:.. trolejbusy.plzenskamhd.net ..:

znak města Plzně   trolejbusy.plzenskamhd.net   znak města Plzně
trolejbusy.plzenskamhd.net: anketa
Zajímavosti
Výročí plzeňské MHD v roce 2016

Výročí plzeňské MHD v roce 2016, tj. v jubilejním roce, kdy oslavujeme 75. výročí zavedení trolejbusové dopravy.

Souhrn informací o výročích městské dopravy v Plzni je opět dílem tvůrců Ing. Jiřího Breníka s odbornou spoluprací p. Jiřího Riegera. Za všechny příznivce veřejné dopravy i ostatní zájemce o historii či město Plzeň velice děkujeme!
Vzhledem k tomu, že dopravní výroční jsou uváděna vždy po pěti letech, jsou letošní data obdobná s rokem 2011. A však zásluhou obou pánů došlo k doplnění řady důležitých informací.

Výročí plzeňské MHD v roce 2017
Výročí plzeňské MHD v roce 2015
Výročí plzeňské MHD v roce 2014
Výročí plzeňské MHD v roce 2013
Výročí plzeňské MHD v roce 2012
Výročí plzeňské MHD v roce 2011
Výročí plzeňské MHD v roce 2010
Výročí plzeňské MHD v roce 2009
Výročí plzeňské MHD v roce 2008
Výročí plzeňské MHD v roce 2007
Výročí plzeňské MHD v roce 2006
Výročí plzeňské MHD v roce 2005


Ke stažení: Výročí plzeňské MHD 2016
(název souboru vyroci2016.doc, velikost 210 kB)


120 let

25. 06. 1896 - skončila lhůta na podání přihlášek na provedení stavby tramvajových tratí, ve stanovené lhůtě podalo nabídky 12 firem

30. 06. 1896 - byla c. k. ministerstvem železnic udělena koncese v následujícím rozsahu:
A/ od Wiesnerovy cihelny přes náměstí a Karlovarskou ulicí až k hostinci na Lochotíně, s případným prodloužením až k Zavadilce a odbočkou k ústřední stanici v Cukrovarské ulici a k trati do Skvrňan
B/ z některého místa na Nepomucké silnici, ležícího poblíž Piettovy papírny, Mikulášskou ulicí, Nádražní a Poděbradovou ulicí přes náměstí do Říšské, příčně přes Štěpánské sady, Palackého třídou a přes Palackého náměstí, Přemyslovu ulici a po Skvrňanské ulici do Skvrňan s odbočkou k nádraží a ústřednímu hřbitovu, jenž bude založen
C/ od mužské trestnice na Borech po Klatovské a Ferdinandově ulici k Štěpánským sadům, aby se připojila k tratím uvedeným pod B/

rok 1896 - v Praze byl vyroben otevřený "letní" vlečňák tamního evid. č. 502, který obdržel v Plzni po dodání v roce 1929 evid. č. 44, stal se tak nejstarším vozem, který kdy v Plzni jezdil


90 let

20. 06. 1926 - v provozu motorové vozy Brožík/Zeman/Škoda evid. č. 34, 35, 37

18. 08. 1926 - v provozu motorový vůz Brožík/Zeman/Škoda evid. č. 36

rok 1926 - rozšířena vozovna v Cukrovarské ulici o druhou halu, rekonstruovány vjezdové koleje a přestavěna posuvna

rok 1926 - v Praze u Ringhoffera byl vyroben motorový vůz evid. č. 498, který po dodání do Plzně v roce 1952 obdržel evid. č. 79, byl to u nás jediný jezdící "devítiokeňák"


85 let

28. 03. 1931 - v provozu motorový vůz Ringhoffer/Křižík evid. č. 49 (ex Praha č. 130)

03. 04. 1931 - v provozu motorový vůz Ringhoffer/Křižík evid. č. 47 (ex Praha č. 148)

29. 04. 1931 - v provozu motorový vůz Ringhoffer/Křižík evid. č. 48 (ex Praha č. 139)

28. 03. 1931 - v provozu motorový vůz Ringhoffer/Křižík evid. č. 49 (ex Praha č. 130)

20. 05. 1931 - v provozu motorový vůz Ringhoffer/Křižík evid. č. 50 (ex Praha č. 18)

01. 08. 1931 - rekonstrukce výhybny na jižním okraji náměstí Republiky

01. 08. 1931 - v provozu motorový vůz Ringhoffer/Křižík evid. č. 46 (ex Praha č. 166)

01. 11. 1931 - prodloužení linky č. 2 ze Skvrňan do zastávky Skvrňanská třída

rok 1931 - zrušena kolejová odbočka k hlavnímu nádraží, provoz už ukončen r. 1929

rok 1931 - byly vybudovány vlastní autobusové garáže s dílnou a benzínovou čerpací stanicí, předtím autobusy garážovaly v tramvajové vozovně

15. 10. 1931 - Elektrické podniky měst Plzně a Prahy zavedly autobusové spojení Plzně s Prahou 4x denně tříosým autobusem TATRA 24/58 evid. č. 15 a vozem s prodlouženou karoserií ŠKODA 506 N evid. č. 10, měly WC s umyvadlem

01. 11. 1931 - do provozu byl dán 396 metrů dlouhý jednokolejný úsek ve Skvrňanech k mostu přes železniční trať na Cheb

listopad 1931 - zahájena autobusová doprava z náměstí Republiky do Božkova

rok 1931 - dodány též autobusy Škoda 506 N evid. č. 1 (II. obs.), 16 a 17


80 let

15. - 17. 05. 1936 - u příležitosti sjezdu Československého svazu elektrotechnického byl před Měšťanskou besedou v Kopeckého sadech představen první vyrobený trolejbus ze Škodových závodů typu Škoda 1 Tr pro Prahu evid. č. 301, ozovou část vyrobily Škodovy závody v Mladé Boleslavi, elektrickou výzbroj dodala Škodovka z ETD v Plzni-Doudlevcích, slavnostního představení se jako čestný host zúčastnil také Ing. František Křižík

29. 08. 1936 - po převezení trolejbusu Škoda 1 Tr (Š 656) evid. č. 301 na vagóně z ETD zahájil pravidelnou dopravu v Praze na lince K od vozovny Střešovice k svatému Matěji ve čtvrti Hanspaulka (trolejbus o výkonu 66,2 kW měl kapacitu 72 osob a maximální rychlost 46 km/h, v provozu byl do roku 1955), společně s plzeňským vozem zahájily dopravu i evid. č. 302 z Tatry Kopřivnice a evid. č. 303 z ČKD typu Praga TOT, slavnostní zahájení proběhlo už 28. 08. 1936

22. 12. 1936 - U Zvonu zřízen pravý přejezd (nahrazen obloukem v 50. letech)

rok 1936 - začala přestavba některých motorových vozů Brožík/Křižík na vlečné, první byly vozy evid. č. 1, 5 a 6, řešil se tak nedostatek vlečných vozů pro trať č. 1


75 let

09. 04. 1941 - slavnostně zahájen provoz trolejbusů na první lince A Městské lázně - Doubravka vozy Škoda 3 Tr1 evid. č. 101, 102, 105, zkušební provoz se uskutečnil o den dříve

01. 05. 1941 - byla zahájena trolejbusová doprava na lince H Městské lázně-Ústřední hřbitov

13. 05. 1941 - vyjely trolejbusy Škoda 3 Tr1 evid. č. 103, 104, 106

25. 06. 1941 - zahájen provoz na provizorním mostě přes Radbuzu (do léta 1942 probíhala výstavba Pražského mostu)


70 let

03. 08. 1946 - tramvaje už jezdily v 5minutových intervalech místo dosud 6 minutových, po 22. hodině se na lince č. 1 Bory-Slovany prodloužil interval na 15 minut, na linkách Náměstí Republiky-Lochotín a Náměstí Republiky-Skvrňany odjížděly poslední spoje ve 22.30 a 23 hodin, na lince do Doudlevec odjížděl poslední vůz ve 21.45 hodin, v DP bylo zaměstnáno 420 osob, z toho 180 provozních zaměstnanců elektrických drah a 60 u autobusových a trolejbusových linek

srpen 1946 - na trati do Doubravky jezdilo ve zkušebním provozu s cestujícími postupně 11 modrých kloubových trolejbusů italského původu OMS-ISOTTA-TIBB, pro DP Mostu a Litvínova, které plzeňská Škodovka rekonstruovala

01. 09. 1946 - poprvé od skončení II. světové války se začalo jezdit podle jízdních řádů, tratích už byl obnoven provoz, ale pro různé potíže byl stále nepravidelný, bylo vypravováno 26 až 30 tramvají, všechny schopné trolejbusy (6 vozů), ostatní čtyři stály pro nedostatek pneumatik

14. 10. 1946 - obnovena zastávka na znamení u školy v Doubravce v obou směrech a též zastávka na znamení U Chaloupků pro všechny linky pouze ve směru do města

18. 10. 1946 - v noci položilo 14 zaměstnanců na Mikulášském náměstí novou výhybku, která už nemusela být obsluhována

11. 11. 1946 - odjeli pracovníci z Plzně do Zlína pro pneumatiky a zabránili tak přerušení trolejbusové dopravy

01. 12. 1946 - obnoveny některé stanice, zrušené za okupace, na lince č. 1 stanice Hálkova ve směru do centra byla přeložena k ulici U Trati (před mostem u Belánky), obnoveny byly stanice na Masarykově náměstí v obou směrech, zrušena byla stanice Javorová v obou směrech a obnoveny stanice Olšová a Vřesová, na lince č. 2 Skvrňany-Mikulášské náměstí se na Skvrňanské třídě vrátila zastávka na znamení U lékárny a na lince č. 3 Lochotín-Doudlevce zastávka na znamení Kleisslova (Na Jánské)

13. 12. 1946 - vzhledem k zavedení zimního času uzavírala správa Ústřední hřbitov už v 16 hodin, v tuto dobu odjížděl od městských lázní poslední trolejbus k ÚH

rok 1946 -Elektrické podniky města Plzně se přejmenovaly na Dopravní podniky statutárního města Plzně


65 let

11. 03. 1951 - v pd, v Ne a ve svátek se vzhledem k zvýšené frekvenci na autobusové lince Skvrňany-Nová Hospoda změnil hodinový interval na 40 min.

16. 06. 1951 - dodán autobus Škoda 706 RO evid. č. 32

26. 06. 1951 - dodán autobus Škoda 706 RO evid. č. 31

11. 07. 1951 - dodán autobus Škoda 706 RO evid. č. 33

14. 09. 1951 - dodán autobus Škoda 706 RO evid. č. 34

rok 1951 - zahájeno zjednosměrňování vlečných vozů evid. č. 2, 21 a 25 (původních motorových), vlečného vozu evid. č. 24 a také modernizace motorových vozů evid. č. 46, 47, 48 a 53, na lince č. 1 Bory-Slovany začaly být vypravovány z kapacitních důvodů i třívozové soupravy, na lince už výhradně jezdily alespoň dvouvozové soupravy

rok 1951 - zavedena autobusová linka č. 22 z Borské ulice na Karlov

rok 1951 - přeložení koleje v úseku Mikulášské náměstí (tehdy náměstí Odborářů)-Hradišťská ulice k chodníku


60 let

01. 01. 1956 - tramvajový vůz Brožík/Zeman/Křižík se stal pracovním

21. 01. 1956 - dodán autobus Škoda 706 RO evid. č. 40, využíván byl na zájezdy

01. 02. 1956 - vyřazen tmavozelený trolejbus Škoda 2 Tr evid. č. 96 (ex Praha č. 315)

01. 03. 1956 - vyřazen tmavozelený trolejbus Škoda 2 Tr evid. č. 98 (ex Praha č. 317)

01. 07. 1956 -zaveden celodenní provoz autobusové linky č. 27/ 53 z Doubravky do Červeného Hrádku a Dýšiny, pro úsek Červený Hrádek-Dýšina byla stanovena zvláštní sazba jako na lince č. 52 Zábělá-Dýšina, pro linku č. 53 byly předplatné jízdenky za 28 Kčs, zlevněné za 14 Kčs, platné pro celou linku Doubravka-Dýšina, pro úsek Červený Hrádek-Dýšina za 14 Kčs, resp. 7 Kčs, dělnická jízdenka pro jízdu Doubravka-Dýšina stála 2.40 Kčs z Červeného Hrádku do Dýšiny pak 2 Kčs

09. 11. 1956 -zařazeny do provozu vozy T1 evid. č. 111 a 112

12. 12. 1956 -zařazeny do provozu vozy T1 evid. č. 113-118

13. 12. 1956 -zařazeny do provozu vozy T1 evid. č. 119 a 120

20. 12. 1956 -zařazen do provozu vůz T1 evid. č. 125

27. 12. 1956 - ukončen provoz pracovního vozu evid. č. 23

rok 1956 - původní pražské vozy Ringhofer/Škoda evid. č. 72 a 76 (1. 1. 1956) a (1. 10. 1956) získal DP Olomouc (ex Praha č. 239 a 250)


55 let

26. 01. 1961 - začala se používat různobarevná pořadová čísla: linka č. 1 modrá, č. 2 červená, (později v roce 1962 č. 3 žlutá, v roce 1973 č. 4 zelená a od října 1988 linka č. 5 bílá), ve špičkách pracovních dnů přejížděly 4 vozy ze Skvrňan na Bory (9. - 12. pořadí) jako posila

duben 1961 - začaly se montovat na střechy tramvají pantografy bez uhlíkových sběracích lišt a nade dveřmi vozů T1, T2 se objevovala signalizace NEVYSTUPOVAT

19. 04. 1961 - v novinách vyšla zpráva, že kolektiv řidičů autobusů převzal patronát nad autobusovou linkou č. 26 Bory- valcha, kde byl zkušebně zaveden samoobslužný provoz

28. 04. 1961 - začaly se montovat na čela střech vozů T1 rudé plechové pěticípé socialistické hvězdy s úchyty na praporky

30. 04. 1961 - autobusová linka č. 22 byla prodloužena z Borské ulice do sídliště Slovany

18. 05. 1961 - vyřazen tramvajový jednosměrný vlečný vůz Brožík/Křižík evid. č. 2

24. 06. 1961 - vyjela naposled souprava tří pracovních vozů evid. č. 39+30+10 - bylo ukončeno grafitování trolejí pomocí tramvajových vozů

konec I. pololetí 1961 - zaveden pokusně na autobusové lince č. 26 samoobslužný provoz, na běžné jízdenky bylo dodatečně dotištěno velké fialové S

05. 07. 1961 - v novinách otištěna fotografie z montáže nových pantografových sběračů na tramvaje, také nově upravené trakční vedení tratí má umožnit rychlejší provoz a nasazení dvou spřažených motorových vozů

06. 07. 1961 - začaly jezdit načas vozy linky č. 2 v sedle v úseku Skvrňany-U Zvonu (4 vozy), ve špičce 13 vozů v úseku Skvrňany-Slovany (připravovalo se prodloužení trati ze Sladkovského na Světovar, Sladkovského třída už byla rozkopaná)

červenec 1961 - vyjel ještě vůz vrchní stavby, kde na výsuvné plošině pracovníci ručně kartáči prováděli grafitování trolejí

červenec 1961 - v úseku Bolevec-Kopeckého sady byl vypravován jeden trolejbus, určený k přepravě kočárků

28. 08. 1961 - dodány autobusy Škoda 706 RTO evid. č. 50-52

08. 09. 1961 - prodloužila se autobusová linka č. 28 z Újezda a Doubravky od městských lázní do Slovanského údolí (fungovala až do 30. 11. 1973, kdy byla prodloužena tramvaj č. 2 do Zadních Skvrňan), ranní dělnické spoje jezdily jen k I. bráně Škodovky. Ve stejný den začaly jezdit některé spoje autobusové linky č. 20 na Bílou Horu přes Roudnou

25. 09. 1961 - v provozu T2 s uzavřenou kabinou řidiče evid. č. 139

28. 09. 1961 - v provozu T2 s uzavřenou kabinou řidiče evid. č. 140, 141, 143

29. 09. 1961 - v provozu T2 s uzavřenou kabinou řidiče evid. č. 144, 145

30. 09. 1961 - v provozu T2 s uzavřenou kabinou řidiče evid. č. 146, 147

30. 09. 1961 - významný den - vyjela první tramvaj na pantograf, bylo to "trabuko" evid. č. 63

01. 10. 1961 - zaveden S-provoz jako prvý na trolejbusových linkách č. 10 a 11

01. 10. 1961 - vyřazen z provozu pracovní vůz Brožík/Zeman/Křižík evid. č. 30

05. 10. 1961 - v provozu T2 s uzavřenou kabinou řidiče evid. č. 138 s pantografem

08. 10. 1961 - začaly jezdit na lince č. 2 Skvrňany-Sladkovského všechny vozy T1 v S - provozu na pantograf, v sedle jezdilo 6 T1 a 11 vozů ve špičce bylo doplněno pěti starými vozy ještě s průvodčími

12. 10. 1961 - v provozu T2 s uzavřenou kabinou řidiče evid. č. 148, 149 s pantografem

18. 10. 1961 - v provozu T2 s uzavřenou kabinou řidiče evid. č. 150, 151 s pantografem

19. 10. 1961 - zaveden posilový bezjízdenkový provoz autobusových linek rychlých spojů "P" ke Škodovce (z Bolevce / P4 / a náměstí Odborářů a z Gottwaldova nádraží do Skvrňan)

20. 10. 1961 - zkušební jízdy soupravy 2xT2 evid. č. 140+142, 142+140 s pantografy

23. 10. 1961 - zkušební jízdy soupravy 2xT2 evid. č. 144+145, 145+144 s pantografy

24. 10. 1961 - v provozu T2 s uzavřenou kabinou řidiče evid. č. 142 s pantografy

25. 10. 1961 - zkušební jízdy soupravy 2xT2 evid. č. 146+147, 147+146 s pantografy

30. 10. 1961 - zkušební jízdy soupravy 2xT2 evid. č. 138+139, 139+138 s pantografy

31. 10. 1961 - zkušební jízdy soupravy 2xT2 evid. č. 141+143, 143+141 s pantografy

konec října 1961 - na lince č. 1 jezdily všechny T2 evid. č. 138-151 s průvodčími

01. 11. 1961 - zkušební jízdy soupravy 2xT2 evid. č. 149+150, 150+149 s pantografy

06. 11. 1961 - zkušební jízdy soupravy 2xT2 evid. č. 148+151, 151+148 s pantografy

23. 11. 1961 - zavedena rychlá autobusová linka ke Škodovce P1 z Jiráskova náměstí

07. 12. 1961 - zavedena rychlá autobusová linka ke Škodovce P2 z Doubravky od Pietasu a linka P3 ze Starého Plzence přes Bručnou

21. 12. 1961 - v provozu trolejbus Škoda 9 Tr0 evid. č. 192

28. 12. 1961 - v provozu trolejbus Škoda 9 Tr0 evid. č. 194 v lázeňském provedení, dvoudvéřový v béžovofialovém laku

rok 1961 - na trolejbusové lince č. 13 byla odstraněna úzká serpentinová silnice v Malostranské ulici a zrušeno řízení provozu světelnou signalizací

rok 1961 - v provozu žlutý prototyp trolejbusu Škoda 9 Tr evid. č. 191

rok 1961 - některé spoje linky č. 20 Městské lázně-Bílá Hora byly vedeny přes Roudnou, linka byla označena 20R


50 let

07. 01. 1966 - vyřazen trolejbus Škoda 3 Tr3 evid. č. 127

29. 01. 1966 - vyřazen trolejbus Škoda 3 Tr3 evid. č. 124

28. 02. 1966 - zprovozněna trolejbusová smyčka Pietas na lince č. 10

09. 03. 1966 - zařazeny do provozu autobusy Škoda 706 RTO evid. č. 72 a 73

28. 03. 1966 - zavedena autobusová linka č. 29 z Nejedlého sadů do sídliště Doubravka

říjen 1966 - začaly se odstraňovat zadní plátěné transparenty na vozech T2 a montovat rámečky na plechové tabulky s číslem linky

rok 1966 - zařazen do provozu prototyp trolejbusu Škoda T11 evid. č. 214


45 let

01. 03. 1971 - posílena autobusová linka č. 29 v úseku Mrakodrap-Bory, Šimerova ulice

09. 04. 1971 - v provozu trolejbusy Škoda 9 Tr14 evid. č. 239 a 240

20. 04. 1971 - vyřazen autobus Škoda 706 RO evid. č. 42

18. 05. 1971 - vyřazen autobus Škoda 706 RO evid. č. 40

24. 05. 1971 - zařazen jednodvéřový autobus Škoda 706 RTO CAR evid. č. 112, který byl od května 1983 používán jako pohotovostní vůz

03. 06. 1971 - zařazena do provozu T2 evid. č. 133(II) v karoserii vozu T2 původního evid. č. 151 z Ústí nad Labem jako náhrada za dřívější havarovaný vůz T1 evid.č. 133

23. 08. 1971 - zařazena do provozu T2 evid. č. 143 (II) v karoserii vozu T2 původního ev. č. 166 z Ústí nad Labem jako náhrada havarovaného vozu T2 evid. č. 143, nehoda se stala 25. 03. 1968 v Prešovské ulici

01. 09. 1971 - dodány autobusy Karosa ŠM 11 evid. č. 113-116

02. 09. 1971 - dodány trolejbusy Škoda 9 Tr16 evid. č. 249-253

15. 09. 1971 - dodány autobusy Karosa ŠM 11 evid. č. 117-120

01. 10. - prosinec 1971 - zapůjčen trolejbus Škoda 9 TrBKR evid. č. 247 do DP Kyjev

rok 1971 - ukončen provoz trolejbusových souprav s vleky (bylo jich vypravováno ve špičce až 20)

10. 12. 1971 - odstaven a předán do TMB jako historický trolejbus Škoda 6 Tr 2 ev. č. 135


40 let

leden 1976 - dodáno 11 tramvají T3 evid.č. 197-207 už bez pokladen průvodčího, vozy byly nasazeny jako řídící do souprav, kterých mohlo být vypravováno více

31. 01. 1976 - vyřazen autobus Škoda 706 RTO MTZ evid. č. 98

04. 02. 1976 - v provozu T3 evid. č. 189, 191-196

18. 02. 1976 - v provozu T3 evid. č. 190, 197, 199, 201, 204, 205

25. 02. 1976 - v provozu T3 evid. č. 198, 200, 202, 203, 206, 207

28. 02. 1976 - vyřazeny autobusy Škoda 706 RTO evid. č. 61, Škoda 706 RTO MTZ evid. č. 77 a Karosa ŠM 11 evid. č. 99-101

29. 02. 1976 - vyřazeny autobusy Škoda 706 RTO evid. č. 62 a Karosa ŠM 11 evid. č. 91

12. 04. 1976 - přemístěna konečná stanice autobusové linky č. 28 z Anglického nábřeží na náměstí Republiky

04. 06. 1976 - dodány autobusy Karosa ŠM 11 evid. č. 170-173

31. 07. 1976 - vyřazen autobus Škoda 706 RTO MTZ evid. č. 82

17. 08. 1976 - dodány autobusy Karosa ŠM 11 evid. č. 174-178

24. 08. 1976 - dodány autobusy Karosa ŠM 11 evid. č. 179-186

30. 08. 1976 - vyřazen autobus Škoda 706 RTO MTZ evid. č. 85

31. 08. 1976 - dodány autobusy Karosa ŠM 11 evid. č. 187-197

01. 09. 1976 - ukončen provoz trolejbusové linky č. 14 na Košutku a nahrazen autobusy z důvodu výstavby Karlovarské třídy, konečná stanice na Košutce byla u křižovatky se Špálovou ulicí, v Doudlevcích se vozy otáčely objezdem ulic Šípková a U Vlečky

01. 09. 1976 - trolejbusová linka č. 10 byla prodloužena z Habrmannova náměstí do nové smyčky Doubravka, Zábělská - původní obratiště bylo zrušeno, v novém obratišti byl přestup na autobusové linky č. 25-52, a 27-53, linka č. 53 začala jezdit z Dýšiny do Nové Huti

15. 09. 1976 - dodán autobus Karosa ŠM 11 evid. č. 198

30. 09. 1976 - vyřazeny autobusy Škoda 706 RTO MTZ evid. č. 78, 84 a 86

29. 10. 1976 - ve Vejprnické ulici havarovala T2 evid. č. 134 a byla vyřazena z provozu

30. 10. 1976 - vyřazen autobus Škoda 706 RTO MEX evid. č. 87

31. 10. 1976 - vyřazeny tramvaje T1 evid. č. 104, 105 a 109

31. 12. 1976 - vyřazeny tramvaje T1 evid. č. 107 a 110

rok 1976 - vyřazeny trolejbusy Škoda 7 Tr4 evid. č. 143, 155, 156 a Škoda 8 Tr3 evid. č. 163 a dále Škoda 8 Tr8 evid.č. 168, 172, 181, 184 a Škoda 9 Tr0 evid. č. 194


35 let

19. 01. 1981 - prodloužena autobusová linka č. 34 z Kotkovy ulice na Karlov k VIII. bráně

31. 01. 1981 - vyřazen modrokrémový autobus Karosa ŠL 11 evid. č. 139

16. 02. 1981 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11 evid. č. 147 a 149

únor 1981 - DP zakoupil z Prahy 10 vyřazených vozů T1 (měly už najeto přes jeden milion kilometrů), které v Plzni postupně dojezdily do konce roku 1983 pod evid. č. 17 a 19-27

únor 1981 - vyřazen trolejbus Škoda 9 Tr14 evid. č. 240

01. 03. 1981 - prodloužena autobusová linka č. 36 ze Sverdlovské ulice (alej Svobody) do nové točky Bolevec, PS

04. 03. 1981 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11 evid. č. 153

16. 03. 1981 - do provozu poslední trolejbusy Škoda 9 TrHT28 evid. č. 341-345

24. 03. 1981 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11 evid. č. 151

13. 04. 1981 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11 evid. č. 150 a 152

17. 04. 1981 - v provozu pražské T1 evid. č. 24 (II.) a 25 (II.) /ex Praha č. 5111 a 5112/

20. 04. 1981 - v provozu pražská T1 evid. č. 19 (II.) /ex Praha č. 5034/

30. 04. 1981 - vyřazen jednodvéřový autobus Škoda 706 RTO MTZ evid. č. 102 a Karosa ŠM 11 evid. č. 134

30. 05. 1981 - v provozu pražské T1 evid. č. 20 (II.) a 23 (II.) /ex Praha č. 5059 a 5093/

31. 05. 1981 - v provozu pražská T1 evid. č. 21 (II.) /ex Praha č. 5065/

22. 06. 1981 - sólo vůz T3 evid. č. 162 na lince č. 2 měl u hlavní pošty velkou nehodu a byl jako první vůz tohoto typu v Plzni vyřazen z provozu

24. 06. 1981 - v provozu pražská T1 evid. č. 17 (II.) /ex Praha č. 5011, t. č. nejstarší vůz/

25. 06. 1981 - v provozu pražská T1 evid. č. 26 (II.) /ex Praha č. 5121/

30. 06. 1981 - dodány autobusy Karosa ŠM 11 evid. č. 290-299

24. 07. 1981 - vyřazen trolejbus Škoda 9 TrHT28 evid. č. 330

08. 08. 1981 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11 evid. č. 148

21. 08. 1981 - vyřazen trolejbus Škoda 9 Tr15 evid. č. 246

26. 08. 1981 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11 evid. č. 155-160

31. 08. 1981 - plzeňské trolejbusy vyjely poprvé s novým bočním orientačním označením, měly větší tabulky odlišné od úzkých předních

07. 09. 1981 - zahájen celodenní provoz na autobusové lince č. 13A do točky Bolevec, PS, trval až do zavedení tramvajové linky č. 1 Bolevec-Slovany 25. 05. 1990

07. 09. 1981 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11 evid. č. 161-164

září 1981 - vyřazen trolejbus Škoda 14 Tr0 evid. č. 340 a předán do DSZO

05. 10. 1981 - poprvé vyjela Karosa ŠM 11 evid. č. 189 se znehodnocovacími strojky na různá stanoviště, aby se mohli cestující seznámit s novým odbavovacím systémem MOC (mechanické odbavování cestujících)

20. a 21. 10. 1981 - výjezd trolejbusů linky č. 12 na novou smyčku na Husově náměstí

28. 10. 1981 - naposled v provozu pražské T1 evid. č. 12 (II.) a 14 (II.) /ex Praha č. 5071 a 5105/

30. 10. 1981 - naposled v provozu pražská T1 evid. č. 11 (II.) /ex Praha č. 5039/

01. 11. 1981 - trolejbusová linka č. 10 byla prodloužena z Nádražní ulice až na Husovo náměstí

01. 11. 1981 - zaveden nový systém odbavování cestujících MOC, službu ukončilo 22 posledních průvodčích, posledním vozem s S - provozem s pokladnou u řidiče byla T1 evid. č. 125

20. 11. 1981 - dodán modrobílý autobus Karosa C 734 evid. č. 301

listopad 1981 - dodán modrobílý autobus Karosa C 734 evid. č. 300

01. 12. 1981 - poprvé v zimě vyjel sněhový pluh tlačený pracovním vozem evid. č. 2077 z Prahy ("Tereza")

Rok 1981 - vyřazeny trolejbusy Škoda 9 Tr14 evid. č. 242 a Škoda 9 Tr15 evid. č. 243


30 let

02. 01. 1986 - zahájen provoz tramvajové linky č. 3 Skvrňany-Frunzeho (Mozartova) ve špičkách pracovních dnů 9 vozy (od 21. 04. pouze 5 vozů), do 5. 5. cestující vystupovali a nastupovali ve stanici U Gery

02. 01. 1986 - rozšířen provoz autobusové linky č. 35 na několik spojů denně

10. 01. 1986 - zařazeny do provozu vozy T3CS evid. č. 256-259

17. 01. 1986 - zařazeny do provozu vozy T3CS evid. č. 260-265

únor 1986 - ve vozovně Slovany sešrotována T1 evid. č. 131

22. 03. 1986 - oficiálně založen kroužek přátel MHD při ZV ROH DPMP Tram-Bus-Club, který už částečně fungoval asi 6 let předtím

březen 1986 - ve vozovně Slovany sešrotována T1 evid. č. 119

09. 04. 1986 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11 evid. č. 240-242, 262, 279

30. 04. 1986 - vyřazen jednodvéřový autobus Škoda 706 RTO MTZ evid. č. 110 a vyřazeny i autobusy Karosa ŠM 11 evid. č. 229 a 230

duben 1986 - ve vozovně Slovany sešrotována T1 evid. č. 126

27. 05. 1986 - dodány autobusy Karosa B 731 evid. č. 348-357

29. 05. 1986 - zahájena výluka linky č. 2 v úseku Sladkovského-Koterovská-náměstí Jana Krautwurma kvůli instalaci panelů BKV, ze Světovaru. Na náměstí J. K. jezdila náhradní tramvajová kyvadlová doprava se soupravou 2x T3 PX (v zapojení záděmi k sobě, tzv. "lobogo") vozy evid. č. 187+188 nebo 186+185 až do 31. srpna, rozkopaný úsek obsluhovala NAD linkou A z Mikulášského náměstí na náměstí J. K.

30. 05. 1986 - dodány autobusy Karosa B 731 evid. č. 358-362

16. 06. 1986 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11 evid. č. 287

21. 06. 1986 - zprovozněna na Borech nová kapacitní točka pro linku č. 26 a část spojů linky č. 21, do té doby linky blokově objížděly ulicemi Politickýchvězňů a Máchovou

18. 08. 1986 - vyřazen vůz T2 evid. č. 137

21. 08. 1986 - do provozu uvedena autobusová točka na Borech pro linky č. 21 a 26

27. 08. 1986 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11 evid. č. 265

srpen 1986 - vyřazen vůz T2 evid. č. 150

17. 09. 1986 - vyřazeny trolejbusy Škoda 9 Tr20 evid. č. 264, 265, 267, 270

18. 09. 1986 - vyřazeny trolejbusy Škoda 9 Tr20 evid. č. 271-274, 277

24. 09. 1986 - v provozu trolejbusy Škoda 14 Tr07 evid. č. 386, 391, 393, 394

30. 09. 1986 - v provozu trolejbusy Škoda 14 Tr07 evid. č. 378, 381, 384, 395

září 1986 - ve vozovně Slovany sešrotována T1 evid. č. 112

01. 10. 1986 - v provozu trolejbusy Škoda 14 Tr07 evid. č. 382, 385

03. 10. 1986 - v provozu trolejbusy Škoda 14 Tr07 evid. č. 383, 389

06. 10. 1986 - v provozu trolejbus Škoda 14 Tr07 evid. č. 380

08. 10. 1986 - v provozu trolejbus Škoda 14 Tr07 evid. č. 387

14. 10. 1986 - v provozu trolejbus Škoda 14 Tr07 evid. č. 392

17. 10. 1986 - v provozu trolejbus Škoda 14 Tr07 evid. č. 388

20. 10. 1986 - v provozu trolejbus Škoda 14 Tr07 evid. č. 379

22. 10. 1986 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11 evid. č. 223

23. 10. 1986 - v provozu trolejbus Škoda 14 Tr07 evid. č. 390

30. 10. 1986 - v provozu trolejbus Škoda 14 Tr07 evid. č. 381

říjen 1986 - ve vozovně Slovany sešrotována T1 evid. č. 130

10. 11. 1986 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11 evid. č. 228

15. 11. 1986 - zahájen provoz linky č. 12 v nové velké trolejbusové smyčce v Božkově

29. 11. 1986 - zastaven provoz trolejbusů linky č, 11 a zavedena NAD z důvodu rekonstrukce Rokycanské třídy od Nádražní ulice k ÚH, Hřbitovní ulice

prosinec 1986 - ve vozovně Slovany sešrotována T2 evid. č. 137

rok 1986 - dodány autobusy Karosa B 731 evid. č. 348 a 362 a jeden malý modrobílý Avia A31- Ikarus MIDI 543 evid. č. 363 jako služební vůz DP

rok 1986 - konečná zastávka linky č. 35 přemístěna z Kotkovy ulice k CAN u křižovatky Skvrňanské s náměstím Emila Škody

rok 1986 - vyřazeny tramvaje T1 evid. č. 117, 122, 123 a T2 evid. č. 135,

rok 1986 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11 evid. č. 291 a 294

rok 1986 - vyřazeny trolejbusy Škoda 9 Tr19 evid. č. 263 a 9 Tr20 evid. č. 266, Škoda 9 Tr16 evid. č. 278 (II. obs., pův. 251), Škoda 9 TrH25 evid. č. 279, 280, 281, 284, 311, 312, Škoda 9 TrHT26 evid. č. 313 (II. obs.), Škoda 14 Tr0 evid. č. 351, Škoda 14 Tr01 evid. č. 357, 359


25 let

únor 1991 - vyřazeny trolejbusy Škoda 9 TrH25 evid. č. 304 a 9 TrHT28 ev. č. 331

11. 02. 1991 - zrušena konečná linky č. 20 u planetária /dnes Okresní soud/, linka prodloužena Jízdeckou ulicí, přes sady Pětatřicátníků k DJKT

březen 1991 - v provozu poslední dodávka trolejbusů typu Škoda 14 TrM evid. č. 446-460

13. 04. 1991 - zastaven provoz předměstských autobusových linek č. 52 a 53 a omezen u č. 51

15. 04. 1991 - zavedena autobusová linka č. 42 od divadla J. K. Tyla do Radčic

01. 05. 1991 - zrušen provoz autobusové linky č. 51

duben 1991 - vyřazen trolejbus Škoda 9 TrHT28 evid. č. 337

13. 05. 1991 - zahájen provoz na nové tramvajové smyčce Skvrňany, Malesická pro nové špičkové linky č. 3 z Košutky a č. 5 z Bolevce a uveden do provozu nový dvoukolejný úsek Sady Pětatřicátníků-Palackého náměstí

květen 1991 - ve vozovně Slovany sešrotována T2 evid. č. 155

červen 1991 - vyřazeny trolejbusy Škoda 9 TrHT26 evid. č. 321, Škoda 9 TrHT28 evid. č. 325 a 342

01. 08. 1991 - autobusové linky č. 30, 33 a 40 začaly jezdit v sídlišti Košutka Studentskou třídou, předtím jezdily Toužimskou a Žlutickou ulicí

září 1991 - ve vozovně Slovany byla sešrotována poslední T1 evid. č. 129

září 1991 - vyřazeny trolejbusy Škoda 9 TrHT26 evid. č. 322, 9 TrHT28 ev. č. 328

listopad 1991 - vyřazeny trolejbusy Škoda 9 TrHT26 evid. č. 315 (do Air parku Zruč), evid. č. 320, 323 (později muzejní vůz), Škoda 9 TrHT28 evid. č. 329, 333, 336, 338, 341, 343-345

11. 12. 1991 - zastaven provoz autobusové linky č. 51 do Starého Plzence

rok 1991 - dodány poslední trolejbusy typu Škoda 14 Tr evid. č. 446-460

rok 1991 - vyřazeny trolejbusy Škoda 9 TrH25 evid. č. 305, 9 TrHT26 ev. č. 318, Škoda 9 TrHT28 ev. č. 335, sešrotován vůz Škoda 14 Tr0 ev. č. 340 (II.)

rok 1991 - vyřazen autobus Karosa B 731 evid. č. 331

rok 1991 - ve vozovně Slovany zlikvidován autobusový vlek Karosa D4 evid. č. 63, byl využíván jako sklad náhradních dílů a sešrotovány T3 evid. č. 169 a 171


20 let

12. 01. 1996 - výjezd nově rekonstruované soupravy T3 evid. č. 103+104(II) (ex Praha č. 6488 a 6399)

15. 01. 1996 - zahájena přeprava tělesně postižených osob (včetně invalidních vozíků) autobusovou linkou Z modrožlutým autobusem Karosa C 734 evid. č. 432, v Po a St jezdí střídavě Zvon-Bory, Zvon-Košutka, Slovany a do Bukovce,

leden 1996 - ve ŠDT modernizováno 12 tramvají na T3M : evid. č. 247, 214-216, 221-224, 227+228 a 241+242

19. 02. 1996 - vzhledem k nárůstu studentů byla prodloužena linka č. 30 k ZČU

březen 1996 - vyřazen trolejbus Škoda 14 Tr05 evid. č. 377 (do DP Černovcy č. 336)

01. 05. 1996 - ze závodu Škoda Ostrov dodáno posledních sedm kloubových trolejbusů Škoda 15 TrM evid. č. 472-478

jaro 1996 - zbourán starý most přes Radbuzu v Doudlevcích a pak postaven nový (přechodně se jezdilo po montovaném vojenském mostě "rámusáku"

23. 03. - 13. 10. 1996 - autobusové linky č. 33 a 40 byly vedeny z Kopeckého sadů Smetanovými sady k divadlu J. K. Tyla, nástupní zastávka byla před Magistrátem města Plzně

31. 05. 1996 - v provozu kloubový trolejbus Škoda 15 TrM evid. č. 474

01. 06. 1996 - v provozu kloubové trolejbusy Škoda 15 TrM evid. č. 472, 473, 475-478

01. 06. 1996 - opět už jezdí předměstská autobusová linka č. 52 do Chrástu

červen 1996 - započala rekonstrukce Malostranské ulice, trolejbusový a autobusový provoz byl po jedné straně vozovky, trolejbusy používaly třetí stopu, zavěšenou uprostřed vozovky (rekonstrukce ukončena na jaře 1997)

červen 1996 - vyřazen autobus Karosa B 731 evid. č. 321

01. 07. 1996 - vyřazeny trolejbusy Škoda 14 Tr07 evid. č. 378, 383, 385, 391, 393 (do DP Ivano-Frankovsk č. 172, 171, 173, 175, 174), 380, 381, 384, 390 (do DP Černovcy č. 337, 338, 340, 339)

15. 07. - 22. 09. 1996 - probíhala oprava trati č. 4 od Dobrovského ulice k Chodskému náměstí

20. 07. - 14. 09. 1996 - probíhala oprava Klatovské třídy od Dobrovského ulice na Bory (byla zavedena NAD)

29. 07. 1996 - vyřazen autobus Karosa B 731 evid. č. 336

srpen 1996 - vyřazen zájezdový autobus Karosa C 734 evid. č. 322

02. 09. 1996 - opět už jezdí předměstská autobusová linka č. 53 do Kyšic, Dýšiny a Nové Huti se zajížděním k závodu Škoda Ejpovice

08. 09. 1996 - trolejbus Škoda 9 TrHT26 evid. č. 323 muzejním vozem Škoda Bus klubu, probíhala renovace v letech 1996-2010

14. 09. 1996 - prodlouženy některé spoje linky č. 20 z Radčic až do Křimic, a s linkou č. 39 si prohodily trasy mezi Bílou Horou a sady Pětatřicátníků, linka č. 20 jezdila přes Roudnou a linka č. 39 přes Jatky a Kovošrot

23. 09. - 31. 10. 1996 - probíhala výluka na trati č. 2 v úseku Internáty-Macháčkova, do Skvrňan jezdila NAD a v úseku Internáty-Světovar 10 KT8D5

14. 10. 1996 - nástupní zastávka linek č. 33 a 40 přeložena z Goethovy ulice k Mrakodrapu, kde nově spoje i končily, manipulačně otáčely přes Anglické nábřeží, Kopeckého sady a Goethovu ulici

23. 10. 1996 - invalidní autobusová linka Z (velký okruh) jezdí v trase Zvon-Slovany-Doubravka-Újezd-Bolevec-Košutka-FN Lochotín- vinice-sady 35-Zvon

29. 11. 1996 - dodány autobusy Karosa B 931 evid. č. 433-435 už se systémem BUSE

06. 12. 1996 - dodány autobusy Karosa B 931 evid. č. 436-438 už se systémem BUSE

12. 12. 1996 - vyjela jako první T3CS evid. č. 243 s polopantografem Secheron

13. 12. 1996 - dodány autobusy Karosa B 931 evid. č. 439-442 už se systémem BUSE

16. 12. 1996 - výjezd soupravy T3 evid. č. 109+110 (II.) /ex Most č. 267 a 270/

prosinec 1996 - PMDP obdržely dva autobusy Karosa B 731 evid. č. 106 a 107 /II.obs./ (ex Praha, GO Zliner) a jeden Karosa B 731 z Brna po GO ve Zlineru evid. č. 108 /II. obs./, který se stal v 10 / 2001 vozem autoškoly


15 let

leden 2001 - bylo rozhodnuto, že vůz T3 evid. č. 175 bude upraven na pracovní, kolejový brus s výzbrojí Progress, který nahradí dosluhující brus evid. č. 100 (ex Praha č. 6346) a bude mít na střeše umístěnu budku na kontrolu trolejí

23. 01. 2001 - prototypový trolejbus Škoda 21 TrACI evid. č. 479 (I.) v DPHK č. 50

12. 02. 2001 - zřízena nová autobusová zastávka Folmavská, Carrefour pro linky č. 22, 28, 30 a N1 z Borských polí, zastávka Carrefour, U Letiště je obsluhována pouze linkami č. 22 a 28 jen ve směru Borská pole

14. 02. 2001 - až do 15. 09. 2002 probíhala výstavba přemostění hlavního nádraží ČD, přesměrovány byly linky N3 a T ze Šumavské do ulic U Prazdroje a Sirkové, linka Z "velký okruh" jezdila od Zvonu Anglickým nábřežím a Americkou do Mikulášské

26. 02. 2001 - na autobusové lince č. 32 se některé spoje prodloužily až do Podhájí

25. 02. - 26. 03. 2001 - probíhaly zkušební jízdy na plzeňských linkách obousměrné nízkopodlažní tramvaje pro americký Portland, (testovací č. 111)

březen 2001 - zakoupeny první čtyři nízkopodlažní trolejbusy s asynchronním pohonem s přídavným dieselagregátem "trejsiny" evid. č. 479(II) - 482, od 09. 04. jsou dva z nich vypravovány denně na linku č. 16

04. 04. 2001 - v provozu trolejbus Škoda 21 TrACI evid. č. 479 (II. obsazení)

05. 04. 2001 - v provozu trolejbus Škoda 21 TrACI evid. č. 481

09. 04. 2001 - v provozu trolejbus Škoda 21 TrACI evid. č. 482

10. 04. 2001 - v provozu trolejbus Škoda 21 TrACI evid. č. 480

duben 2001 - v polovině měsíce bylo vybaveno 8 souprav T3CS novými uzavíratelnými vitrínami na letáčky

19. 04. 2001 - plzeňští radní schválili ojedinělý projekt příměstské tramvaje z Plzně do Dobřan, která by měla využívat i železniční koleje "tram-train", nápad by měl být realizován do dvou až tří let /neuskutečnilo se/

01. 05. 2001 - na všech linkách začaly být garantovány nízkopodlažní spoje

02. 05. 2001 - zavedena autobusová linka č. 35 Radčice-Sady Pětatřicátníků-Křimice

02. 05. 2001 - výjezd první soupravy T3R.P evid. č. 282+283 (ještě bez polopantografu)

začátek května 2001 - nová pořadová čísla na tramvajových linkách zhotovená z plastu, jde o bílé tabulky, na ní číslo pořadí v barvě, která přísluší dané lince:
1 - modrá, 2 - červená a 4 - zelená

07. 05. 2001 - na zájezdy zakoupen jeden bílý autobus Renault Iliade RTX evid. č. 475

16. 05. 2001 - vyřazeny autobusy Karosa B 731 evid. č. 320 a Karosa B 732 evid. č. 370, 371, 373, 376, 377

21. 05. 2001 - vyřazen autobus Karosa B 732 evid. č. 366

31. 05. 2001 - vyřazen autobus Karosa B 732 evid. č. 369

květen až červen 2001 - do všech vozidel PMDP instalovány nové bílé plastové lékárny

05. 06. 2001 - vyřazeny autobusy Karosa B 732 evid. č. 375, 379

16. 06. 2001 - v Českých Budějovicích vyjel (v rámci 10. výročí nového trolejbusového provozu) historický trolejbus Škoda 9 TrHT28 evid. č. 12 (II. obsazení, ex Plzeň evid. č. 339 ) po úpravě na napětí 750 V

19. 06. 2001 - stará tramvaj "Terezka" (ex Praha evid. č. 2077) byla po rekonstrukci v Praze umístěna na Václavském náměstí jako kavárna, vůz po dodání do Plzně v roce 1972 jezdil až do roku 1987 jako pracovní a kolejový brus, poté pod evid. č. 80 byl určen jako muzejní a ještě v základním nátěru se představil na náměstí Republiky při oslavách 90. výročí MHD r. 1989

01. 08. 2001 - zřízena na autobusové lince č. 21 nová jednosměrná zastávka Černice, U Hřiště pouze ve směru z Černic

27. 08. 2001 - změna tras autobusových linek č. 33 a 40 v centru města, konečná stanice Mrakodrap byla nahrazena konečnou Muzeum, autobusy jezdí z rondelu ulicí Otýlie Beníškové na Rooseveltův most a přes náměstí Republiky a Františkánskou ulici do Goethovy ulice, kde je výstupní zastávka, zpět po manipulačním otočení kolem Mrakodrapu odjíždějí z nástupní zastávky před muzeem, linky už nejezdily Americkou a sady Pětatřicátníků

31.08. 2001 - naposled vypravena linka A spojující I. bránu Škody a.s. s JS na Orlíku

22. 09. 2001 - zprovozněno nové autobusové obratiště Litice, Klatovská na lince č. 21

konec září 2001 - proběhla montáž předních přídavných zrcátek na vozech T3

24. 10. 2001 - uveden do provozu nový kruhový objezd na lince č. 12 před Novou Hospodou na Domažlické ulici

10. 11. 2001 - linka č. 21 zkrácena na trasu Bory-Litice, byly zrušeny spoje k VIII. bráně, linka č. 32 prodloužena z Podhájí do točky Černice a 2 školní spoje na Slovany 12. 11. 2001 - vyřazen trolejbus Škoda 14 Tr08 evid. č. 408 (do DP Almaty)

29. 11. 2001 - PMDP obdržely NP autobus Karosa Irisbus CityBus evid. č. 476

05. 12. 2001 - vyřazen z provozu prototyp kloubového trolejbusu Škoda 15 Tr evid. č. 414 a vůz 7. 12. 2001 převezen do depozitáře Muzea Škoda

06. 12. 2001 - PMDP obdržely NP autobus Karosa Irisbus CityBus evid. č. 477

21. 12. 2001 - naposled vyjely autobusy na lince č. 29 Chodské náměstí-Škoda VIII. brána

27. 12. 2001 - na lince č. 53 zavedeno zajíždění ke Škodě Ejpovice s obsluhou zastávky Dýšina, závod Škoda Engineering

31. 12. 2001 - vyřazen trolejbus Škoda 14 Tr07 evid. č. 379 (do DP Almaty)

prosinec 2001 - vyřazeny trolejbusy Škoda 14 Tr07 evid. č. 386, 389, 392 (do DP Almaty) a evid. č. 394 (do DP Iasi č. 610)

rok 2001 - vyřazeny vozy T3 evid. č. 170, 177


10 let

01. 01. 2006 - začal platit zákaz kouření na zastávkách MHD včetně prostředků veřejné dopravy

02. 01. 2006 - začala se rozebírat druhá polovina mostu U Jána

07. 01. 2006 - zavedena autobusová linka S Interspar - Bolevec -Třemošná - Zruč-Senec - Bílá Hora - Interspar ve dnech pracovního volna

08. 01. 2006 - naposledy vyjela autobusová linka č. 50 Starý Plzenec, Vilová čtvrť - Černice, Nákupní zóna, která byla provozována o víkendech dvěma páry spojů

14. 01. 2006 - zrušenou autobusovou linku č. 50 nahradila prodloužená linka č. 32 Bory - Starý Plzenec - Sedlec dvěma páry spojů o víkendu

18. 01. 2006 - při srážce tramvají Astry evid.č. 300 s KT8D5 evid.č.298 ve smyčce Bory, začal zadek Astry s automatickým spřáhlem hořet a tramvaj byla už vyřazena z provozu (skříň zlikvidována v roce 2008)

09. 02. 2006 - autobusová linka č. 53 začala nově obsluhovat zastávku Dýšina, U viaduktu

10. 02. 2006 - noční autobusová linka N2 začala obsluhovat i zastávku u hypermarketu OLYMPIA

07. 03. 2006 - začala rekonstrukce tramvajové trati ve Slovanské aleji

15. 03. 2006 - dodán trolejbus Škoda 24 Tr Citelis1A evid. č. 505

20. 03. 2006 - v provozu trolejbus Škoda 24 Tr Citelis1A evid. č. 504

26. 03. 2006 - zahájeno betonování druhé poloviny mostu U Jána

27. 03. 2006 - v tramvajích se začala objevovat nová plastová reklamní držadla, po týdnu i v trolejbusech a autobusech

30. 03. 2006 - začala výluka na manipulační trati ve Slovanské aleji, vypravení a zatahování probíhalo přes Světovar, linka č. 4 měla označení "X - výluka", mezi náměstím M. Horákové a vozovnou byly vytrhány koleje

01. 04. 2006 - upravena a zkrácena trasa autobusové linky Z - velký okruh, linka je vedena v trase Zvon-Lobzy-Doubravka-Bolevec-FN Lochotín-Náměstí Republiky- Zvon, linka už nezajíždí na Slovany a do Újezda

03. 04. 2006 - začala týdenní výluka tramvajové dopravy přes most U Jána, linky č. 1 a 2 jsou ukončeny U Zvonu, z náměstí Republiky jezdí NAD 1/2 od Dřevěné ulice do zastávky Hlavní nádraží ČD, Americká, II. část linek č. 1 a 2 jezdí ze zastávky Hlavní nádraží ČD na Slovany a Světovar, linky obsluhují vozy KT8D5, které končí úvratí s "Californienem" za zastávkou ve směru k Jánu, na lince č. 1 jezdilo 7 Aster (poprvé zcela NP linka), na linkách č. 2 a 4 pak výhradně soupravy, vozy byly v noci odstaveny na konečných Bory, Skvrňany, Malesická, Košutka, Mozartova a na odstavné koleji u hotelu CD

09. 04. 2006 - večer se po zkolaudování mostu u U Jána po 20. hodině vrátily tramvaje do vozovny

12. 04. 2006 - začala rekonstrukce Francouzské třídy (zcela uzavřena pro MHD včetně linky č. 30), linka byla odkloněna Částkovou ulicí a pokračovala Slovanskou třídou do Malostranské, byly zřízeny nové zastávky v Částkově u II. polikliniky a dále autobusy zastavovaly společně s linkou č.1 na Vřesové, zastávka na náměstí Milady Horákové byla zrušena

18. 04. 2006 - PMDP otevřely novou cestovní agenturu West Bohemia Travel, touto aktivitou chtěl podnik rozvíjet tradici vlastní zájezdové dopravy

20. 04. 2006 - dodány autobusy Irisbus Citelis evid. č. 495 a 496

28. 04. 2006 - trolejbusová linka č. 13 začala nově obsluhovat zastávku na znamení Černice, K Radyni

duben 2006 - PMDP obdržely dva NP autobusy Karosa Irisbus Citelis evid. č. 495 a 496

26. 05. 2006 - obnoven provoz tramvajové linky č. 1 po Slovanské třídě v plném rozsahu, byla dokončena jedna z etap rekonstrukce Slovanské aleje, kdy už byly po ní vypravovány z vozovny i vozy linky č. 4

29. 05. 2006 - zahájena rekonstrukce trolejbusového vedení v křižovatce Částkova-Sušická, trolejbusy linky č. 12 byly ukončeny u zastávky Sladkovského, Hospic (v Guldenerově ulici) a dále do Božkova jezdila NAD

01. 06. 2006 - z důvodu otevření hypermarketu GLOBUS byly vybrané autobusové spoje linky č. 30 prodlouženy k němu a vybudovány nové zastávky Úněšovská, Globus, spoje, které tam nezajížděíí, jsou označeny na jízdních řádech "G"

03. 06. 2006 - na autobusové lince č. 26 byly zrušeny zastávky Chodské náměstí a Jižní předměstí, Borská a nahrazeny zastávkami Dobrovského a Jižní předměstí z důvodu zrušení levého odbočovacího pruhu z Klatovské do Borské ulice

06. 06. 2006 - ve smyčce U Zvonu se poprvé představila slavnostně tříčlánková tramvaj typu K3R-NT evid. č. 311, která vznikla rekonstrukcí dvou starých vozů T3 evid. č. 101+102 (II.obs.) dosazením prostředního nízkopodlažního článku v závodě Pars Nova Šumperk, tramvaj byla dětmi pokřtěna na "Pampelišku" a také evid. č. 312 /z T3 evid, č. 109+110 (II.obs.)/ pokřtěná "Špagetka"

09. 06. 2006 - ukončeny stavební práce na kruhovém objezdu Sušická-Částkova, byl obnoven plný provoz trolejbusové linky č. 12 Nová Hospoda-Božkov-Letkov

09. - 11. 06. 2006 - proběhla výměna výhybek u vjezdu do vozovny, pouze jednokolejná výprava vozů přes Slovany

12. 06. 2006 - tramvajový provoz přesunut z provizorní tratě na mostě U Jána na definitivní kolej ve směru do centra a odstraněno provizorní trolejové vedení

15. 06. 2006 - PMDP zavedly novou službu pro návštěvníky ZOO na Lochotíně, začal jezdit nový prostředek MHD "ZOO vláček" - dieselová silniční lokomotiva + tři vozíky kryté plachtou jezdily o víkendech a v červenci a srpnu pak denně zhruba po hodině na trase náměstí Republiky-Zbrojnická- U Zvonu-Pražská-Rooseveltova-Lochotínská-ZOO

17. 06. 2006 - první výjezd s cestujícími druhé K3R-NT evid. č. 312 v rámci DOD, vůz rekonstruovaný z T3 evid. č. 109+110 (II. obs.) opět v Pars Nova Šumperk byl pokřtěn jménem "Špagetka", návštěvníci DOD ve vozovně Slovany se tam mohli svézt novými vozy K3R-NT evid. č. 311 a 312 ze sadů Pětatřicátníků a z vozovny Slovany do trolejbusové vozovny v Cukrovarské ulici pak dvěma NP trolejbusy Škoda 24 Tr Citelis1A evid. č. 504 a 505 na dieselagregát

21. 06. 2006 - pravidelný provoz s cestujícími K3R-NT evid. č. 311 a 312

polovina června 2006 - Plzeňská čipová karta se dočkala další varianty "Plzeňská turistická karta"

01. 07. 2006 - provedena úprava zastávek autobusové linky pro hendikepované Z - velký okruh, zrušenou zastávku U Prazdroje nahradila zastávka Stavební stroje,Rokycanská a zrušenou zastávku Kovošrot nahradila zastávka Mohylová

10. 07. 2006 - zprovozněny zrekonstruované zastávky trolejbusové linky č. 12 Částkova, Sušická - zastávka do centra se vrátila na původní místo, zastávka do Božkova byla přeložena za okružní křižovatku

14. 07. 2006 - dodány autobusy Irisbus Citelis evid. č. 497-500

15. 07. 2006 - od tohoto data do 17. 08. 2006 jezdily spoje trolejbusové linky č. 10 celodenně jen v úseku Doubravka, Na Dlouhých - CAN a na linku č. 12 byly vypravovány výhradně nízkopodlažní trolejbusy, které na úseku rekonstruované Domažlické ulice projížděly stavebním úsekem (k přejezdu trati na Domažlice) na dieselagregát, zastávka Škoda VII.brána byla zrušena

konec července 2006 - položen trávník v kolejišti na Slovanské aleji včetně zavlažovacího zařízení

léto 2006 - zahájena rekonstrukce křižovatky a tramvajových zastávek Severka, ve směru na Košutku byla přesunuta až za křižovatku /přesné datum nezjištěno /

05. 08. 2006 - začal jezdit cyklobus o sobotách a nedělích v trase zhruba 70 kilometrů: Košutka-Bory-Litice-Útušice-Štěnovice-Černice-Starý Plzenec-Sedlec-Tymákov-Letkov-Božkov-Lobzy-Doubravka-Červený Hrádek-Kyšice-Dýšina-Chrást-Zruč-Senec-Bílá Hora-Bolevec. Upravený autobus evid. č. 413 měl 13 míst pro jízdní kola a 3 pro dětská kola, jednotná sazba jízdného byla stanovena na 20 Kč včetně kola. Autobus měl na trase celkem 29 zastávek, linka byla označena č. 70

07. 08. 2006 - začalo se jezdit dvoukolejně přes most U Jána a byla obnovena zastávka tramvají Anglické nábřeží, Pražská

10. 08. 2006 -trolejbusy linky č. 13 jezdily u Zimního stadionu v protisměru na semafory, dělala se nová vozovka po polovinách, s rekonstrukcí se pokračovalo i v Cukrovarské ulici, byla tam vytrhána část původních tramvajových kolejí

14. 08. 2006 -začala rekonstrukce kolejí na Mikulášském náměstí ve směru na Slovany, jednokolejný provoz řízený semafory, ve Sladkovského ulici byl zřízen z panelů provizorní ostrůvek, kam byla přesunuta zastávka linky č. 2 z Mikulášského náměstí, jezdí se obousměrně po levé straně Slovanské třídy, před Sladkovského ulicí je druhý "kaliforňan", zastávky linky č. 1 jsou za křižovatkou se Sladkovského ulicí

31. 08. 2006 -proběhlo slavnostní otevření mostu U Jána, po čtyřech letech od povodní byl opět otevřen provoz pro automobilovou dopravu a trolejbusy linek č.10 a 13 se tam vrátily a od 02. 09. 2006 zastavovaly už na Anglickém nábřeží

31. 08. 2006 - dodán trolejbus Škoda 24 Tr Citelis1A evid. č. 506

od 04. 09. 2006 - byla autobusová linka č. 55 posílena deseti novými spoji v dopravní špičce z důvodu stížnosti občanů, kterým vadily přeplněné vozy

16. - 23. 09. 2006 - Evropský týden mobility, ve dnech 20. - 22. září jezdila MHD zdarma,

23. - 24. 09. 2006 - uskutečnily se jízdy historickými trolejbusy po městě, Plzeň si připomněla 65. výročí trolejbusové dopravy, z Brna byly dovezeny trolejbusy Škoda 6Tr 2 evid.č. 135 a Škoda T11 evid. č. 248, z Ostravy byl přivezen trolejbus Škoda 17Tr evid. č. 3901, který pak zůstal v Plzni určený do Muzea ŠKODA

23. 09. 2006 - tramvaje linek č. 1 a 2 jezdily jen ke Zvonu, na Slovany/Světovar byla zavedena NAD

24. 09. 2006 - tramvaje linek č. 1 a 2 už jezdí ve směru z centra po své koleji vpravo a byla zřízena i nová zastávka Mikulášské náměstí před křižovatkou se Sladkovského ulicí, která byla však zprovozněna až o několik dní později

30. 09. 2006 - byl otevřen dálniční tunel Valík - PMDP zavedly zvláštní autobusovou linku D5 z náměstí Milady Horákové k tunelu pro návštěvníky zdarma, kyvadlovou dopravu zajišťovaly 4 Citelisy evid. č. 491, 492, 493 a 499

září 2006 - na garantované spoje linky č. 4 už nejsou vypravovány Astry

01. 10. 2006 - naposledy vyjel cyklobus evid, č. 413 vzhledem k malému zájmu cestujících, jeho provoz už nebyl příští rok, obnoven a vůz byl uveden do původního stavu s normálními sedačkami

25. 10. 2006 - vyřazen autobus Karosa B 732 evid. č. 104 (II. obsazení)

říjen 2006 - vyřazen autobus Karosa B 732 evid. č. 106 (II. obsazení), vyřazen trolejbus Škoda 14 Tr08 evid. č. 427

12. 11. 2006 - od 12 hodin do 13. 11. (17 hod.) jezdily trolejbusy linky č. 12 pouze do Skvrňan, opravoval se železniční přejezd na Domažlické, v úseku U Panelárny - Nová Hospoda a zpět byly vypravovány trolejbusy s dieselagregátem

14. 11. 2006 - dodán trolejbus Škoda 24 Tr Citelis1A evid. č. 508

25. 11. 2006 - PMDP obdržely do pronájmu z Ostravy 10 NP autobusů Solaris Urbino 15 evidenčních čísel 501-510

30. 11. 2006 - autobusová linka "C" byla naposled provozována PMDP

01. 12. 2006 - z CAN k Tescu Stores, a.s., jezdí linka "C" společnosti ČSAD s novým bílým NP autobusem SOR NB 12

10. 12. 2006 - autobusová linka č. 51 je ve směru Starý Plzenec, Vilová čtvrť nově obsluhována zastávkami Starý Plzenec a Starý Plzenec, zdravotnické středisko

10. 12. 2006 - v provozu trolejbus Škoda 24 Tr Citelis1B evid. č. 507

15. 12. 2006 - pro autobusovou linku č. 41 byly zakoupeny tři kloubové NP vozy Solaris Urbino 18 evid. č. 511- 513

23. 12. 2006 - autobusová linka č. 30 se vrátila do rekonstruované Francouzské třídy a do provozu byly uvedeny nové obousměrné zastávky Francouzská

prosinec 2006 - PMDP obdržely 2 NP trolejbusy Škoda 24 Tr Citelis evid. č. 506 a 508

prosinec 2006 - z Parsu Nova byly přivezeny další dvě tříčlánkové tramvaje s NP středním článkem typu K3R-NT evid. č. 313 a 314

prosinec 2006 - vyřazeny trolejbusy Škoda 14 Tr08 evid. č. 431, 429 (odvezen do muzea ve Strašicích), Škoda 14 TrM evid. č. 419

prosinec 2006 - vyřazen autobus Karosa B 732 evid. č. 107 (II. obsazení)

rok 2006 - vyřazen pracovní vůz (kolejový brus) evid. č. 100 /ex Praha 6346/


5 let

13. 01. 2011 - výjezd posledních dvou autobusů Solaris Urbino 15 evid. č. 536 a 537

leden 2011 - do Ústí nad Labem odvezen kloubový trolejbus Škoda 15 TrM evid. č. 471

leden 2011 - vyřazen trolejbus Škoda 14 TrM evid. č. 412 (do DP Rivne č. 161), sešrotovány v Rakovníku vozy Škoda 14 TrM evid. č. 430, 434, 441, 442

19. 01. 2011 - kloubový trolejbus Škoda 15 Tr evid. č. 461 byl odvezen do Rakovníka k sešrotování

20. 01. 2011 - vyřazeny Karosy B 731 evid. č. 381, 387, 392, 393 a Karosa B 732 evid. č. 108(II)

20. 01. 2011 - do Ústí nad Labem odvezen kloubový trolejbus Škoda 15 TrM evid. č. 475

20. 01. 2011 - do muzea ve Strašicích převezen trolejbus Škoda 14 TrM evid. č. 403

21. 01. 2011 - do Ústí nad Labem odvezen kloubový trolejbus Škoda 15 TrM evid. č. 477

leden 2011 - odstaven trolejbus Škoda 14 TrM evid. č. 404

11. 02. 2011 - PMDP obdržely tři autobusy SOR NB 12 evid. č. 538, 539 a 540

14. 02. 2011 - na lince č. 16 vyjel s cestujícími nový prototypový kloubový NP testovací trolejbus Škoda 31Tr SOR evid.č. "393" pro DP Hradec Králové, má najezdit ve zkušebním provozu 8000 kilometrů

18. 02. 2011 - výjezd autobusů SOR NB 12 evid. č. 538 a 540

19. 02. 2011 - výjezd sólo tramvají VarioLFR.S evid. č. 333, 334 a 335 na linky č. 1 a 2

21. 02. 2011 - výjezd autobusu SOR NB 12 evid. č. 539

22. 02. 2011 - výjezd Astry evid. č. 304 s dřevěnými sedadly a nerezovými madly

23. 02. 2011 - poprvé jako souprava v provozu VariíLFR.S evid. č. 334+335

25. 02. 2011 - naposled v provozu souprava T3CS evid. č. 250+251

01. 03. 2011 - na noční linku č. 1 poprvé vyjelo jako sólo VarioLF plus evid. č. 336

15. 03. 2011 - výjezd Astry evid. č. 306 po VP a Astry evid. č. 310, obě už s dřevěnými sedačkami a nerezovými madly

20. 03. 2011 - na lince č. 16 naposled v provozu testovací trolejbus Škoda 31 Tr SOR evid. č. "393" pro Hradec Králové

27. 03. 2011 - naposled v provozu jako sólo T3CS evid. č. 250

28. 03. 2011 - první objednaná jízda pro školáky muzejní tramvají T2R evid. č. 133 s novým uspořádáním interiéru

01. 04. 2011 - bezplatné autobusové linky MHD provozované ČSAD autobusy Plzeň a.s.:
linka O : CAN Husova - Černice, nákupní zóna
linka T1 : CAN Husova - Na Švábinách
linka T2 : Na Švábinách - Náměstí Milady Horákové
linka T3 : CAN Husova - NC Folmavská

05. 04. 2011 - zkušební jízda prvního trolejbusu Škoda 26 Tr Solaris evid. č. 531

05. - 06. 04. 2011 - PMDP pořádaly v PARKHOTELU na Borech mezinárodní konfertenci: 1. ročník "Chytrá a zdravá Městská veřejná doprava", na závěr se účastníci svezli z Bor muzejními vozy T2R evid.č. 133 a T3 evid.č. 192 do centra

14. 04. 2011 - odstavena z provozu T3GM evid. č. 274

duben 2011 - renovovaný trolejbus Škoda 9 TrHT26 evid. č. 323 muzejním vozem PMDP

začátek 05. 2011 - trolejbusy Škoda 24 Tr Irisbus evid. č. 507 a 514 obdržely pod hlavními předními světly ještě LED diody

06. 05. 2011 - naposled v provozu souprava T3SU evid. č. 231+232

06. 05. 2011 - během oslav osvobození Plzně americkou armádou u pomníku U Práce jezdily trolejbusy linek č. 15 a 17 s dieselagregátem odklonem ulicemi Borská a U Trati

07. 05. 2011 - naposled v provozu jako sólo T3SU evid. č. 231

07. 05. 2011 - výjezd prvního trolejbusu Škoda 26 Tr Solaris evid. č. 531

12. 05. - 03. 06. 2011 - v mázhauzu plzeňské radnice instalována výstava fotografií k výročí 70 let trolejbusové dopravy v Plzni

26. 05. 2011 - na VarioLF.S evid. č. 333 umístěna bílá CVR ROP Jihozápad

31. 05. 2011 - z Datatechniku Třemošná odvezena po renovaci muzejní tramvaj T1 evid. č. 121 už v červeném nátěru

02. 06. 2011 - dva kloubové trolejbusy Škoda 27 Tr Solaris evid. č. 525 a 527 získaly bílou CVR ROP Jihozápad

03. 06. 2011 - po dlouhodobé renovaci poprvé na zkušební jízdě historický muzejní trolejbus PMDP Škoda 9 TrHT26 evid. č. 323

09. 06. 2011 - před vozovnou Slovany představena nová historická vozidla PMDP: tramvaj T1 evid. č. 121 po renovaci v Datatechniku Třemošná a trolejbus Škoda 9 TrHT26 evid. č. 323, obě ve slušivém červeném nátěru

09. 06. 2011 - na CAN představen autobus Škoda RTO s nově rekonstruovaném vleku Karosa D4 v šedém nátěru v majetku ČSAD Plzeň

10. - 12. 06. 2011 - během konání "Historického víkendu" poprvé vozil cestující historický trolejbus Škoda 9 TrHT26 evid. č. 323, v trase ČD Šumavská-Doudlevce- FN Bory-Tylova-Mrakodrap-Anglické nábřeží-Doubravka-Šumavská jezdil 10. 06. od 17 hodin a v sobotu 11. 06., výprava historických tramvají: 11. 06. a 12. 06. T2R evid. č. 133 a T3 evid. č. 192: trasa Bory-Náměstí Republiky- Sladkovského-Palackého-Bory, v sobotu 11. 06. jezdila poprvé po renovaci T1 evid. č. 121 ve stejné trase pouze zkušebně bez cestujících

12. 06. 2011 - ve Škodě Plzeň za ŠT se konala výstava trolejbusů a autobusů k 70. výročí trolejbusové dopravy - byly vystaveny vozy: Škoda 21 TrACI evid. č. 479, Škoda 24 Tr Irisbus evid. č. 507, Škoda 25 Tr Irisbus evid. č. 523, Škoda 27 Tr Solaris evid. č. 529 - všechny vozy mají dieselagregát, dále pak historické autobusy Karosa ŠL 11 evid. č. 282, Karosa B 731 evid. č. 385 a Škoda 21Ab evid. č. 474, tento den vozily návštěvníky výstavy k V. bráně Škody Plzeň historické vozy Škoda 9 TrHT26 evid. č. 323 a Škoda 17 Tr evid. č. 3901 v trase ČD Šumavská-Koperníkova- v. brána-Folmavská- Domažlická, rondel-Tylova-Mrakodrap-Anglické nábřeží-U Prazdroje- Šumavská

15. 06. 2011 - ukončen provoz T3 evid. č. 207

16. 06. 2011 - zkušební jízda trojice T3 evid. č. 206+187+188

16. 06. 2011 - PMDP obdržely další dvě VariaLFR.S evid. č. 338 a 339

22. 06. 2011 - po SP vyjela Astra evid. č. 301 už s dřevěnými sedadly a nerezovými madly

24. 06. 2011 - výjezd soupravy T3R.NP + T3R.P (analog) evid. č. 327+268

27. 06. 2011 - výjezd soupravy T3R.NP + T3R.P (analog) evid. č. 328+269, zároveň vyjela opět souprava 2x T3R.P (digital.) evid. č. 256+257

02. 07. - 28. 08. 2011 - zavedena o So a Ne bezplatná autobusová linka č. 73 v trase Bory - U Přehrady (uzavření hráze vodní nádrže České údolí) pro Škodaland

01. - 24. 07. 2011 - probíhala výluka na lince č. 2, rekonstruovala se část Sladkovského třídy a oblouk do Koterovské třídy, linka č. 1 byla prodloužena z náměstí Milady Horákové kolem vozovny na konečnou Světovar, linka č. 2 jezdila v trase Skvrňany-Mikulášské náměstí, přičemž ve směru do centra zastavovala v Radyňské ulici na panelech (původní zastávka Mikulášské náměstí zrušena), druhý úsek Světovar-Sladkovského končil přes Californien na společné zastávce proti NC Albert (U Duhy), odtud byl pěší přechod do Radyňské ulice

01. 07. - 31. 08. 2011 - probíhala 2. etapa rekonstrukce kolejiště na Karlovarské třídě od Lidické k Severce, úsek LF Karlovarská - Košutka byl uzavřen, linka č. 4 jezdila v trase Bory - Mozartova, NAD 4A jela v trase LF Lochotín-Košutka (U Jam), zastavovalo se u chodníku (ulice Boženy Němcové), Karlovarská (linka č. 33), Severka (ČSAD), zpět pak Plzeňka, Severka (linka č. 33), Karlovarská (v Sokolovské č. 67), U Družby (v Sokolovské č. 5), U Gery (linka č. 33), LF Lochotín (linka č. 33, tam přestup na linky č. 1 a 4)

02. - 03. 07. 2011 - o tom to víkendu jezdily trolejbusy linek č. 11, 12, 15 a 16 na dieselagregát od Práce Tylovou, Kovářskou, Husovou a Koperníkovou nebo do Tylovy k CANu, zpět pak z Koperníkovy Husovou a Klatovskou do Americké, bylo vypraveno 75 % NP trolejbusů s dieselagregátem (stejná výprava se opakovala ještě v sobotu 13. 08. 2011)

05. 07. 2011 - zastávka linek č. 11 a 35 Tylova ve směru z centra přeložena na 6 týdnů k chodníku na východní část Husova náměstí, linky č. 10, 12 a N2 zastavovaly u provizorního nástupiště na jižní části Husova náměstí

13. - 15. 07. 2011 - rekonstrukce kolejiště v Sadech Pětatřicátníků: linka č. 1 odklon z Bolevce přes Palackého náměstí se zastávkou U Synagogy, Palackého, linka č. 2 zastavovala od Skvrňan též U Synagogy, linka č. 4 z Mozartovy na Bory objížděla přes Palackého náměstí a zastavovala U Synagogy, linka č. 4 z Bor jela přes Náměstí Republiky, U Zvonu a Pražskou a Solní na Karlovarskou

24. 07. 2011 - poslední den výluky linky č. 2 mezi Sladkovského třídou a Světovarem, hotovy nové oblouky v křižovatce Koterovská x Sladkovského, naposled v provozu linka 2A a prodloužená linka č. 1 mezi Slovany a Světovarem

25. 07. 2011 - NAD 1A od Mikulášského náměstí (u Sladkovského třídy stanice na Slovanské) na Slovany - byly rozkopány oblouky na Náměstí M. Horákové ke Slovanské aleji a z Náměstí M. H. do Slovanské ve směru do centra, byl zaveden přechod ze zastávky NAD 1A před CK INTERTRANS na zastávku linky č. 2 Mikulášské náměstí směrem do centra, byly rozkopány oblouky na náměstí Milady Horákové do Slovanské třídy před trolejbusovou linkou č. 13 ve směru ke Slovanské aleji, linka č. 13 od zastávky Malostranská až k U Školky a zpět jezdila na dieselagregát, nad zastávkami U Školky /směr Černice/ a Malostranská /směr centrum/ byla instalována korýtka, ve směru do centra objížděly trolejbusy obloukem před Slovanskou alejí náměstí Milady Horákové a zastavovaly společně s odjezdovou zastávkou linky č. 1

červenec 2011 - odstavena T3 evid. č. 206

20. 08. 2011 - vyřazeny a určeny k sešrotování trolejbusy Škoda 14 TrM evid. č. 404 a 447

20. 08. 2011 - trolejbusy Škoda 21 TrACI a Škoda 24 Tr na lince č. 16 jezdily od ulice 17. listopadu na konečnou Bory, Heyrovského Heyrovského ulicí po lince č. 30 s ukončením v točce, nebyla obsluhována Skupova ulice se zastávkou Šimerova - někdy odpoledne se tam už zastavovalo ještě na panelech, zbývaly dokončit označníky s jízdními řády

23. 08. 2011 - výjezd s cestujícími soupravy VariíLFS evid. č. 338+339

23. - 24. 08. 2011 od 15.00 do 18.00 hod., 25. 08. 2011 od 13.00 do 16.00 hod. a 27. 08. 2011 od 12.30 do 16.00 hod. objednal HC PLZEŇ 1929 u PMDP zvláštní jízdy historickým vozem Škoda 9 TrHT26 ev. č. 323 pro všechny fandy hokeje, kteří se zúčastnili prestižní evropské soutěže European Trophy na domácí zápasy v ČEZ Aréně, trolejbus odbavoval cestující na všech zastávkách po trase: Mrakodrap-U Práce-Dobrovského-Tyršův most-Zimní stadion- Mrakodrap

29. 08. 2011 - opět jezdí v celé trase linky č. 1 Slovany-Bolevec a č. 2 Světovar-Skvrňany

srpen 2011 - sešrotována T3 evid. č. 206, odstaven trolejbus Škoda 14 TrM evid. č. 447

01. 09. 2011 - s více než ročním zpožděním byla zavedena linka č. 27 Sídliště Košutka- Mrakodrap /pro nemocnici Privamed, domy při Kotíkovské ulici a GLOBUS/

01. 09. 2011 - výjezd s cestujícími soupravy VariíLFS evid. č. 340+341

01. 09. 2011 - vyřazena T3GM evid. č. 275

03. - 04. 09. 2011 - trolejbusové linky č. 11, 12, 15 a 16 jezdily na dieselagregát ve směru do centra ulicemi Koperníkovou, Husovou a Klatovskou do zastávky U Práce, zpět pak Tylovou, ul. Kardinála Berana, Husovou a Koperníkovou

09. 09. 2011 - večer na linku č. 1 výjezd s cestujícími jako sólo VarioLF plus evid. č. 337

12. 09. 2011 - ukončen provoz autobusové linky pro hendikepované občany č. 71, upravil se provoz linky č. 72, v pracovních dnech od 8.00 do 16.30 hod. jezdila v v intervalu 30 - 60 minut, nově obsluhovala obratiště Hlavní nádraží ČD, Americká a v pátek vybrané spoje obsluhovaly zastávku linek č. 21 a 29 Boettingerova ve směru ke Klatovské třídě

13. 09. 2011 - na výhybce u Mozartovy vykolejila kolem 18. hodiny souprava T3 evid. č. 270+271, do Bolevce jezdila do 19.30 NAD a linka č. 1 na Košutku, souprava tímto dnem ukončila provoz

17. 09. 2011 - v rámci Dnů vědy a techniky a města bez aut byly vypraveny historické tramvaje Křižík evid. č. 18, T1 evid. č. 121 a trolejbus Škoda 9 TrHT26 evid. č. 323

21. 09. 2011 - sešrotován na Karlově trolejbus Škoda 14 TrM evid. č. 404

22. 09. 2011 - ve vozovně Slovany složena VariaLFS evid. č. 342 a 343

25. 10. 2011 - dodán kloubový NP trolejbus Škoda 27 Tr Solaris evid. č. 539

26. 09. 2011 - výjezd soupravy VarioLF plus evid. č. 336+337

11. 11. 2011 - dodány kloubové NP trolejbusy Škoda 27 Tr Solaris evid. č. 535-538

11. 11. 2011 - výjezd kloubového trolejbusu Škoda 27 Tr Solaris evid. č. 539

12. - 23. 11. 2011 - mezi náměstím Míru a Dvořákovou ulicí se jezdilo po jedné koleji. ve směru do centra probíhala na koleji výměna panelů, na náměstí Máru bylo prodloužené nástupiště panely

19. 11. 2011 - na Klatovské byly vyměněny výhybky po 15. hodině, provoz převeden na kolej do centra, opravuje se kolejiště ve směru Bory

21. 11. 2011 - odstaven z provozu trolejbus Škoda 14 TrM evid. č. 439

22. 11. 2011 - výjezd trolejbusu Škoda 26 Tr Solaris evid. č. 533

25. 11. 2011 - výjezd trolejbusu Škoda 26 Tr Solaris evid. č. 532

30. 11. 2011 - vyřazeny trolejbusy Škoda 14 TrM evid. č. 417, 439, 447 445 (do DP Rivne č. 160)

listopad 2011 -sešrotovány tramvaje T3GM evid. č. 274 a 275. vyřazen kloubový trolejbus Škoda 15 Tr evid. č. 464

01. 12. 2011 - výjezd trolejbusu Škoda 26 Tr Solaris evid. č. 534

06. 12. 2011 - ukončen provoz Karosy B 731 evid. č. 401

07. 12. 2011 - výjezd kloubového trolejbusu Škoda 27 Tr Solaris evid. č. 537

10.12. 2011 - zrušena zaměstnanecká linka P pro firmu Panasonic

12. 12. 2011 - kloubový trolejbus Škoda15 Tr evid. č. 464 je převezen z vozovny Cukrovarská do Muzea ve Strašicích a je určen jako muzejní

14. 12. 2011 - výjezd kloubového trolejbusu Škoda 27 Tr Solaris evid. č. 538

20. 12. 2011 - výjezd kloubového trolejbusu Škoda 27 Tr Solaris evid. č. 535

20. 12. 2011 - vyřazený trolejbus Škoda 14 TrM evid. č. 417 odvezen do DPML, kde obdržel evid. č. 47, vyřazen kloubový trolejbus Škoda 15 Tr ev. č. 465

21. 12. 2011 - vyřazený trolejbus Škoda 14 TrM evid. č. 439 odvezen do DPML, kde obdržel evid. č. 48, roku 2014 převezen do Žitomiru č. 077, vyřazeny kloubové trolejbusy Škoda 15 TrM evid. č. 467, 474, 476

22. 12. 2011 - vyřazené kloubové trolejbusy Škoda 15 Tr(M) evid. č. 465 a 467 odvezeny do Ternopilu

23. 12. 2011 - výjezd kloubového trolejbusu Škoda 27 Tr Solaris evid. č. 536

rok 2011 - vyřazen trolejbus Škoda 14 TrM evid. č. 405 (do DP Žitomir), evid. č. 411

© 2017
pavel2 & hupi

NAVRCHOLU.cz
trolejbusy.plzenskamhd.net: Reklama
Reklama: