:.. trolejbusy.plzenskamhd.net ..:

znak města Plzně   trolejbusy.plzenskamhd.net   znak města Plzně
trolejbusy.plzenskamhd.net: výročí
Zajímavosti

Výročí plzeňské MHD v roce 2021

Výročí plzeňské MHD v roce 2021, kdy si připomínáme 80 let od zahájení trolejbusové dopravy v Plzni a 85 let výroby trolejbusů firmy ŠKODA.

Souhrn informací o výročích městské dopravy v Plzni je opět dílem tvůrců Ing. Jiřího Breníka s odbornou spoluprací p. Jiřího Riegera. Za všechny příznivce veřejné dopravy i ostatní zájemce o historii či město Plzeň velice děkujeme!
Vzhledem k tomu, že dopravní výroční jsou uváděna vždy po pěti letech, jsou letošní data obdobná s rokem 2016. A však zásluhou obou pánů došlo k doplnění řady důležitých informací k roku 2021.

Výročí plzeňské MHD v roce 2020
Výročí plzeňské MHD v roce 2019
Výročí plzeňské MHD v roce 2018
Výročí plzeňské MHD v roce 2017
Výročí plzeňské MHD v roce 2016
Výročí plzeňské MHD v roce 2015
Výročí plzeňské MHD v roce 2014
Výročí plzeňské MHD v roce 2013
Výročí plzeňské MHD v roce 2012
Výročí plzeňské MHD v roce 2011
Výročí plzeňské MHD v roce 2010
Výročí plzeňské MHD v roce 2009
Výročí plzeňské MHD v roce 2008
Výročí plzeňské MHD v roce 2007
Výročí plzeňské MHD v roce 2006
Výročí plzeňské MHD v roce 2005


Ke stažení: Výročí plzeňské MHD 2021
(název souboru vyroci2021.doc, velikost 353 kB)


125 let

26. 6. 1896 - skončila lhůta na podání přihlášek na provedení stavby tramvajových tratí, ve stanovené lhůtě podalo nabídky 12 firem

30. 6. 1896 - byla c. k. ministerstvem železnic udělena koncese v následujícím rozsahu: A/ od Wiesnerovy cihelny přes náměstí a Karlovarskou ulicí až k hostinci na Lochotíně, s případným prodloužením až k Zavadilce a odbočkou k ústřední stanici v Cukrovarské ulici a k trati do Skvrňan, B/ z některého místa na Nepomucké silnici, ležícího poblíž Piettovy papírny, Mikulášskou ulicí, Nádražní a Poděbradovou ulicí přes náměstí do Říšské, příčně přes Štěpánské sady, Palackého třídou a přes Palackého náměstí, Přemyslovu ulici a po Skvrňanské ulici do Skvrňan s odbočkou k nádraží a ústřednímu hřbitovu, jenž bude založen, C/ od mužské trestnice na Borech po Klatovské a Ferdinandově ulici k Štěpánským sadům, aby se připojila k tratím uvedeným pod B/

rok 1896 - v Praze byl vyroben otevřený "letní" vlečňák tamního evid. č. 502, který obdržel v Plzni po dodání v roce 1929 evid. č. 44, stal se tak nejstarším vozem, který kdy v Plzni jezdil


95 let

20. 6. 1926 - v provozu motorové vozy Brožík/Zeman/Škoda evid. č. 34, 35, 37

18. 8. 1926 - v provozu motorový vůz Brožík/Zeman/Škoda evid. č. 36

rok 1926 - rozšířena vozovna v Cukrovarské ulici o druhou halu, rekonstruovány vjezdové koleje a přestavěna posuvna

rok 1926 - v Praze u Ringhoffera byl vyroben motorový vůz evid. č. 498, který po dodání do Plzně v roce 1952 obdržel evid. č. 79, byl to u nás jediný jezdící "devítiokeňák"


90 let

28. 3. 1931 - v provozu motorový vůz Ringhoffer/Křižík evid. č. 49 (ex Praha č.130)

3. 4. 1931 - v provozu motorový vůz Ringhoffer/Křižík evid. č. 47 (ex Praha č.148)

29. 4. 1931 - v provozu motorový vůz Ringhoffer/Křižík evid. č. 48 (ex Praha č.139)

20. 5. 1931 - v provozu motorový vůz Ringhoffer/Křižík evid. č. 50 (ex Praha č.18)

1. 8. 1931 - rekonstrukce výhybny na jižním okraji náměstí Republiky

1. 8. 1931 - v provozu motorový vůz Ringhoffer/Křižík evid. č. 46 (ex Praha č.166)

1. 11. 1931 - prodloužení linky č. 2 ze Skvrňan do zastávky Skvrňanská třída

rok 1931 - zrušena kolejová odbočka k hlavnímu nádraží, provoz už ukončen r. 1929

rok 1931 - byly vybudovány vlastní autobusové garáže s dílnou a benzínovou čerpací stanicí, předtím autobusy garážovaly v tramvajové vozovně

15. 10. 1931 - Elektrické podniky měst Plzně a Prahy zavedly autobusové spojení Plzně s Prahou 4x denně tříosým autobusem TATRA 24/58 evid. č. 15 a vozem s prodlouženou karoserií ŠKODA 506 N evid. č. 10, měly WC s umyvadlem

1. 11. 1931 - do provozu byl dán 396 metrů dlouhý jednokolejný úsek ve Skvrňanech k mostu přes železniční trať na Cheb

listopad 1931 - zahájena autobusová doprava z náměstí Republiky do Božkova

rok 1931 - dodány též autobusy Škoda 506 N evid. č. 1 (II. obs.), 16 a 17


85 let

15. - 17. 5. 1936 - u příležitosti sjezdu Československého svazu elektrotechnického byl před Měšťanskou besedou v Kopeckého sadech představen první vyrobený trolejbus ze Škodových závodů typu Škoda 1 Tr pro Prahu evid. č. 301, vozovou část vyrobily Škodovy závody v Mladé Boleslavi, elektrickou výzbroj dodala Škodovka z ETD v Plzni-Doudlevcích, slavnostního představení se jako čestný host zúčastnil i Ing. František Křižík

29. 8. 1936 - po převezení trolejbusu Škoda 1 Tr (Š 656) evid. č 301 na vagóně z ETD, zahájil pravidelnou dopravu v Praze na lince K od vozovny Střešovice k Svatému Matěji ve čtvrti Hanspaulka (trolejbus o výkonu 66,2 kW měl kapacitu 72 osob a maximální rychlost 46 km/h, v provozu byl do roku 1955), společně s plzeňským vozem zahájily dopravu i evid. č. 302 z Tatry Kopřivnice a evid. č. 303 z ČKD typu Praga TOT, slavnostní zahájení proběhlo už 28. 8. 1936

22. 12. 1936 - U Zvonu zřízen pravý přejezd (nahrazen obloukem v 50. letech)

rok 1936 - začala přestavba některých motorových vozů Brožík/Křižík na vlečné, první byly vozy evid. č. 1, 5 a 6, řešil se nedostatek vlečných vozů pro trať č. 1


80 let

22. 1. 1941 - zemřel Ing. František Křižík, vynálezce a zakladatel elektrické trakce v českých zemích, vybudoval elektrickou dráhu v Plzni v roce 1899

9. 4. 1941 - slavnostně zahájen provoz trolejbusů na první lince A Městské lázně-Doubravka vozy Škoda 3 Tr1 evid. č. 101, 102, 105, zkušební provoz se uskutečnil o den dříve

1. 5. 1941 - byla zahájena trolejbusová doprava na lince H Městské lázně-Ústřední hřbitov

13. 5. 1941 - vyjely trolejbusy Škoda 3 Tr1 evid. č. 103, 104, 106

25. 6. 1941 - zahájen provoz na provizorním mostě přes Radbuzu (do léta 1942 probíhala výstavba Pražského mostu)


75 let

3. 8. 1946 - tramvaje už jezdily v 5minutových intervalech místo dosud 6minutových, po 22. hodině se na lince č. 1 Bory-Slovany prodloužil interval na 15 minut, na linkách Náměstí Republiky-Lochotín a Náměstí Republiky-Skvrňany odjížděly poslední spoje ve 22.30 a 23 hodin, na lince do Doudlevec odjížděl poslední vůz ve 21.45 hodin, v DP bylo zaměstnáno 420 osob, z toho 180 provozních zaměstnanců elektrických drah a 60 u autobusových a trolejbusových linek

srpen 1946 - na trati do Doubravky jezdilo ve zkušebním provozu s cestujícími postupně 11 modrých kloubových trolejbusů italského původu OMS-ISOTTA-TIBB pro DP Mostu a Litvínova, které plzeňská Škodovka rekonstruovala

1. 9. 1946 - poprvé od skončení II. světové války se začalo jezdit podle jízdních řádů, na všech tratích už byl obnoven provoz, ale pro různé potíže byl stále nepravidelný, bylo vypravováno 26 až 30 tramvají, všechny schopné trolejbusy (6 vozů), ostatní čtyři stály pro nedostatek pneumatik

14. 10. 1946 - obnovena zastávka na znamení u školy v Doubravce v obou směrech a též zastávka na znamení U Chaloupků pro všechny linky pouze ve směru do města

18. 10. 1946 - v noci položilo 14 zaměstnanců na Mikulášském náměstí novou výhybku, která už nemusela být obsluhována

11. 11. 1946 - odjeli pracovníci z Plzně do Zlína pro pneumatiky a zabránili tak přerušení trolejbusové dopravy

1. 12. 1946 - obnoveny některé stanice, zrušené za okupace, na lince č. 1 stanice Hálkova ve směru do centra byla přeložena k ulici U Trati (před mostem u Belánky), obnoveny byly stanice na Masarykově náměstí v obou směrech, zrušena byla stanice Javorová v obou směrech a obnoveny stanice Olšová a Vřesová, na lince č. 2 Skvrňany-Mikulášské náměstí se na Skvrňanské třídě vrátila zastávka nz U lékárny a na lince č. 3 Lochotín-Doudlevce zastávka nz Kleisslova (Na Jánské)

13. 12. 1946 - vzhledem k zavedení zimního času uzavírala správa Ústřední hřbitov už v 16 hodin, v tuto dobu odjížděl od městských lázní poslední trolejbus k ÚH

rok 1946 - Elektrické podniky města Plzně se přejmenovaly na Dopravní podniky statutárního města Plzně


70 let

11. 3. 1951 - v pracovní dny, v So a ve svátek se vzhledem ke zvýšené frekvenci na autobusové lince Skvrňany-Nová Hospoda změnil hodinový interval na 40 minut

16. 6. 1951 - dodán autobus Škoda 706 RO evid. č. 32

26. 6. 1951 - dodán autobus Škoda 706 RO evid. č. 31

11. 7. 1951 - dodán autobus Škoda 706 RO evid. č. 33

14. 9. 1951 - dodán autobus Škoda 706 RO evid. č. 34

rok 1951 - zahájeno zjednosměrnění vlečných vozů evid. č. 2, 21 a 25 (původních motorových), vlečného vozu evid. č. 24 a také modernizace motorových vozů evid. č. 46, 47, 48 a 53, na lince č. 1 Bory-Slovany začaly být vypravovány z kapacitních důvodů i třívozové soupravy, na lince už výhradně jezdily alespoň dvouvozové soupravy

rok 1951 - zavedena autobusová linka č. 22 z Borské ulice na Karlov

rok 1951 - přeložení koleje v úseku Mikulášské náměstí (tehdy náměstí Odborářů)- Hradišťská ulice k chodníku


65 let

1. 1. 1956 - tramvajový vůz Brožík/Zeman/Křižík evid. č. 30 se stal pracovním vrchní stavby

21. 1. 1956 - dodán autobus Škoda 706 RO evid. č. 40, byl využíván jako zájezdový

1. 2. 1956 - vyřazen tmavozelený trolejbus Škoda 2 Tr evid. č. 96 (ex Praha č. 315)

1. 3. 1956 - vyřazen tmavozelený trolejbus Škoda 2 Tr evid. č. 98 (ex Praha č. 317)

1. 7. 1956 - zaveden celodenní provoz autobusové linky č. 27/53 z Doubravky do Červeného Hrádku a Dýšiny, pro úsek Červený Hrádek-Dýšina byla stanovena zvláštní sazba jako na lince č. 52 Zábělá-Dýšina, pro linku č. 53 byly předplatné jízdenky za 28 Kčs, zlevněné za 14 Kčs, platné pro celou linku Doubravka-Dýšina, pro úsek Červený Hrádek-Dýšina za 14 Kčs, resp. 7 Kčs, dělnická jízdenka pro jízdu Doubravka-Dýšina stála 2.40 Kčs s Červeného Hrádku do Dýšiny pak 2 Kčs

9. 11. 1956 - zařazeny do provozu vozy T1 evid. č. 111 a 112

12. 12. 1956 - zařazeny do provozu vozy T1 evid. č. 113-118

13. 12. 1956 - zařazeny do provozu vozy T1 evid. č. 119 a 120

20. 12. 1956 - zařazen do provozu vůz T1 evid. č. 125

27. 12. 1956 - ukončen provoz pracovního vozu Brožík/Křižík evid. č. 23

rok 1956 - původní pražské vozy Ringhofer/Škoda evid. č. 72 a 76 (1. 1. 1956) a (1. 10. 1956) získal DP Olomouc (ex Praha č. 239 a 250)


60 let

26. 1. 1961 - začala se používat různobarevná pořadová čísla: linka č. 1 modrá, č. 2 červená, (později v roce 1962 č. 3 žlutá, v roce 1973 č. 4 zelená a od října 1988 linka č. 5 bílá), ve špičkách pracovních dnů přejížděly 4 vozy ze Skvrňan na Bory (9. až 12. pořadí) jako posila

duben 1961 - začaly se montovat na střechy tramvají pantografy bez uhlíkových sběracích lišt a nade dveřmi vozů T1, T2 se objevovala signalizace NEVYSTUPOVAT

19. 4. 1961 - v novinách vyšla zpráva, že kolektiv řidičů autobusů převzal patronát nad autobusovou linkou č. 26 Bory-Valcha, kde byl zkušebně zaveden samoobslužný provoz

28. 4. 1961 - začaly se montovat na čela střech vozů T1 rudé plechové pěticípé socialistické hvězdy s úchyty na praporky

30. 4. 1961 - autobusová linka č. 22 byla prodloužena z Borské ulice do sídliště Slovany

18. 5. 1961 - vyřazen tramvajový jednosměrný vlečný vůz Brožík/Křižík evid. č. 2

24. 6. 1961 - vyjela naposled souprava tří pracovních vozů evid. č. 39+30+10 - bylo ukončeno grafitování trolejí pomocí tramvajových vozů

konec I. pololetí 1961 - zaveden pokusně na autobusové lince č. 26 samoobslužný provoz,na běžné jízdenky bylo dodatečně dotištěno velké fialové S

5. 7. 1961 - v novinách otištěna fotografie z montáže nových pantografových sběračů na tramvaje, také nově upravené trakční vedení tratí má umožnit rychlejší provoz a nasazení dvou spřažených motorových vozů

6. 7. 1961 - pro nutné zemní práce ve Sladkovského třídě začaly jezdit celodenně 4 tramvaje linky č. 2 pouze v úseku Skvrňany /proti III. bráně Škoda/-U Zvonu, ráno do 8 hodin, odpoledne po 14. hodině a večer po 22. hodině jezdily posilové vozy ze Skvrňan přímo až na Slovany - připravovalo se prodloužení trati ze Sladkovského třídy na Světovar

červenec 1961 - vyjel ještě vůz vrchní stavby, kde na výsuvné plošině pracovníci ručně kartáči prováděli grafitování trolejí

červenec 1961 - v úseku Bolevec-Kopeckého sady byl vypravován jeden trolejbus, určený k přepravě kočárků

28. 8. 1961 - dodány autobusy Škoda 706 RTO evid. č. 50-52

8. 9. 1961 - prodloužila se autobusová linka č. 28 z Újezda a Doubravky od Městských lázní do Slovanského údolí (fungovala až do 30. 11. 1973, kdy byla prodloužena tramvaj č. 2 do Zadních Skvrňan), ranní dělnické spoje jezdily jen k I. bráně Škodovky. ve stejný den začaly jezdit některé spoje autobusové linky č. 20 na Bílou Horu přes Roudnou

25. 9. 1961 - v provozu T2 s uzavřenou kabinou řidiče evid. č. 139

28. 9. 1961 - v provozu T2 s uzavřenou kabinou řidiče evid. č. 140, 141, 143

29. 9. 1961 - v provozu T2 s uzavřenou kabinou řidiče evid. č. 144, 145

30. 9. 1961 - v provozu T2 s uzavřenou kabinou řidiče evid. č. 146, 147

30. 9. 1961 - významný den - vyjelo jako první na pantograf "trabuko" ev. č. 63

1. 10. 1961 - zaveden S-provoz jako prvý na trolejbusových linkách č. 10 a 11

1. 10. 1961 - vyřazen z provozu pracovní vůz Brožík/Zeman/Křižík evid. č. 30

5. 10. 1961 - v provozu T2 s uzavřenou kabinou řidiče evid. č. 138 s pantografem

9. 10. 1961 - začaly jezdit na lince č. 2 Skvrňany-Sladkovského všechny vozy T1 v S-provozu na pantograf, v sedle jezdilo 6 T1 a 11 vozů ve špičce bylo doplněno pěti starými vozy ještě s průvodčími

12. 10. 1961 - v provozu T2 s uzavřenou kabinou řidiče evid. č. 148, 149 s pantografem

18. 10. 1961 - v provozu T2 s uzavřenou kabinou řidiče evid. č. 150, 151 s pantografem

19. 10. 1961 - zaveden posilový bezjízdenkový provoz autobusových linek přímých spojů "P" ke Škodovce (z Bolevce / P4 / a náměstí Odborářů a z Gottwaldova nádraží do Skvrňan)

20. 10. 1961 - zkušební jízdy soupravy 2xT2 evid. č. 140+142, 142+140 s pantografy

23. 10. 1961 - zkušební jízdy soupravy 2xT2 evid. č. 144+145, 145+144 s pantografy

24. 10. 1961 - v provozu T2 s uzavřenou kabinou řidiče evid. č. 142 s pantografy

25. 10. 1961 - zkušební jízdy soupravy 2xT2 evid. č. 146+147, 147+146 s pantografy

30. 10. 1961 - zkušební jízdy soupravy 2xT2 evid. č. 138+139, 139+138 s pantografy

31. 10. 1961 - zkušební jízdy soupravy 2xT2 evid. č. 141+143, 143+141 s pantografy

konec října 1961 - na lince č. 1 jezdily všechny T2 evid. č. 138-151 s průvodčími

1. 11. 1961 - zkušební jízdy soupravy 2xT2 evid. č. 149+150, 150+149 s pantografy

6. 11. 1961 - zkušební jízdy soupravy 2xT2 evid. č. 148+151, 151+148 s pantografy

23. 11. 1961 - zavedena rychlá autobusová linka ke Škodovce P1 z Jiráskova náměstí

7. 12. 1961 - zavedena rychlá autobusová linka ke Škodovce P2 z Doubravky od Pietasu a linka P3 ze Starého Plzence přes Bručnou

12. 12. 1961 - konec provozu dvouosého motorového vozu Ringhoffer/Křižík evid. č. 51

21. 12. 1961 - v provozu trolejbus Škoda 9 Tr0 evid. č. 192

28. 12. 1961 - v provozu trolejbus Škoda 9 Tr0 evid. č. 194 v lázeňském provedení, dvoudvéřový v béžověfialovém laku

rok 1961 - na trolejbusové lince č. 13 byla odstraněna úzká serpentinová silnice v Malostranské ulici a zrušeno řízení provozu světelnou signalizací

rok 1961 - v provozu žlutý prototyp trolejbusu Škoda 9 Tr evid. č. 191

rok 1961 - některé spoje linky č. 20 Městské lázně-Bílá Hora byly vedeny přes Roudnou, linka byla označena 20R


55 let

7. 1. 1966 - vyřazeny trolejbusy Škoda 3 Tr3 evid. č. 114 a 127

29. 1. 1966 - vyřazen trolejbus Škoda 3 Tr3 evid. č. 124

28. 2. 1966 - zprovozněna trolejbusová smyčka Pietas na lince č. 10

9. 3. 1966 - zařazeny do provozu autobusy Škoda 706 RTO evid. č. 72 a 73

28. 3. 1966 - zavedena autobusová linka č. 29 z Nejedlého sadů do sídliště Doubravka

říjen 1966 - začaly se odstraňovat zadní plátěné transparenty na vozech T2 a montovat rámečky na plechové tabulky s číslem linky

rok 1966 - zařazen do provozu prototyp trolejbusu Škoda T11 evid. č. 214


50 let

1. 3. 1971 - posílena autobusová linka č. 29 v úseku Mrakodrap-Bory, Šimerova ulice

9. 4. 1971 - v provozu trolejbusy Škoda 9 Tr14 evid. č. 239 a 240

20. 4. 1971 - vyřazen autobus Škoda 706 RO evid. č. 42

18. 5. 1971 - vyřazen autobus Škoda 706 RO evid. č. 40

24. 5. 1971 - zařazen jednodvéřový autobus Škoda 706 RTO CAR evid. č. 112, který byl od května 1983 používán jako pohotovostní vůz

3. 6. 1971 - zařazena do provozu T2 evid. č. 133(II) v karoserii vozu T2 původního evid. č. 151 z Ústí nad Labem jako náhrada za dřívější havarovaný vůz T1 evid.č. 133

23. 8. 1971 - zařazena do provozu T2 evid. č.143 (II) v karoserii vozu T2 původního ev. č. 166 z Ústí nad Labem jako náhrada havarovaného vozu T2 evid. č. 143, nehoda se stala 25. 3. 1968 v Prešovské ulici

1. 9. 1971 - dodány autobusy Karosa ŠM 11.1620 evid. č. 113-116

2. 9. 1971 - dodány trolejbusy Škoda 9 Tr16 evid. č. 249-253

15. 9. 1971 - dodány autobusy Karosa ŠM 11.1620 evid. č. 117-120

1. 10. - prosinec 1971 - zapůjčen trolejbus Škoda 9 TrT14 BKR evid. č. 247 do DP Kyjev

rok 1971 - ukončen provoz trolejbusových souprav s vleky (bylo jich vypravováno ve špičce až 20)

10. 12. 1971 - odstaven a předán do TMB jako historický trolejbus Škoda 6 Tr 2 ev. č. 135


45 let

leden 1976 - dodáno 11 tramvají T3 evid.č. 197-207 už bez pokladen průvodčího, vozy byly nasazeny jako řídicí do souprav, kterých mohlo být vypravováno více

31. 1. 1976 - vyřazen autobus Škoda 706 RTO MTZ evid. č. 98

4. 2. 1976 - v provozu T3 evid. č. 189, 191-196

18. 2. 1976 - v provozu T3 evid. č. 190, 197, 199, 201, 204, 205

25. 2. 1976 - v provozu T3 evid. č. 198, 200, 202, 203, 206, 207

28. 2. 1976 - vyřazeny autobusy Škoda 706 RTO evid. č. 61, Škoda 706 RTO MTZ evid. č. 77 a Karosa ŠM 11.1608 evid. č. 99-101

29. 2. 1976 - vyřazeny autobusy Škoda 706 RTO ev. č. 62 a Karosa ŠM 11.1608 evid. č. 91

12. 4. 1976 - přemístěna konečná stanice autobusové linky č. 28 z Anglického nábřeží na náměstí Republiky

4. 6. 1976 - dodány autobusy Karosa ŠM 11.1630 evid. č. 170-173

31. 7. 1976 - vyřazen autobus Škoda 706 RTO MTZ evid. č. 82

17. 8. 1976 - dodány autobusy Karosa ŠM 11.1630 evid. č. 174-178

24. 8. 1976 - dodány autobusy Karosa ŠM 11.1630 evid. č. 179-186

30. 8. 1976 - vyřazen autobus Škoda 706 RTO MTZ evid. č. 85

31. 8. 1976 - dodány autobusy Karosa ŠM 11.1630 evid. č. 187-197

1. 9. 1976 - ukončen provoz trolejbusové linky č. 14 na Košutku a nahrazen autobusy z důvodu výstavby Karlovarské třídy, konečná stanice na Košutce byla u křižovatky se Špálovou ulicí, v Doudlevcích se vozy otáčely objezdem ulic Šípková a U Vlečky

1. 9. 1976 - trolejbusová linka č. 10 byla prodloužena z Habrmanova náměstí do nové smyčky Doubravka, Zábělská - původní obratiště bylo zrušeno, v novém obratišti byl přestup na autobusové linky č. 25-52, a 27-53, linka č. 53 začala jezdit z Dýšiny do Nové Huti

15. 9. 1976 - dodán autobus Karosa ŠM 11.1310 evid. č. 198

30. 9. 1976 - vyřazeny autobusy Škoda 706 RTO MTZ evid. č. 78, 84 a 86

29. 10. 1976 - ve Vejprnické ulici havarovala T2 evid. č. 134 a byla vyřazena z provozu

30. 10. 1976 - vyřazen autobus Škoda 706 RTO MEX evid. č. 87

31. 10. 1976 - vyřazeny tramvaje T1 evid. č. 104, 105 a 109

31. 12. 1976 - vyřazeny tramvaje T1 evid. č. 107 a 110

rok 1976 - vyřazeny trolejbusy Škoda 7 Tr4 evid. č. 143, 155, 156 a Škoda 8 Tr3 evid. č. 163 a dále Škoda 8 Tr8 evid. č. 168, 172, 181, 184 a Škoda 9 Tr0 evid. č. 194


40 let

19. 1. 1981 - prodloužena autobusová linka č. 34 z Kotkovy ulice na Karlov k VIII. bráně

31. 1. 1981 - vyřazen modrokrémový autobus Karosa ŠL 11.1310 evid. č. 139

16. 2. 1981 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11.1630 evid. č. 147 a 149

únor 1981 - DP zakoupil z Prahy 10 vyřazených vozů T1 (měly už najeto přes jeden milion kilometrů), které v Plzni postupně dojezdily do konce roku 1983 pod evid. č. 17 a 19-27

únor 1981 - vyřazen trolejbus Škoda 9 Tr14 evid. č. 240

1. 3. 1981 - prodloužena autobusová linka č. 36 ze Sverdlovské ulice (alej Svobody) do nové točky Bolevec, PS

4. 3. 1981 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630 evid. č. 153

16. 3. 1981 - do provozu poslední trolejbusy Škoda 9 TrHT28 evid. č. 341-345

24. 3. 1981 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630 evid. č. 151

13. 4. 1981 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11.1630 evid. č. 150 a 152

17. 4. 1981 - v provozu pražské T1 evid. č. 24 (II.) a 25 (II.) /ex Praha č. 5111 a 5112/

20. 4. 1981 - v provozu pražská T1 evid. č. 19 (II.) /ex Praha č. 5034/

30. 4. 1981 - vyřazen jednodvéřový autobus Škoda 706 RTO MTZ evid. č. 102 a Karosa ŠM 11.1630 evid. č. 134

30. 5. 1981 - v provozu pražské T1 evid. č. 20 (II.) a 23 (II.) /ex Praha č. 5059 a 5093/

31. 5. 1981 - v provozu pražská T1 evid. č. 21 (II.) /ex Praha č. 5065/

22. 6. 1981 - sólo vůz T3 evid. č. 162 na lince č. 2 měl u hlavní pošty velkou nehodu a byl jako první vůz tohoto typu v Plzni vyřazen z provozu

24. 6. 1981 - v provozu pražská T1 evid. č. 17 (II.) /ex Praha č. 5011, t. č. nejstarší vůz/

25. 6. 1981 - v provozu pražská T1 evid. č. 26 (II.) /ex Praha č. 5121/

30. 6. 1981 - dodány autobusy Karosa ŠM 11.1630MOC evid. č. 290-299

24. 7. 1981 - vyřazen trolejbus Škoda 9 TrHT28 evid. č. 330

8. 8. 1981 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630 evid. č. 148

21. 8. 1981 - vyřazen trolejbus Škoda 9 Tr15 evid. č. 246

26. 8. 1981 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11.1630 evid. č. 155-160

31. 8. 1981 - plzeňské trolejbusy vyjely poprvé s novým bočním orientačním označením, měly větší tabulky odlišné od úzkých předních

7. 9. 1981 - zahájen celodenní provoz na autobusové lince č. 13A do točky Bolevec, PS, trval až do zavedení tramvajové linky č. 1 Bolevec-Slovany 25. 5. 1990

7. 9. 1981 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11.1630 evid. č. 161-164

září 1981 - vyřazen trolejbus Škoda 14 Tr0 evid. č. 340 a předán do DSZO

5. 10. 1981 - poprvé vyjela Karosa ŠM 11.1630 evid. č. 189 se znehodnocovacími strojky na různé linky, aby se mohli cestující seznámit s novým odbavovacím systémem MOC

20. a 21. 10. 1981 - výjezd trolejbusů linky č. 12 na novou smyčku na Husově náměstí

28. 10. 1981 - konec provozu pražských T1 evid. č. 12 (II.) a 14 (II.) /ex Praha č. 5071 a 5105/

30. 10. 1981 - naposled v provozu pražská T1 evid. č. 11 (II.) /ex Praha č. 5039/

1. 11. 1981 - trolejbusová linka č. 10 byla prodloužena z Nádražní třídy až na Husovo náměstí

1. 11. 1981 - zaveden nový systém odbavování cestujících MOC, službu ukončilo 22 posledních průvodčích, posledním vozem s S - provozem s pokladnou u řidiče byla T1 evid. č. 125

20. 11. 1981 - dodán modrobílý autobus Karosa C 734.00 evid. č. 301

listopad 1981 - dodán modrobílý autobus Karosa C 734.00 evid. č. 300

1. 12. 1981 - poprvé v zimě vyjel sněhový pluh tlačený pracovním vozem evid. č. 2077 z Prahy ("Tereza")

rok 1981 - vyřazeny trolejbusy Škoda 9 Tr14 evid. č. 242 a Škoda 9 Tr15 evid. č. 243


35 let

2. 1. 1986 - zahájen provoz tramvajové linky č. 3 Skvrňany-Frunzeho (Mozartova) ve špičkách pracovních dnů 9 vozy (od 21. 4. pouze 5 vozů), do 5. 5. cestující vystupovali a nastupovali ve stanici U Gery

2. 1. 1986 - rozšířen provoz autobusové linky č. 35 na několik spojů denně

10. 1. 1986 - zařazeny do provozu vozy T3SUCS evid. č. 256-259

17. 1. 1986 - zařazeny do provozu vozy T3SUCS evid. č. 260-265

únor 1986 - ve vozovně Slovany sešrotována T1 evid. č. 131

22. 3. 1986 - oficiálně založen kroužek přátel MHD při ZV ROH DPMP Tram-Bus-Club, který už částečně fungoval asi 6 let předtím

březen 1986 - ve vozovně Slovany sešrotována T1 evid. č. 119

9. 4. 1986 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11.1630MOC evid. č. 240-242, 262, 279

30. 4. 1986 - vyřazen jednodvéřový autobus Škoda 706 RTO MTZ evid. č. 110 a vyřazeny i autobusy Karosa ŠM 11.1630 evid. č. 229 a 230

duben 1986 - ve vozovně Slovany sešrotována T1 evid. č. 126

27. 5. 1986 - dodány autobusy Karosa B 731.04 evid. č. 348-357

29. 5. 1986 - zahájena výluka linky č. 2 v úseku Sladkovského-Koterovská-náměstí Jana Krautwurma kvůli instalaci panelů BKV, ze Světovaru na náměstí J. K. jezdila náhradní tramvajová kyvadlová doprava se soupravou 2xT3 PX (v zapojení zády k sobě, tzv. "lobogo") vozy evid. č. 187+188 nebo 186+185 až do 31. srpna, rozkopaný úsek obsluhovala NAD linkou A z Mikulášského náměstí na náměstí J. Krautwurma

30. 5. 1986 - dodány autobusy Karosa B 731.04 evid. č. 358-362

16. 6. 1986 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630MOC evid. č. 287

21. 6. 1986 - zprovozněna na Borech nová kapacitní točka pro linku č. 26 a část spojů linky č. 21, do té doby linky blokově objížděly ulicemi Politických vězňů a Máchovou

18. 8. 1986 - vyřazen vůz T2 evid. č. 137

27. 8. 1986 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630MOC evid. č. 265

srpen 1986 - vyřazen vůz T2 evid. č. 150

17. 9. 1986 - vyřazeny trolejbusy Škoda 9 Tr20 evid. č. 264, 265, 267, 270

18. 9. 1986 - vyřazeny trolejbusy Škoda 9 Tr20 evid. č. 271-274, 277

24. 9. 1986 - v provozu trolejbusy Škoda 14 Tr07 evid. č. 386, 391, 393, 394

30. 9. 1986 - v provozu trolejbusy Škoda 14 Tr07 evid. č. 378, 381, 384, 395

září 1986 - ve vozovně Slovany sešrotována T1 evid. č. 112

září 1986 - ve vozovně Slovany vpředu byly umístěny vyřazené trolejbusy Škoda 9 Tr20 ev. č. 265, 267, 271, 274, 278 (II.), Škoda 9 TrH25 ev. č. 280, 281, 284, 311, 312 a Škoda 9 TrHT26 ev. č. 313 (II.), v Cukrovarské by zabraly místo pro nově dodané trolejbusy

1. 10. 1986 - v provozu trolejbusy Škoda 14 Tr07 evid. č. 382, 385

3. 10. 1986 - v provozu trolejbusy Škoda 14 Tr07 evid. č. 383, 389

6. 10. 1986 - v provozu trolejbus Škoda 14 Tr07 evid. č. 380

8. 10. 1986 - v provozu trolejbus Škoda 14 Tr07 evid. č. 387

14. 10. 1986 - v provozu trolejbus Škoda 14 Tr07 evid. č. 392

17. 10. 1986 - v provozu trolejbus Škoda 14 Tr07 evid. č. 388

20. 10. 1986 - v provozu trolejbus Škoda 14 Tr07 evid. č. 379

22. 10. 1986 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630 evid. č. 223

23. 10. 1986 - v provozu trolejbus Škoda 14 Tr07 evid. č. 390

30. 10. 1986 - v provozu trolejbus Škoda 14 Tr07 evid. č. 381

říjen 1986 - ve vozovně Slovany sešrotována T1 evid. č. 130

10. 11. 1986 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630 evid. č. 228

15. 11. 1986 - zahájen provoz linky č. 12 v nové velké trolejbusové smyčce v Božkově

29. 11. 1986 - zastaven provoz trolejbusů linky č. 11 a zavedena NAD z důvodu rekonstrukce Rokycanské třídy od Nádražní třídy k ÚH, Hřbitovní ulice

prosinec 1986 - ve vozovně Slovany sešrotována T2 evid. č. 137

rok 1986 - dodány autobusy Karosa B 731.04 evid. č. 348 a 362 a jeden malý modrobílý Avia A31- Ikarus MIDI 543 evid. č. 363 jako služební vůz DP

rok 1986 - konečná zastávka linky č. 35 přemístěna z Kotkovy ulice k CAN u křižovatky Skvrňanské s náměstím Emila Škody

rok 1986 - vyřazeny tramvaje T1 evid. č. 117, 122, 123 a T2 evid. č. 135,

rok 1986 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11.1630MOC evid. č. 291 a 294

rok 1986 - vyřazeny trolejbusy Škoda 9 Tr19 evid. č. 263 a 9 Tr20 evid. č. 266, Škoda 9 Tr16 evid. č. 278 (II. obs., pův. 251), Škoda 9 TrH25 evid. č. 279, 280, 281, 284, 311, 312, Škoda 9 TrHT26 evid. č. 313 (II. obs.), Škoda 14 Tr0 evid. č. 351, Škoda 14 Tr01 evid. č. 357, 359


30 let

únor 1991 - vyřazeny trolejbusy Škoda 9 TrH25 evid. č. 304 a 9 TrHT28 ev. č. 331

11. 2. 1991 - zrušena konečná linky č. 20 u planetária /dnes Okresní soud/, linka prodloužena Jízdeckou ulicí, přes sady Pětatřicátníků k DJKT

březen 1991 - v provozu poslední dodávka trolejbusů typu Škoda 14 TrM evid. č. 446-460

13. 4. 1991 - zastaven provoz příměstských autobusových linek č. 52 a 53 a omezena 51

15. 4. 1991 - zavedena autobusová linka č. 42 od Divadla J. K. Tyla do Radčic

1. 5. 1991 - zrušen provoz autobusové linky č. 51

duben 1991 - vyřazen trolejbus Škoda 9 TrHT28 evid. č. 337

13. 5. 1991 - zahájen provoz na nové tramvajové smyčce Skvrňany, Malesická pro nové špičkové linky č. 3 z Košutky a č. 5 z Bolevce a uveden do provozu nový dvoukolejný úsek Sady Pětatřicátníků-Palackého náměstí

květen 1991 - ve vozovně Slovany sešrotována T2 evid. č. 155

červen 1991 - vyřazeny trolejbusy Škoda 9 TrHT26 evid. č. 321, Škoda 9 TrHT28 evid. č. 325 a 342

1. 8. 1991 - autobusové linky č. 30, 33 a 40 začaly jezdit v sídlišti Košutka Studentskou třídou, předtím jezdily Toužimskou a Žlutickou ulicí

září 1991 - ve vozovně Slovany byla sešrotována poslední T1 evid. č. 129

září 1991 - vyřazeny trolejbusy Škoda 9 TrHT26 evid. č. 322, 9 TrHT28 ev. č. 328

listopad 1991 - vyřazeny trolejbusy Škoda 9 TrHT26 evid. č. 315 (do Air parku Zruč), evid. č. 320, 323 (později muzejní vůz), Škoda 9 TrHT28 evid. č. 329, 333, 336, 338, 341, 343-345

rok 1991 - dodány poslední trolejbusy typu Škoda 14 Tr10/6 evid. č. 446-460

rok 1991 - vyřazeny trolejbusy Škoda 9 TrH25 evid. č. 305, 9 TrHT26 ev. č. 318, Škoda 9 TrHT28 ev. č. 335, sešrotován vůz Škoda 14 Tr0 ev. č. 340 (II.)

rok 1991 - vyřazen autobus Karosa B 731.00 evid. č. 331

rok 1991 - ve vozovně Slovany zlikvidován autobusový vlek Karosa D4 evid. č. 63, byl využíván jako sklad náhradních dílů a sešrotovány T3 evid. č. 169 a 171


25 let

12. 1. 1996 - výjezd nově rekonstruované soupravy T3 evid. č. 103+104(II) (ex Praha č. 6488 a 6399)

15. 1. 1996 - zahájena přeprava tělesně postižených osob (včetně invalidních vozíků) autobusovou linkou Z modrožlutým autobusem Karosa C 734.1340 evid. č. 432, v Po a St jezdí střídavě Zvon-Bory, Zvon-Košutka, Slovany a do Bukovce

19. 2. 1996 - vzhledem k nárůstu studentů byla prodloužena linka č. 30 k ZČU

březen 1996 - vyřazen trolejbus Škoda 14 Tr05 evid. č. 377 (do DP Černovcy č. 336)

1. 5. 1996 - ze závodu Škoda Ostrov dodáno posledních sedm kloubových trolejbusů Škoda 15 TrM evid. č. 472-478

jaro 1996 - zbourán starý most přes Radbuzu v Doudlevcích a pak postaven nový (přechodně se jezdilo po montovaném vojenském mostě "rámusáku")

23. 3. - 13. 10. 1996 - autobusové linky č. 33 a 40 byly vedeny z Kopeckého sadů Smetanovými sady k Divadlu J. K. Tyla, nástupní zastávka byla před Magistrátem města Plzně

31. 5. 1996 - v provozu kloubový trolejbus Škoda 15 TrM evid. č. 474

1. 6. 1996 - v provozu kloubové trolejbusy Škoda 15 TrM evid. č. 472, 473, 475-478

1. 6. 1996 - opět už jezdí příměstská autobusová linka č. 52 do Chrástu

červen 1996 - započala rekonstrukce Malostranské ulice, trolejbusový a autobusový provoz byl po jedné straně vozovky, trolejbusy používaly třetí stopu, zavěšenou uprostřed vozovky (rekonstrukce ukončena na jaře 1997)

červen 1996 - vyřazen autobus Karosa B 731.00 evid. č. 321

11. 7. 1996 - vyřazeny trolejbusy Škoda 14 Tr07 evid. č. 378, 383, 385, 391, 393 (do DP Ivano-Frankovsk č. 172, 171, 173, 175, 174), 380, 381, 384, 390 (do DP Černovcy č. 337, 338, 340, 339)

15. 7. - 22. 9. 1996 - probíhala oprava trati č. 4 od Dobrovského ulice k Chodskému náměstí

20. 7. - 14. 9. 1996 - probíhala oprava Klatovské třídy od Dobrovského ulice na Bory (byla zavedena NAD)

29. 7. 1996 - vyřazen autobus Karosa B 731.04 evid. č. 336

srpen 1996 - vyřazen zájezdový autobus Karosa C 734.00 evid. č. 322

2. 9. 1996 - opět už jezdí příměstská autobusová linka č. 53 do Kyšic, Dýšiny a Nové Huti se zajížděním k závodu Škoda Ejpovice

8. 9. 1996 - trolejbus Škoda 9 TrHT26 evid. č. 323 muzejním vozem Škoda Bus klubu, probíhala renovace v letech 1996-2010

14. 9. 1996 - prodlouženy některé spoje linky č. 20 z Radčic až do Křimic, a s linkou č. 39 si prohodily trasy mezi Bílou Horou a sady Pětatřicátníků, linka č. 20 jezdila přes Roudnou a linka č. 39 přes Jatky a Kovošrot

23. 9. - 31. 10. 1996 - probíhala výluka na trati č. 2 v úseku Internáty-Macháčkova, do Skvrňan jezdila NAD a v úseku Internáty-Světovar deset KT8D5

14. 10. 1996 - nástupní zastávka linek č. 33 a 40 přeložena z Goethovy ulice k Mrakodrapu, kde nově spoje i končily, manipulačně otáčely přes Anglické nábřeží, Kopeckého sady a Goethovu ulici

23. 10. 1996 - invalidní autobusová linka Z (velký okruh) jezdí v trase Zvon-Slovany- Doubravka-Újezd-Bolevec-Košutka-FN Lochotín-Vinice-sady 35-Zvon

29. 11. 1996 - dodány autobusy Karosa B 931.1675 evid. č. 433-435 už se systémem BUSE

6. 12. 1996 - dodány autobusy Karosa B 931.1675 evid. č. 436-438 už se systémem BUSE

12. 12. 1996 - vyjela jako první T3SUCS evid. č. 243 s polopantografem Secheron

13. 12. 1996 - dodány autobusy Karosa B 931.1675 evid. č. 439-442 už se systémem BUSE

16. 12. 1996 - výjezd soupravy T3 evid. č. 109+110 (II.) /ex Most č. 267 a 270/

19. 12. 1996 - PMDP obdržely dva autobusy Karosa B 732.20 evid. č. 106 a 107 /II. obs./ (ex Praha, GO Zliner) a jeden Karosa B 732.20 z Brna po GO ve Zlineru evid. č. 108 /II. obs./, který se stal v říjnu 2001 vozem autoškoly

rok 1996 - ve firmě Pars Nova Šumperk proběhla GO soupravy T3 evid. č. 199+189, vozy získaly mj. uzavřenou kabinu řidiče, po rekonstrukci vozy získaly omylem opačná evidenční čísla

rok 1996 - ve ŠDT modernizováno 12 tramvají na T3M: evid. č. 247, 214-216, 221-224, 227+228 a 241+242, na opravách karoserie se předtím podílela u vozů evid. č. 214, 221, 222, 227 a 228 Pars Nova Šumperk


20 let

leden 2001 - bylo rozhodnuto, že vůz T3 evid. č. 175 bude upraven na pracovní, kolejový brus s výzbrojí Progress, který nahradí dosluhující brus evid. č. 100 (ex Praha č. 6346) a bude mít na střeše umístěnu budku na kontrolu trolejí

16. 1. 2001 - poslední den provozu soupravy 2xT3 evid. č. 170+177

23. 1. 2001 - prototypový trolejbus Škoda 21 TrACI evid. č. 479 (I.) v DPHK č. 50

12. 2. 2001 - zřízena nová autobusová zastávka Folmavská, Carrefour pro linky č. 22, 28, 30 a N1 z Borských polí, zastávka Carrefour, U Letiště je obsluhována pouze linkami č. 22 a 28 ve směru Borská pole

4. 2. 2001 - až do 15. 9. 2002 probíhala výstavba přemostění hlavního nádraží ČD, přesměrovány byly linky N3 a T ze Šumavské do ulic U Prazdroje a Sirkové, linka Z "velký okruh" jezdila od Zvonu Anglickým nábřežím a Americkou do Mikulášské

26. 2. 2001 - na autobusové lince č. 32 se některé spoje prodloužily až do Podhájí

25. 2. - 27. 3. 2001 - probíhaly zkušební jízdy na plzeňských linkách obousměrné nízkopodlažní tramvaje pro americký Portland, (testovací č. 111)

březen 2001 - zakoupeny první čtyři nízkopodlažní trolejbusy s asynchronním pohonem s přídavným dieselagregátem "trejsiny" evid. č. 479(II) - 482, od 9. 4. jsou dva z nich vypravovány denně na linku č. 16

4. 4. 2001 - v provozu trolejbus Škoda 21 TrACI evid. č. 479 (II. obsazení)

5. 4. 2001 - v provozu trolejbus Škoda 21 TrACI evid. č. 481

9. 4. 2001 - v provozu trolejbus Škoda 21 TrACI evid. č. 482

10. 4. 2001 - v provozu trolejbus Škoda 21 TrACI evid. č. 480

duben 2001 - v polovině měsíce bylo vybaveno 8 souprav T3SUCS novými uzavíratelnými vitrínami na letáčky

19. 4. 2001 - plzeňští radní schválili ojedinělý projekt příměstské tramvaje z Plzně do Dobřan, která by měla využívat i železniční koleje "tram-train", nápad by měl být realizován do dvou až tří let /neuskutečnilo se/

30. 4. 2001 - na zkušební jízdě první souprava T3R.P evid. č. 282+283

1. 5. 2001 - na všech linkách začaly být garantovány nízkopodlažní spoje

2. 5. 2001 - zavedena autobusová linka č. 35 Radčice-Sady Pětatřicátníků-Křimice

2. 5. 2001 - výjezd první soupravy T3R.P evid. č. 282+283 (ještě bez polopantografu)

začátek května 2001 - nová pořadová čísla na tramvajových linkách zhotovená z plastu, jde o bílé tabulky, na ní číslo pořadí v barvě, která přísluší dané lince: 1 - modrá, 2 - červená a 4 - zelená

7. 5. 2001 - na zájezdy zakoupen jeden bílý autobus Renault Iliade RTX evid. č. 475

16. 5. 2001 - vyřazeny autobusy Karosa B 731.00 evid. č. 320 a Karosa B 732.20 evid. č. 370, 371, 373, 376, 377

21. 5. 2001 - vyřazen autobus Karosa B 732.20 evid. č. 366

31. 5. 2001 - vyřazen autobus Karosa B 732.20 evid. č. 369

květen až červen 2001 - do všech vozidel PMDP instalovány nové bílé plastové lékárny

5. 6. 2001 - vyřazeny autobusy Karosa B 732.20 evid. č. 375, 379

16. 6. 2001 - v Českých Budějovicích vyjel (v rámci 10. výročí nového trolejbusového provozu) historický trolejbus Škoda 9 TrHT28 evid. č. 12 (II. obsazení) (ex Plzeň evid. č. 339) po úpravě na napětí 750 V

19. 6. 2001 - stará tramvaj "Terezka" (ex Praha evid. č. 2077) byla po rekonstrukci v Praze umístěna na Václavském náměstí jako kavárna, vůz po dodání do Plzně v roce 1972 jezdil až do roku 1987 jako pracovní a kolejový brus, poté pod evid. č. 80 byl určen jako muzejní a ještě v základním nátěru se představil na náměstí Republiky při oslavách 90. výročí MHD r. 1989

1. 8. 2001 - zřízena na autobusové lince č. 21 nová jednosměrná zastávka Černice, U Hřiště pouze ve směru z Černic

27. 8. 2001 - změna tras autobusových linek č. 33 a 40 v centru města, konečná stanice Mrakodrap byla nahrazena konečnou Muzeum, autobusy jezdí z rondelu ulicí Otýlie Beníškové na Rooseveltův most a přes náměstí Republiky a Františkánskou ulici do Goethovy ulice, kde je výstupní zastávka, zpět po manipulačním otočení kolem Mrakodrapu odjíždějí z nástupní zastávky před muzeem, linky už nejezdily Americkou a sady Pětatřicátníků

31. 8. 2001 - naposled vypravena linka A spojující I. bránu a.s. Škoda s JS na Orlíku

21. až 22. 9. 2001 - proběhly oslavy 100 let MHD Mostu a Litvínova, hvězdou oslav se stal plzeňský nejstarší historický primátorský vůz Křižík/Brožík evid. č. 18, který tam byl zapůjčen a absolvoval jízdu na celé rychlodráze od DP Mostu a Litvínova až na konečnou Litvínov,Citadela (ve stoupání)

22. 9. 2001 - zprovozněno nové autobusové obratiště Litice, Klatovská na lince č. 21

konec září 2001 - proběhla montáž předních přídavných zrcátek na vozech T3

24. 10. 2001 - uveden do provozu nový kruhový objezd na lince č. 12 před Novou Hospodou na Domažlické ulici

10. 11. 2001 - linka č. 21 zkrácena na trasu Bory-Litice, byly zrušeny spoje k VIII. bráně, linka č. 32 prodloužena z Podhájí do točky Černice a 2 školní spoje na Slovany

12. 11. 2001 - vyřazen trolejbus Škoda 14 Tr08 evid. č. 408 (do DP Almaty)

29. 11. 2001 - PMDP obdržely NP autobus Irisbus CityBus|PS09D1 evid. č. 476

listopad 2001 - šrotování vozů T3 evid. č. 170, 177 v Praze-Hostivaři

5. 12. 2001 - vyřazen z provozu prototyp kloubového trolejbusu Škoda 15 Tr evid. č. 414 a vůz 7. 12. 2001 převezen do depozitáře Muzea Škoda

6. 12. 2001 - PMDP obdržely NP autobus Irisbus CityBus PS09D1 evid. č. 477

10. 12. 2001 - zkušební jízda T3M evid. č. 246 po lehké modernizaci, kdy byl plátěný přetáčecí transparent Brose nahrazen systémem BUSE

21. 12. 2001 - naposled vyjely autobusy na lince č. 29 Chodské náměstí-Škoda, VIII. brána

27. 12. 2001 - na lince č. 53 zavedeno zajíždění ke Škodě Ejpovice s obsluhou zastávky Dýšina, závod Škoda Engineering

31. 12. 2001 - vyřazen trolejbus Škoda 14 Tr07 evid. č. 379 (do DP Almaty)

prosinec 2001 - vyřazeny trolejbusy Škoda 14 Tr07 evid. č. 386, 389, 392 (do DP Almaty) a evid. č. 394 (do DP Iasi č. 610)


15 let

1. 1. 2006 - začal platit zákaz kouření na zastávkách MHD včetně prostředků veřejné dopravy, od začátku roku se ve stanicích objevovaly samolepky na zákaz kouření

2. 1. 2006 - stavbaři začali rozebírat druhou polovinu mostu U Jána, během týdne pak polovina mostu zmizela a chodník pro pěší byl převeden na novou část mostu

7. 1. 2006 - zavedena autobusová linka S Interspar-Bolevec-Třemošná-Zruč-Senec-Bílá Hora-Interspar ve dnech pracovního volna

8. 1. 2006 - naposledy vyjela autobusová linka č. 50 Starý Plzenec, Vilová čtvrť- Černice, nákupní zóna, která byla provozována o víkendech dvěma páry spojů

14. 1. 2006 - zrušenou autobusovou linku č. 50 nahradila prodloužená linka č. 32 Bory - Starý Plzenec-Sedlec dvěma páry spojů o víkendu

18. 1. 2006 - při srážce tramvají Astry evid.č. 300 s KT8D5 evid.č.298 ve smyčce Bory, začal zadek Astry s automatickým spřáhlem hořet a tramvaj byla už vyřazena z provozu (skříň zlikvidována v roce 2008)

9. 2. 2006 - autobusová linka č. 53 začala nově obsluhovat zastávku Dýšina, U viaduktu

10. 2. 2006 - noční autobus linky N2 začal obsluhovat zastávku u hypermarketu OLYMPIA

7. 3. 2006 - začala rekonstrukce tramvajové trati ve Slovanské aleji

15. 3. 2006 - dodán trolejbus Škoda 24 Tr Citelis1A evid. č. 505

20. 3. 2006 - v provozu trolejbus Škoda 24 Tr Citelis1A evid. č. 504

26. 3. 2006 - zahájeno betonování druhé poloviny mostu U Jána

27. 3. 2006 - v tramvajích se začala objevovat nová plastová reklamní držadla, po týdnu i v trolejbusech a autobusech

30. 3. 2006 - začala výluka na manipulační trati ve Slovanské aleji, vypravení a zatahování probíhalo přes Světovar, linka č. 4 měla označení "X - výluka", mezi náměstím Milady Horákové a vozovnou byly vytrhány koleje

1. 4. 2006 - upravena a zkrácena trasa autobusové linky Z - velký okruh, linka je vedena v trase Zvon-Lobzy-Doubravka-Bolevec-FN Lochotín-Náměstí Republiky-Zvon, linka už nezajížděla na Slovany a do Újezda

3. 4. 2006 - začala týdenní výluka tramvajové dopravy přes most U Jána, linky č. 1 a 2 jsou ukončeny U Zvonu, z náměstí Republiky jezdí NAD 1/2 od Dřevěné ulice do zastávky Hlavní nádraží ČD, Americká, II. část linek č. 1 a 2 jezdila ze zastávky Hlavní nádraží ČD na Slovany a Světovar, linky obsluhovaly vozy KT8D5, které končily úvratí s "Californienem" za zastávkou ve směru k Jánu, na lince č. 1 jezdilo 7 Aster (poprvé zcela NP linka), na linkách č. 2 a 4 pak výhradně 28 souprav, vozy byly v noci odstaveny na konečných Bory, Skvrňany, Malesická, Košutka, Mozartova (tam záložní 1 Astra a 5 souprav) a na odstavné koleji u hotelu CD

I. polovina dubna 2006 - začala rekonstrukce manipulační trati ve Slovanské aleji, důkladně bylo vybagrováno podloží a zpevněno štěrkové lože pro kolejiště

9. 4. 2006 - po zkolaudování mostu U Jána v 19 hodin se po 20. hodině vrátily tramvaje do vozovny ze smyček Mozartova a Malesická

12. 4. 2006 - začala rekonstrukce Francouzské třídy (zcela uzavřena pro MHD včetně linky č. 30), linka byla odkloněna Částkovou ulicí a pokračovala Slovanskou třídou do Malostranské, byly zřízeny nové zastávky v Částkově u II. polikliniky a dále zastavovaly společně s linkou č.1 na Vřesové, zastávka na náměstí Milady Horákové byla zrušena

18. 4. 2006 - PMDP otevřely novou cestovní agenturu West Bohemia Travel, touto aktivitou chtěl podnik rozvíjet tradici vlastní zájezdové dopravy

20. 4. 2006 - dodány autobusy Irisbus Citelis PS09D1 evid. č. 495 a 496

24. 4. 2006 - pokládaly se pražce a koleje na manipulační trati ve Slovanské aleji

28. 4. 2006 - trolejbusy linky č. 13 nově obsluhovaly zastávku na znamení Černice, K Radyni

29. 4. 2006 - umožněn obousměrný automobilový provoz ve Slovanské aleji v polovině vozovky ve směru od Slovan, položeno kolejiště ve Slovanské aleji s výjimkou křižovatky před vjezdem do vozovny, SSŽ podbíjely a rovnaly celé kolejiště

6. 5. 2006 - v rámci květnových oslav jezdila historická tramvaj Křižík/Brožík evid. č. 18 obvyklé kolečko centrem města, z důvodu prací na kolejišti ve Slovanské aleji jela tramvaj do vozovny přes Světovar

olovina května 2006 - zahájena definitivní stavba tramvajové trati přes most U Jána, položeny podkladové panely a na ně připevněny koleje

26. 5. 2006 - v rámci předvolební kampaně Balbínovy poetické strany vyjela tramvaj T3M evid. č. 242, která zastavovala příležitostně a uvnitř vozu hrála kapela

27. 5. 2006 - obnoven provoz tramvajové linky č. 1 po Slovanské třídě v plném rozsahu, byla dokončena jedna z etap rekonstrukce Slovanské aleje, kdy už byly po ní vypravovány z vozovny i vozy linky č. 4

27. 5. 2006 - v rámci předvolební kampaně si u PMDP objednala ODS historickou tramvaj Křižík/Brožík evid. č. 18, která v období 10.30 až 13 hodin jezdila zdarma centrem města mezi zastávkami U Zvonu a sady Pětatřicátníků

29. 5. 2006 - zahájena rekonstrukce trolejbusového vedení v křižovatce Částkova-Sušická, trolejbusy linky č. 12 byly ukončeny u zastávky Sladkovského, Hospic (v Guldenerově ulici) a dále do Božkova jezdila NAD

1. 6. 2006 - z důvodu otevření hypermarketu GLOBUS byly vybrané autobusové spoje linky č. 30 prodlouženy k němu a vybudovány nové zastávky Úněšovská, Globus. Spoje, které tam nezajížděly, byly označeny na jízdních řádech "G"

3. 6. 2006 - na autobusové lince č. 22 byly zrušeny zastávky Chodské náměstí a Jižní Předměstí, Borská a nahrazeny zastávkami Dobrovského a Jižní Předměstí z důvodu zrušení levého odbočovacího pruhu z Klatovské do Borské ulice

6. 6. 2006 - ve smyčce U Zvonu se poprvé představila slavnostně tříčlánková tramvaj typu K3R-NT evid. č. 311, která vznikla rekonstrukcí dvou starých vozů T3 evid. č. 101+102 (II. obs.) dosazením prostředního nízkopodlažního článku v závodě Pars Nova Šumperk, tramvaj byla dětmi pokřtěna na "Pampelišku" a také evid. č. 312 /z T3 evid. č. 109+110 (II. obs.)/ pokřtěná "Špagetka"

9. 6. 2006 - ukončeny stavební práce na kruhovém objezdu Sušická-Částkova, byl obnoven plný provoz trolejbusové linky č. 12 Nová Hospoda-Božkov-Letkov

9. - 11. 6. 2006 - proběhla výměna výhybek u vjezdu do vozovny, pouze jednokolejná výprava vozů přes Slovany

12. 6. 2006 - tramvajový provoz přesunut z provizorní tratě na mostě U Jána na definitivní kolej ve směru z centra a odstraněno provizorní trolejové vedení

15. 6. 2006 - PMDP zavedly novou službu pro návštěvníky ZOO na Lochotíně, začal jezdit nový prostředek MHD "ZOO vláček" - dieselová silniční lokomotiva + tři vozíky kryté plachtou jezdily o víkendech a v červenci a srpnu pak denně zhruba po hodině na trase Náměstí Republiky-Zbrojnická- U Zvonu-Pražská-Rooseveltova-Lochotínská-ZOO

17. 6. 2006 - první výjezd s cestujícími druhé K3R-NT evid. č. 312 v rámci DOD, návštěvníci se tak mohli svézt ze sadů Pětatřicátníků do vozovny Slovany oběma novými vozy K3R-NT evid. č. 311 a 312, odtud do trolejbusové vozovny v Cukrovarské ulici, v rámci DOD jezdily dva NP trolejbusy Škoda 24 Tr Citelis1A evid. č. 504 a 505 na dieselagregát

21. 6. 2006 - pravidelný provoz s cestujícími K3R-NT evid. č. 311 a 312

polovina června 2006 - Plzeňská karta měla další variantu "Plzeňská turistická karta"

1. 7. 2006 - provedena úprava zastávek autobusové linky pro hendikepované Z - velký okruh, zrušenou zastávku U Prazdroje nahradila zastávka Stavební stroje, Rokycanská a zrušenou zastávku Kovošrot nahradila zastávka Mohylová

10. 7. 2006 - zprovozněny zrekonstruované zastávky trolejbusové linky č. 12 Částkova, Su- šická - zastávka do centra se vrátila na původní místo, zastávka do Božkova byla přeložena za okružní křižovatku

14. 7. 2006 - dodány autobusy Irisbus Citelis PS09D1 evid. č. 497-500

15. 7. 2006 - od tohoto data do 17. 08. 2006 jezdily spoje trolejbusové linky č. 10 celodenně jen v úseku Doubravka, Na Dlouhých - CAN a na linku č. 12 byly vypravovány výhradně nízkopodlažní trolejbusy, které na úseku rekonstruované Domažlické třídě projížděly stavebním úsekem (k přejezdu trati na Domažlice) na dieselagregát, zastávka Škoda, VII. brána byla zrušena

konec července 2006 - položen trávník v kolejišti na Slovanské aleji včetně zavlažování

léto 2006 - zahájena rekonstrukce křižovatky a tramvajových zastávek Severka, ve směru na Košutku byla přesunuta až za křižovatku /přesné datum nezjištěno /

5. 8. 2006 - začal jezdit cyklobus o sobotách a nedělích v trase zhruba 70 kilometrů: Košutka-Bory-Litice-Útušice-Štěnovice-Černice-Starý Plzenec-Sedlec-Tymákov-Letkov-Božkov-Lobzy-Doubravka-Červený Hrádek-Kyšice- Dýšina-Chrást-Zruč-Senec-Bílá Hora-Bolevec. Upravený autobus evid. č. 413 měl 13 míst pro jízdní kola a 3 pro dětská kola, jednotná sazba jízdného byla stanovena na 20 Kč včetně kola. Autobus měl na trase celkem 29 zastávek, linka byla označena č. 70

7. 8. 2006 - začalo se jezdit dvoukolejně přes most U Jána a byla obnovena zastávka tramvají Anglické nábřeží, Pražská

10. 8. 2006 - trolejbusy linky č. 13 jezdily u Zimního stadionu v protisměru na semafory, dělala se nová vozovka po polovinách, s rekonstrukcí se pokračovalo i v Cukrovarské ulici, byla tam vytrhána část původních tramvajových kolejí

14. 8. 2006 - začala šestitýdenní rekonstrukce kolejí na Mikulášském náměstí ve směru na Slovany, jednokolejný provoz řízen semafory, ve Sladkovského třídě byl zřízen z panelů provizorní ostrůvek, kam byla přesunuta zastávka linky č. 2 z Mikulášského náměstí, jezdilo se obousměrně po levé straně Slovanské třídy, před Sladkovského třídou byl druhý "kaliforňan", zastávky linky č. 1 byly za křižovatkou ve Sladkovského třídě

31. 8. 2006 - za účasti zastupitelů a stavební firmy proběhlo slavnostní otevření mostu U Jána, po čtyřech letech od povodní byl opět otevřen provoz pro automobilovou dopravu. Vrátily se tam i trolejbusy linek č.10 a 13 od 1. 9. 2006 zastavovaly už na Anglickém nábřeží

31. 8. 2006 - dodán trolejbus Škoda 24 Tr Citelis1A evid. č. 506

od 4. 9. 2006 - byla autobusová linka č. 55 posílena deseti novými spoji v dopravní špičce z důvodu stížnosti občanů, kterým vadily přeplněné vozy

16.-23. 9. 2006 - Evropský týden mobility, ve dnech 20.-22. září jezdila MHD zdarma

23.-24. 9. 2006 - uskutečnily se jízdy historickými trolejbusy po městě, Plzeň si připomněla 65. výročí trolejbusové dopravy, z Brna byly dovezeny trolejbusy Škoda 6 Tr2 evid. č. 135 a Škoda T11 evid. č. 248, z Ostravy byl přivezen trolejbus Škoda 17 Tr evid. č. 3901, který pak zůstal v Plzni určený do Muzea ŠKODA

23. 9. 2006 - tramvaje linek č. 1 a 2 jezdily jen ke Zvonu, na Slovany/Světovar byla zavedena NAD, odstranily se "kaliforňany" na Mikulášském náměstí

24. 9. 2006 - tramvaje linek č. 1 a 2 už jezdí ve směru z centra po své koleji vpravo a byla zřízena i nová zastávka Mikulášské náměstí před křižovatkou se Sladkovského třídou, která byla však zprovozněna až o několik dní později

30. 9. 2006 - byl otevřen dálniční tunel Valík - PMDP zavedly zvláštní autobusovou linku D5 z náměstí Milady Horákové k tunelu pro návštěvníky zdarma, kyvadlovou dopravu zajišťovaly 4 autobusy Irisbus Citelis PS09D1 evid. č. 491, 492, 493 a 499

září 2006 - na garantované spoje linky č. 4 už nejsou vypravovány Astry

1. 10. 2006 - naposledy vyjel cyklobus evid. č. 413 vzhledem k malému zájmu cestujících, jeho provoz už nebyl příští rok obnoven a vůz byl uveden do původního stavu s normálními sedačkami

25. 10. 2006 - vyřazen autobus Karosa B 732.20 evid. č. 104 (II. obsazení)

říjen 2006 - vyřazen autobus Karosa B 732.20 ev. č. 106 (II. obs.), trolejbus Škoda 14 Tr08 evid. č. 427

12. 11. 2006 - od 12 hodin do 13. 11. (17 hod.) jezdily trolejbusy linky č. 12 pouze do Skvrňan, opravoval se železniční přejezd na Domažlické, v úseku U Panelárny - Nová Hospoda a zpět byly vypravovány trolejbusy s dieselagregátem

14. 11. 2006 - dodán trolejbus Škoda 24 Tr Citelis1A evid. č. 508

25. 11. 2006 - PMDP obdržely do pronájmu z Ostravy 10 NP autobusů Solaris Urbino 15 evid. č. 501-510

26. 11. 2006 - asfaltovala se křižovatka u Severky

30. 11. 2006 - v rámci akce STOP AIDS vyjela do ulic tramvaj T3M evid. č. 247

30. 11. 2006 - autobusová linka "C" byla naposled provozována PMDP

1. 12. 2006 - z CAN k Tescu Stores, a.s., jezdí linka "C" společnosti ČSAD s novým bílým NP autobusem SOR NB 12

10. 12. 2006 - autobusová linka č. 51 je ve směru Starý Plzenec, Vilová čtvrť nově obsluhována zastávkami Starý Plzenec a Starý Plzenec, zdravotnické středisko

10. 12. 2006 - v provozu trolejbus Škoda 24 Tr Citelis1B evid. č. 507

15. 12. 2006 - pro autobusovou linku č. 41 byly zakoupeny tři kloubové NP vozy Solaris Urbino 18 evid. č. 511 až 513

23. 12. 2006 - autobusová linka č. 30 se vrátila do rekonstruované Francouzské třídy a do provozu byly uvedeny nové obousměrné zastávky Francouzská

prosinec 2006 - PMDP získaly 2 NP trolejbusy Škoda 24 Tr Citelis evid. č. 506 a 508

prosinec 2006 - z Pars Nova byly přivezeny další dvě tříčlánkové tramvaje s NP středním článkem typu K3R-NT evid. č. 313 a 314

prosinec 2006 - vyřazeny trolejbusy Škoda 14 Tr08 evid. č. 431, 429 (odvezen do muzea ve Strašicích), Škoda 14 TrM evid. č. 419

prosinec 2006 - vyřazen autobus Karosa B 732.20 evid. č. 107 (II. obsazení)

rok 2006 - vyřazen pracovní vůz (kolejový brus) evid. č. 100 /ex Praha 6346/


10 let

13. 1. 2011 - výjezd posledních dvou autobusů Solaris Urbino 15 evid. č. 536 a 537

leden 2011 - do Ústí nad Labem odvezen kloubový trolejbus Škoda 15 TrM evid. č. 471

leden 2011 - vyřazeny trolejbusy Škoda 14 TrM evid. č. 412 (do DP Rivne č. 161) a evid. č. 405 (roku 2014 do DP Žitomír č. 084), sešrotovány v Rakovníku vozy Škoda 14 TrM evid. č. 430, 434, 441, 442

19. 1. 2011 - kloubový trolejbus Škoda 15 Tr evid. č. 461 byl odvezen do Rakovníka k sešrotování

20. 1. 2011 - vyřazeny Karosy B 731.20 evid. č. 381, Karosa B 731.40 evid. č. 387, 392, 393 a Karosa B 732.20 evid. č. 108 (II), vyřazen trolejbus Škoda 14 TrM evid. č. 411 (27. 3. odvezen do Jihlavy jako historický vůz)

20. 1. 2011 - do Ústí nad Labem odvezen kloubový trolejbus Škoda 15 TrM evid. č. 475

20. 1. 2011 - do muzea ve Strašicích převezen trolejbus Škoda 14 TrM evid. č. 403

21. 1. 2011 - do Ústí nad Labem odvezen kloubový trolejbus Škoda 15 TrM evid. č. 477

leden 2011 - odstaven trolejbus Škoda 14 TrM evid. č. 404

11. 2. 2011 - PMDP obdržely tři autobusy SOR NB 12 evid. č. 538, 539 a 540

14. 2. 2011 - na lince č. 16 vyjel s cestujícími nový prototypový kloubový NP testovací trolejbus Škoda 31Tr SOR evid. č. "393" pro DP Hradec Králové, má najezdit ve zkušebním provozu 8000 kilometrů

18. 2. 2011 - výjezd autobusů SOR NB 12 evid. č. 538 a 540

19. 2. 2011 - výjezd sólo tramvají VarioLFR.S evid. č. 333, 334 a 335 na linky č. 1 a 2

21. 2. 2011 - výjezd autobusu SOR NB 12 evid. č. 539

22. 2. 2011 - výjezd Astry evid. č. 304 s dřevěnými sedadly a nerezovými madly

23. 2. 2011 - poprvé jako souprava v provozu Varií LFR.S evid. č. 334+335

25. 2. 2011 - naposled v provozu souprava T3SUCS evid. č. 250+251

1. 3. 2011 - na noční linku č. 1 poprvé vyjelo jako sólo VarioLF plus evid. č. 336

15. 3. 2011 - výjezd Astry evid. č. 306 po VP a Astry evid. č. 310, obě už s dřevěnými sedačkami a nerezovými madly

20. 3. 2011 - na lince č. 16 naposled v provozu testovací trolejbus Škoda 31 Tr SOR evid. č. "393" pro Hradec Králové

27. 3. 2011 - naposled v provozu jako sólo T3SUCS evid. č. 250

28. 3. 2011 - první objednaná jízda pro školáky muzejní tramvají T2R evid. č. 133 s novým uspořádáním interiéru

1. 4. 2011 - bezplatné autobusové linky provozované ČSAD Plzeň: linka O: CAN Husova-Černice, nákupní zóna, linka T1: CAN Husova-Na Švábinách, linka T2: Na Švábinách-Náměstí Milady Horákové, linka T3: CAN Husova-NC Folmavská

5. 4. 2011 - zkušební jízda prvního trolejbusu Škoda 26 Tr Solaris evid. č. 531

5. - 6. 4. 2011 - PMDP pořádaly v Parkhotelu 1. ročník mezinárodní konference Chytrá a zdravá městská veřejná doprava, na závěr se účastníci svezli z Bor muzejními vozy T2R evid. č. 133 a T3 evid. č. 192 do centra

14. 4. 2011 - odstavena z provozu T3GM evid. č. 274

duben 2011 - renovovaný trolejbus Škoda 9 TrHT26 evid. č. 323 muzejním vozem PMDP

začátek května 2011 - trolejbusy Škoda 24 Tr Irisbus evid. č. 507 a 514 obdržely pod hlavními předními světly ještě LED diody

6. 5. 2011 - naposled v provozu souprava T3SU evid. č. 231+232

6. 5. 2011 - během oslav osvobození Plzně americkou armádou u pomníku U Práce jezdily trolejbusy linek č. 15 a 17 s dieselagregátem odklonem ulicemi Borská a U Trati

7. 5. 2011 - naposled v provozu jako sólo T3SU evid. č. 231

7. 5. 2011 - výjezd prvního trolejbusu Škoda 26 Tr Solaris evid. č. 531

12. 5. - 3. 6. 2011 - v mázhauzu plzeňské radnice instalována výstava fotografií k výročí 70 let trolejbusové dopravy v Plzni

26. 5. 2011 - na VarioLF.S evid. č. 333 umístěna bílá CVR ROP Jihozápad

31. 5. 2011 - z Datatechniku Třemošná odvezena po renovaci muzejní tramvaj T1 evid. č. 121 už v červeném nátěru

2. 6. 2011 - dva kloubové trolejbusy Škoda 27 Tr Solaris evid. č. 525 a 527 získaly bílou CVR ROP Jihozápad

3. 6. 2011 - po dlouhodobé renovaci poprvé na zkušební jízdě historický muzejní trolejbus PMDP Škoda 9 TrHT26 evid. č. 323 z roku 1979

9. 6. 2011 - před vozovnou Slovany představena nová historická vozidla PMDP: tramvaj T1 evid. č. 121 po renovaci v Datatechniku Třemošná a trolejbus Škoda 9 TrHT26 evid. č. 323, obě ve slušivém červenokrémovém nátěru

9. 6. 2011 - na CAN představen autobus Škoda RTO s nově rekonstruovaným vlekem Karosa D4 v šedém nátěru v majetku ČSAD Plzeň

9. 6. 2011 - zahájena oprava kolejiště v sadech Pětatřicátníků s odklonem tramvajových linek

10. - 12. 6. 2011 - během konání Historického víkendu poprvé vozil cestující historický trolejbus Škoda 9 TrHT26 evid. č. 323, v trase ČD Šumavská-Doudlevce-FN Bory-Tylova-Mrakodrap-Anglické nábřeží-Doubravka-Šumavská jezdil už v Pá 10. 6. od 17 hodin, pak i v sobotu, výprava historických tramvají: 11. 6. a 12. 6. T2R evid. č. 133 a T3 evid. č. 192: trasa Bory-Náměstí Republiky-Sladkovského-Palackého-Bory, v sobotu 11. 6. jezdila poprvé po renovaci, T1 evid. č. 121 ve stejné trase pouze zkušebně bez cestujících

12. 6. 2011 - ve Škodě Transportation na Karlově se konala výstava trolejbusů a autobusů k 70. výročí trolejbusové dopravy - byly vystaveny vozy: Škoda 21 TrACI evid. č. 479, Škoda 24 Tr Irisbus evid. č. 507, Škoda 25 Tr Irisbus evid. č. 523, Škoda 27 Tr Solaris evid. č. 529 - všechny vozy mají dieselagregát, dále pak historické autobusy Karosa ŠL 11.1310 evid. č. 282, Karosa B 731.20 evid. č. 385 a Škoda 21Ab evid. č. 474, tento den vozily návštěvníky výstavy k V. bráně Škody Plzeň historické vozy Škoda 9 TrHT26 evid. č. 323 a Škoda 17 Tr evid. č. 3901 v trase ČD Šumavská-Koperníkova-V. brána-Folmavská- Domažlická, rondel-Tylova-Mrakodrap-Anglické nábřeží-U Prazdroje-Šumavská

15. 6. 2011 - ukončen provoz T3 evid. č. 207

16. 6. 2011 - linka č. 4 jezdila z Bor na Košutku odklonem přes Prešovskou, náměstí Republiky, U Zvonu a dále do Solní, ve směru z Košutky na Bory pak přes Palackého náměstí a Palackého ulici

16. 6. 2011 - zkušební jízda trojice T3 evid. č. 206+187+188

16. 6. 2011 - PMDP obdržely další dvě VariaLFR.S evid. č. 338 a 339

22. 6. 2011 - po SP vyjela Astra evid. č. 301 už s dřevěnými sedadly a nerezovými madly

24. 6. 2011 - výjezd soupravy T3R.NP + T3R.P (analog) evid. č. 327+268

27. 6. 2011 - výjezd soupravy T3R.NP + T3R.P (analog) evid. č. 328+269, zároveň vyjela opět souprava 2x T3R.P (digital.) evid. č. 256+257

1. - 24. 7. 2011 - probíhala výluka na lince č. 2, rekonstruovala se část Sladkovského třídy a oblouk do Koterovské třídy, linka č. 1 byla prodloužena z náměstí Milady Horákové kolem vozovny na konečnou Světovar, linka č. 2 jezdila v trase Skvrňany-Mikulášské náměstí, přičemž ve směru do centra zastavovala v Radyňské ulici na panelech (původní zastávka Mikulášské náměstí zrušena), druhý úsek Světovar-Sladkovského končil přes Californien na společné zastávce proti prodejně Albert (U Duhy), odtud byl pěší přechod do Radyňské ulice

1. 7. - 31. 8. 2011 - probíhala 2. etapa rekonstrukce kolejiště na Karlovarské třídě od Lidické k Severce, úsek LF Karlovarská-Košutka byl uzavřen, linka č. 4 jezdila v trase Bory-Mozartova, NAD 4A jela v trase LF Lochotín-Košutka (U Jam), zastavovalo se u chodníku (ulice B. Němcové), Karlovarská (linka č. 33), Severka (ČSAD), zpět pak Plzeňka, Severka (linka č. 33), Karlovarská (v Sokolovské č. 67), U Družby (v Sokolovské č. 5), U Gery (linka č. 33), LF Lochotín (linka č. 33, tam přestup na linky č. 1 a 4)

2. - 3. 7. 2011 - o tomto víkendu jezdily trolejbusy linek č. 11, 12, 15 a 16 na dieselagregát od Práce Tylovou, ul. Kardinála Berana, Husovou a Koperníkovou nebo do Tylovy k CAN, zpět pak z Koperníkovy Husovou a Klatovskou do Americké, bylo vypraveno 75 % NP trolejbusů s dieselagregátem (stejná výprava se opakovala ještě v sobotu 13. 8. 2011)

2. 7. - 28. 8. 2011 - zavedena o So a Ne bezplatná autobusová linka č. 73 v trase Bory-U Přehrady (uzavření hráze vodní nádrže České údolí) pro Škodaland

5. 7. 2011 - zastávka linek č. 11 a 35 Tylova ve směru z centra přeložena na 6 týdnů k chodníku na východní část Husova náměstí, linky č. 10, 12 a N2 zastavovaly u provizorního nástupiště na jižní části Husova náměstí

13. - 15. 7. 2011 - rekonstrukce kolejiště v sadech Pětatřicátníků: linka č. 1 odklon z Bolevce přes Palackého náměstí se zastávkou U Synagogy, Palackého, linka č. 2 zastavovala od Skvrňan též U Synagogy, linka č. 4 z Mozartovy na Bory objížděla přes Palackého náměstí a zastavovala U Synagogy, linka č. 4 z Bor jela přes náměstí Republiky, U Zvonu a Pražskou a Solní na Karlovarskou

24. 7. 2011 - poslední den výluky linky č. 2 mezi Sladkovského třídou a Světovarem, hotovy nové oblouky v křižovatce Koterovská x Sladkovského, naposled v provozu linka 2A a prodloužená linka č. 1 mezi Slovany a Světovarem

25. 7. 2011 - NAD 1A od Mikulášského náměstí (u Sladkovského třídy stanice na Slovanské) na Slovany - byly rozkopány oblouky na náměstí M. Horákové ke Slovanské aleji a z nám. M. Horákové do Slovanské ve směru do centra, byl zaveden přechod ze zastávky NAD 1A před CK INTERTRANS na zastávku linky č. 2 Mikulášské náměstí směrem do centra, byly rozkopány oblouky na náměstí Milady Horákové do Slovanské třídy před trolejbusovou linkou č. 13 ve směru ke Slovanské aleji, linka č. 13 od zastávky Malostranská až k U Školky a zpět jezdila na dieselagregát, nad zastávkami U Školky /směr Černice/ a Malostranská /směr centrum/ byla instalována korýtka, ve směru do centra objížděly trolejbusy obloukem před Slovanskou alejí náměstí M. Horákové a zastavovaly společně s odjezdovou zastávkou linky č. 1

31. 7. 2011 - na Karlovarské třídě pracovala podbíječka na koleji ve směru do centra

červenec 2011 - odstavena T3 evid. č. 206

1. 8. 2011 - na Karlovarské třídě pracovala podbíječka na koleji ve směru na Košutku

15. 8. 2011 - od tohoto dne byla následující výprava tramvají: linka č. 1 Bolevec-Mikulášské náměstí - 6 celodenních (Astry) a 2 šejdry, linka č. 2 - 6 celodenních a 2 šejdry, všechny KT8D5, linka č. 4 Bory-Mozartova - 8 celodenních a 3 šejdry

20. 8. 2011 - vyřazeny a určeny k sešrotování trolejbusy Škoda 14 TrM evid. č. 404 a 447

20. 8. 2011 - trolejbusy Škoda 21 TrACI a Škoda 24 Tr na lince č. 16 jezdily od ulice 17. listopadu na konečnou Bory, Heyrovského Heyrovského ulicí po lince č. 30 s ukončením v točce, nebyla obsluhována Skupova ulice se zastávkou Šimerova - odpoledne se tam už zastavovalo ještě na panelech, zbývalo dokončit označníky s jízdními řády

22. 8. 2011 - obnoven provoz linek č. 14, 16 a 32 na nově zrekonstruovaných zastávkách Šimerova zátkového typu s betonovým podlažím

23. 8. 2011 - výjezd s cestujícími soupravy VariíLFS evid. č. 338+339

23. - 24. 8. 2011 - od 15 do 18 hod., 25. 8. 2011 od 13 do 16 hod. a 27. 8. 2011 od 12.30 do 16 hod. objednal HC PLZEŇ 1929 u PMDP zvláštní jízdy historickým vozem Škoda 9 TrHT26 ev. č. 323 pro všechny fandy hokeje, kteří se zúčastnili prestižní evropské soutěže European Trophy na domácí zápasy v ČEZ Aréně, trolejbus odbavoval cestující na všech zastávkách po trase: Mrakodrap-U Práce-Dobrovského-Tyršův most-Zimní stadion- Mrakodrap

29. 8. 2011 - opět jezdí v celé trase linky č. 1 Slovany-Bolevec a č. 2 Světovar-Skvrňany

srpen 2011 - sešrotována T3 evid. č. 206, odstaven trolejbus Škoda 14 TrM evid. č. 447

1. 9. 2011 - zahájen normální provoz na lince č. 4

1. 9. 2011 - s více než ročním zpožděním byla zavedena linka č. 27 Sídliště Košutka- Mrakodrap /pro nemocnici Privamed, domy při Kotíkovské ulici a GLOBUS/

1. 9. 2011 - výjezd s cestujícími soupravy VariíLFS evid. č. 340+341

1. 9. 2011 - vyřazena T3GM evid. č. 275

3. - 4. 9. 2011 - trolejbusové linky č. 11, 12, 15 a 16 jezdily na dieselagregát ve směru do centra ulicemi Koperníkovou, Husovou a Klatovskou do zastávky U Práce, zpět pak Tylovou, ul. Kardinála Berana, Husovou a Koperníkovou

9. 9. 2011 - večer na linku č. 1 výjezd s cestujícími jako sólo VarioLF plus evid. č. 337

12. 9. 2011 - ukončen provoz autobusové linky pro hendikepované občany č. 71, upravil se provoz linky č. 72, v pracovních dnech od 8 do 16.30 hod. jezdila v intervalu 30 až 60 minut, nově obsluhovala obratiště Hlavní nádraží ČD, Americká a v pátek vybrané spoje obsluhovaly zastávku linek č. 21 a 29 Boettingerova ve směru ke Klatovské třídě

13. 9. 2011 - na výhybce u Mozartovy vykolejila kolem 18. hodiny souprava T3SUCS evid. č. 270+271, do Bolevce jezdila do 19.30 NAD a linka č. 1 na Košutku, souprava tímto dnem ukončila provoz

17. 9. 2011 - v rámci Dnů vědy a techniky a Města bez aut byly vypraveny historické tramvaje Křižík evid. č. 18, T1 evid. č. 121 a trolejbus Škoda 9 TrHT26 evid. č. 323

21. 9. 2011 - sešrotován na Karlově trolejbus Škoda 14 TrM evid. č. 404

22. 9. 2011 - ve vozovně Slovany složena VariaLFS evid. č. 342 a 343

26. 9. 2011 - výjezd soupravy VarioLF plus evid. č. 336+337

8. 10. 2011 - konala se objednaná narozeninová jízda historickou tramvají T1 evid. č. 121 pro kamaráda Jardu z Žatce, podávalo se i občerstvení

25. 10. 2011 - dodán kloubový NP trolejbus Škoda 27 Tr Solaris evid. č. 539

26. až 30. 10. 2011 - probíhaly stavební práce na tramvajové trati do Bolevce, linka č. 1 končila v obratišti Mozartova a dále na konečnou Bolevec jezdila NAD 1A

28. 10. 2011 - objednanou jízdu ke státnímu svátku historickou tramvají Křižík/Brožík evid. č. 18 platilo město, ve voze byla povolena přeprava pouze 18 sedících cestujících

11. 11. 2011 - dodány kloubové NP trolejbusy Škoda 27 Tr Solaris evid. č. 535-538

11. 11. 2011 - výjezd kloubového trolejbusu Škoda 27 Tr Solaris evid. č. 539

12. - 19. 11. 2011 - mezi náměstím Míru a Dvořákovou ulicí se jezdilo po jedné koleji ve směru na Bory, ve směru do centra probíhala na koleji výměna panelů, na náměstí Míru bylo prodloužené panelové nástupiště, na trati byly instalovány dvě povrchové výhybky "kaliforňan"

19. až 23. 11. 2011 - na Klatovské byly vyměněny povrchové výhybky po 15. hodině 19. 11. a provoz převeden na kolej do centra, opravovalo se kolejiště ve směru na Bory

21. 11. 2011 - odstaven z provozu trolejbus Škoda 14 TrM evid. č. 439

22. 11. 2011 - výjezd trolejbusu Škoda 26 Tr Solaris evid. č. 533

24. 11. 2011 - na lince č. 4 se v oblasti náměstí Míru už jezdilo normálně po obou kolejích

25. 11. 2011 - výjezd trolejbusu Škoda 26 Tr Solaris evid. č. 532, odstaven trolejbus Škoda 14 TrM evid. č. 439

30. 11. 2011 - vyřazeny trolejbusy Škoda 14 TrM evid. č. 417 (potom DPML), 439, 447, 445 (do DP Rivne č. 160)

listopad 2011 - sešrotovány tramvaje T3GM evid. č. 274 a 275, vyřazen kloubový trolejbus Škoda 15 Tr03/6 evid. č. 464 (stal se historickým vozem Škoda-Bus klubu)

1. 12. 2011 - výjezd trolejbusu Škoda 26 Tr Solaris evid. č. 534

6. 12. 2011 - ukončen provoz Karosy B 732.1652 evid. č. 401

7. 12. 2011 - výjezd kloubového trolejbusu Škoda 27 Tr Solaris evid. č. 537

10. 12. 2011 - zrušena zaměstnanecká linka P pro firmu Panasonic

12. 12. 2011 - kloubový trolejbus Škoda 15 Tr evid. č. 464 je převezen z vozovny Cukrovarská do Muzea ve Strašicích a je určen jako muzejní

14. 12. 2011 - výjezd kloubového trolejbusu Škoda 27 Tr Solaris evid. č. 538

20. 12. 2011 - výjezd kloubového trolejbusu Škoda 27 Tr Solaris evid. č. 535

20. 12. 2011 - vyřazený trolejbus Škoda 14 TrM evid. č. 417 odvezen do DPML, kde obdržel evid. č. 47, vyřazen kloubový trolejbus Škoda 15 Tr ev. č. 465

21. 12. 2011 - vyřazený trolejbus Škoda 14 TrM evid. č. 439 odvezen do DPML, kde obdržel evid. č. 48, v roce 2014 převezen do DP Žitomir č. 077, vyřazeny kloubové trolejbusy Škoda 15 TrM evid. č. 467, 474, 476

22. 12. 2011 - vyřazené kloubové trolejbusy Škoda 15 Tr(M) evid. č. 465 a 467 odvezeny do Ternopilu a Škoda 15 TrM evid. č. 476

23. 12. 2011 - výjezd kloubového trolejbusu Škoda 27 Tr Solaris evid. č. 536


5 let

1. 1. 2016 - SMS jízdenky platí už v okamžiku jejich přijetí do mobilu, za 35minutovou jízdenku v zóně 001 platila cena 20 Kč, pro psa bylo nezbytné zakoupit poloviční jízdné

1. 1. 2016 - PMDP měly ve stavu 87 trolejbusů, průměrné stáří bylo 9.98 let

4. 1. 2016 - posílena oblíbená služba Senior expres, zájemce vozil už třetí automobil

4. 1. 2016 - změny ve vypravení trolejbusových linek č. 10, 13 a 14 - výjezd a zátah z/do vozovny ulicemi Borská a U Trati, v provozu zastávka Jižní Předměstí za křižovatkou s ulicí Němejcovou, v provozu zastávka Radobyčická (společně s ČSAD - směr Belánka), linky a-23 a a-32 nově obsluhovaly zastávku na znamení Luftova zahrada ve směru Černice

5. 1. 2016 - PMDP letos měly ujet proti roku 2015 o 200 000 km více - 15 311 000 km, objednávka města byla: ED 5 260 000 km, trolejbusy 4 494 000 km, autobusy 5 557 000 km

6. 1. 2016 - ve spolupráci s Diecézní charitou Plzně vyjela poprvé "Tříkrálová tramvaj" T1 evid. č. 121 na trasu Světovar-Košutka-Bory-Košutka-Světovar-Košutka-Bory-Skvrňany-Světovar-Slovany od 10 do 17.10 hodin. Uvnitř tramvaje byla umístěna kasička, do níž mohli cestující dobrovolně dávat příspěvky, dopoledne tam hrála hudba

7. 1. 2016 - PMDP oznámily, že už nebudou varovat mladé hříšníky dopisem, v roce 2015 evidovaly 46 151 záchytů, z toho namístě zaplacených pokut bylo 9 300

8. 1. 2016 - denní tisk informoval o nákupu osmi nových trolejbusů Škoda 26 Tr Solaris ze Škody Electric, do roku 2023 se počítá s dalšími 41 trolejbusy, 47 autobusy a 18 tramvajemi

12. 1. 2016 - na 1. zkušební jízdě souprava VarioLF 2/2 IN + VarioLF plus ev. č. 363+336

21. 1. 2016 - zastupitelé města schválili rozpočet na rok 2016, nejvíce peněz šlo do dopravy -přes 800 milionů ročně, k největším investičním akcím patřila třetí etapa rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská a obnova napájení Slovany-Černice

25. 1. až 29. 2. 2016 - přeložena stanice t-13 Na Dlouhých /stavební práce/ o 200 metrů zpět k centru mezi ulicemi Borová a Třešňová, otáčelo se ulicemi Borová, Radiová a Třešňová

28. 1. 2016 - roční náklady na provoz Plzeňské karty, která fungovala už 13 let na cestování MHD a jiné služby, včetně mezd zaměstnanců, byly už několik let kolem 12 milionů Kč, zavedení systému stálo zhruba 33 milionů a dalších 23 milionů Kč pořízení čteček do vozů, aktivně používaných karet v dopravě bylo téměř 168 000

15. 2. 2016 - od tohoto dne nemusejí tramvaje zastavovat na Karlovarské třídě před výhybkou odstavné koleje u hotelu CD, bezpečnostní zastavení bylo přesunuto do zastávky U Družby, každý vůz u této návěsti musel zastavit a vyzkoušet funkčnost zajišťovací /čelisťové nebo kotoučové/brzdy, zůstalo omezení rychlosti přes výhybky

19. 2. 2016 - PMDP dokončily instalaci nouzových tlačítek v kabinách všech vozů, šlo o zvýšení bezpečnosti řidičů

27. 2. 2016 - na trolejbusech linky č. 15, jedoucích na Novou Hospodu, se na digitálních panelech už zobrazovaly pohyblivé nápisy "přes NC Borská pole", taktéž na panelech inteligentních zastávek

únor 2016 - vyřazen trolejbus Škoda 14 TrM evid. č. 459

únor-březen 2016 - pokračovala výměna Plzeňských karet

5. 3. 2016 - na zastávce U Pietasu ve směru do Lobez se sloučila dvě nástupiště v jedno pro cestující linek t-15 i a-29 a 30

12. až 19. 3. 2016 - z důvodu bourání kamenného železničního mostu byla uzavřena Mohylová ulice pro veškerou dopravu včetně MHD, a-28 byla obousměrně odkloněna do Těšínské a Staniční a spoje a-30 z Chrástecké do Doubravecké, Jateční a Těšínské ulice

25. až 27. 3. 2016 - oprava přejezdů na kruhovém objezdu na náměstí Generála Píky a výměna výhybky za elektricky ovládanou ve Sladkovského třídě způsobila plánovanou výluku, místo d-2 v úseku Světovar-náměstí Republiky-Světovar zavedena NAD 2A, odkloněny byly i a-29, 30 a N2

březen 2016 - začala dlouho očekávaná rekonstrukce napájení trolejbusové trati v Černicích včetně výstavby trakční měnírny v prostoru mezi zastávkami Generála Lišky a K Plzenci

březen 2016 - vyřazen z provozu bílý autobus SOR NB 12 evid. č. 598

4. až 16. 4. 2016 - Plzeňané jako první v republice se mohli svézt 18metrovým autobusem nové generace od polského Solarisu, žlutý vůz Solaris Urbino 18 (IV) evid. č. 599 jezdil na linkách a-30 a 41, poté byl na prezentaci v dalších městech, v říjnu se vrátil natrvalo do Plzně

8. 4. až 6. 5. 2016 - poprvé ve zkušebním provozu s cestujícími souprava VarioLF 2/2 IN + VarioLF plus evid. č. 363+336 na lince č. 4

9. 4. 2016 - denní tisk připomněl 75. výročí zahájení trolejbusové dopravy v Plzni - v dnešní době už jezdily trolejbusy na devíti linkách, PMDP vydaly k výročí skládanku s popisem pěti historických trolejbusů, Techmania mimořádně otevřela dveře historického vozu Škoda 3 Tr3 evid. č. 119 a přichystala v něm pro zájemce komentované prohlídky

9. 4. 2016 - dvacetihodinovou výluku si vyžádala výměna kříže na tramvajové trati na křižovatce Koterovská x Slovanská alej, linka č. 2 jezdila v úseku Skvrňany-Mikulášské náměstí, do Skvrňan se vracela manipulačním obloukem Sladkovského-Radyňská, NAD 2A jezdila v úseku Světovar-Mikulášské náměstí-Světovar, kromě obvyklých vozů SU 18 byl nasazen i žlutý vůz Solaris Urbino 18 (IV), který byl v té době na prezentačních jízdách

23. 4. 2016 - proběhla 20hodinová výluka na d-1, vyměňovala se rozjízdná výhybka u obratiště Mozartova, je elektricky stavěná s ovládáním Vetra, linka d-1 byla odkloněna na Košutku, cestující do Bolevce přestoupili do NAD 1A v zastávce Zoologická zahrada

1. 5. 2016 - pro tramvajový klub Basilej vyjely na zvláštní objednané jízdy historické tramvaje, 30 švýcarských návštěvníků se dopoledne svezlo vozem Křižík/Brožík evid. č. 18 společně s T1 evid. č. 121 a odpoledne T2R evid. č. 133 (III.)

3. 5. 2016 - na Rokycanské třídě zprovozněn nový most přes řeku Úslavu, i pro vozy MHD sloužil pro každý směr provizorně jen jeden jízdní pruh, původní starý most byl do konce května demontován a začala stavba druhého nového mostu

5. až 8. 5. 2016 - Slavnosti svobody přinesly dočasné změny v provozu MHD

7. 5. 2016 - v 68 letech zemřela legenda českého designu František Pelikán, byl autorem designu příměstských vlaků, interiéru tramvaje 14T, designu VariaLF, exteriéru i interiéru vozů petrohradského metra

7. až 8. 5. 2016 - probíhaly v Plzni Slavnosti svobody - byla posílena linka č. 2 třemi vozy KT8D5.RN2P, jedním VarioLF 2/2 IN a Astrami, v So a Ne jezdil kolečko v centru města historický vůz Křižík/Brožík evid. č. 18, v So na trase U Synagogy-Bory-Mikulášské náměstí jezdila i T2R evid. č. 133 (III.) a v Ne místo ní T1 evid. č. 121, dále byly vypraveny historické trolejbusy Škoda 9 TrHT26 evid. č. 323 a Škoda 15 Tr evid. č. 414 a historický autobus Škoda RTO evid. č. 51

17. 5. 2016 - na základě stížností občanů Zadních Skvrňan na skřípání nových kolejí v půlkilometrovém úseku s táhlou zatáčkou od zdravotního střediska po Penny Market, tam byla snížena rychlost na 15 km/h

19. a 20. 5. 2016 - na lince č. 1 plná výprava všech 10 Aster evid. č. 301 až 310

20. 5. 2016 - po testech kolejiště v ulici Terezie Brzkové už jezdily tramvaje plnou rychlostí

21. 5. 2016 - několik spojů linky a-32 ve dnech volna bylo v zastávce NC Černice přečíslováno na linku a-50 a od tohoto dne pokračovalo až do zastávky Starý Plzenec, Sedlec

25. 5. 2016 - opět zavedeny barevné tabulky čísel pořadí na linkách tramvají: č. 1 modrá, č. 2 oranžová, č. 4 zelená

28. 5. 2016 - do Plzně zavítala skupina zaměstnanců DP z německého města Plauen, na objednané jízdě s trasou Slovany-Bory-Košutka-Malesická-Světovar se svezli historickými vozy T1 evid. č. 121 a T2R evid. č. 133 (III.)

28. 5. 2016 - uplynul rok od zahájení zkušebního provozu dvou moderních bateriových autobusů Škoda Perun ze Škody Electric evid. č. 595 a 596, vozy byly testovány na a-27

30. 5. 2016 - po dobu rekonstrukce prodejny Kaufland v ulici Otýlie Beníškové zavedena denní nová bezplatná linka K ze zastávky a-21 Bory k obchodnímu centru Area Bory v Sukově ulici do zastávky a-29 Čermákova, jezdil tam autobus SOR NB 12 ev. č. 575 v modré CVR s nápisem Přímá linka k nízkým cenám od 6.50 do 19.35 po 20 minutách

30. 5. až 30. 6. 2016 - přeložena zastávka Goethova pro trolejbusové linky č. 10, 13 a 14 do Prokopovy třídy proti bývalému Komornímu divadlu, trolejbusy vyjíždějící z vozovny jely od Mrakodrapu rovnou na Anglické nábřeží

31. 5. 2016 - z důvodu rekonstrukce Štefánikovy ulice začala dlouhodobá napěťová /zhruba do září/ výluka na linkách t-10 a t-13, v úseku Čechurov-Černice bylo sneseno trolejové vedení mezi zastávkami Generála Lišky a K Plzenci, bylo usazeno i několik sloupů trakčního vedení, natrolejovací stříšky ve směru do města byly instalovány v zastávce Bručná

květen 2016 - vyřazen trolejbus Škoda 14 TrM evid. č. 456

květen 2016 - odstaven a vyřazen bílý mikrobus pro invalidy Fiat MAVE CiBUS ENA 3Z MAXI evid. č. 526 /poté v srpnu zařazen v polském ZGK Ostrów Mazowiecka/

květen až prosinec 2016 - ve Zlineru probíhala renovace historického trolejbusu PMDP Škoda 14 Tr08/6 evid. č. 429

2. 6. 2016 - kvůli opravě mostu nad Úslavou v Lobzích byla a-30 zpožděna 8 až 11minut

11. až 12. 6. 2016 - probíhal Historický víkend, v centru kroužil historický vůz Křižík/Brožík evid. č. 18, od Synagogy přes náměstí Republiky na Lochotín do Mozartovy pak historická T1 evid. č. 121, PMDP vypravily i historické autobusy

17. 6. 2016 - Český rozhlas Plzeň odvysílal první část z osmidílného seriálu redaktora Pavla Hally o 75leté historii plzeňských trolejbusů

18. a 19. 6. 2016 - o tomto víkendu probíhaly oslavy dvojitého trolejbusového výročí - 75 let od zahájení plzeňské trolejbusové dopravy a 80 let od začátku výroby trolejbusů v plzeňské Škodovce, PMDP ve spolupráci se Škodou Electric připravily na So 18. 6. 2016 od 10 do 18 hodin bohatý program v DEPO2015 v Presslově ulici, kde si návštěvníci mohli prohlédnou výstavu historických i současných vozů, mohli si vyzkoušet testovací jízdu autobusem a svézt se historickými trolejbusy Škoda 6 Tr2 evid. č. 135 a Škoda T 11 evid. č. 248 zapůjčených z Brna, Škoda 8 Tr evid. č. 494 a TATRA T 400III evid. č. 431 z Prahy v So společně s plzeňským historickým prototypovým trolejbusem Škoda 15 Tr evid. č. 414, ze zastávky Muzeum do Cukrovarské byly zavedeny 3 trasy: modrá linka Cukrovarská-Na Dlouhých-Muzeum, červená linka Cukrovarská-Božkov-Muzeum a zelená linka Cukrovarská-Škoda VII. brána-Muzeum, v Ne 19. 6. 2016 proběhly doplňkové jízdy na černé lince - směr Muzeum: Sídliště Bory, U Luny, U Teplárny, Tyršův sad, Průmyslová, Prokopova, Pařížská, Hlavní nádraží, Anglické nábřeží, Muzeum, směr Sídliště Bory: Muzeum, Mrakodrap, U Práce, Jižní Předměstí, Dobrovského, Nemocnice Bory, Adelova, U Teplárny, U Luny, Sídliště Bory

25. 6. 2016 - uskutečnila se jízda historickým trolejbusem Škoda 9 TrHT26 evid. č. 323 na objednávku řidiče trolejbusů Václava Šůse v 18 hodin z depa Karlov, 10 účastníků se svezlo od Jižního Předměstí se zatočením vpravo na náměstí Českých bratří a dále Dobrovského ulicí k Tyršovu mostu a Doudleveckou ulicí na most Milénia, přes Mikulášské náměstí, Hlavní nádraží, Šumavskou, U Prazdroje, přes Anglické nábřeží, Goethovou, Americkou, Koperníkovou a Borskou ulicí do vozovny, kde byla jízda ukončena kolem 19. hodiny

27. 6. 2016 - radní města na neveřejném jednání řešili koncepci odstavování a údržby tramvají, změny provozu MHD od 1. 9. 2016 a schválili úpravy cen jízdného od ledna 2017

29. 6. 2016 - na zkušební jízdu vyjel trolejbus Škoda 26 Tr Solaris evid. č. 561

30. 6. 2016 - radní schválili změny v MHD platné od 1. 1. 2017, podraží předplatné pro vnitřní zónu a bude zavedeno předplatné pro přepravu psa

červen 2016 - PMDP vyhodnocovaly kampaň Máte Hromadu Důvodů

1. 7. 2016 - na zkušební jízdu vyjel trolejbus Škoda 26 Tr Solaris evid. č. 563

1. 7. 2016 - zavedena pro návštěvníky Plzně Turistická karta, byla vratná a vydávána proti záloze 100 Kč v Zákaznickém centru PMDP nebo Turistickém infocentru města Plzně, novinkou bylo i turistické předplatné v rozsahu 1 až 17 dní, nebo elektronická peněženka do výše 3500 Kč

1. 7. 2016 - děti a studenti na rozdíl od tehdejší praxe mohli získat zvýhodněné předplatné na 365 dní i v případě, že během této doby přestali vyhovovat požadovaným kritériím

1. 7. 2016 - radnice po letech směnila se státem tzv. starou Karlovarskou třídu za frekventovanou Studentskou, stala se silnicí I. třídy se správou ŘSD a brzy začne její oprava

1. až 31. 7. 2016 - z důvodu stavebních prací přeložena zastávka Prokopova ve směru do Doudlevec o 50 metrů dopředu pro linky t-10 a t-13

1. 7. až 21. 8. 2016 - I. etapa uzavření Štefánikovy ulice v úseku Fialková-K Plzenci, linky č. 10, 13, 23 a N2 obousměrně odkloněny, linka t-13 po trase Štefánikova- Fialková- Nepomucká-NC Černice-K Plzenci-Štefánikova-Černice-K Losiné a zpět, obousměrně zrušené zastávky Generála Lišky nahrazeny zastávkami Pampelišková v ulici K Plzenci, linka t-10 nezajížděla k NC Černice, trolejbusové linky jezdily pouze vozy s dieselagregátem

1. 7. až 31. 8. 2016 - pro trolejbusovou linku č. 12 byla uzavřena Letkovská ulice, trolejbusy pokračovaly z Božkova ulicí K Bukové a zastavovaly ve stanicích Letkov, Letkov, U Studánky a Letkov, V Podlesí

7. 7. až 12. 8. 2016 - přeloženy autobusové zastávky linek č. 22, 29, 30 a 51 Slovany ve směru od Nepomucké do zastávky nočních linek N2 a N5 u točky linky č. 1

11. 7. až 31. 8. 2016 - vzhledem k opravě autobusových zastávek v sadech Pětatřicátníků a následnému přeložení na tramvajové zastávky, byly z kapacitních důvodů tramvaje linky č. 2 ve směru Světovar odkloněny do Palackého třídy se zastávkou U Synagogy

12. 7. 2016 - kvůli rekonstrukci autobusových zastávkových zálivů v sadech Pětatřicátníků se změnila obsluha zastávek linek č. 20, 27, 28, 34, 41, 56, N3 a N6 linky stavěly ve stanicích tramvají č. 1 a 4, koncem července byly zálivy autobusových linek už vybetonovány

12.7. 2016 - proběhla zkušební jízda trolejbusu Škoda 26 Tr Solaris evid. č. 563

15.7. 2016 - proběhla zkušební jízda trolejbusu Škoda 26 Tr Solaris evid. č. 557

15. 7. až 14. 8. 2016 - z důvodu prací na Rokycanské třídě zrušena zastávka Divadlo Alfa ve směru do centra pro linky č. 11, 15, N3 a N6

18. 7. až 31. 8. 2016 - z důvodu stavebních prací byla přeložena zastávka Habrmanovo náměstí ve směru do centra o 60 metrů zpět na provizorní nástupiště

22. 7. 2016 - PMDP zveřejnily nabídky k odprodeji vyřazených trolejbusů Škoda 14 TrM evid. č. 437, 443, 450, 459 a 460

27. 7. 2016 - technici sondovali dva mosty na rondelu na Karlovarské, zda se nezbourají

27. 7. 2016 - dvě parní lokomotivy posloužily k zátěžovému testu nového železničního mostu v Těšínské ulici, test čekal i mosty v Mohylové a Potoční ulici

29. 7. 2016 - odpoledne byl obnoven dvoukolejný železniční provoz mezi Plzní a Rokycany

1. až 31. 8. 2016 - pro automobilovou dopravu bylo uzavřeno Mikulášské náměstí a dolní část Slovanské třídy vzhledem k rozsáhlé opravě tramvajové trati včetně kanalizace a vodovodu

2. až 8. 8. 2016 - z důvodu stavebních prací v ulici K Cihelnám přeložena zastávka Černice ve směru centrum o 20 metrů dopředu pro linky č. 10 a 13

8. 8. 2016 - odloženo rozšíření Karlovarské třídy mezi LF a Rondelem směrem do centra o třetí pruh o autobusy MHD, záchranáře a hasiče, na rok 2017 pak oprava Pattonova mostu

8. až 28. 8. 2016 - pod novým železničním mostem v Mohylové ulici se opravovala silnice, místo bylo neprůjezdné pro auta, rekonstrukce se nedotkla autobusů MHD

13. až 22. 8. 2016 - výluka tramvajové dopravy na linkách č. 1 a 2 vzhledem k pracím (výměna zničených panelů, oprava vodovodu a kanalizace) na Mikulášském náměstí a částečně na Slovanské třídě, tramvaje z Bolevce a Skvrňan končily na náměstí Republiky s otočením U Zvonu, NAD 1/2A jezdila jednosměrnou okružní trasou přes Slovany a Světovar zpět na náměstí Republiky (trasa vedla Františkánskou, Goethovou, Prokopovou, U Trati, přes most Milénia, Koterovskou, Plzeneckou, Slovanskou, náměstím Milady Horákové, Slovanskou alejí, Koterovskou, sjezdem Železniční do podjezdů u hlavního nádraží, Sirkovou, Pražskou na náměstí Republiky) - z důvodu odříznutí tramvajové dopravy od vozovny, zůstávaly soupravy přes noc na konečných, kde se prováděl úklid i údržba, záložní soupravy byly umístěny v obratištích Malesická a Mozartova, na všech linkách jezdily i v So a v Ne soupravy, na Mikulášském náměstí byly na asfaltovou vrstvu položeny BKV panely, linka t-12 měla změněnou trasu do Božkova, jezdila od Mrakodrapu Prokopovou na most Milénia do Koterovské, na NAD 1/2A nasazeno v pracovních dnech 11 kloubových vozů SU 18, o víkendech 10

13. až 22. 8. 2016 - z provozních důvodů odjížděl zoo vláček místo z náměstí Republiky od manipulační koleje U Zvonu Pražskou a Rooseveltovou ulicí, zpět po východní straně náměstí Republiky a Zbrojnickou ke Zvonu

15. až 21. 8. 2016 - z důvodu stavebních prací v Husově třídě přeložena autobusová zastávka DJKT ve směru k CAN o 45 metrů dopředu

19. 8. 2016 - v provozu nově vybetonované zálivy zastávek autobusů v sadech Pětatřicátníků

22. 8. 2016 - večer po 20. hodině proběhla na Mikulášském náměstí zkušební jízda dvou vozů KT8D5.RN2P evid. č. 295 a 296, na výjezdu z Radyňské ulice ověřeno bezproblémové míjení vozů proti sobě

22. až 31. 8. 2016 - přeložena trolejbusová zastávka linek č. 10 a 13 o 20 metrů zpět na zastávku a-23 a a-31 z důvodu stavebních prací

23. 8. 2016 - obnoven normální provoz linky č. 2 kromě směru na Světovar, kde stále jezdila Palackého ulicí, linka č. 1 byla dále vedena okružně ve směru na Slovany, spoje pak pokračovaly Slovanskou alejí na Světovar a do centra se vracely po lince č. 2, probíhaly ještě práce na koleji na Slovanské třídě ve směru do centra za použití podkladových VUIS panelů

25. 8. 2016 - PMDP otevřely nové dobíjecí místo pro Plzeňskou kartu v radnici Slovany

27. 8. 2016 - v provozu 12m trolejbus Škoda 26 Tr Solaris evid. č. 557

28. 8. 2016 - v provozu 12m trolejbus Škoda 26 Tr Solaris evid. č. 558

28. 8. 2016 - zrušen provoz linky a-73

29. 8. 2016 - ráno úder blesku do měnírny Hydro způsobil výpadek napájení všech linek tramvají a trolejbusů, automatické ovládání bylo mimo provoz, obsluha zajištěna fyzicky

30. 8. 2016 - v provozu 12m trolejbus Škoda 26 Tr Solaris evid. č. 560

31. 8. 2016 - v provozu 12m trolejbus Škoda 26 Tr Solaris evid. č. 559

31. 8. 2016 - ukončena měsíční rekonstrukce tramvajové trati na Slovanské třídě

srpen 2016 - odstaveny trolejbusy Škoda 14 TrM evid. č. 443, 450, 459 a 460

1. 9. 2016 - linka č. 1 na své obvyklé trase s omezením rychlosti na 15 km/h po rekonstrukci

1. 9. 2016 - změna trasy trolejbusové linky č. 10: od Černic jezdila nově ulicí U Trati přes zastávku Radobyčická, Belánku (zastávka na znamení), Jižní Předměstí, Tylovu, U Práce, Mrakodrap a Prokopovu, jako výchozí stanici pro orientaci byla stanovena průběžná zastávka TYLOVA, dřívější zastávky Goethova, Anglické nábřeží a Pařížská byly zrušeny

1. 9. 2016 - zavedena zastávka na znamení Cínová pro linky č. 15, 17, 18 v Borské ulici mezi zastávkami Techmania a Karlov, vozy zatahující do vozovny měly na informačních panelech nově nápis konečné CÍNOVÁ místo dřívější Techmania

1. 9. 2016 - PMDP vydaly a vylepily ve všech vozidlech a čekárnách nové plánky sítě plzeňské MHD

1. až 10. 9. 2016 - během II. etapy výluky Štefánikovy ulice byly odkloněny linky č. 10, 13, 23, 32 a N2, změnily se zastávky a trasa linky N3, byl obnoven průjezd linek MHD v úseku Fialková-K Plzenci, uzavřela se Štefánikova ulice v úseku K Plzenci-U Staré Kovárny, trasa linky t-10 kromě spojů končících na Čechurově, vedla ulicí K Plzenci a Píseckou a končila u NC Černice, zastávky U Staré Kovárny a Černice byly pro tuto linku zrušeny, zastávka Generála Lišky byla 80 metrů před zastávkou, linka t-13 od ulice K Plzenci obousměrně odkloněna ulicemi V Hliníku a K Cihelnám a končila v Černicích, zastávka U Staré Kovárny zrušena - vybrané spoje linky č. 13 zajížděly v době od 7.37 do 23.20 hodin z Černic přes K Losiné a K Radyni k NC Černice, linka a-23 ve směru Slovany obsluhovala pouze Černice a K Radyni (ne zastávky U Staré Kovárny, Generála Lišky a Fialková), ve směru Bory obsloužila zastávky Fialková, Generála Lišky, K Plzenci, K Radyni a Černice (ne U Staré Kovárny), a-32 jela obousměrně k NC Černice odklonem ulicemi K Cihelnám a V Hliníku

1. 9. až 25. 11. 2016 - začala letošní největší rekonstrukce kolejiště - III. etapa na Gerské třídě od křížovatky se Sokolovskou a konečnou Košutka, linka č. 4 byla ukončena v zastávce Sokolovská, kde byla instalována povrchová úvraťová výhybka "kaliforňan", jezdily pouze obousměrné vozy KT8D5.RN2P v 6minutovém intervalu, v pracovních dnech od rána do 20 hodin byla vypravována posilová linka č. 3 v trase Bory-U Gery (Mozartova), od stanice LF na ni navazovala NAD 3A po okružní trase Košutka-LF-Gera a Družba, v noci a o víkendech byla v provozu pouze NAD 4A ze zastávky Sokolovská na Košutku, u zastávky Plzeňka byl zrušen podchod a zabetonován

2. 9. 2016 - před půlnocí havaroval v ulici U Trati autobus Irisbus Citelis PS09D1 evid. č. 497 a byl následně vyřazen jako první vůz tohoto typu

4. 9. 2016 - Na hulváta ne! byl název spuštěné kampaně PMDP cílené na bezohledné řidiče, kteří parkují v zastávkových zálivech či jinak komplikují život a práci řidičům MHD

5. 9. až 31. 10. 2016 - přeložena zastávka CAN Tylova ve směru Nová Hospoda o 30 metrů dopředu k provizorně vybudovanému nástupišti kvůli stavebním pracím

11. 9. 2016 - ukončena uzavírka Štefánikovy ulice, linky č. 10, 13, 23, 32, N2 a N5 se vrátily na své původní trasy

12. 9. 2016 - na výlukovou linku č. 4 Bory-Sokolovská vypravena poprvé pro nedostatek vozů KT8D5.RN2P tramvaj VarioLF 2/2 IN evid. č. 363

14. 9. 2016 - začala I. etapa dlouhodobé rekonstrukce Studentské ulice, zastávka a-30 Komenského ve směru z Košutky přeložena na náhradní na středním dělícím pásu cca 20 metrů za křižovatku Studentská x Komenského směrem k Plaské

15. 9. 2016 - v provozu 12m trolejbusy Škoda 26 Tr Solaris evid. č. 561 a 562

15. 9. 2016 - pravděpodobně zprovozněna nově rekonstruovaná zastávka Generála Lišky

16. 9. 2016 - v provozu 12m trolejbus Škoda 26 Tr Solaris evid. č. 563

16. 9. 2016 - vyřazeny trolejbusy Škoda 14 TrM ev. č. 443 (11/2016 DP Záporoží č. 109), ev. č. 450 a 459 (10/2016 stejný DP č. 107 a 109) a ev. č. 460 (12/2016 stejný DP č. 110)

18. 9. 2016 - obec Dolní Vlkýš, která se stala v lednu 2003 součástí městského obvodu Malesice, získala v rámci IDP nově zřízenou zastávku MHD

20. 9. 2016 - v provozu 12m trolejbus Škoda 26 Tr Solaris evid. č. 564

24. 9. až 31. 10. 2016 - dočasně zrušena zastávka Stavební stroje (směr Doubravka) pro linky č. 13, 16, 17 a 28

27. 9. 2016 - vyřazen trolejbus Škoda 14 TrM evid. č. 450 /odstaven v srpnu/

28. 9. 2016 - PMDP nabízely k ekologické likvidaci devět použitých autobusů Karosa Renault CityBus PS09B4 evid. č. 449, 454, 457, 458, 460, 461, 462, 463, 464

září 2016 - PMDP už měly studii rekonstrukce tramvajové vozovny Slovany, která kapacitně nedostačuje a delší dobu je v havarijním stavu

1. 10. 2016 - oblíbený Pilsner Fest uzavřel ulici U Prazdroje, t-13 odkloněna Americkou a Šumavskou a a-28 jezdila Sirkovou a Šumavskou ulicí

6. 10. 2016 - uplynulo už deset let od zprovoznění dálničního tunelu Valík

8. 10. 2016 - výluka na lince č. 1 z Bolevce do sadů Pětatřicátníků, NAD 1A jezdila až k Hlavnímu nádraží, z Košutky byla zavedena linka NAD 5A, která pokračovala přes sady Pětatřicátníků až k Hlavnímu nádraží, od 12.30 bylo uzavřeno centrum, takže NAD 5A suplovala i náhradu za linku č. 2, linka č. 2 končila ze Skvrňan v sadech Pětatřicátníků, linky č. 1 a 2 ze Slovan a Světovaru se obracely U Zvonu, krátce odkloněny i t-13, a-20 a a-33

13. 10. 2016 - vyřazeny trolejbusy Škoda 14 TrM evid. č. 453 a 451 /ten odstaven v srpnu/

28. 10. 2016 - od tohoto dne se 600 zaměstnanců PMDP postupně převléklo do nových uniforem moderního střihu a materiálu podle návrhu výtvarnice Alice Stuchlové, stejnokroje byly šedé s barevnými prvky podle trakcí: žlutá (řidiči tramvají), zelená (řidiči trolejbusů) a červená (řidiči autobusů), současně se po 13 letech měnilo i logo společnosti, jehož výsledkem byla provázanost na nové logo města Plzně

28. 10. 2016 - proběhly oslavy vzniku republiky: linka č. 4 jezdila bez přerušení, linky č. 1 a 2 z Bolevce a Skvrňan se otáčely přes sady Pětatřicátníků, tramvaje od Slovan a Světovaru jezdily ještě delší dobu normálně přes centrum města, než se začaly otáčet U Zvonu, během konání ohňostroje na Slovany a Světovar vznikla velká mezera, která způsobila dopravní komplikace, kdy po skončení ohňostroje do Bolevce a do Skvrňan nic nejelo, pozitivně zapůsobilo posílení a vypravení souprav na linku č. 2 a Aster a Inek na linku č. 1 místo obvyklých víkendových sólo vozů

31. 10. 2016 - na předváděcí jízdu vyjel od Zvonu k Západočeské univerzitě žlutý kloubový autobus Solaris Urbino18 IV. generace evid. č. 599 s modernějším designem a klimatizací

1. 11. 2016 - do rozvoje výhod Plzeňské karty se jako první soukromý subjekt zapojil Plzeňský Prazdroj, do konce března 2017 poskytoval 50% slevu návštěvníkům Pivovarského muzea i plzeňského historického podzemí

4. 11. 2016 - za leden až říjen chytili revizoři PMDP 549 seniorů nad 70 let bez Plzeňské karty

12. 11. 2016 - v rozhovoru pro PD uvedl generální ředitel společnosti, že PMDP provozují 114 tramvají, 87 trolejbusů a 122 autobusů na celkem 48 linkách

16. 11. 2016 - dopoledne proběhla první zkušební jízda po zrekonstruované trati na Košutku, KT8D5.RN2P evid. č. 289 musela přejet přes "kaliforňan" za Sokolovskou jako všechny zde končící vozy, pokračovala po protisměrné koleji na Košutku a po projetí obratiště v opačném směru pokračovala po protisměrné koleji až na začátek rekonstruovaného úseku u Sokolovské

16. 11. 2016 - na křižovatce Klatovská x Kaplířova narazila tramvaj KT8D5.RN2P ev. č. 295 jedoucí do konečné stanice Bory do zadní části kloubového autobusu Solaris Urbino 18 ev. č. 544 linky 30, který odbočoval přes tramvajové koleje z Klatovské na Borská pole, 17 lidí bylo zraněno a převezeno do nemocnice, vážná nehoda zastavila tramvajovou dopravu na jednu hodinu, linky č. 3 a 4 se otáčely v sadech Pětatřicátníků, odtud na Bory vyjely autobusy NAD

16. 11. 2016 - radní rozhodli, že dobrovolní hasiči dostanou dvoutisícový příspěvek na roční předplatné MHD, ten byl součástí dvouleté kampaně "Staň se dobrovolným hasičem", v Plzni jich působilo na 250

24. 11. 2016 - ukončen provoz posilové linky č. 3 a náhradních linek 3A a 4A

25. 11. 2016 - obnoven provoz celé linky č. 4 po rekonstrukci úseku Sokolovská-Košutka

27. 11. 2016 - celodenně posílena MHD vypravením souprav i na linky č. 1 a 2 a kloubových vozů na linky t-16 a a-33 z důvodu rozsvícení vánočního stromku

30. 11. 2016 - vzhledem k útokům na řidiče vozidel MHD, zvláště podnapilými nebo zfetovanými cestujícími, chtějí PMDP zavést do vozů kamerový systém

1. 12. 2016 - u příležitosti Světového dne boje proti AIDS vyjela do ulic už popáté tramvaj T3R.P evid. č. 235 s informacemi o infekci HIV

1. 12. 2016 - po roce a půl otevřelo ŘSD druhý most na Rokycanské třídě ve směru na Prahu, stavbu stihla firma Colas CZ v plánovaném termínu a kvalitě, plný provoz začal 19. 12. 2016

4. 12. 2016 - v Ne jela Mikulášská tramvaj T3 evid. č. 192 na trase U Zvonu-Malesická vždy po půl hodině, jednou zajela na Slovany a pro děti zaměstnanců PMDP pak i na Košutku

6. 12. 2016 - zastávka nočních linek N1 a N4 Zoologická zahrada trvale přeložena ze zálivu na Karlovarské ve směru centrum na společný tramvajový ostrůvek linek č. 4, 25, 27, 41 a 56

8. 12. 2016 - mrazivé a vlhké počasí v posledním týdnu dělalo velké problémy, námraza na trolejích zejména trolejbusů způsobovala až půlhodinová zpoždění (například na Bručné, v Černicích, na Borských polích i na Doubravce - později v celé Plzni), PMDP uvažovaly po vzoru Brna upravit jeden starší trolejbus na rozmrazovací vůz /asi Škoda 14 TrM ev. č. 457/

10. 12. 2016 - při výluce na tramvajové trati č. 4 na Košutku byla linka odkloněna od LF do obratiště Mozartova, jezdila tak po stejné trase jako nedávno linka č. 3, od LF na Košutku zavedena NAD 4A, důvodem výluky byly práce v kolejišti u křižovatky U Družby, zde šlo o styk tratí rekonstruovaný různými technologiemi - na Košutku jsou kolejnice na pražcích, do centra pak BKV panely, opravilo se napojení se snahou zafixovat panely proti ujíždění

15. 12. 2016 - malý zájem o podávání žádostí o Plzeňské karty, jejich výměnu a vyzvedávání, ukončil službu na pobočkách České spořitelny, v OC Olympia, na Lochotíně a v Gerské třídě

19. 12. 2016 - dva nové mosty na Rokycanské třídě byly úředně předány do plného užívání

24. a 31. 12. 2016 - v tomto roce oproti předchozím letům nevyjely na Štědrý den a Silvestra noční tramvaje v intervalu 50 minut s křižováním v sadech Pětatřicátníků, provoz tramvají byl od devatenácti hodin utlumen a o půlnoci ukončen, jezdily jen obvyklé noční autobusy

© 2021
pavel2 & hupi

NAVRCHOLU.cz
trolejbusy.plzenskamhd.net: Reklama
Reklama: