doudleveckou trať jako v předchozím roce, linka č. 14 zkrácena z Bor k Zimnímu stadionu, linka č. 13 rozdělena opět na dva úseky: 13L Nádražní-Lobzy (do 4. 7. 1999), linka č. 13 pak z Černic k Zimnímu stadionu s otáčením přes vozovnu s nástupní stanicí v Černické ulici

polovina května 1999 - začaly se i v trolejbusech objevovat čtvercové piktogramy s provozními informacemi a pokyny pro cestující (po čtyřech letech na tramvajích a autobusech)

18. 05. 1999 - druhý žlutý prototyp Astry ev. č. 301 byl zapůjčen do Prahy na předváděcí jízdy

22. 05. 1999 - první zkušební jízdy vozu Astra ev. č. 301 po Praze z vozovny Kobylisy

28. 05. - 22. 06. 1999 - zkušební provoz Astry s cestujícími mimo pořadí na pražských linkách č. 10 a 17 (najeto přes 7 000 km)

29. - 30. 05. 1999 - zajišťovaly PMDP dopravu autobusy Karosa B931 a Škoda 21Ab na letecký den v Líních na třech trasách: Bory-Valcha-Nová Ves, CAN-Líně-Nová Ves a Parkoviště-Letiště, (4 + 3 + 3 vozy)

05. - 06. 06. 1999 - probíhala opět výluka na linkách č. 1, 2 a 12 stejně jako už v popsané výluce z 1. a 2. 5. 1999, důvodem byla demontáž jeřábové dráhy u nového mostu přes Mikulášskou ulici

19. 06. - 18. 11. 1999 - probíhala rekonstrukce Koterovské třídy v úseku Barrandova-Sladkovského, rekonstruovala se vždy polovina vozovky, zatímco po druhé byl zachován obousměrně pouze provoz trolejbusů linky č. 12.

24. 06. 1999 - Astra ev. č. 301 přepravena zpět do Plzně

26. 06. - 27. 06. 1999 - proběhly oslavy 100 let MHD v Plzni v točce U Zvonu, v autobuse Škoda 21Ab ev. č. 446 byla v prodeji pěkná publikace za výhodnou cenu, lidé se mohli svézt historickými vozy Křižík ev. č. 18 a T1 ev. č. 121 a taktéž novými Astrami ev. č. 302 a 303

26. 06. 1999 - v rámci oslav se uskutečnila premiérová jízda prototypu hybridního trolejbusu Škoda 21 TrACI ev. č. 479 s dieselagregátem od Zvonu přes Mrakodrap k CAN a zpět, tento trolejbus byl po několika měsících provozu s cestujícími prodán DP Hradec Králové, zde pod ev. č. 50 jezdil na lince č. 1, kde na posledním nezatrolejovaném úseku linky z Nového Hradce Králové do Kluků využíval dieselagregát

červen 1999 - vyřazeny trolejbusy Škoda 14 Tr07 ev. č. 387 a Škoda 14 Tr08 ev. č. 396

01. 07. 1999 - stálá zastávka linky č. 1 Ve Vilách byla jako jediná v tramvajové síti změněna na zastávku na znamení

01. 07. 1999 - některé spoje autobusové linky č. 21 prodlouženy do konečné linky č. 13 v Černicích

05. 07. - 16. 10. 1999 - probíhala rekonstrukce Rokycanské třídy mezi Stavebními stroji a Pietasem, linka č. 10 byla posílena a č. 11 zrušena, na Ústřední hřbitov byla zavedena NAD č. 11A po trase: konečná linky č. 10 Na Dlouhých-Hřbitovní-Ústřední hřbitov, trasa linky č. 13L byla změněna na Lobzy-Pietas-Masarykova třída-Doubravka, Zábělská, na lince jezdily tři vozy v 10minutovém intervalu, v sedle a o víkendu 12 minut

06. 07. - 08. 08. 1999 - firma SSŽ, a.s., rekonstruovala tramvajovou trať v předních Skvrňanech mezi III. bránou Škoda a Křimickou, provoz linek č. 2, 3 a 5 byl po dobu výluky udržován vždy jednokolejně, byly instalovány kolejové přejezdy Californien, ve směru do Skvrňan byl úsek dokončen 22. 7. 1999, pak se rekonstruoval úsek ve směru do centra

26. 07. 1999 - zrušena posilová autobusová linka č. 29

02. 08. - 06. 09. 1999 - probíhala výstavba trolejové manipulační stopy v Sirkové ulici

02. 08. - polovina 9. 1999 - úprava zastávek linky č. 10 Ke Špitálskému lesu, byl zřízen střední dělící ostrůvek

02. 08. - 27. 11. 1999 - po ukončení rekonstrukce Prokopovy ulice se stavební práce přesunuly na Doudleveckou třídu do úseku Harantova-Cukrovarská

09. 08. 1999 - spuštěn pravidelný obousměrný provoz tramvají na skvrňanské trati

12. 08. 1999 - výjezd soupravy Aster ev. č. 300+301 poprvé na zkušební jízdy po plzeňské síti s použitím namontovaných automatických spřáhel na těchto vozech (zkušební jízdy se opakovaly ještě ve dnech 20. a 21. září)

srpen 1999 - v ÚD začaly postupné modernizace skupiny trolejbusů Škoda 14 Tr ev. č. 425 - 460

30. 08. 1999 - autobusy linek č. 28 a 39 jezdí po ukončení rekonstrukce Jateční ulice v původních trasách, byl posílen provoz autobusové linky č. 30, v ranní špičce jezdilo 25 vozů, v odpolední 24 a v sedle 10 vozů

01. 09. 1999 - autobusová linka č. 52 prodloužena v pracovní dny dvěma spoji do Smědčic, autobusová linka č. 55 je prodloužena z Vejprnic až do Tlučné

01. 09. 1999 - doprava vedena už na zrekonstruované polovině Rokycanské třídy ve směru na Prahu

01. 09. 1999 - zavedena školní autobusová linka A dvěma spoji Vinice-nákupní středisko Gera

01. 09. 1999 - zavedena školní autobusová linka B Vinice - ZŠ Malická ulice

09. 09. - 12. 11. 1999 - výjezd šesti autobusů Karosa B732 po GO ve Zlineru Zlín (vozy ev. č. 367, 372 a 382 byly dodány výměnným způsobem jako novostavby autobusů II.), výjezdy: č. 372(II): 9. 9., č. 367(II): 20. 9., č. 382(II): 15. 10., č. 380: 25. 10., 368: 11. 11., č. 384: 12. 11. 1999

září 1999 - vyřazeny autobusy Karosa B731 ev. č. 382 a Karosa B732 ev. č. 367 a 372

12. 09. 1999 - uskutečnil se přetah historického trolejbusu 9 TrHT28 ev. č. 339 z Lobez do DP České Budějovice (tam obdržel ev. č. 12 a byl upraven pro historický provoz na napětí 750 V)

24. - 27. 09. 1999 probíhala rekonstrukce železničního přejezdu na Domažlické ulici, linky č. 10 a 12 končily celodenně ve Skvrňanech, NAD byla zavedena od zastávky Zátiší, Panelárna na Novou Hospodu

polovina října 1999 - do oblouku kolejové smyčky v Bolevci namontovala německá firma Beka-Max speciální mazací zařízení

11. 10. 1999 - od tohoto dne byl možný provoz trolejbusů mezi Mrakodrapem a vozovnou tak, že vozy projížděly Presslovou a Černickou ulicí (pouze manipulačně bez cestujících)

15. 10. 1999 - naposled v provozu výluková trolejbusová linka č. 13 Doubravka, Zábělská-Pietas-Lobzy, Pod Vrchem

17. 10. 1999 - spuštěn provoz trolejbusových linek č. 10, 11 a 13 v původních trasách po celé šířce Rokycanské třídy, linka č. 13 už jezdila v celé trase z Lobez až do Černic, neboť byla ukončena i rekonstrukce Doudlevecké třídy

18. 10. 1999 - do své trasy Bory-Goethova se vrátila i linka č. 14
Trolejbusy linek č. 13 a 14 se zatím vyhýbaly rekonstruované Doudlevecké třídě ve směru do Černic odbočením na manipulační trať u vozovny do Presslovy ulice, pokračovaly dále Černickou a Cukrovarskou ulici s výjezdem na Doudleveckou u zimního stadionu, ve směru do Lobez odbočily z Doudlevecké do Cukrovarské ulice a kuriózně pokračovaly i s cestujícími přes objekt vozovny a odstavnou plochu s výjezdem dolní branou v Presslově ulici a odtud odbočily do Doudlevecké třídy

09. 11. 1999 - pouze trolejbusy už jezdily po celé Doudlevecké třídě

28. 11. 1999 - na pozemku v autobazaru v Černické ulici deponovány vyřazené autobusy Škoda B731 ev. č. 339, 345, 346, 358 a 360

07. 12. 1999 - zaveden nový způsob označování zatahujících trolejbusů z linek, nové červené tabulky s bílým textem, na bočních orientacích je uvedeno číslo linky + X, seznam nácestných zastávek a nápis VOZOVNA, vzadu pouze číslo linky +X, na předních totéž + nápis VOZOVNA, vozy s BUSE pak to mají obdobně, nápisy jsou zobrazeny inverzně

06. - 21. 12. 1999 - výjezd šestnácti nových NP autobusů Karosa-Renault City BUS evidenčních čísel 449 - 464 (č. 449-451: 6. 12., č. 452, 455, 456: 7. 12., č. 454: 8. 12., č. 453: 9. 12., č. 457, 462: 17. 12., č. 460: 18. 12., č. 458, 461, 463: 20. 12., č. 459 a 464: 21. 12. 1999)

13. 12. 1999 - v areálu autobazaru v Černické ulici umístěny další vyřazené autobusy Karosa B731 ev. č. 326, 340, 341, 342 a 362

17. a 23. 12. 1999 - dodány čtyři nové Astry ev. č. 304-307 (dvě + dvě)

II. pololetí 1999 - intenzivní zkušební jízdy prototypu asynchronního trolejbusu Škoda 21 TrACI ev. 479 v ověřovacím provozu bez cestujících

rok 1999 - autobus Karosa B732 ev. č. 404 prošel GO

rok 1999 - ukončen provoz autobusů Škoda B731 ev. č. 339: 9. 4., č. 345: 12. 4., č. 358 a 360: 13. 10., č. 346: 23. 11., č. 342: 26. 11., č. 341: 6. 12., č. 340: 7. 12., č. 362: 9. 12., č. 326: 14. 12. 1999

rok 1999 - vyřazeny autobusy Karosa B731 ev. č. 339-344, 346, 360 a 362

rok 1999 - PMDP zaměstnávaly 1105 pracovníků, z toho 160 řidičů tramvají, 167 řidičů trolejbusů a 175 řidičů autobusů, dále bylo zaměstnáno dalších 603 opravářů, dispečerů, revizorů, technicko-hospodářských pracovníků a pomocných profesí


10 let

01. 01. 2004 - velké zdražení jízdenek pro jednotlivou jízdu: dospělí - 12 Kč (původně 8 Kč), poloviční - 6 Kč (původně 4 Kč)

05. 01. 2004 - prodloužení autobusové linky č. 41 do zastávky Vinice, Slupská (manipulačně však autobusy otáčely bez cestujících v novém obratišti za sídlištěm)

05. 01. 2004 - švédské automaty CALE na jízdenky začaly vydávat i jednodenní jízdenky za 40 Kč

15. 01. 2004 - několik vybraných spojů autobusové linky č. 35 jezdilo během dne na prodloužené trase z CAN až do Malesic

22. 01. 2004 - zhruba dvacítka fandů MHD nejen z Plzně měla možnost se ve večerních hodinách poprvé svézt prototypovým 32 metrů dlouhým nízkopodlažním vozem Škoda 05T VEKTRA, což byla nejdelší u nás vyrobená tramvaj, obdržela testovací evidenční číslo 112 (II. obsazení).
V rámci schůzky Tram-Bus-Clubu se účastníci tentýž den ještě svezli i prototypem NP trolejbusu Škoda 24 Tr Irisbus, označen ev. č. 999 (II. obsazení), ten po zkušebních jízdách s cestujícími v Plzni zakoupil 16. 11. 2004 se slevou DP Mariánské Lázně, kde jezdí pod ev. číslem 51

03. - 07. 02. 2004 - byl v Plzni na testování červenožlutobílý kloubový autobus Karosa Citybus zapůjčený DP Hradec Králové ev. čísla 269

04. 02. 2004 - zahájeny zkušební jízdy s cestujícími prototypu NP trolejbusu 24 Tr Irisbus převážně na lince č. 11

16. 02. 2004 - na základě výběrového řízení nastoupil do funkce generálního ředitele PMDP Mgr. Michal Kraus

23. 02. 2004 - havarovala souprava 2xT3 ev. č. 202+192 při střetu s trolejbusem Škoda14 TrM ev. č. 411, vůz ev. č. 202 byl zrušen a zadní vůz soupravy ev. č. 192 byl odstaven a čekal ve vozovně na schválení pro zachování jako muzejní vůz T3 (v roce 2008)

26. 02. - 29. 09. 2004 - v souvislosti s výstavbou velkoprodejny Lidl ve Skvrňanech byla bez náhrady zrušena zastávka linky č. 2 Slovanské údolí

únor 2004 - instalovány vitríny na reklamní letáky do tramvají KT8D5, zlikvidována T3 ev. č. 107 (II) /ex Most č. 217/, v zadní části interiéru autobusů vylepena malá evidenční čísla

01. 03. - 15. 06. 2004 - spoje autobusové linky č. 32 nezajížděly do Podhájí (kanalizace)

05. 03. 2004 - Astra ev. č. 306 najela do soupravy ev. č. 205+195 a byla pak odeslána na opravu do ŠT, odkud se vrátila až 24. 8. 2005

11. 03. 2004 - radní města schválili ceny nového volného tarifu, který začal platit současně s přechodem na systém čipových karet od 1. 1. 2005

18. 03. 2004 - začala rekonstrukce tramvajové zastávky linky č. 2 CAN,Skvrňanská

22. 03. 2004 - výjezd soupravy 2xT3R.P analog ev. č. 235+236 po modernizaci

23. 03. 2004 - při příležitosti slavnostního otevření nové zastávky ČD Plzeň-Bolevec (300 m od konečné tramvaje č. 1) byla kromě zvláštního vlaku s parní lokomotivou 310.072 vypravena i historická Křižíkova 18, byla však přitažena tramvají ev. č. 261 vzhledem k velkému stoupání trati

24. 03. 2004 - v rámci otevření OC Olympia v Černicích zavedena autobusová linka č. 50 ze Starého Plzence, Vilové čtvrti k Olympii dvěma páry spojů o sobotách a nedělích, linka č. 32 Bory-Černice byla prodloužena do nově vybudované stanice Černice, nákupní zóna, k Olympii začaly jezdit i ČSAD autobusy Plzeň

březen 2004 - výjezd tramvaje T3M ev. č. 247 s informačním systémem BUSE (náhrada převíjecího transparentu BROSE)

01. 04. 2004 - zrušena bezplatná linka T provozovaná PMDP, a.s., k OC Tesco začaly jezdit autobusy ČSAD

10. 04. 2004 - nově otevřený hypermarket Interspar zahájil provoz na dvou nových linkách S1 a S2, šlo o okružní bezplatné linky obsluhované malými autobusy SOR B 9,5 (linka S1 jezdila na Doubravku, S2 na Slovany)

21. 04. 2004 - od tohoto dne se začaly vyskytovat občas tramvaje typu KT8D5 i na jiných linkách než na d-4

28. 04. - 08. 06. 2004 - pokračovala rekonstrukce Mohylové ulice, byly přeloženy výstupní a nástupní zastávky linek č. 10 a 49 v ulici Na Dlouhých k Borové ulici, na lince č. 10 jezdily vozy Škoda 21 TrACI s využitím dieselagregátu

01. 05. 2004 - na lince č. 12 ve směru do centra zřízena nová zastávka Škoda,VII. brána

03. 05. 2004 - výrazně se změnily trasy některých linek MHD, byla zahájena rekonstrukce ulic Masarykova a Zábělská v Doubravce, šestnáctka byla přesměrována do obratiště Na Dlouhých, ve směru na Bory byla zřízena náhradní zastávka v Radiové ulici, linka č. 10 byla prodloužena Hřbitovní ulicí až do točny linky č. 16 Doubravka, Zábělská a vzhledem k úseku bez trolejí se využívaly trolejbusy s pomocným dieselagregátem, autobusová linka č. 28 jezdila ulicí Na Kovárně a Hřbitovní do Hrádecké, linky č. 52, 53 a 54 měly konečnou v Doubravce, Na Dlouhých

03. 05. 2004 - zřízeno nové zákaznické centrum na Denisově nábřeží č. 12, na webových stránkách byla občanům představena městská čipová karta "Plzeňská karta"

06. 05. 2004 - vyřazena z provozu Karosa B731 ev. č. 105

10. 05. 2004 - začala rekonstrukce tramvajových zastávek na náměstí Míru, dočasně stavěly tramvaje před křižovatkou Klatovská x Mánesova na panelech

29. 05. 2004 - autobusové linky č. 28, 34, 35, 39 a 41 se vrátily do sadů Pětatřicátníků, linka č. 28 byla však ukončena u CAN, na Borská pole ji nahradila posílená linka č.41

07. 06. 2004 - výjezd soupravy 2xT3R.P analog ev. č. 254+255 po modernizaci

12. 06. 2004 - v rámci Historického víkendu se uskutečnil Den otevřených dveří v PMDP, a.s., spojený s oslavami 105 let MHD v Plzni, po trase vozovna Slovany-sady Pětatřicátníků a zpět jezdila na lince D1 historická T1 ev. č. 121, ze sadů Pětatřicátníků do vozovny v Cukrovarské jezdil na lince D3 autobus SOR B 9,5 a mezi areálem v Cukrovarské a vozovnou Slovany pak obstarával spojení linkou D2 NP trolejbus Škoda 21 TrACI s pomocí dieselagregátu, byla vydána pamětní publikace rozměru A5, jejímž autorem je dr. Ludvík Losos s příspěvky členů T-B-C

16. 06. 2004 - tramvajová souprava 2xT3R.P analog ev. č. 282+283 zkoušela rádiově ovládané výhybky

25. 06. 2004 - zahájeny zkušební jízdy s cestujícími na lince č. 4 s pětičlánkovou prototypovou NP tramvají Škoda Vektra ev. č. 112, z důvodu rekonstrukce konečné Košutka jezdila Vektra převážně na lince č. 2 - úspěšné zkušební jízdy ukončeny 12. 10. 2004 na lince č. 4.

01. 07. 2004 - začala rekonstrukce obratiště na konečné Košutka, tramvajová doprava byla ukončena v zastávce Plzeňka za pomoci kaliforňanu, dopravu zajišťovaly obousměrné vozy KT8D5 a vypomohly i dvě soupravy 2xT3R.P-PX (spojené zády k sobě) ev. č. 217+218 a 262+263, výluka trvala až do konce školních prázdnin a současně se upravovalo i kolejiště na konečné Bory, kde byly postupně vyměněny oba kolejové oblouky

01. 07. 2004 - autobusová linka č. 30 začala obousměrně obsluhovat zastávku Malostranská

19. 07. 2004 - poprvé prototyp kloubového trolejbusu Škoda 25 Tr Irisbus ev. č. 996 na zkušebních jízdách po Plzni

20. 07. - 31. 07. 2004 - nahrazen provoz linky č. 13 autobusy, probíhala rekonstrukce Nepomucké třídy

22. 07. 2004 - poprvé do provozu s cestujícími vyjela souprava 2xT3R.P analog ev. č. 196+198 (II. obsazení) s novými karoseriemi Var CB3, vyrobenými v KOS Krnov a s výzbrojí Progress firmy Pragoimex

26. 07. - 01. 12. 2004 - uzavřena Dlážděná ulice v Radobyčicích, autobusová linka č. 32 byla rozdělena na dva úseky: Bory-Radobyčice, Dlážděná a Radobyčice, Podhájí-Černice-(Slovany)

03. 08. 2004 - dočasné panelové nástupiště ve směru na Bory bylo vybudováno při rekonstrukci zastávky linky č. 4 U Práce, Klatovská - práce byly ukončeny 11. 9. 2004

15. 08. 2004 - změna trasy linky S1, místo Doubravky jezdila od Intersparu do sadů Pětatřicátníků a k Hlavnímu nádraží ČD

16. - 29. 08. 2004 - dočasná změna tras autobusových linek č. 22 a 26, vozy nejezdily přes Chodské náměstí, ale objížděly ulicemi Dobrovského a Mánesovou, rekonstruovala se Klatovská třída mezi Dobrovského a Nerudovou ulicí

17. 08. 2004 - otevřena po čtyřech měsících část Zábělské třídy poblíž smyčky MHD a vzhledem k pokračující rekonstrukci Masarykovy třídy od Hřbitovní k ulici Na Kovárně, výluky trolejbusů pokračovaly beze změn

01. 09. 2004 - přejmenována zastávka Areál VŠ na Západočeská univerzita

01. 09. 2004 - autobusová linka č. 22 začala jezdit v pracovních dnech z konečné Světovar, Jasmínová až do Koterova

06. 09. 2004 - poprvé výjezd prototypu Škoda 25 Tr Irisbus ev. č. 996 na zkušební jízdy s cestujícími

09. 09. 2004 - výjezd soupravy 2xT3R.P analog ev. č. 268+269 po modernizaci

11. 09. 2004 - autobusová linka č. 26 prodloužena z Bor přes Valchu a Lhotu až do Nové Vsi dvěma spoji v pracovních dnech a třemi o víkendech

11. 09. 2004 - zavedena nová autobusová linka č. 57 z konečné Božkov do Letkova

30. 09. 2004 - opět otevřeny zrekonstruované tramvajové zastávky linky č. 2 Slovanské údolí

září 2004 - vyřazen trolejbus Škoda 14 Tr08/6 ev. č. 418 (určen jako muzejní), 22. 05. 2009však sešrotován

16. 10. 2004 - ukončen zkušební provoz prototypu trolejbusu Škoda 25 Tr Irisbus ev. č. 996 s cestujícími u PMDP

16. 10. 2004 - ve špičkách pracovních dnů prodlouženy vybrané spoje autobusové linky č. 35 od CAN do Křimic

16. 10. 2004 - slavila 145. výročí založení plzeňská Škodovka, zájemci se mohli svézt k výrobním halám Škody Energo a Škody DT historickými autobusy Škoda 706 RTO, Karosa ŠL 11 a trolejbusem Škoda 21 Ab, od I. brány do obratiště Tyršův most a zpět pak novým NP trolejbusem Škoda 24 Tr Irisbus a zapůjčeným historickým trolejbusem Škoda 9 TrHT28 ev. č. 12 DP České Budějovice, který jezdil dříve v Plzni pod ev. č. 339

01. 11. 2004 - v Radiové ulici byla instalována natrolejovací korýtka, která umožnila lépe zvládat výlukový provoz linky č. 10 trolejbusy s dieselagregátem

01. 11. 2004 - oprava zastávkového zálivu U Práce, Tylova

01. - 20. 11. 2004 - výluka autobusových linek č. 21 a 32 v úseku od borských serpentin až po Tyršův sad, narychlo byla zavedena linka č. 21A, která obsluhovala vynechané zastávky U Přehrady a Tyršův sad, jezdila v trase Bory-dálniční přivaděč-Tyršův sad-Klatovská-konečná zastávka U Přehrady, omezeně pouze v pracovních dnech

10. 11. 2004 - návrat linek č. 10, 16, 28, 52, 53 a Z na své původní trasy

12. 11. 2004 - výjezd soupravy 2xT3R.P analog ev. č. 233+234 po modernizaci

15. 11. 2004 - vyjel s cestujícími poslední vyrobený trolejbus Škoda 21 TrACI ev. č. 496

15. 11. 2004 - autobusová linka č. 12 byla prodloužena ze Smědčic až do Bušovic na Rokycansku

16. 11. 2004 - DP Mariánské Lázně získal prototyp trolejbusu Škoda 24 Tr Irisbus, který tam obdržel ev. č. 51

26. 11. 2004 - vyjely autobusy Irisbus Citybus 12 m ev. č. 486 a 487

11. 2004 - PMDP začaly testovat nový odbavovací systém, tzv. cardmany,

11. 2004 - vyřazeny z provozu trolejbusy Škoda 14 Tr 08/06 ev. č. 401, 402 a 413 - odprodány do Almaty

06. 12. 2004 - po 63 měsících byl odstavený vůz T3M ev. č. 242 konečně zprovozněn v soupravě ev. č. 241+242

07. 12. 2004 - vyřazena z provozu Karosa B731 ev. č. 396

10. 12. 2004 - v provozu s cestujícími první plzeňský NP trolejbus typu Škoda 24 Tr Irisbus ev. č. 497

začátek prosince 2004 - na tramvajových kabinách se objevily ploché obdélníkové boxy na reklamní materiály

15. 12. 2004 - začaly PMDP nabíjet elektronickou hotovost na Plzeňskou kartu, až do 30. 12. 2004 si mohli cestující nabít kartu přímo na náměstí Republiky ve speciálním stanu

31. 12. 2004 - vyřazena souprava 2xT3 ev. č. 101+102 (II) /ex Praha/

31. 12. 2004 - přestaly platit po více než 23 letech kmenové listy s předplatními kupóny

rok 2004 - Škoda Electric, s.r.o., testovala v Plzni oranžové trolejbusy typu Neoplan AN440LF (19 kusů) pro americký Boston a další dva 18 metrů dlouhé článkové duobusy Neoplan DMA LF opět pro Boston, první z nich (ev. č. 997) byl testován od března do května, druhý pak od září do listopadu 2004

rok 2004 - vyřazen autobus Karosa B732 ev. č. 105 (II)

rok 2004 - trolejbusy Škoda 14Tr ev. č. 433, 443, 449, 452, 453 modernizovány s novými skelety na typ Škoda 14 TrM


5 let

05. 01. 2009 - zrušen šejdr 26/2

05. 01. 2009 - výjezd s cestujícími testovací soupravy T3R.SLF+T3M ev. č. 202 (II)+214 vůz ev. č. 202 (II) měl elektrickou výzbroj GANZ - ŠKODA

01. 02. 2009 - naposled v provozu T3 ev. č. 194

03. 02. 2009 - naposled zkušební provoz s cestujícími soupravy T3R.SLF+T3M ev. č. 202 (II)+214

12. 02. 2009 - zahájen provoz na nových zastávkách linky č. 2 Habrmannova v 7 hodin

18. 02. 2009 - kolejový brus ev. č. 175 získal nový černý nápis PRACOVNÍ VůZ

22. 02. 2009 - naposled v provozu T3 ev. č. 204

23. 02. 2009 - Astra ev. č. 301 poprvé s novými dveřmi na zkušební jízdě

03. 03. 2009 - sešrotován pracovní vůz (kolejový brus) ev. č. 100 (ex Praha č. 6346)

09. 03. 2009 - v provozu s cestujícími KT8D5R.N2P ev. č. 288

17. 03. 2009 - ze ŠT přepraven do vozovny Slovany ke zkušebním jízdám po plzeňských linkách první prototyp tříčlánkové 100% nízkopodlažní tramvaje pro Prahu 15 T ForCity ev. č. 115

18. 03. 2009 - otevřena nově rekonstruovaná trolejbusová točka linky č. 12 s posunutím odjezdové zastávky na Nové Hospodě

26. 03. 2009 - výjezd s cestujícími T3R.PLF ev. č. 323 v soupravě s ev. č. 252

26. 03. 2009 - převezena na trajleru z vozovny Slovany zpět do ŠT Vektra ev. č. 112

01. 04. 2009 - pozastaven na žádost NC Olympia provoz bezplatné linky ČSAD Plzeň CAN-NC Olympia Černice

02. 04. 2009 - na testovacích jízdách SOR NB12 ev. č. 300 (IV) z Prahy (ev. č. 3101)

02. 04. 2009 - naposled v provozu T3CS ev. č. 284

25. 04. 2009 - výjezd s cestujícími T3R.PLF ev. č. 324 v soupravě s ev. č. 253

25. 04. 2009 - výjezd s cestujícími T3R.PLF ev. č. 325 jako sólo na lince č. 1

28. 04. 2009 - na tramvajových linkách č. 1 a 4 zaveden nový grafikon

28. 04. 2009 - v provozu souprava Wan 2xT3R.PLF ev. č. 323+324

28. 04. 2009 - naposled v provozu T3CS ev. č. 285

28. 04. 2009 - zahájena I. etapa rekonstrukce tramvajové trati na Karlovarské třídě, dočasně zrušena zastávka Pod Záhorskem, rekonstrukce je rozložena na dobu několika let, tento rok probíhala v úseku Pod Záhorskem-ulice Na Chmelnicích

duben 2009 - vyřazen trolejbus Škoda 14 Tr10/06 ev. č. 440

04. 05. 2009 - posledním dnem v provozu Karosy B731 ev. č. 381

05. 05. 2009 - poprvé s cestujícími kloubový autobus SU 18 ev. č. 531

11. 05. 2009 - v ranních hodinách za deště vyhořela po zkratu KT8D5R.N2P ev. č. 297 a byla odeslána na opravu do Pars nova v Šumperku, kde dostala novou CVR Pilsner Urquell

12. 05. 2009 - zapůjčen k předvádění autobus SU 12 z DP Olomouc ev. č. 627, který v Plzni dostal ev. č. 302 (II)

22. 05. 2009 - sešrotován havárií poškozený trolejbus Škoda 14 Tr08/6 ev. č. 436, sešrotován trolejbus Škoda 14 Tr10/6 ev. č. 440, zlikvidován Škoda 14 Tr 08/6 ev. č. 420 a odvezen na Sulkov k sešrotování dlouho odstavený (předpokládaný muzejní) vůz Škoda 14 Tr 08/6 ev. č. 418

22. 05. 2009 - výjezd s cestujícími KT8D5R.N2P ev. č. 298

22. 05. 2009 - v provozu bílý předváděcí 12 m autobus Mercedes Connecto LF pod ev. č. 303 (II)

23. 05. 2009 - zrušen páteční provoz autobusové linky pro postižené č. 72 Bory-Zvon-Rondel

25. 05. 2009 - sešrotován autobus Karosa B731 ev. č. 365

30. - 31. 05. 2009 - probíhalo asfaltování Dobrovského ulice: ve směru Bory jezdí linka č. 16 objížďkou z náměstí Českých Bratří Thámovou ulicí na Chodské náměstí a třídou Edvarda Beneše na Bory na dieselagregát, ve směru z Bor do Tylovy po své trase opět na dieselagregát vozy kličkují Dobrovského ulicí mezi silniční technikou a auty, zastavuje se náhradně v ulici V Bezovce proti lékárně Bezovka

01. 06. 2009 - od tohoto dne až do 31. 10. 2009je možná o víkendech ve všech prostředcích MHD přeprava kol

01. 06.2009 - z vozovny Slovany odvezena T3CS ev, č. 284 a naopak z ÚD přivezena po rekonstrukci historická T2R ev. č. 133 (III)

14. 06. 2009 - v nočních hodinách odjela na trajleru z Plzně do Prahy prototypová 15T ForCity ev. č. 115, která pak v Praze jezdila na zkušebních jízdách pod ev. č. 9200

30. 06. 2009 - na testování u PMDP autobus SOR NB12 ev. č. 304 (II)

01. 07. 2009 - trolejbusová zastávka linky č. 13 Černice ve směru k Olympii je posunuta o 140 metrů před požární nádrž

03. - 6. 07. 2009 - nahrazeny tramvajové linky č. 1 a 4 v úseku Solní-Bolevec/Košutka NAD: č. 1A Bolevec-sady 35-náměstí Republiky-Solní-Bolevec, č. 4A Košutka-sady 35-náměstí Republiky-Solní-Košutka, tramvajová linka č. 1/4 jezdila v trase Bory-Slovany

07. 07. 2009 - opět v provozu tramvajová zastávka linek č. 1 a 4 Pod Záhorskem

07. 07. - konec srpna 2009 - tramvaje linek č. 1 a 4 jezdily na Košutku, do Bolevce jezdila NAD č. 1A: Bolevec-Plaská-Lidická-alej Svobody-Lidická (U Gery)-Plaská-Bolevec, v zastávkách U Družby BUS a Sokolovská byl přestup na tramvaje linek č. 1 a 4

10. 07. 2009 - naposled v provozu T3G ev. č. 240

20. 07. 2009 - vyjela souprava 2xT3GM ev. č. 274+275 s polopantografy s cestujícími

30. 07. 2009 - vyjela souprava 2xT3M ev. č. 247+246 s novým systémem BUSE

12. 08. 2009 - výjezd soupravy T3R.PLF+T3R.P ev. č. 325+243

25. 08. 2009 - naposled v provozu T3CS ev. č. 278

31. 08. 2009 - poprvé s cestujícími KT8D5R.N2P ev. č. 290

31. 08. 2009 - poprvé s cestujícími souprava T3R.PLF+T3R.P ev. č. 326+244

srpen 2009 - vyřazena T3C S ev. č. 279

srpen-září 2009 - na testování u PMDP bílý autobus Crossway LF 12.8M ev. č. 300 (V)

01. 09. 2009 - poprvé s cestujícími souprava T3R.PLF+T3R.P ev. č. 327+256

04. 09. 2009 - poprvé s cestujícími trolejbus Škoda 24 Tr Citelis ev. č. 517

09. 09. 2009 - poprvé v provozu trolejbus Škoda 24 Tr Citelis ev. č. 518

10. 09. 2009 - poprvé v provozu trolejbus Škoda 24 Tr Citelis ev. č. 519

11. 09. 2009 - poprvé s cestujícími souprava T3R.PLF+T3R.P ev. č. 328+257

12. 09. 2009 - poprvé v provozu kloubový trolejbus Škoda 25 Tr Citelis ev. č. 520

12. 09. 2009 - uskutečnila se objednaná jízda historickou tramvají T2R ev. č. 133 (III) pro dopravní fandy po tramvajové síti PMDP

17. 09. 2009 - obnoven provoz trolejbusové linky č. 14

18. 09. 2009 - po opravě v Pars nova Šumperk vyjela do provozu s novou CVR Pilsner Urquell KT8D5R.N2P ev. č. 297

25. 09. 2009 - poprvé v provozu kloubové trolejbusy Škoda 25 Tr Citelis ev. č. 521 a 523

26. 09. 2009 - kloubový trolejbus Škoda 25 Tr Citelis ev. č. 523 se objevil poprvé na dieselagregát na lince č. 13 k NC Olympia

26. 09. 2009 - trolejbus Škoda 14 Tr08/6 ev. č. 429 se stal muzejním vozem Škoda Bus klubu ve Strašicích

26. - 28. 09. 2009 - o tomto prodlouženém víkendu byla výluka tramvajových linek č. 1 a 2 v úseku U Zvonu-sady Pětatřicátníků (oprava kolejiště v Solní), na Slovany a Světovar jezdily od Zvonu výhradně vozy KT8D5R.N2P a KT8D5

září 2009 - při zajíždění do vozovny se začal používat nový digitální systém BUSE, například 4X SLOVANY

02. 10. 2009 - poprvé v provozu kloubový trolejbus Škoda 25 Tr Citelis ev. č. 522

04. 10. 2009 - poprvé v provozu trolejbus Škoda 24 Tr Citelis ev. č. 517

19. 10. 2009 - uzavřena Goethova ulice, linka č. 14 otáčí na kruhovém objezdu u Mrakodrapu a je označena Bory - Prokopova

19. 10. 2009 - poslední den provozu KT8D5 ev. č. 289, která jako poslední tříčlánková tramvaj odešla na rekonstrukci na nízkopodlažní střední článek do KOS Krnov

22. 10. 2009 - vyjela na zkušební jízdu historická T2R ev. č. 133 (III) s novým zrychlovačem pořízeným z Prahy

30. 10. 2009 - výjezd s cestujícími KT8D5R.N2P ev. č. 295 (s CVR Plzeň kandidát EHMK 2015)

30. 10. 2009 - naposled v provozu souprava 2xT3 ev. č. 190+191

01. 11. 2009 - změny tras trolejbusových linek: č. 10 CAN-Mrakodrap-ETZ-Slovany-Čechurov, č. 13 Černice-Slovany-ETZ-Mrakodrap-Anglické nábřeží-Těšínská-Doubravka, Na Dlouhých, č. 15 CAN-Americká-Hlavní nádraží-Rokycanská-Lobzy

02. 11. 2009 - vyřazen z provozu trolejbus Škoda 14 Tr ev. č. 424

05. 11. - 24. 12. 2009 - obnoven provoz autobusu ČSAD do NC Olympia od čtvrtka do neděle

07. 11. 2009 - PMDP zahájily 1. etapu optimalizace dopravy. Linka č. 16 byla vypravována o víkendu v sólech bez kloubových trolejbusů s intervalem 7.5 minut, zrušena linka č. 10, linka č. 13 jezdí z Černic NC do Doubravky, Na Dlouhých (interval 15 minut), nová linka č. 15 jezdí z CAN do Lobez, Pod Vrchem

07. - 08. 11. 2009 - jezdily tramvaje linky č. 4 z Bor do Mozartovy

09. 11. 2009 - ukončena rekonstrukce tramvajové linky č. 4 na Košutku

27. 11. 2009 - výjezd kloubového trolejbusu Škoda 25 Tr Citelis ev. č. 524

08. 12. 2009 - v provozu s cestujícími KT8D5R.N2P ev. č. 291

11. - 27. 12. 2009 - o víkendech posílen tramvajový provoz, na linkách č. 1 a 2 soupravy nebo NP kačeny, na lince č. 4 soupravy s wanou

30. 12. 2009 - od tohoto dne už nejezdily NP autobusy Škoda 21 Ab ev. č. 445, 471-474

rok 2009 - vyřazen z provozu bílý mikrobus pro invalidy ev. č. 001 (dopravce Magistrát města Plzně)

© 2014
pavel2 & hupi

NAVRCHOLU.cz
trolejbusy.plzenskamhd.net: Reklama
Reklama: