:.. trolejbusy.plzenskamhd.net ..:

znak města Plzně   trolejbusy.plzenskamhd.net   znak města Plzně
trolejbusy.plzenskamhd.net: výročí
Zajímavosti
Výročí plzeňské MHD v roce 2018

Souhrn informací o výročích městské dopravy v Plzni je opět dílem tvůrců Ing. Jiřího Breníka s odbornou spoluprací p. Jiřího Riegera. Za všechny příznivce veřejné dopravy i ostatní zájemce o historii či město Plzeň velice děkujeme!
Vzhledem k tomu, že dopravní výroční jsou uváděna vždy po pěti letech, jsou letošní data obdobná s rokem 2013. A však zásluhou obou pánů došlo k doplnění řady důležitých informací.

Výročí plzeňské MHD v roce 2017
Výročí plzeňské MHD v roce 2016
Výročí plzeňské MHD v roce 2015
Výročí plzeňské MHD v roce 2014
Výročí plzeňské MHD v roce 2013
Výročí plzeňské MHD v roce 2012
Výročí plzeňské MHD v roce 2011
Výročí plzeňské MHD v roce 2010
Výročí plzeňské MHD v roce 2009
Výročí plzeňské MHD v roce 2008
Výročí plzeňské MHD v roce 2007
Výročí plzeňské MHD v roce 2006
Výročí plzeňské MHD v roce 2005


Ke stažení: Výročí plzeňské MHD 2018
(název souboru vyroci2018.docx, velikost 132 kB)


185 let

1. 12. 1833 - Hahnenkammovy dostavníky zahájily dvakrát denně dopravu z Plzně do Prahy, byly žluté a měly oddělení pro 10-15 osob, dopravu provozoval až do prosince 1863, kdy převzala osobní dopravu železnice


120 let

13. 1. 1898 - proběhlo jednání o zřízení elektrické dráhy, o elektrické výzbroji se vedlo s Ing. Františkem Křižíkem a u karosářské firmy Václav Brožík bylo objednáno 20 motorových vozů

29. 8. 1898 - byla položena první kolejnice mezi Říšskou (Prešovskou) a Palackého ulicí, postupně bylo položeno 11 880 m kolejnic, vybudováno 19 výhyben o délce 1370 metrů a 45 zastávek a stanic


110 let

rok 1908 - byla vybudována kolejová odbočka k nové budově /ústředního/ nádraží z roku 1907 a zároveň zanikla odbočka k bývalému nádraží Plzeňsko-březenské dráhy, technicko-policejní zkouška vykonána 28. 2. 1908


105 let

rok 1913 - byl vybudován vzdušný napáječ 3 500 V z Měšťanského pivovaru do Panského mlýna kvůli nedostatku krytí zvýšených požadavků na elektrickou energii


100 let

rok 1918 - Elektrické podniky získaly 4 motorové dvouosé vozy Brožík/Zeman-Křižík evid. č. 30 - 33, které už byly větší a měly 7 oken

rok 1918 - motorové vozy Brožík/Křižík evid. č. 14 - 20 získaly výměnou silnější motory Siemens - Schuckert o výkonu 32 kW


95 let

rok 1923 - město Plzeň podporovalo rozvoj státních autobusových linek, zajistilo výstavbu garáží pro 6 autobusů s prostorem pro údržbu a byty pro řidiče, umožnilo tak zavést dopravu i na Ústřední hřbitov, kterou dosud provozovalo Ministerstvo pošt a telegrafů


90 let

9. 2. 1928 - Elektrické podniky podaly žádost na udělení koncese na pravidelné autobusové linky: Hlavní nádraží-Domažlická ulice (dříve na Karlově) a Plzeň-Ústřední hřbitov -Doubravka

7. 9. 1928 - podána žádost na udělení koncese na soukromou autobusovou linku z Lochotína do Bolevce kolem Velkého Boleveckého rybníka na Roudnou

14. 12. 1928 - udělena koncese pro soukromé autobusové linky Hlavní nádraží - Zastávka Jižní Předměstí a autodrožkářskou živnost pro 3 autobusy od Hlavního nádraží k náměstí Republiky

rok 1928 - jako poslední prodloužena výhybna u Brožíkovy továrny přes Pražský most


85 let

1. 1. 1933 - zrušena autobusová linka náměstí Republiky-Božkov a Lochotín-Bolevec s ohledem na malé využití po zavedení 30procentní daně z jízdného

21. 5. 1933 - v provozu 2 motorové vozy evid. č. 54 a 55 od Ringhoffera se silnějšími motory 48 kW, které dodaly Škodovy závody

15. 9. 1933 - dodány 2 autobusy Škoda 306 evid. č. 18 a 19, které se používaly na zájezdy rok 1933 - značným nákladem byla provedena rekonstrukce Nádražní třídy s navážkou v prostoru před Prazdrojem a vybudováno stanoviště pro autobusy před Městským pivovarem, stanoviště "U Jána" bylo využíváno pro linky A do Doubravky, B na Bílou Horu přes Jatky a H na Ústřední hřbitov

rok 1933 - na Mikulášském náměstí a u Dobrovského ulice byly vybudovány spojovací výhybky, kde ve špičce obracely posilové vozy a provoz linky č. 1 Bory-Slovany zajišťovaly velké motorové vozy s vlečňáky

rok 1933 - zrušen úsek tratě č. 1 od trestnice ke kasárnám na Borech

rok 1933 - vyřazen jako prvý autobus Škoda 550, který byl zařazen do provozu 19. 3. 1929

rok 1933 - přestavěn malý autobus evid. č. 5 pro potřebu vrchního vedení s výsuvnou otočnou plošinou


80 let

3. 6. 1938 - v provozu první 4 moderní jednosměrné motorové vozy evid. č. 56 - 59, které měly hnědé obložení z palubek z teakového dřeva, říkalo se jim "trabuko" nebo doutníky, elektrická výzbroj byla ze Škodových závodů, kromě ruční a elektrické brzdy měly i tlakovzdušnou a kolejnicovou, řidič už seděl v uzavřené kabině, dveře byly ještě na levé straně, ovládané stlačeným vzduchem, vůz neměl pokladnu průvodčího a na zadní plošině měl couvací kontrolér

rok 1938 - pro nedostatek vlečných vozů byly motorové vozy Brožík/Křižík evid č. 4 a 7 přestavěny na vlečné

rok 1938 - v ETD byla vyrobena pětikusová série tmavozelených trolejbusů typu Škoda 2 Tr pro Elektrické podniky hlavního města Prahy evid. č. 315 - 319, které měly ještě levostranné dveře, po patnácti letech byly odprodány do Plzně

rok 1938 - objevil se zájem vybudovat dvoukolejnou tramvajovou trať od nádraží k Práci po Jungmannově třídě (dnes Americké) a zkrátit tak jízdu na Bory, stavba se neuskutečnila pro odpor automobilových společností

rok 1938 - obsáhle se řešila trolejbusová doprava do Doubravky


75 let

26. 5. 1943 - dva letní otevřené vlečné vozy evid. č. 44 a 45 (ex Praha evid. č. 502 a 527) přestavěny kvůli bezpečnosti procházejícího průvodčího

1. 10. 1943 - v provozu 4 zelené trolejbusy Škoda 3 Tr2 evid. č. 107 - 110, které měly ještě dvoje dveře a neměly pokladnu průvodčího

rok 1943 - během tohoto roku ještě garážovaly trolejbusy na stanovišti "U Jána" v Nádražní třídě, kde se prováděla běžná denní údržba (na konečné Městské lázně)

12. 10. 1943 - na Slovanech otevřena nová tramvajová vozovna, která vyrůstala ještě za těžkých válečných podmínek, část prací byla dokončena až po osvobození, mezi vozovnou a stanovištěm trolejbusů u městských lázní bylo po Nádražní a Slovanské třídě využíváno vrchní tramvajové vedení se zavěšeným minusovým vodičem uprostřed vozovky k umístění až 12 trolejbusů v areálu vozovny, v neprůjezdné vozovně bylo zatím na šesti provozních kolejích z deseti místo pro 24 tramvají, které byly vypravovány na linku č. 1 Bory-Slovany, vozy pro linky č. 2 a 3 byly nadále vypravovány ze staré vozovny v Cukrovarské ulici


70 let

2. 2. 1948 - zavedena autobusová linka E z Lochotína do Bolevce pouze v pracovních dnech, měla tyto zastávky: Lochotín, Zavadilka, Spolkový dům, Bolevec, restaurace U Kabátů, vyjma Zavadilky a konečných byly ostatní zastávky na znamení, v sedle byl interval 40 minut, mimo ranní a večerní špičky pak 30 minut, přestože občané Bolevce usilovali o spojení už dva roky, nemohlo být jejich přání vyhověno pro nedostatek autobusů

1. 3. 1948 - zavedeny všechny druhy předplatných jízdenek pro autobusovou linku E Lochotín-Bolevec, ty prodávala stálá prodejna v Elektroslužbě ve Smetanových sadech č. 2

19. 3. 1948 - výjimečně udržován provoz na ústřední hřbitov po celý den, od 8 do 13.30 hodin v 30minutovém intervalu, poté do uzavření hřbitova v 15minutovém

1. 5. 1948 - obdobně jako v jiných městech zastaven provoz na všech linkách D, T, A

3. 5. 1948 - od tohoto dne na trolejbusové lince H ve všedních dnech dopoledne veden provoz v 9.00, 10.00 a 11.00 hodin, normální spoj odjížděl na hřbitov ve 12.00 hodin

21. 5. 1948 - výjezd trolejbusů Škoda 3 Tr3 evid. č. 122, 125, 126 a 127

23. 5. 1948 - výjezd trolejbusů Škoda 3 Tr3 evid. č. 111, 114 a 117

28. 5. 1948 - výjezd trolejbusů Škoda 3 Tr3 evid. č. 112, 113, 120, 121, 128 a 129

1. 6. 1948 - dodány dva autobusy Škoda 706 RO evid. č. 23 a 24

9. 7. 1948 - výjezd trolejbusů Škoda 3 Tr3 evid. č. 123, 124 a 131

15. 8. 1948 - tuto neděli vyjely ráno všechny tramvaje ze svých stanovišť poprvé ve 4.50 hodin, podruhé v 5.00 a potřetí v 5.20 hodin, trolejbus do Doubravky pak ve 4.55 hodin

25. 9. 1948 - zpráva z tisku o tom, že s ohledem na výstavbu nové trolejbusové trati Doudlevce-Lochotín byla z technických důvodů přeložena výhybna tramvají od Mrakodrapu do Gorkého (Goethovy) ulice, přeloženy i tramvajové stanice

28. 10. 1948 - slavnostně zahájen provoz na trolejbusové lince č. 12 Božkov-Skvrňany, která v úseku Božkov-Nádraží nahradila autobusovou dopravu a v úseku Tylova ulice-Skvrňany dopravu tramvajovou, trať vedla z Božkova ulicí Sušickou a Koterovskou na Jiráskovo náměstí (tam byla vytvořena smyčka pro obracení posilových vozů) a k nádraží, pokračovala dnešní Americkou, Tylovou a Domažlickou k sokolovně, kde byla ukončena smyčkou za mostem přes chebskou trať, zároveň byly přeznačeny linky A do Doubravky na č. 10, linka B na Bílou Horu č. 20 a H na Ústřední hřbitov na č. 11, dále linka C Slovany-Černice na č. 21 a D Koterovská ulice-Božkov na č. 24

5. 11. 1948 - upraveny jízdní řády na trolejbusové lince č. 12 podle potřeby, přímé spojení Skvrňany-Božkov bylo vedeno každých 12 minut, tj. každý druhý vůz, od 22.00 hodin jezdily všechny vozy do Božkova v intervalu 15 minut

4. 12. 1948 - zavedena autobusová linka z Habrmannova náměstí /tehdy Čeňka Ullricha/ v Doubravce do Újezda

23. 12. 1948 - výjezd trolejbusů Škoda 3 Tr3 evid. č. 130, 132, 133 a 134

rok 1948 - začaly se používat kvalitní trolejové armatury švýcarské firmy Kumler/Matter umožňující pružné zavěšení troleje

rok 1948 - vyřazen zájezdový autobus Tatra 24/58 evid. č. 15, prodán DP Mariánské Lázně

rok 1948 - statistické údaje: tramvaje: 3 tratě, 46 zastávek, provozní délka 13 187 metrů, 44 motorových a 22 vlečných vozů, 2 229 310 ujetých vozokilometrů, 23 817 300 přepravených osob, trolejbusy a autobusy: 6 tratí, 51 zastávek, provozní délka 20 358 metrů, 34 trolejbusů, 17 autobusů, ujeté vozokilometry: trolejbusy 562 021, autobusy 386 813, T + A 9 303 537 přepravených osob


65 let

leden 1953 - zakoupeny na výpomoc z Prahy 4 další staré vyřazené motorové vozy evid. č. 76 - 79 (ex Praha evid. č. 250, 301, 302 a 498), první tři z let 1908 a 1909 měly čtyři okna, čtvrtý 79 z roku 1926 měl devět oken

14. 1. 1953 - v provozu starý motorový vůz Ringhoffer/Křižík evid. č. 76 z Prahy

1. 2. 1953 - v provozu staré motorové vozy Ringhoffer/Křižík evid. č. 77 a 78 z Prahy

3. 2. 1953 - v provozu starý motorový vůz Ringhoffer/Křižík evid. č. 79 z Prahy

3. 3. 1953 - v provozu trolejbusy Škoda 7 Tr4 evid. č. 148 a 149

15. 3. 1953 - začal platit v celonočním provozu tramvajové linky č. 1 Bory-Slovany místo hodinového intervalu půlhodinový, po ukončení normálního provozu odjížděly vozy mezi 23.00 a 05.00 hodinou z náměstí Republiky oběma směry každou půl a celou hodinu

27. 3. 1953 - vyšla informace, že byla zrušena prodejna U Zvonu, prodej měsíčních jízdenek převzal kromě stálé prodejny ve Smetanových sadech Čedok na náměstí Republiky 29 (otevřeno 30. 3. 1953 od 7 do 19 hodin)

1. 4. 1953 - výjezd odkoupených vyřazených tmavozelených trolejbusů z Prahy Škoda 2 Tr evid. č. 96 - 100 (ex Praha č. 315 - 319), které byly zařazovány na posilové spoje, později na cvičné jízdy

19. 4. - 20. 11. 1953 - probíhala rekonstrukce kolejiště tramvajové tratě mezi náměstím Míru a Bory spojená s budováním podkladů kolejí z betonových pásů, zároveň s budováním vnitřní druhé smyčky na konečné Bory - připravovalo se brzké zavedení dopravy moderních těžších čtyřnápravových tramvají T1 ze závodu ČKD Tatra Smíchov, původní nezpevněné kolejiště by pro tyto vozy nevyhovovalo, u strojní průmyslovky byl instalován kolejový trojúhelník s prodlouženou kolejí podle parku na náměstí Míru směrem k Purkyňovu pavilonu - na něm byly v neděli odpoledne v letní sezóně odstavovány posilové druhé vlečňáky /s plošinou evid. č. 26 až 29, letní otevřené evid. č. 44 a 45/

22. 4. 1953 - DPMP byl, jako nejlepšímu podniku v městské dopravě v naší vlasti, předán ministerstvem vnitra putovní Rudý prapor, což bylo vysoké ocenění dosavadní práce - nejlepším pracovníkem byl vyznamenán vedoucí montér Jiljí Kanta za to, že dokázal zajistit výstavbu nových měníren na Lochotíně, v Hydru a na Slovanech

1. 5. 1953 - na Svátek práce byl veden běžný provoz jako v neděli na všech linkách D, T, A

4. 5. 1953 - dodán autobus Škoda 706 RO evid. č. 37

polovina června 1953 - cestující v zájmu plynulého provozu museli hlásit při kupování jízdenky cíl cesty, průvodčí D, T a A začali vydávat zásadně jízdenky označené pro jízdu bez přestupu, pro jízdu s přestupem označili jízdenku jen na požádání cestujícího, povoleno přestupovat bylo jen v případě, kdy k cíli nevedla přímá cesta a pouze v přestupních stanicích, kde se linky křižovaly nebo rozbíhaly

27. 6. 1953 - v provozu trolejbusy Škoda 7 Tr4 evid. č. 150 - 152

2. 7. 1953 - v provozu trolejbusy Škoda 7 Tr4 evid. č. 153 a 154

5. 7. 1953 - po dobu 14 dnů byl v důsledku opravy vozovky v Houškově ulici provoz trolejbusů linky č. 12 přerušen a udržován v úseku Skvrňany-náměstí Odborářů (Mikulášské), od Rubešovy ulice do Božkova jezdila NAD

5. 10. 1953 - zrušena stálá prodejna jízdenek ve Smetanových sadech (Elektroslužba), předplatní jízdenky a měsíční známky na MHD začal vydávat výhradně Čedok na náměstí Republiky č. 29, dělnické průkazky, jízdenky pro invalidy a nevidomé a služební lístky X pro podniky a úřady vydávala dočasně dopravní kancelář ve 3. patře budovy Hydra na Denisově nábřeží č. 12

10. 10. 1953 - vyřazen motorový vůz Brožík / Křižík evid. č. 22

11. 10. 1953 - upraven jízdní řád na autobusové lince Skvrňany-Nová Hospoda, po 8. hodině byl interval 30 minut, od 12 do 19 pak 15 minut, o nedělích a svátcích od 10 byl 30minutový interval, mezi 13. a 19. hodinou se jezdilo po 15 minutách

17. 10. 1953 - zrušena autobusová linka C Slovany-Černice

18. 10. 1953 - prodloužena trolejbusová linka č. 13 z Doudlevec přes Slovany do Černic místo původní autobusové, na úzké Malostranské ulici byl provoz řízen oboustranně semafory, zároveň zprovozněna měnírna ve vozovně Slovany, slavnostního zahájení provozu do Černic se zúčastnil vyzdobený trolejbus Škoda 7 Tr4 evid. č. 149

14. 11. 1953 - v provozu trolejbusy Škoda 7 Tr4 evid. č. 142 - 144

21. 11. 1953 - vyřazen motorový vůz Brožík/Křižík evid. č. 8, který byl využíván jako reklamní

21. 11. 1953 - zahájen provoz na nově zrekonstruovaném úseku linky č. 1 od náměstí Míruke konečné Bory už s uložením kolejnic na betonových pásech

30. 11. 1953 - v provozu kolejová smyčka ze Slovanské do Sladkovského třídy, Radyňské ulice na dnešní Mikulášské náměstí, tento den zavedena i autobusová linka č. 21 Bory-Litice-Radobyčice-Doudlevce, linka byla zahrnuta do jednotné sazby na území města, cestující, kteří na Borech přestupovali z tramvají, mohli dojet nejdále do Radobyčic, v opačném směru mohli přestoupit z trolejbusu v Doudlevcích a jet nejdále do Litic

2. 12. 1953 - v provozu trolejbusy Škoda 7 Tr4 evid. č. 145 - 147

rok 1953 - dodány autobusové vleky Karosa B40 evid. č. 67 - 75

rok 1953 - motorový vůz Křižík evid. č. 12 se stal reklamním vozem


60 let

začátek ledna 1958 - Autoslužba, středisko DPMP, zřídila kancelář pro dispečerskou službu na náměstí Republiky, dále zavedla v Centrogarážích v Nerudově ulici č. 43 půjčovnu aut a motocyklů

1. 2. 1958 - vyřazeny vlečné vozy Brožík/Křižík evid. č. 4, 5 a9 a letní otevřené evid. č. 44 a 45 (ex Praha č. 502 a 527)

1. 3. 1958 - dvouosý motorový tramvajový vůz Ringhoffer/Škoda evid. č. 39 se stal pracovním a vůz evid. č. 38 byl vyřazen

2. 3. 1958 - výjezd trolejbusu Škoda 8 Tr5 evid. č. 165

18. 6. 1958 - poprvé s cestujícími prototyp trolejbusu Škoda 9 Tr evid. č. 166

26. 7. 1958 - zveřejněna zpráva o otevření podnikového zdravotního střediska ve vlastní novostavbě v Černické ulici

1. 8. 1958 - výjezd trolejbusu Škoda 8 Tr6 evid. č. 167

8. 8. 1958 - vyjelo "trabuko" evid. č. 62 po VP s předním plátěným transparentem používaným u T1

1. 11. 1958 - výjezd trolejbusů Škoda 8 Tr6 evid. č. 168 - 170

15. 11. 1958 - přemístěna stanice tramvají linek č. 1 a 2 ve směru Bory a Skvrňany pod severní železniční viadukt, kde byl zřízen nástupní ostrůvek o šířce 1.5 metru (předtím se zastavovalo u chodníku pod jižním viaduktem), v opačném směru byla stanice mezi viadukty přeložena do Nádražní třídy před dům č. 38 (u lékárny), pro nástupní a výstupní prostor byl využit široký chodník, stanice trolejbusů linky č. 12 pro směr Skvrňany-Nová Hospoda byla přemístěna z pod jižního viaduktu do prostoru před hlavním nádražím mezi železničními viadukty, byla umístěna mimo okolní provoz do zálivu, aby průjezd ostatních vozidel ve směru do centra města nebyl rušen

rok 1958 - koleje na Klatovské třídě byly přeloženy do nové osy už na betonových pásech, nejprve od Chodského náměstí k Hálkově ulici, pak i k DJKT

rok 1958 - provedeny rekonstrukce karosérií trolejbusů Škoda 3 Tr2 evid. č. 107 - 109, trolejbus Škoda 6 Tr2 evid. č. 135 přestavěn na typ Škoda 8 Tr

rok 1958 - vyroben prototyp trolejbusu Škoda 9 Tr evid. č. 166, který jel po vlastních kolech na MSV v Brně s připojeným dieselagregátem, jezdil v Plzni převážně na lince č. 11, původně byl šedý s červenofialovými pásy

rok 1958 - trolejbusová linka č. 12 byla přeložena z Koterovské do Sladkovského třídy a dále pokračovala Lobezskou a Sušickou ulicí, zanikl úsek k Jiráskovu náměstí

rok 1958 - na podzim vyrobena dnešní historická tramvaj T2R evid. č. 133 (III. obsazení), která jezdila od roku 1959 v Ostravě pod evid. č. 612, po rekonstrukci v roce 1995 pak v Liberci pod evid. č. 23

rok 1958 - projekt elektrického vedení a elektrické soupravy pionýrské železnice označené ve Škodovce 35E vypracoval Ing. Kamil Nedvěd, zaměstnanec projekční kanceláře "Lokomotivky", pro pohon čtyřčlánkové elektrické jednotky zakoupil pan Třebín v Ostravě motor firmy AEG z desátých let 20. století o výkonu 35 kW, který byl získán z vraku bývalé bohumínské tramvaje


55 let

22. 1. 1963 - vyřazen trolejbus Škoda 3 Tr3 evid. č. 121

23. 2. 1963 - v provozu trolejbus Škoda 9 Tr2 evid. č. 195

29. 3. 1963 - dodán autobus Škoda 706 RTO evid. č. 56

7. 1963 - probíhala výměna kolejí v Pražské ulici od mostu přes Radbuzu ke Zvonu

1. 8. 1963 - vyřazen trolejbus Škoda 3 Tr3 evid. č. 125

2. 9. 1963 - vypravovány dvě spřažené soupravy 2xT2 denně na lince č. 1

1. 10. 1963 - vlečné vozy "trabuko" evid. č. 64 - 71 byly po vyřazení odprodány do Olomouce, kde obdržely evid. č. 91 - 98 (č. 91 prov. 10. 11., č. 95 od 18. 12.)

19. 10. 1963 - v provozu trolejbus Škoda 9 Tr3 evid. č. 196

24. 10. 1963 - "trabuko" evid. č. 62 vyjelo naposled do provozu, tímto dnem se Plzeň rozloučila jako v prvním městě v ČSSR s provozem dvounápravových vozů, (u ostatních vozů evid. č. 56 - 61 a 63 je udáváno vyřazení k 31. 8. 1963)

11. 11. 1963 - v provozu trolejbusy Škoda 9 Tr3 evid. č. 197 - 201

5. 12. 1963 - ukončen provoz spřažených souprav 2xT2 na lince č. 1 (ve dnech 2. 12. - 5. 12. už pouze jedna souprava)

14. 12. 1963 - v provozu trolejbus Škoda 9 Tr3 evid. č. 202

17. 12. 1963 - v provozu trolejbus Škoda 9 Tr4 evid. č. 203

12. 1963 - na voze T1 evid. č. 113 byl instalován nový čelní transparent z plexiskla, který řidič přestavoval svislým vroubkovaným kolečkem (mistra Šindeláře)

27. 12. 1963 - v provozu žlutý dvoudvéřový trolejbus v exportním provedení Škoda 9 Tr2 evid. č. 191 (II), který nahradil havarovaný 2. prototyp

rok 1963 - trolejbusy Škoda 7 Tr4 evid. č. 150 - 153 přestavěny na typ Škoda 8 Tr

rok 1963 - prostor u Městských lázní již nestačil společnému provozu trolejbusů a autobusů, počáteční stanice linky na Bílou Horu přeložena do dnešních sadů Pětatřicátníků (dříve Nejedlého sadů)


50 let

16. 1. 1968 - zařazeny do provozu 2 vozy T3 evid. č. 170 a 171, ještě bez pokladny průvodčí

18. 1. 1968 - vyřazeny trolejbusy Škoda 3 Tr1 evid. č. 106 a Škoda 3 Tr3 evid. č. 113

28. 2. 1968 - dodán autobus Škoda 706 RTO MEX evid. č. 88

6. 3. 1968 - dodán autobus Škoda 706 RTO MEX evid. č. 87

25. 3. 1968 - velká nehoda tramvaje T2 evid. č. 143. V důsledku poruchy brzd vůz ujížděl samospádem po Klatovské třídě od Dobrovského ulice a v oblouku u Bílého nároží v Prešovské ulici se střetl s dodávkou, s vykolejeným zadním podvozkem a vážně poškozenou karoserií zůstal stát až u Čedoku. Později byl sešrotován a nahrazen převzatým vozem T2 č. 166 z Ústí nad Labem. Jako ev. č. 143 (II. obsazení) pak vyjel až 23. 08. 1971

25. 5. 1968 - v provozu trolejbus Škoda 9 Tr13 evid. č. 232

1. 6. 1968 - vyřazen autobus Škoda 706 RO evid. č. 34

24. 7. 1968 - v provozu trolejbus Škoda 9 Tr12 evid. č. 226

25. 7. 1968 - v provozu trolejbusy Škoda 9 Tr13 evid. č. 227 - 231

1. 8. 1968 - vyřazeny vozy Škoda 3 Tr1 evid. č. 102 a Škoda 3 Tr2 evid. č. 107, 108 a 109

28. 11. 1968 - v provozu trolejbus Škoda 9 Tr13 evid. č. 233

rok 1968 - ukončen provoz vleků "trabuko" v Olomouci: evid. č. 96 a 97 - 8. dubna, č. 92 - 22. dubna, č. 95 - 20. června a č. 93 - 24. června 1968


45 let

17. 1. 1973 - v provozu 4 tramvaje T3 evid. č. 177 - 180

1. 2. 1973 - vyřazen trolejbus Škoda 7 Tr evid. č. 139

15. 2. 1973 - vyřazen trolejbus Škoda 7 Tr4 evid. č. 152

1. 4. 1973 - vyřazen trolejbus Škoda 7 Tr6 evid. č. 159

2. 5. 1973 - zahájena doprava na nové tramvajové lince č. 4 Bory - Lochotín v pracovních dnech na nově vybudovaném úseku Nejedlého sady (Sady Pětatřicátníků) - Pod Záhorskem, kde byla zřízena smyčka, byly nasazovány tři vozy T1 (obvykle evid. č. 101 až 104) s intervalem 15 minut, předcházela tomu rekonstrukce uzlu v Nejedlého sadech, byl tak ukončen provoz posilové linky č. 3 Bory-Světovar

30. 6. 1973 - vyřazen autobus Škoda 706 RO evid. č. 27

10. 7. 1973 - v provozu trolejbusy Škoda 9 Tr19 evid. č. 257 - 262

31. 7. 1973 - dodány autobusy Karosa ŠM 11.1630 evid. č. 134 až 137

léto 1973 - pravděpodobně začala první rekonstrukce tramvajové trati č. 2 na Koterovské třídě v úseku kolem dnešního náměstí generála Píky, tramvaje jezdily po kolejovém provizoriu položeném vedle na vozovce, nové koleje byly zadlážděny žulovými kostkami vyspárovanými asfaltem

léto 1973 - Elektrická jednotka pionýrské železnice E 10.01 Pionýr (ŠKODA 36E) obdržela přechodně polopantograf po stržení původního pantografu v depu u ZOO

30. 9. 1973 - vyřazeny autobusy Škoda 706 RO evid. č. 26 a Karosa ŠM 11.1603 evid. č. 69

8. 10. 1973 - dodány modrokrémové dvoudvéřové autobusy Karosa ŠL 11.1310 evid. č. 138 a 139

září 1973 - v Plzni byl na zkouškách prototyp trolejbusu Škoda 14 Tr

31. 10. 1973 - vyřazen autobus Škoda 706 RO evid. č. 23

30. 11. 1973 - slavnostní zahájení provozu na 2,9 km prodloužené trati č. 2 od Tylovy ulice do nového sídliště Zadní Skvrňany, premiéru tam měly nově dodané tramvaje T3 evid. č. 181 - 185, byla tak zrušena původní smyčka před III. bránou Škodovky a též zkrácena autobusová linka č. 28 z Bukovce na Anglické nábřeží /tehdy Charkovské/

rok 1973 - na autobusových dělnických spojích jezdily (hlavně na lince č. 21) tři šedomodré vlečné vozy Jelcz PO 1E evid. č. 67 II, 68 II, 69 II

rok 1973 - definitivně ukončen provoz autobusových vleků Sodomka D4 evid. č. 51 - 53, Karosa D4 evid. č. 54 - 64, Sodomka DR6 evid. č. 65 a 66, Karosa B40 evid. č. 67 - 75


40 let

30. 1. 1978 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11.1620 evid. č. 114 až 116 a 120

23. 3. 1978 - vyřazen trolejbus Škoda 8 Tr8 evid. č. 182

31. 3. 1978 - vyřazen autobus Škoda 706 RTO MTZ evid. č. 95

4. 5. 1978 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1620 evid. č. 119

28. 6. 1978 - dodány autobusy Karosa ŠM 11.1630MOC evid. č. 234, 235 a 236

18. 7. 1978 - vyřazen autobus Škoda 706 RTO MTZ evid. č. 111

20. 7. 1978 - vyřazeny trolejbusy Škoda 8 Tr8 evid. č. 180 a Škoda 8 Tr12 evid. č. 190

27. 7. 1978 - dodány autobusy Karosa ŠM 11.1630MOC evid. č. 237 až 249

3. 8. 1978 - dodány autobusy Karosa ŠM 11.1630MOC evid. č. 250 až 258

13. 9. 1978 - vyřazen trolejbus Škoda 9 Tr8 evid. č. 207

4. 12. 1978 - zavedena autobusová linka č. 36 Reaktorová hala-Karlov-Borská s jedním přímým spojem pro zajištění dopravy ze Severního Předměstí ze Sverdlovské (Gera)

11. 12. 1978 - otevřena autobusová linka č. 35 Radobyčice-Podhájí-Slovany jako školní spoj k ZŠ Chválenická

12. 12. 1978 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630 evid. č. 128

15. 12. 1978 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630 evid. č. 123

18. 12. 1978 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11.1630 evid. č. 127 a 133

21. 12. 1978 - dodán modrokrémový dvoudvéřový autobus Karosa ŠL 11.1310 evid. č. 259

22. 12. 1978 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11.1630 evid. č. 131 a 132

rok 1978 - zahájena rekonstrukce kolejiště ve vozovně Slovany

rok 1978 - postavena nová spojovací kolej (smyčka) v Křižíkových sadech v prostoru U Zvonu, nejprve sloužila jako traťové provizorium při rekonstrukci Pražské ulice

rok 1978 - DPMP obdržely největší dodávku trolejbusů v historii, celkem 34 vozů Škoda 9 TrH25 evid. č. 279 - 312, ty nahradily všechny zbylé Škoda 7 Tr, Škoda 8 Tr a Škoda 9 Tr z prvních sérií, přišel i první prototyp Škoda 9 Tr HT26 s tyristorovým ovládáním a hydraulickým posilovačem řízení evid. č. 313 (I), který byl později předán do Mariánských Lázní

rok 1978 - vyřazeny trolejbusy Škoda 8 Tr9 evid. č. 98 (II) a Škoda 8 Tr prot. evid. č. 99 (II),oba (ex Mariánské Lázně), trolejbusy Škoda 9 Tr3 evid. č. 197, 202, Škoda 9 Tr4 evid. č. 203, Škoda 9 Tr8 evid. č. 204, 205, 206, Škoda 9 Tr evid. č. 213 (s tropickou úpravou a klimatizací), prototyp Škoda T 11 evid. č. 214, Škoda T 11/0 evid. č. 219 a 220, trolejbusy Škoda 7 Tr4 evid. č. 146, 154, 158, Škoda 7 Tr6 evid. č. 161, Škoda 8 Tr4 evid. č. 164, Škoda 8 Tr6 evid. č. 170, Škoda 8 Tr8 evid. č. 171, 173, 175, 178, 179, 183, Škoda 8 Tr9 evid. č. 185, 186, 187, 188 a Škoda 8 Tr12 evid. č. 189


35 let

1. 1. 1983 - v provozu nová točka na konečné trolejbusu č. 12 Nová Hospoda

3. 1. 1983 - pro nevyužívání snížena kapacita linky E, prodloužen interval

19. 1. 1983 - v provozu tramvaje T3 SU evid. č. 209+210, 225+226, 227+228

24. 1. 1983 - v provozu tramvaje T3 SU evid. č. 208, 217+218, 221+222

31. 1. 1983 - vyřazeny z provozu T1 evid. č. 114 a 127

31. 1. 1983 - dodány autobusy Karosa B 731.00 evid. č. 310 až 315

31. 1. 1983 - administrativně vyřazena T1 evid. č. 24 /ex Praha 5111/ a plzeňské T1 evid. č. 114 a 127

leden 1983 - zařazeny do provozu trolejbusy Škoda 14 Tr01 evid. č. 353 - 359, vůz evid. č. 353 měl vzhledem k trhlinám sloupků mezi okny později zesílený skelet a byl opatřen hnědobéžovým lakem

8. 2. 1983 - dodány autobusy Karosa B 731.00 evid. č. 316 až 321

15. 2. 1983 - v provozu tramvaje T3 SU evid. č. 213+214, 215+216

24. 2. 1983 - v provozu trolejbusy Škoda 14 Tr01 evid. č. 360, 361, 369

25. 2. 1983 - ukončen provoz T1 evid. č. 21 /ex Praha 5065/

9. 3. 1983 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11.1630 evid. č. 175 a 194

14. 3. 1983 - ukončen provoz T1 evid. č. 19 /ex Praha 5034/

16. 3. 1983 - v provozu trolejbusy Škoda 14 Tr01 evid. č. 363, 365, 366, 367, 368, 370

19. 3. 1983 - vzhledem k rekonstrukci domů v Gorkého /dnes Goethově/ ulici spoje linky 13A jezdily od Západočeského muzea

24. 3. 1983 - v provozu trolejbusy Škoda 14 Tr01 evid. č. 362, 364

13. 4. 1983 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11.1630 evid. č. 206, 207, 211, 214, 215, 216, 218, 219, 220 a 222

16. 4. 1983 - přeložena trasa linek 13A, 34 a 36 Karlovarská-Sverdlovská-Komenského-Frunzeho (Mozartova)-Lidická /v obou směrech, ve směru do Gorkého (Goethovy) byla zastávka v Komenského/

duben 1983 - vyřazeny trolejbusy Škoda 9 Tr15 evid. č. 245 a Škoda 9 Tr T / BKR evid. č. 247

duben 1983 - ve vozovně Slovany sešrotována partou škodováků T1 evid. č. 11 /ex Praha 5039/

1. 5. 1983 - zaveden noční provoz na trolejbusové lince č. 13 v úseku Slovany-Černice

14. 5. 1983 - přeložena trasa linek 13A, a-14, a-34 a a-36 v obou směrech Plaská-Lidická-Komenského-Sverdlovská-Lidická-Karlovarská, zřízeny zastávky ve Sverdlovské U Gery

19. 5. - 8. 12. 1983 - rekonstrukce kolejiště na Slovanské třídě od Mikulášského náměstí na Slovany s použitím panelů BKV

31. 5. 1983 - administrativně vyřazeny pražské T1 evid. č. 19 /5034/ a 21 /5065/

květen 1983 - vyřazen trolejbus Škoda 9 Tr16 evid. č. 249

květen 1983 - ve vozovně Slovany sešrotována partou škodováků T1 evid. č. 12 /ex Praha 5071/

1. 6. 1983 - zaveden noční provoz na trolejbusové lince č. 15

1. 6. 1983 - vyřazena z provozu T1 evid. č. 113

2. 6. 1983 - vyřazen z běžného provozu vůz T1 evid. č. 121 a stal se historickým vozem, o který pečovali členové Tram-Bus-Clubu, vůz zpočátku vozil děti z patronátní MŠ

4. 6. - 27. 7. 1983 - v provozu provizorní trolejbusová smyčka na Domažlické ulici (dříve Hornické) ve Skvrňanech, kde končily linky č. 10 a 12 (opravoval se most nad železniční tratí na Cheb)

červen 1983 - vyřazeny trolejbusy Škoda 9 Tr16 evid. č. 252 a 253

červen 1983 - ve vozovně Slovany sešrotována partou škodováků T1 evid. č. 14 /ex Praha 5105/

11. 7. 1983 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630 evid.č. 201

9. 8. 1983 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630 evid.č. 202

12. 8. 1983 - ukončen provoz T1 evid. č. 20 /ex Praha 5059/

17. 8. 1983 - ukončen provoz T1 evid. č. 15 /ex Praha 5132/

27. 8. 1983 - po havárii kanalizačního sběrače na Skvrňanské třídě hrozilo propadnutí kolejiště ve směru z centra do Skvrňan na lince č. 2, DPMP musely urychleně vybudovat kolejové přejezdy mezi 6. a 20. hodinou, v úseku Skvrňany-Palackého náměstí byla zavedena NAD, tramvaje pak jezdily po jednokolejce a díra mezi kolejemi byla zakryta poleny /normální provoz byl zahájen až 25. 5. 1984 a současně byla obnovena zastávka Krátká ve směru do Skvrňan/

8. 1983 - začaly se instalovat na čela tramvají plechové úchyty na praporky

29. 8. 1983 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11.1630 evid.č. 190, 200, 204, 208, 210, 212 a 213

30. 8. 1983 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630 evid.č. 227

31. 8. 1983 - naposled v provozu posilová autobusová linka E Gerská-Nejedlého sady /dnes sady Pětatřicátníků/

1. 9. 1983 - v pracovních dnech byly vypravovány na linku č. 4 pouze soupravy 2xT3

1. 9. 1983 - přeložena trasa a-14 z Karlovarské na Lidickou, zastávka U Gery ve Sverdlovské souběžně s 13A

6. 9. 1983 - noční vůz T2 evid. č. 155 linky č. 4 s poruchou brzd projel bez zastavení od restaurace Belveder na Klatovské třídě přes Chodské náměstí, kolem DJKT (rychlostí až 50 km/hod.) a rovně přes Nejedlého sady (sady Pětatřicátníků) až k čerpací stanici na Karlovarské třídě, kde se sám zastavil ve stoupání (řidič zajistil podvozek tágem)

1. 10. 1983 - v provozu nová měnírna na Lochotíně, příprava na novou trať do Bolevce

4. 10. 1983 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630 evid. č. 187

10. 1983 - zahájen provoz na nové trolejbusové trati v Šumavské ulici náhradou za zrušenou trať v Klicperově ulici

7. 11. 1983 - vyřazen zájezdový autobus Karosa ŠL 11.1307 Turist evid. č. 154

8. 11. 1983 - vyřazen dvoudvéřový modrokrémový autobus Karosa ŠL 11.1312 evid. č. 168

14. 11. 1983 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11.1630 evid.č. 209, 226 a 231

16. 11. 1983 - ukončen provoz T1 evid. č. 23 /ex Praha 5093/

28. 11. 1983 - ukončen provoz T1 evid. č. 26 /ex Praha 5121/

listopad 1983 - ve vozovně Slovany sešrotována partou škodováků T1 evid. č. 128

5. 12. 1983 - přeložena zastávka 13A z Karlovarské do zálivu na Lidické a zřízena zastávka ve směru do centra u Lékařské fakulty

15. 12. 1983 - ukončen provoz T1 evid. č. 22 /ex Praha 5089/ a 27 /ex Praha 5130/

23. 12. 1983 - skončil provoz starých pražských vozů T1 vozem evid. č. 13 /ex Praha 5098/

30. 12. 1983 - administrativně vyřazeny pražské T1 evid. č. 15 /5132/ a 20 /5059/

30. 12. 1983 - administrativně vyřazena první T3 evid. č. 162

prosinec 1983 - ve vozovně Slovany sešrotována partou škodováků T1 evid. č. 113

rok 1983 - zahájena výstavba trolejbusové trati č. 16 Bory-Doubravka výstavbou sloupů na Borech

rok 1983 - v síti MHD bylo po Plzni instalováno 43 automatů na jízdenky Merona

rok 1983 - DPMP získaly jednu modrobílou dvoudvéřovou Karosu C 734.00 evid. č. 322

rok 1983 - šrotace vozů T1 v ÚD v Cukrovarské ulici: evid. č. 21 (ex Praha 5065), evid. č. 24 (ex Praha 5111), evid. č. 114 a evid. č. 127

rok 1983 - vyřazen trolejbus Škoda 9 Tr16 evid. č. 250

rok 1983 - vyřazen dvoudvéřový modrobéžový autobus Karosa ŠL 11.1310 evid. č. 198


30 let

13. 1. 1988 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11.1630MOC evid. č. 263, 277

30. 1. 1988 - zahájen provoz nové trolejbusové linky č. 16 Bory, Heyrovského-Doubravka, Na Dlouhých, která nahradila oblíbenou rychlou autobusovou linku č. 29, vzniklo též jednosměrné zatrolejování Koperníkovy ulice přes Husovu ulici na Husovo náměstí a zároveň vznikla i trolejová odbočka z Tylovy do Koperníkovy ulice, ve špičce jezdilo 20 sólo vozů a v sedle 10, zprovozněna byla měnírna na Borech, v pořadí sedmá, napájela jižní oblast tramvajových a trolejbusových linek

leden 1988 - ve vozovně Slovany sešrotována partou škodováků T2 evid. č. 135

1. 2. 1988 - zprovozněny nové autobusové linky č. 29 Doubravka-Mrakodrap- Karlov a č. 37 Lobzy-Mrakodrap-Karlov pouze v přepravních špičkách

1. 2. 1988 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11.1630MOC evid. č. 254 a 264

3. 2. 1988 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630MOC evid. č. 295

15. 2. 1988 - autobusová linka č. 21 byla napojena na osadu Podhájí (obec Radobyčice)

19. 2. 1988 - pro Klub železničních cestovatelů vypravena historická tramvaj Křižík/Brožík evid. č. 18, jela z vozovny po manipulační trati na Světovar a zpět, v Plzni probíhalo 18. setkání klubu s bohatým programem

22. 2. 1988 - vyřazena T2 evid. č. 147

26. 2. 1988 - zařazeno do provozu posledních 7 tramvají T3 SUCS evid. č. 281 - 287

28. 2. 1988 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630MOC evid. č. 270

únor 1988 - vyřazena T2 evid. č. 146

1. 3. 1988 - vyjely s cestujícími tramvaje T3 SUCS evid. č. 281 - 287

16. 3. 1988 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630MOC evid. č. 273

březen 1988 - ve vozovně Slovany sešrotována partou škodováků T2 evid. č. 157

5. 4. 1988 - ukončen zkušební provoz bez cestujících 3. prototypu Škoda 15 Tr evid. č. 501

6. 4. 1988 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11.1630MOC evid. č. 274 a 276

27. 4. 1988 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630MOC evid. č. 269

duben 1988 - vyřazen trolejbus Škoda 9 TrHT28 evid. č. 327 a Škoda 14 Tr0 evid. č. 340 (II)

duben 1988 - ve vozovně Slovany sešrotována partou škodováků T2 evid. č. 136

23. 5. 1988 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11.1630MOC evid. č. 251, 268, 297

květen 1988 - vyřazen trolejbus Škoda 14 Tr05 evid. č. 376

1. 6. 1988 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630MOC evid. č. 296

5. 6. 1988 - zahájen provoz na části nově přeložené trati č. 2 na Skvrňanské třídě v úseku Kalikova-Tylova, použit nový způsob výstavby - kolejnice na pražcích v nové ose se štěrkovým podložím

6. 6. 1988 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630MOC evid. č. 281

23. 6. 1988 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630MOC evid. č. 285

9. 7. 1988 - vypravovány soupravy 2xT3 na linku č. 2 také o sobotách a nedělích, s výjimkou nočních vozů a špičkové linky č. 3 byl veškerý provoz tramvají zajišťován celotýdenně soupravami 2xT3

11. 7. - 16. 11. 1988 - probíhala rekonstrukce mostu v Jateční ulici, linka č. 20 byla rozdělena na dvě části: většina spojů jezdila z náměstí Republiky přes Roudnou na Bílou Horu, jeden autobus pak zajišťoval dopravu mezi náměstím Republiky a Čisticí stanicí, kde se obracel

15. 7. 1988 - zařazen jako první vůz svého typu v republice v pravidelném provozu s cestujícími 3. prototyp kloubového trolejbusu Škoda 15 Tr evid. č. 414, který jezdil mezi 2. 9. 1987 a 5. 4. 1988 ve zkušebním provozu po Plzni pod evid. č. 501

červenec 1988 - ve vozovně Slovany sešrotována partou škodováků T2 evid. č. 152

25. 8. 1988 - dodány autobusy Karosa B 732.20 evid. č. 376 až 380

srpen 1988 - ve vozovně Slovany sešrotována partou škodováků T2 evid. č. 133

5. 9. 1988 - vyhrazené spoje linky č. 22 začaly jezdit od VIII. brány ulicí Ke Karlovu do lokality Malvíny

12. 9. 1988 - zahájen provoz na nové posilové tramvajové lince č. 5 Košutka-Nejedlého sady (sady Pětatřicátníků), pouze ve špičce jezdily dvě soupravy a točily se přes Palackého náměstí a kolem synagogy zpět k hlavní poště

1. 10. 1988 - vyřazena T2 evid. č. 138

5. 10. 1988 - tramvajová linka č. 5 po necelém měsíci vedena přes Nejedlého sady (sady Pětatřicátníků) a náměstí Republiky ke Zvonu, do Pražské ulice a zpět k hlavní poště

17. 10. 1988 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630MOC evid. č. 237

říjen 1988 - ve vozovně Slovany sešrotována partou škodováků T2 evid. č. 147

15. 11. 1988 - přesměrovány autobusové linky č. 14 a 33 ze sadů Pětatřicátníků do lokality U Zvonu

15. 11. 1988 - v provozu trolejbusy Škoda 14 Tr08/6 evid. č. 415 - 424

21. 11. 1988 - dodány autobusy Karosa 731.20 evid. č. 381 až 385

21. 11. 1988 - vyřazeny trolejbusy Škoda 9 Tr20 evid. č. 268, 269 a 275

29. 11. 1988 - dodán zájezdový oranžovobílý autobus Karosa LC 736.20 evid. č. 386

listopad 1988 - ve vozovně Slovany sešrotována partou Škodováků T2 evid. č. 141

19. 12. 1988 - zprovozněn další úsek linky č. 2 v Přemyslově ulici mezi Nejedlého sady /sady Pětatřicátníků/ a Kalikovou ulicí, opět v nové ose na pražcích a štěrkovém podloží

2. polovina 1988 - zaveden v Plzni integrovaný dopravní systém, ČSAD Plzeň umožňuje majitelům časových předplatních jízdenek MHD jezdit na 6 linkách ČSAD (Darová-Stupno-Chrást-Plzeň, Plzeň-Chrást-Radnice-Liblín, Plzeň-Chrást-Skomelno, Chomle-Radnice-Plzeň, Plzeň-Doubrava a Plzeň-Liblín

31. 12. 1988 - ukončen provoz posilové linky č. 5 Košutka-Nejedlého sady (Sady Pětatřicátníků)

12. 1988 - vyřazena T2 evid. č. 158

prosinec 1988 - ve vozovně Slovany sešrotována partou škodováků T2 evid. č. 143 (II)

rok 1988 - šrotace vozu T1 evid. č. 115 proběhla v ÚD v Cukrovarské ulici

rok 1988 - členové kroužku T-B-C zahájili renovaci motorového vozu evid. č. 80 /ex Praha evid. č. 2077/, který byl vyřazen jako pracovní-kolejový brus a stal se historickým

rok 1988 - vyřazeny trolejbusy Škoda 9 TrH25 evid. č. 282, 288, 293, 294, 297

rok 1988 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11.1630MOC evid. č. 246, 260, 289, 292 a dvoudvéřová modrokrémová Karosa ŠL 11.1310 evid. č. 282

rok 1988 - U Zvonu se odstavovaly autobusy linky č. 13A, jejichž řidiči měli pauzu na svačiny, do Gorkého /Goethovy/ ulice pak odtud odjížděly manipulačně


25 let

leden 1993 - vyřazeny trolejbusy Škoda 14 Tr01 evid. č. 364 a 368

12. 3. 1993 - některé spoje autobusové linky č. 28 prodlouženy z Bukovce až k papírně

31. 3. 1993 - vyřazen autobus Karosa B 731.04 evid. č. 338

15. 4. 1993 - vyřazeny vozy T3 evid. č. 164 a 165

3. 5. 1993 - vyřazen autobus Karosa B 731.04 evid. č. 347

11. 5. 1993 - autobusové linky č. 32 a 42 byly zrušeny

12. 5. 1993 - sloučeny autobusové linky č. 20 a č. 42 s označením č. 20 v nové prodloužené trase Bílá Hora-Jatky-Jízdecká ulice-sady Pětatřicátníků-Husova ulice-Radčice, původní linka č. 20 přes Jatky byla přečíslována na linku č. 39 z Bílé Hory přes Roudnou - sady Pětatřicátníků-Husova-Přední Skvrňany-Křimice, Zámecké náměstí

15. 5. 1993 - změněno linkové vedení trolejbusových tratí č. 10 a č. 16, linka č. 10 ukončena v Doubravce, Na Dlouhých a linka č. 16 naopak v Doubravce, Zábělské, zároveň byla prodloužena linka č. 11 z Nádražní třídy až na Husovo náměstí

15. 5. 1993 - trať linky č. 16 ze Šumavské ulice na Americkou třídu vedená obloukem kolem nádražní zdi byla zrušena

15. 5. - 31. 10. 1993 - přes Anglické nábřeží k Mrakodrapu byly vedeny též linky č. 11 a 16

23. 5. 1993 - v provozu po repasi kloubové trolejbusy Škoda 15 Tr03/6 evid. č. 461 a 464 původně určené pro Ukrajinu

24. 5. 1993 - změněna posilová linka a-29, která nově vypomáhala přetížené lince a-22 v úseku Chodské náměstí - VIII. brána Škoda, zároveň zrušena posilová linka a-37

květen 1993 - v provozu po repasi kloubové trolejbusy Škoda 15 Tr03/6 evid. č. 462, 463 a 465 původně určené pro Ukrajinu

31. 5. - 29. 10. 1993 - v provozu obousměrná trolejbusová trať v Sirkové ulici, kterou se linka č. 12 vyhýbala přes Anglické nábřeží rekonstruovanému úseku Americké třídy od hlavního nádraží k Denisovu nábřeží

28. 6. 1993 - trasa linky a-28 přes Anglické nábřeží a Americkou třídu byla zrušena, spoje jezdí pouze Jízdeckou ulicí a přes sady Pětatřicátníků

červen 1993 - vyřazen trolejbus Škoda 14 Tr01 evid. č. 370

1. 7. - 31. 8. 1993 - probíhala rekonstrukce trati č. 2 ve Vejprnické ulici od podjezdu trati na Cheb k internátům, tramvaje jezdily v úseku Světovar-Malesická, odtud na konečnou Skvrňany byla zavedena NAD, kde jezdily i městské autobusy pražského soukromého dopravce

15. 7. - konec září 1993 - rekonstruovala se Masarykova třída v úseku Těšínská - Moravská ulice, trolejbusová linka č. 16 byla odkloněna na bývalou konečnou Doubravka, Na Dlouhých a v úseku Doubravka, Na Dlouhých a Doubravka, Zábělská byla zavedena NAD

30. 8. 1993 - vyřazeny autobusy Karosa B 731.00 evid. č. 308, 309, 311, 312, 325 a Karosa B 731.04 evid. č. 333

31. 8. 1993 - vyřazen autobus Karosa B 731.04 evid. č. 350

18. 9. 1993 - vozovna Slovany obdržela dva nové povrchové přejezdy Californien

září 1993 - vyřazen trolejbus Škoda 9 TrHT28 evid. č. 339

21. 10. 1993 - vyřazen autobus Karosa B 731.00 evid. č. 319 a Karosa B 731.04 evid. č. 337

28. 10. - 20. 11. 1993 - probíhala rekonstrukce kolejiště ve Vejprnické ulici linky č. 2 ve směru do centra od podjezdu trati na Cheb ke Křimické ulici

1. 11. 1993 - začaly jezdit trolejbusové linky č. 11 a č. 16 po nové přímé komunikaci ze Šumavské ulice do Americké třídy

8. 12. 1993 - vyřazen autobus Karosa B 731.00 evid. č. 306

12. 1993 - zavedeno nové opatření ke snížení nehodovosti - tramvaje začaly jezdit po celý den s rozsvícenými reflektory

rok 1993 - v ÚD v Cukrovarské ulici zprovozněna čerpací stanice pohonných hmot

rok 1993 - vyřazen autobus Karosa B 731.00 evid. č. 310

rok 1993 - sešrotovány trolejbusy Škoda 9 Tr12 evid. č. 222, Škoda 9 TrH25 evid. č. 304, Škoda 9 TrHT26 evid. č. 317-319, Škoda 9 TrHT28 evid. č. 326, 332, 333, 335, 336, 338, 343, 345, Škoda 14 Tr0 evid. č. 350 a 351, Škoda 14 Tr01 evid. č. 357, 359


20 let

1. 1. 1998 - zvýšeny ceny jízdenek na 8 Kč a zlevněné na 4 Kč

4. 1. 1998 - autobusová linka č. 28 prodloužena některými spoji až do Bukovce, papírna

5. 1. 1998 - ve špičkách pracovních dnů prodloužena autobusová linka č. 28 od CAN na Borská pole k závodu Panasonic

9. 1. 1998 - dodány NP autobusy Škoda 21Ab evid. č. 444 a 445

13. 1. 1998 - v provozu NP autobusy Škoda 21Ab evid. č. 444 a 445

20. 1. 1998 - v provozu NP autobus Škoda 21Ab evid. č. 446

9. 2. 1998 - v provozu NP autobus Škoda 21Ab evid. č. 447

20. 2. 1998 - v provozu NP autobus Škoda 21Ab evid. č. 448

1. 3. 1998 - do 30 předních vozů tramvajových souprav 2xT3 nainstalováno dálkové ovládání výhybek (evid. č. 101 - 286)

16. 3. 1998 - v provozu nová autobusová zastávka linek č. 22, 51 a N2 Slovanská alej

16. 3. 1998 - přibylo několik spojů autobusové linky č. 22 na Borská pole k Panasonicu a část spojů ukončena na Malvínách

26. 3. 1998 - sešrotovány autobusy Karosa B 731.00 evid. č. 327 a Karosa B 731. 04 evid. č. 336

14. - 16. 4. 1998 - vyskytoval se zřídka na linkách a-30 a a-40 na vloženém pořadí bílý kloubový autobus Karosa Renault CityBus v rámci předváděcího kolečka před jeho dodáním německému zákazníkovi

17. 4. 1998 - po téměř 50 letech poslední den provozu trolejbusů na původní smyčce Doudlevce

17. 4. 1998 - provoz s cestujícími u DP Ostrava prvního modrého prototypu Astry LTM 10.08 u PMDP evid. č. 300 (v Ostravě evid. č. 1201)

19. 4. - 6. 6. 1998 - přerušen provoz trolejbusové linky č. 14 z Goethovy ulice k Tyršovu mostu, jezdila tam NAD

30. 4. 1998 - zanikly DPMP, s. p.

1. 5. 1998 - vznikly PMDP, a. s.

2. 6. 1998 - zkolaudována nová prodloužená trolejbusová trať od původní smyčky v Doudlevcích k Tyršovu mostu s pokračováním třídou Edvarda Beneše ke křižovatce s Heyrovského ulicí, kde se napojila na trať linky č. 16 ke konečné Bory, Heyrovského, vytvořilo se tak variantní spojení trolejbusové sítě s vozovnou v Cukrovarské ulici

8. 6. - 30. 10. 1998 - probíhala rekonstrukce Prokopovy a Doudlevecké třídy, nová trať se využila k manipulačním jízdám a linka č. 14 pak jezdila v trase Zimní stadión - Bory, Heyrovského, linka č. 13 byla rozdělena na dva samostatné úseky: Lobzy - Nádražní a Zimní stadion - Černice (s posilami v pracovních dnech v úseku Slovany-Černice), na provizorní konečné Zimní stadion obracely trolejbusy přes vozovnu

14. 6. - 7. 10. 1998 - přerušen provoz trolejbusové linky č. 11, probíhala rekonstrukce Rokycanské třídy a byla zavedena NAD č. 11A

27. 6. 1998 - trolejbusy linky č. 12 se vrátily na Mikulášskou třídu, Mikulášské náměstí, Barrandovu ulici do Koterovské třídy, původní úsek v Železniční ulici byl zrušen, ustoupil nájezdu na most Milénia

13. 7. - 9. 8. 1998 - rekonstrukce křižovatky Borská x Ke Karlovu, autobusová linka č. 22 jezdila z Jasmínové ke Škodě VIII. bráně, linka č. 28 z Bukovce k CAN, do 24. 07. 1998 jezdila linka 28X z CAN Domažlickou a ulicí Ke Karlovu po provizorní panelové komunikaci na Borská pole do smyčky u Panasoniku, od 25. 07. do 09. 08. už bez náhrady mimo provoz, linka č. 21 končila na Borech

16. 7. 1998 - vyjel 2., žlutý prototyp Astry LTM 10.08 evid. č. 301 s cestujícími na linku č. 2

3. - 17. 8. 1998 - nejezdily trolejbusy linky č. 13 v úseku Nádražní-Lobzy, byla zavedena NAD a-13 s odklonem Revoluční ulicí do Dlouhé, z důvodu rekonstrukce Rokycanské třídy od Pietasu (včetně křižovatky) k Ústřednímu hřbitovu jezdila autobusová linka č. 30 od Astry Revoluční ulicí a od Stavebních strojů Těšínskou ulicí k ulici Družby, místo zrušených zastávek Letná, Pietas a Sokolská zastavovaly autobusy obou linek u Republikánské ulice, v Těšínské ulici linka a-30 nezastavovala

9. - 13. 8. 1998 - kloubový žlutomodrý autobus Karosa Renault CityBus zapůjčený DSZO evid. č. 824 k testování vozil v uvedených dnech cestující výhradně na lince č. 30

10. 8. 1998 - zrušena autobusová konečná Škoda, k. p. - Malvíny, autobusy přesměrovány na Borská pole

10. 8. 1998 - do tohoto dne probíhaly práce na rekonstrukci Rokycanské třídy ve směru na Prahu

11. 8. 1998 - linka a-11A začala na Ústředním hřbitově využívat trolejbusovou smyčku Ústřední hřbitov II, zahájily se práce na Rokycanské třídě ve směru do Plzně

18. 8. - 7. 10. 1998 - jezdily na celé trati č. 11 autobusy, a to z Husova náměstí na Letnou k Pietasu a dále přes Hřbitovní ulici na Ústřední hřbitov

18. 8. 1998 - na trolejbusovou linku č. 13L Nádražní-Pietas-Lobzy se navrátily trolejbusy

29. - 30. 8. 1998 - plzeňský provoz MHD navštívili dopravní fandové z Německa, první den si objednali k projížďce Astru evid. č. 301 a KT8D5 evid. č. 290, druhý den pak historické vozy Křižík/Brožík evid. č. 18 a T1 evid. č. 121 v trase vozovna-Světovar-sady 35-Světovar-Slovany-Zvon, odtud je na hlavní nádraží ČD odvezl autobus Škoda 21 Ab

30. 8. 1998 - rekonstruovala se Jateční ulice mezi křižovatkou s Doubraveckou a Chrásteckou ulicí, byla zrušena zastávka Jatky, linka č. 28 jezdila k Husovu parku Doubraveckou ulicí, linka č. 39 z Jateční Doubraveckou a Chrásteckou ulicí ke Kovošrotu

1. 9. 1998 - zrušen úsek linky a-21 Radobyčice-Doudlevce a linka jezdila v trase Bory-Litice -Radobyčice-Podhájí

1. 9. 1998 - v rámci IDS zavedena linka ČSAD č. 106 z CAN do Štěnovic, zavedeny byly zvláštní blokové jízdenky, které se znehodnocovaly ve strojcích instalovaných v autobusech

8. 9. 1998 - PMDP získaly novou věžku horního vedení značky Renault opatřenou kolejovým adaptérem

14. 9. - 4. 10. 1998 - probíhala rekonstrukce komunikace Skvrňanské a Přemyslovy třídy, změnila se trasa autobusových linek č. 28 a 39, ze zastávky U Prazdroje se jezdilo Pražskou ulicí a přes náměstí Republiky a Solní do sadů Pětatřicátníků

18. 9. 1998 - vozovna Slovany získala dva nové povrchové kolejové přejezdy Californien

23. 9. 1998 - přivezena zpět na trajleru z Ostravy do vozovny Slovany Astra evid. č. 300

září 1998 - snesena nevyužívaná trolejbusová stopa v Sirkové ulici od U Jána k nádraží ČD

1. - 30. 10. 1998 - probíhaly výkopové práce na křižovatce Goethova ulice x Kopeckého sady, autobusy linek č. 33 a č. 40 jezdily přes sady 35, Prešovskou, náměstí Republiky, Zbrojnickou a Pražskou na Anglické nábřeží k Mrakodrapu

2. 10. 1998 - zahájil provoz s cestujícími první modrý prototyp Astry LTM 10.08 evid. č. 300

3. - 8. 10. 1998 - probíhala výluka provozu linky č. 1 v úseku U Gery-Bolevec, tramvaje končily ze Slovan U Gery a manipulačně otáčely ve smyčce Mozartova, od Gery na konečnou Bolevec jezdila kyvadlová doprava s jednou KT8D5

5. - 8. 10. 1998 - v důsledku výluky jezdila tramvajová linka č. 5 v trase Malesická-Mozartova, nápis Bolevec byl přelepen na U Gery

10. 10. - 17. 11. 1998 - výluka linky č. 2 na Vejprnické v úseku od Křimické k nadjezdu chebské trati za smyčkou Malesická, jezdilo se vždy jedním směrem, druhý se rekonstruoval, od 12. 10. jezdily posilové linky č. 3 a 5 až do Skvrňan

28. - 30. 10. 1998 - zapůjčen žlutý prototyp Astry evid. č. 301 na berlínskou výstavu INNOTRANS

28. 10. - 30. 11. 1998 - rekonstrukce kolejí ve směru do centra na lince č. 2 ve Vejprnické ulici od podjezdu trati na Cheb ke Křimické ulici

30. 10. 1998 - zrušena autobusová linka č. 38 Bolevec - Orlík, převedena na linku č. 34

31. 10. 1998 - obnoven provoz trolejbusové linky č. 13 v celé trase

říjen 1998 - vyřazen trolejbus Škoda 14 Tr07 evid. č. 395

2. 11. 1998 - trolejbusová linka č. 14 vyjela v nové trase Goethova-Bory, Heyrovského, zavedena autobusová linka č. 34 sady Pětatřicátníků-Bolevec-Škoda JS

9. 11. 1998 - v provozu účelová autobusová linka "C" pro dopravu zaměstnanců hypermarketu Carrefour (trasa: Hlavní nádraží ČD-Americká-Tylova- Koperníkova-Klatovská-Kaplířova-Borská pole, Podnikatelská

11. 11. 1998 - zavedena z Bor na Borská pole posilová autobusová linka č. 30X pro zvládnutí návalů cestujících, zároveň byly z důvodu otevření Carrefouru na Borských polích vedeny autobusové linky č. 22, 24, 28 a 30 až k Panasonicu, autobusy otáčely ve smyčce Borská pole, Panasonic - nástupní zastávka ve Folmavské ulici

18. 11. 1998 - posunuta konečná linky a-55 ve Vejprnicích do obratiště za Vejprnickým potokem

4. 12. 1998 - zanikla linka a-25

31. 12. 1998 - zanikly linky a-23 a a-27, už jsou provozovány pouze příměstské linky očíslované 51, 52, 53 a 54

rok 1998 - ve Zlineru Zlín byly provedeny GO autobusů Karosa 731.40 a 732.40 evid. č. 364, 365, 374, 375, 385, 387, 388, 396, 399, 405, 406 a dostaly i BUSE a Karosa LC 736.20 evid. č. 386

rok 1998 - ve Škodě DT modernizovány vozy T3 SU evid. č. 210, 229+230, T3 SUCS evid. č. 237+238 na T3M 06 s výzbrojí IGBT s ručním řadičem a systémem BUSE

rok 1998 - sešrotovány trolejbusy Škoda 7Tr4 evid. č. 145, Škoda T 11 evid. č. 220, Škoda 9 Tr14 evid. č. 236 a Škoda 9 TrH25 evid. č. 294

rok 1998 - zhruba 30 pracovníků přepravní kontroly zjistilo 32 664 tarifních přestupků


15 let

2. 1. 2003 - přes most přes Radbuzu U Jána jezdily pouze tramvaje, trolejbusové linky č. 10 a č. 13 byly odkloněny do Šumavské ulice a na Americkou třídu

3. 1. - 28. 3. 2003 - při výluce vlaků ČD mezi Plzní a Vejprnicemi byly na NAD linky č. 55 vypravovány autobusy Solaris Urbino 15 evid. č. 482 a 483

6. 1. 2003 - vyjela prodloužená autobusová linka č. 26 do Lhoty se zajížďkou na Valchu, do Malesic začala jezdit z Radčic prodloužená linka č. 35, změněna byla i linka Z "Velký okruh", která od FN Lochotín přestala zajíždět na Vinice

6. 1. 2003 - výjezd trolejbusu Škoda 21 TrACI evid. č. 489

7. 1. 2003 - 2. VP KT8D5 evid. č. 299

9. 1. 2003 - výjezd trolejbusu Škoda 14 TrM evid. č. 417 po modernizaci s novým skeletem

12. 1. 2003 - na autobusové lince č. 55 zřízena nová zastávka Vejprnická, U viaduktu

15. 1. 2003 - autobusy linky č. 32 nezajíždějí do Podhájí

29. 1. 2003 - vyřazen autobus Karosa B 732.40 evid. č. 390

únor 2003 - v dopravních prostředcích PMDP si cestující už mohli vyslechnout hlášení zastávek příjemným hlasem rozhlasové moderátorky Petry Jarošové

11. 2. 2003 - vyřazen autobus Karosa B 732.40 evid. č. 395

25. 2. 2003 - vyřazen autobus Karosa B 732.40 evid. č. 397 (provoz do 04. 02.)

1. 3. 2003 - PMDP zavedly nové plnocenné jednodenní jízdenky za 40 Kč, které byly přenosné, na rubu se vyplňoval pouze den a měsíc v daném roce

3. 3. 2003 - zahájena největší akce roku - rekonstrukce kolejiště v sadech Pětatřicátníků, důsledkem bylo přesměrování linek a-20, 28, 34, 35, 39 a 41, které tudy projížděly

10. 3. 2003 - vyjela souprava 2xT3R.P analog evid. č. 217+218 a vůz T3R.P analog evid.č. 248, všechny po rekonstrukci

26. 3. 2003 - radní schválili nultou etapu projektu Městská čipová karta

březen 2003 - zavedeno hlášení zastávek i v autobusech MHD

31. 3. 2003 - vyřazen autobus Karosa B 732.1652 evid. č. 399

14. 4. 2003 - vyhořela bývalá stanice pionýrské železnice v Lochotínské ulici, kde přespávali bezdomovci

14. 4. 2003 - v Kaplířově ulici na Borech se ve 13 hodin konalo poklepání na symbolickou kolejnici předpokládané budoucí tramvajové linky na Borská pole s účastí primátora Jiřího Šnebergra a členů SPVD

14. - 15. 4. 2003 - na předváděcích jízdách v Plzni byl modrobílý trolejbus Solaris Trollino 12AC evid. č. 3701 z DP Ostrava

30. 4. 2003 - vyřazen autobus Karosa B 731.40 evid. č. 391 (provoz do 15. 4.)

duben 2003 - sešrotovány T3 evid. č. 104 (II) /ex Praha č. 6399/, 170 a 177

5. 5. 2003 - autobusy linek č. 33 a 40 začaly využívat zastávku Severka, BUS ve směru na Košutku

16. 5. 2003 - výjezd trolejbusu Škoda 14 TrM evid. č. 404 po modernizaci s novým skeletem

19. 5. 2003 - zavedena autobusová linka č. 56 z Košutky, Krašovské do Chotíkova

19. 5. - 6. 6. 2003 - při rekonstrukci vozovky ve Folmavské ulici mezi U Panasoniku a ulicí U Letiště jezdily autobusy po objízdné trase, linka č. 30 zastavovala v Podnikatelské, Vltava v obou směrech, objízdná trasa platila i pro linky č. 21, 22, 28 a N1

24. - 25. 5. 2003 - odstraněny z vozovky u Mrakodrapu poslední kolejnice bývalé tramvajové linky č. 3 do Doudlevec

29. 5. 2003 - výjezd soupravy 2xT3R.P analog evid. č. 286+287 po rekonstrukci

5. 6. 2003 - Astrou evid. č. 303 se svezl ze Slovan k hlavnímu nádraží komisař EU pro rozšíření Gunter Verheugen

11. 6. 2003 - přibyla na trolejbusové lince č. 13 nová zastávka ve Štefánikově ulici s názvem Ulice generála Lišky

11. 6. 2003 - do ulic vyjela "Trejsina" (Škoda 21 TrACI) na pomocný dieselagregát, jezdila na libovolných trasách podle přání cestujících, šlo o akci rádia KISS PROTON

17. 6. 2003 - výjezd trolejbusu Škoda 21 TrACI evid. č. 492

16. 6. 2003 - autobusy linky č. 32 opět zajížděly do Podhájí

17. 6. - 29. 8. 2003 - probíhala rekonstrukce zastávky U Prazdroje ve směru do centra, trolejbusové linky č. 10 a 13 jezdily Šumavskou ulicí

19. 6. - 23. 11. 2003 - z důvodu výstavby dálničního přivaděče byla odkloněna trasa autobusové linky č. 51 ze Slovan do Koterova přes Nepomuckou třídu a Barvínkovou ulici

29. 6. 2003 - v podvečer jela s tramvajovými fandy na zkušební jízdu Křižíkova tramvaj evid. č. 18 a Astra evid.č. 303 po zprovoznění sadů 35, konalo se 104. výročí MHD v Plzni

30. 6. 2003 - ukončen provoz soupravy 2xT3 evid. č. 107 (II)+108 (II) /ex Most č. 217+262/

9. 7. 2003 - u nástupního ostrůvku U Práce ve směru na Bory instalován pomníček obětem tragické automobilové nehody

13. 7. 2003 - zprovozněna i nová společná zastávka linek č. 1, 2 a 4 v sadech Pětatřicátníků

14. 7. 2003 - oprava zastávkového zálivu v Husově ulici před CAN po dobu 14 dnů, posunuta zastávka o 100 metrů zpět

6. 8. 2003 - město Plzeň mohlo získat z evropského projektu Civitas II peníze na trolejbusové tratě na Vinice a Borská pole do roku 2007 na ekologickou dopravu (až 50 milionů eur), Plzeň byla vybrána jako pilotní město, z důvodu omezujících podmínek radnice 23. 10. 2003 projekt odmítla

9. - 17. 8. 2003 - v Plzni byl testován NP žlutomodrý kloubový autobus Karosa Renault City Bus DSZO o délce 18 metrů na lince č. 30

16. - 24. 8. 2003 - probíhala výluka na tramvajové lince č. 2 při rekonstrukci kolejiště u výstaviště, v úseku Skvrňany-Výstaviště nasazeny KT8D5, od Palackého třídy jezdily na Světovar normální soupravy

23. 8. 2003 - autobusy linky č. 55 zajíždí do nového sídliště v Tlučné, Na Čampuli

2. 9. 2003 - výjezd trolejbusu Škoda 21 TrACI evid. č. 493

3. 9. 2003 - výjezd trolejbusu Škoda 21 TrACI evid. č. 494

4. 9. 2003 - výjezd trolejbusu Škoda 21 TrACI evid. č. 495

13. 9. 2003 - na tramvajové lince č. 1 v provozu nová zastávka LF, Lidická a zároveň zrušena zastávka Ve Vilách

17. 9. 2003 - výjezd tramvaje T3R.P analog evid. č. 261 po rekonstrukci

20. 9. 2003 - několik trolejbusových a autobusových zastávek "na znamení" se vrátilo do režimu stálé (Stadion Lokomotivy č. 12, Malostranská č. 13 a 22, Škoda, Gigant č. 14, Bory, NVÚ č. 21 a 32)

25. 9. 2003 - představen ve světové premiéře ve Škodě Electric nový NP trolejbus Škoda 24 Tr Irisbus, už 22. září se uskutečnila zkušební jízda v Doudlevcích pod evid. č. 999 II. obsazení

25. 9. 2003 - PMDP získaly novou měnírnu elektrického proudu na Denisově nábřeží za 100 milionů Kč

8. 10. 2003 - vyřazen autobus Karosa B 731.40 evid. č. 388 (provoz do 25. 7.)

říjen 2003 - sešrotovány T3 evid. č. 189 a 199

10. 11. 2003 - PMDP převzaly dva NP autobusy Solaris Urbino 15 II evid. č. 484 a 485 dodané 6. 11.

12. 11. 2003 - na CAN oficiální prezentace autobusů SOR BN12 (městský) a SOR 12C (meziměstský)

13. 11. 2003 - prodlouženy ranní školní spoje linky C z konečné Vinice do zastávky linky č. 30 Studentská, Komenského

15. 11. 2003 - pokládala se poslední vrstva asfaltu do kolejiště v sadech Pětatřicátníků

14. 11. 2003 - zlikvidováno provizorní trolejbusové vedení na Masarykově třídě mezi Těšínskou ulicí a Pietasem

24. 11. 2003 - autobusová linka č. 51 se vrátila z Nepomucké třídy do ulice U Seřadiště, byla zřízena obousměrně nová zastávka Barvínková

29. 11. 2003 - zrušena provizorní panelová zastávka v Prešovské ulici

11. 2003 - sešrotována T3 evid. č. 108(II) /ex Most č. 262/

2. 12. 2003 - ŠT představila největší v ČR vyrobenou NP velkokapacitní pětičlánkovou tramvaj typu Škoda 05T Vektra evid. č. 112

15. 12. 2003 - prodloužena autobusová linka T do nového obratiště "Na Švábinách"

15. 12. 2003 - vyřazen autobus Karosa B 732.40 evid. č. 398 (provoz do 22. 3.)

27. 12. 2003 - uskutečnil T-B-C u příležitosti 25. narozenin jejího člena pana Michala Kouby, jízdu pro fandy po trolejbusových linkách i mimo ně (hlavně po lince č. 30) trolejbusem Škoda 21 TrACI evid. č. 484 s dieselagregátem

rok 2003 - zahájeny modernizace trolejbusů na typ Škoda 14 TrM s novými skelety (evid. č. 403, 404, 405, 407, 409, 411, 417, 444, 448)

konec 2003 - instalováno po Plzni celkem 51 prodejních automatů na jízdenky švédské firmy Cale, které od roku 2004 nabízely i jednodenní jízdenky

Jednotlivé etapy rekonstrukce kolejiště v sadech Pětatřicátníků:
1. etapa: 3. 3. - 13. 4. 2003: Linka č. 1: Bolevec - Palackého - Slovany, linka č. 2 nezměněna, linka č. 4: Bory - U Zvonu - Solní - Košutka
2. etapa: 14. 4. - 4. 5. 2003: Linka č. 1/4: Slovany - Bolevec - Palackého - Bory - Slovany (okružní), Linka č. 2/4: Světovar - Košutka - Skvrňany - Bory - Světovar (okružní), linka č. 4: Bory - U Zvonu - Solní - Košutka - Palackého - Bory
2./3. etapa: 3. - 4. 05. 2003: probíhala úplná výluka tramvají v centru, linka č. 1 : Slovany - U Zvonu, linka č. 2: Světovar - U Zvonu, linka č. 2/4: NAD Bolevec - nám. Republiky - Zvon - Mrakodrap - U Práce - Vejprnická - Skvrňany a zpět (standardní autobusy PMDP), linka č. 4: NAD Košutka - nám. Republiky - Zvon - Mrakodrap - U Práce - Bory a zpět (jezdilo 13 kloubových autobusů z Prahy)
3. etapa: 5. - 25. 5. 2003: Linka č. 1X : U hlavní pošty - Bolevec a zpět (kyvadlový provoz souprav T3PX), linka č. 1/4: Bory - Slovany - Palackého - Bory, linka č. 2: Světovar - Skvrňany, zpět Skvrňany - sady Pětatřicátníků - Světovar, linka č. 4*: Bory - U Zvonu - Palackého - Bory, linka č. 4**: U hlavní pošty - Košutka a zpět (kyvadlový provoz KT8D5)
4. etapa: 26. 5. - 28. 6. 2003: Linka č. 1: Slovany - Bolevec (obvyklá trasa), Linka č. 2: Světovar - Skvrňany - sady Pětatřicátníků - Prešovská - Světovar, linka č. 4*: Košutka - sady Pětatřicátníků - Prešovská - U Zvonu - Košutka, linka č. 4**: Bory - U Práce a zpět (kyvadlový provoz KT8D5)
5. etapa: od 29. 6. 2003: linky jezdily už v dnešních trasách, byla v provozu už nová zastávka linky č. 4 v sadech Pětatřicátníků, linky č. 1 a 4 měly ještě v opačném směru provizorní zastávku na panelech proti hlavní poště, linka č. 2 měla též provizorní zastávku v Prešovské ulici na panelech


10 let

1. 1. 2008 - zvýšení cen předplatných jízdenek: roční (380 dní) 3460 Kč, půlroční (190 dní) 2000 Kč, zlevněné roční 1730 Kč, půlroční 1000 Kč, pro seniory zlevněná Plzeňská karta za 80 Kč (muži od 62 let, ženy 60 let)

8. 1. 2008 - zrušena autobusová linka č. 56 do Chotíkova

18. 2. 2008 - 3. VP KT8D5 evid. č. 291

27. 2. - 22. 4. 2008 - do PMDP opět zapůjčen k testování žlutý autobus na stlačený zemní plyn Tedom Kronos 123 G

16. 3. 2008 - zprovozněna nová autobusová zastávka Slovanská alej pro linky č. 22, 51 a N2

22. 3. 2008 - v provozu s cestujícími kloubová KT8D5R.N2P evid. č. 292

24. 3. 2008 - vyřazena souprava 2xT3 evid. č. 174+178

27. 3. 2008 - slavnostně představena v točce U Zvonu první T3R.PLF evid. č. 315 ve spojení s T3R.P analog evid. č. 264, v pravidelném provozu pak v soupravě evid. č. 315+286

březen 2008 - vyřazena T3 evid.č. 182

1. 4. 2008 - zaveden rozšířený prodej jízdenek u řidiče ve všech prostředcích MHD

10. 4. 2008 - trolejbusy Škoda 14 Tr08/6 evid. č. 425 a 426 odprodány do Ruse

21. 4. 2008 - začala výluka na Americké třídě z důvodu rozsáhlé rekonstrukce mezi zastávkami U Práce a Mrakodrap, zavedena posilová trolejbusová linka č. 17 a autobusová linka č. 19, změněny trolejbusové linky č. 10, 11, 12, 15 a 16, linka č. 14 zrušena, jinak jezdily autobusové linky č. 20, 33, 39, 40, 71, 72 a noční N1 - N3, v první etapě se rekonstruoval úsek od Anglického nábřeží ke křižovatce Martinská x Resslova (do 31. 7. 2008), poté až k Práci, přerušené trolejbusové linky č. 10, 11 a 17 jezdily po smyčce U Prazdroje-Anglické nábřeží-Muzeum-Hlavní nádraží ČD-Šumavská a měly jednu konečnou (Na Dlouhých, Ústřední hřbitov, Zábělská), přestupní stanice na tramvaje byly na Anglickém nábřeží, na Hlavním nádraží ČD a na náměstí Republiky, v trasách původních trolejbusových linek byly uznávány papírové jízdenky jako přestupné, cestující si je po přestupu označili na opačném konci, zastávka Mrakodrap byla zrušena, zastávka U Práce byla přesunuta před křižovatku do Tylovy ulice, zdržení některých spojů na určitých úsecích bylo až 10 minut

Trasy linek: č. 10: Doubravka, Na Dlouhých-U Prazdroje-Anglické nábřeží-Muzeum-Hlavní nádraží ČD-Šumavská-Doubravka, Na Dlouhých,
č. 11: Ústřední hřbitov-U Prazdroje-Anglické nábřeží-Muzeum-Hlavní nádraží ČD-Šumavská-Ústřední hřbitov,
č. 12: Letkov-Božkov-Hlavní nádraží ČD-Muzeum-Smetanovy sady-Husova-CAN Husova- Tylova-náměstí Republiky-U Zvonu-Anglické nábřeží-Muzeum-Hlavní nádraží ČD-Božkov-Letkov (trolejbusy s dieselagregátem),
č. 13: v centru vedena mezi Hlavním nádražím a Prokopovou ulicí kolem Muzea a Goethovou ulicí,
č. 15: Bory Heyrovského-FN Bory-Koperníkova-CAN Husova-Nová Hospoda, zpět Tylovou do Koperníkovy a na Bory,
č. 16: Bory Heyrovského-Doudlevce-Prokopova-Goethova-Muzeum-Hlavní nádraží ČD-Šumavská-Těšínská-Doubravka, Zábělská,
č. 17: Doubravka, Zábělská-Těšínská-U Prazdroje-Anglické nábřeží-Muzeum-Hlavní nádraží ČD-Šumavská-Doubravka, Zábělská,
a-19: CAN Husova-Tylova-Klatovská-Prešovská-náměstí Republiky-U Zvonu-Sirková-Hlavní nádraží ČD a zpět Muzeum-Smetanovy sady-CAN Husova, první den výluky nasazeny SU15 a SU18, další den už 12 metrové vozy,
a-20: z Bílé Hory odklonem přes náměstí Republiky do Kopeckého sadů a Husovou ulicí, ve směru od Radčic do Tylovy, Klatovské na náměstí Republiky,
a-33: z Košutky do Kopeckého sadů a Husovy ulice, spoje ukončené u Muzea vedeny z náměstí Republiky, Zbrojnickou a Pražskou ulicí a Anglické nábřeží, z Křimic odkloněna do Tylovy, Klatovské a přes náměstí Republiky,
a-39: obousměrně v centru jezdila do ulice Otýlie Beníškové, přes náměstí Republiky, Františkánskou ulicí do Kopeckého sadů kolem Muzea na Anglické nábřeží,
a-40: spoje k Muzeu jezdily z náměstí Republiky Zbrojnickou a Pražskou ulicí a přes Anglické nábřeží,
a-71: do Kaznějovské se jezdilo od Zvonu odklonem přes Anglické nábřeží, Smetanovy sady a sady35, ke Zvonu pak ulicí Otýlie Beníškové na náměstí Republiky a Zbrojnickou ulicí,
a-72: na Bory se od Zvonu jezdilo přes Anglické nábřeží, Smetanovy sady a Husovu ulici, zpět pak Husovou ulicí, Klatovskou třídou, přes náměstí Republiky a Zbrojnickou ulici, noční linky:
N1: ve směru na Bory po trase Americká-Anglické nábřeží-Kopeckého sady-Smetanovy sady-Husova-Koperníkova, zpět Koperníkova- Tylova-Klatovská-Prešovská-Františkánská-Kopeckého sady-Anglické nábřeží-Americká,
N2: ve směru CAN po trase Americká-Anglické nábřeží-Kopeckého sady-Smetanovy sady-Husova, zpět pak po trase Tylova-Klatovská-Prešovská- Františkánská-Kopeckého sady-Anglické nábřeží-Americká,
N3: ve směru do sadů Pětatřicátníků po trase Americká-Anglické nábřeží-Kopeckého sady-Smetanovy sady-Klatovská, zpět po trase Prešovská-Františkánská-Kopeckého sady-Anglické nábřeží-Americká

24. 4. 2008 - v provozu nová souprava T3R.PLF+T3R.P analog evid. č. 316+287

26. 4. 2008 - zrušeny páteční spoje linky a-72 z Bor k rondelu na Karlovarské třídě, zároveň linka č. 55 v Tlučné nejprve zajela do sídliště Čampule, poté na konečnou v Tlučné a zpět už se vracela do Plzně

duben 2008 - na zastávkových jízdních řádech jsou vyznačeny jízdní doby mezi stanicemi

duben 2008 - začala rekonstrukce Lidické a Plaské třídy včetně zastávek U Gery, Mozartova, Majakovského a Studentská

duben 2008 - vyřazena T3 evid. č. 183

7. 5. 2008 - v provozu rekonstruovaný oranžový pracovní vůz a kolejový brus T3R.P analog evid. č. 175

10. 5. 2008 - prodloužena linka a-34 až do Třemošné

17. - 18. a 24. - 25. 5. 2008 - o těchto víkendech probíhala výměna kolejiště na přejezdu v křižovatce u Severky, na lince č. 4 jezdily z Bor k Severce (tam instalován přejezd Californien) nasazeny vozy KT8D5 a KT8D5R.N2P, ze zastávky Severka na konečnou Košutka pendloval jeden vůz KT8D5R.N2P evid. č. 297 nebo 293

23. 5. 2008 - dodány kloubové NP autobusy Solaris Urbino 18 III evid. č. 522, 523, 524

24. 5. 2008 - na oslavu 30. narozenin administrátora webových stránek Plzeňské tramvaje Jana Šlehofera byla pro fandy dopravy vypravena historická T1 evid. č. 121, se kterou se projela velká část plzeňské tramvajové sítě

28. 5. 2008 - v provozu kloubové NP autobusy Solaris Urbino 18 III evid. č. 522 - 524

4. 6. 2008 - v provozu nová souprava T3R.PLF+T3R.P analog evid. č. 317+233

6. 6. 2008 - rozebírala se vyřazená souprava 2xT3 evid. č. 200+179

10. 6. 2008 - v provozu kloubový NP autobus Solaris Urbino 18 III evid. č. 525

12. 6. 2008 - spoje linky a-41 směřující na Borská pole v oblasti náměstí Emila Škody, už nebyly vedeny Tylovou ulicí kolem závodu Škoda, ale od CAN Husovou ulicí na Husovo náměstí a dále do Korandovy ulice

16. 6. 2008 - dodán autobus Irisbus Citelis PSO9D1 evid. č. 527

20. 6. 2008 - v provozu nová souprava T3R.PLF+T3R.P analog evid. č. 318+234

22. 6. 2008 - vyřazený trolejbus Škoda 14 Tr08/6 evid. č. 432 se stal muzejním vozem Škoda Bus klubu ve Strašicích

24. 6. 2008 - proběhla jednohodinová stávka řidičů tramvají od 13 hodin, místo tramvají nasazeny autobusy Solaris Urbino 15 a Solaris Urbino 18

24. 6. 2008 - v provozu autobus Irisbus Citelis PSO9D1 evid. č. 527

24. 6. 2008 - dodán bílý mikrobus pro invalidy firmy MAVE CiBus Ena MAXI Z evid. č. 526

26. 6. 2008 - v provozu autobus Irisbus Citelis PSO9D1 evid. č. 528

28. 6. 2008 - na lince č. 2 už nejezdí Astry, zůstávají pouze na lince č. 1

červen 2008 - zlikvidován 1. prototyp Astry evid. č. 300 a trolejbusy Škoda 14 Tr08/6 evid. č. 422, 423, 427 a 428

3. 7. 2008 - v provozu nová souprava T3R.PLF+T3R.P analog evid. č. 319+254

3. 7. 2008 - v provozu s cestujícími kloubová KT8D5R.N2P evid. č. 299

7. 7. 2008 - vyřazena souprava 2xT3 evid. č. 180+181

24. 7. 2008 - v provozu trolejbus Škoda 24 Tr Citelis 1B evid. č. 513

28. 7. 2008 - v provozu nová souprava T3R.PLF+T3R.P analog evid. č. 320+255

31. 7. 2008 - v provozu trolejbus Škoda 24 Tr Citelis 1B evid. č. 514

30. 8. 2008 - v provozu trolejbus Škoda 24Tr Citelis 1B evid. č. 515

srpen 2008 - do konce měsíce (od října 2007) jezdil na linkách a-71 a a-72 pro postižené osoby tmavě červený mikrobus Mave CiBus Ena X, vyrobený na podvozku Fiatu Ducato pod testovacím číslem 301

1. 9. 2008 - opět vedeny páteční spoje linky a-72 z Bor přes U Zvonu k rondelu na Karlovarské třídě

17. 9. 2008 - v provozu nová souprava T3R.PLF+T3R.P analog evid. č. 321+235

9. 10. 2008 - v provozu trolejbus Škoda 24 Tr Citelis 1B evid. č. 516

13. 10. 2008 - vyřazen trolejbus Škoda 14 TrM evid. č. 436

21. 10. 2008 - zahájen zkušební provoz bez cestujících soupravy T3R.SLF+T3M evid. č. 202(II)+223 (později s 214), vůz evid. č. 202 (II) měl elektrickou výzbroj Škoda-Ganz

11. - 17. 11. 2008 - na testování v tmavě šedé metalíze Irisbus Crossway LF 12M evid. č. 300 (II)

12. 11. 2008 - dodány kloubové NP autobusy Solaris Urbino 18 III evid. č. 529 a 530

19. 11. 2008 - v provozu kloubové NP autobusy Solaris Urbino 18 III evid. č. 529 a 530

21. 11. 2008 - v provozu nová souprava T3R.PLF+T3R.P analog evid. č. 322+236

1. 12. 2008 - od linky a-32 byly odděleny spoje z Bor přes Černice na Slovany a převedeny na nově vzniklou linku a-23

19. 12. 2008 - vyřazeny NP autobusy Škoda 21Ab evid. č. 465 až 470

22. 12. 2008 - ukončena rekonstrukce Americké třídy a návrat k normálnímu provozu

22. 12. 2008 - vyřazen autobus Karosa B 732.20 evid. č. 367 (II) také trolejbus Škoda 14 Tr08/6 evid. č. 420

rok 2008 - vyřazen trolejbus Škoda 14 TrM evid. č. 426

rok 2008 - vyřazen pracovní vůz - kolejový brus evid. č. 100 (ex Praha č. 6346)


5 let

1. 1. 2013 - údržbu vozů PMDP převzala firma Bammer Trade, a. s., i s původními zaměstnanci údržby PMDP v pronajatých prostorech

3. 1. 2013 - otevřena nová zastávka na znamení linky a-24 Plzeň, Nad Zátiším

3. 1. 2013 - převoz vyřazené tramvaje T3 evid. č. 195 z vozovny do Muzea ve Strašicích

3. 1. 2013 - výjezd s cestujícími soupravy VarioLFR.S evid. č. 348+349

7. 1. 2013 - muzejní vůz T3 evid. č. 195 po složení v Muzeu ve Strašicích umístěn na kolej v hangáru

10. 1. - 31. 5. 2013 - probíhala uzavírka Mohylové a Masarykovy ulice, pro a-28 byla zrušena zastávka IV. poliklinika v Mohylové ulici a zastávka Habrmannovo náměstí přeložena do Zábělské, obousměrně se jezdilo Staniční ulicí do Zábělské, linka a-30 byla z Masarykovy a Mohylové ulice přeložena do Staniční a Těšínské, zastávka ulice Družby byla přesunuta do Staniční ulice

12. 1. 2013 - na trolejbusové trati č. 13 probíhala montáž nových trolejí, převěsů a nových DELTA závěsů na troleji (umožňují vyšší rychlost) v obou směrech od náměstí Milady Horákové ke stanici Čechurov, rozcestí v celkové délce asi 1700 metrů, dále do Černic se trolejové vedení neměnilo, práce probíhaly po etapách, často v noci a o víkendech / k zastávce U Školky, k ulici Za Vodárnou, k zastávce U Kasáren, k zastávce Bručná a k zastávce Čechurov, rozcestí - v průběhu března se na náměstí Milady Horákové instalovaly přijímače systému VETRA pro výhybky Elektroline umožňující vyšší průjezdnou rychlost, instalovalo se i nové pětinásobné křížení trolejbusových a tramvajových trolejí

14. 1. 2013 - po dobu osmi týdnů probíhala uzavírka křižovatky Lábkova x Vojanova, autobusy linky č. 24 nezajížděly na konečnou Zadní Skvrňany, ale pokračovaly ulicí Terezie Brzkové ke konečné linky č. 2

19. 1. 2013 - linkou a-53 znovu zavedena obsluha zastávky u areálu bývalé Škody Ejpovice, která nyní nese název "Dýšina, Škoda Engineering"

1. 2. 2013 - poprvé na zkušební jízdě souprava VarioLFR.S evid. č. 350+351

2. 2. 2013 - poprvé s cestujícími jako sólo VarioLFR.S evid. č. 350 a 351

4. 2. 2013 - poprvé s cestujícími souprava VarioLFR.S evid. č. 350+351

7. 2. 2013 - poprvé s cestujícími jako sólo na polonoční jedničce VarioLF plus evid. č. 354

8. 2. 2013 - poprvé na zkušební jízdě souprava VarioLFR.S evid. č. 352+353

14. a 15. 2. 2013 - od křižovatky Rokycanská x Hřbitovní x Vyhlídková až k točce Ústřední hřbitov v délce 420 metrů se měnily troleje, ve směru z centra byly použity DELTA závěsy, v opačném směru klasické pružné úchyty

15. 2. 2013 - poprvé s cestujícími jako sólo na polonoční lince č. 1 VarioLFR.S evid. č. 352 a 353

15. 2. 2013 - vyřazeny autobusy Karosa B 731.1653 evid. č. 407, Karosa B 732.1654 evid. č. 412, 415, 418, 420, 426

27. 2. 2013 - ve vozovně Slovany složeno VarioLF plus evid. č. 355

7. 3. 2013 - úředně vyřazena souprava T3M evid. č. 209+210 /v provozu do 9. 11. 2012/

14. 3. 2013 - obnoven provoz linky a-24 Lábkovou ulicí na konečnou Zadní Skvrňany

polovina března 2013 - kolejiště U Zvonu bylo v některých místech v zoufalém stavu, byly odkryty koleje za zastávkou Anglické nábřeží, Pražská ve směru k náměstí Republiky a vyměněny

18. 3. - 28. 4. 2013 - probíhala rekonstrukce zastávkového zálivu CAN, Tylova ve směru do centra, zastávka byla posunuta o 50 metrů zpět, chodník byl rozšířen o šířku původního zálivu

30. 3. 2013 - plánovaná výluka tramvajové dopravy na linkách č. 1 a 2, kde linky jezdily z Bolevce/Skvrňan do sadů Pětatřicátníků a otáčely se přes Palackého náměstí a Palackého ulici, probíhaly práce na tramvajové trati v lokalitě U Zvonu, kde se měnila rozjezdová výhybka obratiště, mezi sady Pětatřicátníků a Slovany/Světovar jezdila NAD 1A a 2A, na linku č. 1 byla nasazena Varia, na linku č. 2 Astry, na 1A krátké autobusy a na 2A vozy SU 15 a SU 18, trolejbusy na lince č. 13 jezdily na dieselagregát mezi stanicemi U Školky a Doudlevce ETZ, pracovalo se na trolejích na křižovatkách Mostní x Zborovská a Malostranská x Slovanská x náměstí Milady Horákové a rozjezdové trolejbusové výhybce na Slovanech

30. 3. - 19. 4. 2013 - v mázhausu plzeňské radnice probíhala výstava Plzeň jede s Evropou, organizátorem byly SPVD a sdružení Plzeňsko na kole, 30 panelů zaměřených na MHD, železniční, autobusovou a cyklistickou dopravu včetně pěší turistiky nabídlo návštěvníkům hodně zajímavých informací, vernisáž byla překvapivě až 2. dubna

1. 4. - 24. 7. 2013 - vzhledem k uzavírce Prokopovy ulice jezdila linka a-35 Americkou, Sirkovou, U Prazdroje a Šumavskou ulicí k Hlavnímu nádraží a zpět pokračovala Americkou ulicí, trolejbusové linky č. 10, 13, 14 a také linky č. 11, 12, 15, 16, 17 a 18 jedoucí z/do vozovny byly odkloněny do ulice U Trati, linky č. 10 a 14 jely po trase U Trati - Mikulášská - Hlavní nádraží ČD, Americká /průjezdná konečná/ - Goethova - Anglické nábřeží - Hlavní nádraží ČD, U Ježíška - U Trati, linka č. 13 ve směru Doubravka po trase U Trati - Mikulášská - Hlavní nádraží ČD, Šumavská - Šumavská - Gambrinus a v opačném směru Gambrinus - U Prazdroje - Hlavní nádraží ČD, U Ježíška - U Trati, linka č. 12 jela z vozovny manipulačně přes most Milénia, Koterovskou, Barrandovou a Mikulášskou ulicí do Americké, otočila se na kruhovém objezdu u Mrakodrapu a od Hlavního nádraží ČD, Americká nabírala cestující ve směru do Božkova, linka tak měla dvoukilometrovou zajížďku navíc, při zajíždění do vozovny se opakovalo totéž, výměna železničních mostů si vyžádala i NAD za vlaky na klatovské trati mezi stanicemi Plzeň, hlavní nádraží a Plzeň-zastávka

2. - 3. 4. 2013 - Prokopova ulice byla uzavřena pro veškerou dopravu a odstraňovaly se troleje pod železničními mosty

4. 4. 2013 - první den provozu s cestujícími zeleného hybridního autobusu Škoda H 12 na odpoledním šejdru a-33

6. 4. 2013 - odstraňovaly se železniční mosty nad Prokopovou ulicí, byl uzavřen most Milénia od Doudlevecké ke Koterovské ulici, jezdilo se spodní komunikací se zastávkou Hlavní nádraží ČD, U Ježíška okruhem přes Hlavní nádraží ČD, Americká a Mrakodrap, dále Klatovskou a částí ulice U Trati od Belánky jezdily trolejbusy na dieselagregát, uzavřena byla i polovina křižovatky U Trati x Doudlevecká x Prokopova blíže k mostům

6. 4. 2013 - probíhal DOD od 10 do 15 hodin na dispečinku PMDP na Denisově nábřeží 12

9. a 10. 4. 2013 - v Parkhotelu na Borech se uskutečnil 2. ročník mezinárodní konference Chytrá a zdravá městská veřejná doprava, proneseno 24 přednášek ve čtyřech tematických blocích, zúčastnilo se přes 300 posluchačů z 10 států, první den se delegátům nabídlo svezení trolejbusem Škoda 27 Tr Solaris evid. č. 530 do plzeňského pivovaru s pohoštěním a kulturním programem v restauraci Na Spilce, nebo z konečné Bory svezení historickými tramvajemi T1 evid. č. 121, T2R evid. č. 133 k Hlavnímu nádraží ČD, Sirková, odkud došli do pivovaru pěšky, druhý den se mohli účastníci svézt historickým trolejbusem Škoda 9 TrHT26 evid. č. 323 po trase Bory, Heyrovského - centrum - Nová Hospoda a zpět přes Doudlevce a Tyršův most a poprvé i muzejním autobusem Škoda 706 RTO MTZ evid. č. 51, k návštěvě Bohemia Sektu ve Starém Plzenci se mohli svézt autobusem SOR NB 12 evid. č. 555, zelený hybridní autobus Škoda H 12 evid. č. 300 byl vystaven před Parkhotelem

10. 4. - 31. 5. 2013 - z důvodu opravy zastávkového zálivu u IV. polikliniky ve směru do centra byla posunuta zastávka linek č. 16, 17, 29, N3 a N6 o 40 metrů dopředu k ulici V Homolkách

13. - 14. 4. 2013 - o tomto víkendu probíhala výměna obou křížů borské trati u synagogy, linka č. 4 jezdila z Bor do Prešovské a přes náměstí Republiky, U Zvonu, Pražskou a Solní na Košutku mimo sady Pětatřicátníků, v opačném směru pak přes Palackého ulici k synagoze

16. 4. 2013 - výjezd s cestujícími nové soupravy VarioLF plus evid. č. 354+355

17. 4. - 9. 6. 2013 - ve směru do centra byla zastávka v Těšínské ulici posunuta o 100 metrů dopředu pro linky č. 15, 16 a 17 z důvodu opravy zálivu

18. a 19. 4. 2013 - uzavřena Cukrovarská ulice ve směru od Doudlevecké k vozovně, pokládal se asfaltový povrch a trolejbusy zajížděly do vozovny Černickou ulicí

22. 4. 2013 - od tohoto dne v týdnu probíhaly práce na oblouku proti hotelu U Zvonu ve směru k náměstí Republiky

28. 4. 2013 - dokončena výměna trolejí a DELTA úchytů na Nepomucké ulici mezi zastávkami U Kasáren a Čechurov, rozcestí

29. 4. 2013 - v provozu rekonstruovaná trolejbusová zastávka linek č. 11 a 12 CAN Tylova

29. 4. 2013 - otevřena pro dopravu komunikace po rekonstrukci Chrástecké ulice

30. 4. 2013 - poprvé vypraveno všech 23 tramvají VarioLFR.S a VarioLF plus

duben 2013 - na skla a dveře vozidel PMDP lepeny průsvitné informační samolepky (červené, zelené a bílé orámované)

2. 5. - 9. 9. 2013 - oprava zastávky Těšínská ve směru Doubravka, na linky č. 15, 16 a 17 se nastupovalo na betonových panelech umístěných 50 metrů vpředu

2. 5. 2013 - na lince a-51 ve Starém Plzenci nebyla v provozu konečná Starý Plzenec, vilová čtvrť, ve směru od Plzně ukončen provoz ve stanici Starý Plzenec, "Nad tratí" v Radyňské ulici a pokračovalo se do zastávky Starý Plzenec, železniční stanice, ve směru z Plzně měl ještě zastávku v ulici kpt. Jaroše

4. 5. 2013 - v rámci oslav Slavností svobody se cestující mohli svézt v tomto roce poprvé historickými vozy Křižík/Brožík evid. č. 18, T1 evid. č. 121, která jezdila z Palackého ulice na Bory a dále k Mikulášskému náměstí a zpět do Palackého, Škoda 9 TrHT26 evid. č. 323 po trase Goethova - Anglické nábřeží - Sirková - Mikulášská - U Trati - Doudlevecká - Průmyslová - Tyršův most - Doudlevce - Goethova a poprvé Škoda 706 RTO MTZ evid. č. 51 na trase z Goethovy na náměstí Republiky, do sadů Pětatřicátníků, přes Chodské náměstí a Tyršův most do Doudlevec , U Trati a přes Americkou do Goethovy

5. - 6. 5. 2013 - odkloněny linky č. 15 a 16, linka č. 15 druhý den jezdila ulicí U Trati na dieselagregát směrem k Belánce a Borské ulici, nejela po horní části mostu Milénia ke Koterovské, ale spodem, kde byla zřízena zastávka Hlavní nádraží ČD, U Ježíška a pak zatočila doleva přímo do Mikulášské

11. 5. 2013 - skončila výluka v Mohylové ulici, linky a-28 a a-30 už jezdily ve svých trasách, z důvodu opravy zastávkového zálivu IV. poliklinika ve směru do centra zastavovaly autobusy linky č. 30 v Mohylové ulici za křižovatkou s Železničářskou ulicí

11. 5. 2013 - u příležitosti kulatých narozenin fandy městské dopravy pana Františka V. byla vypravena historická tramvaj T2R evid. č. 133 na narozeninovou jízdu po celé tramvajové síti, bohatě vyzdobeným vozem s podávaným výborným občerstvením se svezlo mnoho přátel a kolegů z práce

12. 5. 2013 - do vozovny Slovany byla přivezena na testování kloubová nízkopodlažní obousměrná tramvaj Škoda 26T HU3 pro maďarské město Miskolc, testy měly trvat na plzeňských tratích zhruba měsíc

13. 5. - 20. 6. 2013 - opravovala se ulice Edvarda Beneše mezi křižovatkou s Adelovou a Heyrovského ulicí, probíhalo frézování a asfaltování vozovky, o víkendech 8. - 9. 6. a 15. - 16. 6. jezdily na t-16 trolejbusy na dieselagregát, znemožněn byl provoz automobilů ze směru Tyršův most k FN Bory, od křižovatky s Heyrovského ulicí vozidla jezdila přes borské sídliště

14.-15. 5. 2013 - v noci projela poprvé tramvaj Škoda 26T HU3 testovacího čísla 118 pro Miskolc celou síť PMDP

18. 5. 2013 - zkušební jízdy Škoda 26T HU3 evid. č. 118 pro Miskolc proběhly od 10 hodin dopoledne až do 3. hodiny noční v neděli 19. 05., poté opět od 8 do 15 hodin

20. 5. 2013 - začala výměna kolejnic ve velkém oblouku na konečné linky č. 2 Světovar, přes dva týdny jezdily tramvaje malým obloukem

24. 5. 2013 - v rámci Muzejní noci, resp. Noci kostelů, byla v 19.00 ze Slovan vypravena historická T2R evid. č. 133 jako X na trasu Palackého ulice, Mikulášské náměstí přes Sladkovského zpět do Palackého ulice a na Světovar, kde provoz skončil ve 20.15 hodin

8. - 9. 6. 2013 - o tomto víkendu se instaloval levý trolejový oblouk ze Šumavské do ulice U Prazdroje pro budoucí trolejbusovou linku č. 12 při výluce Wilsonova mostu

1. 6. 2013 - zprovozněn zastávkový záliv z litého betonu v zastávce IV. poliklinika ve směru do centra

10. 6. 2013 - ukončena rekonstrukce obou zastávek Těšínská ve směru do centra i z centra

12.-16. 6. 2013 - v Plzni se konal už 17. ročník Mezinárodního folklorního festivalu CIOFE, o dopravu účastníků se staraly hlavně historické autobusy ŠKODA-BUS-KLUBU, dne 14. 06. byl objednán historický trolejbus Škoda 9 TrHT26 evid. č. 323, který odvezl účinkující ve Smetanových sadech ze zastávky Goethova na konečnou stanici linky č. 15 Borská pole, Teslova k ubytování v hotelu IBIS

15.-16. 6. 2013 - uskutečnil se Historický víkend s jízdami historických tramvají Křižík/Brožík evid. č. 18, T1 evid. č. 121 a trolejbusu Škoda 9 TrHT26 evid. č. 323 a autobusu Škoda 706 RTO MTZ evid. č. 51, historický trolejbus evid. č. 323 byl tak prvním vozem, který projížděl nově nedávno instalovaným trolejovým obloukem ze Šumavské ulice vlevo do ulice U Prazdroje, vůz T1 jezdil z Palackého ulice na Bory a na Mikulášské náměstí a zpět, trolejbus od Muzea do Skvrňan ke Škodě VII. brána, přes Americkou, Šumavskou, U Prazdroje, Anglické nábřeží k Muzeu, červený autobus pak na Bílou Horu a zpět

19. 6. 2013 - společnost Elektroline pracovala na montáži izolačních desek pod novými mosty v Prokopově ulici

22.-23. 6. 2013 - na tramvajových linkách č. 1 a 2 probíhala o tomto víkendu výluka z důvodu výměny obou rozjezdových výhybek v Solní ulici u hlavní pošty s nainstalovaným novým ovládacím systémem VETRA, linky č. 1 a 2 se z Bolevce/Skvrňan otáčely v sadech Pětatřicátníků blokově přes Palackého ulici, autobusy NAD 1A a 2A musely vzhledem k uzavřené Solní ulici jezdit ze Slovan/Světovaru po Americké a končily v sadech Pětatřicátníků pod DJKT

24. 6. 2013 - po výměně výhybek v Solní ulici u hlavní pošty zavedeno dálkové ovládání výhybek VETRA

28. 6. 2013 - dodány tři autobusy typu SOR NB 12 evid. č. 556, 557, 558

30. 6. 2013 - jeden spoj linky N5 zajíždí do Města Touškova

1. 7. 2013 - z důvodu stavebních prací v Koperníkově ulici byla přeložena na měsíc zastávka linek č. 15, 16, 17, 18 a 72 o 120 metrů dopředu ke křižovatce s Plachého ulicí

1. 7. - 30. 9. 2013 - probíhala uzavírka propojení mezi Vejprnickou a Domažlickou ulicí, linka a-24 byla ukončena z Bor na Borských polích v Teslově ulici, provoz do Zadních Skvrňan byl přerušen z důvodu výstavby první etapy západního silničního okruhu

2. 7. 2013 - odstaveny z provozu autobusy Karosa B 732.1654 evid. č. 422, 423 a 424

3. 7. 2013 - v provozu autobus SOR NB 12 evid. č. 557

4. 7. 2013 - v provozu autobusy SOR NB 12 evid. č. 556 a 558

7. 7. 2013 - večer odvezena tramvaj Škoda 26T HU3 pro Miskolc z vozovny Slovany zpět do Škody Transportation

7. - 25. 7. 2013 - měnily se koleje ve velkém oblouku na konečné Skvrňany, jezdilo se vnitřním obloukem

8. 7. - 2. 8. 2013 - probíhala uzavírka křižovatky Koterovské návsi s ulicí Pod Chalupami, linka a- 51 vedena mezi Koterovem a Starým Plzencem po náhradní trase: zastávka "Koterov" v obratišti před mostem přes Úslavu /tam končila a-22/ pokračovala Barvínkovou ulicí, Píseckou k Olympii a přes Ostrou Hůrku do Starého Plzence ulicí Bezručovou a Žižkovou na Masarykovo náměstí a ulicí Husovou a Úslavskou na Malou Stranu, kde se otočila a zpět přes Masarykovo náměstí a Žižkovu ulici pokračovala ulicemi Jungmannovou a kpt. Jaroše do Starého Plzence, Nad tratí, dále pokračovala běžně na Masarykovo náměstí a odtud přes Ostrou Hůrku a okružní křižovatku s Nepomuckou v Černicích, Píseckou a Barvínkovou ulicí k obratišti před Úslavou u Koterova a dále na Slovany

8. 7. 2013 - noční výluka v Goethově a Kopeckého sadech - výměna trolejí linek t-13 a 14

10. 7. 2013 - naposled v provozu souprava T3M evid. č. 237+238

13. - 14. 7. 2013 - z důvodu stavebních prací v Koperníkově ulici jezdily trolejbusy linek č. 15 a 16 odklonem na dieselagregát přes Korandovu a Hálkovu ulici na most Ivana Magora Jirouse, ve směru do centra pak ulicemi Koperníkovou, Husovou a Klatovskou do Americké

15. 7. 2013 - začal pravidelný provoz zeleného hybridního autobusu Škoda H 12 evid. č. 300 převážně na lince č. 22, jde o prvý vůz s klimatizací salonu pro cestující, pro svou výšku nemůže jezdit na lince č. 26, neboť by se nevešel pod železniční viadukt poblíž stanice Plzeň - Valcha

17. 7. 2013 - asfaltovala se rozšířená Prokopova ulice

19. 7. 2013 - v Prokopově ulici nataženy nové převěsy

22. 7. 2013 - konec října 2013 - výstavba kanalizace v Prvomájové ulici v Křimicích, autobusy linek a-35 a 41 jezdily obousměrně z Chebské Žitnou ulicí na přeloženou konečnou zastávku linek a-35 a 41 ve Vochovské ulici 40 metrů před stávajícím obratištěm

24. 7. 2013 - poslední den odklonu trolejbusových linek po mostu Milénia, v Prokopově ulici v noci na 25. 05. byly nataženy troleje pod železničními mosty, šlo současně o poslední den provozu trolejbusů na Wilsonově mostu před jeho důkladnou rekonstrukcí

25. 7. 2013 - otevřela se Prokopova ulice, železniční mosty nad ní byly zrekonstruovány, navrátily se do ní linky č. 13 /na svou obvyklou trasu/ a č. 14 a linky z/do vozovny č. 11, 12, 15, 16, 17 a 18, linka č. 14 obsluhovala zastávku Goethova a pokračovala přes Anglické nábřeží, Sirkovou a Mikulášskou ulicí na zastávku Hlavní nádraží ČD, U Ježíška a dále ulicí U Trati do Doudlevecké, linky č. 11, 15, 16 a 17 byly odkloněny přes Anglické nábřeží a ulici U Prazdroje, linka č. 12 jela z Americké přes Anglické nábřeží a Sirkovou ulici do Mikulášské, kde byla za křižovatkou s ulicí U Trati zřízena provizorní zastávka Hlavní nádraží ČD, U Ježíška, ve směru z Božkova zatočila vpravo z Mikulášské do Šumavské a pokračovala novým levým obloukem do ulice U Prazdroje a přes Anglické nábřeží k Mrakodrapu - začala dlouhodobá výluka provozu Wilsonova mostu na Americké kvůli jeho kompletní rekonstrukci do května 2014, všechny trolejbusové linky /kromě č. 18/ byly vedeny přes Anglické nábřeží, na mostě se snesla vozovka až na klenbu, propojily se nové kabely z měníren PMDP a položily se nové desky na chodnících a dlažební kostky na vozovce, zastávka Anglické nábřeží se stala hlavním přestupním uzlem trolejbusových tratí, na zastávkách Hlavní nádraží ČD, Šumavská a Šumavská zastavovaly pouze jednosměrně trolejbusy linky č. 12 na Novou Hospodu

1. - 20. 8. 2013 - uzavřena ulice mezi mostem přes Úslavu a mostem přes železniční trať na České Budějovice: ukončena linka a-29 ve směru od Borských polí v Částkově ulici, spoje linky a-30 byly oboustranně odkloněny z Masarykovy ulice Rokycanskou ulicí na most Nad nádražím do Lobezské ulice /zastávky U Pietasu, U Astry a Rolnické náměstí byly zrušeny/, linka zastavovala v zastávce trolejbusů č. 11 a 15 Letná, v režimu na zavolání v pracovních dnech od 7.00 do 18.00 hodin fungovala přeprava soukromým dopravcem mezi zastávkami Lobzy, Pod Vrchem a Rolnickým náměstím

2. 8. 2013 - poslední den provozu soupravy T3M evid. č. 229+230

3. 8. 2013 - obnoven normální provoz linek č. 22 a 51 do Koterova a Starého Plzence

3. - 17. 8. 2013 - výluky z důvodu rekonstrukce kolejiště v Prešovské ulici /ta ukončena až 21. 8./ a na Klatovské třídě na těchto místech: měnily se BKV panely u křižovatky s Plachého ulicí, nad Chodským náměstím, dále před křižovatkou u náměstí Míru a opravovaly se vjezdové a výjezdové oblouky u konečné na Borech proti Kaplířově ulici, konstrukce kolejiště "esíčka" před konečnou byla uložena na VÚIS panelech, rovné části na betonových pražcích - linka č 1 Slovany - Anglické nábřeží/Pražská a zpět, linka č. 2 Světovar - Anglické nábřeží/Pražská a zpět, obě se otáčely na kolejovém trojúhelníku U Zvonu couváním, linka 1/2 Skvrňany - sady Pětatřicátníků - Bolevec a zpět odbavovala v zastávkách Jízdecká a Palackého u synagogy, linka č. 4 Košutka - sady Pětatřicátníků přes Palackého ulici a zpět, NAD 4A Bory - sady Pětatřicátníků a pokračuje po průtahu kolem Rychtářky na Anglické nábřeží/Pražská a zpět přes náměstí Republiky a Solní do sadů Pětatřicátníků a na Bory, přestupy na linky č. 1, 2 a 4A byly v zastávce Anglické nábřeží, na linky 1/2, č. 4 v zastávce Jízdecká nebo sadech Pětatčicátníků a 4A v sadech Pětatřicátníků na zastávce autobusů linky č. 41 ve směru Vinice, na Borech se vystupovalo a nastupovalo na linku 4A v obratišti ČSAD za konečnou stanicí linky č. 4, na linku č. 1 byly nasazeny Astry, na linku č. 2 KT8D5R-N2P nebo K3R-NT, na linku 4A pak SU 15 a SU 18, nástup na linky a-21 a a-73 byl na Klatovské v zálivu ČSAD, linky a-24, 26 a 36 u výjezdu z obratiště ČSAD za tramvajovou točnou, linka č. 30 zastavovala ve směru Borská pole v Kaplířově ulici v zálivu ČSAD, N1 z Nové Hospody U Borskéko parku 30 metrů za stávající zastávkou, při prodloužené výluce v Prešovské ulici mezi Solní ulicí a Anglickým nábřežím jezdila 18. - 21. 8. NAD 1/2, tramvaje nocovaly na konečných Košutka a Skvrňany, výjimečně se v nočních hodinách některé vozy kvůli nutné údržbě dostávaly couváním Solní a Pražskou ulicí ke Zvonu, kde se na trojúhelníku obrátily a pokračovaly už normálně do vozovny

6. 8. - 30. 9. 2013 - z důvodu uzavírky Zelenohorské ulice přeložena zastávka linky a-31 Zelenohorská do ulice Plzeňská cesta před dům č. 61 /ve směru Slovany/ a naproti pak ve směru Hradiště

8. 8. 2013 - vyřazené vozy T3M evid. č. 229 a 230 naloženy na trajler a odvezeny do DP v Liberci na náhradní díly

12. 8. 2013 - vzhledem ke stavebním pracím v Borské ulici byla přeložena zastávka Škoda V. brána linek č. 15, 17, 18 a 22 ve směru z centra o 70 metrů dopředu, ve směru do centra o 150 metrů zpět, bourala se původní V. brána a vybudoval se nový vstup do ŠT, zlepšil se přístup k Techmanii

16. 8. 2013 - odpoledne zkušební jízda po opravené tramvajové trati linky č. 4 na Klatovské třídě vozem KT8D5R.N2P evid. č. 298

17. 8. - 25. 9. 2013 - přeložena zastávka linky t-13 Na Dlouhých ve směru do centra o 25 metrů zpět kvůli rekonstrukci tepelné sítě

17. 8. 2013 - odklon linek t-15 a 16 kvůli asfaltování výkopu v Koperníkově ulici, dopoledne jezdily trolejbusy Koperníkovou ulicí přímo do Husovy a po Klatovské pokračovaly do Americké na dieselagregát, ve směru z centra jely Tylovou, Korandovou a Hálkovou ulicí na most I. M. Jirouse

18. 8. 2013 - zahájen provoz linky č. 4 po skončení výluky na Klatovské třídě

19. 8. - 26. 9. 2013 - oprava zastávkového zálivu Ulice Družby linek č. 16, 17, 29, 30, N3 a N6 ve směru z centra, zastávka posunuta o 70 metrů dopředu

22. 8. 2013 - zahájen běžný provoz linek č. 1 a 2 po ukončení výluky v Prešovské ulici

26. 8. 2013 - začala rekonstrukce Mohylové ulice, při asfaltování povrchu vozovky v průběhu září jezdily trolejbusy linky č. 13 až do konce měsíce na dieselagregát

26.-30. 8. 2013 - přeložena zastávka Bručná ve směru z centra linek č. 10, 13 a N2 o 20 metrů za zastávku, opravovala se vozovka v zastávce

27.-29. 8. 2013 - přeložena zastávka Bručná ve směru do centra kvůli opravě vozovky, zastávka posunuta před stálou

27. 8. 2013 - vzhledem k rekonstrukci kolejí manipulační tratě na původním betonovém podkladu typu "METRO" ve Slovanské aleji a uzavření přilehlé komunikace mezi vozovnou Slovany a Světovarem jezdily tramvaje linky č. 2 od 31. 8. 2013 po čtyři týdny do vozovny od Mikulášského náměstí po lince č. 1 Slovanskou třídou podle upraveného grafikonu /některé spoje nedojely až na Světovar a zatahovaly do vozovny přes Slovany s označením 2X výluka/, výjezd vozů na trať ve směru Světovar byl přes Slovany s otočením v sadech Pětatřicátníků, autobusy linek č. 22, 51 a N2 vyjížděly ze stanice linky č. 31 Nepomuckou a Jasmínovou ulicí, místo zastávek Světovar a Stavební podnik se zastavovalo na t-13 U Školky a v Jasmínové ulici asi 100 metrů před křižovatkou s Koterovskou, ve směru do Doudlevec na zastávce t-13 Slovany

29. 8.-26. 9. 2013 - oprava zastávkového zálivu Ulice Družby linek č. 16, 17, 29, 30, N3 a N6 ve směru do centra, zastávka posunuta o 35 metrů dopředu ke křižovatce s ulicí V Malé Doubravce

30. 8. 2013 - poslední výjezd tramvaje linky č. 2 z vozovny na Světovar na původní staré manipulační trati před rekonstrukcí

31. 8. 2013 - ve dnech volna zavedeny noční mimoměstské linky N11 a N12, linka N11 odjíždí v 0.50 hodin od Mrakodrapu přes Starý Plzenec, Letkov, Kyšice, Dýšinu, Chrást a Bušovice do Sedlecka a vrací se zpět přes Chrást a Doubravku k Mrakodrapu, řidič pak pokračuje stejným autobusem ve 2.00 hodin na lince N12 přes Vejprnice, Sulkov, Líně a Zbůch do Chotěšova, u kláštera

2. 9. 2013 - po letních prázdninách se do Prokopovy ulice vrátila i linka č. 10, zastávka GOETHOVA se stala novou průběžnou konečnou, trasa linky ve směru do Černic pak pokračovala až do zastávky Doudlevce ETZ shodně s linkou č. 14

začátek září 2013 - oprava výstupní zastávky CAN Husova, uzavřeno předních 50 metrů zastávky linek č. 11 a 18

září až 10. 12. 2013 - uzavřeno Denisovo nábřeží, do zákaznického centra PMDP byl přístup pouze spodem přes Pařížskou ulici

14. 9. 2013 - v rámci Dnů vědy a techniky /9. - 14. 9. 2013/ byly vypraveny historické vozy Křižík/Brožík evid. č. 18, T1 evid. č. 121 a Škoda 9 TrHT26 evid. č. 323, na náměstí Republiky byly vystaveny historický autobus Škoda 706 RTO MTZ evid. č. 51 a zelený hybridbus Škoda H 12 evid. č. 300 ze Škody Electric

14. 9. 2013 - v Radiové ulici probíhaly výkopové práce, včetně křižovatek Radiová x Popelnicová a Radiová x Mohylová byly pokládány elektrické kabely, trolejbusy linky č. 13 jezdily po odklonové trase Na Dlouhých-Popelnicová-Lesní-Mohylová-Na Dlouhých, v sobotu 12. 10. byla Radiová ulice vyasfaltována

15. 9. 2013 - poslední den provozu T3M evid. č. 247 před vyřazením

polovina září 2013 - osazovány ukazatele maximální průjezdné rychlosti /40 - 50 km/hod./ u vybraných trolejbusových tratí firmou Elektroline, návěstidlo rychlosti je umístěno vedle ukazatele směru výhybky, přijímače signálu VETRA jsou blízko u výhybky (první je na Folmavské, druhá na Rokycanské na Letné)

17. 9. 2013 - z vozovny odvezena T3M evid. č. 247 ke šrotaci

17. 9. 2013 - v 8 hodin ráno přivezena do vozovny Slovany první nová článková obousměrná NP tramvaj VarioLF 2/2 IN /tzv. "Inka"/ evid. č. 361 od firmy Pragoimex TWT

17. 9. 2013 - ve vozovně Slovany složeno VarioLFR.S evid. č. 356

18. 9. 2013 - dopoledne v 11.15 hodin v důsledku výpadku napájení se stala nehoda na Karlovarské třídě za rondelem, Astra evid. č. 305 zůstala stát na kolejích po jízdě doběhem a brzy za ní jedoucí KT8D5R.N2P evid. č. 299 byla více rozjetá a už nestihla včas zabrzdit a narazila do zadní části Astry, tramvaje linky č. 4 byly v sadech Pětatřicátníků odkloněny do Malesické, linka č. 1 se otáčela kolem sadů Pětatřicátníků zpět na Slovany, normální provoz byl obnoven po 13. hodině

21. 9. 2013 - probíhal Evropský den trolejbusů, na náměstí Republiky byl vystaven pro veřejnost kloubový trolejbus Škoda 27 Tr Solaris evid. č. 530, uvnitř byly umístěny panely z trolejbusové výstavy z roku 2011 s množstvím fotografií, návštěvníci si mohli vyzkoušet znalosti o trolejbusech, od Muzea byl vypravován po 30 minutách historický trolejbus Škoda 9 TrHT26 evid. č. 323 k projížďkám po Plzni

21. 9. - 3. 11. 2013 - probíhalo po etapách frézování a asfaltování povrchu vozovky v obou jízdních pruzích na Rokycanské třídě mezi Pietasem a Tescem, často byly nasazovány na linku č. 11 trolejbusy s dieselagregátem, o víkendu 5. a 6. 10. jezdily autobusy

22. 9. 2013 - po několik nocí se v centru Plzně natáčel český film HANY, v uvedenou neděli se natáčení zúčastnila i historická tramvaj T2R evid. č. 133, ta byla připravena v Palackého ulici, k natáčení se dostala až po 2. hodině, herci procházeli Františkánskou ulicí od kavárny Anděl v Bezručově ulici na náměstí Republiky, tam nastoupili do tramvaje a ta je popovezla Zbrojnickou do Šafaříkových sadů pod hotel Continental, kde vystoupili na filmaři zřízené zastávce a pokračovali přes sady směrem k muzeu, T2R měla pro účely filmování na čele umístěny bílé cedule s modrými nápisy linky č. 8 a konečné stanice KREMATORIUM

23. 9. 2013 - nainstalováno zábradlí na zastávce linky č. 2 Brojova

24. 9. 2013 - původní dočasná zastávka v Borské ulici u čerpací stanice ve směru Borská pole je zrušena, nastupovalo se na konci budoucí zastávky z panelů, ve směru do centra pak 90 metrů zpět od rekonstruované zastávky

26. 9. 2013 - ve vozovně Slovany složeno VarioLFR.S evid. č. 357

27. 9. 2013 - obnoven provoz tramvají na rekonstruované manipulační trati ve Slovanské aleji z vozovny na Světovar

1. 10. 2013 - obnoven provoz linky a-24 do Zadních Skvrňan

1. 10. - 8. 11. 2013 - vzhledem k instalaci lešení na domě u zastávky Dobrovského ve směru z centra denních linek č. 16, 22 a 72 byla zastávka přesunuta o 120 metrů zpět za křižovatku do ulice V Bezovce

1. 10. 2013 - přeložena zastávka Kovošrot linky a-30 ve směru Košutka do Chrástecké ulice za křižovatku s Jateční

5. 10. 2013 - v ulici U Prazdroje probíhal Pilsner Fest, komunikace byla uzavřena, trolejbusové linky č. 12, 13, 15 a 16 jezdily na dieselagregát Sirkovou a Šumavskou ulicí, linka č. 11 byla nahrazena autobusy

5. a 6. 10. 2013 - v křižovatce U Trati x Doudlevecká x Prokopova probíhaly práce na trolejovém vedení, připojovaly se troleje od Belánky, kromě oblouku do Doudlevecké už přímo do ulice U Trati, během víkendu byl veškerý provoz trolejbusů na dieselagregát, linka č. 11 nahrazena autobusy

7. 10. 2013 - obnoven provoz linek a-22, 51 a N2 Slovanskou alejí

8. 10. 2013 - výjezd tramvaje VarioLFR.S evid. č. 356 na zkušební jízdu

9. 10. 2013 - poprvé za denního světla odpoledne výjezd na zkušební jízdu článkové tramvaje VarioLF 2/2 IN evid. č. 361, proběhl už zácvik prvních řidičů

9. 10. 2013 - výjezd s cestujícími tramvaje VarioLFR.S evid. č. 356 jako sólo

10. 10. - 15. 11. 2013 - přeložena zastávka Bory autobusových linek ve směru Litice/Borská pole linek č. 21, 24, 30, 36, N4 a N4 o 30 metrů ke Klatovské

14. 10. - 15. 11. 2013 - posunuta zastávka autobusových linek č. 28, 41 a 56 Divadlo J. K. Tyla ve směru k CAN o 30 metrů

19. 10. 2013 - v provozu nová zastávka linky a-28 Švihovská ve směru Bukovec proti zálivu U Prazdroje

21. 10. 2013 - zahájen zkušební provoz článkové tramvaje VarioLF 2/2 IN evid. č. 361 s cestujícími, je potřeba ujet 5000 km bez poruch

23. 10. 2013 - zprovozněny obě nově zrekonstruované zastávky Škoda V. brána v Borské ulici

26. - 28. 10. 2013 - o prodlouženém víkendu probíhala výluka na skvrňanské větvi linky č. 2, rekonstruovalo se kolejiště a přejezdy tramvajové trati na dvou místech: a/ křižovatka Přemyslova x Kalikova x Kotkova, b/ přejezd Skvrňanská x CAN, koleje byly montovány na VÚIS panely, linka č. 2 jezdila ze Světovaru pouze do sadů Pětatřicátníků, kde se otáčela zpět, odtud jezdila NAD 2A do obratiště linky a-24 Zadní Skvrňany

28. 10. 2013 - probíhaly oslavy vzniku republiky /95 let/, historická tramvaj Křižík/Brožík evid. č. 18 jezdila po známém kolečku v centru města mezi Palackého ulicí a obratištěm U Zvonu, aby nebyla přetěžována, bylo možné svézt pouze maximální počet sedících cestujících, pro obrovský zájem se na zastávce v Palackého ulici tvořily velké fronty - zvláště, když se jezdilo zdarma

29. 10. 2013 - zkušební jízda soupravy VarioLFR.S evid. č. 356+357, na polonoční sólo linky č. 1 poprvé s cestujícími vypraveno VarioLFR.S evid. č. 357

30. 10. 2013 - výjezd soupravy VarioLFR.S evid. č. 356+357 s cestujícími

31. 10. 2013 - ve vozovně Slovany složena VariaLFR.S evid. č. 358 a 359

říjen 2013 - dočasný pronájem vyřazených kloubových trolejbusů z PMDP typu Škoda 15 TrM evid. č. 466, 468, 469, 472, 473 a 478 do Bratislavy na dobu 18 měsíců

4. 11. 2013 - návrat autobusů linek č. 35 a 41 do Prvomájové ulice v Křimicích spolu s nástupem v obratišti

6. - 18. 11. 2013 - probíhaly práce v zálivu zastávky Doudlevce ETZ ve směru z centra pro linky č. 10, 13, 14 a 22, opravovaly se propadlé dlažební kostky, nástupní zastávka posunuta o 20 metrů zpět

14. 11. 2013 - ukončena rekonstrukce zastávek Brojova na lince d-2, byly instalovány nové označníky a ve směru do centra i přístřešek proti dešti

19. 11. 2013 - ve vozovně Slovany složeno VarioLFR.S evid. č. 360

19. 11. 2013 - zařazeny do provozu v Bratislavě vyřazené plzeňské kloubové trolejbusy Škoda 15 TrM evid. č. 466, 468, 469 a 473 pronajaté od firmy 4 Rail, v modrobílém nátěru s evid. č. 6641 až 6644

22. 11. - 6. 12. 2013 - na vložených pořadích vybraných autobusových linek PMDP se mohli cestující svézt zdarma bílým třídveřovým testovacím autobusem Irisbus Crossway 12.8M

28. 11. 2013 - zrušena prodejna předplatného PMDP v Tylově ulici

listopad 2013 - v souvislosti s budováním nového podchodu z Hlavního nádraží k zastávkám MHD v Šumavské ulici se začaly stavět nové přechody pro chodce s dělícím ostrůvkem a cesta s dalším přechodem k tramvajovým zastávkám v Sirkové ulici

1. 12. 2013 - vypravena jako Mikulášská tramvaj vyzdobená historická T3 evid. č. 192 ze smyčky Mozartova k obratišti U Zvonu s intervalem 30 minut od 13 do 18 hodin

2. 12. 2013 - na Klatovské třídě /U Práce/ č. 19 otevřeno nové zákaznické centrum PMDP

4. 12. 2013 - na konečné tramvaje Bolevec usazena nová buňka WC

6. 12. 2013 - výjezd na zkušební jízdu soupravy VarioLFR.S evid. č. 358+359

7. 12. 2013 - poprvé v provozu VarioLFR.S evid. č. 358 a 359 jako sóla

7. 12. 2013 - ve vozovně Slovany složeno druhé VarioLF 2/2 IN evid. č. 362

15. 12. 2013 - na území Plzně došlo po dlouhém projednávání k přejmenování mnoha zastávek PMDP, nový název získalo 188 zastávek z celkových 341, názvy byly zjednodušeny a většinou zkráceny, současně realizovány i provozní změny na autobusových linkách č. 20, 22, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 40, 51, 53 a 54, například linka č. 22 začala jezdit pouze v úseku Slovany-Koterov, u linky č. 25 zrušeny odpolední spoje, linka č. 26 má více spojů do Nové Vsi a vybrané spoje jely z Bor do zastávky "U Luny" a zpět, linka č. 29 už nebyla obsluhována dopoledne o nedělích a svátcích, některé spoje linky t-12 končily v Zátiší, na lince t-13 byly odpoledne v pracovních dnech vybrané spoje ukončeny v obratišti Čechurov

15. 12. 2013 - zrušena zastávka U přejezdu ve směru do centra na lince t-12, v opačném směru přejmenována na Škoda VII. brána

15. 12. 2013 - vyřazen autobus Karosa B 731.1653 evid. č. 405

15. 12. 2013 - v podvečer otevřen železniční podchod z haly hlavního nádraží do Šumavské ulice k zastávkám MHD

15. - 20. 12. 2013 - nebyla obsluhována zastávka Železniční poliklinika na lince t-12 vzhledem ke zdržení kolaudačního procesu, dočasně se využívaly obě zastávky Hlavní nádraží ČD, Šumavská a Šumavská

16. 12. 2013 - přeloženy zastávky autobusové linky č. 30 Čisticí stanice o 70 metrů blíže ke Kovošrotu na provizorní panelové nástupiště

21. 12. 2013 - v provozu nová trolejbusová zastávka Železniční poliklinika ve směru z centra pouze pro linku č. 12 a zrušeny obě dočasné zastávky v Šumavské ulici

31. 12. 2013 - ukončení provozu samoobslužných zón

12. 2013 - předváděcí jízdy hybridního autobusu Volvo 7705 LH

rok 2013 - VNĚJŠÍ ZÓNY určeny takto: t-12 Letkov, a-20 Zruč-Sedlec, a-26 Nová Ves, náves, a-32 Starý Plzenec-Sedlec, a-34 Třemošná, a-51, 52, 53, 54 a 56, N5 Město Touškov

© 2018
pavel2 & hupi

NAVRCHOLU.cz
trolejbusy.plzenskamhd.net: Reklama
Reklama: