:.. trolejbusy.plzenskamhd.net ..:

znak města Plzně   trolejbusy.plzenskamhd.net   znak města Plzně
trolejbusy.plzenskamhd.net: výročí
Zajímavosti
Výročí plzeňské MHD v roce 2017

Souhrn informací o výročích městské dopravy v Plzni je opět dílem tvůrců Ing. Jiřího Breníka s odbornou spoluprací p. Jiřího Riegera. Za všechny příznivce veřejné dopravy i ostatní zájemce o historii či město Plzeň velice děkujeme!
Vzhledem k tomu, že dopravní výroční jsou uváděna vždy po pěti letech, jsou letošní data obdobná s rokem 2012. A však zásluhou obou pánů došlo k doplnění řady důležitých informací.

Výročí plzeňské MHD v roce 2018
Výročí plzeňské MHD v roce 2016
Výročí plzeňské MHD v roce 2015
Výročí plzeňské MHD v roce 2014
Výročí plzeňské MHD v roce 2013
Výročí plzeňské MHD v roce 2012
Výročí plzeňské MHD v roce 2011
Výročí plzeňské MHD v roce 2010
Výročí plzeňské MHD v roce 2009
Výročí plzeňské MHD v roce 2008
Výročí plzeňské MHD v roce 2007
Výročí plzeňské MHD v roce 2006
Výročí plzeňské MHD v roce 2005


Ke stažení: Výročí plzeňské MHD 2017
(název souboru vyroci2017.doc, velikost 299 kB)


125 let

27. 02. 1892 - plzeňské zastupitelstvo se usneslo zažádat o udělení koncese na zřízení elektrické tramvaje

27. 07. 1892 - obecní zastupitelstvo požádalo Ing. Františka Křižíka, aby vypracoval projekt jednokolejné elektrické dráhy


120 let

25. 06. 1897 - skončila lhůta na podání přihlášek k ofertnímu řízení na provedení stavby, nabídku podalo 12 firem


95 let

18. 02. 1922 - zprovozněna pod budovou DP na Denisově nábřeží Francisova turbína vodní elektrárny využívající spád jezu na řece Radbuze

rok 1922 - v Plzni se objevily první autobusy, které jezdily na pravidelných linkách do vzdálenějších míst mimo město, tyto linky provozovali kromě ministerstva pošt i soukromí podnikatelé


90 let

01. 04. 1927 - plzeňský autodopravce František Sýkora zavedl pravidelnou autobusovou dopravu do Lobez a Božkova, v září pak i do Černic

21. 11. 1927 - změněny směry tramvajových linek č. 2 Skvrňany - Lochotín a č. 3 Plovárna - Náměstí Republiky

rok 1927 - zesílen výkon elektrárny Hydro konvertorem ze Škodových závodů


85 let

02. 02. 1932 - zrušen úsek tramvajové tratě č. 1 Trestnice Bory - Bory na základě dodatečného souhlasu Ministerstva železnic

16. 08. 1932 - po rekonstrukci zařazeny do provozu staré motorové vozy z Prahy Ringhoffer/Křižík evid. čísel 52 a 53 (ex Praha 27 a 31)

01. 09. 1932 - prodloužena linka č. 1 od Liliové ulice k Vřesové ulici

24. 11. 1932 - prodloužena linka č. 1 od Vřesové ulice až na konečnou Slovany

rok 1932 - zakoupeno 6 autobusů ŠKODA 506 N evid. čísel 11-14, 16, 17

rok 1932 - do elektrárny Hydro dodaly Škodovy závody další konvertor o výkonu 500 kW, celkový výkon tak stoupl na 1085 kW


80 let

01. 09. 1937 - na Borech a na Slovanech vybudovány kolejové smyčky umožňující zrychlení provozu a nasazení jednosměrných vozů

rok 1937 - motorové vozy Křižík/Brožík evid. čísel 9 a 24 byly přestavěny na vlečné


75 let

06. 03. 1942 - uvedeny do provozu další čtyři nové jednosměrné tramvajové vozy "trabuko" evid. čísel 60 - 63 už s pokladnou průvodčího, vozy vyrobila firma Ringhoffer s elektrickou výzbrojí ŠKODA

rok 1942 - v zimě byl za tramvajové vozy připojován vlečný vozík k přepravě sněhu, který byl v Solní ulici vhazován do kanalizační vpustě stoky Škodovky


70 let

08. 01. 1947 - ve večerních hodinách v důsledku nedostatku elektrického proudu zastavena tramvajová doprava a bylo vypnuto i pouliční osvětlení, nedostatek elektřiny způsobily zamrzlé řeky, hydroelektrárny neměly pohonné síly a ty parní dostatek uhlí

03. 02. 1947 - zavedena autobusová linka D Koterovská třída-Božkov, v Koterovské třídě byl postaven čerpací stojan na svítiplyn

04. 08. 1947 - na zkoušku byl zaveden autobusový spoj na Bílou Horu s odjezdem od Městských lázní ve 22.30 hodin

II. polovina srpna 1947 - Škodovy závody vystavily v Bratislavě na výstavě ESČ právě dokončený trolejbus typu Škoda 3 Tr3

31. 08. 1947 - v provozu osm vlečných vozů "trabuko" evid. čísel 64 - 71 z Tatry Praha, které vytvořily s motorovými vozy velkokapacitní soupravy na lince č. 1 Bory - Slovany

20. 09. 1947 - vyřazeny tři staré lehké tříokenní vlečné vozy (původem z Prahy) s plošinami evid. čísel 40, 42 a 43 (ex Praha 512, 517 a 521)

03. 10. 1947 - rekonstrukce původní tramvajové remízy v Cukrovarské ulici, která bude sloužit jako vozovna pro 24 nových trolejbusů Škoda 3 Tr3. Ty budou vypravovány především na budoucí linku č. 12 Skvrňany-Božkov

27. 12. 1947 - vyjely do provozu s cestujícími první čtyři trolejbusy Škoda 3 Tr3 evid. čísel 115, 116, 118 a 119

rok 1947 - do provozu uvedeny první dva autobusy Škoda 706 RO evid. čísel 20, 21 a 22, druhý z nich byl jednodvéřový a sloužil k odvozu vězňů z trestnice Bory k terénním pracím

31. 12. 1947 - natrvalo zastaven provoz kompresní a tankovací stanice stlačeného svítiplynu v Cukrovarské ulici, vzhledem k poklesu zájmu odběratelů se stal její provoz nerentabilní


65 let

07. 01. 1952 - zahájen na zkoušku provoz autobusové linky č. 53 Plzeň, nádraží - Nýřany-Zieglerův důl, byl jednoslužný pouze v pracovních dnech

18. 02. 1952 - změněn provoz na autobusové lince č. 22 Korandova ulice-Karlov, na přání karlovských občanů bude autobus jezdit opět v úseku Hálkova ulice - Karlov, předtím jezdil autobus z Karlova do Korandovy ulice k Plachého ulici

21. 03. 1952 - dodávka autobusu typu Škoda 706 RO evid. čísla 35

29. 04. 1952 - dodávka autobusu typu Škoda 706 RO evid. čísla 36

30. 06. 1952 - do provozu vyjely první dva trolejbusy typu Škoda 7 Tr3 evid. č. 136 a 137

červenec 1952 - nahrazen kolejový přejezd na náměstí Odborářů smyčkou, vybudovanou odbočením ze Slovanské třídy do Sladkovského a Radyňskou ulicí zpět na náměstí Odborářů. Byla tak odstraněna nevyhovující manipulace s obracením linky č. 2 ve vozovce na náměstí Odborářů (Mikulášské)

02. 09. 1952 - ukončen provoz tramvajové linky č. 2 před mostem nad tratí na Cheb

05. 09. 1952 - dokončeno zdvoukolejnění Skvrňanské třídy na trati č. 2 s novou kolejovou smyčkou před III. bránou Leninových závodů (Škoda)

13. 09. 1952 - v provozu vyřazený dvounápravový motorový tramvajový vůz z Prahy Ringhoffer/Křižík evid. čísla 74 (ex Praha 241)

září 1952 - zrušeny trolejbusové zastávky linky č. 12 v Tylově ulici (U Kanonky) a u Křimické ulice oběma směry, byla zřízena nová zastávka u III. brány ZVIL (Škoda)

01. 10. 1952 - v provozu vyřazený dvounápravový motorový tramvajový vůz z Prahy Ringhoffer/Křižík evid. čísla 75 (ex Praha 242)

03. 11. 1952 - v provozu vyřazené dvounápravové motorové tramvajové vozy z Prahy Ringhoffer/Křižík evid. čísel 72 a 73 (ex Praha 239 a 240)

rok 1952 - motorový vůz typu Křižík/Brožík evid. č. 10 upraven na pracovní a kolejový brus

rok 1952 - po dokončení nové halové garáže začaly trolejbusy využívat část nové vozovny v Cukrovarské ulici společně s autobusy, kterých bylo už 24 pod střechou

21. 03. 1952 - dodávka autobusu typu Škoda 706 RO evid. čísla 35 a 36

rok 1952 - dokončena úprava karoserií dvounápravových motorových vozů Ringhoffer/Křižík evid. č. 49-52, na bocích už měly pět oken (ex Praha 130, 18, 125 a 27)

rok 1952 - motorový vůz Křižík/Brožík evid. čísla 21 byl přestavěn na jednosměrný vlečný vůz s pokladnou pro průvodčí a s mechanickým pákovým zavíráním dveří

rok 1952 - dodávka některých autobusových vleků D4 ze série evid. čísel 54 až 64 a dvou typu Sodomka DR6 evid. čísel 65 a 66

23. 12. 1952 - vyjely další čtyři trolejbusy typu Škoda 7 Tr4 evid. čísel 138 až 141


60 let

01. 01. 1957 - dvounápravový vůz Brožík/Zeman/Škoda evid. čísla 36 se stal pracovním vozem traťové správy

11. 01. 1957 - výjezd čtyřnápravových tramvají ČKD Praha T1 evid. čísel 121 - 124

13. 01. 1957 - poprvé na lince č. 1 Bory - Slovany nasazeny pouze tramvaje typu T1

20. 01. 1957 - vyřazeny motorové tramvajové dvounápravové vozy Ringhoffer/Škoda evid. č. 74, 75, 77, 78 a 79 /ex Praha 241, 242, 301, 302 a 498/

01. 02. 1957 - vyřazen trolejbus Škoda 2 Tr evid. č. 97 /ex Praha 316/

05. 02. 1957 - dodány poslední čtyři autobusy Škoda 706 RO evid. čísel 41 až 44

06. 03. 1957 - vyřazeny tramvajové vlečné vozy evid. č. 3 a 7

15. 04. 1957 - výjezd prvního trolejbusu typu Škoda 8 Tr3 evid. čísla 163

01. 05. 1957 - výjezd vozu T1 evid. čísla 126 z ČKD Praha

02. 05. 1957 - výjezd trolejbusu typu Škoda 8 Tr3 evid. čísla 162

1. polovina 05. 1957 - po složení tramvají T1 evid. čísel 127 - 133 na koleje z trajleru před zimním stadionem, byly vozy odtaženy do vozovny na Slovanech starými dvounápravovými vozy (například evid. čísel 32, 35 a 52)

17. 05. 1957 - výjezd plzeňských tramvají z ČKD Praha T1 evid. čísel 127 - 132

18. 05. 1957 - výjezd plzeňské tramvaje z ČKD Praha T1 evid. čísla 133

20. 06. 1957 - starý dvounápravový vůz evid. čísla 35 s letním vlekem č. 44a vojenskou hudbou jezdil v ulicích Plzně

01. 09. 1957 - vyřazen z provozu dvounápravový vůz Brožík/Zeman/Škoda evid. čísla 35 a předán do Mostu jako pracovní vůz M 35 a vyřazeny vlečné vozy evid. č. 1 a 6 a motorové vozy Brožík/Křižík/Zeman evid. č. 31 a 32

rok 1957 - dva roky se rekonstruovala Tylova ulice, byla přeložena trolejbusová linka č. 12 z Americké třídy do Jungmannovy ulice, přes Smetanovy sady kolem Divadla J. K. Tyla Husovou ulicí až ke křižovatce Skvrňanská x Tylova

rok 1957 - pravděpodobně přeložena tramvajová trať ve Slovanské aleji do nové osy

10. 12. 1957 - výjezd trolejbusu typu Škoda 8 Tr4 evid. čísla 164


55 let

08. 01. 1962 - výjezd pracovního vozu evid. čísla 73 (ex Praha 240) na pantograf, zůstal mu i tyčový sběrač, aby mohl zajíždět do ÚD v Cukrovarské ulici

28. 04. 1962 - na zkušební jízdu na nově prodloužené trati č. 2 ze Sladkovského třídy na Světovar vyjela poprvé T1 evid. čísla 115

01. 05. 1962 - zahájen tramvajový provoz na lince č. 2 ze Skvrňan až na Světovar v samoobslužném S - provozu

02. 05. 1962 - zahájen v pracovních dnech ve špičkách provoz šesti vozů T1 na nové lince č. 3 Bory - Světovar, pořadová čísla byla modrá na žlutém podkladě v S - provozu

květen 1962 - dodán autobus Škoda 706 RTO evid. čísla 53

01. 07. 1962 - vyřazeny staré dvounápravové tramvaje Ringhoffer/Křižík evid. č. 46 až 53

25. 07. 1962 - zaveden provoz jedné spřažené soupravy 2x T2 na lince č. 1, první byla souprava evid. č. 155+154, přední vůz byl samoobslužný, zadní s průvodčí(m)

27. 07. 1962 - výjezd poslední série vozů T2 evid. čísel 152, 153 a 155 - 159 z ČKD Tatra

28. 07. 1962 - na linku č. 3 Bory - Světovar mimořádně vypraveny samé vozy T2

01. 08. 1962 - výjezd tramvaje T2 evid. čísla 154 z osmičlenné série z ČKD Tatra

01. 08. 1962 - vyřazen trolejbus Škoda 3 Tr3 evid. č. 115

01. 09. 1962 - linka č. 3 Bory - Světovar obsazena pouze tramvajemi T1 v S - provozu

01. 10. 1962 - přeložena tramvajová zastávka z náměstí Republiky od radnice do Pražské ulice před dům č. 5

09. 10. 1962 - dodány dva autobusy Škoda 706 RTO evid. čísel 54 - 55

říjen 1962 - po havárii vyřazen 2. prototyp trolejbusu Škoda 9 Tr evid. čísla 191

rok 1962 - starý motorový dvouosý vůz Ringhoffer/Škoda evid. čísla 39 se stal pracovním, byl opatřen tyčovým sběračem i pantografem vzhledem k sjízdnosti manipulační trati od náměstí Republiky do ÚD v Cukrovarské ulici


50 let

07. 02. 1967 - zprovozněny trolejbusy Škoda 9 Tr10 evid. čísel 215 - 218

15. 02. 1967 - vyřazen trolejbus Škoda 3 Tr3 evid. č. 111

16. 02. 1967 - dodány autobusy Škoda 706 RTO MTZ evid. č. 74 - 76

18. 02. 1967 - vyřazen trolejbus Škoda 3 Tr1 evid. č. 105

01. 03. 1967 - vyřazen autobus Škoda 706 RO evid. č. 24

07. 03. 1967 - dodány autobusy Škoda 706 RTO MTZ evid. č. 77 - 81

09. 03. 1967 - dodány autobusy Škoda 706 RTO MTZ evid. č. 82 - 86

01. 04. 1967 - vyřazen autobus Škoda 706 RO evid. č. 28

01. 05. 1967 - vyřazen autobus Ikarus 620 evid. č. 63

29. 06. 1967 - do provozu dva trolejbusy Škoda T 11/0 evid. čísel 219 a 220

01. 08. 1967 - vyřazen autobus Škoda 706 RO evid. č. 30

01. 08. 1967 - vyřazeny trolejbusy Škoda 3 Tr3 evid. č. 119 a 133

rok 1967 - v době výluky na trolejbusové lince č. 12 v Rubešově ulici a Sladkovského třídě se jezdilo z Mikulášského náměstí Houškovou a Plzeneckou ulicí do Lobezské ulice, současně byl obnoven traťový úsek Mikulášské náměstí - Jiráskovo náměstí

podzim 1967 - zahájen provoz na o 800 metrů prodloužené trati pionýrské železnice od severní brány výstaviště k ZOO v délce 2.35 km

30. 11. 1967 - stanoviště na náměstí Republiky opustila autobusová linka č. 29, její trasa pak vedla z Doubravky kolem hlavního nádraží, Americkou a Klatovskou třídou na Chodské náměstí a pokračovala třídou Edvarda Beneše do Šimerovy ulice v sídlišti Bory

01. 12. 1967 - zaveden v Plzni na MHD nový tarif se základní sazbou 1 Kčs s možností jednoho přestupu v městské oblasti, na mimoměstských autobusových linkách začala platit základní sazba 1 Kčs bez přestupu, dřívější cena v druhém pásmu za 1.60 Kčs byla zrušena, tedy do Starého Plzence, vilové čtvrti se začalo platit z Plzně 1 + 1 = 2 Kčs, místo původního 0.50 + 1.60 = 2.10 Kčs, paradoxně tam jízdné zlevnilo

01. 12. 1967 - zavedena odlehčovací autobusová linka č. 30 z Doubravky od IV. polikliniky přes Lobzy do Doudlevec k ETD v dopravní špičce, taktéž byla zavedena linka B Slovany-Karlov v dopoledních hodinách pracovních dnů pro potřebu Škodovky. Na obou linkách platilo nepřestupné jízdné 1 Kč. Na objednávku podniku Škoda byla provozována linka A, sloužící k přepravě zaměstnanců Škoda do závodu na Orlíku

30. 12. 1967 - vyjelo pět trolejbusů Škoda 9 Tr12 evid. čísel 221 až 225

rok 1967 - autobusová linka č. 29 do Doubravky jezdila do konce listopadu z náměstí Republiky


45 let

01. 02. 1972 - zařazeny do provozu 4 vozy T3 evid. čísel 173 - 176 z ČKD Tatra

14. 02. 1972 - prodloužena autobusová linka č. 28 ze Slovanského údolí do sídliště Zadní Skvrňany, posilové vozy byly v úseku Zadní Skvrňany - Mrakodrap označeny červenými tabulkami

15. / 16. 02. 1972 - z Prahy dopraveny dva motorové dvounápravové vozy evid. čísel 2077 (80) a 2081 (81), které pak sloužily v Plzni jako pracovní vozy, první i jako kolejový brus, druhý asi v roce 1975 ve vozovně vyhořel

18. 03. 1972 - zahájena rekonstrukce tramvajové tratě č. 1 od Borské ulice na Bory, tramvaje končily za mostem přes železniční trať na obracecím trojúhelníku u Borské ulice, na NAD Belánka-Bory jezdilo sedmnáct vysloužilých autobusů převážně od ČSAD (Plzeň, Rokycany, Sokolov, Domažlice a Klatovy) a MHD Ústí nad Labem - 16 z nich mělo na oknech zlatá secesní čísla 1 až 16

19. 08. 1972 - jako poslední z pěti trolejbusových linek zaveden S-provoz na lince č. 12 Nová Hospoda-Božkov

01. 09. 1972 - vyřazen autobus Škoda 706 RO evid. č. 44

18. 09. 1972 - zahájena rekonstrukce mostu přes železniční trať na Klatovské třídě a zároveň i tramvajové trati mezi Nejedlého a Smetanovými sady, která byla pravděpodobně ukončena koncem dubna 1973, byla zavedena NAD v trase Palackého náměstí - Palackého ulice - Nejedlého sady - Klatovská - Hálkova - Němejcova - Thámova - Klatovská - náměstí Míru, zpět stejně až na Chodské náměstí - Zámečnická - Němejcova - Hálkova - Purkyňova - Škroupova - Jungmannova - Smetanovy a Nejedlého sady - Palackého náměstí, z náměstí Míru od ulice 17. listopadu, ulicí OPV do ulice U Borského parku jezdily prodloužené linky č. 21 a č. 26, na NAD se vystřídalo až 28 autobusů (z DP Karlovy Vary a Mariánské Lázně, z ČSAD Klatovy, Tachov, Rokycany, PJ a PS), oběžná doba byla 45 minut interval ve špičce 2 minuty, v sedle 3 minuty, ve špičce jelo 24 autobusů a v sedle 15, tramvajové linky č. 1 a 3 (ze Slovan a Světovaru) měly konečnou na Palackého náměstí na provizorním ostrůvku, zpět se vracely Palackého ulicí, zastávky Výstaviště a u pošty byly zrušeny

rok 1972 - zrekonstruován vůz T1 evid. čísla 106 na školní a cvičný, už v únoru 1964 vůz získal na čele transparent ze sololakových tabulek, ovládaný pákovým mechanizmem přes řetěz a na levé straně vozu byla amatérsky instalována výklopná okna podle T2 místo stahovacích

20. 11. 1972 - DPMP obdržely autobusy Karosa ŠM 11.1630 evid. čísel 122 - 127

27. 11. 1972 - zrušen autobus Karosa ŠM 11.1603 evid. čísla 68

30. 11. 1972 - DPMP obdržely autobusy Karosa ŠM 11.1630 evid. čísel 128 - 133

05. 12. 1972 - vyjely tři trolejbusy Škoda 9 Tr18 evid. čísel 254 - 256

31. 12. 1972 - ukončen provoz motorových dvounápravových vozů Ringhoffer/Škoda evid. čísel 54 a 55 jako pracovních


40 let

08. 02. 1977 - vyřazen autobus Škoda 706 RTO MTZ evid. č. 76

31. 03 1977 - dodán autobus Karosa ŠD 11.2040 Turist evid. č. 199 pro zájezdy

30. 04. 1977 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11.1608 evid. č. 103 - 105, Karosa ŠM 11.1620 evid. č. 113

21. 06. 1977 - dodány autobusy Karosa ŠM 11.1630 evid. č. 200 - 209

28. 06. 1977 - dodány autobusy Karosa ŠM 11.1630 evid. č. 210 - 219

30. 06. 1977 - vyřazeny busy Škoda 706 RTO MTZ evid. č. 79 - 81 a 83, Škoda 706 MEX evid. č. 88, Škoda 706 RTO Lux evid. č. 121

12. 07. 1977 - dodány autobusy Karosa ŠM 11.1630 evid. č. 220 - 233

12. 08. 1977 - zrušeno obratiště trolejbusů Městské lázně

13. 08. 1977 - zahájen provoz v novém obratišti u Hamburku v Nádražní ulici, kam trolejbusy zajížděly z ulice U Prazdroje Klicperovou ulicí a byly posunuty tramvajové zastávky linek č. 1 a 2 pod "Hamburk" poblíž Šumavské ulice

30. 08. 1977 - odstaven trolejbus Škoda 9 Tr3 evid. č. 198

30. 09. 1977 - vyřazeny z provozu tramvaje T1 evid. čísel 101, 103 a 108

30. 09. 1977 - vyřazeny autobusy Škoda 706 RTO MTZ evid. č. 75 a 94, Karosa ŠM 11.1620 evid. č. 118

07. 11. 1977 - poslední den provozu trolejbusů linky č. 13 v úseku Bolevec-Kopeckého sady

08. 11. 1977 - z Kopeckého sadů do Bolevce začala jezdit autobusová linka č. 13A, z Gorkého ulice jezdila zkrácená trolejbusová linka č. 13 do Doudlevec a Černic

09. 11. 1977 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1620 evid. č. 117

28. 11. 1977 - vyřazena z provozu tramvaj T1 evid. č. 102

rok 1977 - zrušena příležitostná trolejbusová smyčka v prostoru Pod Záhorskem

rok 1977 - odstaveny trolejbusy Škoda 8 Tr8 evid. č. 174, 176 a 177, Škoda 9 Tr evid. č. 191 (II), Škoda 9 Tr 2 evid. č. 195, Škoda 9 Tr3 evid. č. 196, 199, 201


35 let

18. 01. 1982 - zahájen provoz spřažených souprav 2x T3 na tramvajové lince č. 4Bory-Košutka. Bylo též rozhodnuto, že se nebudou na tuto linku nasazovat vysloužilé pražské vozy T1 pro jejich poruchovost a nevhodné umístění předních orientačních tabulí

01. 02. 1982 - změna trasy autobusové linky č. 14, z Nejedlého sadů i z Košutky jezdí přes rondel, kde zastaví společně s linkou 13A

03. 02. 1982 - skončil provoz pražské T1 evid. č. 25 (ex Praha. 5112), vyřazen 31. 12. 1982

13. 02. 1982 - výjezd trolejbusů Škoda 14 Tr0 evid. čísel 340 (II), 349 a 350

10. 03. 1982 - vyjely trolejbusy Škoda 14 Tr0 evid. čísel 346 - 348 a 351

01. 04. 1982 - podstatně omezen víkendový provoz na příměstských autobusových linkách č. 51, 52 a 53

duben 1982 - parta škodováků začala postupně ve vozovně Slovany šrotovat vyřazené vozy T1 a T2, prvním byl v dubnu už několik let nabouraný vůz T1 evid. čísla 116

květen 1982 - nastalo velké omezení provozu na autobusové lince č. 23 / 51 do Starého Plzence vzhledem ke špatnému stavu tamního mostu přes Úslavu, linka byla vedena ve dvou větvích: Slovany - Koterov - Malá Strana (řada spojů končila v Koterově) a Slovany - Ostrá Hůrka - Starý Plzenec, vilová čtvrť

01. 05. 1982 - vyřazen autobus Karosa ŠL 11.1312 evid. č. 169

17. 05. 1982 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11.1630 evid. č. 170 -173, 179, 183, 186

19. 05. 1982 - vyřazen autobus Robur LO 3000 Fr2

25. 05. až 11. 09. 1982 - probíhala ve dvou etapách rekonstrukce kolejiště na Slovanské třídě od Sladkovského třídy na konečnou Slovany, poprvé byly použity velkoplošné panely BKV, linka č. 1 byla vedena z Mikulášského náměstí na Světovar, na Slovany jezdila NAD

31. 05. 1982 - vyřazen školní a cvičný vůz T1 evid. č. 106

31. 05. 1982 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11.1630 evid. č. 174, 176 - 178, 182, 184, 188, 191 - 193, 195, 197

02. 06. 1982 - proběhla první zkouška tramvajové spřažené soupravy 2x T3 evid. čísel 161+173 na lince č. 2

06. 06. 1982 - až po sehnání dostatečného počtu náhradních dílů zařazena do provozu předposlední pražská T1 evid. čísla 27(ex Praha 5130)

12. 06. 1982 - zahájena stavba tramvajové trati do Bolevce od Karlovarské třídy u LF

26. 06. 1982 - vyřazen autobus Karosa ŠL 11.1312 evid. č. 167

03. 07. 1982 - zaveden provoz spřažených souprav 2x T3 na lince č. 1 také o sobotách a nedělích

02. 09. 1982 - ukončen provoz pražského vozu T1 evid. čísla 17 (ex Praha 5011), který byl posledním provozovaným vozem z první série, vůz byl poškozen při vykolejení v Zadních Skvrňanech, vyřazen 31. 12. 1982

20. 09. 1982 - začal provoz tří spřažených souprav 2x T3 na lince č. 2

29. 09. 1982 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11.1630 evid. č. 165, 181, 185

06. 10. 1982 - skončil provoz pražské T1 evid. č. 24 (ex Praha. 5111), vyřazen 31. 01. 1983

13. 10. 1982 - dodány autobusy Karosa B 731.00 evid. č. 302 a 303

říjen 1982 - sešrotován ve vozovně Slovany nabouraný vůz T2 evid. č. 134

01. 11. 1982 - zavedena nová doplňková expresní posilová autobusová linka E v období přepravní špičky (posilovala linku č. 4) z Nejedlého sadů po Karlovarské a Gerské třídě na Košutku, ráno TAM, odpoledne ZPĚT

01. 11. 1982 - vyřazen autobus Karosa ŠL 11.1312 evid. č. 166

06. 11. 1982 - v provozu nová trolejbusová smyčka na Nové Hospodě pro linku č. 12

09. 11. 1982 - po těžké nehodě vyřazen modrobéžový autobus Karosa C 734.00 evid. č. 300

16. 11. 1982 - dodány autobusy Karosa B 731.00 evid. č. 304 až 308

18. 11. 1982 - až po sehnání náhradních dílů uveden konečně do provozu poslední pražský vůz T1 evid. č. 22 (ex Praha 5089), přitom tento vůz vypadal nejzachovaleji z pražských vozů a měl najeto nejméně kilometrů

18. 11. 1982 - dodán autobus Karosa B 731.00 evid. č. 309

listopad 1982 - ve vozovně Slovany sešrotován pražský vůz T1 evid. čísla 5056, který byl v Plzni označen jako 16, ovšem jako nabouraný v Praze-Smíchově před převozem do Plzně, byl použit pouze na náhradní díly

15. 12. 1982 - zahájen provoz tramvají T3SU evid. čísel 219+220 a 229+230

18. 12. 1982 - zahájeno radiofonní spojení mezi dispečinkem DP a vozy MHD vybavenými radiostanicí

prosinec 1982 - ve vozovně Slovany sešrotován školní a cvičný vůz T1 evid. čísla 106

31. 12. 1982 - výjezd tramvají T3SU evid. čísel 211+212, 223+224 a 231+232

rok 1982 - vyřazeny pražské T1 evid. č. 11, 12 a 14 /ex Praha 5039, 5071 a 5105/ a T1 evid. č. 114, 116, 127

rok 1982 - v ÚD byly sešrotovány vyřazené vozy T2 evid. čísel 140, 149, 151 a 156

konec 1982 - vyměňovaly se tramvajové koleje v Mikulášské třídě, trolejbusy linky č. 12 jezdily provizorně po pravém chodníku směrem do centra


30 let

21. 01. 1987 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630 evid. č. 189

07. 02. 1987 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630 MOC evid. č. 286

12. 02. 1987 - výjezd tramvají T3SUCS evid. čísel 266+267, 276+277, 278+279 a 280

26. 02. 1987 - výjezd tramvají T3SUCS evid. č. 268+269, 270+271, 272+273, 274+275

únor 1987 - dojezdil a byl vyřazen vůz T1 evid. č. 120 po vykolejení u hlavní pošty, který byl dříve určen k rozlučkové jízdě tramvají typu T1 v Československu

01. 04. 1987 - prodloužena autobusová linka č. 21 Bory-Litice-Radobyčice až k Tyršovu mostu

04. 04. 1987 - v Plzni, v rámci celého Československa byl slavnostně ukončen provoz tramvají typu T1 vozem evid. čísla 115 na lince č. 2 Skvrňany-Světovar s cestujícími v dopoledních hodinách, odpoledne se vůz ještě podíval do smyčky Frunzeho za účasti fandů MHD z ČSSR a zástupců ČKD Praha, tramvaj byla poté vyřazena

22. 04. 1987 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11.1630 MOC evid. č. 257 a 261

duben 1987 - ve vozovně Slovany sešrotován vůz T1 evid. čísla 117

09. až 16. 05. 1987 - uskutečnila se okružní jízda pěti členů Tram-Bus-Clubu Plzeň vlaky ČSD kolem hranic ČSSR včetně TEŽ, součástí byla návštěva DP Košice a DP Prešov - samotná jízda trvala 5 dnů a najelo se 2831 km za cenu 308 Kčs na osobu

květen 1987 - ve vozovně Slovany sešrotován vůz T1 evid. čísla 122

červenec 1987 - ve vozovně Slovany sešrotován vůz T1 evid. čísla 123

léto 1987 - v Palackého ulici se natáčel německý film Pavučina, kde historická tramvaj Křižík evid. čísla 18 projížděla ulicí a představovala starou berlínskou tramvaj. Proto obdržela krémový polep a evid. č. 223

srpen 1987 - ve vozovně Slovany sešrotován vůz T2 evid. čísla 150

02. 09. 1987 - do Plzně přišel III. prototyp kloubového trolejbusu Škoda 15 Tr, označený evid. číslem 501 ke zkušebním jízdám bez cestujících (po zkušebním provozu obdržel evid. číslo 414)

16. 09. 1987 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630 MOC evid. č. 288

28. 09. 1987 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630 MOC evid. č. 290

01. 10. 1987 - sjednotily se tarifní podmínky mezi DPMP a ČSAD Plzeň, vzájemně se uznávaly jednorázové papírové jízdenky za 1 Kčs v rámci MHD v Plzni a ČSAD MHD v tehdejším Západočeském kraji

09. 10. 1987 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630 MOC evid. č. 293

14. 10. 1987 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630 MOC evid. č. 255

21. 10. 1987 - zařazeny do provozu trolejbusy Škoda 14 Tr08 evid. č. 396 až 401 a 405

30. 10. 1987 - zařazeny do provozu trolejbusy Škoda 14 Tr08 evid. čísel 402 až 404 a 406 až 413

říjen 1987 - ve vozovně Slovany sešrotován vůz T1 evid. čísla 120

25. 11. 1987 - dodány autobusy Karosa B 732.20 evid. č. 364 - 375

29. 12. 1987 - provedena první zkušební jízda po nové trolejbusové trati č. 16 Bory-Doubravka trolejbusem Škoda 14 Tr08/6 evid. čísla 400

rok 1987 - ve vozovně Slovany probíhala renovace historického vozu T1 evid. čísla 121 v modrém nátěru, tzv. Šmoulinka, na kterém pracovalo ve volných chvílích zhruba šest členů Tram-Bus-Clubu, tramvaj byla určena především k projížďkám dětí z patronátní mateřské školy

rok 1987 - ukončila provoz pražská motorová dvounápravová tramvaj evid. čísla 2077, která sloužila v Plzni jako pracovní vůz (kolejový brus), poté se stala historickým vozem " Tereza" označeným evid. číslem 80, členové T-B-C zahájili jeho renovaci, 16. 11. 2000 odvezena do Prahy, kde slouží soukromému majiteli jako kavárna na Václavském náměstí

rok 1987 - na jižní straně areálu vozovny Slovany byla vybudována hala linkové údržby se dvěma průjezdnými kolejemi

rok 1987 - vyřazeny z provozu vozy T2 evid. čísel 145 a 157 (oba v březnu), 144 (v červnu), 136 (v červenci), 152 (v září) a 133 (II), 141, 143 (II)

rok 1987 - vyřazen trolejbus Škoda 9 TrHT28 evid. č. 334 a odstaveny Škoda 14 Tr0 evid. č. 346 a 348

rok 1987 - zrušen modrobéžový autobus Karosa ŠL 11.1310 evid. čísla 284


25 let

01. 01. 1992 - po více než čtyřech letech zrušeno vzájemné uznávání jízdenek MHD a ČSAD MHD v bývalém Západočeském kraji

02. 01. 1992 - přímé spoje autobusové linky č. 38 ke Škodě JS ze sadů Pětatřicátníků jezdily v pracovních dnech v obou směrech ráno, odpoledne a večer

06. 01. 1992 - opět jezdí městské autobusy na lince č. 51 do Starého Plzence, náměstí

06. 01. 1992 - vyřazen autobus Karosa B 731.00 evid. č. 314

13. 01. 1992 - v znehodnocovacích strojcích tramvají nahrazen jeden kolík kruhového průřezu kolíkem s trojúhelníkovým průřezem (v autobusech změna už v polovině 1991, u trolejbusů během roku 1992)

15. 01. 1992 - zprovozněn pracovní vůz a kolejový brus T3 evid. čísla 100 po rekonstrukci původního pražského vozu 6346, dodaného roku 1989

20. 01. 1992 - vůz T3SUCS evid. čísla 270 ze soupravy 270+271 vybaven vnitřním panelem se světelnou reklamou (světelné noviny), umístěným za kabinou řidiče

leden 1992 - odstaveny trolejbusy Škoda 9 TrHT26 evid. č. 319 a 324

únor 1992 - odstaveny trolejbusy Škoda 9 TrHT28 evid. č. 326 a 328

31. 03. 1992 - vyřazeny autobusy Karosa B 731.00 evid. č. 302, 304, 329, Karosa B 731.04 evid. č. 334

30. 04. 1992 - vyřazen autobus Karosa B 731.00 evid. č. 303

19. až 21. 04. 1992 - přepojovalo se kolejiště před plzeňskou radnicí a v Solní ulici se zřizovalo provizorní kolejiště na chodníku, po kterém pak jezdily tramvaje po dobu rekonstrukce kolejí

20. 04. až 29. 06. 1992 - výstavba křižovatky U Jána, trolejbusová linka č. 10 jezdila Šumavskou ulicí a Americkou třídou

18. 05. 1992 - zrušeny účelové autobusové linky č. 24 Karlov-ČSAO Koterov a č. 36 Zátiší, Panelárna-Bolevec, PS

25. 05. 1992 - zkrácena autobusová linka č. 34 z Bolevce, Škoda JS do sadů Pětatřicátníků

26. 05. 1992 - zahájen provoz autobusové linky A na objednávku CAN Tylova-sady Pětatřicátníků-Bolevec, Škoda JS

28. 05. 1992 - PMDP získaly 15 autobusů Karosa B 732.1654 evid. čísel 412 až 426

květen 1992 - odstaven trolejbus Škoda 9 TrHT28 evid. č. 332

01. 06. 1992 - vyřazen autobus Karosa B 731.04 evid. č. 335

03. 06. 1992 - vyřazen autobus Karosa B 731.04 evid. č. 343

06. 06. 1992 - autobusová linka č. 42 Divadlo J. K. Tyla-Radčice začala jezdit denně, tedy i o sobotách a nedělích

01. až 27. 08. 1992 - probíhala rekonstrukce tramvajové trati na Klatovské třídě od Plachého ulice k Dobrovského ulici, linka č. 4 jezdila z Košutky přes Palackého ulici zpět k poště, mezi Dobrovského ulicí a Bory pendlovaly po obou kolejích dva vozy KT8D5 ve dne, NAD byla přes den ze sadů Pětatřicátníků k Dobrovského ulici, v noci až na Bory

01. 08. 1992 - po šestileté rekonstrukci vozovky se vrátily trolejbusy linky č. 11 k Ústřednímu hřbitovu už s nově vybudovanou velkou smyčkou vpravo od výpadovky na Prahu

14. 08. 1992 - po zprovoznění ZČU na "zeleném trojúhelníku" zavedena pro studenty v době výuky autobusová linka č. 24 Bory, Borský park-Areál VŠ

30. 08. 1992 - vyřazen autobus Karosa B 731.00 evid. č. 305

01. 09. 1992 - vyřazen autobus Karosa B 731.04 evid. č. 357

září 2007 - odstaven trolejbus Škoda 9 TrHT26 evid. č. 317

12. 10. 1992 - vyřazen autobus Karosa B 731.00 evid. č. 323

říjen 1992 - odstaven trolejbus Škoda 14 Tr1 evid. č. 353

24. 11. 1992 až 01. 11. 1993 - při výstavbě křižovatky Americká-Sirková-Šumavská a rekonstrukci Americké třídy k Denisovu nábřeží jezdila trolejbusová linka č. 16 po Anglickém nábřeží

27. 11. 1992 - ukončena tramvajová doprava v Nádražní ulici

30. 11. 1992 - zahájena tramvajová doprava na nové přeložce Sirkovou ulicí

30. 11. 1992 až 07. 05. 1994 - tramvajové zastávky Hlavní nádraží ČD přeloženy pod severní železniční podjezd v obou směrech, nebyly ještě dokončeny podchody v Sirkové ulici

10. 12. 1992 - vyřazen autobus Karosa B 731.00 evid. č. 313

rok 1992 - autobusy Karosa B 731.04 evid.čísel 336, 339 - 342, 345 a 346 dostaly po GO žluté koženkové sedačky a u vozů 336, 340, 342, 345 a 346 byl změněn typ na Karosa B 732

rok 1992 - sešrotovány trolejbusy Škoda 14 Tr0 evid. čísel 346 - 349

rok 1992 - na vybraná místa v Plzni instalovány nové zastávkové přístřešky od různých výrobců, jsou například na Borech, na náměstí Generála Píky, u Hlavního nádraží ČD

rok 1992 - na trolejbusové lince č. 12 zavedena zastávka Stadion Lokomotivy

rok 1992 - na autobusové lince č. 30 zřízena zastávka Rolnické náměstí

rok 1992 - zprovozněna rekonstruovaná komunikace od křižovatky U Jána - Pietas včetně zrekonstruovaného podjezdu Gambrinus

rok 1992 - vyřazeny autobusy Karosa B 731.00 evid. č. 332, Karosa B 731.04 evid. č. 344

konec 1992 - prodlouženy vybrané spoje autobusové linky č. 28 z Bukovce přes osadu Chlumek do konečné Bukovec, papírna


20 let

rok 1997 - zavedeny jednodenní jízdenky plnocenné za 40 Kč, zlevněné za 20 Kč a sedmidenní plnocenné za 100 Kč a zlevněné za 50 Kč, daly se využívat v libovolných dnech označeného kalendářního roku. U všech těchto jízdenek si cestující vepsal do kolonek den a měsíc použití, tyto jízdenky byly však koncem roku 1997 zrušeny

02. 01. 1997 - prodloužena autobusová linka č. 24 ZČU-Borská pole, Panasonic

06. 01. 1997 - stal se vážný úraz v kloubovém trolejbusu Škoda 15 Tr evid. čísla 462 (s CVR na ČSOB) vlivem prosolené sněhové břečky, kdy byl snížen izolační odpor, následovalo vyřazení zhruba 40 trolejbusů z provozu, byly nahrazeny NAD PMDP a ČSAD na trolejbusových linkách č. 10, 11 a 14, situace se stabilizovala 14. 01. 1997

13. 01. až 14. 02. 1997 - ve zkušebním provozu 2. prototyp autobusu Škoda 21Ab pod evid. č. 999

25. 01. 1997 - odesláno 10 vyřazených trolejbusů Škoda 14 Tr07 evid. čísel 377, 378, 380, 381, 383, 385, 390, 391 a 393 na Ukrajinu do měst Černovcy a Ivano - Frankovsk

27. 01. 1997 - vyjel první trolejbus Škoda 14 Tr10/6 evid. čísla 460 v městském zeleno-světlešedém nátěru po VP

17. 02. 1997 - autobusová linka č. 24 zkrácena jen k areálu ZČU, nově zavedena linka č. 30 Košutka-Doubravka-Lobzy-Slovany-Doudlevce-Bory-Borská pole

21. 02. 1997 - PMDP získaly první nízkopodlažní vůz v Plzni, byl jím autobus Škoda 21Ab evid. čísla 443

05. 03. 1997 - nehoda na konečné Košutka ve smyčce, střet dvou KT8D5 evid. čísel 289 a 299

březen 1997 - vyjel první autobus s CVR u PMDP, jednalo se o Karosu B 731.00 evid. čísla 339, reklama na Eurotel

březen 1997 - první žlutošedobílý městský nátěr dostal po VP vůz T3 evid. čísla 192 (v současnosti jako historický vůz už opět červenokrémový)

01. 04. 1997 - zprovozněna nová trolejbusová smyčka linky č. 13 Čechurov

duben 1997 - pracovní vůz T3 evid. č. 100 získal nový oranžový nátěr, šedou střechu a červenobílé pruhy na čelech

jaro 1997 - probíhala rekonstrukce Malostranské ulice, provoz autobusů a trolejbusů byl vždy na polovině vozovky, trolejbusy využívaly třetí trolejovou stopu zavěšenou uprostřed vozovky

01. 04 až 17. 06. 1997 - ve smyčce Čechurov byly ukončeny všechny spoje trolejbusové linky č. 13, neboť od křižovatky Nepomucká-Štefánikova do Černic se budovala kanalizace, byla tam zavedena NAD

14. 04. až 11. 05. 1997 - probíhala rekonstrukce kolejí linky č. 2 od Macháčkovy ulice na konečnou Skvrňany, tam jezdila NAD /2 vozy MHD + 6 ČSAD/, od Macháčkovy ulice až na Světovar jezdilo 8 vozů KT8D5 a v dopravních špičkách posilovaly soupravy 2x T3 z točky Malesická na Světovar

05. 05. 1997 - bílý mikrobus Volkswagen Kutsenits City III (majetek magistrátu označen evid. č. 001 dodán 09. 04.) pro imobilní občany, byl provozován na malém okruhu linky Z Bory-Zvon, velký okruh linky Z obhospodařovala žlutomodrá Karosa C 734 evid. čísla 432 s výtahovým zařízením pro vozíčkáře na trase: Zvon-Slovany-Lobzy-Doubravka-Bukovec-Bolevec-FN Lochotín- Vinice-sady Pětatřicátníků-Zvon

20. 05. až 08. 06. 1997 - probíhala první etapa rekonstrukce Zborovské třídy, linka č. 13 jezdila mezi Průmyslovou a Mostní ulicí po jedné stopě, dispečeři překládali ručně sběrače

11. 06. 1997 - změněna trasa linky N2, jezdí se přes Mikulášské náměstí, Slovanskou a Částkovou ulicí místo Sladkovského a Koterovské třídy

12. 06. až 18. 07. a 21. 07. až 29. 08. 1997 - probíhala rekonstrukce Sladkovského třídy, 14 souprav linky č. 2 jezdilo ze Skvrňan na Světovar po Slovanské třídě přes Slovany a Slovanskou alej, ze Světovaru k Plzenecké ulici pendloval jeden vůz KT8D5 (linka X)

26. 06. 1997 - otevřen nový most v Doudlevcích přes řeku Radbuzu a ukončen tak provoz na provizorním vojenském mostě "rámusáku"

28. 06. 1997 - do trolejbusové smyčky Čechurov stabilně zkráceny některé spoje linky č. 13

červen 1997 - odstaven trolejbus Škoda 14 Tr08/6 evid. č. 399, vyřazen 2002

29. 07. 1997 - vyřazen autobus Karosa B 731.00 evid. č. 327

05. 09. až 04. 11. 1997 - probíhala rekonstrukce kolejí linky č. 2 na Koterovské třídě mezi Částkovou a Jubilejní ulicí, mezi náměstím generála Píky a Skvrňany jezdilo 8 vozů KT8D5 a 9 souprav bylo vypraveno na trasu Skvrňany-Mikulášské náměstí-Slovany, náměstí Milady Horákové

22. až 29. 09. 1997 - na MSV v Brně získal modrý prototyp Škoda LTM 10.08 (evid. č. 300 Asynchronní tramvaj "Astra") zlatou medaili

29. 09. 1997 - zavedena nová autobusová linka č. 54 z Doubravky, Zábělské přes Červený Hrádek do Dýšiny a Nové Hutě a linka č. 53 Doubravka-Kyšice-Dýšina-Chrást

září 1997 - odstaven trolejbus Škoda 14 Tr08/6 evid. č. 410

03. 10. 1997 - smyčkou v Kopeckého sadech projel poslední trolejbus linky č. 14

06. 10. 1997 - trolejbusy linky č. 14 pak obracely z Goethovy ulice přes Kopeckého sady, Anglické nábřeží a kolem Mrakodrapu do Prokopovy třídy

23. / 24. 10. 1997 - proběhly zkušební jízdy prvního modrého prototypu tříčlánkové nízkopodlažní tramvaje Škoda LTM 10.08 (Astra) evid. čísla 300 po plzeňských tratích

16. 11. až 04. 12. 1997 - rekonstruovala se křižovatka Koterovská-Slovanská alej, 9 vozů KT8D5 jezdilo od Pivovarské ulice do Skvrňan, ve špičkách navíc 9 souprav ze Slovan do Skvrňan jako linka č. 2

01. 12. 1997 - zavedena nová autobusová linka č. 55 CAN-Skvrňany-Vejprnice

02. 12. 1997 - otevřen úsek ulice U Trati mezi Klatovskou třídou a Prokopovou ulicí, kde byly instalovány trakční stožáry a kabely pro budoucí instalaci trolejového vedení

10. 12. 1997 - výjezd po VP prvního modernizovaného trolejbusu Škoda 14 TrM evid. čísla 457

rok 1997 - Škoda Dopravní technika vyrobila první dva prototypy nízkopodlažní tříčlánkové tramvaje Škoda LTM 10.08, nazvané ASTRA, modrý prototyp evid. čísla 300 a žlutý evid. čísla 301

rok 1997 - zřízena autobusová zastávka Karlov sedlárna

rok 1997 - v ÚD zprovozněna nová moderní a ekologicky nezávadná lakovna

rok 1997 - ve firmě Pars Nova Šumperk proběhla GO soupravy T3 evid. č. 190+191, vozy získaly uzavřenou kabinu řidiče a světle-červený nátěr, se kterým dojezdily v Plzni jako poslední souprava v této barvě

rok 1997 - ve ŠDT proběhly rekonstrukce tramvají T3SU na T3M u těchto vozů evid. čísel: 209, 211 - 213, 219 - 220 a 225 - 226

rok 1997 - firma Datatechnik provedla GO vozů T3 evid. čísel 174, 178 a 207, firma Pars nova Šumperk pak vozů evid. čísel 189 a 190, tramvaje získaly uzavřenou kabinu řidiče

rok 1997 - město Plzeň rozhodlo, že veškeré nové dopravní prostředky pro MHD budou pořizovány výhradně v nízkopodlažním bezbariérovém provedení


15 let

01. 01. 2002 - zaveden systém IDP ve dvou zónách, vnitřní (P) a vnější (Z)

02. 01. 2002 - zrušena špičková autobusová linka č. 29 Chodské náměstí-Škoda,VIII. brána a zároveň prodloužena linka č. 24 až k firmě SIEMENS

12. 01. 2002 - výjezd trolejbusu Škoda 21 TrACI evid. č. 483

17. 01. 2002 - vyřazeny tramvaje T3 evid. čísel 189 a 199

18. 01. 2002 - výjezd trolejbusu Škoda 21 TrACI evid. č. 484

19. 01. 2002 - výjezd trolejbusů Škoda 21 TrACI evid. č. 485 a 486

leden 2002 - vůz T3M evid. čísla 246 vyjel s informačním systémem BUSE místo původního prototypového BROSE

leden 2002 - odstaven autobus Karosa B 731.40 evid. č. 395

25. 02. 2002 - autobusová linka č. 24 v pracovních dnech ve špičkách a celotýdenně ve večerních hodinách prodloužena do zastávky U Nové Hospody

únor 2002 - odstaven autobus Karosa B 731.40 evid. č. 390

01. 04. 2002 - některé spoje autobusové linky č. 51 byly v pracovních dnech prodlouženy do konečné stanice Starý Plzenec, vilová čtvrť

016. 05. 2002 - vyjely 4 malé autobusy SOR B 9.5 evid. čísel 478 až 481, dodány 19. 04.

10. 05. 2002 - proběhl jednodenní zkušební provoz bez cestujících bílého autobusu na zemní plyn Karosa Renault City Bus GNV

15. 05. 2002 - zahájeno ohlašování zastávek v trolejbusech digitálním hlásičem BUSE a stropními reproduktory

15. 05. 2002 - vyřazen autobus Karosa B 731.04 evid. č. 348

27. 05. 2002 - na autobusové lince č. 30 zprovozněna nová zastávka Bolevecká náves

18. 06. 2002 - velká řetězová nehoda tramvají na Karlovarské třídě mezi Rondelem a zastávkou Pod Záhorskem - vůz KT8D5 evid. čísla 296 najel do stojící soupravy 196+198 a ta následně do před ní stojící vadné soupravy 278+279, kromě poškozených vozů evid. čísel 296 a 279 byly nejvíce poškozeny skříně soupravy 196+198, proto byly následně sešrotovány a nahrazeny novými skelety VarCB3 z KOS Krnov

červen 2002 - přední vozy souprav 2x T3 vybaveny protislunečními stahovacími roletami na stanovišti řidiče, do interiérů tramvají byly též doplňovány prosklené nadokenní schránky na reklamní letáčky

červen 2002 - malá vodní elektrárna s Kaplanovou turbínou v budově Hydro prošla generální opravou

17. 07. 2002 - vyjely původní tramvaje T3SUCS rekonstruované na T3R.P analog evid. č. 262+263

19. 07. 2002 - vyjely původní tramvaje T3SUCS rekonstruované na T3R.P analog evid. č. 249 a 264

22. 07. 2002 - vyjely původní tramvaje T3SUCS rekonstruované na T3R.P analog evid. č. 208+245 a 276+277

12. 08. až 01. 09. 2002 - přerušen provoz tramvají a trolejbusů v některých úsecích v důsledku povodní

Stručný přehled situace v MHD během povodní:

12. 08. 2002 - zaplaveno kolejiště pod Rondelem, uzavřen Tyršův most, mosty v Koterově, v Chrástecké ulici a v Lobzích, zaplaven Božkov, uzavřena Rokycanská třída, čerpání vody z kabelových kanálů z měnírny na Denisově nábřeží, byl přerušen provoz trolejbusů mezi Zátiším a Novou Hospodou, trolejbusy linky č. 12 končily ve Sladkovského třídě, linky č. 12 a 13 byly částečně nahrazeny autobusy

13. 08. 2002 - provedena urychlená výprava tramvají z vozovny Slovany, vzhledem k možnému zaplavení mostu U Jána, na Doubravku a do Lobez jezdila NAD, trolejbusy jezdily v úseku Zátiší-Sladkovského třída (č. 12), Bory-Mrakodrap (č. 16), Černice-Mrakodrap (č. 13), autobusy jezdily přes Roudnou včetně linky č. 30, v 8.20 hod. všechny tramvaje a trolejbusy staženy na konečné - provoz elektrické trakce se v Plzni zastavil, předtím už nefungovala tramvajová doprava v úseku Slovany-sady Pětatřicátníků (č. 1) a Světovar- sady Pětatřicátníků (č. 2) - uzavřen most U Jána a zaplavena Pražská ulice, zaplavení kolejiště pod Rondelem neumožňovalo provoz tramvají, hrozilo zaplavení areálu v Cukrovarské ulici - zahájena evakuace všech trolejbusů a autobusů, trolejbusy bez pomocného pohonu byly odtahovány tahači, NAD postupně zajišťovala kapacitně omezenou dopravu na všech linkách s výjimkou Koterova a Radobyčic, Podhájí

14. 08. 2002 - provoz zajišťován pouze NAD, během dne se měnily trasy, po poledni zprovozněna Rokycanská třída, most na Malostranské a v Lobzích, problémy se objevovaly v oblasti Radčic, odpoledne už vyjely první trolejbusy v úseku Slovany-Černice, na Slovany byly dopraveny tahači

15. 08. 2002 - hlavně tramvajové linky byly posíleny NAD, na trolejbusovou linku č. 12 byly vypraveny všechny provozuschopné trolejbusy s dieselagregátem, průjezdnost města v úseku mostu Milénia a Karlovarské třídy se blížila kolapsu, PMDP se připravovaly na částečné obnovení tramvajového provozu v úsecích Slovany-sady Pětatřicátníků-Bolevec (č. 1) a Bory-Košutka (č. 4), pro snížený napájecí výkon byl interval asi 10 minut, část autobusů z linek č. 1, 2 a 4 mohla být převedena na jiné linky, večer byly zahájeny přípravy na obnovení plného provozu

16. 08. 2002 - na všechny linky opět vyjely tramvaje, trolejbusy a autobusy, nesjízdné bylo Anglické nábřeží, linky č. 10 a 13 jezdily po Americké třídě a trvala objížďka Roudné na lince č. 20

17. a 18. 08. 2002 - provedena kontrola statiky domu U Zvonu, okamžitě se musel 18. srpna po poledni zastavit provoz včetně tramvají, v úseku sady Pětatřicátníků-Slovany / Světovar jezdila NAD

19. 08. 2002 - v Sirkové ulici byla instalována úvraťová výhybka, odpoledne začaly jezdit tramvaje linek č. 1 a 2 ze zastávky Hlavní nádraží ČD, Sirková na Slovany a Světovar, NAD jezdila v úseku sady Pětatřicátníků-Hlavní nádraží ČD, Americká

28. 08. 2002 - pro veškerou dopravu byl uzavřen Kalikovský most asi do listopadu, autobusy linky č. 20 jezdily po trase Bílá Hora-sady Pětatřicátníků-Křimice-Radčice-Kalikovský mlýn

30. 08. 2002 - odstřelen poškozený dům U Zvonu

31. 08. 2002 - instalace patek a stožárů z DP Brno a zavěšeny troleje v prostoru U Zvonu

srpen 2002 - zahájen provoz trolejbusových linek č. 10 a 11 v nově vybudovaném obratišti před CAN v Husově třídě

01. 09. 2002 - večer provedeny pantografové zkoušky (souprava T3 200+179) a převáželo se 32 tramvajových souprav pro nasazení na ranní výpravu linek č. 1, 2 a 4 a byla demontována výhybka v Sirkové ulici

02. 09. 2002 - normální provoz na linkách PMDP, autobusová linka č. 20 už jezdila přes Roudnou

05. 09. 2002 - zahájen zkušební provoz Astry evid. čísla 309 s novým hydraulickým brzdovým systémem DAKO

14. 09. 2002 - navrácen provoz linek č. 11, 16, T a N3 na Americkou třídu a Šumavskou ulici

17. 09. 2002 - vyřazen autobus Karosa B 731.40 evid. č. 394

27. 09. 2002 - změněny trasy autobusových linek obsluhujících industriální zónu Borská pole, konečná linek č. 22, 28 a 30 se přesunula do Teslovy ulice, linka N1 byla prodloužena až do trolejbusové smyčky linky č. 12 Nová Hospoda

září 2002 - odstaveny trolejbusy Škoda 14 Tr08/6 evid. č. 397 a 398

22. 10. až 25. 11. 2002 - probíhaly zkušební jízdy bez cestujících trolejbusu Škoda-Neoplan ETB pro americké město Boston

23. 10. 2002 - tramvaje linky č. 2 už opět zastavovaly na zrekonstruovaných zastávkách Internáty

20. 11. 2002 - v provozu první velkokapacitní nízkopodlažní autobusy Solaris Urbino 15 II evid. čísel 482 a 483 z polského Bolechowa, dodány 14. 11.

listopad 2002 - do tramvají byla vylepena schémata vedení linek PMDP

04. 12. 2002 - výjezd trolejbusu Škoda 21 TrACI evid. č. 487

16. 12. 2002 - po dokončení Sukovy ulice byla prodloužena autobusová linka č. 21 z Litic přes Bory Sukovou a Folmavskou ulicí na Novou Hospodu, nahradila linku č. 24

19. 12. 2002 - výjezd trolejbusu Škoda 21 TrACI evid. č. 490

20. 12. 2002 - výjezd trolejbusu Škoda 21 TrACI evid. č. 488

23. 12. 2002 - výjezd trolejbusu Škoda 21 TrACI evid. č. 491

rok 2002 - po modernizaci na T3GM vyjela původní souprava T3G evid. čísel 274+275


10 let

11. 01. 2007 - z vozovny v Liberci byla přivezena na trajleru tramvaj T2R evid. čísla 23, která se v Plzni stala historickým vozem evid. čísla 133 (III. obsazení), jde o původní vůz T2 z roku 1958, který byl dodán DP Ostrava pod evid. číslem 612, tam byl rekonstruován v roce 1985 na typ T2R v roce 1995 ho koupil DP Liberec, vyřazen byl z provozu v srpnu roku 2006

19. 01. 2007 - PMDP nabídly k odprodeji autobusy Karosa LC 736 evid. čísel 386 a 411, Karosa LC734 evid. čísla 432, Renault Iliade RTX evid. čísla 475, Karosa LC 956 evid. čísla 488 a Renault Iliade GTX evid. čísla 489, jednalo se především o autobusy, které PMDP používaly na zájezdy

29. 01. 2007 - výjezd kloubových tramvají s nízkopodlažním středem typu K3R-NT evid. čísel 313 a 314, které vznikly rekonstrukcí v Pars nova Šumperk z vozů T3 evid. čísel 273+272 a 266+267

12. 02. 2007 - vyřazen autobus Karosa B 732.20 evid. č. 382 (II)

26. 02. 2007 - vyřazeny autobusy Karosa B 732.20 evid. č. 368, 372 (II), 380 a 101 (II)

únor 2007 - odstaven trolejbus Škoda 14 Tr08/6 evid. čísla 432

01. 03. 2007 - vyřazeny autobusy Karosa B 732.20 evid. č. 102 (II) a 103 (II)

02. 03. 2007 - obě nově vybudované zastávky linky č. 2, nazvané Krejčíkova,byly umístěny před radnici ÚMO 2

06. 03. 2007 - vyřazeny autobusy: dvoudvéřová Karosa LC 736.20, žlutá zájezdová Karosa LC735.1011 evid. č. 411, žlutomodrá Karosa C 734.1340 evid. č. 432, zájezdový Renaut Iliade RTX evid. č. 475 a 489 a zájezdová Karosa LC 956.1072 evid. č. 488

02. 04. 2007 - zřízena nová autobusová zastávka Dýšina, generála Pattona pro školní spoj linky č. 53

05. 04. 2007 - uskutečnila se objednaná jízda pro Klub železničních cestovatelů, historickou tramvají T1 evid. čísla 121, kdy 27 účastníků z Německa, Anglie, Švédska a Švýcarska s doprovodem se projelo po celé tramvajové síti - vůz oslavil 50 let provozu a připomněli jsme si také i 20 let od ukončení provozu tramvají typu T1 v ČSSR (04. 04. 1987)

24. 04. 2007 - přivezen po článcích první vůz KT8D5-RN2P evid. č. 297 z KOS Krnov

24. 04. 2007 - zavedeny nízkopodlažní spoje na autobusové lince č. 51

25. 04. 2007 - ukončen provoz cedulových souprav, poslední byla na lince č. 4 souprava 2x T3 evid. čísel 206+207

30. 04 2007 - vyřazen autobus Karosa B 731.40 evid. čísla 389

01. 05. 2007 - upravena trasa linky č. 55, autobusy zajíždí k Čampuli v Tlučné pouze ve směru do Plzně

14. 05. 2007 - místo dvou okruhů autobusových bezbariérových linek Z, byla zachována trasa malého okruhu označená číslem linky 72, velký okruh, označený číslem 71 jezdil po změněné trase: Zvon-Pražská-Klatovská-sady Pětatřicátníků-Karlovarská-Lidická-Alej Svobody-Fakultní nemocnice Lochotín-Komenského-Studentská-Gerská-U Jam-Kaznějovská

15. 05. 2007 - zprovozněna nově vybudovaná zastávka linky č. 2 Náměstí generála Píky ve směru do centra, stejnojmenná protilehlá zastávka byla v provozu už o měsíc dříve

16. 05. 2007 - vyjel trolejbus Škoda 24 Tr Citelis 1A evid. čísla 509

31. 05. 2007 - vyjel trolejbus Škoda 24 Tr Citelis 1A evid. čísla 510

00.05 2007 - odstaven kloubový trolejbus Škoda 15 Tr evid. čísla 461, vyřazen 2008

jaro 2007 - upraveny zastávky Okounová u tramvají linky č. 1 a autobusů linek č. 30 a 34

02. 06. 2007 - na autobusové lince č. 30 navýšen počet spojů s bezbariérovým přístupem do vozidla

06. 06. 2007 - v tramvajové smyčce U Zvonu byla představena první kloubová rekonstruovaná tramvaj s nízkopodlažním středem typu KT8D5-RN2P evid. čísla 297, rekonstrukci provedla firma KOS Krnov a vůz získal vnější i vnitřní CVR PILSNER URQUELL s pětiletou zárukou

06. 06. 2007 - vyřazeny autobusy Karosa B 732.20 evid. č. 374, 378 a 385

09. 06. 2007 - speciální zaměstnanecká linka označená P jezdila ráno o sobotách od Zimního stadionu přes Bory k Panasonicu a zpět

12. 06. 2007 - dodány autobusy Solaris Urbino 18 III evid. č. 514 a 515

20. 06. 2007 - v provozu kloubové autobusy Solaris Urbino 18 III evid. čísel 514 a 515

29. 06. 2007 - zaveden provoz linky č. 72 i v pátek na trase Bory-Zvon-Rondel

červen 2007 - odstaveny trolejbusy Škoda 14 Tr08/6 evid. čísel 422 a 423

06. + 07. 2007 - dodány trolejbusy Škoda 24 Tr Citelis evid. čísel 512 a 511

09. 08. 2007 - zapůjčen žlutý vůz na stlačený zemní plyn Tedom Kronos 123 G, do provozu zasáhl o týden později, jezdil po celé síti až do 28. 10. 2007

srpen 2007 - ukončen provoz nízkopodlažních autobusů Škoda 21Ab evid. čísel 443, 444, 446 - 448

léto 2007 - zavedeny dvě verze Plzeňské jízdenky: a/ cena 300 Kč s elektronickou peněženkou přednabitou na hodnotu 200 Kč ve stříbrné fólii se zeleným potiskem, b/cena 600 Kč přednabitá na hodnotu 500 Kč ve stříbrné fólii s červeným potiskem, Plzeňskou jízdenku bylo možno bezplatně dobít v prodejních místech PMDP až do maximální výše 4000 Kč, jednalo se o přenosný doklad, firmy jízdenku používaly na služební cesty svých zaměstnanců

01. 09. 2007 - přejmenovány tramvajové zastávky Plaská linky č. 1 na Okounová v souvislosti s výstavbou nového obratiště autobusů a nového přestupního uzlu IDP, upraven byl grafikon autobusové linky č. 34 z důvodu ukončení linky v obratišti Okounová BUS

06. 09. 2007 - provoz první rekonstruované kloubové tramvaje s nízkopodlažním středem KT8D5-RN2P evid. čísla 297

09. 09. 2007 - vyjel trolejbus Škoda 24 Tr Citelis 1A evid. čísla 512

15. 09. 2007 - rozšířen provoz nízkopodlažních vozidel na všech tramvajových linkách v pracovních dnech

21. 09. 2007 - vyřazeny autobusy Škoda 21Ab evid. č. 444, 446 a 448

24. 09. 2007 - provoz druhé rekonstruované kloubové tramvaje s nízkopodlažním středem KT8D5-RN2P evid. čísla 294

24. 09. 2007 - vyřazen autobus Škoda 21Ab evid. č. 443

26. 09. 2007 - vyřazen autobus Škoda 21Ab evid. č. 447

září 2007 - odstaven kloubový trolejbus Škoda 15 Tr evid. čísla 462, vyřazen 6/2008

01. 10. 2007 - navýšen počet zastávek na znamení z 10 na 51, 41 jich bylo na nekolejových linkách, z toho bylo 8 trolejbusových

01. 10. 2007 - zrušena zastávka Karlov sedlárna na autobusové lince č. 41

01. 10. 2007 - zrušeny jednodenní jízdenky, do kterých se vpisovalo datum

01. 10. 2007 - na pěti místech v Plzni se objevily prodejní automaty " Samoobslužných zón" - přes platební kartu se na Plzeňskou kartu nabíjí určitý obnos v Kč, dalších 20 zón vzniklo na konci roku

01. 10. 2007 - vyřazen autobus Karosa B 732.20 evid. č. 365

05. 10. až 07. 10. 2007 - konal se Pilsner Fest, cestující se mohli svézt KT8D5-RN2P evid. čísla 297 s CVR PILSNER URQUELL v úseku Světovar - sady Pětatřicátníků zdarma

13. 10. 2007 - prodlouženy vybrané spoje linky S do zadní části Třemošné k základní škole

20. 10. 2007 - změněna trasa autobusové linky č. 30 v Doudlevcích, obousměrně je přesměrována z Průmyslové do Zborovské ulice, zastávky se jmenují Mlýnské nábřeží

29. 10. až 05. 11. 2007 - testován bílý Irisbus Citelis CNG na stlačený zemní plyn, zapůjčený DP Karlovy Vary evid. č. 397, v Plzni jezdil s číslem 302

30. 10. 2007 - výjezd třetí rekonstruované kloubové tramvaje s nízkopodlažním středem KT8D5-RN2P evid. čísla 293, která získala zajímavou vnější i vnitřní CVR GAMBRINUS, červené sedačky byly jako domácí ve fotbale, šedé jako hosté, na digitálním panelu uvnitř středního článku se objevoval počet obsazených sedaček, křest tramvaje proběhl opět ve smyčce U Zvonu

30. 10. 2007 - vyřazeny autobusy Karosa B 732.20 evid. č. 364, 383 a Karosa B 731.40 evid. č. 389 (odstaven 30. 04.)

31. 10. 2007 - na žádost obyvatel Bílé Hory byla změněna trasa autobusové linky č. 39 v centru města, spoje byly přesměrovány z náměstí Republiky do sadů Pětatřicátníků

říjen 2007 až srpen 2008 - na linkách č. 71 a 72 pro hendikepované cestující jezdil tmavočervený mikrobus Mave Ci Bus Ena X pod evid. č. 301, měl však různé poruchy

01. 11. 2007 - zahájen prodej papírových nepřestupních jízdenek u řidiče v autobusech za jednotnou cenu 20 Kč

09. 11. 2007 - dodán autobus Irisbus Citelis evid. č. 516

09. 11. až 24. 11. 2007 - probíhaly stavební práce v nástupním prostoru Okounová BUS spojené s přestavbou křižovatky s Plaskou ulicí

12. 11. 2007 - autobusová linka č. 71 ve směru Kaznějovská začala obsluhovat novou zastávku v Komenského ulici nazvanou Spojenců

15. 11. 2007 - zprovozněn autobus Irisbus Citelis evid. čísla 516

17. 11. 2007 - zavedeno samoobslužné otevírání dveří cestujícími pomocí tlačítek vně i uvnitř vozů PMDP s předvolbou

27. 11. 2007 - zprovozněny autobusy Irisbus Citelis evid. čísel 517 a 518, dodány 22. 11.

01. 12. 2007 - úprava grafikonu na tramvajové lince č. 1 z důvodu navýšení počtu nízkopodlažních spojů a na lince č. 2 zařazením velkokapacitních nízkopodlažních vozů

04. 12. 2007 - vyjely autobusy Irisbus Citelis evid. čísel 519 a 520, dodány 30. 11.

05. 12. 2007 - trvale přesunuta trolejbusová zastávka Škoda VII. brána ve směru do centra do horní části stávajícího zastávkového zálivu

14. 12. 2007 - vyjel trolejbus Škoda 24 Tr Citelis 1B evid. čísla 511

18. 12. 2007 - vyřazeny trolejbusy Škoda 14 TrM evid. čísel 425 a 426

20. 12. 2007 - vyjel autobus Irisbus Citelis evid. čísla 521, dodán 14. 12.

30. 12. 2007 - ukončen provoz autobusové linky S, kterou objednával Interspar

31. 12. 2007 - odstaven trolejbus Škoda 14 Tr evid. čísla 428

31. 12. 2007 - ukončen provoz autobusových linek č. 52, 53 a 54 mezi Doubravkou a Intersparem

během roku 2007 - probíhaly 3. VP čtyř vozů KT8D5 evid. čísel: 289 (17. 01.), 290 (23. 02.), 295 (20. 08.) a 296 (30. 10.) - vozy dostaly podlahu ALTRO, nové linoleum v kloubech, nové dveře, přečalouněné sedačky a nové osvětlení


5 let

01. 01. 2012 - zdražení jízdného: plnocenné z 12 Kč na 18 Kč /v Cardmanu 16 Kč/, slevové z 6 Kč na 9 Kč /v Cardmanu 8 Kč/

02. 01. 2012 - změna trasy linek č. 21 a N5, byl zrušen úsek mezi Bory a stanicí Obchodní rondel - pouze byl ponechán ranní spoj pro školáky do zastávky U Luny, úsek Bory - Obchodní rondel začala obsluhovat nová autobusová linka č. 36, na lince č. 32 je zastávka Pampelišková na znamení a stejně tak na lince č. 34 zastávka Bolevec, změněna i trasa trolejbusové linky č. 10, která nezajížděla od Mrakodrapu k CAN Husova, resp. do Skvrňan, VII. brána, ale jezdila přes Goethovu a Anglické nábřeží do konečné Hlavní nádraží ČD, Americká a odtud se vracela do Prokopovy ulice

02. 01. 2012 - vyřazen autobus Karosa B 732.1652 evid. č. 401, odstaven v 11/2011

02. 01. 2012 - z ulic začaly mizet automaty na papírové jízdenky, byly ztrátové, používalo je sotva 6 % cestujících, první z celkových 74 automatů byl odpojen v Zábělské ulici

04. 01. 2012 - výjezd s cestujícími soupravy Vario LFR.S evid. č. 342+343

06. 01. 2012 - u DP Mariánské Lázně zařazen do provozu trolejbus Škoda 14 TrM evid. č. 48/II /ex Plzeň 439/

07. 01. 2012 - dva spoje linky N5 prodlouženy Píseckou ulicí do Koterova

11. 01. 2012 - sešrotován trolejbus Škoda 14 TrM evid. č. 447

12. 01. 2012 - na některých zastávkových označnících se začaly pokusně objevovat postupně tzv. iTAGY, od konce září už všude - jde o QR kódy s čipem NFC (Near Field Communication) technologie pro chytré telefony k získávání on-line informací

16. 01. 2012 - autobusová linka pro hendikepované č. 72 už neobsluhuje stanici Hlavní nádraží ČD, Americká a jezdí v intervalu 75 minut od 9.15 do 16.30 hod.

18. 01. 2012 - u DP Mariánské Lázně zařazen do provozu trolejbus Škoda 14 TrM evid. č. 47/II /ex Plzeň 417/

leden 2012 - vyřazen kloubový trolejbus Škoda 15 TrM evid. č. 474

leden 2012 - ukončena výměna starých Cardmanů ve vozidlech PMDP /bylo jich celkem 843/ za nové - změnou od starých je nemožnost koupit více jízdenek při jednom přiložení karty k přístroji, výhodou je naopak rychlejší tiskárna jízdních dokladů, jasnější a čitelnější displej

01. 02. 2012 - na zkušební jízdě hybridní 12metrový zelený autobus Škoda H 12 Solaris

16. 02. 2012 - začaly práce na trolejbusové trati v ulicích U Trati a Železniční od Doudlevecké ulice přes most Milénia

18. 02. 2012 - z důvodu opotřebované koleje vnitřního oblouku v tramvajové smyčce linky č. 4 Bory přesměrován pravidelný provoz do vnitřního oblouku, pro nástup cestujících muselo být upraveno zábradlí odebráním každého třetího pole

27. 02. 2012 - začala rekonstrukce zastávky Mikulášská linky č. 12 ve směru do Božkova, nástup byl posunut asi 60 m do Barrandovy ulice

28. 02. 2012 - výjezd kloubového trolejbusu Škoda 27 Tr Solaris evid. č. 544 s cestujícími

28. 02. 2012 - na zkušební jízdu ulicemi města se z plzeňského pivovaru vydal hybridní autobus Škoda H 12 ze Škody Electric, využívá ekologický bateriový pohon, na jeho téměř tříletém návrhu se podíleli i studenti ZČU

29. 02. 2012 - výjezd kloubového trolejbusu Škoda 27 Tr Solaris evid. č. 542 s cestujícími

únor 2012 - vyřazeny kloubové trolejbusy Škoda 15 TrM evid. č. 472 a 478

01. 03. 2012 - vstupenka do divadla ALFA platí hodinu před a po představení jako jízdenka MHD

03. 03. 2012 - denní tisk informoval o tom, že tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek označil obří mnohamiliardovou zakázku na výstavbu nového depa na Karlově a privatizaci opravárenství PMDP za obrovské riziko a zlodějnu

09 03. 2012 - výjezd s cestujícími kloubového trolejbusu Škoda 27 Tr Solaris evid. č. 540 s dieselagregátem

09. 03. 2012 - vyřazen kloubový trolejbus Škoda 15 TrM evid. č. 466

10. 03. 2012 - výluku tramvajových linek č. 1 a 2 od 8 do 20 hodin si vyžádaly práce na trolejovém vedení v křižovatce Americká x Sirková, kde byla měněna některá křížení, tramvaje z Bolevce a Skvrňan se otáčely přes Palackého ulici, v sadech Pětatřicátníků byl přestup na NAD linek č. 1A na Slovany a 2A na Světovar, současně probíhaly další práce v souvislosti s napojením nové trolejbusové trati v ulici U Trati

12. 03. 2012 - naposled v provozu autobus Karosa B 732.1654 evid. č. 419

14. 03. 2012 - výjezd s cestujícími kloubového trolejbusu Škoda 27 Tr Solaris evid. č. 543

14. 03. 2012 - vstupenky na všechny domácí zápasy play off plzeňských hokejistů platily zároveň jako jízdenka MHD, indiáni samozřejmě zaplatili PMDP určitý paušál

15. 03. 2012 - odboráři PMDP vyhlásili stávkovou pohotovost, důvodem byl chystaný prodej opraven tramvají, trolejbusů a autobusů včetně 240 zaměstnanců převzít Škoda Transportation

17. 03. 2012 - výjezd tramvají Vario LFS.R evid. č. 344 a 345 jako sóla l. č. 1 a 2

19. 03. 2012 - za plného provozu zahájena rekonstrukce frekventované křižovatky "U Soušků" pod Bílou Horou ve tvaru T na kruhovou, doprava včetně autobusových linek č. 20 a 30 byla řízena do konce června kyvadlově semafory

20. 03. 2012 - díky nasazení nového odbavovacího systému jsou nové Cardmany využívány pro nákup dalších typů jízdenek, a to pro vnější zónu V (vzhledem ke změnám tarifních zón od 01. 04. 2012), nebo smíšenou vnější + vnitřní zónu P+V

20. 03. 2012 - vyřazen autobus Karosa B 732.1654 evid. č. 419

21. 03. 2012 - výjezd s cestujícími kloubového trolejbusu Škoda 27 Tr Solaris evid. č. 541

23. 03. 2012 - od 6.45 hod. uzavřena Mikulášská ulice mezi železničními viadukty kvůli prasklému vodovodnímu potrubí, trolejbusová linka č. 12 byla rozdělena na dva úseky: Nová Hospoda - Hlavní nádraží ČD, Americká s otočením přes Anglické nábřeží a Mikulášská - Božkov, kde jezdily trolejbusy s dieselagregátem, tramvajový provoz byl přerušen: linky č.1a 2 z Bolevce a ze Skvrňan otáčely U Zvonu, odtud jezdila NAD 1A a 2A přes most Nad nádražím a přes Mikulášské náměstí na Slovany, resp. Světovar, tramvaje uvízlé v Mikulášské ulici odcouvaly přes Mikulášské náměstí Radyňskou ulicí do Sladkovského a přes Světovar se dostaly do vozovny, ze Sirkové ulice odcouvaly tramvaje ke Zvonu, tramvaje přes noc stály na konečných, přebytečné byly dislokovány v Palackého ulici a v obratištích v Malesické a Mozartově

24. až 26. 03. 2012 - při opravě Mikulášské ulice mezi železničními viadukty jezdila linka č. 12 odklonem přes Železniční a Lobezskou ulici na dieselagregát

25. 03. 2012 - trolejbus Škoda 21 TrACI evid. č. 479 vykonal zkušební jízdu po nové trolejbusové trati od Doudlevecké ulice přes most Milénia do Koterovské ulice se sběrači na troleji i se zapnutým dieselagregátem

29. 03. 2012 - trolejbusové linky č. 10, 13 a 14 jsou odkloněny z Doudlevecké ulice po nové trati přes most Milénia do Koterovské ulice a přes Mikulášské náměstí a Mikulášskou ulici se vracejí zpět, linka č. 35 nezajíždí do zastávky U Ježíška, ale je ukončena na Americké u hlavního nádraží, Prokopova ulice je uzavřena na tři měsíce kvůli rekonstrukci železničního mostu

31. 03. až 01. 04. 2012 - součástí stavby III. železničního koridoru je i stavba nového mostu přes Vejprnickou ulici, v uvedeném víkendu byla za plné uzavírky včetně tramvajové výluky bourána první podpěra železničního mostu, troleje byly pod mostem sneseny a tramvaje od Světovaru se otáčely ve smyčce Malesická, cestující po průchodu podchodem pro pěší pak mohli pokračovat do Skvrňan NAD 2A, podobných výluk v tomto místě bylo během roku ještě několik

31. 03. 2012 - po sedmé hodině vykolejil vůz T3M evid. č. 247 zadním podvozkem při odbočování do obratiště Malesická, nakolejení proběhlo po dojetí jeřábu, provoz byl obnoven asi po hodině, za necelé tři hodiny vykolejila T3M evid. č. 211, po nakolejení vypadlého prvního podvozku a jízdě přes srdcovku, vykolejil i druhý podvozek, vůz musel couvat zpět, jízda vpřed nebyla možná, srdcovka se rozlomila a byla dvě hodiny opravována, během obou vykolejení vypomáhaly ještě další dva autobusy NAD v úseku Sady Pětatřicátníků - Malesická

březen 2012 - o vydání Plzeňské karty pro IDP mohou nově požádat zájemci i mimo Plzeň (OÚ Dolní Bělá, MÚ Plasy a Stod, Kulturní centrum Přeštice a v železniční stanici Rokycany)

březen 2012 - vyřazeny kloubové trolejbusy Škoda 15 TrM evid. č. 468 a 469

01. 04. 2012 - provoz autobusové linky č. 55 přebírá od PMDP ČSAD Plzeň

01. 04. 2012 - rozšíření IDP ze 44 obcí na území se 194 obcemi, navýšení počtu zón, úpravy u mimoměstských linek č. 12, 20, 26, 32, 34, 51, 52, 53, 54 a 56 - vnější zóna V platí od: linka č. 12 Letkov, linka č. 20 Zruč, Senec v Koutě, linka č. 26 Nová Ves, linka č. 32 Starý Plzenec, Bezručova, linka č. 34 Třemošná, Orlík, linka č. 51 U Kravína, linka č. 52 Chrást, rozvodna, linka č. 53 Kyšice, linka č. 54 Dýšina náves, linka č. 56 Vochov

02. 04. 2012 - NEMÁM ČERNÝ SVĚDOMÍ je název originální kampaně zaměřené na černé pasažéry, v provozu ji bude celý rok připomínat tramvaj K3R-NT evid. č. 313, která získala zajímavou CVR v černé barvě a byla představena v Palackého ulici, současně byl zvýšen počet revizorů z 15 na dvacet, několik z nich bude zase ve službě nosit stejnokroj s výrazným logem PMDP, mají působit především preventivně i jako informátoři - zavádí se i nová kategorie "šedý pasažér", tzn. že má sice označenou jízdenku, ale její platnost s tolerancí 2 minuty už vypršela, takový cestující pokutě neunikne, bude však nižší

04. 04. 2012 - bagry se zakously do železobetonové konstrukce Domu kultury Inwest na Americké třídě, sloužil Plzeňanům od 17. ledna 1986, jeho demolice provoz MHD nenarušila

04. až 06. 04. 2012 - hybridní 12metrový zelený autobus Solaris Urbino 12 m Škoda 12 H vozil cestující na vložených pořadích linek č. 30, 33 a 40 pod evid. č. 300, už v březnu jezdil u PMDP bez cestujících, v současnosti jezdí u PMDP pod evid. č. 594, pro svou výšku nemůže jezdit na lince č. 26 - neprojel by pod železničním mostem u Valchy

07. až 09. 04. 2012 - o prodlouženém velikonočním víkendu se rekonstruovalo kolejiště v křižovatce U Práce, byla přerušena doprava mezi zastávkami U Práce a Sady Pětatřicátníků, kde cestující z linky č. 4 přecházeli pěšky, U Práce byl instalován Californien a na Bory jezdily KT8D5-RN2P, záložní vozy byly odstaveny na Borech, tramvaje z Košutky se obracely přes Palackého náměstí a Palackého ulici a zpět na Košutku přes sady Pětatřicátníků

11. 04. 2012 - vyřazen autobus Karosa B 732.1654 evid. č. 421

14. a 15. 04. 2012 - o tomto dalším víkendu se rekonstruovalo kolejiště v křižovatce Klatovská x Husova, tramvajový provoz na lince č. 4 byl stejný jako před týdnem

polovina dubna 2012 - na vnitřní koleji obratiště Bolevec se začala budovat montážní jáma o velikosti 21.3 m x 2.0 m a s hloubkou 1.65 m zakrytá panely - vybavena bude elektroinstalací pro osvětlení, zásuvkami a silovým rozvodem soustavy 400 V, práce musely být dokončeny před červencovou výlukou v Mikulášské ulici, kdy byl znemožněn na dva týdny přístup k vozovně

21. 04. 2012 - na tramvajových zastávkách LF Karlovarská (jedna 19. 04.), Pod Záhorskem, Výstaviště a Habrmannova (20. 04.) už fungují všechny panely inteligentních zastávek

22. 04. 2012 - tramvajový provoz na mostě Generála Pattona veden ve směru z centra po jedné koleji, opravovaly se dilatační závěry, linka č. 2 byla ve směru na Světovar odkloněna z Palackého náměstí do Palackého ulice

26. 04. 2012 - třicet ze čtyřiceti přítomných zastupitelů po mnohahodinové diskuzi rozhodlo, že firmy kolem ŠT postaví nové depo pro trolejbusy a autobusy ve12hektarovém areálu na Karlově a převezmou na příštích 29 let údržbu vozidel MHD, město za to postupně zaplatí 11.9 mld Kč - plzeňský projekt patří v ČR mezi největší záměry řešené formou PPP (Public Private Partnership), tedy partnerství veřejné a soukromé sféry

26. 04. 2012 - léta slibované prodloužení tramvajové trati k ZČU a na Borská pole v délce 1,3 km odpískali městští zastupitelé pro údajný nedostatek peněz i kvůli nedořešeným majetkovým vztahům, stavba se odsouvá do příštích let

26. 04. A 03. 05. 2012 - zapojeny panely inteligentních zastávek na Americké třídě na označnících Mrakodrap a U Práce

01. 05. 2012 - výluka na tramvajových linkách č. 1 a 4, přepojoval se Californien pro provoz na jednokolejné trati na mostě Generála Pattona ve směru do centra, linka č. 1 otáčela ze Slovan přes sady Pětatřicátníků, linka č. 4 jezdila zpět ze sadů Pětatřicátníků přes Palackého náměstí a Palackého ulici, ze Solní ulice NAD 1A do Bolevce a 4A na Košutku

02. 05. 2012 - provoz linek č. 1 a 4 přes most Generála Pattona po jedné koleji do centra

03. 05. 2012 - radní města rozhodli o znovuzavedení 24hodinové jízdenky na MHD, na přelomu května a června bude kartička s ochranným pruhem proti padělání v prodeji za 70 Kč (zlevněná za 35 Kč), zadarmo pak začnou jezdit MHD městští strážníci

05. a 06. 05. 2012 - v průběhu oslav Slavností svobody vyjely na speciální linky historické tramvaje řady T a trolejbus Škoda 9 TrHT26 evid. č. 323 z roku 1979

14. 05. 2012 - představen japonský bílorůžový vůz vyrobený v Turecku Isuzu Citi, který však nezasáhl do provozu s cestujícími

15. 05. 2012 - na tramvajových linkách č. 1, 2 a 4 se používají barevná čísla pořadí

16. 05. 2012 - vzhledem k rekonstrukci trolejbusových zálivů Bory, Heyrovského byla posunuta výstupní i nástupní zastávka o 60 m do trolejbusové točky

2. polovina května 2012 - na nových trolejbusech Škoda 27 Tr Solaris evid. č. 535 - 539 a 542 - 544 se na bocích objevily samolepky informující o financování vozidel z fondů EU ROP Jihozápad, vozy evid. č. 540 a 541 získaly dokonce bílou CVR

19. a 20. 05. 2012 - během úplné uzavírky pod železničním mostem ve Vejprnické ulici, byly na nové betonové pilíře uloženy dvě nové ocelové mostovky, dočasně bylo opět demontováno trolejové vedení a linka č. 2 končila v obratišti Malesická, cestující museli opět projít podchodem pro pěší na NAD 2A do Skvrňan

22. 05. 2012 - na vnitřní smyčku v obratišti Bolevec položeny kolejnice nad nově vybudovaný betonovým kanál, který má sloužit k drobným prohlídkám spodků vozidel v době nepřístupnosti vozovny

23. 05. 2012 - podepsána dohoda PMDP se ŠKODOU na výstavbu nového depa ve Škodovce na Karlově pro trolejbusy a autobusy za 1,5 miliardy Kč a 10,5 miliard Kč za servis tramvají, trolejbusů a autobusů na 29 let, 250 zaměstnanců PMDP pak přejde pod Škodu

25. 05. 2012 - jako poslední má Astra evid. č. 308 dřevěné sedačky a nerezové tyče po VP

31. 05. 2012 - všech 26 samoobslužných zón má namontovánu novou bezkontaktní čtečku, která umožní i dobíjení předplatného majitelům lepších mobilních telefonů se systémem NFC

31. 05. 2012 - byly odstraněny všechny zbylé části po bývalých švédských automatech na jízdenky CALE

01. až 03. 06. 2012 - díky uzavírce silnice mezi kruhovým objezdem na Domažlické a Novou Hospodou, končily linky č. 15 a 17 v zastávce Folmavská, rondel a linka č. 12 na zastávce Domažlická, Četrans - odtud na Novou Hospodu jezdila NAD 12A

04. 06. 2012 - zahájen prodej papírových 24hodinových jízdenek v obalu v cenách 70 Kč a 35 Kč

04. 06. 2012 - v ranní dopravní špičce byl na trolejbusové lince č. 15 na Borská pole zkrácen interval z deseti minut na osm

06. 06. 2012 - na lince č. 1 jezdil na objednané jízdě mezi 8. až 16. hodinou zdarma na vloženém spoji vůz Vario LFR.S evid. č. 345 s polepem na bocích v rámci kampaně "Chodící lidé"

06. 06. 2012 - TECHMANIA získala po sedmnáctiměsíční rekonstrukci v Žamberku na Pardubicku zelenokrémový trolejbus Škoda 3 Tr3 evid. č 119 z roku 1947 jako vystavovatelný historický exponát, zatím nepojízdný

09. 06. 2012 - od 7 až do 19 hodin vzhledem k pokládání nového asfaltu před konečnou Bory, Heyrovského, jezdily trolejbusy linky č. 16 na dieselagregát odklonem Heyrovského ulicí místo Skupovou a ulicí U Borského parku

11. 06. 2012 - vyhlazení Lidic před 70 lety připomněl pietní akt na Lochotíně, pro přeživší pamětníky byla jako dárek vypravena ze Světovaru do zastávky Sokolovská historická tramvaj Křižík/Brožík evid. č. 18 z roku 1899 - z provozních důvodů musela tramvaj stoupat po Karlovarské a Gerské ulici s otočením na Košutce dokonce dvakrát

14. 06. 2012 - Plzeňská karta nemá v počtu udávaných funkcí v ČR konkurenci, funguje jako předplacený kupon na MHD, dá se s ní koupit jízdenka, rezervaci do divadla nebo kina, slouží jako elektronická peněženka, čtenářský průkaz či také jako docházkových a stravovacích systémů - právem získala ocenění za nejlepší kartu veřejné dopravy v tuzemsku, obyvatelům kraje slouží již 8 let

15. 06. 2012 - dokončena oprava zálivů v zastávkách Bory, Heyrovského, 26. 06. pak i úprava okolí včetně chodníků

polovina června 2012 - na panelech inteligentních zastávek se u vypravených nízkopodlažních spojů zobrazuje symbol invalidního vozíčku

16. a 17. 06. 2012 - dokončovací práce na novém kruhovém objezdu "u Soušků" odklonily provoz autobusových linek, č. 20 jezdila od Mrakodrapu k podjezdům pod železniční stanicí Bílá Hora, linka č. 30 z Jateční ulice odbočovala na Roudnou a pak přes Rondel po Karlovarské a Lidické dojela až ke Studentské, kde se vrátila na obvyklou trasu ve směru na Košutku

16. a 17. 06. 2012 - z důvodu výměny vnější, nejvíce namáhané kolejnice v táhlém oblouku pod Rondelem byl vyloučen tramvajový provoz na Severní předměstí, z Bolevce a Košutky jezdila NAD 1A a 4A, autobusy se otáčely na náměstí Republiky, v sadech Pětatřicátníků a na náměstí Republiky byl přestup na tramvajovou linku 1/4, která jezdila ze Slovan na Bory a zpět, opravovány byly i dilatace na některých místech košutecké trati

16. a 17. 06. 2012 - v rámci historického víkendu vyjely historické vozy Křižík/Brožík evid. č. 18, trolejbus Škoda 9 TrHT26 evid. č. 323 a autobus Karosa B 731.04 evid. č. 348

28. 06. 2012 - naposled v provozu souprava T3M evid. č. 211 + 214

29. 06. 2012 - poslední den provozu odklonových linek č. 13 a 14 přes trolejbusovou trať U Trati

30. 06. 2012 - návrat trolejbusů linek č. 13 a 14 do Prokopovy ulice

30. 06. až 11. 07. 2012 - probíhala rekonstrukce kolejiště v Mikulášské ulici /úsek od Železniční ke sjízdné výhybce proti Mikulášskému hřbitovu/, byly zavedeny linky NAD 1A Slovany - náměstí Republiky a 2A Světovar - náměstí Republiky, linky č. 1 a 2 otáčely U Zvonu, z důvodu odříznuté vozovny Slovany byly v obratištích Mozartova a Malesická odstaveny záložní a vadné soupravy, vnitřní kolej v Bolevci zůstala volná k údržbě tramvají, vnitřní smyčky na Borech, na Košutce a ve Skvrňanech sloužily k odstavování šejdrů, zároveň se opravovala křižovatka Sirková x Americká, odkloněna byla též trolejbusová linka č. 12 do Prokopovy ulice a přes most Milénia do Koterovské ulice, odklon se opakoval ještě 13. až 15. 07. a 27. až 29. 07. 2012

09. až 29. 07. 2012 - z důvodu dokončování rekonstrukce vozovky na Karlovarské třídě byly odkloněny autobusové linky č. 25, 27, 33, 40, N1, N3, N4 a N6 a vedeny Sokolovskou ulicí

12. 07. 2012 - tramvajové linky č. 1 a 2 se vrátily na své trasy

13. 07. 2012 - převrácený kamion na bok blokoval šest hodin čtyři z pěti jízdních pruhů u křižovatky Rokycanská x Jateční, zpomalila se trolejbusová doprava linek č. 11, 15 a 16

14. a 15. 07. 2012 - bourání druhé poloviny mostu (či mostu druhé koleje) chebské trati přecházející Vejprnickou ulici, provoz pod mostem byl pro veškerou dopravu uzavřen už potřetí, bylo opět sneseno tramvajové trolejové vedení, tramvaje linky č. 2 končily z centra v obratišti Malesická, za mostem cestující opět přestupovali na NAD 2A do Skvrňan

23. 07. 2012 - výměna rozjízdné výhybky v sadech Pětatřicátníků rozdělující směry od Palackého náměstí doprava do sadů Pětatřicátníků a doleva na Severní předměstí, výhybka je už ovládána novým digitálním systémem Vetra, linka č. 2 byla po tři dny odkloněna do Palackého ulice

červenec 2012 - odstaven trolejbus Škoda 14 TrM evid. č. 409, vyřazen září 2012

27. 07. (od 17.30 hod.) až 29. 07. 2012 - probíhaly práce mezi viadukty v Mikulášské ulici, trolejbusy linky č. 12 jezdily na dieselagregát ve směru Božkov od Mrakodrapu Prokopovou ulicí a přes most Milénia spodem se zastávkou U Ježíška do Mikulášské ulice

31. 07. 2012 - dodány autobusy Solaris Urbino 18 III evid. č. 542, 544 - 546

03. 08. 2012 - autobusová linka č. 24 zastavuje v nové zastávce Lábkova u železniční zastávky Plzeň - Zadní Skvrňany

03. 08. až 26. 08. 2012 - rekonstruoval se oblouk kolejiště od Vejprnické ulice k zastávce Karla Steinera, ta byla přesunuta do Vejprnické ulice před oblouk, odtud jezdila linka č. 2 na Světovar s vozy KT8D5-RN2P, do Skvrňan jezdila NAD 2A ulicí Karla Steinera, okružně Macháčkovou ulicí a Terezie Brzkové do Skvrňan u chebské trati, zastavovala v nové zastávce Lábkova a zpět se vracela kolem Internátů, zároveň se opravoval i oblouk v ulici Terezie Brzkové před konečnou Skvrňany

10. 08. 2012 - výjezd nového kloubového autobusu Solaris Urbino 18 III evid. č. 544, dodány vozy evid. č. 541, 543, 547 a 548

11. 08. 2012 - výjezd nového kloubového autobusu Solaris Urbino 18 III evid. č. 545

11. až 24. 08. 2012 - opravovaly se zastávkové zálivy ve stanicích U Práce a Mrakodrap

13. 08. 2012 - výjezd nových kloubových autobusů Solaris Urbino 18 III evid. č. 546 a 542

polovina srpna 2012 - na konečných stanicích Bory a Košutka vyměněny kolejnice ve velkých obloucích a nainstalovány do původního podloží

19. 08. 2012 - výjezd nového kloubového autobusu Solaris Urbino 18 III evid. č. 547

20. 08. 2012 - výjezd nových kloubových autobusů Solaris Urbino 18 III evid. č. 541 a 543

21. 08. 2012 - výjezd nového kloubového autobusu Solaris Urbino 18 III evid. č. 548

22. až 26. 08. 2012 - vzhledem ke stavebním pracím uzavřen zastávkový záliv NC Folmavská ve směru do centra, nástup byl o 50 m zpět

27. 08. až 05. 10. 2012 - uzavřena ulice K Plzenci, linky č. 32 a N6, autobusy neobsluhují zastávky U Staré kovárny, K Plzenci a Pampelišková, jezdí k NC Černice po lince č. 13

29. 08. 2012 - na autobusovou linku ČSAD Plzeň č. 55 nasazen bílý kloubový autobus na stlačený zemní plyn SOR NBG 18

30. 08. 2012 - dodán trolejbus Škoda 26 Tr Solaris evid. č. 546

01. 09. 2012 - několik významných úprav: na celodenním pořadí 27/1 jsou vypravovány 12metrové autobusy a na šejdrovém pořadí 27/2 jezdí krátké SOR B 9.5, byl dokončen terminál u železniční zastávky Plzeň Zadní Skvrňany pro linky č. 24 a N2, přeložena zastávka autobusových linek č. 27, 41 a 56 ve směru do města na společnou zastávku s tramvajovou linkou č. 4 Zoologická zahrada, v původním zálivu na Karlovarské třídě zastavují pouze linky N1 a N4, na autobusové linky č. 30 a 41 jsou vypravovány zásadně velkokapacitní vozy

03. 09. 2012 - v první školní den byly všechny tramvajové linky odkloněny z centrální zastávky V sadech Pětatřicátníků do Palackého ulice, výluka trvala tři dny

06. 09. 2012 - posílen provoz na lince č. 4: 16 celodenních pořadí + 5 šejdrů

06. 09. 2012 - dodán trolejbus Škoda 26 Tr Solaris evid. č. 545

06. 09. 2012 - poslední den provozu trolejbusu Škoda 14 TrM evid. č. 448

07. 09. 2012 - výjezd trolejbusu Škoda 26 Tr Solaris evid. č. 546

08. 09. 2012 - Karosa B 731.1653 evid. č. 408 odstavena a vyřazena

08. a 09. 09. 2012 - čtvrtá a poslední výluka při stavbě nového železničního mostu nad Vejprnickou ulicí, na nové betonové pilíře uloženy mostovky na železniční koleje ve směru Cheb, linka č. 2 zase končila v obratišti Malesická a cestující do Skvrňan opět podchodem pro pěší pak přestoupili na NAD 2A

10. 09. 2012 - výjezd trolejbusu Škoda 26 Tr Solaris evid. č. 545

14. 09. 2012 - z provozu odstaveny Karosy B 731.1652 (.1654) evid. č. 400 a 418

14. a 15. 09. 2012 - od pozdního odpoledne až do noci jezdily velkokapacitní autobusy při akci "Plzeňské ohýnky" od ZČU přes Bory ČSAD k litické přehradě

15. 09. 2012 - mezi zastávkami náměstí Milady Horákové a Generála Lišky vozila od 12 do 20 hodin návštěvníky festivalu minipivovarů v patnáctiminutovém intervalu bezplatně autobusová linka označená "Slunce ve skle"

15. 09. 2012 - v rámci Dnů vědy a techniky vyjely historické vozy Křižík/Brožík evid. č. 18 z Palackého ulice na Bory a T1 evid. č. 121 /částečně i T2 evid. č. 133/ na Mikulášské náměstí, od Muzea jezdil i historický trolejbus Škoda 9 TrHT26 evid. č. 323

19. 09. 2012 - začala stavba západního městského okruhu, zatím v délce 2.1 km od Domažlické k Chebské ulici, součástí bude i 300 metrový most

24. 09. 2012 - PMDP získaly 7 nových autobusů SOR NB 12 evid. č. 549 až 555, v sedle a o víkendech stoprocentně NP výprava autobusů

24. 09. až 28. 10. 2012 - přesun zastávky Gambrinus o 40 m ve směru centrum, probíhaly výkopové práce a opravy zastávky

27. 09. 2012 - dodán trolejbus Škoda 26 Tr Solaris evid. č. 547

27. 09. 2012 - poslední den provozu tramvaje T3SUCS evid. č. 259

28. 09. 2012 - radní města odsouhlasili přejmenování 170 zastávek MHD, nová jména tak dostane přibližně polovina současných stanic

28. 09. 2012 - vyřazen autobus Karosa B 732.1652 evid. č. 412

29. 09. 2012 - zapůjčen historický trolejbus Škoda 9 TrHT26 evid. č. 323 do Mariánských Lázní na oslavy 110 let MHD a 60 let provozu trolejbusů

30. 09. 2012 - poslední den provozu Karosy B 731.1653 evid. č. 403

září 2012 - odstaven a vyřazen trolejbus Škoda 14 TrM evid. č. 407

04. 10. 2012 - odstaven autobus Karosa B 732.1654 evid. č. 415

05. 10. 2012 - výjezd soupravy Varií LFR.S evid. č. 352+353

05. 10. 2012 - výjezd autobusů SOR NB 12 evid. č. 549, 551, 552 a 553

05. 10. 2012 - na objednanou jízdu v plzeňských ulicích v předvolební kampani pro Balbínovu poetickou stranu vyjela tramvaj Vario LF plus evid. č. 336, uvnitř hrála kapela a lídři nabízeli cestujícím občerstvení

06. 10. 2012 - výjezd trolejbusu Škoda 26 Tr Solaris evid. č. 548

07. 10. 2012 - výjezd trolejbusu Škoda 26 Tr Solaris evid. č. 547

08. 10. 2012 - výjezd autobusů SOR NB 12 evid. č. 550, 554 a 555

08. až 10. 10. 2012 - oprava zastávky Stavební stroje do Doubravky, nástup 30 m před

10. 10. 2012 - výjezd soupravy Varií LFR.S evid. č. 346+347

10. 10. 2012 - poslední den provozu soupravy T3 evid. č. 187+188, zadní vůz už nevyjel

11. 10. 2012 - zprovozněna rekonstruovaná zastávka Mikulášská ve směru Božkov

15. 10. 2012 - začala oprava zastávkového zálivu CAN, Husova, přesun před budovu CAN o 30 m, záliv bude místo dlažebních kostek pokryt litým betonem

15. 10. až 06. 11. 2012 - opravoval se zastávkový záliv U Trati ve směru do centra

15. 10. až 29. 11. 2012 - oprava zastávky Muzeum, zastávka přesunuta se do Goethovy ulice

17. 10. 2012 - vyřazeny autobusy: Karosa B 732.1652 evid. č. 400, Karosa B 732.1653 evid. č. 402, 403 a 408, Karosa B 732.1654 evid. č. 413, 414, 416 a 417

28. 10. 2012 - lampionový Průvod světel zastavil v podvečer na necelou půlhodinu v centru linky č. 1, 2, 4, 11, 12, 15, 16, 20, 27, 34 a 35, v rámci oslav vzniku republiky jezdila během dne zdarma historická tramvaj T1 evid. č. 121

30. 10. 2012 - poslední den provozu jako sólo T3SUCS evid. č. 258

říjen 2012 - odstaven a vyřazen trolejbus Škoda 14 TrM evid. č. 433

04. 11. 2012 - slavnostní ukončení provozu tramvají typu T3 v Plzni, poslední vůz evid. č. 187 se projel jako sólo na linkách č. 1, 2 a 4 odpoledne od 13 do 17 hodin, tento vůz najezdil po tramvajových tratích úctyhodných 1 744 838 kilometrů

05. 11. 2012 - odstaveny z provozu Karosy B 731.1683 (.1654) evid. č. 405, 407, 412, 415, 418, 420 a 426

08. 11. 2012 - kloubová tramvaj KT8D5-RN2P evid. č. 288 vyjela s CVR EHMK 2015

09. 11. 2012 - odstavena z provozu souprava T3M evid. č. 209+210

12. 11. 2012 - vedle úzkého Masarykova mostu, který bude určen pouze pro pěší a cyklisty, začala stavba nového mostu v Jateční ulici o délce 124 metrů

15. až 17. 11. 2012 - na výstavišti Praha Holešovice probíhala výstava Czechbus, patronát měly PMDP. Zapůjčily na prezentaci kloubový trolejbus Škoda 27 Tr Solaris evid. č. 530 s dieselagregátem, lidé se s ním mohli zdarma svézt po areálu kolem výstaviště

19. 11. až 22. 12. 2012 - rekonstruoval se zastávkový záliv U Trati ve směru k Zimnímu stadionu, nástup byl 60 m před Harantovou ulicí

21. 11. 2012 - v rámci prezidentské kampaně vyjela historická tramvaj T1 evid. č. 121 po 14. hodině z Palackého ulice ke Zvonu, cestující mohli do 15.30 hodin diskutovat s kandidátem na prezidenta Milošem Zemanem

23. 11. 2012 - dodáno Vario LFR.S evid. č. 351

30. 11. 2012 - dodáno Vario LFR.S evid. č. 352

01. 12. 2012 - při odpolední výluce byly měněny dva kříže v sadech Pětatřicátníků v křižovatce před Hlavní poštou, tramvaje mohly projíždět pouze oblouky nikoliv žádným přímým směrem, linky č. 1 a 4 ze Severního předměstí byly odkloněny přes Palackého náměstí a ulici, linka č. 4 ve směru z Bor na Košutku objížděla sady Pětatřicátníků přes náměstí Republiky, Zvon a Solní ulici, spoje linky č. 2 od Skvrňan byly vedeny Palackého ulicí a otáčely se přes sady Pětatřicátníků zpět do Skvrňan, tramvaje od Světovaru ze Solní ulice odbočily vlevo do sadů Pětatřicátníků a odtud vlevo zpět k náměstí Republiky

02. 12. 2012 - v neděli jezdila slavnostně vyzdobená historická tramvaj T3 evid. č. 192 jako "Mikulášská tramvaj" mezi smyčkou Mozartova a U Zvonu v půlhodinových intervalech odpoledne a večer pro děti s rodiči, dopravu zajišťovaly PMDP s ÚMO 1 a SPVD

04. 12. 2012 - dodáno Vario LFR.S evid. č. 353

05. 12. 2012 - dodáno Vario LF plus evid. č. 354

06. 12. 2012 - u stanice odjezdu autobusů linek č. 21, 24, 30 a 36 na Borech byla postavena čekárna

10. 12. 2012 - zprovozněn nový zastávkový záliv z litého betonu u CAN, Husova

11. 12. 2012 - návštěvníci Studijní vědecké knihovny začali používat jako čtenářský průkaz Plzeňskou kartu, případně JIS kartu ZČU

polovina prosince 2012 - po odstrojení vyřazené tramvaje T3SUCS evid. č. 258 byla karoserie odvezena ke šrotaci

17. 12. 2012 - po renovaci přivezen do Plzně červenokrémový historický autobus Škoda 706 RTO, který obdržel evid. č. 51

20. 12. 2012 - poslední den provozu s cestujícími kloubového trolejbusu Škoda 15 TrM evid. č. 473 na pořadí 16/16 po 16 letech provozu

20. 12. 2012 - ve vozovně Slovany poprvé zapnuto automatické stavění vlakové cesty s elektrickým ovládáním výhybek, které byly vyměněny - zatím v omezeném rozsahu a poloautomatickém režimu

21. 12. 2012 - uskutečnila se rozlučková jízda posledním VP kloubovým trolejbusem Škoda 15 TrM evid. č. 473 po trolejbusových plzeňských tratích včetně manipulačních pro dopravní fanoušky a novináře od 11.00 do 13.42 hodin, kdy zajel do vozovny, vůz byl během jízdy dosti obsazen 40 až 50 lidmi

22. 12. 2012 - na autobusové lince č. 35 zřízeny dvě nové zastávky na znamení: U Bouzků /směr do Plzně/ a Pod Kyjovem /v zálivu na konci Radčic ve směru z Plzně/, taktéž byl upraven název 5 zastávek za hranicemi města: linka č. 51 Starý Plzenec, vilová čtvrť, linka č. 54 Dýšina, Armaturka, linka č. 20 Zruč-Senec, V koutě, linka č. 56 Kozolupy, I a linka č. 34 Třemošná, ZŠ I

24. až 31. 12. 2012 - na lince č. 11 jezdily nízkopodlažní kloubové trolejbusy

© 2017
pavel2 & hupi

NAVRCHOLU.cz
trolejbusy.plzenskamhd.net: Reklama
Reklama: