:.. trolejbusy.plzenskamhd.net ..:

znak města Plzně   trolejbusy.plzenskamhd.net   znak města Plzně
trolejbusy.plzenskamhd.net: anketa
Zajímavosti
Výročí plzeňské MHD v roce 2015

Souhrn informací o výročích městské dopravy v Plzni v roce 2015 je znovu dílem Ing. Jiřího Breníka s odbornou spoluprací p. Jiřího Riegera. Za všechny příznivce veřejné dopravy i ostatní zájemce o historii či město Plzeň velice děkujeme!
Vzhledem k tomu, že dopravní výroční jsou uváděna vždy po pěti letech, jsou letošní data obdobná s rokem 2010. A však zásluhou obou pánů došlo k doplnění řady důležitých informací.

Výročí plzeňské MHD v roce 2016
Výročí plzeňské MHD v roce 2014
Výročí plzeňské MHD v roce 2013
Výročí plzeňské MHD v roce 2012
Výročí plzeňské MHD v roce 2011
Výročí plzeňské MHD v roce 2010
Výročí plzeňské MHD v roce 2009
Výročí plzeňské MHD v roce 2008
Výročí plzeňské MHD v roce 2007
Výročí plzeňské MHD v roce 2006
Výročí plzeňské MHD v roce 2005


Ke stažení: Výročí plzeňské MHD 2015
(název souboru vyroci2015.doc, velikost 224 kB)


115 let

04. 08. 1900 - byla zřízena odbočka k bývalému nádraží Plzeňsko - Březenské dráhy

rok 1900 - zakoupeno 5 tramvajových motorových vozů od firmy Brožík/Křižík evid. č. 21-25

22. 04. 1900 - výjezd s cestujícími prvních 4 vlečných tramvajových vozů s plošinami evid. č. 26-29 dodaných plzeňskou karosárnou Brožík


105 let

rok 1910 - prodloužena tramvajová trať od plynárny k plovárně


100 let

02. 04. 1915 - na náměstí Republiky postavena druhá spojovací kolej od Skvrňan směrem k Lochotínu

rok 1915 - na náměstí Republiky vybudována nová zděná čekárna se záchodky a původní dřevěná byla přenesena na budoucí konečnou Bory (u parku)


90 let

01. 03. 1925 - zavedeno číslování tramvajových tratí: 1 - Bory-Nepomucká třída, 2 - Skvrňany-Náměstí Republiky (-Nádraží), 3 - Lochotín-Plovárna

rok 1925 - proběhla rekonstrukce kolejí lochotínské tratě na náměstí Republiky, vložením levého přejezdu a prodloužením druhé koleje až k ústí Pražské ulice byla vytvořena výhybna

rok 1925 - po delším jednání (požadavek plzeňské obce na zavedení autobusové dopravy do Doubravky) poštovní správa tuto linku zprovoznila


85 let

01. 01. 1930 - zahájena pravidelná autobusová doprava do Doubravky podle pevného jízdního řádu

16. 03. 1930 - poštovní správa postoupila podle dohody Elektrickým podnikům města Plzně koncesi na linky do Doubravky a na Ústřední hřbitov a zavázala se, že na území města nebude provozovat žádnou přepravu svými autobusy, zastaralé poštovní autobusy tak nahradila moderní vozidla s pneumatikami

16. 05. 1930 - dodán autobus Škoda 506 N evid. č. 10

24. 05. 1930 - dodán autobus Škoda 506 N evid. č. 11

02. 08. 1930 - dodán autobus Škoda 506 N evid. č. 12

16. 08. 1930 - dodán autobus Škoda 506 N evid. č. 13

15. 12. 1930 - vyjel motorový vůz Ringhoffer/Křižík evid. č. 51 /ex Praha č. 125/

rok 1930 - dodáno 6 tramvajových motorových ojetých vozů z Prahy evid. č. 46-51 (ex Praha 166, 148, 139, 130, 18 a 125) po opravách ve firmách Ringhoffer a Brožík, vozy evid. č. 46, 47 a 48 v roce 1951 rekonstruovány na jednosměrné


80 let

rok 1935 - zrušena dřevěná čekárna na okraji konečné stanice Bory linky č. 1


75 let

rok 1940 - motorový vůz Brožík/Křižík evid. č. 3 předělán na vlečný a vůz evid. č. 23 na pracovní

13. 12. 1940 - vybudována odstavná kolej na Slovanech (budoucí trať k vozovně)


70 let

17. a 25. 04. 1945 - po náletech anglo-amerických letadel, především na Škodovku, zůstaly značně poškozeny koleje, vozidla a trolejové vedení. Nejvíce utrpěl prostor v Nádražní ulici včetně trolejbusové smyčky, koleje na Slovanské třídě u Motýlí ulice a koleje na Klatovské třídě nad Dobrovského ulicí. Provoz tramvají byl ochromen a jen pomalu po úsecích obnovován. Během května začala rychlá obnova provozu.

17. 12. 1945 - na základě nařízení vlády o šetření elektřinou byl omezen provoz tramvají, od 20 hodin byla stahována část vozů, provoz udržován v 15minutových intervalech, z náměstí Republiky odjížděly vozy vždy ve čtvrt, v půl, ve tři čtvrtě a v celou hodinu, ve 22.30 hodin odjížděly poslední vozy, stejně byly upraveny trolejbusové spoje, které navazovaly na jízdní řády tramvají, vozy linky č. 2 končily po 20. hodině ze Skvrňan na náměstí Republiky

léto 1945 - váleční zajatci vybudovali poslední 4 koleje v neprůjezdné vozovně Slovany, od té doby se teprve využila plná kapacita pro 40 tramvají na deseti kolejích. Předtím na šesti kolejích bylo místo pro 24 tramvají.


65 let

20. - 22. 02. 1950 - DPMP zkrátily na zkoušku interval na lince č. 1 Bory-Slovany v denním provozu od 7.30 do 20 hodin, místo pěti minut, na tři minuty, bylo vypravováno 19 motorových vozů as zvýšené výdaje byly řešeny nevypravením vlečných vozů, ranní dělnický a noční provoz se neměnil

13. 03. 1950 - zařazen trolejbus Škoda 6 Tr2 evid. č. 135, který po vyřazení v roce 1971 byl předán do Technického muzea v Brně a dnes slouží jako provozní exponát

06. 04. 1950 - dodán autobus Škoda 706 RO evid. č. 27

28. 04. 1950 - dodán autobus Škoda 706 RO evid. č. 29

duben 1950 - dodány autobusy Škoda 706 RO evid. č. 28 a 30

01. 05. 1950 - na Svátek práce nejezdila po celý den žádná vozidla MHD

02. - 04. 09. 1950 - DPMP zavedly ke krajské slavnosti budovatelů jednodenní jízdenky, které v ceně 10 Kčs platily na všech linkách k neomezenému počtu jízd v době 4.30 až 20 hodin

30. 09. 1950 - poprvé se na kolejích U Zvonu objevila pomocná prodejna cenných známek na předplatné legitimace (z vlečného tramvajového vozu), také 02. - 03. 10., od 8 do 17.30 hodin, nové legitimace vystavovala pouze stálá prodejna ve Smetanových sadech

15. 11. 1950 - zahájen provoz trolejbusů v 1,5 km novém úseku Lochotín-Košutka, nová linka č. 14 jezdila v trase Košutka-Kopeckého sady-Doudlevce

25. 11. 1950 - zaveden jako první noční provoz jednou tramvají na lince č. 1 Bory-Slovany

26. 11. 1950 - interval trolejbusů linky č. 14 byl v úseku Kopeckého sady-Košutka 20 minut

01. 12. 1950 - denní sazba jízdného na všech linkách byla prodloužena do 22.30 hodin

29. a 30. 12. 1950 - otevřena pomocná prodejna jízdenek v domě U Zvonu č. 4 /také 2. až 4. 1. 1951/

rok 1950 - motorový vůz Brožík/Křižík evid. č. 8 se stal reklamním a pak pracovním

roky 1950 - 1952 - dodány autobusové vleky Karosa D4 evid. č. 54-64


60 let

02. 01. 1955 - prodloužena trolejbusová linka č. 12 ze Skvrňan přes Zátiší na Novou Hospodu a zároveň zrušena dřívější autobusová linka č. 22 ve stejné trase

28. 02. 1955 - začala přeprava zaměstnanců Škodovky a ČSAO od hlavního (tehdy Gottwaldova) nádraží do Koterova autobusovou linkou č. 24

05. 07. 1955 - poprvé vyjely první 2 moderní tramvajové vozy typu T1 evid. č. 101 a 102 na linku č. 2 Skvrňany-Sladkovského třída, po tomto datu se začaly natírat i staré vozy světlejší červenou rumělkovou barvou a vozy dostávaly secesní čísla

10. 04. - 02. 10. 1955 - probíhala rekonstrukce kolejiště na Klatovské třídě od ulice 17. listopadu k Borské ulici, koleje na betonových pásech přeloženy do nové osy

09. 09. 1955 - dodán autobus Škoda 706 RO evid. č. 38

14. 09. 1955 - dodán autobus Škoda 706 RO evid. č. 39

02. 10. 1955 - vozy T1 evid. č. 101 a 102 vyjely poprvé na linku č. 1

15. 11. 1955 - výjezd tramvaje T1 evid. č. 110

17. 11. 1955 - výjezd tramvaje T1 evid. č. 105

20. 11. 1955 - výjezd tramvají T1 evid. č. 103 a 104

25. 11. 1955 - výjezd tramvaje T1 evid. č. 109

07. 12. 1955 - výjezd tramvají T1 evid. č. 106 a 107

23. 12. 1955 - výjezd tramvaje T1 evid. č. 108

30. 12. 1955 - výjezd trolejbusů Škoda 7 Tr6 evid. č. 159-161 (ten už v červeném nátěru)

31. 12. 1955 - k tomuto datu vyřazeny motorové vozy Brožík / Křižík evid. č. 11-20


55 let

13. 01. 1960 - ukončen krátkodobý provoz spřažených souprav 2xT1 na lince č. 1 tehdy ještě s tyčovými sběrači

01. 02. 1960 - vyřazeny z provozu poslední dva tmavozelené trolejbusy Škoda 2 Tr evid. č. 99 a 100 (ex Praha č. 318 a 319) z roku 1938 (v Plzni od roku 1953), vozy byly kromě šejdrů používány především na cvičné jízdy

08. 02. 1960 - zaveden provoz autobusů na linkách "P" Gottwaldovo nádraží-ZVIL a ZVIL-Letná-Doubravka (ZVIL je dnes Škoda)

01. 05. 1960 - zahájen provoz čtyřčlánkové elektrické soupravy E 10.01 PIONÝR typu 35E na pionýrské železnici Lochotín-ZOO, k napájení troleje sloužila měnírna DPMP na Lochotíně (až do roku 1965)

25. 05. 1960 - dodán autobus Škoda 706 RTO evid. č. 46

31. 05. 1960 - vyřazeny motorové tramvaje evid. č. 33, 34 a 37, rovněž i vlečné vozy evid. č. 26-29

02. 06. 1960 - odpoledne jezdily na trolejbusové lince č. 13 vozy s vlečňáky, na Lochotíně byla slavnost

09. 06. 1960 - po průtrži mračen, která způsobila poruchu 7 vozů T1 (evid. č. 103, 105, 110, 119, 124, 129 a 130) vyjely náhradou 3 vozy "trabuko" evid. č. 56, 58 a 63, jeden starý vůz evid. č. 48 a 2 T1 evid. č. 115 a 118 na trať č. 1

10. 06. 1960 - v odpolední špičce bylo vypraveno na trať č. 1 šest vozů "trabuko" (evid. č. 56, 58, 59, 61, 62 a 63) na pořadích 20, 22, 23, 24, 25 a 26

01. 07. 1960 - uskutečnilo se požadované prodloužení linky č. 28 Újezd-Doubravka k Městským lázním

31. 07. 1960 - (neděle) konalo se na Borech na plochodrážním stadionu mistrovství světa, na Skvrňany bylo vypraveno 6 starých tramvají a na Bory 7 vozů "trabuko", 28 vozů T1 a tři staré vozy

14. 09. 1960 - první zkušební jízda spřažené soupravy T2 evid. č. 137+136 ještě s tyčovým sběračem

14. 09. 1960 - zkušební jízda spřažené soupravy T2 evid. č. 134+135 ještě s tyčovým sběračem

23. 09. 1960 - v provozu první dva vozy typu T2 evid. č. 136 a 137

24. 09. 1960 - v provozu další dva vozy typu T2 evid. č. 134 a 135

26. 10. 1960 - DPMP zjišťovaly směry jízd a cíl cesty, na Bory jelo odpoledne 29 vozů T1 a T2, 6 vozů "trabuko" a na Skvrňany 9 starých vozů, posílen byl i provoz trolejbusů

28. 10. 1960 - v provozu bylo spatřeno rekordní množství trolejbusů - 70, autobusů jelo 20 a byl zaznamenán i rekordní počet autobusových vleků - 22. Na lince č. 11 na Ústřední hřbitov jezdilo i následující den 15 starých trolejbusů Škoda 3 Tr3 s rekuperací a jeden autobus, na linku č. 10 bylo vypraveno 5 autobusů

30. 11. 1960 - zařazen do provozu první prototyp trolejbusu Škoda 9 Tr evid. č. 166

01. 12. 1960 - vyřazeny jednosměrné vlečné vozy evid. č. 21, 24 a 25

05. 12. 1960 - dodány autobusy Škoda 706 RTO evid. č. 47-49

01. 12. 1960 - vyřazeny jednosměrné vlečné vozy evid. č. 21, 24 a 25

12. 12. 1960 - v ranní a odpolední špičce zavedena nová autobusová linka ze sídliště na Slovanech (od bývalé restaurace Jalta, dnes z Francouzské ulice), přes Doudlevce na Karlov

15. 12. 1960 - denní sazba posunuta do 23 hodin, noční jízdné 1 Kčs platilo od 23 do 4 hodin, denní jízdenky se uznávaly k přestupu s legitimacemi do 23.30

rok 1960 - v provozu žlutý druhý prototyp trolejbusu Škoda 9 Tr evid. č. 191

rok 1960 - dodány autobusy Škoda 706 RTO evid. č. 46-49

rok 1960 - plzeňská trolejbusová síť byla v ČSSR druhá nejhustší po Praze

rok 1960 - trolejbusy Škoda 7 Tr evid. č. 136-141 prošly v závodě v Plzni-Bolevci rekonstrukcí na typ Škoda 8 Tr z důvodu původní nespolehlivé elektrické polosamočinné výzbroje

rok 1960 - DPMP používaly 56 tramvají, 26 autobusů a 90 trolejbusů, v dopravních špičkách bylo v provozu celkem 157 vozidel, v sedle pouze 56, v podniku bylo zaměstnáno 180 žen jako průvodčí a 17 řidiček.

(po roce 1960 - autobusy Škoda 706 RO evid. č. 24, 25, 26, 30, 32, 38 a 39 prošly GO v závodě SVA Holýšov, obdržely motory typu Š 706 RTO)


50 let

10. 02. 1965 - zařazeny do provozu T3 evid. č. 162 a 163 v S-provozu

16. 03. 1965 - zařazeny do provozu T3 evid. č. 164-167 v S-provozu

25. 03. 1965 - dodán autobus Škoda 706 RTO evid. č. 65

30. 03. 1965 - dodán autobus Škoda 706 RTO evid. č. 66

01. 08. 1965 - vyřazen trolejbus Škoda 3 Tr3 evid. č. 129

25. 08. 1965 - na bocích vozů T1 a T2 začala instalace plechových modrých linkových tabulek s číslem linky, konečnými stanicemi a několika významnějšími průběžnými zastávkami. Na tabulkách byla původně ještě červená přetáčecí šipka. Systém nahradil plátěné boční směrové transparenty v dřevěných rámečcích. Prvním vozem s plechovými tabulkami byla T1 evid. č. 129.

30. 09. 1965 - dodán autobus Škoda 706 RTO evid. č. 67

16. 11. 1965 - zařazeny do provozu T3 evid. č. 168 a 169 v S-provozu

30. 09. 1965 - výjezd trolejbusů Škoda 9 Tr8 evid. č. 204 a 205

14. 10. 1965 - výjezd trolejbusů Škoda 9 Tr8 evid. č. 206-208

12. 11. 1965 - výjezd trolejbusů Škoda 9 Tr8 evid. č. 209 a 211

05. 12. 1965 - vyřazeny trolejbusy Škoda 3 Tr3 evid. č. 123 a 134

16. 12. 1965 - dodány první čtyři autobusy Karosa ŠM 11 evid. č. 68-71

23. 12. 1965 - výjezd trolejbusu Škoda 9 Tr8 evid. č. 212

31. 12. 1965 - výjezd trolejbusu Škoda 9 Tr8 evid. č. 213 prototyp "Sahara"

rok 1965 - ve zkušebním provozu prototyp trolejbusu Škoda T11 evid. č. 214

rok 1965 - v tomto a v příštím roce probíhala rekonstrukce Tylovy ulice v prostoru před hlavní branou Škoda, trolejbusy linky č. 12 jezdily přes Husovo náměstí Husovou třídou (dříve Leninovou) zpět do Tylovy ulice

rok 1965 - dodány modrobéžové autobusové vleky Jelcz PO 1E ev. č. 67-69 (II. obs.)


45 let

12. 01. 1970 - výjezdy trolejbusů typu Škoda 9 Tr14 evid. č. 241-242

16. 01. 1970 - dodány autobusy Karosa ŠM 11 evid. č. 99-101

20. 01. 1970 - dodán zájezdový autobus Škoda 706 RTO Lux evid. č. 121

03. 02. 1970 - výjezdy trolejbusů typu Škoda 9 Tr15 evid. č. 243-246

07. 02. 1970 - dodána T3 evid. č.172 už s pokladnou průvodčího

18. 02. 1970 - vyřazen trolejbus Škoda 3 Tr1 evid. č. 103 a Škoda 3 Tr3 evid. č. 126

18. 02. 1970 - dodán jednodvéřový autobus Škoda 706 RTO MTZ evid. č. 102

15. 04. 1970 - vyřazen trolejbus Škoda 3 Tr3 evid. č. 116

30. 04. 1970 - dodány autobusy Karosa ŠM 11 evid. č. 103-105

14. 05. 1970 - vyřazen trolejbus Škoda 3 Tr3 evid. č. 118

15. 05. 1970 - vyřazen trolejbus Škoda 3 Tr3 evid. č. 120

25. 05. 1970 - vyřazen autobus Škoda 706 RO evid. č. 39

18. 08. 1970 - vyřazen trolejbus Škoda 3 Tr3 evid. č. 128

03. 09. 1970 - dodány autobusy Škoda 706 RTO MTZ evid. č. 106-108

09. 09. 1970 - vyřazen autobus Škoda 706 RO evid. č. 38

17. 09. 1970 - dodán jednodvéřový autobus Škoda 706 RTO MTZ evid. č. 109

29. 10. 1970 - zařazen trolejbus Škoda T11/0 evid. č. 248 (ex Brno č. 55), dnes opět v Technickém muzeu Brno, kde je provozním exponátem

15. 12, 1970 - vyřazen autobus Škoda 706 RO evid. č. 41

21. 12. 1970 - v provozu trolejbus Škoda 9 TrT14 (BKR) evid. č. 247

25. 12, 1970 - vyřazen autobus Škoda 706 RO evid. č. 43

28. 12. 1970 - dodány jednodvéřové autobusy Škoda 706 RTO MTZ evid. č. 110 a 111

rok 1970 - po havárii vozu T1 evid. č. 133 na Slovanech byla tramvaj vyřazena


40 let

01. 02. 1975 - po dvaceti letech byla uvedena do provozu nová trolejbusová linka č. 15 Městské lázně-Lobzy, jejíž součástí byl nově vystavěný úsek Pietas-Lobzy, Pod Vrchem a současně byla zrušena smyčka Pietas, zároveň byla zrušena autobusová linka 10A mezi Těšínskou a Lobzy Pod Vrchem

26. 05. 1975 - zaveden zkušební provoz spřažených souprav 2xT3 na lince č. 1, první soupravu tvořily vozy evid. č. 163+177(p)

31. 05. 1975 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11 evid. č. 97

17. 06. 1975 - zařazeny do provozu trolejbusy Škoda 9 Tr20 evid. č. 269-271

30. 06. 1975 - vyřazen autobus Škoda 706 RTO evid. č. 48

01. 07. 1975 - zařazeny do provozu trolejbusy Škoda 9 Tr20 evid. č. 272-278

30. 07. 1975 - dodán hnědokrémový autobus Karosa ŠL 11 Turist evid. č. 154

08. 08. 1975 - vyřazen autobus Škoda 706 RTO evid. č. 59

25. 08. 1975 - zaveden pravidelný provoz tří spřažených souprav 2xT3 na lince č. 1

25. 08. 1975 - dodány autobusy Karosa ŠM 11 evid. č. 155-157

srpen 1975 - do provozu zařazeny dva ojeté trolejbusy Škoda 8 Tr9 a 8 Tr1 z DPML evid. č. 98 (II. obs.) a 99 (II. obs.)

02. 09. 1975 - dodány autobusy Karosa ŠM 11 evid. č. 158-160

18. 09. 1975 - dodány autobusy Karosa ŠM 11 evid. č. 161-165

30. 09. 1975 - vyřazeny autobusy Škoda 706 RTO evid. č. 57, 58, 60 a 65 a Škoda 706 RTO MTZ evid. č. 72, trolejbus Škoda 9 Tr0 evid. č. 193

01. 10. 1975 - zavedeny nové autobusové linky:
č. 32 Slovany-Lobzy-Doubravka-Bolevec-Orlík,
č. 33 Bory-Náměstí Republiky-Lochotín-Bolevec-Orlík,
č. 34 Kotkova-Náměstí Republiky-Lochotín-Bolevec-Orlík,
zanikla naopak linka A na objednávku pro zaměstnance Škoda mezi hlavním závodem a Orlíkem a linka B

30. 10. 1975 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11 evid. č. 89 a 90

31. 10. 1975 - vyřazen autobus Škoda 706 RTO evid. č. 66, Škoda 706 RTO MTZ evid. č. 73 a autobusy Karosa ŠM 11 evid. č. 92 a 96

15. 12. 1975 - dodány modrokrémové autobusy Karosa ŠL 11 evid. č. 166-169 jednodvéřové

prosinec 1975 - dodáno osm vozů T3 evid. č. 189-196 s pokladnou průvodčího

rok 1975 - vyřazeny trolejbusy Škoda 8 Tr3 evid. č. 162, 8 Tr5 evid. č. 165, Škoda 7 Tr4 ev. č. 151, 7 Tr6 evid. č. 160, Škoda 9 Tr0 evid. č. 192, Škoda 9 Tr3 evid. č. 200

rok 1975 - na všech trolejbusových tratích už fungoval samoobslužný provoz


35 let

31. 01. 1980 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11 evid. č. 135

01. 03. 1980 - z důvodu rekonstrukce Rooseveltova mostu změněny linky 13A, 14, 20R a 34, které byly přesměrovány z ulice Otýlie Beníškové do Sadů Pětatřicátníků a na most generála Pattona, linka 13A otáčela v centru objetím Prešovskou, náměstím Republiky, Františkánskou do Goethovy ulice, kde byla konečná, zpět jela po Americké do sadů Pětatřicátníků, část spojů linky č. 14 byla vedena ze sadů Pětatřicátníků na Košutku

18. 06. 1980 - dokončena rekonstrukce Rokycanské třídy, trolejbusy linek č. 11 a 15 byly přeloženy z Těšínské ulice na Rokycanskou třídu a trolejový úsek mezi Těšínskou ulicí a Pietasem byl snesen

07. 07. 1980 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11 evid. č. 140-142

05. 08. 1980 - vyřazen trolejbus Škoda 9 Tr10 evid. č. 215

25. 08. 1980 - dodány ojeté pražské vozy T1 evid. č. 11-15 (také poškozený vůz č. 16 na ND), všechny II. obsazení (ex Praha č. 5039, 5071, 5098, 5105, 5132 a 5056) , tramvaje z let 1954-1956 najezdily v Praze přes 1 000 000 kilometrů, nejvíce měl najeto vůz T1 evid. č. 24 (ex Praha 5111, dodaný v r. 1981) - 1 254 000 kilometrů

29. 08. 1980 - dodány autobusy Karosa ŠM 11 MOC evid. č. 285-289

01. 09. 1980 - slavnostně zahájen provoz na novém úseku linky č. 4 Pod Záhorskem-Košutka historickým vozem Křižík evid. č. 18

29. 09. 1980 - vyřazen trolejbus Škoda 9 Tr18 evid. č. 256

02. 10. 1980 - zařazeny trolejbusy Škoda 9 TrHT28 evid. č. 325, 333, 336

04. 10. 1980 - zařazen trolejbus Škoda 9 TrHT28 evid. č. 338

07. 10. 1980 - zařazeny trolejbusy Škoda 9 TrHT28 evid. č. 326, 327, 330. 332, 335, 339

10. 10. 1980 - zařazeny trolejbusy Škoda 9 TrHT28 evid. č. 328, 329, 334

12. 10. 1980 - zařazeny trolejbusy Škoda 9 TrHT28 evid. č. 331, 337

27. 10. 1980 - vyjela pražská T1 evid. č. 13 (II.) ex Praha č. 5098/

28. 10. 1980 - vyjela pražská T1 evid. č. 15 (II.) /ex Praha č. 5132/

31. 10. 1980 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11 evid. č. 145

30. 11. 1980 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11 evid. č. 144 a146

09. 12. 1980 - vyjel první prototypový trolejbus typu Škoda 14 Tr0 evid. č. 340 /I./ (roku 1981 do DSZO pod č. 26)

25. 12. 1980 - vyjela pražská T1 evid. č. 14 (II.) /ex Praha č. 5105/

30. 12. 1980 - vyjely pražské T1 evid. č. 11 (II.) a 12 (II.) /ex Praha č. 5039 a 5071/

31. 12. 1980 - vyřazen trolejbus Škoda 9 TrH25 evid. č. 283 (I.)

prosinec 1980 - vyřazeny trolejbusy Škoda 9 Tr14 evid. č. 235, 241, 9 Tr15 evid. č. 244

rok 1980 - dodán trolejbus Škoda 14 Tr evid. č. 340 (II. obs.)

rok 1980 - vyřazeny trolejbusy Škoda 9 Tr12 evid. č. 221, 223, 224, 226, 226, Škoda 9 Tr13 evid. č. 228-234, 9 Tr14 evid. č. 236-239, Škoda T11/0 ev. č. 248

rok 1980 - ukončení objížďky na trolejbusové lince č. 12 přes Husovo náměstí a Husovu třídu z důvodu rekonstrukce Tylovy ulice


30 let

30. 01. 1985 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11 MOC evid. č. 244, 245 a 250

21. 02. 1985 - výjezd deseti vozů T3CS evid. č. 246-255 už s instalovaným zařízením pro couvání u zadní plošiny

28. 02. 1985 - vyřazena z provozu T1 evid. č. 124

únor 1985 - ve vozovně Slovany sešrotována první T3 evid. č. 162 (po velké nehodě v roce 1981)

01. 03. 1985 - vyřazeny z provozu plzeňské vozy T1 evid. č. 112, 119 (najela nejvíce - 948 857 km) a evid. č. 130

03. 03. 1985 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11 MOC evid. č. 235

18. 03. 1985 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11 MOC evid. č. 238 a 239

březen 1985 - ve vozovně Slovany sešrotována T1 evid. č. 111

01. 04. 1985 - vyřazeny z provozu T1 evid. č. 126 a 129

01. 05. 1985 - vyjel trolejbus Škoda 14 Tr05 evid. č. 377, jako první měl nezávislou brzdu

31. 05. 1985 - dodány autobusy Karosa B 731 evid. č. 333-338

17. 06. 1985 - vyřazena z provozu T2 evid. č. 154

18. 06. 1985 - zahájen provoz nové autobusové linky č. 33 Košutka-FN Lochotín

28. 06. 1985 - dodány autobusy Karosa B 731 evid. č. 339-347

01. 07. 1985 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11 MOC evid. č. 234

15. - 25. 07. 1985 - na zkušebních jízdách v Plzni byl kloubový trolejbus Škoda-Sanos

18. 07. 1985 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11 MOC evid. č. 249

31. 07. 1985 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11 MOC evid. č. 271

červenec 1985 - ve vozovně Slovany sešrotována pražská T1 ev.č. 26 (II.) /ex Praha č. 5121/

04. 08. 1985 - změněna trasa autobusové linky č. 33 Nejedlého sady (sady 35)-FN Lochotín

07. 08. 1985 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11 MOC evid. č. 272

01. 10. 1985 - vyřazen modrobéžový dvoudvéřový autobus Karosa ŠL 11 evid. č. 259

14. 10. 1985 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11 evid. č. 205

01. 12. 1985 - zastavena autobusová doprava přes Tyršův most v Doudlevcích, postižena byla linka č. 21, která vedla v nové trase Doudlevce-Bory-Litice-Radobyčice, do tohoto dne byla konečná linky č. 21 v křižovatce Zborovská x Průmyslová

říjen 1985 - ve vozovně Slovany sešrotována pražská T1 evid. č. 13 (II.) /ex Praha č. 5098/

rok 1985 - v ÚD v Cukrovarské ulici v 12/1985 sešrotován pražský vůz T1 ev. č. 22 (ex Praha č. 5089), který měl být původně zachován a umístěn v mateřské škole v Habrové ulici na hraní dětem. Mohl být zachován poslední vůz T1 pražské úpravy, o který by pražské muzeum mělo dnes asi zájem. V ÚD byl sešrotován též vůz T1 evid. č. 118.

rok 1985 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11 evid. č. 217, odstaveny trolejbusy Škoda 14 Tr0 evid. č. 347 a 350

prosinec 1985 - dodáno dalších deset vozů T3CS evid. č. 256-265

rok 1985 - ukončeny zkušební jízdy prototypu kloubového vozu Škoda 15 Tr testovacího evid. č. 500

rok 1985 - T1 evid. č. 129 se stala pracovním vozem vrchní stavby, byla používána i ke sněhovému pluhu


25 let

začátek roku + jaro 1990 - na nových tramvajových kolejích budoucí linky č. 1 v úseku Mozartova-Bolevec probíhaly zkušební jízdy nových 12 tříčlánkových vozů KT8D5 evid. č. 288-299 a též i zácvik řidičů

15. 01. 1990 - zkušební jízda kloubové tramvaje KT8D5 evid. č. 294

29. 01. 1990 - zkušební jízda kloubové tramvaje KT8D5 evid. č. 289

leden 1990 - zařazen trolejbus Škoda 14 TrM evid. č. 438

01. 02. 1990 - zkušební jízda kloubové tramvaje KT8D5 evid. č. 288

08. 02. 1990 - zkušební jízda kloubové tramvaje KT8D5 evid. č. 290

14. 02. 1990 - tříčlánkové tramvaje KT8D5 evid. č. 288-290 a 294 absolvovaly TBZ

20. 02. 1990 - zkušební jízda kloubové tramvaje KT8D5 evid. č. 293

21. 02. 1990 - zkušební jízda kloubové tramvaje KT8D5 evid. č. 299

únor 1990 - ve vozovně Slovany sešrotována tramvaj T2 evid. č. 153

únor 1990 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11 MOC evid. č. 298

06. 03. 1990 - zkušební jízda kloubové tramvaje KT8D5 evid. č. 296

19. 03. 1990 - zkušební jízda kloubové tramvaje KT8D5 evid. č. 298

28. 03. 1990 - zkušební jízda kloubové tramvaje KT8D5 evid. č. 292

29. 03. 1990 - odstřelena měnírna Pietas, ta původní musela ustoupit rozšíření a výstavbě nové komunikace

31. 03. 1990 - nahrazena výhybka v sadech Pětatřicátníků rovnou kolejí, jednalo se o nepoužívané odbočení z tratě č. 4 ve směru z Bor na Palackého náměstí

01. 04. 1990 - dodán modrobílý autobus Karosa C 734 evid. č. 100 (II. obsazení)

09. - 27. 04. 1990 - probíhala rekonstrukce tramvajových tratí v Pražské a Zbrojnické ulici a tramvaje jezdily po provizorním kolejišti od Zvonu Dřevěnou ulicí, přes náměstí Republiky do Solní ulice, mezi kostelem sv. Bartoloměje a radnicí byly zřízeny zastávky na panelech

11. 04. 1990 - zkušební jízda kloubové tramvaje KT8D5 evid. č. 295, byla to poslední zkušební jízda ze série 12 vozů KT8D5 za přítomnosti techniků z ČKD Praha

26. 04. 1990 - zavedena nová autobusová linka č. 41 do sídliště Vinice (točka u Brněnské), vyjížděla od bývalého nádraží ČSAD v Husově ulici před Divadlem J. K. Tyla

04. 05. 1990 - poprvé v provozu s cestujícími první KT8D5 evid. č. 297 na lince č. 4

06. 05. 1990 - vykolejila a porazila sloup trolejového vedení souprava evid. č. 227+228 před rondelem při jízdě z Košutky do centra města

květen 1990 - výjezd s cestujícími i ostatních jedenácti KT8D5 evid. č. 288-296, 298 a 299

25. 05. 1990 - zrušeny autobusové linky č. 13 A a 14

26. 05. 1990 - slavnostně zahájen provoz na nové přesměrované tramvajové lince č. 1 (Slovany-Bolevec) historickou tramvají Křižík evid. č. 18 a novou KT8D5 evid. č. 291, v úseku Mozartova-Bolevec začal provoz s cestujícími

26. 05. 1990 - vyjela nejdelší polookružní (20. 3 km) autobusová linka č. 30 Bory-Košutka, Krašovská, která vedla z Bor přes Doudlevce, Slovany, Doubravku a Bolevec na Košutku, tehdy ještě Žlutickou ulicí, místo linky č. 14 byla zavedena linka č. 40, výstup byl u Muzea, nástup pak v Goethově ulici, od FN Lochotín na Košutku jela po lince č. 33, která předtím jezdila od Zvonu k FN Lochotín, linka č. 33 tak začínala i končila v Goethově ulici resp. u Muzea, linka č. 20 opustila lokalitu U Zvonu a přemístila se k bývalému planetáriu (dnes Okresní soud, spoje vedené na Bílou Horu přes Roudnou zajišťovala nová linka č. 39, která vyjížděla společně s linkou č. 41 z Husovy ulice u DJKT, linka č. 28 už nejezdila od Zvonu, jezdila Anglickým nábřežím a Americkou k CAN, spojení Škody JS s centrem bylo zajišťováno několika spoji linky č. 34, od konečné linky č. 1 Bolevec k závodu Škoda JS Orlík začala jezdit linka č. 38

26. 05. 1990 - zahájen provoz tramvají typu KT8D5 na lince č. 4 v pracovních dnech, prvními vozy byly evid. č. 292 a 297

květen 1990 - ve vozovně Slovany sešrotována tramvaj T2 evid. č. 145

28. 06. 1990 - dodány autobusy Karosa B 732 evid. č. 399-401

13. 07. - 23. 08. 1990 - probíhala rekonstrukce tramvajové trati č. 4 na Klatovské třídě v úseku od synagogy na Masarykovo náměstí. V úseku Bory-Masarykovo náměstí jezdily přes den vozy KT8D5, vozy linky č. 4 z Košutky do centra otáčely přes Palackého náměstí a kolem synagogy se vracely zpět k poště. Ze sadů Pětatřicátníků na Masarykovo náměstí jezdila přes den NAD. V noci jezdila NAD ze sadů Pětatřicátníků až na Bory. Na Borech byly dočasně deponovány KT8D5 evid. č. 288, 289, 290, 291, 293 a 299

13. 07. 1990 - zahájena dlouhodobá rekonstrukce (do 28. 06. 1991) kolejiště v Prešovské ulici, na jižní straně náměstí Republiky a ve Zbrojnické ulici. Z Bolevce se jezdilo přes Palackého náměstí, kolem synagogy a přes sady Pětatřicátníků k poště do Solní (zpětná kolej byla položena vlevo na chodníku) a přes náměstí Republiky obloukem na provizorium v Dřevěné ulici a ke Zvonu. Ze Skvrňan od Palackého náměstí se jezdilo obdobně. Zároveň byla zrušena druhá odbočná kolej na jižní straně náměstí Republiky.

srpen 1990 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11 MOC evid. č. 280

03. 09. 1990 - upraveno vedení linky č. 28 v centru mezi ulicí U Prazdroje a CAN, nově jezdila Jízdeckou ulicí přes sady Pětatřicátníků a DJKT

01. 10. 1990 - vyřazena T3 evid. č. 169

31. 10. 1990 - dodány autobusy Karosa B 731 evid. č. 402-410

12. 11. 1990 - začala se používat nová odstavná plocha pro trolejbusy na bývalém hřišti v Cukrovarské ulici, předtím byly trolejbusy odstavovány též v ulicích Černická, Heldova, Presslova, Cukrovarská a případně i na Doudlevecké třídě

18. 11. 1990 - vyřazena T3 evid. č. 171

listopad 1990 - ve vozovně Slovany sešrotována tramvaj T2 evid. č. 148

19. 12. 1990 - dodán zájezdový žlutobílý autobus Karosa LC 735 evid. č. 411

prosinec 1990 - v provozu trolejbusy Škoda 14 TrM evid. č. 439-445,

rok 1990 - autobusová linka č. 14 byla nahrazena linkou č. 33 Goethova-sady 35-FN Lochotín-Košutka, Krašovská v pracovní dny + několik spojů v neděli odpoledne, zavedena byla i posilová linka č. 40 po stejné trase ve špičce, nezajížděla však k FN

rok 1990 - dodány trolejbusy Škoda 14 Tr evid. č. 438-445

rok 1990 - dodány Karosy B 732 evid. č. 399-410 a žlutá Karosa LC 735 evid. č. 411

rok 1990 - vyřazeny trolejbusy Škoda 9 TrH25 evid. č. 301, 303, 306-310


20 let

20. 01. 1995 - poprvé použity nové samolepky pro evidenční čísla ve žluté barvě s černými číslicemi a černým orámováním. První byla rekonstruovaná souprava T3 z Mostu evid. č. 107+108 (II. obs.), (první ex Most pův. T1 č. 217 z roku 1957, druhá pův. T2 č. 262 z roku 1962, obě v roce 1976 dostaly karosérie T3)

leden 1995 - vyřazeny autobusy Karosa B 731 evid. č. 351, 353, 356 a 359

08. 02. 1995 - odstaveny trolejbusy Škoda 14 Tr01 evid. č. 362, 363, 369 a poté sešrotovány

únor 1995 - odstaven trolejbus Škoda 14 Tr01 evid. č. 375 (do Ternopilu č. 130)

01. 04. 1995 - výjezd soupravy T3 evid. č. 105+106 (II. obs.), ex Praha č. 6404 (r. 1964) a č. 6473 (r. 1965), obě rekonstruované v Ostravě

květen 1995 - začaly zkušební jízdy bez cestujících NP prototypu kloubového trolejbusu Škoda 22 Tr

30. 06. 1995 - vyřazena T3 evid. č. 167

červen 1995 -vyřazen modrokrémový dvoudvéřový autobus Karosa ŠL 11 evid. č. 283

01. - 15. 07.1995 - probíhala oprava trati v Pražské ulici v úseku Denisovo nábřeží-U Zvonu, linka č. 1 jezdila v úseku Bolevec-U Zvonu a linka č. 2 byla provozována ve dvou úsecích, mezi Skvrňany a točkou U Zvonu jezdily soupravy, z Mikulášského náměstí na Světovar pak vozy KT8D5, linky č. 3 a č. 5 nebyly vypravovány. Z Anglického nábřeží jezdila NAD Americkou třídou k Hlavnímu nádraží ČD a dále po lince č. 1 na náměstí M. Horákové, trolejbusové linky č. 10 a 13 byly vedeny od Gambrinusu k Mrakodrapu po lince č. 16 Šumavskou ulicí

počátek července až začátek srpna 1995 - proběhla rekonstrukce tramvajové koleje ve směru z centra na mostě generála Pattona a Karlovarské třídě v úseku od mostu k ulici Pod Záhorskem, linky č. 3, 4 a 5 byly vedeny obousměrně po koleji ve směru do centra

17. 07. 1995 - nevyhovující točka linky č. 39 v Křimicích na Zámeckém náměstí byla nahrazena novým obratištěm v Prvomájové ulici

počátek srpna až 08. 10. 1995 - byla pak rekonstruována na Karlovarské třídě kolej ve směru do centra a jezdilo se obousměrně po zrekonstruované koleji z centra

srpen 1995 - vyřazen autobus Karosa B 731 evid. č. 349

01. - 28. 10. 1995 - na zkušební jízdy s cestujícími vyjel kloubový NP prototypový trolejbus Škoda 22 Tr testovacího č. 999, který v současnosti jezdí po repasi v Ústí nad Labem pod evid. č. 601. V Plzni jezdil na linkách č. 11 a 16.

říjen 1995 - vyřazeny trolejbusy Škoda 14 Tr01 evid. č. 371, 372 (pak Lugansk č. 248, 249)

01. 12. 1995 - vyřazen autobus Karosa B 731 evid. č. 354

04. 12. 1995 - vyjelo prvních 6 kloubových trolejbusů typu Škoda 15 TrM evid. č. 466-471

18. 12. 1995 - dodán modrožlutý vůz pro přepravu imobilních občanů Karosa C 734 ev. č. 432 se zařízením pro vozíčkáře

rok 1995 - vyjela rekonstruovaná souprava T3GM evid. č. 274+275 s výzbrojí TV8

rok 1995 - probíhaly zkušební jízdy modernizované prototypové T3M evid. č. 246 s IGBT ze Škoda DT, vůz měl výklopné dveře, transparenty Brose a litou podlahu, 30. 12. 1995 v noci vůz havaroval pod Rondelem na Karlovarské třídě, když narazil do stojící porouchané soupravy T3CS evid. č. 278+279

rok 1995 - v roce sešrotovány jedny z nejstarších vozů T3 evid. č. 161, 163, 166, 167, také vůz evid. č. 172, z provozu byl vyřazen jako poslední T3 evid. č. 167, používaný k cvičným jízdám, šrotování vozů proběhlo ve vozovně Slovany, sešrotován tam byl i vůz T2 evid. č. 139, který byl určen jako historický a na kterém byly už vykonány v roce 1991 renovační práce včetně základního nátěru v rozsahu 80. hodin

rok 1995 - vyřazeny autobusy Karosa B 731 evid. č. 324 a 328, vyřazeny trolejbusy Škoda 14 Tr01 ev. č. 373 a 374 (do Lugansku č. 246 a 249)


15 let

25. 01. 2000 - výjezd tramvaje Astra (typu LTM 10.08) evid. č. 304

26. 01. 2000 - výjezd tramvaje Astra (typu LTM 10.08) evid. č. 305

31. 01. 2000 - výjezd tramvaje Astra (typu LTM 10.08) evid. č. 307

07. 02. 2000 - výjezd tramvaje Astra (typu LTM 10.08) evid. č. 306

10. 03. 2000 - v provozu prototypový trolejbus Škoda 21 TrACI evid. č. 479 (I)

03. 04. 2000 - v provozu nová zastávka l. č. 12 Zátiší, Línská ve směru k Nové Hospodě

25. 04. - 18. 06. 2000 - probíhala rekonstrukce ulice Otýlie Beníškové, linka č. 20 byla ve směru Křimice / Radčice odkloněna ulicemi Malická-Pod Všemi Svatými-Rooseveltův most-sady 5. května-Fugnerova-Anglická nábřeží do Americké, ve směru Bílá Hora jely autobusy přes sady 35-sady 5. května-Rooseveltův most-ulice Na Roudné

01. 08. 05. + 01. 08. - 03. 09. 2000 - rekonstruovala se Koterovská třída (Částkova-Slovanská alej), linky č. 22 a 51 odkloněny ze Slovanské aleje Skladovou a Jasmínovou ulicí k pekárnám na Koterovskou třídu

09. 05. - 22. 07. 2000 - rekonstrukce mostu v Lobezské ulici, provoz umožněn pouze autobusům linky č. 30 jedním pruhem na semafory, 22. 07. jezdila linka objížďkou Částkova-Sušická-Božkovské nám.-K Hrádku-Rokycanská tř.-Masarykova třída-Staniční

17. 05. 2000 - vyřazeny autobusy Karosa B 731 ev. č. 326, 339-342, 345-346. 358, 360, 362

26. 05. 2000 - proběhla rozlučková jízda soupravami T3 na linkách č. 3 Košutka-Malesická (evid. č. 203+193) a č. 5 Bolevec-Malesická (evid. č. 105+106)

27. 05. 2000 - zavedena nová autobusová linka č. 32 z Bor přes Tyršův most do Radobyčic s vybranými spoji do Podhájí /náhrada za zrušenou linku č. 35/, zároveň zrušena linka IDP č. 106 obsluhovanou ČSAD, byla rovněž změněna trasa linky Z "malý okruh", místo přes Smetanovy sady a kolem DJKT jezdila obousměrně po Anglickém nábřeží, Americkou a Tylovou ulicí

květen 2000 - sešrotovány na Slovanech vozy T3 evid. č. 185 a 186, které byly pouze pět let po nepovedené GO

19. 06. - 01. 08. 2000 - rekonstrukce Masarykovy třídy (Moravská-Mohylová), linka č. 30 odkloněna z Masarykovy třídy Těšínskou a Staniční ulicí do Mohylové ulice, ve Staniční zřízena náhradní zastávka, linka č. 28 je odkloněna z Mohylové ulice Staniční a Sadovou ulicí na Habrmannovo náměstí

01. 07. 2000 - zaveden provoz sólo tramvají na lince č. 1 Slovany-Bolevec

01. 07. 2000 - za jízdu bez dokladu stanovena přirážka 1000 Kč, do 10 dnů 300 Kč, při zapomenutí platné legitimace je přirážka 40 Kč

01. 07. - 01. 08. 2000 - výluka na linkách č. 10 a 16 z důvodu rekonstrukce Masarykovy třídy v úseku OD Centrum-Mohylová ulice, linka č. 16 jezdila z Bor do Doubravky, Na Dlouhých, linka č. 10 byla zrušena a nahrazena NAD 16A do smyčky Doubravka, Zábělská. Masarykova třída získala nový povrch vozovky, nové chodníky a zeleň, zastávka IV. poliklinika linky č. 16 byla posunuta za křižovatku s Mohylovou ulicí

02. 07. 2000 - probíhala rekonstrukce Štefánikovy ulice, trolejbusová linka č. 13 jezdila ve zkrácené trase Lobzy-Čechurov, rozcestí. Ze smyčky Čechurov byla zavedena NAD č. 13A po trase Nepomucká-K Plzenci-Štefánikova-Černice

02. 07. - září 2000 - při rekonstrukci Goethovy ulice jezdily trolejbusy linky č. 13 ve směru Čechurov přes Anglické nábřeží, v opačném směru Americkou třídou a Šumavskou ulicí, konečná prodloužené linky č. 14 byla přeložena z Goethovy ulice až na Husovo náměstí

10. 07. 2000 - v rámci rekonstrukce byly vytrhány tramvajové koleje v Goethově ulici - pozůstatek manipulační trati do ústředních dílen, před 29. 06. 1949 linky č. 3 Lochotín-Doudlevce

17. 07. - 06. 08. 2000 - zastaven provoz na lince č. 14 z důvodu opravy Zborovské třídy v úseku Samaritská- Průmyslová, rekonstruovaným úsekem projížděla pouze linka č. 13

17. 07. - 29. 08. 2000 - linka č. 22 odkloněna v Doudlevcích ulicemi Průmyslová, Zborovská a třídou E. Beneše

18. 07. 2000 - zavedena nová autobusová linka T od CAN k hypermarketu TESCO

24. 07. - 11. 09. 2000 - uzavřena byla silnice v Tlučné, linka č. 55 zkrácena jen do zastávky Tlučná, U Zahradníka, od 12.09 do 22. 09. byla ukončena před kapličkou

červenec 2000 - zemními pracemi zahájena výstavba trolejbusové smyčky Tyršův most

červenec 2000 - sešrotován trolejbus Škoda 14 Tr07 evid. č. 395

červenec 2000 - zcela výjimečně byly na linku č. 12 vypravovány i kloubové trolejbusy Škoda 15 Tr, v té době nejezdila linka č. 10.

29. 08. 2000 - jsou v provozu nově zrekonstruované zastávky linek č. 13, 14 a 22, zastávka trolejbusů linek č. 13 a 14 Doudlevce, Májová byla zrušena

16. 08. 2000 - odvezen z Plzně do Prahy historický vůz evid. č. 80 "Tereza" (ex Praha ev. č. 2077), kde byl po renovaci na kavárnu soukromým majitelem umístěn na Václavském náměstí

04. 09. 2000 - zavedena zkušební autobusová linka P pro zaměstnance pošty v Křimicích od dnešní Pařížské přes sady Pětatřicátníků do Křimic /provoz ukončen do konce roku/

říjen 2000 - ukončen zkušební provoz prototypu NP trolejbusu Škoda 21 TrACI evid. č. 479 (I) s dieselagregátem (později v DPHK jako č. 50)

říjen 2000 - vyřazeny trolejbusy Škoda 14 Tr07 evid. č. 382 (do Lugansku č. 227) a evid. č. 400 (do Lugansku č. 242)

IV. čtvrtletí 2000 - osazeno několik trolejbusových výhybek s dálkovým ovládáním rádiovým signálem

22. 11. 2000 - výjezd posledních tří tramvají Astra (LTM 10.08) evid. č. 308-310

01. 12. 2000 - zprovozněna nově vybudovaná smyčka trolejbusové linky č. 14 Tyršův most

01. 12. 2000 - linkami č. 28 a 39 začala být obsluhována nová obousměrná zastávka Na Rychtářce

22. 12. 2000 - odstaven prototypový trolejbus Škoda 15 Tr evid. č. 414 (později muzejní)

31. 12. 2000 - dodány autobusy Škoda 21Ab evid. č. 465-467

prosinec 2000 - vyřazen trolejbus Škoda 14 Tr07 evid. č. 388 a sešrotován vůz evid. č. 387

rok 2000 - v DPML proběhly první VP vozů KT8D5 evid. č. 289, 292, 295 a 298

rok 2000 - všechny čelní tramvajové vozy byly vybaveny tachografy

rok 2000 - vyřazeny vozy T3 :103-106 (II.), 173, 176, 184-186, 193, 197, 201 a 203


10 let

01. 01. 2005 - ve všech vozech začaly naplno pracovat přístroje na výdej jízdenek pomocí Plzeňské karty, tzv. cardman, v MHD bylo tedy spuštěno elektronické odbavování cestujících

20. 01. 2005 - po 22. hodině u stanice Dobrovského, Klatovská vznikl požár na tramvaji T3R.P evid. č. 286, příčinou byl zkrat na linkovém stykači

28. 02. 2005 - změna vedení autobusové linky č. 22, od FN Bory ke Škodě V. brána začala jezdit Dobrovského ulicí, ul. V Bezovce, Mánesovou, přes nám. Českých bratří a Němejcovu ulici do Borské (zrušeny zastávky na Chodském náměstí a před Jižním předměstím v Borské ulici)

01. 03. 2005 - zavedena bezplatná přeprava na lince C ze sadů Pětatřicátníků k hypermarketu Carrefour na Borských polích, jezdil na ní autobus Škoda 21Ab evid. č. 448 po 60 minutách od 8 do 21 hodin, linka jela zpět Sukovou, Edvarda Beneše a po lince č. 16 a dále do Husovy a kolem CAN a přes Palackého náměstí

14. 03. 2005 - zaveden provoz vybraných spojů linky č. 13 k OC Olympia v Černicích, jelo tam šest pořadí garantovaných NP spojů od zastávky Černice, K Plzenci ulicí K Plzenci k OC na dieselagregát, při cestě zpět se nasazovaly sběrače až v zastávce Černice, Fialková

31. 03. 2005 - zajímavá reklamní aktivita PMDP: vozy T3 evid. č. 183 a 179 byly uvnitř opatřeny reklamou Poštovní spořitelny, byly zaplněny plakátové boxy nad okny, clipboardy na kabině řidiče, sedačky byly polepeny logem a reklama byla i na stropě

01. 04. 2005 - začala rekonstrukce Mohylové ulice mezi Masarykovou třídou a ulicí Na Dlouhých, konečná linky č. 10 byla přeložena před kruhový objezd, na lince jezdily pouze NP trolejbusy Škoda 21TrACI s dieselagregátem

06. 04. 2005 - dodán bílý zájezdový autobus Karosa LC 956 evid. č. 488

11. 04. 2005 - naposled v provozu červenokrémový trolejbus Škoda 14 Tr08 ev. č. 406 jeho odesláním do Archangelska, počítalo se s ním na muzejní vůz

22. 04. 2005 - ukončen provoz linky S1 Interspar-sady 35-Hl. nádraží ČD-Interspar

23. 04. 2005 - změněny trasy autobusových linek a rozšířen provoz do okolních obcí:
28 - Malesice-Radčice-CAN-sady 35-Bukovec, papírna
33 - / Město Touškov-Kozolupy-Vochov/ -Křimice-CAN-Muzeum- FN Lochotín-Košutka, Krašovská
34 - Škoda JS-Bolevec-sady 35-(Hl. nádraží ČD - poslední spoj večer v pd)
35 - CAN - Křimice
39 - Košutka, Krašovská-FN Lochotín-Muzeum-Americká-Bílá Hora-/vybrané spoje Zruč-Senec/
49 - nová linka: Doubravka, Zábělská-Červený Hrádek-U Tesca
52, 53, 54 - vybrané spoje těchto linek prodlouženy k Intersparu
linka č. 24 - Bory-ZČU, zaveden celodenní 10minutový interval,
zrušena linka S1

27.- 28. 04. 2005 - v noci vyjmuta výhybka z nezatrolejovaného obratiště U Zvonu, nahrazena rovnou kolejí

duben 2005 - odstaven trolejbus Škoda 14 Tr08 evid. č. 416 (do DP Archangelsk)

konec dubna 2005 - na všech vozidlech PMDP instalovány nové samolepky s provozními nápisy v češtině i angličtině (před Slavnostmi svobody v květnu a Světovou turistickou olympiádou koncem července)

07. 05. 2005 - zavedena autobusová linka č. 57 mezi konečnou linky č. 12 Božkov a Letkovem

01. 05. 2005 - v sobotu, v rámci oslav 60 let osvobození, jezdily od 13. do 19. hodiny po 30 minutách speciální turistické autobusové spoje "linky č. 60" z nádvoří pivovaru Prazdroj Lochotínskou ulicí k ZOO, byly vypraveny dvě NP Karosy Renault

09. - 31. 05. 2005 - výměna kolejí ve vnější smyčce konečné Skvrňany, tramvaje se otáčely malým obloukem

12. 05. 2005 - na tramvajových a autobusových zastávkách na náměstí Republiky byly instalovány tmavozelené historizující zastávkové označníky s prosklenými boxy na jízdní řády

13. a 16. 05. 2005 - proběhly první zkušební jízdy tramvaje T3R.P evid. č. 175, rekonstruované na pracovní vůz a kolejový brus, ověřovala se elektrická výzbroj, vůz měl ještě podvozky z vyhořelé T3R.P č. 286

21. 05. 2005 - pouze o sobotách začíná jezdit nová okružní mimoměstská autobusová bezplatná linka S1 Interspar-Doubravka, Zábělská-Červený Hrádek-Kyšice- Ejpovice-Mokrouše-Tymákov-Letkov-Božkov-Interspar

květen 2005 - odstaven trolejbus Škoda 14 Tr08 evid. č. 415 (do DP Archangelsk)

02. 06. - 31. 07. 2005 - z důvodu výstavby nových mostů přes Mži a náhon v Křimicích, byla uzavřena Zámecká ulice, která spojuje Radčice s Křimicemi. Linka č. 20 byla celotýdenně ukončena v Radčicích, linka č. 35 byla jako náhrada za č. 20 v úseku Radčice-Křimice posílena o 16 párů spojů v pracovních dnech a 13 párů o víkendech

02. 06. 2005 - při probíhající rekonstrukci Malické ulice na Roudné byla pozměněna trasa linky č. 20 ve směru na Bílou Horu, autobusy jedou přes Rooseveltův most ulicí Na Roudné, Plánskou, Bělohorskou a Lipovou ulicí do ulice Na Roudné, zastávka ul. Otýlie Beníškové je přesunuta do Na Roudné, zastávka Malická je taktéž přesunuta do ulice Na Roudné

20. 06. 2005 - oficiálně zahájena rekonstrukce mostu U Jána poničeného po povodních roku 2002

28. 06. 2005 - dodán bílý zájezdový autobus Renault Iliade BTX evid. č. 489

červen 2005 - u PMDP jezdí jediná řidička autobusu paní Dagmar Kallošová

01. 07. 2005 - odklon linky č. 20 ve směru z Bílé Hory do Radčic z Malické ulice do ulice Pod všemi Svatými

16. 07. 2005 - při poslední etapě rekonstrukce Masarykovy třídy v úseku Mohylová- Habrmannovo náměstí, jezdila opět linka č. 10 na konečnou Doubravka, Zábělská přes ulici Na Dlouhých s využitím trolejbusů 21TrACI s dieselagregátem, linka č. 16 končila ve smyčce Doubravka, Na Dlouhých (podobně jako v roce 2004, v Radiové ulici byly instalovány natrolejovací stříšky pro linku č. 10), konečné linek č. 49, 52, 53 a 54 byly též až do listopadu Na Dlouhých, autobusové linky č. 28, N3 a Z měly též v této oblasti pozměněnou trasu

16. 07. 2005 - z důvodu výstavby nového mostu U Jána byla linka č. 39 přesměrována z ulice U Prazdroje do Šumavské, linka Z najížděla na "velký okruh" Rooseveltovou ulicí, sady 5. května a Jízdeckou ulicí

25. 07. 2005 - zahájen prodej nového produktu "Plzeňská jízdenka" ve dvou druzích: předem nabitých karet: 1/ za 300 Kč, přednabitá na 200 Kč, 2/ za 600 Kč, přednabitá na 500 Kč

26. 07. 2005 - vyřazen autobus Karosa B 732 evid. č. 105 (II. obsazení), (ex DP Praha č. 3949)

27. 07. 2005 - vyjel NP trolejbus Škoda 24 Tr Citybus evid. č. 498

30. 07. 2005 - dodán NP trolejbus Škoda 24 Tr Citybus evid. č. 499 (evid. č. 499-501 byly ještě bez dieselagregátu, ten byl instalován později)

31. 07. 2005 - zrušena autobusová linka S2

10. 08. 2005 - v provozu NP trolejbus Škoda 24 Tr Citybus evid. č. 500

28. - 31. 08. 2005 - v Plzni probíhalo světové kolo Turistické olympiády, na lince č. 1 jezdily místo sóla soupravy T3 a Astry v posíleném grafikonu, u sokolovny V Prokopávce zastavovaly autobusy linky č. 30 mimořádně v obou směrech

31. 07. 2005 - zrušena bez náhrady bezplatná linka S2 Interspar-Slovany

01. 08. 2005 - tramvaje v Pražské ulici začaly jezdit na semafory pouze po jedné koleji (pro směr do města), zastávka Anglické nábřeží, Pražská byla zrušena a na jejím místě byl instalován kolejový přejezd Californien, druhý byl v Sirkové ulici

08. 08. 2005 - na křižovatce Lidická-Karlovarská v oblouku směrem do města v 16 hodin vykolejil zadní podvozek zadního vozu T3M evid. č. 242 ze soupravy 241+242, vůz 242 se opřel zadní částí a pravým bokem o sloup trakčního vedení a jeho karosérie byla v těch místech poničena, linky č. 1 a 4 otáčely v sadech 35 a U Zvonu, na Bolevec a na Košutku jezdila určitou dobu NAD

11. 08. 2005 - začala výstavba provizorní jednokolejné trati, po které by měly tramvaje jezdit do listopadu po dobu rekonstrukce poloviny mostu

13. - 14. 08. 2005 - svařovala se provizorní trať a následovně bylo kolejiště zasypáno a podbito štěrkem, část před mostem v Pražské ulici byla zabetonována. Nová provizorní jednokolejka byla zatrolejována pomocí malých kovových sloupků s výložníky.

23. 08. 2005 - výjezd tramvají na novou jednokolejnou trať

25. 08. 2005 - zprovozněna nová zastávka linky č. 4 Dobrovského, Klatovská pod křižovatkou ve směru do centra

28. 08. 2005 - zrušena autobusová linka č. 57

01. 09. 2005 - z důvodu propustnosti trati přes most U Jána jsou na linku č. 1 vypravovány v pracovní dny soupravy v prodloužených intervalech, po 20 hodině jsou však vyměněny za sólo vozy

01. 09. 2005 - zaveden provoz na prodloužené lince č. 12 z Božkova do Letkova vybranými spoji NP trolejbusy typu Škoda 24 Tr s dieselagregátem

01. 09. 2005 - v provozu NP trolejbus Škoda 24 Tr Citybus evid. č. 502

01. 09. 2005 - významně se posílily spoje linky č. 41 mezi centrem města a Borskými poli

01. 02. 09. 2005 - návrat linky č. 20 do své původní trasy Malickou ulicí a ul. O. Beníškové, obnoveny byly též i stejnojmenné zastávky

06. 09. 2005 - v provozu NP trolejbus Škoda 24 Tr Citybus evid. č. 503

02. - 11. 09. 2005 - na plzeňských linkách byl v předváděcím provozu s cestujícími červenobílý autobus Citelis z Prahy

13. 09. 2005 - začala první VP soupravy evid. č. 282+283 na typ T3R.P (ještě s pantografem)

14. a 22. 09. 2005 - odeslány vyřazené vozy T3 evid. č. 101 a 102 do PARS Šumperk na rekonstrukci na tříčlánkový vůz s NP středním článkem K3R-NT evid. č. 311

15. 09. 2005 - od tohoto dne byl v Plzni po delší dobu testován v provozu (především na lince č. 30) bílý patnáctimetrový NP autobus Mercedes Benz O 350 L Citaro

16. 09. 2005 - trolejbus Škoda 24 Tr evid. č. 501 byl zapůjčen k předváděcímu provozu do DP měst Chomutova a Jirkova a též i do DP Teplice

19. 09. 2005 - od tohoto dne po dobu půl roku probíhala rekonstrukce části Doudlevecké třídy, byla zrušena zastávka linek č. 13 a 14 U Plynárny ve směru do města

20. 09. 2005 - ukončen provoz soupravy T3 evid. č. 109+110, odeslána pak k rekonstrukci na K3R-NT evid. č. 312 do závodu Pars Nova Šumperk

22. 09. 2005 - probíhal Evropský den bez aut, linky č. 4, 16 a 30 byly posíleny, MHD byla zdarma

01. 10. 2005 - spoje linky č. 55 do Vejprnic a Tlučné začaly odjíždět přímo z CAN nástupiště č. 11, linka zastavuje nově též v zast. Vejprnice, bytovky a Tlučná, U Zahradníka

01. 10. 2005 - zavedena nová bezplatná linka C2 opět v režii Carrefouru,o víkendu ze sídliště Skvrňany na Borská pole ke konečné Folmavská, Carrefour

04. 10. 2005 - v provozu NP trolejbus Škoda 24 Tr Citybus evid. č. 501

15. 10. 2005 - o víkendech byly prodlouženy vybrané spoje linky č. 55 k hypermarketu Carrefour, tyto spoje zastavují mimořádně v dřívější zastávce CAN, Husova

15. 10. 2005 - jezdí už třetí bezplatná linka C3 k hypermarketu Carrefour z Města Touškova

22. 10. 2005 - linky C2, C3 a vybrané spoje linky č. 55 ke Carrefouru zrušeny

31. 10. 2005 - dodány autobusy Irisbus Citelis evid. č. 490-493

01. 11. 2005 - tramvaje typu KT8D5 začaly být vypravovány i na linky č. 1 a 2

14. 11. 2005 - linka č. 53 přestala zajíždět do zastávky Dýšina, závod Škoda Engineering

08. 12. 2005 - dodán autobus Solaris Urbino 15 evid. č. 494

01. 12. 2005 - začala stavba druhé provizorní trati na mostě U Jána, která povede po již dokončené polovině mostu, trolejové vedení je už chyceno pomocí výložníků a úzkých sloupků přichycených k pražcům

13. 12. 2005 - v ústředních dílnách PMDP začala modernizace deseti trolejbusů Škoda 14Tr pro DP Pardubice, jejich životnost se prodlouží o osm let

19. 12. 2005 - v provozu je druhá manipulační trať přes novou polovinu mostu U Jána

20. 12. 2005 - zcela rozebrána je celá stará provizorní trať

31. 12. 2005 - zrušena linka S1

prosinec 2005 - vyřazeny T3CS evid. č. 272 a 273

rok 2005 - sešrotován trolejbus Škoda 9 TrHT28 evid. č. 325


5 let

01. 01. 2010 - PMDP zavádějí přenosnou firemní Plzeňskou kartu s logem firmy

27. 01. 2010 - ve vozovně Slovany sešrotován vůz T3 evid. č. 202

29. 01. 2010 - obnoven provoz autobusové linky č. 32 ulicí K Plzenci a zprovozněna tam nová zastávka Pampelišková

29. 01. 2010 - na tramvajové zastávce linky č. 4 Lékařská fakulta, Karlovarská zastavují též autobusy linky č. 41 ve směru do centra

01. 02. 2010 - autobus Škoda 21 Ab evid. č. 474 se po vyřazení z provozu stal historickým vozem ŠKODA BUS klubu

04. a 05. 02. 2010 - proběhly zkušební jízdy soupravy nových tramvají 2x T3R.PLF evid. č. 329+330

06. 02. 2010 - jako sóla s cestujícími poprvé v provozu T3R.PLF evid. č. 329 a 330

09. 02. 2010 - výjezd souprav T3R.PLF + T3R.P (digital.) evid. č. 329+280 a 330+281

09. 02. 2010 - vyřazeny autobusy Škoda 21 Ab evid. č. 471 a 472

15. 02. 2010 - vyřazen autobus Škoda 21 Ab evid. č. 473

17. 02. 2010 - uskutečnila se první zkušební jízda na nově vybudované trolejbusové trati na Borská pole vozem Škoda 24 Tr evid. č. 509, v 10 hodin trolejbus vyjel od měnírny na Karlově na Folmavskou ulicí a na kruhovém objezdu u Makra se otočil zpět a ulicemi Folmavskou, Borskou a Koperníkovou se vrátil k CAN a pokračoval pak bez problémů zpět a odbočením z Folmavské do ulice U Nové Hospody dojel až na konečnou Borská pole, Teslova

18. 02. 2010 - v testovacím provozu s cestujícími na lince č. 22 bílý TEDOM evid. č. 300

24. 02. 2010 - na zkušební jízdě poslední dodaná T3R.PLF evid. č. 332 /dodána 19. 2./

01. 03. 2010 - trolejbusy Škoda 14 TrM evid. č. 404, 458 a 460 získaly nové klimatizační jednotky řidiče INEL

04. 03. 2010 - zkušební jízda soupravy T3R.PLF+T3R.P (analog.) evid. č. 331+260

09. 03. 2010 - na první VP Astry odjel do DPP Praha vůz evid. č. 309

15. 03. 2010 - v provozu soupravy T3R.PLF+T3R.P (analog.) evid. č. 331+260 a 332+265

27. 03. 2010 - otevřena nová zastávka linky č. 4 Dvořákova (směr centrum za křižovatku)

30. 03. 2010 - výjezd s cestujícími modernizované tramvaje s NP středním článkem KT8D5R.N2P evid. č. 289

31. 03. 2010 - vyhořel kabel v měnírně HYDRO, v centru města nejezdily tramvaje i trolejbusy (v provozu pouze ty s dieselagregátem), zavedena NAD 1X Bory-Bolevec a 4X Bory-Slovany

březen 2010 - byl odstrojen a zrušen první prototyp tramvaje T3M evid. č. 246

duben 2010 - trolejbusy Škoda 14 TrM získaly nové klimatizační jednotky INEL evid. č. 437 (8. 4.), 438 (21. 4.), 403 (23. 4.), 444 (23. 4.) a též vozy evid. č. 411, 443, 451

06. 05. 2010 - výjezd s cestujícími modernizované tramvaje s NP středním článkem KT8D5R.N2P evid. č. 296

18. 05. 2010 - trolejbus Škoda 14 TrM evid. č. 407 má novou klimatizační jednotku INEL

22. 05. 2010 - pro trolejbusy a autobusy opět otevřena Goethova ulice

27. 05. 2010 - z Muzea ŠKODA převezena do Strašic řada exponátů včetně trolejbusu Škoda 3 Tr3 evid. č. 119

28. 05. 2010 - trolejbus Škoda 14 TrM evid. č. 447 získal klimatizační jednotku INEL

08. 06. 2010 - byla v provozu NAD č. 1A při opravách kolejí na Slovanské třídě, jezdila z náměstí Milady Horákové na Mikulášské náměstí

10. 06. 2010 - trolejbus Škoda 14 TrM evid. č. 456 získal klimatizační jednotku INEL

12. 06. 2010 - na Americké třídě se mezi Anglickým nábřežím a Sirkovou ulicí konal koncert k akci Plzeň EHMK 2015, trolejbusy linek č. 12, 15 a 16 objížděly přes Anglické nábřeží, na lince č. 12 pak na dieselagregát zastavovaly na tramvajové zastávce v Sirkové ulici

17. 06. 2010 - trolejbus Škoda 14 TrM evid. č. 446 získal klimatizační jednotku INEL

22. 06. 2010 - poprvé spatřen u vozovny v Cukrovarské ulici nový kloubový nízkopodlažní trolejbus Škoda 27 Tr Solaris evid. č. 525

22. 06. 2010 - trolejbus Škoda 21 TrACI ev. č. 493 na první manipulační jízdě na Borská pole (testování trakčního vedení a výhybek) po 10. hodině v točce Teslova, uskutečnila se jízda Jižní Předměstí -Teslova a 2x na kruhový objezd na Domažlické a zpět na Jižní Předměstí

30. 06. 2010 - naposled v provozu T3 evid. č. 195

01. 07. 2010 - zrušen spoj linky N2 od hypermarketu Olympie v Černicích

28. 08. 2010 - spuštěna 2. fáze optimalizace linek MHD, naposledy v provozu autobusové linky č. 39 a 49, příčinou rozsáhlých změn bylo zprovoznění trolejbusové tratě na Borská pole, linka č. 20 byla nově vedena v trase /Zruč-Senec/ - Bílá Hora- Roudná - náměstí Republiky - Mrakodrap, zpět jezdila kolem Práce a přes sady Pětatřicátníků, trasa linky č. 21 z Litic a přes Bory až ke křižovatce Folmavská x U Panasoniku se neměnila, dále je oboustranně vedena ulicemi U Panasoniku, Univerzitní, U Nové Hospody, Podnikatelská, Obchodní, do nové konečné Obchodní rondel, u linky č. 22 byl zrušen úsek od VIII. brány do Teslovy ulice na Borských polích, linka č. 24 byla od ZČU prodloužena obousměrně ulicemi U Letiště, Podnikatelská, U Panasoniku, Folmavská až ke kruhovému objezdu na Domažlické, ze kterého dále jezdí novým silničním propojením ulic Domažlická - Vejprnická na Skvrňany, kde byla ukončena společně s linkou N2 ve Vojanově ulici, byla zavedena nová linka č. 25 z Vinic k FN Lochotín, u linky č. 26 byl zrušen přímý spoj z Bor k VIII. bráně, linka č. 28 jezdila pouze v úseku CAN Husova- Papírna, Bukovec, byl zrušen úsek od CAN do Malesic, byla zavedena linka č. 29 z Doubravky, Zábělské do Teslovy ulice na Borských polích, posilovala částečně linku č. 30 od Polikliniky Doubravka na Slovany, od Vodárny se dělí a je vedena Samaritskou, ulicí 17. listopadu, Sukovou, Folmavskou na kruhový objezd u Domažlické a dále Obchodní, Podnikatelskou a U Nové Hospody do konečné Borská pole, část spojů linky č. 30 z Košutky končí u ZČU, u linky č. 32 bylo zrušeno zajíždění do točky Černice, linka č. 33 se vrátila do své původní trasy Muzeum- FN Lochotín - Sídliště Košutka, linka č. 34 byla prodloužena obousměrně od Mrakodrapu do zastávky Pařížská, linka č. 35 jezdí v nové trase ze zastávky U Ježíška, kolem CAN do Radčic, kde se dělí na Křimice a Malesice, vybrané spoje linky č. 41 z Vinic pokračují od CAN do Křimic, nově zavedená linka č. 56 jezdí z Vinic po trase č. 41 až do zastávky Chebská a pokračuje přes Vochov a Kozolupy do Města Touškova

01. 09. 2010 - zahájen zkušební provoz s cestujícími na tratích mimo pořadí VariaLF plus evid. testovacího č. 116 (budoucího č. 336)

03. 09. 2010 - převoz prvního článku Astry evid. č. 306 na VP do Datatechniku Třemošná

15. 09. 2010 - naposled v provozu T3 evid. č. 205

27. 09. 2010 - v provozu první nízkopodlažní kloubový trolejbus Škoda 27 Tr Solaris evid. č. 526 na lince č. 16

30. 09. 2010 - na zkušební jízdě VarioLFR.S evid. č. 333

30. 09. 2010 - převoz muzejního vozu T3 evid. č. 192 do ÚD na VP

září 2010 - odstraněny zbytky kolejí v dlažbě před vjezdem do vozovny v Cukrovarské ulici

září 2010 - pro muzejní tramvaj T2R evid. č. 133 zadána výroba původních koženkových sedaček

03. 10. 2010 - ve všech vozidlech PMDP se objevují nová žlutá reklamní poutka

06. 10. 2010 - v provozu první Astra evid. č. 309 po VP s dřevěnými sedačkami a nerezovými madly

07. 10. 2010 - převoz muzejního trolejbusu Škoda 9 TrHT26 evid. č. 323 do ÚD ze Strašic

19. 10. 2010 - v provozu kloubový trolejbus Škoda 27 Tr Solaris evid. č. 525

18. 10. - 31. 12. 2010 - opět v provozu SOR do NC Olympia převážně jen z náměstí Milady Horákové

29. 10. 2010 - zahájen zkušební provoz VariaLFR.S evid. č. 333 s cestujícími, nutno najet 2500 kilometrů

říjen 2010 - odstaven kloubový trolejbus Škoda 15 Tr evid. č. 461

05. 11. 2010 - ve vozovně Slovany složena dvě VariaLFR.S evid. č. 334 a 335

08. 11. 2010 - v ulici U Trati v úseku mezi Doudleveckou a před Belánkou zahájena instalace trolejí

10. 11. 2010 - ukončen zkušební provoz s cestujícími VariaLFR.S evid. č. 333

16. 11. 2010 - instalovány nové převěsy v křižovatce Doudlevecká x U Trati

23. 11. 2010 - ve vozovně Slovany složena obousměrná nízkopodlažní pětičlánková tramvaj Škoda 19T pro Wroclaw testovacího čísla 117

29. 11. 2010 - ukončena I. etapa instalace trolejí v ulici U Trati

listopad 2010 - vyřazen trolejbus Škoda 15 TrM evid. č. 471 a Škoda 14 TrM evid. č. 405

02. 12. 2010 - první zkušební jízda trolejbusu v ulici U Trati

02. 12. 2010 - z vozovny Slovany převezena zpět na trajleru do Škody Transportation Škoda 19T pro Wroclaw

09. 12. 2010 - PMDP získaly další tři nízkopodlažní kloubové trolejbusy Škoda 27 Tr Solaris evid. č. 528 - 530

09. 12. 2010 - zkušební jízda soupravy tramvají VarioLFR.S evid. č. 335+334

15. 12. 2010 - v provozu nízkopodlažní trolejbusy Škoda 27 Tr Solaris evid. č. 527 a 529

15. 12. 2010 - dodány autobusy SOR NB 12 evid.č. 532-535

21. 12. 2010 - v provozu nízkopodlažní trolejbus Škoda 27 Tr Solaris evid. č. 530 a autobus SOR NB 12 evid. č. 532

22. 12. 2010 - v provozu nízkopodlažní trolejbus Škoda 27 Tr Solaris evid. č. 528

22. 12. 2010 - z Techmanie na renovaci do Žamberka převezen muzejní trolejbus Škoda 3 Tr3 evid. č. 119

22. 12. 2010 - výjezd autobusu SOR NB 12 evid. č. 533

22. 12. 2010 - vyřazeny autobusy Karosa B 731 evid. č. 404, 406, 409 a 410

22. 12. 2010 - odvoz tramvaje Škoda 19T ze ŠT do Wroclawi

23. 12. 2010 - výjezd autobusů SOR NB 12 evid. č. 534 a 535

31. 12. 2010 - vyřazeny trolejbusy Škoda 15 TrM evid. č. 475 a 477, Škoda 14 TrM evid. č. 411, 412, 430, 438 (DP Lvov), 442 prosinec 2010 - vyřazen trolejbus Škoda 14 TrM evid. č. 403 (do muzea Strašice), odstaven trolejbus Škoda 14 TrM evid. č. 434, Škoda 15 TrM ev. č. 470

během roku 2010 - zlikvidován prototyp tramvaje T3M evid. č. 246, vyřazeny tramvaje T3G evid. č. 239 a 240, vyřazen trolejbus Škoda 14 TrM evid. č. 424, 441, autobus Karosa B 731 evid. č. 348 zpět do vlastnictví PMDP za účelem renovace na historický vůz

Poznámka: Plzeň Evropské hlavní město kultury (EHMK) 2015 přebírala štafetu od Rigy EHMK 2014, kam ŠT dodala tramvaje Škoda 15T ForCity Alfa Riga2 a Riga2A a Škoda Electric trolejbusy Škoda 24 Tr a Škoda 27 Tr Solaris - Plzeň zase předávala štafetu EHMK 2016 WROCLAWI, kam ŠT dodala tramvaje Škoda 16T a Škoda 19T - což je určitý symbol spolupráce mezi těmito městy (připomeňme si i druhá EHMK v těchto letech: švédskou UMEU, belgický MONS a v roce 2016 španělský SAN SEBASTIAN/ DONOSTIA)
© 2017
pavel2 & hupi

NAVRCHOLU.cz
trolejbusy.plzenskamhd.net: Reklama
Reklama: