:.. trolejbusy.plzenskamhd.net ..:

znak města Plzně   trolejbusy.plzenskamhd.net   znak města Plzně
trolejbusy.plzenskamhd.net: výročí
Zajímavosti
Výročí plzeňské MHD v roce 2019

Souhrn informací o výročích městské dopravy v Plzni je opět dílem tvůrců Ing. Jiřího Breníka s odbornou spoluprací p. Jiřího Riegera. Za všechny příznivce veřejné dopravy i ostatní zájemce o historii či město Plzeň velice děkujeme!
Vzhledem k tomu, že dopravní výroční jsou uváděna vždy po pěti letech, jsou letošní data obdobná s rokem 2014. A však zásluhou obou pánů došlo k doplnění řady důležitých informací k roku 2019 tj. v jubilejním roce, kdy oslavujeme 120 let MHD a 90. výročí zavedení autobusové dopravy

Výročí plzeňské MHD v roce 2018
Výročí plzeňské MHD v roce 2017
Výročí plzeňské MHD v roce 2016
Výročí plzeňské MHD v roce 2015
Výročí plzeňské MHD v roce 2014
Výročí plzeňské MHD v roce 2013
Výročí plzeňské MHD v roce 2012
Výročí plzeňské MHD v roce 2011
Výročí plzeňské MHD v roce 2010
Výročí plzeňské MHD v roce 2009
Výročí plzeňské MHD v roce 2008
Výročí plzeňské MHD v roce 2007
Výročí plzeňské MHD v roce 2006
Výročí plzeňské MHD v roce 2005


Ke stažení: Výročí plzeňské MHD 2019
(název souboru vyroci2019.doc, velikost 334 kB)


125 let

5. 6. 1894 - C. k. ministerstvu obchodu byl předložen projekt se žádostí o udělení koncese ke zřízení elektrické tramvaje v Plzni s provedením následujících tratí:
1/ Říšské Předměstí - Palackého třída - Říšská (Prešovská) - U Zvonu - Poděbradova (Pražská) třída - Nádražní - Nepomucká (Slovanská) třída - Pražské Předměstí (3 km)
2/ 35. kasárna - Ferdinandova (Klatovská) třída - trestnice Bory (3 km)
3/ cihelna Wiesnerových dědiců na Doudlevecké - Prokopova třída - Goethova - Františkánská - Saská (Rooseveltova) - Karlovarská třída - Lochotínský park
4/ prodloužení první tratě Pivovarní (U Prazdroje) - erární silnicí (Rokycanská třída) - č. 681 obce Doubravka, kde bude zřízen ústřední hřbitov

13. 11. 1894 - proběhla pochozí komise


120 let

20. 4. 1899 - poprvé jela tramvaj plzeňskými ulicemi od továrny Václava Brožíka v Nádražní třídě do vozovny v Cukrovarské ulici

9. 6. 1899 - schváleno provozování elektrárny a elektrické dráhy s firmou Křižík

22. - 23. 6. 1899 - uskutečnila se revize tratí

24. 6. 1899 - proběhla revize mostů

27. 6. 1899 - ministerstvo železnic schválilo jízdní řád a ceny jízdenek: 10 haléřů - 6 stanic, 20 haléřů - více než 6 stanic

28. 6. 1899 - úspěšně skončila technicko-policejní zkouška

29. 6. 1899 - zahájen provoz na jednokolejných tratích:
A/ Nepomucká třída (Liliová ) - Skvrňany, B/ Plynárna (Dobytčí trh) - Lochotín, C/ Trestnice na Borech - Štěpánovy sady (sady Pětatřicátníků),
tratě byly jednokolejné s výhybnami: A/ U Jíkalky, Palackého nám., Náměstí, Nádražní třída, Mikulášská, Plzenecká B/ Kopeckého sady, Harantova, Plynárna C/ Kaplířova, Bezovka, Belánka, Divadlo, Náměstí (2x), Lochotínská (za Saským mostem), Na Jánské,
na Náměstí byl zřízen spojovací oblouk od Skvrňan na Lochotín, jako první vyjel bohatě vyzdobený vůz Křižík evidenčního čísla 18, který řídil sám purkmistr dr. V. Peták, tento den vykolejil na Náměstí vůz evid. č. 7, v provozu byly všechny vozy evid. č. 1 - 20, Elektrické dráhy pro Plzeň a okolí měly z počátku 97 stálých a 6 výpomocných zaměstnanců

2. 8. 1899 - c. k. ministerstvo železnic povolilo dodatečně výnosem provoz tramvají během roku 1899 - dodatečně vybudovány výhybny na konečných stanicích: Lochotín, Trestnice na Borech a Skvrňany, v létě jezdily tramvaje od 6.30 do 21.20 a v neděli a ve svátek do 22 hodin, v zimě pak jednotně od 7 do 21 hodin, nejvyšší povolená rychlost byla 12 km/hod. a na tratě bylo vypravováno 18 vozů, Plzeň se stala pátým městem na území dnešního Česka, kde byla provozována elektrická tramvaj (Praha 1891, Teplice 1895, Liberec 1897 a Olomouc 1. 4. 1899)


110 let

rok 1909 - tramvaje odvezly zhruba 2 miliony cestujících


100 let

17. 1. 1919 - motorové dvouosé tramvaje Křižík/Brožík získaly výměnou motory Siemens-Schuckert o výkonu 32 kW

rok 1919 - tramvaje už odvezly 8 milionů cestujících, ve válečných letech 1914-1918 nastal velký vzestup přepravy v důsledku velké zbrojní výroby ve Škodovce


95 let

17. 8. 1924 - o nedělích byly přistavovány k hlavnímu nádraží tři tramvaje k příjezdům nočních vlaků od 21.45 až 23 hodin. Vozy odjížděly na Bory, do Skvrňan a na Lochotín a zastavovaly jen na požádání, jízdné činilo 1,70 Kč, dětské do 14 let a za zavazadlo 1 Kč

3. 11. 1924 - předložen projekt na prodloužení tratě od Plovárny do Doudlevec

26. 11. 1924 - byly zavedeny první dělnické ranní spoje, jeden jezdil z Lochotína, druhý pak z Nepomucké (Slovanské) třídy k branám Škodovky, vozy vyjížděly v 5.25 hodin, při sněhové kalamitě vozy nevyjížděly


90 let

únor 1929 - schválen nákup šesti autobusů Škoda, 3 malé - typ 505 (evidenční čísla 1 až 3), tři velké - typ 550 (evid. č. 4 až 6)

1. 2. 1929 - udělena koncese na autobusové linky do Bolevce a na Bílou Horu

19. 3. 1929 - dodány 3 městské autobusy typu Škoda 550, byly připraveny k výjezdu z vozovny v Cukrovarské ulici

20. 3. 1929 - dodány 3 městské autobusy typu Škoda 505, které byly připraveny k výjezdu z vozovny v Cukrovarské ulici

21. 3. 1929 - slavnostní zahájení autobusových linek MHD v Plzni:
1/ Hlavní nádraží - zastávka Plzeň Jižní předměstí, 2/ Plovárna - Doudlevce - Homolka - Nepomucká třída, 3/ Lochotín - Bolevec
- výjezd autobusů Škoda 505 evid. č. 1 až 3 a Škoda 550 evid. č. 4, 5 a 6

23. 2. 1929 - schváleno prodloužení elektrické dráhy od Plovárny do Doudlevec

25. 3. 1929 - zavedeny autobusové dělnické spoje z Doubravky ke Škodovce

1. 4. 1929 - spuštěny autobusové linky z Nádražní třídy do Doubravky a k Ústřednímu hřbitovu

5. 4. 1929 - po krátkém provozu už byla zrušena autobusová linka od Hlavního nádraží k zastávce Plzeň Jižní předměstí

16. 5. 1929 - zaveden pravidelný provoz na lince Roudná-Bílá Hora

13. 6. 1929 - prodloužena tramvajová linka od Plovárny do Doudlevec

15. 6. 1929 - dokončena výstavba druhé koleje v úseku Bory-Nádraží, později v II. etapě až k Liliové ulici, kde byla vybudována výhybna, ve směru na Bory byla trasa vedena od Zvonu Pražskou a Solní ulicí, na Náměstí bylo upraveno kolejiště, vzniklo jednosměrné propojení ze Solní ulice směrem do Skvrňan

11. 7. 1929 - zakoupen další autobus Škoda 505 (evid. č. 7)

15. 7. 1929 - zrušena autobusová linka Plovárna-Doudlevce-Nepomucká třída

20. 8. 1929 - zakoupen velký autobusy Škoda 506 N (evid. č. 8)

6. 9. 1929 - zakoupen velký autobus Škoda 506 N (evid. č. 9)

23. 6. 1929 - zájezd Československé obce sokolské do Plzně, na borské pláni proběhlo vystoupení cvičenců, jako posily vyjely vlečné vozy odkoupené od Elektrických podniků hlavního města Prahy, jde o šest starých vlečných vozů, vozy evid. č. 40 až 43 (ex Praha č. 512, 515, 517, 521) byly malé lehké vlečňáky se třemi okny a dvěma otevřenými plošinami, vleky evid. č. 44 a 45 (ex Praha č. 502 a 527) byly úplně otevřené, tzv. "letní"

10. 11. 1929 - v provozu dvounápravové motorové vozy Ringhoffer/Škoda evid. č. 38 a 39

rok 1929 - přestala se používat odbočka k Hlavnímu nádraží

rok 1929 - Elektrické dráhy města Plzně měly 3 úředníky, 10 podúředníků, 135 zřízenců a dělníků a jednoho kancelářského sluhu


85 let

9. 1. 1934 - dva vyřazené autobusy Škoda 550 odprodány plzeňskému dopravci Outratovi

7. 5. 1934 - už po pěti letech byl vyřazen tramvajový vlečný vůz evid. čísla 41

rok 1934 - v Cukrovarské ulici zahájily provoz nové ústřední dílny

rok 1934 - z dlažby kamenného Wilsonova mostu přes Radbuzu byly odstraněny nepoužívané kolejnice

rok 1934 - v knize vydané k 15. výročí Elektrických podniků se uvádí park celkem 14 autobusů, 10 vozů bylo typu Škoda 506, 2 vozy typu Škoda 306, 1 vůz Škoda 505 a jeden Tatra 24/58, tři autobusy typu Škoda 506 a 506 N tam však chybí


80 let

20. 2. 1939 - deset autobusů bylo vybaveno zařízením pro využití nestlačeného svítiplynu jako náhradního paliva, svítiplyn byl čerpán do gumových vaků uložených v krytém připojeném dvoukolovém vleku, čerpací stanice byla v Nádražní třídě

březen 1939 - za okupace se přešlo na pravostranný provoz a u vozů "trabuka" evid. č. 56 až 59 byly odstraněny dveře na levé straně, na pravé byly zřízeny troje, u některých (vůz evid. č. 57) pouze dvoje uprostřed

červen 1939 - vyzdobený vůz Křižík/Brožík evid. č. 18 se zúčastnil slavnostní jízdy při příležitosti oslavy 40 let MHD

červenec 1939 - za okupace byl předložen návrh na urychlené schválení trolejbusového provozu, včas se objednala vozidla, zařízení měníren a tratí a byla zahájena výstavba trolejbusových linek A a H, byla výrazně prodloužena výhybna Jíkalka na lince č. 2

rok 1939 - dopravní podniky zaměstnávaly 4 úředníky, 10 podúředníků, 223 zřízenců a dva kancelářské sluhy


75 let

13. 6. 1944 - ve 12.30 hodin zavedena autobusová linka "C" Slovany - Černice od konečné stanice elektrické dráhy č. 1, před nastoupením první jízdy si hosté na náměstí Na Slovanech prohlédli nově vybudovanou plnicí stanici na stlačený svítiplyn, ze které autobus bral pohonnou látku, provoz byl levný a osvědčil se už na lince Městské lázně-Bílá Hora

rok 1944 - v provozu autobusy Praga RN evid. č. 2 až 5 (II. obsazení)


70 let

začátek 1949 - řešil se nedostatek pracovníků zařazením čtyř žen jako řidiček tramvají, na nejvíce vytížené lince č. 1 vypravovány třívozové soupravy - motorový vůz a dva vlečné, občas i motorové "trabuko" s plechovým vlekem

1. 1. 1949 - posílen provoz na trolejbusové lince č. 12 Božkov-Skvrňany, ranní dělnické spoje byly zhuštěny, v pracovních dnech se přes den jezdilo v osmiminutových intervalech, taktéž v neděli od 13 hodin, dopoledne byly však intervaly šestnáctiminutové

3.-5. 1. 1949 - v bývalém obchodě firmy Chlebeček U Zvonu byla otevřena prodejna předplatných jízdenek

21. 2. 1949 - stal se ředitelem Dopravních podniků statutárního města Plzně Vojtěch Racek

1. 3. 1949 - zavedena autobusová linka č. 23 Slovany-Bručná-Koterov, provoz byl zaveden na zkoušku jen v pracovních dnech

1. 4. 1949 - DP se stal komunálním podnikem

2. 4. 1949 - zprovozněna manipulační trolejbusová trať na Anglickém nábřeží od Městských lázní k Mrakodrapu, byla využívána nejen k vypravování vozů do Doubravky a na Ústřední hřbitov, ale i pro vypravování přímých spojů z Doubravky do Skvrňan v dopravní špičce

1. 4. 1949 - zavedeny nové sazby jízdného na tramvajích, trolejbusech a autobusech, předtím byl přestup mezi prostředky vázán koupí dražší nebo nové jízdenky, poprvé v republice byl zaveden jednotný tarif pro všechny dopravní prostředky, od tohoto dne při přestupu byla cena normální jízdenky 2.50 Kčs a zlevněné dětské 1.50 Kčs, předtím 3 Kčs, či 2 Kčs, cena dělnické jízdenky byla snížena z 24 Kčs na 15 Kčs

11. 4. 1949 - zahájen provoz na prodloužené trolejbusové trati č. 10 Doubravka-Městské lázně-Skvrňany, nejprve se používalo pouze pro ranní, odpolední a večerní spoje pro dělníky ze Škodových závodů, ráno každý vůz z Doubravky jezdil až do Skvrňan, po 14. hodině jezdily tři vozy do Doubravky, ve 22.15 jeden vůz

29. 6. 1949 - zrušen provoz na trati č. 3 Lochotín-Doudlevce, kde jezdily sólo motorové vozy Brožík/Křižík, kolejiště zůstává zachováno pro manipulační provoz do ústředních dílen, taktéž je zachována jedna kolej ve vozovně v Cukrovarské ulici a mezi vozovnou a továrnou ETD, ovšem už bez trolejového vedení

29. 6. 1949 - zavedena slavnostně ve 12.04 hodin nová, čtvrtá trolejbusová linka č. 13 Bolevec-Doudlevce a zrušena dosavadní autobusová linka Lochotín-Bolevec, vyšla i publikace k 50. výročí MHD v Plzni, která se věnovala především trolejbusové dopravě

1. 7. 1949 - zavedena autobusová linka č. 22 Skvrňany-Zátiší-Nová Hospoda, běžný denní provoz byl udržován pouze v pracovní dny v 60minutových intervalech a to na dvouměsíční zkoušku, byla pro ni zavedena zvláštní sazba jízdného, denní jízdenka do Zátiší 1,50 Kčs, na Novou Hospodu 2,50 Kčs, noční jízdenka za 2,50 Kčs (Zátiší), za 5 Kčs (N. Hospoda), zavazadlová 3 Kčs, denní dětská a vojenská 1 Kčs či 1,50 Kčs, noční pak 1,50 Kčs (Zátiší) a 2,50 Kčs (N. Hospoda), dělnická jízdenka do Zátiší stála pro 12 jízd 8 Kčs a 12 Kčs na Novou Hospodu

1. 7. 1949 - zavedeny výhodné dvoutraťové jízdenky za 180 Kčs, které umožnily plné využití dvou zvolených linek tramvají, trolejbusů či autobusů v celé délce i jejich kombinací, zrušeno dosavadní vyznačování úseků jednotlivých linek na předplatných jízdenkách

5. 8. 1949 - vyšla informace v tisku o snaze dopraváků přispět ke zmírnění nedostatku drobných kovových mincí ve vozech MHD, cestující dostali od průvodčího druhou jízdenku za 2,50 Kčs, která byla neporušena, neoznačena a na zadní straně byla opatřena kulatým razítkem DP, jízdenku bylo pak možno použít pro zpáteční jízdu nebo v nejbližších dnech

27. 8. 1949 - v provozu druhá kolej tramvajové linky č. 2 spojující stanice Palackého náměstí a Na Jíkalce, zmizely tak výhybny

1. 9. 1949 - upravena sazba jízdného na autobusové lince č. 22 ze Skvrňan na Novou Hospodu, tarifně oddělené od městských tratí, jízdné do Zátiší činilo 1 Kčs, na Novou Hospodu 2 Kčs, jednotraťové měsíční předplatné stálo 60 a 120 Kčs

4. 9. 1949 - na autobusové lince č. 22 Skvrňany-Nová Hospoda rozšířen provoz i na neděle a svátky v intervalu 1 hodina

22. 9. 1949 - dodán autobus Škoda 706 RO evid. č. 25

22. 9. 1949 - ranní provoz trolejbusů linky č. 12 Skvrňany-Božkov byl po dobu asi 10 dnů z důvodu opravy nadjezdu v Sušické ulici udržován pouze v úseku Skvrňany-Petřín

24. 9. 1949 - v tisku uveřejněna informace o zajímavé novince DPMP, na autobusové lince č. 20 Městské lázně-Bílá Hora byly používány autobusy na pohon svítiplynem, předtím si autobusy vozily rezervoár v přívěsném vozíku, tentokrát byl upraven jeden autobus, který měl na střeše umístěno jakési plechové poschodí sloužící k umístění gumové nádrže na svítiplyn

9. 10. 1949 - zavedena meziměstská autobusová linka č. 51 Slovany-Koterov-Starý Plzenec s přibližně hodinovým intervalem, taktéž o nedělích a o svátcích byl jízdní řád velmi výhodný, normální jízdné bylo 5 Kčs, trať byla tarifně oddělena od všech ostatních linek MHD

14. 10. 1949 - na autobusové lince Slovany-Černice bylo celotýdenně vypravováno více vozů, z toho důvodu v úseku Slovany-Bručná zastavoval autobus linky č. 51 Slovany-Koterov-Starý Plzenec jen pro nástup cestujících do Koterova a Starého Plzence

23. 10. 1949 - informace v tisku o zavedení jednoho trolejbusu s přívěsným vlekem na lince č. 12 pokusně v ranní a odpolední špičce

4. 12. 1949 - zahájen provoz na autobusové lince č. 28 Doubravka-Újezd, interval v pracovních dnech byl 30 minut, o nedělích a o svátcích 1 hodina

12. 12. 1949 - zrušena autobusová zastávka na znamení Dolní Černice (Kačí louže) pro směr Slovany-Černice, v opačném směru zůstala v platnosti

25. 12. 1949 - dodán autobus Škoda 706 RO evid. č. 26

25. 12. 1949 - zavedeny autobusové linky č. 25+52 Doubravka-Zábělá + Dýšina-Chrást u Plzně denně, normální jízdné do Zábělé stálo 3 Kčs, do Dýšiny 6 Kčs, do Chrástu pak 8 Kčs

rok 1949 - vznikla vozovna pro 35 trolejbusů přestavbou původní neprůjezdné tramvajové vozovny v Cukrovarské ulici

rok 1949 - byla uvedena do provozu měnírna na Lochotíně pro trolejbusovou trať do Bolevce a na Košutku

rok 1949 - ukončeno deponování deseti trolejbusů ve vozovně Slovany a byl odstraněn střední minusový vodič na manipulační trati z vozovny Slovany po Slovanské třídě k obratišti trolejbusů u Městských lázní

2. polovina roku 1949 - byla položena druhá kolej na části tramvajové trati na Přemyslově a Skvrňanské třídě v úseku Palackého náměstí-Jíkalka (zdokumentováno 30. 7.), kolejnice byly použity ze zrušené trati č. 3 na Lochotín

2. polovina října 1949 - vyjely trolejbusy s vlečnými vozy jako ve druhém městě u nás na linku č. 12, zařazeny do provozu první tři autobusové vleky Sodomka D4 evid. č. 51 až 53

rok 1949 - zařazen do provozu trolejbus Škoda 6 Tr2 evid. č. 135, který byl už dvouosý se zdvojenými koly na zadní nápravě

31. 12. 1949 - otevřena nová prodejna předplatních jízdenek pro dospělé v místnostech bývalé firmy Nehera na náměstí Republiky č. 26, zlevněné jízdenky (studentské, dělnické, obecní a invalidní) se prodávaly nadále v prodejně Elektroslužby vedle Branky


65 let

začátek roku 1954 - výjezd pěti trolejbusů Škoda 2 Tr evid. č. 96 až 100 (odkoupených z Prahy jako č. 315-319), které byly využívány ve špičkách pracovních dnů jako posily, později ke cvičným jízdám, měly tmavozelený nátěr

15. 2. 1954 - zavedena autobusová linka č. 26 Bory-Valcha v pracovní dny i v neděli

23. 3. 1954 - informace v tisku o přeložení výjezdové stanice tramvajové linky č. 1 na Borech z bezpečnostních důvodů zhruba o 40 metrů zpět na okraj Borského parku

1. 7. 1954 - zavedena autobusová linka č. 27 Náměstí Republiky-Roudná-Bílá Hora denně na měsíční zkoušku

1. 7. 1954 - byly zařazeny do provozu trolejbusy Škoda 7 Tr4 evid. č. 155 až 158

26. 7. 1954 - v důsledku malého využití vozů v úseku Lochotín-Bolevec v dopoledních hodinách pracovních dnů byly na trolejbusových linkách č. 13 a 14 upraveny jízdní řády, mezi 8. až 14. hodinou se rozdvojovaly na Lochotíně tak, že do Bolevce i na Košutku byl udržován provoz ve 14minutových intervalech s možným použitím přímých spojů z Doudlevec na Košutku a z Černic do Bolevce, v ostatním období zůstal provoz beze změn

15. 9. 1954 - projížděl ulicemi Plzně na lince č. 1 Bory-Slovany slavnostně ověnčený tramvajový vůz, nápis na čele vozu oznamoval, že řidič tramvaje Josef Kudrna splnil toho dne svůj závazek a ujel jako první v plzeňských ulicích 100 000 km bez nehody


60 let

12. 1. 1959 - zahájil v Ostravě (pod evid. č. 612) provoz dnešní historický vůz T2R evid. č. 133 (III. obsazení) zakoupený z Liberce (tam evid. č. 23)

13. 3. 1959 - dodán první autobus Škoda 706 RTO evid. č. 45

11. 4. 1959 - v 10 hodin dopoledne byla slavnostně zahájena výjezdem skrývkového buldozeru stavba Pionýrské železnice na Lochotíně, po předchozím dubnovém schválení definitivního projektu Drahprojektem

14. 5. 1959 - zařazen do provozu tmavozelený trolejbus Škoda 8 Tr8 evid. č. 171

28. 5. 1959 - zahájena ve výstavní síni SČSP na náměstí Republiky výstava "Šedesát let městské dopravy v Plzni", během prvních pěti dnů ji vidělo téměř 6 000 návštěvníků

1. 6. 1959 - v provozu trolejbus Škoda 8 Tr8 evid. č. 172

3. 6. 1959 - v provozu trolejbus Škoda 8 Tr8 evid. č. 173

28. 6. 1959 - v plzeňských ulicích proběhly oslavy 60 let MHD, kdy se poprvé představil historický vůz Křižík/Brožík evid. č. 18 zrenovovaný zaměstnanci vozovny DPMP, tento vůz jako první slavnostně zahajoval MHD v Plzni dne 29. 6. 1899, posádka i cestující byli oblečeni v dobových kostýmech, už od Slovan až do Františkánské ulice byl stařičký historický vůz očekáván zástupy zvědavých občanů

5. 7. 1959 - opět prodloužen trolejbusový provoz na lince č. 12 přes nově vybudovaný nadjezd železniční trati Plzeň-České Budějovice až do Božkova, o den dříve byl provoz trolejbusů veden pouze do Guldenerovy ulice, odkud cestující použili NAD vedenou jen k Vackům

8. 7. 1959 - v provozu trolejbusy Škoda 8 Tr8 evid. č. 174 a 175

15. 8. 1959 - byl slavnostně zahájen na Lochotíně provoz Pionýrské železnice o rozchodu 760 mm k bráně ZOO v délce 1,5 km, malá dieselová lokomotiva se třemi zelenými vagónky byly dovezeny z Jindřichova Hradce, o rychlosti výstavby PŽ svědčí i to, že výstavba začala až na jaře 1959

23. - 30. 9. 1959 - v ulicích Plzně jezdila stará dvounápravová tramvaj evid. č. 31 jako reklamní

1. 10. 1959 - traťové správě byl předán vůz evid. č. 73 (ex Praha evid. č. 240) upravený na pracovní - kolejový brus

5. 10. 1959 - v provozu trolejbusy Škoda 8 Tr8 evid. č. 176 až 178

14. - 21. 10. 1959 - byl dvounápravový vůz evid. č. 49 použit jako reklamní

29. 10. 1959 - vyjela na trati č. 1 Bory-Slovany v ranní špičce po 8. hodině poprvé spřažená souprava 2xT1 evid. č. 130+131 s cestujícími, předcházelo tomu posílení napájecí sítě

31. 10. 1959 - v provozu trolejbus Škoda 8 Tr8 evid. č. 179

1. 11. 1959 - v ranní špičce jely výjimečně tři soupravy 2xT1

2. 11. 1959 - v provozu trolejbusy Škoda 8 Tr8 evid. č. 180 až 184

16. 11. 1959 - začala jezdit jedna spřažená souprava 2xT1 ráno a šest souprav přes den kromě neděle (dopoledne byly na Slovanech spojeny vždy dva vozy T1 ze dvou pořadí za sebou, např. 5 a 6), ušetřili se tak řidiči, i když za cenu dvojnásobného intervalu na lince č. 1 Bory - Slovany, ke spřahování byly použity vozy T1 evid. č. 112, 114 až 133, vůz evid. č. 113 byl v té době odstaven pro vyhořelý motor

23. 11. 1959 - zavedena na zkoušku přeprava cestujících z Jiráskova náměstí do Skvrňan jednoslužnými autobusy, ve kterých se nevydávaly jízdenky, vozy byly vybaveny pokladnou, do níž cestující vhazovali odpočítané jízdné, které řidič pohledem překontroloval a stisknutím tlačítka spustil do uzavřené kovové schránky, tento první "samoobslužný" provoz označený "P" byl v celé republice novinkou

7. 12. 1959 - zavedena další autobusová linka P bez průvodčích od Pietasu a z Letné k tehdejším Závodům V. I. Lenina, spoje odjížděly v 5.30, v 5.35 a v 6.00 hodin

14. 12. 1959 - byl vyzkoušen v dopoledních hodinách tzv. "bezjízdenkový provoz" i na tramvajové lince č. 1 Bory - Slovany, mezi 8. až 12. hodinou byly zařazovány dvojice tramvají, kdy první vůz spřažené soupravy 2xT1 byl bez průvodčího a označen "P" a měl u vchodu schránku, do které se vhazovalo odpočítané jízdné, do vozu nastupovali cestující s předplatnými legitimacemi pro linku č. 1, dále cestující, kteří jeli přímo bez přestupu, v druhém vozu byl průvodčí a vyhrazen cestujícím, kteří potřebovali jízdenku pro přestup nebo přestupovali z jiné linky, tento průkopnický čin však trval pouze ty čtyři hodiny a byl pak zrušen, potom už nebyly spřažené soupravy přes den dále vypravovány

15. - 22. 12. 1959 - jezdila pouze jedna spřažená souprava 2xT1 v ranní špičce

15. 12. 1959 - v provozu trolejbusy Škoda 8 Tr8 evid. č. 185 až 188

30. 12. 1959 - zařazeny do provozu poslední trolejbusy Škoda 8 Tr12 evid. č. 189 a 190

rok 1959 - trolejbusová trať č. 12 přeložena z Koterovské do Sladkovského třídy a byla vedena Lobezskou a Sušickou ulicí do Božkova, zanikl úsek Mikulášské náměstí - Jiráskovo náměstí, některé spoje byly ukončeny v dopravní špičce v obratištích Sladkovského (Guldenerovou, Plzeneckou a Lobezskou ulicí) a Zátiší, Línská - v tomto roce byl též ukončen výlukový provoz trolejbusů na této lince Jungmannovou ulicí, Smetanovými sady kolem Divadla J. K. Tyla a Leninovou (Husovou) třídou ke křižovatce Tylova x Hornická (Domažlická) z důvodu rekonstrukce Tylovy ulice

rok 1959 - při rekonstrukci křižovatky před Prešovskou ulicí byl u synagogy vybudován oblouk od Skvrňan na Bory


55 let

1. 1. 1964 - zakoupeny dva malé maďarské autobusy IKARUS 620 evid. č. 63 a 64, které se však v plzeňském provozu neosvědčily (1. 5. 1967 byly prodány ČSAD Rokycany), v roce 1972 byly použity na NAD Bory-Belánka pod evid. č. 15 a 16

únor 1964 - na vůz T1 evid. č. 106 byl namontován nový přetáčecí čelní transparent, který se skládal ze sady bíločerných sololitových tabulek ovládaných řidičem pákou přes Gallův řetěz několika zdvihy

31. 3. 1964 - při sněhové kalamitě byl pro nedostatek provozuschopných vozů v ranní špičce mimořádně nasazen do provozu s cestujícími pracovní vůz evid. č. 39

31. 3. 1964 - vyřazeny trolejbusy Škoda 3 Tr3 evid. č. 117 a 131

3. 4. 1964 - dodány autobusy Škoda 706 RTO evid. č. 57, 58 a 59

1. 7. 1964 - na linky č.13 Bolevec-Doudlevce-Černice a 14 Košutka-Kopeckého sady vyjely trolejbusy bez průvodčích, byly též zavedeny rychlé přímé autobusové spoje označené S z Bolevce a z Bručné do Skvrňan a odpoledne v úseku Lochotín-Bručná, provoz byl bezjízdenkový

červenec a srpen 1964 - v nové průjezdné hale vozovny Slovany (ještě před zprovozněním), byly na kolejích č. 19 a 20 rozebírány (v roce 1963 vyřazené) motorové vozy "trabuka" evid. č. 56 až 63

31. 7. 1964 - deník Pravda uveřejnil zprávu, že jen zavedením samoobsluhy na linkách t-10 a t-11 ušetřil podnik 39 průvodčích

1. 8. 1964 - zahájen zkušební provoz na lince a-30 označené S z Lochotína (Vlastina ulice) na Čechurov (K Rozhraní)

1. 9. 1964 - naposled v provozu pracovní vůz evid. č. 73 (ex Praha evid. č. 240)

30. 9. 1964 - dodány první dvě tramvaje T3 evid. č. 160 a 161 bez pokladny určené pro S-provoz

12. 10. 1964 - zprovozněna nová průjezdná hala ve vozovně Slovany, ještě během léta předtím byly některé neprovozní vozy T1 a T2 odstaveny na třetí koleji ve Slovanské aleji mezi náměstím Oty Synka (Milady Horákové) a vozovnou

4. 11. 1964 - vyjely na zkušební jízdu první dva do Plzně dodané vozy T3 evid. č. 160 a 161, upravené pro samoobslužný provoz (bez pokladen průvodčí)

22. 11. 1964 - dodány autobusy Škoda 706 RTO evid. č. 60, 61 a 62

30. 11. 1964 - z evidence vyřazeny staré dvounápravové motorové vozy evid. č. 54 a 55

rok 1964 - zařazení vleků "trabuko" v Olomouci do provozu: evid. č. 96 - 10. ledna, č. 93 - 7. března, č. 92 - 8. května, č. 98 - 6. června, č. 97 - 19. června a č. 94 - 26. července 1964

rok 1964 - trolejbusy Škoda 7 Tr4 evid. č. 154 a 155 přestavěny na typ Škoda 8 Tr

rok 1964 - vyřazeny autobusy Škoda 706 RO evid. č. 20 a 22 a jednodvéřový evid. č. 21 /používaný pro převoz vězňů/


50 let

9. 1. 1969 - dodány autobusy Karosa ŠM 11.1608 evid. č. 89 a 90

24. 1. 1969 - odstřelena 35. kasárna v Nejedlého sadech, suť se odvážela na budoucí těleso linky č. 4 až k Lochotínu (Pod Záhorskem)

31. 1. 1969 - dodány autobusy Škoda 706 RTO MTZ evid. č. 93, 94, 95 a Karosa ŠM 11.1608 evid. č. 91 a 92

12. 2. 1969 - dodán malý autobus Robur LO 2501 B

24. 3. 1969 - v provozu trolejbusy Škoda 9 Tr14 evid. č. 234 až 238

31. 3. 1969 - dodány autobusy Karosa ŠM 11.1608 evid. č. 96 a 97

31. 3. 1969 - vyřazen autobus Škoda 706 RO evid. č. 25

1. 4. 1969 - vyřazen trolejbus Škoda 3 Tr3 evid. č. 112

9. 4. 1969 - v provozu trolejbusy Škoda 9 Tr14 evid. č. 239 a 240

10. 4. 1969 - vyřazeny trolejbusy Škoda 3 Tr1 evid. č. 104, Škoda 3 Tr2 evid. č. 110 a Škoda 3 Tr3 evid. č. 122 a 132

1. 7. 1969 - vyřazeny autobusy Škoda 706 RO evid. č. 29 a 36

1. 8. 1969 - vyřazen trolejbus Škoda 3 Tr3 evid. č. 130

17. 8. 1969 - zahájen provoz na manipulační trati mezi vozovnou Slovany a konečnou Světovar, odpadla tak složitá manipulace s couváním Radyňskou ulicí od Mikulášského náměstí při najíždění tramvají ze Sladkovského třídy na Světovar

podzim 1969 - zavedena autobusová linka č. 29 do sídliště Bory v trase Šimerova-Chodské náměstí-Hlavní nádraží ČSD-Doubravka, Na Dlouhých - znamenalo to velkou úlevu pro cestující z Bor a linka se stala velmi oblíbenou a rychlou

5. 11. 1969 - dodán autobus Škoda 706 RTO MTZ evid. č. 98

1. 12. 1969 - vyřazen trolejbus Škoda 3 Tr1 evid. č. 101 a předán do TM Brno

1. 12. 1969 - vyřazeny autobusy Škoda 706 RO evid. č. 31 a 33


45 let

18. 2. 1974 - zaveden ve špičkách pracovních dnů ve vozech linky d-1 Bory-Slovany jednoslužný provoz bez průvodčího

22. 2. 1974 - v provozu nové vozy T3 evid. č. 186 až 188

28. 2. 1974 - vyřazeny autobusy Škoda 706 RO evid. č. 32 a Škoda 706 RTO evid. č. 56

únor 1974 - kolejový brus evid. č. 73 /ex Praha evid. č. 240/ byl navrácen zpět do Prahy

1. 3. 1974 - jako školní spoj zavedena autobusová linka č. 31 Hradiště - Slovany, Chválenická ZDŠ

30. 4. 1974 - vyřazeny autobusy Škoda 706 RTO evid. č. 46 a Karosa ŠM 11.1603 evid. č. 70

4. 6. 1974 - Marxova ulice /dnes Edvarda Beneše/ uzavřena do konce roku, linky a-22 a a-29 odkloněny přes Borskou, Hřímalého, Thámovu, Klatovskou, náměstí Míru do Marxovy

červen 1974 - vyšla publikace 75 let MHD v Plzni 1899-1974, autorskou skupinu vedl bývalý dopravní náměstek DPMP Jaroslav Řežáb

polovina 1974 - pravděpodobně zřízeny tramvajové zastávky v Nádražní ulici před Šumavskou ulicí ve směru k nádraží

28. 8. 1974 - vyřazen autobus Škoda 706 RTO evid. č. 52

30. 8. 1974 - dodány autobusy Karosa ŠM 11.1630 evid. č. 144 až 148

30. 8. 1974 - vyřazeny autobusy Škoda 706 RTO evid. č. 47, 67 a Karosa ŠM 11.1603 evid. č. 71

9. 9. 1974 - autobusová linka č. 28 prodloužena ve špičce z Anglického nábřeží do Kotkovy ulice

30. 9. 1974 - vyřazen autobus Škoda 706 RTO evid. č. 45

3. 10. 1974 - dodány autobusy Karosa ŠM 11.1630 evid. č. 149 až 153

28. 11. 1974 - vyřazen autobus Škoda 706 RTO evid. č. 55

29. 11. 1974 - vyřazeny autobusy Škoda 706 RTO evid. č. 49 a 51

30. 11. 1974 - v průběhu rekonstrukce Rokycanské třídy byla zavedena autobusová linka 10A z Těšínské ulice do sídliště Lobzy, dále pokračovala Pod Vrchem k Pietasu a Masarykovou do ulice Družby, kde byla ukončena, Těšínskou ulicí jezdily i linky t-10 do Masarykovy, t-11 z Těšínské k Pietasu a na Ústřední hřbitov, a-29 do konečné Na Dlouhých, linka a-30 z Revoluční k samoobsluze Pod Vrchem, k Pietasu a do Doubravky

9. 12. 1974 - zrušena uzavírka Šumavské, Klicperovy a Vocelové ulice, linka a-29 vrácena na trasu Hlavní nádraží-Šumavská, Klicperova, Vocelová, U Prazdroje

31. 12. 1974 - vyřazeny autobusy Škoda 706 RTO evid. č. 50 a 54

rok 1974 - trolejbusové linky č. 10 a 11 byly přemístěny z Rokycanské třídy do Těšínské ulice (linka č. 10 tam zůstala už natrvalo), pro linku č. 11 byla natažena nová trolej v úseku Těšínská - Rokycanská na Masarykově třídě

rok 1974 - vyřazen z provozu pracovní tramvajový vůz evid. č. 39

rok 1974 - pravděpodobně vyřazen z provozu autobusový vlek Jelcz PO 1E evid. č. 67 (II)

rok 1974 - vyřazeny trolejbusy Škoda 7 Tr evid. č. 136 až 138, 140 až 142, 147, 148, 153 a 157, první prototyp Škoda 9 Tr evid. č. 166, Škoda 8 Tr evid. č. 169 a autobus Škoda 706 RTO evid. č. 53

rok 1974 - začala dlouhá výstavba Rokycanské třídy v podobě známé dnes - dvoupruhová komunikace po obou stranách a středním pásem pro tehdy chystanou tramvaj


40 let

30. 1. 1979 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11.1630 evid. č. 122, 124 až 126 a 129

2. 4. 1979 - vzhledem k havarijnímu stavu byl uzavřen most v Lobzích, byly tudíž zrušeny špičkové autobusové linky č. 30 Doubravka-Doudlevce, č. 32 Slovany-Orlík a č. 33 Bory-Orlík, linka a-32 je vedena následovně: 1) Částkova-Slovanská alej-Lochotín-Bolevec, ZES ... 2) Lobzy, konečná t-15-Mohylová-Doubravka-Bolevec, ZES

duben 1979 - v provozu trolejbus Škoda 9 TrH26 evid. č. 313 (II)

25. 5. 1979 - zavedena autobusová linka č. 32 Kotkova-Křimice pouze v pracovních dnech

31. 5. 1979 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630 evid. č. 130

31. 7. 1979 - dodány autobusy Karosa ŠM 11.1630MOC evid. č. 260, 261

červenec/srpen 1979 - dodány autobusy Karosa ŠM 11.1630MOC evid. č. 273 až 278, 280

7. 8. 1979 - dodány autobusy Karosa ŠM 11.1630MOC evid. č. 262 až 271

9. 8. 1979 - vyřazen trolejbus Škoda 9 Tr8 evid. č. 210

10. 8. 1979 - dodány autobusy Karosa ŠM 11.1630MOC evid. č. 272, 279

16. 8. 1979 - dodány autobusy Karosa ŠM 11.1630MOC evid. č. 281 a modrokrémové Karosy ŠL 11.1310 evid. č. 282 až 284

5. 9. 1979 - vyřazen autobus Škoda 706 RTO MTZ evid. č. 93

10. 9. 1979 - vyřazen modrokrémový autobus Karosa ŠL 11.1310 evid. č. 138

24. 9. 1979 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630 evid. č. 143

1. 10. 1979 - prodlouženy některé spoje autobusové linky č. 13A z Bolevce, U sudů do nové točky Bolevec, Pozemní stavby

8. 10. 1979 - vyřazen trolejbus Škoda 9 Tr13 evid. č. 228

17. 10. 1979 - vyřazeny autobusy Škoda 706 RTO MTZ evid. č. 106, 107 a 108

31. 10. 1979 - vyřazen trolejbus Škoda 9 Tr20 evid. č. 278 (I), po havárii v karoserii evid. č. 252

5. 11. 1979 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11.1630 evid. č. 136, 137

7. 11. 1979 - vyřazen trolejbus Škoda 9 Tr10 evid. č. 216

29. 12. 1979 - dočasně přerušen provoz trati č. 4 v úseku Nejedlého sady (sady Pětatřicátníků), smyčka Lochotín (Pod Záhorskem) byla snesena

rok 1979 - vyřazeny trolejbusy Škoda 9 Tr 8 evid. č. 208, 209, 211, 212, Škoda 9 Tr10 evid. č. 217 a 218, Škoda 9 Tr12 evid. č. 222 a 225, Škoda 9 Tr13 evid. č. 227

rok 1979 - DPMP obdržel sérii dvanácti trolejbusů Škoda 9 TrHT26 evid. č. 313 (II) - 324

rok 1979 - dokončena rekonstrukce kolejiště ve vozovně Slovany zahájená v roce 1978


35 let

5. 1. 1984 - výjezd tramvají T3 SUCS evid. č. 233 až 236, 243 až 245

18. 1. 1984 - výjezd tramvají T3 SUCS evid. č. 237 až 242

leden 1984 - partou škodováků šrotován ve vozovně Slovany vůz T1 evid. č. 11 (ex Praha č. 5011)

1. 2. 1984 - administrativně vyřazeny T1 evid. č. 125, 131, 13 (ex Praha č. 5098), 22 (ex Praha č. 5089), 23 (ex Praha č. 5093), 26 (ex Praha č. 5121) a 27 (ex Praha č. 5130)

27. 2. 1984 - přeložena konečná stanice autobusové linky č. 36 od Reaktorové haly na Karlově do zastávky Zátiší, panelárna, vozy se otáčely v trolejbusové točce t-12 Zátiší, Línská

únor 1984 - partou škodováků šrotován ve vozovně Slovany vůz T1 evid. č. 25 (ex Praha č. 5112)

březen 1984 - vyřazen modrokrémový autobus Karosa ŠD 11.2040 T evid. č. 199

4. 4. 1984 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11.1630 evid. č. 221, 225

13. 4. 1984 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630 evid. č. 224

30. 4. 1984 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630 evid. č. 233

1. 5. 1984 - vyřazeny trolejbusy Škoda 9 Tr evid. č. 254, 255, 260

7. 5. 1984 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11.1630 evid. č. 232 a Karosa ŠM 11.1630MOC evid. č. 236

22. 5. 1984 - dodány autobusy Karosa B 731.00 evid. č. 323 až 327

30. 5. 1984 - dodány autobusy Karosa B 731.00 evid. č. 329 až 332

1. 6. 1984 - vyřazeny T1 evid. č. 111 a 132

3. 6. 1984 - zastávky autobusových linek 13A, a-14, a-34 přeloženy od hlavní pošty před bývalou budovu VŠSE v Nejedlého sadech /dnes sadech Pětatřicátníků/

15. 6. 1984 - zavedena autobusová linka č. 30 Lobzy - Doubravka, IV. poliklinika

červen 1984 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630MOC evid. č. 247

5. 7. 1984 - uzavřena ulice Na Dlouhých, linka a-29 jezdila po trase Masarykova-Mohylová-Lesní-Popelnicová-Radiová-Mohylová

22. 8. 1984 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11.1630MOC evid. č. 252, 256

27. 8. 1984 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630MOC evid. č. 248

srpen 1984 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630 evid. č. 180

22. 8. 1984 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11.1630MOC evid. č. 252, 256

27. 8. 1984 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630MOC evid. č. 248

srpen 1984 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630 evid. č. 180

9. 9. 1984 - v provozu trolejbusy Škoda 14 Tr05 evid. č. 373 až 375

12. 9. až 31. 12. 1984 - změna trasy linky a-22 v úseku točka Slovany-Ruská-Strnadova a dále do Francouzské

19. 9. 1984 - v provozu trolejbus Škoda 14 Tr05 evid. č. 372

září 1984 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630 evid. č. 203

září 1984 - partou škodováků šrotován ve vozovně Slovany vůz T1 evid. č. 23 (ex Praha č. 5093)

1. 10. 1984 - vyřazeny trolejbusy Škoda 9 Tr evid. č. 258, 259, 261, 262

1. 10. 1984 - probíhala rekonstrukce Prešovské ulice, spoje linky 13A jezdily ze sadů Pětatřicátníků Americkou a Martinskou ulicí do Goethovy

3. 10. 1984 - v provozu trolejbus Škoda 14 Tr05 evid. č. 371

22. 10. 1984 - zřízena zastávka linky a-35 na trolejbusové zastávce K Plzenci

31. 10. 1984 - v provozu trolejbus Škoda 14 Tr05 evid. č. 376

říjen 1984 - partou škodováků šrotován ve vozovně Slovany vůz T1 evid. č. 27 (ex Praha č. 5130)

22. 11. 1984 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630MOC evid. č. 243

28. 11. 1984 - linka a-29 se vrátila v úseku Těšínská-Na Dlouhých na svou původní trasu

listopad 1984 - ve vozovně Slovany šrotován partou škodováků vůz T1 evid. č. 132

prosinec 1984 - ve vozovně Slovany šrotován partou škodováků vůz T1 evid. č. 125

rok 1984 - po plzeňských trolejbusových tratích probíhaly zkušební jízdy bez cestujících prototypu kloubového trolejbusu Škoda 15 Tr s testovacím evid. č. 500 (až do roku 1985)

rok 1984 - šrotování vozu evid. č. 19 (ex Praha č. 5034) provedla BSP řidičů, sešrotovány vozy T1 v ÚD v Cukrovarské ulici: evid. č. 15 (ex Praha č. 15), evid. č. 20 (ex Praha č. 5059)

rok 1984 - vyřazen trolejbus Škoda 14 Tr0 evid. č. 349 a jednodvéřový služební autobus Škoda 706 RTO CAR evid. č. 112

rok 1984 - měnírna Bolevec navazuje na oblast napájenou z měnírny Lochotín severním směrem


30 let

1. 1. 1989 - DPMP se staly státním podnikem

2. 1. 1989 - autobusová linka č. 14 prodloužena do nové zastávky Sídliště Košutka z původní zastávky "Košutka B" /křižovatka ulic Toužimská x Krašovská/

13. 1. 1989 - vyřazena T2 evid. č. 159

leden 1989 - v provozu trolejbus Škoda 14 Tr08/6 evid. č. 415

25. 2. 1989 - dokončena přeložka trati č. 2 Přemyslova-Palackého náměstí-Hlavní pošta

5. 3. 1989 - ukončen provoz autobusů MHD na náměstí Republiky (a-20 a a-28)

6. 3. 1989 - linky a-20 a 28 ukončeny nově U Zvonu

březen 1989 - partou škodováků šrotován ve vozovně Slovany vůz T2 evid. č. 144

8. 4. 1989 - začal provoz po samostatných komunikacích pro každý směr a současně byly zprovozněny tratě vedené novým podjezdem pod železniční tratí na Prahu mezi zastávkami Gambrinus a Stavební stroje, v letech 1989-1990 probíhala rekonstrukce ulic U Prazdroje a Rokycanské třídy

25. 5. 1989 - dopoledne byl náhle ukončen provoz posledních pěti tramvají typu T2 na špičkové lince č. 3 na pokyn Národního výboru města Plzně (důvodem byl odpudivý vzhled vozů), jednalo se o vozy evid. č. 139, 142, 148, 153 a 155

31. 5. 1989 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630MOC evid. č. 299

květen 1989 - partou škodováků šrotován ve vozovně Slovany vůz T2 evid. č. 146

1. 6. 1989 - při výstavbě křižovatky "U Jána" byla odkloněna trolejbusová linka č. 10 od Gambrinusu k Mrakodrapu po lince č. 16 kolem hlavního nádraží

9. - 12. 6. 1989 - probíhala výstavba křižovatky "U Jána", v tomto prostoru se přepojovaly koleje na nové provizorium

24. 6. 1989 - konaly se oslavy 90 let MHD na východní straně náměstí Republiky, na tehdy ještě zachovalém kolejišti se představily historické tramvajové vozy Křižík/Brožík evid. č. 18, dvounápravový motorový vůz evid. č. 80 ("Terezka", ex Praha evid. č. 2077) v základním nátěru , T1 evid. č. 121 a T3 evid. č. 258, v níž byla výstavka, na asfaltové ploše náměstí byly představeny některé typy autobusů a trolejbusů, včetně výstavky fotografií z MHD, DPMP vydaly modrou brožovanou publikaci formátu A5 s názvem 90 let městské hromadné dopravy v Plzni, na níž se podíleli členové Tram-Bus-Clubu a na náměstí Republiky v Meroně se daly opatřit pamětní jízdenky v červeném tisku

červen 1989 - partou škodováků šrotován ve vozovně Slovany vůz T2 evid. č. 158

1. 7. 1989 - dodány autobusy Karosa B 731.40, B 732.40 evid. č. 387 až 398

červenec 1989 - partou škodováků šrotován ve vozovně Slovany vůz T2 evid. č. 138

srpen 1989 - partou škodováků šrotován ve vozovně Slovany vůz T2 evid. č. 159

červen 1989 - partou škodováků šrotován ve vozovně Slovany vůz T2 evid. č. 158

léto 1989 - v areálu vozovny Slovany se skládaly jednotlivé články dvanácti vozů KT8D5 budoucích evid. čísel 288 až 299, které se během podzimu zkompletovaly na tříčlánkové

14. - 30. 8. 1989 - oprava vozovky v ulici Na Roudné v úseku Pramenní-Jateční, autobusová linka č. 20R jezdila po lince č. 20 přes Jatky, mezi U Zvonu-Zadní Roudná-zadní brána FN Lochotín jezdila NAD

28. 8. 1989 - vyřazen modrobílý autobus Karosa C 734.00 evid. č. 301

21. 9. - 20. 10. 1989 - při asfaltování Charkovského (dnes Anglického) nábřeží jezdila autobusová linka č. 28 z Bukovce od Gambrinusu kolem hlavního nádraží k Mrakodrapu na Husovo náměstí, linky č. 29 a 37 byly odkloněny kolem hlavního nádraží

11. 11. - 17. 12. 1989 - výstavba tramvajové smyčky Malesická, linky č. 2 a 3 jezdily v této době obousměrně po jedné koleji ve směru z centra a zastávka Malesická byla zrušena

prosinec 1989 - vyjely na zkušební jízdy první dva vozy KT8D5 evid. č. 291 a 297

prosinec 1989 - vyřazena T2 evid. č. 153

prosinec 1989 - partou škodováků šrotován ve vozovně Slovany vůz T2 evid. č. 142

31. 12. 1989 - byl vybrán jako historický vůz T2 evid. č. 139

31. 12. 1989 - vyřazena T2 evid. č. 148

rok 1989 - z Prahy zakoupen vyřazený vůz T3 evid. č. 6346, který byl v Plzni evidován jako č. 100, podrobil se rekonstrukci na pracovní vůz /kolejový brus/, vyřazena T2 evid. č. 155

prosinec 1989 - vyjely na zkušební jízdy první dva vozy KT8D5 evid. č. 291 a 297

prosinec 1989 - partou škodováků šrotován ve vozovně Slovany vůz T2 evid. č. 142

31. 12. 1989 - byl vybrán jako historický vůz T2 evid. č. 139

31. 12. 1989 - vyřazena T2 evid. č. 148

rok 1989 - z Prahy zakoupen vyřazený vůz T3 evid. č. 6346, který byl v Plzni evidován jako č. 100, podrobil se rekonstrukci na pracovní vůz /kolejový brus/, vyřazena T2 evid. č. 155

01. 07. 1989 - dodány autobusy Karosa B 731.40, B 732.40 evid. č. 387 až 398

červenec 1989 - sešrotován vůz T2 ve vozovně Slovany partou Škodováků evid. č. 138

srpen 1989 - sešrotován vůz T2 ve vozovně Slovany partou Škodováků evid. č. 159

léto 1989 - v areálu vozovny Slovany se skládaly jednotlivé články dvanácti vozů KT8D5 budoucích evid. čísel 288 - 299, které se během podzimu zkompletovaly na tříčlánkové

14. - 30. 08. 1989 - oprava vozovky v ulici Na Roudné v úseku Pramenní - Jateční, autobusová linka č. 20 R jezdila po lince č. 20 přes Jatky, mezi U Zvonu-Zadní Roudná-zadní brána FN Lochotín jezdila NAD

28. 08. 1989 - vyřazen modrobílý autobus Karosa C 734.00 evid. č. 301

21. 09. - 20. 10. 1989 - při asfaltování Charkovského (dnes Anglického) nábřeží jezdila autobusová linka č. 28 z Bukovce od Gambrinusu, kolem hlavního nádraží k Mrakodrapu na Husovo náměstí, linky č. 29 a 37 byly odkloněny kolem hlavního nádraží

11. 11. - 17. 12. 1989 - výstavba tramvajové smyčky Malesická, linky č. 2 a 3 jezdily v této době obousměrně po jedné koleji ve směru z centra a zastávka Malesická byla zrušena

prosinec 1989 - vyjely na zkušební jízdy první dva vozy KT8D5 evid. č. 291 a 297

prosinec 1989 - vyřazena T2 evid. č. 153

prosinec 1989 - partou škodováků šrotován ve vozovně Slovany vůz T2 evid. č. 142

31. 12. 1989 - byl vybrán jako historický vůz T2 evid. č. 139

31. 12. 1989 - vyřazena T2 evid. č. 148

rok 1989 - z Prahy zakoupen vyřazený vůz T3 evid. č. 6346, který byl v Plzni evidován jako č. 100, podrobil se rekonstrukci na pracovní vůz /kolejový brus/, vyřazena T2 evid. č. 155

rok 1989 - zařazeny do provozu trolejbusy Škoda 14 Tr08/6 evid. č. 425 až 437 (asi v listopadu)

rok 1989 - ve Zlineru Zlín provedena GO autobusů Karosa B 731.04 evid. č. 345 a 346, provedena změna na B 732

rok 1989 - v Cukrovarské ulici zprovozněna myčka trolejbusů a autobusů a v areálu ústředních dílen a autobusových garáží byla vybudována v ČSSR první průmyslová čistírna zaolejovaných vod

rok 1989 - vůz T1 evid. č. 124 byl sešrotován v ÚD v Cukrovarské ulici

rok 1989 - vyřazeny trolejbusy Škoda 9 Tr19 evid. č. 257, Škoda 9 TrH25 evid. č. 285 až 287, 289 až 292, 295, 296, 298 až 300, 302, Škoda 9 TrHT26 evid. č. 316 a autobusy Karosa ŠM 11.1630MOC evid. č. 253, 266, 267, 275, 278 a Karosa B 731.00 evid. č. 315 a 330


25 let

16. 1. 1994 - zrušena poslední ryze dělnická linka bez označení, zvaná "Vochov", vedla z náměstí Milady Horákové Slovanskou a přes Skvrňany k bývalému podniku Kovošrot Plzeň

28. 1. 1994 - vyřazena T3 evid. č. 160 a trolejbus Škoda 14 Tr01 evid. č. 356 (prodán do Kaunasu)

31. 1. 1994 - vyřazen trolejbus Škoda 14 Tr01 evid. č. 366 (prodán do Kaunasu)

5. 2. 1994 - trolejbusové linky č. 13 (Černice-Goethova) a č. 15 (Lobzy-Nádražní) byly sloučeny do jedné s č. 13 Černice-Lobzy s nejdelší trasou v Plzni (10,7 km), byla zřízena obousměrná spojka Goethova-Anglické nábřeží, přestala se využívat smyčka Nádražní okolo "Hamburku", na smyčce Goethova zůstala jen linka č. 14 provozovaná pouze v pracovních dnech

5. 3. 1994 - vyřazen autobus Karosa B 731.04 evid. č. 361

31. 3. 1994 - vyřazeny trolejbusy Škoda 14 Tr01 evid. č. 360 a 361 (prodány do Kaunasu)

5. 4. - 29. 7. 1994 - rekonstrukce mostu v Chrástecké ulici, autobusová linka č. 28 jela od Stavebních strojů Těšínskou a Staniční ulicí do Mohylové, linka č. 30 jela od Pietasu ke Stavebním strojům a dále přes Jatky ke Kovošrotu

11. 4. 1994 - 11. 7. 1995 - probíhala rekonstrukce Tyršova mostu, autobusová linka č. 21 z Bor byla ukončena před Tyršovým mostem

20. 4. 1994 - vyřazeny autobusy Karosa B 731.00 evid. č. 307, 316 až 318 a Karosa B 731.04 evid. č. 352 a 355

7. 5. 1994 - ukončeno zastavování tramvají na panelových zastávkách pod severním železničním podjezdem

8. 5. 1994 - na starém mostě přes Radbuzu v Doudlevcích zaveden jednosměrný provoz se světelnou signalizací

31. 5. 1994 - vyřazeny trolejbusy Škoda 14 Tr01 evid. č. 352, 354, 355, 358 a 367 (prodány do Vilniusu a poslední dva do Kaunasu)

15. 6. 1994 - autobusová linka č. 41 vedena v nové trase CAN-Vinice, Brněnská

15. 6. 1994 - dodány autobusy Karosa B 732.1654 evid. č. 427 až 431

17. 6. 1994 - trolejbusy se rozloučily s odbočkou trati č. 12 Mikulášské náměstí-Jiráskovo náměstí poslední jízdou trolejbusu Škoda 9 TrHT26 evid. č. 314, který ukončil éru trolejbusů tohoto typu v Plzni, byl též ukončen provoz v původní trase na Mikulášském náměstí a v Rubešově ulici

18. 6. 1994 - změnila se trasa trolejbusů č. 12, za nádražím byla vedena Železniční ulicí a Koterovskou třídou do Sladkovského třídy

23. 6. 1994 - zrušena manipulační trať do ústředních dílen v Cukrovarské ulici a zároveň zrušen provoz i na spojovacích kolejích na náměstí Republiky

7. 7. - 19. 8. 1994 - rekonstrukce tramvajové trati od Železniční ulice k Mikulášskému náměstí panely BKV, tramvaje jezdily po jednokolejném provizoriu na dřevěných pražcích, zasypaných kamením a šotolinou, umístěných po pravé straně Mikulášské třídy

29. 8. 1994 - autobusová linka č. 41 byla prodloužena až do zastávky Vinice, Hodonínská

srpen 1994 - začala montáž provizorního ženijního mostu přes Radbuzu v Doudlevcích, tzv. "mamut" či "rámusák" o délce 117 metrů

19. 9. 1994 - autobusová linka č. 22 byla přesměrována z Karlova do Jasmínové ulice

19. 9.1994 - vyřazen trolejbus Škoda 14 Tr05 evid. č. 372

23. 9. 1994 - výjezd soupravy 2xT3 evid. č. 101(II)+102(II) sestavené z rekonstruovaných starších vozů z Prahy (evid. č. 6326+6393)

28. 9. 1994 - vyřazen trolejbus Škoda 14 Tr01 evid. č. 365

3. 10. 1994 - vyřazen trolejbus Škoda 14 Tr05 evid. č. 371

10. 10. 1994 - výjezd dočasné soupravy 2xT3 evid. č. 103 (II)+182, rekonstruovaný vůz č. 103 (II) byl též starší pražský vůz (evid. č. 6488)

14. - 31. 10. 1994 - rekonstrukce tramvajové tratě na Slovanské třídě a na západním okraji náměstí Milady Horákové, linka č. 1 jezdila na Světovar po lince č. 2, na Slovanské probíhala i rekonstrukce vozovky, která byla hrazena z prodeje dlažebních kostek, ve stejném termínu jezdily trolejbusy linky č. 13 z Lobez do Doudlevec, linka č. 14 byla zrušena a z Černic přes Slovany do Průmyslové ulice jezdily autobusy

21. 10. 1994 - zahájena trolejbusová a autobusová doprava v Doudlevcích po provizorním vojenském mostě "rámusáku" přes Radbuzu

24. - 29. 10. 1994 - přepojování trolejbusové trati na provizorní most (zbytek "mamuta") v Domažlické ulici končily trolejbusové linky č. 10 a 12 na Husově náměstí, z Tylovy ulice přes CAN ke Škodě VII. brána jezdil autobus č. 12 a dále pak další autobus na Novou Hospodu

30. 10. 1994 - vyřazen vůz T2 evid. č. 139, původně uvažován jako historický, začátkem roku 1995 bohužel pak sešrotován

7. 11. 1994 - časně ráno ukončen tramvajový noční provoz z důvodu energetických úspor (vozem T3 evid. č. 161), večer už na noční tři autobusové linky vyjelo šest autobusů:
N1: Bory - Hlavní nádraží ČD - Vinice - Bolevec, N2: Skvrňany - Hlavní nádraží ČD - Černice, N3: Doubravka, Zábělská - Lobzy - Hlavní nádraží ČD - Košutka, Krašovská

7. 11. 1994 - 25. 4. 1995 - trolejbusová zastávka U Práce ve směru Mrakodrap přeložena před křižovatku s Klatovskou v Tylově ulici (proti protilehlé zastávce) - důvodem výstavba pomníku americké armádě včetně úpravy chodníku a okolí na začátku Americké třídy

24. 11. 1994 - dodán autobus Karosa B 732.20 evid. č. 101 (II.), původem z DP Praha č. 3970

30. 11. 1994 - vyřazena T3 evid. č. 168

rok 1994 - v provozu soupravy 2xT3G evid. č. 239+240 po modernizaci s výzbrojí TV8

rok 1994 - v provozu nová trolejbusová točka linky č. 12 Zátiší, Línská

rok 1994 - zahájeny 1. VP tříčlánkových tramvají KT8D5 v DP Most

rok 1994 - vyřazen světlemodrý mikrobus AVIA A31-Ikarus MIDI 543 evid. č. 363

rok 1994 - ve vozovně Slovany sešrotovány T3 evid. č. 160, 164 a 165, vyřazeny vozy T3 evid. č.166 a 172

rok 1994 - vyřazeny trolejbusy Škoda 9 TrHT26 evid. č. 314 (17. 6. jako poslední tohoto typu), sešrotován trolejbus Škoda 9 Tr19 evid. č. 263 a Škoda 9 TrH25 evid. č. 297, vyřazen jednodvéřový služební autobus Škoda 706 RTO MTZ evid. č. 109, sešrotovány trolejbusy Škoda 9 Tr13 evid. č. 233 a Škoda 9 TrHT28 evid. č. 341


20 let

1. 1. 1999 - zrušena čísla autobusových linek č. 23 a 27

6. 1. 1999 - po VP výjezd poslední soupravy 2xT3 SUCS evid. č. 233+234 v prvním řešení městského nátěru (bílá - žlutá)

25. 1. 1999 - dodán nový tahač Tatra pro přetah trolejbusů a autobusů, je vybaven hydraulickým zařízením pro vlečení vozů po zadní nápravě

polovina února 1999 - začaly se hromadně na trolejbusy nasazovat lehké laminátové sběrače ESKO žluté barvy (původními oranžovými sběrači byl naposled opatřen v únoru 1999 vůz evid. č. 418)

23. 2. 1999 - na vůz T3 evid. č. 200 namontováno zařízení německé firmy Beka-Max pro přimazávání nákolků 1. osy v obloucích

23. 3. 1999 - zadní vůz soupravy 2xT3 SUCS evid. č. 256+257 po VP obdržel zkušebně nová odpružená kola ze ŽDB Bohumín, která by měla zmírnit nadměrný hluk a vibrace, vůz byl opatřen zelenobílou CVR "ŽDB Bohumín"

březen 1999 - Plzeň obdržela první dvě sériové Astry (Škoda LTM 10.08) evid. č. 302 a 303

konec března 1999 - začaly se instalovat nové zastávkové označníky s prosvětlenými schránkami na jízdní řády a s informačními štítky v Brailově písmu pro nevidomé a slabozraké občany

9. 4. 1999 - skončil provoz autobusu Karosa B 731.04 evid. č. 339

12. 4. 1999 - skončil provoz autobusu Karosa B 731.04 evid. č. 345

14. 4. 1999 - výjezd Astry evid. č. 303

15. 4. 1999 - do krychlí (budníků) na střechách vozů KT8D5 se nasazovaly plexisklové prosvětlené zelené tabulky s bílou linkovou číslicí 4, prvním vozem bylo evid. č. 297

polovina dubna 1999 - na vnějších dveřích autobusů nové samolepky VSTUP - VÝSTUP

19. 4. 1999 - zahájen pravidelný provoz Aster s cestujícími na běžných pořadích linky č. 1 Slovany, nám. Milady Horákové - Bolevec

22. 4. 1999 - prodloužena noční autobusová linka N1 z Bor na Borská pole

22. 4. 1999 - v provozu Astra evid. č. 302

22. 4. 1999 - zahájen provoz na nové trolejbusové smyčce linky č. 12 Zátiší, Línská vedené Línskou ulicí

22. 4. 1999 - zrušena autobusová linka "C" Hlavní nádraží ČD - Americká - Tylova - Koperníkova - Klatovská - Kaplířova - Borská pole, Podnikatelská, kterou využívali zaměstnanci firmy Carrefour, většina spojů linky a-52 v pracovních dnech prodloužena do Smědčic a spojů linky a-55 do Tlučné

jaro 1999 - výjezd posledních tří souprav T3M 209+210, 229+230 a 237+238 modernizovaných ve Škodě DT, tyto vozy měly už ruční řadič a byly opatřeny lakem v plzeňských barvách

1. - 2. 5. 1999 - uzavřena Mikulášská třída pro veškerou dopravu včetně tramvají kvůli montáži jeřábové dráhy pro stavbu mostu přes Mikulášskou ulici, linky č. 1 a 2 otáčely U Zvonu, v prvním úseku nám. Republiky - Hlavní nádraží a v druhém Železniční - Slovany/Světovar byla zavedena NAD, trolejbusová linka č. 12 jezdila z Nové Hospody k Mrakodrapu a dále po Anglickém nábřeží s otáčením přes Šumavskou ulici, kde ze zastávky "Z" Šumavská přecházeli cestující na NAD do Božkova

10. 5. 1999 - zahájen výlep nových plánků sítě MHD do vozů PMDP

10. 5. 1999 - trolejbusový provoz je od tohoto dne ovlivněn rekonstrukcí Prokopovy ulice v úseku Mrakodrap - Purkyňova ulice, do celé trolejbusové sítě se zařazují vozy přes doudleveckou trať jako v předchozím roce, linka č. 14 zkrácena z Bor k Zimnímu stadionu, linka č. 13 rozdělena opět na dva úseky: 13L Nádražní - Lobzy (do 04. 07. 1999), linka č. 13 pak z Černic k Zimnímu stadionu s otáčením přes vozovnu s nástupní stanicí v Černické ulici

polovina května 1999 - začaly se i v trolejbusech objevovat čtvercové piktogramy s provozními informacemi a pokyny pro cestující (po čtyřech letech na tramvajích a autobusech)

18. 5. 1999 - druhý žlutý prototyp Astry evid. č. 301 byl zapůjčen do Prahy na předváděcí jízdy

22. 5. 1999 - první zkušební jízdy vozu Astra evid. č. 301 po Praze z vozovny Kobylisy

28. 5. - 22. 6. 1999 - zkušební provoz Astry s cestujícími mimo pořadí na pražských linkách č. 10 a 17 (najeto přes 7000 km)

29. - 30. 5. 1999 - PMDP zajišťovaly dopravu autobusy Karosa B 931.1675 a Škoda 21Ab na letecký den v Líních na třech trasách: Bory-Valcha-Nová Ves, CAN-Líně-Nová Ves a Parkoviště-Letiště, (4 + 3 + 3 vozy)

5. - 6. 6. 1999 - probíhala opět výluka na linkách č. 1, 2 a 12 stejně jako už v popsané výluce z 1. až 2. 5. 1999, důvodem byla demontáž jeřábové dráhy u nového mostu přes Mikulášskou ulici

19. 6. - 18. 11. 1999 - probíhala rekonstrukce Koterovské třídy v úseku Barrandova - Sladkovského, rekonstruovala se vždy polovina vozovky, zatímco po druhé byl zachován obousměrně pouze provoz trolejbusů linky č. 12

24. 6. 1999 - Astra evid. č. 301 přepravena zpět do Plzně

26. - 27. 6. 1999 - proběhly oslavy 100 let MHD v Plzni v točce U Zvonu, v autobuse Škoda 21Ab evid. č. 446 byla prodávána pěkná publikace 100 let MHD v Plzni, na které se podíleli pracovníci PMDP a někteří členové T-B-C, lidé se mohli svézt historickými vozy Křižík/Brožík evid. č. 18 mezi Palackého ulicí a Zvonem /1. okruh/, T1 evid. č. 121 mezi Zvonem a Sladkovského ulicí /2. okruh/ a taktéž novými Astrami evid. č. 302 a 303 mezi Zvonem a Bory /3. okruh/

26. 6. 1999 - v rámci oslav se uskutečnila premiérová jízda prototypu hybridního trolejbusu Škoda 21 TrACI evid. č. 479 s dieselagregátem od Zvonu přes Mrakodrap k CAN a zpět, tento trolejbus byl po několika měsících provozu s cestujícími prodán DP Hradec Králové, kde pod evid. č. 50 jezdil na lince č. 1, na posledním nezatrolejovaném úseku linky z Nového Hradce Králové do Kluků využíval dieselagregát

červen 1999 - vyřazeny trolejbusy Škoda 14 Tr07 evid. č. 387 a Škoda 14 Tr08 evid. č. 396

1. 7. 1999 - stálá zastávka linky č. 1 Ve Vilách byla jako jediná v tramvajové síti změněna na zastávku na znamení

1. 7. 1999 - některé spoje autobusové linky č. 21 prodlouženy do konečné linky č. 13 v Černicích

5. 7. - 16. 10. 1999 - probíhala rekonstrukce Rokycanské třídy mezi Stavebními stroji a Pietasem, linka č. 10 byla posílena a č. 11 zrušena, na Ústřední hřbitov byla zavedena NAD č. 11A po trase: konečná linky č. 10 Na Dlouhých - Hřbitovní - Ústřední hřbitov, trasa linky č.13L byla změněna na Lobzy-Pietas-Masarykova třída-Doubravka, Zábělská, na lince jezdily tři vozy v 10minutovém intervalu, v sedle a o víkendu 12 minut

6. 7. - 8. 8. 1999 - firma SSŽ, a.s., prováděla rekonstrukci tramvajové trati v předních Skvrňanech mezi III. bránou Škoda a Křimickou ulicí, provoz linek č. 2, 3 a 5 byl po dobu výluky udržován vždy jednokolejně, byly instalovány kolejové přejezdy Californien, ve směru do Skvrňan byl úsek dokončen 22. 07. 1999, pak se rekonstruoval úsek ve směru do centra

26. 7. 1999 - zrušena posilová autobusová linka č. 29

2. 8. - 6. 9. 1999 - probíhala výstavba trolejové manipulační stopy v Sirkové ulici

2. 8. - polovina září 1999 - úprava zastávek linky č. 10 Ke Špitálskému lesu, byl zřízen střední dělící ostrůvek

2. 8. - 27. 11. 1999 - po ukončení rekonstrukce Prokopovy ulice se stavební práce přesunuly na Doudleveckou třídu do úseku Harantova-Cukrovarská

9. 8. 1999 - spuštěn pravidelný obousměrný provoz tramvají na skvrňanské trati

12. 8. 1999 - výjezd soupravy Aster evid. č. 300+301 poprvé na zkušební jízdy po plzeňské síti s použitím namontovaných automatických spřáhel na těchto vozech (zkušební jízdy se opakovaly ještě ve dnech 20. a 21. září)

30. 8. 1999 - autobusy linek č. 28 a 39 jezdily po ukončení rekonstrukce Jateční ulice v původních trasách, byl posílen provoz autobusové linky č. 30, v ranní špičce jezdilo 25 vozů, v odpolední 24 a v sedle 10 vozů

srpen 1999 - v ÚD začaly postupné modernizace skupiny trolejbusů Škoda 14 Tr08/6 a 14 Tr10/6 evid. č. 425 - 460

srpen 1999 - vyřazen autobus Karosa B 732.20 evid. č. 372

1. 9. 1999 - autobusová linka č. 52 prodloužena v pracovní dny dvěma spoji do Smědčic, autobusová linka č. 55 je prodloužena z Vejprnic až do Tlučné

1. 9. 1999 - doprava vedena už na zrekonstruované polovině Rokycanské třídy ve směru na Prahu

1. 9. 1999 - zavedena školní autobusová linka A dvěma spoji Vinice - nákupní středisko Gera

1. 9. 1999 - zavedena školní autobusová linka B Vinice - ZŠ Malická ulice

8. 9. 1999 - dodán autobus Karosa B 732.20 evid. č. 372 (II.), výměnným způsobem jako novostavba ze Zlineru Zlín

12. 9. 1999 - uskutečnil se přetah historického trolejbusu 9 TrHT28 evid. č. 339 z Lobez do DP České Budějovice (tam obdržel evid. č. 12 a byl upraven pro historický provoz na napětí 750 V)

15. 9. 1999 - vyřazen autobus Karosa B 732.20 evid. č. 367

16. 9. 1999 - dodán autobus Karosa B 732.20 evid. č. 367 (II.), výměnným způsobem jako novostavba ze Zlineru Zlín

23. 9. 1999 - vyšel časopis Tram-Bus-Clubu /zvláštní vydání/ Plzeňská Městská Doprava pod názvem 100 LET MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY v Plzni 1899-1999 na jednotlivých černobílých listech A4 i s obrázky v 60 exemplářích

24. - 27. 9. 1999 - probíhala rekonstrukce železničního přejezdu v Domažlické ulici, linky č. 10 a 12 končily celodenně ve Skvrňanech, NAD byla zavedena od zastávky Zátiší, Panelárna na Novou Hospodu

polovina října 1999 - do oblouku kolejové smyčky v Bolevci namontovala německá firma Beka-Max speciální mazací zařízení

11. 10. 1999 - od tohoto dne byl možný provoz trolejbusů mezi Mrakodrapem a vozovnou tak, že vozy projížděly Presslovou a Černickou ulicí (pouze manipulačně bez cestujících)

11. 10. 1999 - zrušena obsluha zastávky Dýšina, závod Škoda Engineering na a-53

13. 10. 1999 - dodán autobus Karosa B 732.20 evid. č. 382 (II.), výměnným způsobem jako novostavba ze Zlineru Zlín

13. 10. 1999 - skončil provoz autobusů Karosa B 731.04 evid. č. 358 a 360

15. 10. 1999 - naposled v provozu výluková trolejbusová linka č. 13 Doubravka, Zábělská-Pietas-Lobzy, Pod Vrchem

17. 10. 1999 - spuštěn provoz trolejbusových linek č. 10, 11 a 13 v původních trasách po celé šířce Rokycanské třídy, linka č. 13 už jezdila v celé trase z Lobez až do Černic, neboť byla ukončena i rekonstrukce Doudlevecké třídy

18. 10. 1999 - do své trasy Bory-Goethova se vrátila i linka č. 14. Trolejbusy linek č. 13 a 14 se zatím vyhýbaly rekonstruované Doudlevecké třídě ve směru do Černic odbočením na manipulační trať u vozovny do Presslovy ulice, pokračovaly dále Černickou a Cukrovarskou ulicí s výjezdem na Doudleveckou u zimního stadionu, ve směru do Lobez odbočily z Doudlevecké do Cukrovarské ulice a kuriózně pokračovaly i s cestujícími přes objekt vozovny a odstavnou plochu s výjezdem dolní branou v Presslově ulici a odtud odbočily do Doudlevecké třídy

říjen 1999 - vyřazen autobus Karosa B 731.20 evid. č. 382

9. 11. 1999 - pouze trolejbusy už jezdily po celé Doudlevecké třídě

23. 11. 1999 - skončil provoz autobusu Karosa B 731.04 evid. č. 346

26. 11. 1999 - skončil provoz autobusu Karosa B 731.04 evid. č. 342

28. 11. 1999 - na pozemku v autobazaru v Černické ulici deponovány odstavené autobusy Škoda B 731.04 evid. č. 339, 345, 346, 358 a 360

29. 11. 1999 - dodány NP autobusy Karosa Renault City Bus PS09B4 evid. č. 449 až 456

6. 12. 1999 - vyjely NP autobusy Karosa Renault City Bus PS09B4 evid. č. 449 až 451

6. 12. 1999 - skončil provoz autobusu Karosa B 731.04 evid. č. 341

7. 12. 1999 - skončil provoz autobusu Karosa B 731.04 evid. č. 340

7. 12. 1999 - zaveden nový způsob označování zatahujících trolejbusů z linek, nové červené tabulky s bílým textem, na bočních orientacích je uvedeno číslo linky + X, seznam nácestných zastávek a nápis VOZOVNA, vzadu pouze číslo linky +X, na předních totéž + nápis VOZOVNA, vozy s BUSE pak to mají obdobně, nápisy jsou zobrazeny inverzně

7. 12. 1999 - vyjely NP autobusy Karosa Renault City Bus PS09B4 evid. č. 452, 455 a 456

8. 12. 1999 - vyjel NP autobus Karosa Renault City Bus PS09B4 evid. č. 454

9. 12. 1999 - vyjel NP autobus Karosa Renault City Bus PS09B4 evid. č. 453

9. 12. 1999 - skončil provoz autobusu Karosa B 731.04 evid. č. 362

13. 12. 1999 - skončil provoz autobusu Karosa B 731.00 evid. č. 326

13. 12. 1999 - v areálu autobazaru v Černické ulici umístěny další odstavené autobusy Karosa B 731.00 a 731.04 evid. č. 326, 340, 341, 342 a 362

14. 12. 1999 - dodány NP autobusy Karosa Renault City Bus PS09B4 evid. č. 457 až 464

17. 12. 1999 - dodány Astry evid. č. 304 a 305

17. 12. 1999 - vyjely NP autobusy Karosa Renault City Bus PS09B4 evid. č. 457 a 462

18. 12. 1999 - vyjel NP autobus Karosa Renault City Bus PS09B4 evid. č. 460

20. 12. 1999 - vyjely NP autobusy Karosa Renault City Bus PS09B4 evid. č. 458, 461 a 463

21. 12. 1999 - vyjely NP autobusy Karosa Renault City Bus PS09B4 evid. č. 459 a 464

23. 12. 1999 - dodány Astry evid. č. 306 a 307

II. pololetí 1999 - intenzivní zkušební jízdy prototypu asynchronního trolejbusu Škoda 21 TrACI evidenčního čísla 479 v ověřovacím provozu bez cestujících

rok 1999 - autobus Karosa B 731.1653 evid. č. 404 prošel GO

rok 1999 - PMDP zaměstnávaly 1105 pracovníků, z toho 160 řidičů tramvají, 167 řidičů trolejbusů a 175 řidičů autobusů, dále bylo zaměstnáno dalších 603 opravářů, dispečerů, revizorů, technicko-hospodářských pracovníků a pomocných profesí


15 let

1. 1. 2004 - velké zdražení jízdenek pro jednotlivou jízdu: dospělí - 12 Kč (původně 8 Kč), poloviční - 6 Kč (původně 4 Kč)

5. 1. 2004 - prodloužení autobusové linky č. 41 do zastávky Vinice, Slupská (manipulačně však autobusy otáčely bez cestujících v novém obratišti Vinice za sídlištěm)

5. 1. 2004 - švédské automaty CALE na jízdenky začaly vydávat i jednodenní jízdenky za 40 Kč

15. 1. 2004 - několik vybraných spojů autobusové linky č. 35 jezdilo během dne na prodloužené trase z CAN až do Malesic

22. 1. 2004 - zhruba dvacítka fandů MHD nejen z Plzně měla možnost se ve večerních hodinách poprvé svézt prototypovým, 32 metrů dlouhým nízkopodlažním vozem Škoda 05T VEKTRA, což byla nejdelší u nás vyrobená tramvaj, při testování obdržela evidenční číslo 112 (II. obsazení) V rámci schůzky Tram-Bus-Clubu se účastníci tentýž den ještě svezli i prototypem NP trolejbusu Škoda 24 Tr Irisbus, označeným evid. č. 999 (II. obsazení), ten po zkušebních jízdách s cestujícími v Plzni zakoupil 16. 11. 2004 se slevou DP Mariánské Lázně, kde jezdí pod evid. číslem 51

2. až 9. 2. 2004 - byl v Plzni na testování červenožlutobílý kloubový autobus Karosa Renault Citybus zapůjčený DP Hradec Králové evid. čísla 269, 3. až 8. 2. vozil cestující

4. 2. 2004 - zahájeny zkušební jízdy s cestujícími prototypu NP trolejbusu Škoda 24 Tr Irisbus převážně na lince č. 11

16. 2. 2004 - na základě výběrového řízení nastoupil do funkce generálního ředitele PMDP Mgr. Michal Kraus

23. 2. 2004 - havarovala souprava 2xT3 evid. č. 202+192 při střetu s trolejbusem Škoda 14 TrM evid. č. 411, vůz evid. č. 202 byl zrušen a zadní vůz soupravy evid. č. 192 byl odstaven a čekal ve vozovně na schválení pro zachování jako muzejní vůz T3 (v roce 2008)

26. 2. až 29. 9. 2004 - v souvislosti s výstavbou velkoprodejny Lidl ve Skvrňanech byla bez náhrady zrušena zastávka linky č. 2 Slovanské údolí

únor 2004 - instalovány vitríny na reklamní letáky do tramvají KT8D5, zlikvidována T3 evid. č. 107 (II) /ex Most č. 217/

únor 2004 - v zadní části interiéru autobusů vylepena malá evidenční čísla

1. 3. až 15. 6. 2004 - spoje autobusové linky č. 32 nezajížděly do Podhájí

5. 3. 2004 - Astra evid. č. 306 najela do soupravy 2xT3 evid. č. 205+195 a byla pak odeslána na opravu do ŠT, odkud se vrátila až 24. 08. 2005

11. 3. 2004 - radní města schválili ceny nového volného tarifu, který začal platit současně s přechodem na systém čipových karet od 1. 1. 2005

18. 3. 2004 - začala rekonstrukce tramvajové zastávky linky č. 2 CAN, Skvrňanská

22. 3. 2004 - výjezd soupravy 2xT3R.P analog evid. č. 235+236 po modernizaci

23. 3. 2004 - při příležitosti slavnostního otevření nové zastávky ČD Plzeň-Bolevec (300 m od konečné tramvaje č. 1) byla kromě zvláštního vlaku s parní lokomotivou 310.072 vypravena i historická tramvaj Brožík/Křižík evid. č. 18, vzhledem k velkému stoupání trati byla však přitažena tramvají T3 evid. č. 261

24. 3. 2004 - linka č. 32 Bory-Černice byla prodloužena ulicí K Plzenci do nově vybudované stanice Černice, nákupní zóna, k Olympii začaly jezdit i ČSAD autobusy Plzeň

27. 3. 2004 - v rámci otevření OC Olympia v Černicích zavedena autobusová linka č. 50 ze Starého Plzence, Vilové čtvrti k Olympii dvěma páry spojů o sobotách a nedělích

březen 2004 - výjezd tramvaje T3M evid. č. 247 s informačním systémem BUSE (náhrada převíjecího transparentu BROSE)

1. 4. 2004 - zrušena bezplatná linka T provozovaná PMDP, a.s., k OC Tesco začaly jezdit autobusy ČSAD

10. 4. 2004 - nově otevřený hypermarket Interspar zahájil provoz na dvou nových linkách S1 a S2, šlo o okružní bezplatné linky obsluhované malými autobusy SOR B 9,5 (linka S1 jezdila na Doubravku, S2 na Slovany)

21. 4. 2004 - od tohoto dne se začaly vyskytovat občas tramvaje typu KT8D5 i na jiných linkách než na d-4

28. 4. - 8. 6. 2004 - pokračovala rekonstrukce Mohylové ulice, byly přeloženy výstupní a nástupní zastávky linek č. 10 a 49 v ulici Na Dlouhých k Borové ulici, na lince č. 10 jezdily vozy Škoda 21 TrACI s využitím dieselagregátu

1. 5. 2004 - na lince č. 12 ve směru do centra zřízena nová zastávka Škoda, VII.brána

3. 5. 2004 - výrazně se změnily trasy některých linek MHD, byla zahájena rekonstrukce ulic Masarykova a Zábělská v Doubravce, šestnáctka byla přesměrována do obratiště Na Dlouhých, ve směru na Bory byla zřízena náhradní zastávka v Radiové ulici, linka č. 10 byla prodloužena Hřbitovní ulicí až do točny linky č. 16 Doubravka, Zábělská a vzhledem k úseku bez trolejí se využívaly trolejbusy s pomocným dieselagregátem, autobusová linka č. 28 jezdila ulicí Na Kovárně a Hřbitovní do Hrádecké, linky č. 52, 53 a 54 měly konečnou v Doubravce, Na Dlouhých

3. 5. 2004 - zřízeno nové zákaznické centrum na Denisově nábřeží č. 12, na webových stránkách byla občanům představena městská čipová karta "Plzeňská karta"

6. 5. 2004 - ukončila provoz Karosa B 732.20 evid. č. 105 (II) /ex Praha č. 3949/

10. 5. 2004 - začala rekonstrukce tramvajových zastávek na náměstí Míru, dočasně stavěly tramvaje před křižovatkou Klatovská x Mánesova na panelech

29. 5. 2004 - autobusové linky č. 28, 34, 35, 39 a 41 se vrátily do sadů Pětatřicátníků, linka č. 28 byla však ukončena u CAN, na Borská pole ji nahradila posílená linka č. 41, vybrané spoje linky a-22 byly prodlouženy až do Koterova

7. 6. 2004 - výjezd soupravy 2xT3R.P analog evid. č. 254+255 po modernizaci

7. 6. 2004 - výjezd na zkušební jízdu T3R.P analog evid. č. 268 po modernizaci

12. 6. 2004 - v rámci Historického víkendu se uskutečnil Den otevřených dveří v PMDP, a.s., spojený s oslavami 105 let MHD v Plzni, po trase vozovna Slovany-sady Pětatřicátníků a zpět jezdila na lince D1 historická T1 evid. č. 121 a T3R.P analog evid. č. 261, z náměstí Republiky do vozovny v Cukrovarské jezdil na lince D3 autobus SOR B 9,5 evid. č. 481 a mezi areálem v Cukrovarské a vozovnou Slovany pak obstarával spojení linkou D2 NP trolejbus Škoda 21 TrACI evid. č. 484 s pomocným dieselagregátem, byla vydána pamětní publikace formátu A5 105 let MHD v Plzni, jejímž autorem byl dr. Ludvík Losos s příspěvky členů T-B-C

16. 6. 2004 - tramvajová souprava 2xT3R.P analog evid. č. 282+283 zkoušela rádiově ovládané výhybky

25. 6. 2004 - zahájeny zkušební jízdy s cestujícími na lince č. 4 s pětičlánkovou prototypovou NP tramvají Škoda 05T "Vektra" evid. č. 112, z důvodu rekonstrukce konečné Košutka jezdila Vektra převážně na lince č. 2 - úspěšné zkušební jízdy ukončeny 12. 10. 2004 na lince č. 4

1. 7. 2004 - začala rekonstrukce obratiště na konečné Košutka, tramvajová doprava byla ukončena v zastávce Plzeňka za pomoci Californienu, dopravu zajišťovaly obousměrné vozy KT8D5 a vypomohly i dvě soupravy 2xT3R.P analog-PX (spojené zády k sobě) evid. č. 217+218 a 262+263, výluka trvala až do konce školních prázdnin a současně se upravovalo i kolejiště na konečné Bory, kde byly postupně vyměněny oba kolejové oblouky

1. 7. 2004 - autobusová linka č. 30 začala obousměrně obsluhovat zastávku Malostranská

19. 7. 2004 - poprvé prototyp kloubového trolejbusu Škoda 25 Tr Irisbus evid. č. 996 na zkušebních jízdách po Plzni

20. - 31. 7. 2004 - nahrazen provoz linky č. 13 autobusy, probíhala rekonstrukce Nepomucké třídy

23. 7. 2004 - poprvé do provozu s cestujícími vyjela souprava 2xT3R.P analog evid. č. 196+198 (II. obsazení) s novými karoseriemi Var CB3, vyrobenými v KOS Krnov a s výzbrojí Progress firmy Pragoimex

26. 7. - 1. 12. 2004 - uzavřena Dlážděná ulice v Radobyčicích, autobusová linka č. 32 byla rozdělena na dva úseky: Bory-Radobyčice, Dlážděná a Radobyčice, Podhájí-Černice-(Slovany)

3. 8. 2004 - dočasné panelové nástupiště ve směru na Bory bylo vybudováno při rekonstrukci zastávky linky č. 4 U Práce, Klatovská - práce byly ukončeny 11. 9. 2004

15. 8. 2004 - změna trasy linky S1, místo Doubravky jezdila od Intersparu do sadů Pětatřicátníků a k Hlavnímu nádraží ČD a zastávka linky a-35 byla přemístěna ze sadů Pětatřicátníků do zastávky linky N1 Palackého náměstí

16. - 29. 8. 2004 - dočasná změna tras autobusových linek č. 22 a 26, vozy nejezdily přes Chodské náměstí, ale objížděly ulicemi Dobrovského a Mánesovou, rekonstruovala se Klatovská třída mezi Dobrovského a Nerudovou ulicí

17. 8. 2004 - otevřena po čtyřech měsících část Zábělské ulice poblíž smyčky MHD a vzhledem k pokračující rekonstrukci Masarykovy třídy od Hřbitovní k ulici Na Kovárně, výluky trolejbusů pokračovaly beze změn

1. 9. 2004 - přejmenována zastávka Areál VŠ na Západočeská univerzita

1. 9. 2004 - autobusová linka č. 22 začala jezdit v pracovních dnech místo konečné Světovar, Jasmínová až do Koterova

6. 9. 2004 - poprvé výjezd prototypu Škoda 25 Tr Irisbus evid.č. 996 na zkušební jízdy s cestujícími

7. 9. 2004 - vyřazen trolejbus Škoda 14 Tr08/6 evid. č. 421, prodán do Almaty

9. 9. 2004 - výjezd soupravy 2xT3R.P analog evid. č. 268+269 po modernizaci

11. 9. 2004 - autobusová linka č. 26 prodloužena z Bor přes Valchu a Lhotu až do Nové Vsi dvěma spoji v pracovních dnech a třemi o víkendech

11. 9. 2004 - zavedena nová autobusová linka č. 57 z konečné Božkov do Letkova

30. 9. 2004 - opět otevřeny zrekonstruované tramvajové zastávky linky č. 2 Slovanské údolí

září 2004 - vyřazen trolejbus Škoda 14 Tr08/6 evid. č. 418 (určen původně jako muzejní), 22. 5. 2009 však sešrotován

16. 10. 2004 - ukončen zkušební provoz prototypu trolejbusu Škoda 25 Tr Irisbus evid. č. 996 s cestujícími u PMDP

16. 10. 2004 - ve špičkách pracovních dnů prodlouženy vybrané spoje autobusové linky č. 35 od CAN do Křimic

16. 10. 2004 - 145. výročí založení oslavovala plzeňská Škodovka, zájemci se mohli svézt k výrobním halám Škoda Energo a Škoda DT historickými autobusy Škoda 706 RTO, Karosa ŠL 11.1310 a trolejbusem Škoda 21Ab, od I. brány do obratiště Tyršův most a zpět pak novým NP trolejbusem Škoda 24 Tr Irisbus a zapůjčeným historickým trolejbusem Škoda 9 TrHT28 evid. č. 12 DP České Budějovice, který jezdil dříve v Plzni pod evid. č. 339

20. 10. 2004 - v odpolední přepravní špičce zasáhly do provozu dva autobusy, první 12 metrů dlouhý Mercedes Citaro O 520, druhý kloubový 18 metrů dlouhý Mercedes Citaro G

1. 11. 2004 - v Radiové ulici byla instalována natrolejovací korýtka, která umožnila lépe zvládat výlukový provoz linky č. 10 trolejbusy s dieselagregátem

1. 11. 2004 - oprava zastávkového zálivu U Práce, Tylova

1. - 20. 11. 2004 - výluka autobusových linek č. 21 a 32 v úseku od borských serpentin až po Tyršův sad, narychlo byla zavedena linka č. 21A, která obsluhovala vynechané zastávky U Přehrady a Tyršův sad, jezdila v trase Bory-dálniční přivaděč-Tyršův sad-Klatovská-konečná zastávka U Přehrady omezeně pouze v pracovních dnech

10. 11. 2004 - návrat linek č. 10, 16, 28, 52, 53 a Z na své původní trasy

12. 11. 2004 - výjezd soupravy 2xT3R.P analog evid. č. 233+234 po modernizaci

15. 11. 2004 - vyjel s cestujícími poslední vyrobený trolejbus Škoda 21 TrACI evid. č. 496

15. 11. 2004 - autobusová linka č. 52 byla prodloužena ze Smědčic až do Bušovic na Rokycansku

16. 11. 2004 - DP Mariánské Lázně získal prototyp trolejbusu Škoda 24 Tr Irisbus, který tam obdržel evid. č. 51

26. 11. 2004 - dodány autobusy Irisbus City Bus PS09D1 evid. č. 486 a 487

listopad 2004 - PMDP začaly testovat nový odbavovací systém, tzv. cardmany, vyřazeny z provozu trolejbusy Škoda 14 Tr 08/06 evid. č. 401, 402 a 413 - odprodány do Almaty

6. 12. 2004 - po 63 měsících odstavení byl vůz T3M evid. č. 242 konečně zprovozněn v soupravě 2xT3M evid. č. 241+242

7. 12. 2004 - ukončila provoz Karosa B 731.40 evid. č. 396

10. 12. 2004 - v provozu s cestujícími první plzeňský NP trolejbus typu Škoda 24 Tr Irisbus evid. č. 497

12. 12. 2004 - po deseti letech přeorganizován provoz nočních autobusových linek, linka N1 byla prodloužena do Zátiší a křižování nočních linek bylo zajištěno v zastávce "Pařížská" vzhledem k návaznosti na vlaky ČD

začátek prosince 2004 - na tramvajových kabinách se objevily obdélníkové boxy na reklamní materiály

15. 12. 2004 - začaly PMDP nabíjet elektronickou hotovost na Plzeňskou kartu

30. 12. 2004 - si mohli cestující nabít kartu přímo na náměstí Republiky ve specielním stanu

31. 12. 2004 - vyřazena souprava 2xT3 evid. č. 101+102 (II) /ex Praha č. 6326+6393/

31. 12. 2004 - po více než 23 letech přestaly platit kmenové listy s předplatními kupóny

rok 2004 - Škoda Electric, s.r.o., testovala v Plzni oranžové trolejbusy typu Neoplan AN440LF (19 kusů) pro americký Boston a další dva 18 metrů dlouhé článkové duobusy Neoplan DMA LF opět pro Boston, první z nich (evid. č. 997) byl testován od března do května, druhý pak od září do listopadu 2004

rok 2004 - trolejbusy Škoda 14 Tr evid. č. 433, 443, 449, 452, 453 modernizovány s novými skelety na typ Škoda 14 TrM


10 let

5. 1. 2009 - zrušen šejdr 26/2

5. 1. 2009 - výjezd s cestujícími testovací soupravy T3R.SLF+T3M evid. č. 202 (II)+214, vůz evid. č. 202 (II), měl elektrickou výzbroj GANZ-ŠKODA

8. 1. 2009 - radnice opět nerozhodla, zda vybudovat nové depo v bývalé lokomotivce nebo v někdejších kasárnách v Zátiší

1. 2. 2009 - naposled v provozu T3 evid. č. 194 a KT8D5 evid. č. 290 před rekonstrukcí

3. 2. 2009 - naposled zkušební provoz s cestujícími soupravy T3R.SLF+T3M evid. č. 202 (II)+214

6. 2. 2009 - odvoz KT8D5 evid. č. 290 do KOS Krnov na modernizaci s NP středním článkem a z KOS Krnov přivezena modernizovaná KT8D5R.N2P evid. č. 288

12. 2. 2009 - zahájen provoz na nových zastávkách linky č. 2 Habrmanova v 7 hodin

12. 2. 2009 - radní města nepodpořili variantu s výstavbou nového depa PMDP v bývalé lokomotivce v areálu Škodovky

18. 2. 2009 - kolejový brus evid. č. 175 získal nový černý nápis PRACOVNÍ VůZ

22. 2. 2009 - naposled v provozu T3 evid. č. 204

23. 2. 2009 - Astra evid. č. 301 poprvé s novými dveřmi na zkušební jízdě

24. 2. 2009 - ve vozovně Slovany složena tramvaj T3R.PLF evid. č. 323

3. 3. 2009 - sešrotován pracovní vůz (kolejový brus) evid. č. 100 (ex Praha č. 6346)

9. 3. 2009 - v provozu s cestujícími KT8D5R.N2P evid. č. 288

12. 3. 2009 - ve vozovně Slovany složena tramvaj T3R.PLF evid. č. 324

17. 3. 2009 - ze ŠT přepraven do vozovny Slovany ke zkušebním jízdám po plzeňských linkách první prototyp tříčlánkové 100% nízkopodlažní tramvaje pro Prahu 15T ForCity evid. č. 115

18. 3. 2009 - pravděpodobně se už projela po plzeňských ulicích tramvaj evid. č. 115

18. 3. 2009 - otevřena nově rekonstruovaná trolejbusová točka linky č. 12 s posunutím odjezdové zastávky na Nové Hospodě

23. 3. 2009 - PMDP zvažovaly zavést přepravu jízdních kol alespoň na některých linkách, nakonec byl nápad zamítnut

26. 3. 2009 - výjezd T3R.PLF evid. č. 323 v soupravě s T3R.P digital evid. č. 252

26. 3. 2009 - převezena na trajleru z vozovny Slovany zpět do ŠT Vektra evid. č. 112

30. 3. 2009 - na opravenou Americkou třídu se po roce bohužel vrátila veškerá doprava

30. 3. 2009 - z vozovny Slovany byla na trajleru převezena historická tramvaj T2R evid. č. 133 (III) do ÚD v Cukrovarské na opravu a lakování ve slušivé červenokrémové barvě

31. 3. 2009 - ve vozovně Slovany složena tramvaj T3R.PLF evid. č. 325

1. 4. 2009 - pozastaven na žádost NC Olympia provoz bezplatné linky ČSAD Plzeň CAN-NC Olympia Černice

1. 4. 2009 - na linkách č. 1, 12, 13 a 16 v pracovních dnech rozšířen počet nízkopodlažních spojů, většina odpoledních spojů linky t-13 prodloužena z obratiště Čechurov do Černic

1. 4. 2009 - u příležitosti 110 let veřejné dopravy v Plzni vyhlásily PMDP pro děti a mládež soutěž Namaluj - vymaluj - navrhni tramvaj snů

1. - 15. 4. 2009 - částečně nízkopodlažní vůz SOR NB 12 z DPP evid. č. 3101 jezdil na většině denních linek

2. 4. 2009 - na testovacích jízdách SOR NB12 evid. č. 300 (IV) z Prahy (evid. č. 3101)

2. 4. 2009 - naposled v provozu T3 SUCS evid. č. 284

2. 4. 2009 - výjezd s cestujícími T3R.PLF evid. č. 324 jako sólo na lince č. 1

4. 4. 2009 - poslední den doplatkové pokladny a kanceláře revizorů v Palackého 16

6. 4. 2009 - revizoři a doplatková pokladna pro černé pasažéry otevřena za Hydrem, vchod je z Pařížské ulice

13. - 30. 4. 2009 - už podruhé zapůjčen do Plzně předváděcí autobus Irisbus Crosway 12M, který jezdil pod evid. č. 301

25. 4. 2009 - výjezd T3R.PLF evid. č. 324 v soupravě s T3R.P digital evid. č. 253

25. 4. 2009 - výjezd s cestujícími T3R.PLF evid. č. 325 jako sólo na lince č. 1

28. 4. 2009 - na tramvajových linkách č. 1 a 4 zaveden nový grafikon

28. 4. 2009 - v provozu souprava wan 2xT3R.PLF evid. č. 323+324

28. 4. 2009 - naposled v provozu T3CS evid. č. 285

28. 4. 2009 - zahájena I. etapa rekonstrukce tramvajové trati na Karlovarské třídě, dočasně zrušena zastávka Pod Záhorskem, rekonstrukce je rozložena na dobu několika let, tento rok probíhala v úseku Pod Záhorskem-ulice Na Chmelnicích až do 8. 11. 2009

duben 2009 - vyřazen trolejbus Škoda 14 Tr10/06 evid. č. 440

30. 4. 2009 - radní schválili přepravu kol od 1. června do konce října o víkendech a státních svátcích

30. 4. 2009 - dodán autobus Solaris Urbino 18 evid. č. 531

4. 5. 2009 - poslední den provozu Karosy B 731.20 evid. č. 381

5. 5. 2009 - poprvé s cestujícími kloubový autobus Solaris Urbino 18 evid. č. 531

7. - 22. 5. 2009 - zapůjčen od DP Olomoc autobus Solaris Urbino 12, vozil cestující od 13. do 20. 5. 2009 pod evid. č. 302

11. 5. 2009 - v ranních hodinách za deště vyhořela po zkratu KT8D5R.N2P evid. č. 297 a byla odeslána na opravu do Pars nova v Šumperku, po návratu do Plzně získala novou zelenou CVR Pilsner Urquell

12. 5. 2009 - zapůjčen k předvádění autobus Solaris Urbino 12 z DP Olomouc evid. č. 627, který v Plzni dostal evid. č. 302 (II)

22. 5. 2009 - sešrotován havárií poškozený trolejbus Škoda 14 Tr08/6 evid. č. 436, sešrotován trolejbus Škoda 14 Tr10/6 evid. č. 440, zlikvidován Škoda 14 Tr 08/6 evid. č. 420 a odvezen na Sulkov k sešrotování dlouho odstavený (předpokládaný muzejní) vůz Škoda 14 Tr 08/6 evid. č. 418

22. 5. 2009 - výjezd s cestujícími KT8D5R.N2P evid. č. 298

22. 5. 2009 - zrušen páteční provoz autobusové linky pro postižené č. 72 Bory-Zvon-Rondel

23. 5. 2009 - jezdil na denních linkách bílý předváděcí 12 m autobus Mercedes Conecto LF pod evid. č. 303 (II)

25. 5. 2009 - sešrotován autobus Karosa B 732.20 evid. č. 365

26. 5. 2009 - založena webová stránka www.plzensketrolejbusy.cz

30. - 31. 5. 2009 - probíhalo asfaltování Dobrovského ulice: ve směru Bory jezdí linka č. 16 objížďkou z náměstí Českých bratří Thámovou ulicí na Chodské náměstí a třídou Edvarda Beneše na Bory na dieselagregát, ve směru z Bor do Tylovy po své trase opět na dieselagregát, vozy kličkují po Dobrovského ulici mezi silniční technikou a auty, zastavuje se náhradně v ulici V Bezovce proti lékárně Bezovka

1. 6. 2009 - od tohoto dne až do 31. 10. 2009 měla být o víkendech ve všech prostředcích MHD povolena přeprava kol, představenstvo PMDP však tento termín pro nevyjasnění jízdného odložilo

1. 6. 2009 - z vozovny Slovany odvezena T3 SUCS evid, č. 284 a naopak z ÚD přivezena po rekonstrukci historická T2R evid. č. 133 (III)

3. 6. 2009 - z KOS Krnov do vozovny Slovany přivezena KT8D5R.N2P evid. č. 290

14. 6. 2009 - v nočních hodinách odjela na trajleru z Plzně do Prahy prototypová 15T ForCity evid. č. 115, která pak v Praze jezdila na zkušebních jízdách pod evid. č. 9200

16. 6. 2009 - po rekonstrukci historické tramvaje T2R evid. č. 133 (III) se uskutečnila zkušební jízda

18. 6. 2009 - většina zastupitelů Plzně opět odmítla možnost zastavit provoz aut na Americké třídě mezi Škroupovou ulicí a Mrakodrapem

18. 6. 2009 - ve vozovně Slovany složena tramvaj T3R.PLF evid. č. 326

26. 6. 2009 - ve vozovně Slovany složena tramvaj T3R.PLF evid. č. 327

26. 6. - 10. 7. 2009 - plně nízkopodlažní autobus SOR NB 12 na testování v Plzni pod evid. č. 304 (II) a byl vystaven i na náměstí Republiky 27. 6.

27. 6. 2009 - 110 let veřejné dopravy v Plzni připomněli dopraváci průjezdem vozidel a výstavou vozů na náměstí Republiky, prohlídkami technického zázemí ve vozovně Slovany a v areálu Cukrovarská, speciálními jízdami historických vozů PMDP i prodejem obrazové publikace Město v pohybu, oslavy přilákaly přes tři tisíce zájemců - PMDP v tomto roce provozují tři linky tramvají, šest trolejbusových a 26 autobusových linek,v konvoji tramvají jely: Křižík/Brožík evid. č. 18, T1 evid. č. 121, poprvé T2R evid. č. 133 (III), T3 evid. č. 192, T3R. PLF evid. č. 324, Astra evid. č. 304, K3R-NT evid. č. 312, KT8D5R.N2P evid. č. 288, pracovní vůz T3R.P evid. č. 175, autobusy Škoda 706 RTO, Karosa ŠL11, Karosa ŠD 11 - všechny ze Škoda-Bus klubu, na náměstí Republiky byly vystaveny trolejbusy Škoda 24 Tr pro Rigu a zapůjčený Škoda 26 Tr Solaris, ze sadů Pětatřicátníků do vozovny a zpět jezdila linka D1, na níž byly vypraveny historické vozy T1, T2R, T3 - tyto historické vozy pak vykonaly kolečko na lince D2 z vozovny na Bory, pak na Světovar a do vozovny, z Cukrovarské vyjížděly vozy Škoda 9 TrHT28 evid. č. 323, Škoda 17 Tr evid. č 3901, Škoda 706 RTO, Karosa ŠL 11 a Karosa ŠD 11, vyšla knižní publikace Město v pohybu - 110 let Plzeňských městských dopravních podniků od autorů Petra Mazného, Ing. Jiřího Kohouta a Jiřího Riegra

27. 6. - 14. 7. 2009 - při večerních divadelních představeních před radnicí rozdělen provoz linek č. 1 a 2 na dva úseky: Slovany/Světovar-Pražská, dále do sadů Pětatřicátníků NAD s označením 1/2

30. 6. 2009 - vyjel na testování u PMDP autobus SOR NB 12 evid. č. 304 (II)

1. 7. 2009 - trolejbusová zastávka linky č. 13 Černice ve směru k Olympii je posunuta o 140 metrů před požární nádrž

1. 7. 2009 - na zkoušku do 30. září povolena přeprava kol o víkendech ve vozech MHD, cyklista za kolo zaplatil 24 Kč, což byl dvojnásobek základního jízdného

3. - 6. 7. 2009 - nahrazeny tramvajové linky č. 1 a 4 v úseku Solní-Bolevec / Košutka NAD: č. 1A Bolevec-sady 35-náměstí Republiky-Solní-Bolevec, č. 4A Košutka-sady 35-náměstí Republiky-Solní-Košutka, tramvajová linka č. 1/4 jezdila v trase Bory-Slovany

7. 7. 2009 - opět v provozu tramvajová zastávka linek č. 1 a 4 Pod Záhorskem

7. 7. - 30. 8. 2009 - tramvaje linek č. 1 a 4 jezdily na Košutku, do Bolevce jezdila NAD č. 1A: Bolevec-Plaská-Lidická-alej Svobody-Lidická (U Gery)-Plaská-Bolevec, v zastávkách U Družby BUS a Sokolovská byl přestup na tramvaje linek č. 1 a 4

10. 7. 2009 - naposled v provozu T3G evid. č. 240

10. 7. 2009 - odvezena na modernizaci do KOS Krnov KT8D5 evid. č. 295

20. 7. 2009 - vyjela souprava 2xT3GM evid. č. 274+275 s polopantografy s cestujícími

30. 7. 2009 - vyjela souprava 2xT3M evid. č. 247+246 s novým systémem BUSE

12. 8. 2009 - výjezd soupravy T3R.PLF+T3R.P digital evid. č. 325+243

18. 8. 2009 - odvezena na modernizaci do KOS Krnov KT8D5 evid. č. 291

18. 8. 2009 - ve vozovně Slovany složena tramvaj T3R.PLF evid. č. 328

25. 8. 2009 - naposled v provozu T3 SUCS evid. č. 278

27. 8. - 2. 9. 2009 - na testování u PMDP bílý autobus Irisbus Crossway 12.8M evid. č. 300 (V), byl též vystaven na náměstí Republiky v rámci 110. výročí MHD

31. 8. 2009 - poprvé s cestujícími KT8D5R.N2P evid. č. 290

31. 8. 2009 - poprvé s cestujícími souprava T3R.PLF+T3R.P digital evid. č. 326+244

srpen 2009 - vyřazena T3 SUCS evid. č. 279

srpen 2009 - vyřazen z provozu bílý mikrobus pro invalidy Volkswagen Kutsenits City III evid. č. 001 (dopravce Magistrát města Plzně)

1. 9. 2009 - poprvé s cestujícími souprava T3R.PLF+T3R.P digital evid. č. 327+256

4. 9. 2009 - poprvé s cestujícími trolejbus Škoda 24 Tr Citelis evid. č. 517

9. 9. 2009 - poprvé v provozu trolejbus Škoda 24 Tr Citelis evid. č. 518

10. 9. 2009 - poprvé v provozu trolejbus Škoda 24 Tr Citelis evid. č. 519

10. 9. 2009 - poprvé s cestujícími souprava T3R.PLF+T3R.P digital evid. č. 328+257

12. 9. 2009 - poprvé v provozu kloubový trolejbus Škoda 25 Tr Citelis evid. č. 520

12. 9. 2009 - uskutečnila se objednaná jízda historickou tramvají T2R evid. č. 133 (III) pro dopravní fandy po tramvajové síti PMDP

12. 9. 2009 - poslední den provozu KT8D5 evid. č. 296 před odesláním do KOS Krnov

17. 9. 2009 - obnoven provoz trolejbusové linky č. 14

18. 9. 2009 - po opravě v Pars nova Šumperk vyjela do provozu s novou CVR Pilsner Urquell KT8D5R.N2P evid. č. 297

24. 9. 2009 - rada města jmenovala do představenstva PMDP senátora Ing. Jiřího Šnebergra z ODS

25. 9. 2009 - poprvé v provozu kloubové trolejbusy Škoda 25 Tr Citelis evid. č. 521 a 523

26. 9. 2009 - kloubový trolejbus Škoda 25 Tr Citelis evid. č. 523 se objevil poprvé na dieselagregát na lince č. 13 k NC Olympia v Černicích

26. 9. 2009 - trolejbus Škoda 14 Tr08/6 evid. č. 429 se stal muzejním vozem PMDP a deponován ve Strašicích

26. až 28. 9. 2009 - o tomto prodlouženém víkendu byla výluka tramvajových linek č. 1 a 2 v úseku U Zvonu-sady Pětatřicátníků (oprava kolejiště v Solní), na Slovany a Světovar jezdily od Zvonu výhradně vozy KT8D5R.N2P a KT8D5, tramvaje od Bolevce a Skvrňan se vracely zpět přes sady Pětatřicátníků, mezi Anglickým nábřežím a sady Pětatřicátníků jezdila okružní NAD 1/2

září 2009 - při zajíždění do vozovny se začal používat nový digitální systém BUSE, například 4X SLOVANY

2. 10. 2009 - poprvé v provozu kloubový trolejbus Škoda 25 Tr Citelis evid. č. 522

4. 10. 2009 - poprvé v provozu trolejbus Škoda 24 Tr Citelis evid. č. 517

19. 10. 2009 - uzavřena Goethova ulice, linka č. 14 otáčí na kruhovém objezdu u Mrakodrapu a je označena Bory-Prokopova

19. 10. 2009 - poslední den provozu KT8D5 evid. č. 289, která jako poslední tříčlánková tramvaj odešla na rekonstrukci na nízkopodlažní střední článek do KOS Krnov

19. 10. 2009 - přejmenována zastávka linky t-14 Doudlevce na Révová a převedena do režimu na znamení

22. 10. 2009 - vyjela na zkušební jízdu historická T2R evid. č. 133 (III) s novým zrychlovačem, pořízeným z Prahy

30. 10. 2009 - výjezd s cestujícími KT8D5R.N2P evid. č. 295 (s CVR Plzeň - kandidát EHMK 2015)

30. 10. 2009 - naposled v provozu souprava 2xT3 evid. č. 190+191

1. 11. 2009 - změny tras trolejbusových linek: č. 10 CAN-Mrakodrap-ETZ-Slovany-Čechurov, č. 13 Černice-Slovany-ETZ-Mrakodrap-Anglické nábřeží-Těšínská-Doubravka, Na Dlouhých, č. 15 CAN-Americká-Hlavní nádraží-Rokycanská-Lobzy

2. 11. 2009 - vyřazen z provozu trolejbus Škoda 14 Tr08/6 evid. č. 424

5. 11. - 24. 12. 2009 - obnoven provoz autobusu ČSAD do NC Olympia od čtvrtka do neděle

7. 11. 2009 - PMDP zahájily 1. etapu optimalizace dopravy. Linka č. 16 byla vypravována o víkendu v sólech bez kloubových trolejbusů s intervalem 7,5 minut, zrušena linka č. 10, linka č. 13 jezdí z Černic NC do Doubravky, Na Dlouhých (interval 15 minut), nová linka č. 15 jezdí z CAN do Lobez, Pod Vrchem

7. - 8. 11. 2009 - jezdily tramvaje linky č. 4 z Bor do Mozartovy

9. 11. 2009 - ukončena rekonstrukce tramvajové linky č. 4 na Košutku, po více než půlroce obnoven provoz po obou kolejích

9. 11. 2009 - I. etapa optimalizace dopravy také na tramvajových tratích, tramvaje linek č. 1, 2 a 4 nově křižují v sadech Pětatřicátníků ve 22.50, 23.20 a 23.50 hod.

9. 11. 2009 - změny nočního provozu autobusových linek MHD, upraveny byly časové polohy křižování linek u Mrakodrapu, v noci na sobotu a neděli byly zavedeny nové linky N4, N5 a N6, část spojů linky č. 30 byla ukončena v denní době u Západočeské univerzity:
změny: N1 Bolevec-Mrakodrap-Dobrovského-Bory-Panasonic-Zátiší-Nová Hospoda (neobsluhuje Vinice)
N3 Sídliště Košutka-Hodonínská-Mrakodrap-Pařížská-Lobzy-Doubravka
N4 Bolevec-Mrakodrap-Bory-Litice-Valcha-Lhota
N5 Malesice-Radčice-Křimice-CAN Tylova-Mrakodrap-Slovany-Světovar-Koterov
N6 Sídliště Košutka-Hodonínská-Mrakodrap-Lobzy-Doubravka-Červený Hrádek

27. 11. 2009 - výjezd kloubového trolejbusu Škoda 25 Tr Citelis evid. č. 524

1. 12. 2009 - centrum ztrát a nálezů PMDP přestěhováno z Palackého ulice 16 do zákaznického centra PMDP na Denisovo nábřeží 12

5. 12. 2009 - děti z Doubravky uvítali Mikulášský trolejbus, kterým byl kloubový vůz Škoda 25 Tr Citelis evid. č. 521

8. 12. 2009 - v provozu s cestujícími KT8D5R.N2P evid. č. 291

11. 12. 2009 - ve vozovně Slovany složena tramvaj T3R.PLF evid. č. 329

11. až 27. 12. 2009 - o víkendech posílen tramvajový provoz, na linkách č. 1 a 2 soupravy nebo NP kačeny, na lince č. 4 soupravy s wanou

17. 12. 2009 - v Borské ulici se zahájily práce na nově vznikající trolejbusové trati přes Karlov na Borská pole

18. 12. 2009 - spuštěn dynamický dispečink v budově Hydra za téměř 41 milionů Kč, zajistí spojení se všemi vozy na linkách, ale i dohled nad aktuální dopravní situací, bude řídit i tzv. inteligentní zastávky

18. 12. 2009 - rada města odvolala Miroslava Levoru z ODS z funkce předsedy představenstva PMDP, a.s.

21. 12. 2009 - mimořádné představenstvo PMDP zvolilo novým předsedou Ing. Jiřího Šnebergra z ODS

30. 12. 2009 - od tohoto dne už nejezdily NP autobusy Škoda 21Ab evid. č. 445, 471 až 474

rok 2009 - PMDP začaly rozšiřovat sbírku svých historických vozidel, kromě obligátních tramvají se mezi těmito vozy vyskytla tramvaj T2R, trolejbusy Škoda 9 Tr, 14 Tr a 15 Tr, dva vleky Jelcz, automobil Praga V3S a autobusy Škoda 706 RTO, Škoda 21Ab, Karosa ŠM 11, Karosa ŠL11.1310 a Karosa B 731.04


5 let

2. 1. 2014 - zkušební jízda druhé obousměrné tramvaje Vario LF 2/2 IN evid. č. 362

4. 1. 2014 - poprvé výjezd s cestujícími jako sólo Vario LFR.S evid. č. 360 na lince č. 1

4. 1. 2014 - změny na tramvajových linkách podle nových grafikonů, byl rozšířen počet NP spojů o So a Ne na linkách č. 1 a 2

4. 1. 2014 - vyřazeny z provozu dva autobusy Karosa B 732.1654 evid. č. 427 a 428

8. 1. 2014 - ukončen provoz soupravy T3M evid. č. 219+220

8. 1. až 13. 3. 2014 - bílý autobus s reklamním polepem Volvo 7700 Hybrid jezdil v Plzni pod evid. č. 301 (II) na pravidelných spojích denních linek

16. 1. 2014 - po dobu dvou měsíců zrušena zastávka Kovošrot pro linku č. 30 ve směru do města, v opačném směru se nadále stavělo v posunuté zastávce v Chrástecké ulici

5. 2. 2014 - přivezena ze závodu Pars nova Šumperk po VP Astra evid. č. 310

10. 2. 2014 - výjezd soupravy T3R.PLF +T3RP analog evid. č. 330+263

14. 2. 2014 - vyřazen z provozu trolejbus Škoda 14 Tr10/6 evid. č. 454

15. 2. 2014 - v provozu trolejbus Škoda 16 Tr Solaris evid. č. 549

18. 2. 2014 - vyřazen z provozu trolejbus Škoda 14 Tr10/6 evid. č. 456

19. 2. 2014 - v provozu trolejbus Škoda 16 Tr Solaris evid. č. 550

27. 2. 2014 - ve vozovně Slovany složena obousměrná tramvaj Vario LF 2/2 IN evid. č. 363

5. 3. 2014 - ve vozovně Slovany složeno nové Vario LFR.S evid. č. 364, první se skládacími dveřmi

8. 3. 2014 - linka N13 zajišťuje noční víkendovou přepravu obyvatel Zruče/Sence, Třemošné, Záluží a Horní Břízy od Mrakodrapu

10. 3. 2014 - v provozu obousměrné tramvaje Vario LF 2/2 IN evid. č. 361 a 362

10. 3. až 1. 4. 2014 - přeloženy zastávky Goethova (pro linky t-10, 13 a14) a Muzeum (pro linky a-33 a 40), souvisí to s uzavírkou předpolí Wilsonova mostu /vyloučen tak provoz z části Americké a Anglického nábřeží/ a odklonu veškeré dopravy do Goethovy ulice /včetně linek t-11,12, 15,16 a 17, zastávka Goethova přesunuta do manipulační zastávky Prokopova proti bývalému Komornímu divadlu, zastávka Muzeum přeložena do Goethovy ulice před tehdejší knihkupectví Fraus

13. 3. 2014 - obousměrná tramvaj Vario LF 2/2 IN evid. č. 363 na zkušební jízdě

15. 3. 2014 - v sobotu jela tramvaj Vario LF 2/2 IN evid. č. 362 na lince č. 2

21. 3. 2014 - ve vozovně Slovany složeno nové Vario LFR.S evid. č. 365, druhé se skládacími dveřmi

21. 3. 2014 - předání staveniště pro rekonstrukci kolejiště v lokalitě U Zvonu

24. 3. až 11. 5. 2014 - probíhaly práce na tramvajové koleji mezi Sirkovou ulicí a mostem U Jána, linka t-13 byla odkloněna z Prokopovy ulice do Americké a Šumavské

26. 3. 2014 - vyblokována parkovací místa pro stavební buňky U Zvonu

29. 3. 2014 - linka N12 byla prodloužena z Chotěšova do Stoda

30. 3. 2014 - kácení dřevin v lokalitě U Zvonu

31. 3. 2014 - dodán autobus SOR NB 12 evid. č. 559

březen 2014 - ukončen provoz T3M evid. č. 222 (prodán do Mykolajiva)

přelom března/dubna 2014 - probíhaly práce na propojení vjezdu autobusů z Borské ulice s depem Karlov ulicí Na Pomezí a trolejbusů ulicí Emilovou

1. 4. 2014 - byla zrušena linka č. 72 pro hendikepované občany, náhradou bude služba "Senior Expres" pro občany nad 70 let, ZTP, ZTP/P - službu automobily PMDP financuje Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně za poplatek 30 Kč

1. 4. 2014 - zavedena nová zastávka Švihovská pro linku a-28 ve směru z centra /umístěna za křižovatkou Šumavská x U Prazdroje/

1. 4. 2014 - vozidla MHD se po osmi měsících vrátila na Wilsonův most, obnovena je zastávka Pařížská

2. 4. 2014 - výjezd soupravy 2xVario LFR.S evid. č. 364+365 poprvé na zkušební jízdu včetně obráceného sledu

začátek dubna 2014 - vybagrovaly se chodníky a začala rekonstrukce kolejiště v Pražské

5. 4. 2014 - v provozu s cestujícími tramvaje Vario LFR.S evid. č. 364 a 365 jako sóla

7. 4. 2014 - výjezd soupravy 2xVario LFR.S evid. č. 364+365

7. 4. 2014 - v Pražské ulici se skládaly dřevěné pražce pro stavbu provizorního kolejiště

7. 4. 2014 - naposled v provozu Karosa B 732.1654 evid. č. 429, odstavena 9. 4.

7. 4. - 4. 5. 2014 - z důvodu prací v křižovatce "U Jána" je linka t-13 odkloněna ve směru na Doubravku z Prokopovy ulice Americkou a Šumavskou ulicí, trolejbusy zastavují v Prokopově proti bývalému Komornímu divadlu, v Pařížské, u Hlavního nádraží a v zastávce Železniční poliklinika

9. 4. 2014 - v provozu autobus SOR NB 12 evid. č. 559

9. 4. 2014 - nehoda Varia LF plus evid. č. 354 s kamionem ve 12 hodin před Novým divadlem, na linku č. 2 do Skvrňan byly nasazeny kloubové Solarisy, tramvaje linky č. 2 otáčely od Hlavní pošty přes sady Pětatřicátníků zpět na Světovar

10. 4. 2014 - zahájeny práce na chodníku v Malostranské ulici mezi Škoda sport parkem a náměstím Milady Horákové

15. 4. 2014 - ve vozovně Slovany složena obousměrná tramvaj Vario LF 2/2 IN evid. č. 366

22. 4. 2014 - začala dlouhodobá výluka křižovatky Chebská x Prvomájová v Křimicích pro linky a-35, 41, 56 a N6, spoje linky a-35 ukončeny na Zámeckém náměstí, zastávka Křimice nebyla obsluhována

22. 4. 2014 - svedena doprava v Malostranské ulici do jednoho pruhu pro každý směr

27. 4. 2014 - ukončen provoz T3M evid. č. 221 (prodán do Mykolajiva)

27. 4. 2014 - probíhalo asfaltování Borské ulice, 30. 4. 2014 bylo dokončeno v celé šířce

2. - 09. 05. 2014 - posun odjezdové zastávky Nová Hospoda na lince t-12 o 12 metrů zpět

3. 5. 2014 - natahovaly se první troleje pro trolejbusy z Borské ulice Emilovou do nového depa Karlov

5. 5. 2014 - návrat trolejbusové linky č. 13 na Anglické nábřeží ve směru na Doubravku

6. 5. 2014 - naposledy v provozu autobusy Karosa B 732.1654 evid. č. 425, 430, 431 a Karosa B 931.1675 evid. č. 436, 438 a 440

7. 5. 2014 - až do odvolání byla posunuta zastávka Žlutická ve směru na Košutku o 60 metrů vpřed pro linky a-30, 33, 40, N3 a N6

9. až 15. 5. 2014 - přesun zastávky Vodárna o 40 metrů zpět, na linku t-10 vypravovány preventivně trolejbusy s dieselagregátem

9. 5. 2014 - výjezd autobusů Solaris Urbino 18 evid. č. 560 až 564, 566

10. 5. 2014 - výjezd autobusu Solaris Urbino 18 evid. č. 565

11. 5. 2014 - ukončeno natahování trolejí do areálu depa Karlov

17. 5. 2014 - v provozu obousměrná tramvaj Vario LF 2/2 IN evid. č. 363 /na lince č. 2/

17. 5. - 6. 6. 2014 - pořádala se výstava ke 115. výročí MHD a 85. výročí autobusové dopravy v mázhauzu plzeňské radnice, 19. 5. se tam konala oficiální vernisáž, kde byla pokřtěna kniha 85 let autobusové dopravy v Plzni autorem publikace Ondřejem Liškou a generálním ředitelem PMDP Mgr. Michalem Krausem

22. 5. 2014 - obousměrná tramvaj Vario LF 2/2 IN evid. č. 366 na zkušební jízdě

26. 5. 2014 - ve 13 hodin obnoven v plném rozsahu provoz přes Wilsonův most a přístup z Denisova nábřeží do Zákaznického centra PMDP

2. 6. 2014 - dodán autobus Solaris Urbino 18 evid. č. 565

4. - 5. 6. 2014 - v těchto dnech se stavěly nové sloupy trakčního vedení v Pražské ulici a U Zvonu na straně u Bohemie včetně jejich zabetonování

konec května 2014 - rychle se buduje kolejiště v manipulačním obratišti U Zvonu, překvapivě na dřevěných pražcích

7. 6. 2014 - konal se DOD v rámci oslav 115. výročí MHD a 85. výročí autobusové dopravy v Plzni, byla zpřístupněna vozovna Slovany, nové depo Karlov a dynamický dispečink v sídle PMDP na Denisově nábřeží, byl také výjimečně otevřen pro veřejnost areál ŠKODY Transportation, prodávala se kniha 85 let autobusové dopravy v Plzni od Ondřeje Lišky, před starou částí vozovny byly vystaveny historické vozy Křižík/(Brožík evid. č. 18, T1 evid. č. 121, T2R evid. č. 133 (III), T3 evid. č. 192, Vario LFR.S, Vario LF plus, před novou částí pak Astra evid. č. 306, K3R-NT , KT8D5R.N2P, Vario LF 2/2 IN evid. č. 366 , ze sadů Pětatřicátníků vozily do vozovny Slovany návštěvníky kloubové autobusy Solaris Urbino 18 označené S, do depa Karlov linka K a mezi Slovany a Karlovem linka H složená z historických autobusů z Prahy: Škoda 706 RO, Karosa ŠM 11, Karosa B 731 a autobusy Škoda-Bus klubu: Karosa SL11, Škoda 21 Ab, modrá Karosa C 734,. ve ŠT si mohli zájemci prohlédnout tramvaje Škoda 15T ForCity pro Prahu, Škoda 26T pro tureckou Konyu, Škoda 28T evid. č. 607 pro maďarský Miskolc a trolejbusy Škoda 26 Tr Solaris pro bulharský Burgas a kloubový Iveco Creolis pro italskou Bolognu, v noci po 22. hodině se konaly projížďky historickými autobusy z vozovny Cukrovarská na Čechurov, do Doubravky a Bolevce

9. 6. 2014 - vyřazena Karosa B 931.1675 evid. č. 435

11. 6. 2014 - vzhledem k brzkému ukončení vozovny Cukrovarská se tam uskutečnila 1. noční prohlídka pro předem objednané zájemce

11. až 15. 6. 2014 - konal se 18. ročník Mezinárodního folklorního festivalu CIOFE, dopravu účastníků zajišťoval především Škoda-bus klub, dne 13. 6. dopravil účastníky historický trolejbus Škoda 9 Tr HT28 z Goethovy ulice na Borská pole a zpět

14. 6. 2014 - ve vozovně Cukrovarská se konala 2. noční prohlídka pro předem objednané zájemce

16. 6. 2014 - zahájena výstavba provizorní jednokolejné trati v místě zastávky Anglické nábřeží

18. 6. 2014 - v prostoru zastávek tramvají Hlavní nádraží v nočních hodinách instalována první výhybka

20. 6. 2014 - v prostoru zastávek tramvají Hlavní nádraží v nočních hodinách umístěna druhá výhybka

20. 6. 2014 - z důvodu začínající rekonstrukce kolejiště v Pražské ulici, U Zvonu a na náměstí Republiky ve směru centrum je zrušena zastávka linek č. 1 a 2 Náměstí Republiky v Pražské ulici

21. až 22. 6. 2014 - z důvodu prací v křižovatce "U Jána" jezdí linka t-13 odklonem přes Americkou a Šumavskou ulici

24. 6. 2014 - otevřen nový most přes řeku Mži na Jateční třídě s novou přeloženou silnicí pro linku a-30, původní Masarykův most bude otevřen pro pěší a cyklisty v září 2014, původní komunikace bude zatravněna

28. 6. 2014 - začala výluka koleje v Pražské ulici ve směru do centra, linky č. 1 a 2 ze Slovan či Světovaru od Hlavního nádraží začaly jezdit po jednokolejce (staré koleji ve směru z centra) oběma směry Pražskou, U Zvonu, Zbrojnickou a přes náměstí Republiky do Prešovské ulice, kde byly linky č. 1 a 2 ukončeny u panelových nástupišť po obou stranách kolejí, vystupovalo se vpravo a nastupovalo vlevo tramvaje, kde obě linky vždy jezdily za sebou a byly to výhradně NP kačeny nebo Inky, jezdilo se ve 12minutových intervalech, z Prešovské ulice lidé přecházeli do sadů Pětatřicátníků na linku č. 4, nebo č. 1/2, která jezdila z Bolevce do Skvrňan a zpět, najíždění tramvají na linky jedoucí přes sady Pětatřicátníků probíhalo přes instalovaný "kaliforňan" a zatahující vozidla jezdila obdobně do Prešovské s tím rozdílem, že do vozovny jela manipulačně bez cestujících /kromě nočních spojů/, v úseku jednokolejky mohly jet vozidla vždy pouze jedním směrem, kvůli instalovanému kaliforňanu musely tramvaje ve směru na Bory jezdit objízdnou trasou přes Palackého náměstí a Palackého ulici, byly tak v provozu i zastávky Jízdecká a U Synagogy

28. 6. 2014 - otevřena nová zastávka linky a-29 Goldscheidrova ve směru na Borská pole na Folmavské ulici proti Bauhausu

30. 6. 2014 - v provozu obousměrná tramvaj Vario LF 2/2 IN evid. č. 366

červenec až srpen 2014 - o víkendech v období prázdnin od 10 do 16 hodin zavedena posilová linka č. 73 ze zastávky Bory do U Přehrady v hodinových intervalech, na linku přejíždí autobus linky a-21

5. - 6. 7. 2014 - o tomto víkendu úplná výluka, nejezdily tramvaje linek č. 1 a 2 ze Slovan či Světovaru do Prešovské, neboť se přepojovalo nové jednokolejné provizorium na pražcích v Pražské ulici za mostem U Jána, ze Slovan jezdila NAD linky 1A odklonem přes Americkou a Klatovskou do sadů Pětatřicátníků a vracela se zpět obchvatem přes Tyršovu ulici, obdobně jezdila ze Světovaru linka 2A, tramvaje linek č. 4 a 1/2 musely kvůli odříznuté vozovně nocovat na konečných včetně záloh v obratišti Mozartova

7. 7. 2014 - začalo se jezdit po provizorní jednokolejce na dřevěných pražcích od mostu U Jána Pražskou ulicí a prostorem U Zvonu, poté se začaly likvidovat staré koleje a bagrovat podloží, pracovalo se pak i na novém kolejišti od ústí Solní ulice přes náměstí Republiky do Pražské až ke Zvonu, kde se použila metoda W-tram

8. 7. 2014 - zahájena plánovaná výměna kolejí do točky Světovar po dobu pěti týdnů, bourací práce a montáž kolejiště se prováděly v nočních hodinách, během dne se dělaly opravy zabezpečení výhybek, pokládka asfaltu, montáž antivibračních gum, dláždění a montáž automatického mazání kolejí

14. 7. 2014 - po dobu zhruba čtyř týdnů přeložena zastávka trolejbusů U Práce ve směru Tylova asi o 50 metrů za křižovatku Klatovská x Tylova, autobusové linky včetně nočních zastavují nadále na původním místě ve volné polovině, zároveň se opravuje i protilehlá zastávka do centra

16. - 20. 7. 2014 - oprava zastávky linky t-12 Stadion Lokomotivy ve směru do Božkova s asfaltováním povrchu, nástup posunut o 200 metrů zpět

18. 7. 2014 - na lince a-35 už jezdí pouze NP autobusy

18. 7. 2014 - buduje se vjezd pro autobusy do depa Karlov v ulici Na Pomezí

19. až 20. 7. 2014 - o tomto víkendu se uskutečnil přesun autobusů PMDP z Cukrovarské do nového depa na Karlově v bývalé Škodovce, v pátek 18. 7. tam už začaly zajíždět vozy z linek

23. 7. 2014 - tramvaj Vario LF 2/2 IN evid. č. 366 dokonce vypravena na linku č. 4

23. 7. 2014 - pracuje se na přední části obou zastávek U Práce

25. 7. 2014 - po velké době rozpáleny a zlikvidovány vozy T3M evid. č. 219 a 220 přímo ve vozovně Slovany

4. 8. 2014 - ukončeny práce na přední části obou zastávek U Práce

7. 8. 2014 - oprava zastávky Škoda, VII. brána ve směru do centra, nástup o 25 metrů zpět

11. 8. 2014 - ukončeny práce v zadní části zastávek U Práce a jejich plné zprovoznění

12. 8. 2014 - opravují se zálivy zastávek u Mrakodrapu

15. 8. 2014 - provedena zkušební jízda soupravy 2xVario LF 2/2 IN evid. č. 366+363 bez elektrického propojení vozů, první táhl zadní vůz coby vlečný, prověřoval se provoz spojení pro zkoušky soupravy Vario LF 2/2 IN + Vario LF plus, provoz dvou spřažených Inek se ale nepředpokládá

18. 8. 2014 - přeložena zastávka Vodárna ve směru Slovany asi o 40 metrů zpět vzhledem ke stavebním pracím

20. 8. až 5. 12. 2014 - opravuje se chodník v odjezdové zastávce Borská pole v ulici U Nové Hospody, nástup je 70 metrů zpět v Teslově ulici

20. 8. 2014 - ústřední dílny PMDP v Cukrovarské ulici opustila poslední tam opravená tramvaj po VP KT8D5R.N2P evid. č. 289

21. 8. 2014 - ukončeny opravy zastávek u Mrakodrapu

21. 8. 2014 - na nových kolejích U Zvonu pracuje podbíječka

22. 8. 2014 - buduje se vjezd pro trolejbusy do depa Karlov v ulici Emilova

22. 8. 2014 - v pátek po 16.34 hod. začalo stěhování trolejbusů z Cukrovarské do depa Karlov, dokončeno bylo v sobotu 23. 8., kdy bylo všech 87 trolejbusů umístěno v nových halách, autobusy stály v depu na venkovních prostranstvích, uvolněný prostor v areálu Cukrovarská tak včas posloužil k úpravě na tzv. DEPO2015, což posloužilo projektu Plzeň EHMK 2015 náhradou za nevyhovující areál na Světovaru

22. 8. 2014 - PMDP získaly nový čisticí vůz Mercedes Atego za 7,5 milionu Kč pro kolejový svršek

23. 8. 2014 - vzhledem k zahájení výpravy vozidel z nového depa na Karlově se změnily jízdní řády trolejbusů, T a Z do/z města byla první i poslední zastávkou TECHMANIA, T a Z ve směru Borská pole pak zastávka Ke Karlovu

30. 8. 2014 - trolejbusová linka č. 12 se v Letkově prodlužuje sedmi spoji v pracovních dnech do konečné Letkov, V Podlesí, o So, Ne a svátcích je provoz z Božkova do Letkova zrušen, zavádí se také nová noční trolejbusová linka N7 v trase Nová Hospoda-NC Borská pole-Mrakodrap, linky a-20 a 27 budou vyjíždět i končit v sadech Pětatřicátníků , noční linky N1, N2 a N3 budou nově křižovat u Mrakodrapu v časech 0.30, 1.30, 2.30, 3.30 a 4.30 hod, linky N4, N5 a N6 pak v 1.00, 2.00 a 3.00 hod, linka N11 odjíždí v 1.00, linka N12 ve 2.10 a linka N13 v 1.30 hod od Mrakodrapu, zastávky na znamení jsou pro linky a-25, N1 a N4 Lochotínský pavilon, pro linku a-26 Severní a nově vzniklé zastávky pro linku t-12 jsou Letkov, U Studánky a Letkov, V Podlesí

30. 8. až 31. 12. 2014 - zavedena nová linka a-37, která jezdila v pracovní dny v době školního vyučování na trase Křimice-Chebská-K Rozvodně-Zadní Skvrňany-Lábkova-Macháčkova, odjezd z Křimic v 7.24 hod. a zpět z Macháčkovy ve 14.02 hod.

31. 8. 2014 - začal platit poprázdninový grafikon, v provozu je už definitivní kolej od výhybky pod hotelem Continental až k mostu U Jána /jezdí se po ní ve směru do centra/, takže v tomto prostoru je doprava už v obou směrech a interval se zkrátil na osm minut, provizorní trať je provozována ve směru z centra Výprava tramvají: linka č. 1: 4 celodenní pořadí, 1 šejdr, večerní 2x Inka
linka č. 2: 5 celodenních pořadí linka č. ?: 11 celodenních pořadí, 3 šejdry linka č. 4: 14 celodenních pořadí, 8 šejdrů (na 21/4 a 22/4 Astra)

4. - 5. 9. 2014 - frézovala se vozovka v Malostranské ulici v délce 670 metrů

5. 9. 2014 - vzhledem ke stavebním pracím se zastávka Karlov ve směru Borská pole posunula o 60 metrů zpět

6. 9. 2014 - začala pokládka asfaltu v Malostranské ulici v délce 480 metrů

6. 9. až 28. 9. 2014 - o všech víkendech v tomto období jezdil historický autobus Škoda 706 RTO evid. č. 51 na mimořádné lince od 11 až do 18.45 hod. v intervalu 60 minut mezi plzeňským pivovarem, náměstím Republiky a ZOO, každý druhý spoj pokračoval k Techmanii... trasa vedla z nádvoří-U Prazdroje-most U Jána-Anglické nábřeží-Kopeckého sady-Františkánská-náměstí Republiky-Rooseveltova-Lochotínská-Pod Vinicemi-Radčická-Kotkova-Korandova-Hálkova-Břeňkova-prostranství Techmanie, jízdné nepřestupné 30 Kč, děti, důchodci a ZTP pak 20 Kč

8. 9. až 21. 9. 2014 - uzavírka Rooseveltovy ulice (křižovatka Rooseveltova x náměstí Republiky z důvodu stavby kolejiště W-tram systémem) pro linky č. 20, 33, 40, N1 a N4, obousměrně odkloněny linky a-33 a 40 od Muzea Americkou, Klatovskou, sady Pětatřicátníků, přes most Generála Pattona, upravena trasa linek a-20, N1 a N4 tak, že se jezdilo oběma směry Dominikánskou ulicí a ve směru do centra se zastavovalo na náměstí Republiky před pasáží Slavie

12. 9. až 10. 10. 2014 - přeložena zastávka Husův park pro linky a-28 a a-30 o 60 metrů blíže k železničnímu mostu ve směru k Masarykově třídě

4. 10. 2014 - konal se Pilsner Fest, byla uzavřena ulice U Prazdroje, odklon linky t-13 do Šumavské a Americké

1. polovina října 2014 - opravuje se výstupní zastávka trolejbusů č. 16 na konečné Doubravka, místo výstupu nebylo přesně určeno

13. až 31. 10. 2014 - uzavřen Tyršův most, linky a-23 a 32 vedeny v úseku Bory a U Hřbitova odklonem přes Litice a lokalitu Na Výsluní

22. - 23. 10. 2014 - výměna trolejového vedení v Malostranské ulici

28. 10. 2014 - historický trolejbus 9 TrHT28 evid. č. 323 využil při veřejných jízdách, které byly trasovány přes opuštěnou vozovnu v areálu v Cukrovarské ulici, trolejové vedení

říjen/listopad 2014 - vybudovány dva dělící ostrůvky, mezi novými zastávkami Vodárna a v polovině listopadu dokončeny s velkým zpožděním veškeré práce v Malostranské ulici, nová zastávka Vodárna je situována o 290 metrů níže než původní

5. 11. 2014 - poslední den provozu T3M evid. č. 224

10. 11. až 8. 12. 2014 - vzhledem k opravě domu v zastávce Tylova, je posunut nástup o 70 metrů vpřed ke Klatovské

14. 11. 2014 - naposled provoz na provizorní trati od výhybky pod Continentalem k mostu U Jána

15. až 22. 11. 2014 - zahájena "velká výluka" vzhledem k dokončovacím pracím na kolejištích v Pražské ulici, U Zvonu a na náměstí Republiky, včetně opravy úseku Zbrojnické k náměstí Republiky, byl zastaven provoz tramvajových linek č. 1 a 2 od Hlavního nádraží do centra, linky č. 1 a 2 ze Slovan nebo Světovaru končily u Hlavního nádraží a přes spojovací výhybky se vracely zpět, linky NAD 1A a 2A jezdily ze zastávky Pařížská Americkou a Klatovskou do sadů Pětatřicátníků a zpět se vracely přes Rychtářku, v sadech Pětatřicátníků byl přestup na linky č. 4 a 1/2 Bolevec-Skvrňany a zpět, tramvaje z těchto linek nocovaly na konečných a proti Cizineckému domu, záložní vozy byly v obratišti Mozartova, byla pak vyjmuta výhybka ve Zbrojnické pod Continentalem, zlikvidováno provizorní kolejiště i výhybky u nádraží - při této výluce je uzavřena křižovatka Anglické nábřeží x Pražská x Fúgnerova, upraveny trasy trolejbusových linek č. 10, 13 a 14, linka t-13 je odkloněna z Prokopovy ulice /zastavuje proti bývalému Komornímu divadlu/ Americkou a Šumavskou ulicí, u polookružních linek t-10 a t-14 jsou trolejbusy vedeny odklonem ulicí U Trati přes most Milénia do Koterovské a Mikulášské a po lince t-12 až k Mrakodrapu a dále po své trase

22. 11. 2014 - v sobotu po 17. hodině se uskutečnila zkušební jízda tramvaje KT8D5R.N2P evid. č. 289, aby se prověřila funkčnost všech rekonstruovaných kolejišť před zahájením plného provozu, tramvaj projela od mostu U Jána do obratiště U Zvonu a pokračovala na náměstí Republiky a přes sady Pětatřicátníků a Zbrojnickou ulici k mostu U Jána

23. 11. 2014 - obnoven běžný provoz na všech tramvajových linkách po dokončených rekonstruovaných kolejištích v Pražské ulici, na náměstí Republiky (W-tram) a v lokalitě U Zvonu vřetně zprovozněného obratiště, pouze nebyly ještě v provozu zastávky Anglické nábřeží

26. až 30. 11. 2014 - výluka v Bolevci, linka č. 1 byla ukončena v Mozartově a dále do Bolevce jezdila NAD 1A mezi stanicemi U Gery a Bolevec, linka a-30 byla odkloněna z Košutky do ulic Komenského a Lidické

29. 11. 2014 - opravovalo se kolejiště v sadech Pětatřicátníků, tramvaje ze směru z Bor na Košutku objížděly Prešovskou a přes náměstí Republiky, U Zvonu, Pražskou a Solní

30. 11. 2014 - v provozu bílý SOR NB 12 evid. č. 598 s modrými sedačkami

30. 11. 2014 - vypravena Mikulášská tramvaj - vyzdobená historická T3 evid. č. 192, která vozila děti s rodiči v půlhodinových intervalech od 12.30 do 17.30 hodin

1. polovina prosince 2014 - opravují se trhliny v zastávce Prokopova, dne 8. 12. jsou zality betonem

30. 12. 2014 - naposled v provozu souprava 2xT3M evid. č. 215+216 (prodány do Mykolajiva)

31. 12. 2014 - naposled v provozu nejprve souprava 2xT3M evid. č. 227+228, po výměně pak evid. č. 223+228 (prodány do Mykolajiva)

31. 12. 2014 - administrativně byly vyřazeny vozy T3M evid. č. 215, 216, 223, 227 a 228

konec roku 2014 - provedena VP na Astře evid. č. 301

rok 2014 - nízkopodlažnost tramvají v ČR: Plzeň 68 %, Olomouc 54 %, Brno 42 %, Ostrava 38 %, Praha 26 %, Most 6 %

© 2019
pavel2 & hupi

NAVRCHOLU.cz
trolejbusy.plzenskamhd.net: Reklama
Reklama: