:.. trolejbusy.plzenskamhd.net ..:

znak města Plzně   trolejbusy.plzenskamhd.net   znak města Plzně
trolejbusy.plzenskamhd.net: prehled plzenskych trolejbusu
Trolejbusy
Přehled všech plzeňských trolejbusů
V následujících tabulkách jsou uvedeny všechny nám známé trolejbusy, které se pohybovaly po plzeňských ulicích v pravidelném provozu s cestujícími. Nejsou zde tedy podchyceny zkušební prototypy vozů a podobné nahodilé anomálie. Přehled se snažíme neustále doplňovat. Máte-li nějaké připomínky nebo snad dokonce údaje k doplnění či upřesnění, napište nám!
Vysvětlivky: V tabulce jsou pod položkou STAV zobrazovány symboly pro snadnější a rychlejší orientaci. Lze takto například rychle zjistit, které vozy jsou ještě v provozu, které jsou již definitivně sešrotovány apod.

Význam jednotlivých symbolů:
v provozu - trolejbus v provozu (v Plzni)
vyřazený - vyřazený, ale nesešrotovaný vůz (fyzicky ještě existuje), např. v muzeu, jako vrak atd.
sešrotovaný - již sešrotované vozidlo
neznámý osud - není znám osud vozu

Přehled evidenčních čísel: 96 - 100; 101 - 200; 201 - 300; 301 - 400; 401 - 500
501 - 516; mimo pořadí

ev. č.

typ/
série

stav

výr. č.
(nové)

vyroben
(do DP)

moder-
nizace

vyřazen
(šrotace)

foto

barva/poznámka
401 14 Tr08/6 10378 21.10.1987 -- 11/2004 22.11.2004 prodán
do Almaty, Kazachstán, ev.č. 3091
402 14 Tr08/6 10380 30.10.1987 -- 11/2004 22.11.2004 prodán
do Almaty, Kazachstán, ev.č. 3092
403 14 Tr08/6
(14 TrM)
10381 30.10.1987 10/2003     foto před modernizací
404 14 Tr08/6
(14 TrM)
10382 30.10.1987 05/2003    
405 14 Tr08/6
(14 TrM)
10383 21.10.1987 06/2003    
406 14 Tr08/6 10379 30.10.1987 -- 28.04.2005 poslední plzeňský trolejbus v tradičním červenokrémovém laku, prodán do Archangelska
v Rusku
407 14 Tr08/6
(14 TrM)
10388 30.10.1987 03/2003    
408 14 Tr08/6 10389 30.10.1987 -- 12.11.2001   po nehodě 2001? s kamiónem na Domažlické ulici prodán do zemí bývalého SSSR
409 14 Tr08/6
(14 TrM)
10390 30.10.1987 12/2003   foto před modernizací; od 09/2008 stahováky Railtech
410 14 Tr08/6 10385 30.10.1987 -- 09/1997
(03/2003)
po vyřazení odstaven ve vozovně
411 14 Tr08/6
(14 TrM)
10387 30.10.1987 11/2003   foto před modernizací
412 14 Tr08/6
(14 TrM)
10386
(13083)
30.10.1987 11/2002    
413 14 Tr08/6 10384 30.10.1987 -- 11/2004 22.11.2004 prodán
do Almaty, Kazachstán, ev.č. 3094
414 15 Tr 9949 1987
(15.07.1988)
-- 2000? foto Libor Had III.prototyp;
do 1988 ev. č. 501;
nyní majetek Techmania Science Center
415 14 Tr08/6 10810 1988
(01/1989)
-- 28.04.2005 prodej do Archangelska
v Rusku
416 14 Tr08/6 10811 15.11.1988 -- 28.04.2005 prodej do Archangelska
v Rusku
417 14 Tr08/6
(14 TrM)
10812
(13082)
15.11.1988 12/2002   foto 01/2003
418 14 Tr08/6 10813 15.11.1988 -- 10/2004 budoucí exponát? Muzea Škoda
419 14 Tr08/6 10814 15.11.1988 -- 01/2007  
420 14 Tr08/6
(14 TrM)
10815 15.11.1988 07/2002    
421 14 Tr08/6 10816 15.11.1988 -- 07.09.2004 od 08.09.2004 příprava na prodej do zemí bývalého SSSR, 22.11.2004 prodej do Almaty, Kazachstán, ev.č. 3093
422 14 Tr08/6 10817 15.11.1988 -- 06/2007 dříve přezdívka Máňa;)
423 14 Tr08/6 10818 15.11.1988 -- 06/2007  
424 14 Tr08/6
(14 TrM)
10819 15.11.1988 04/2002    
425 14 Tr08/6
(14 TrM)
11184 11/1989 09/2002 12/2007 s prototypem klimatizační jednotky KL1
426 14 Tr08/6
(14 TrM)
11187 11/1989 06/2002 12/2007 od 10/2002 reklama Thorn Metal, od
11/2003 nová verze
427 14 Tr08/6 11188 11/1989 -- 01/2007  
428 14 Tr08/6
(14 TrM)
11189 11/1989 2001 12/2007  
429 14 Tr08/6 11190 11/1989 -- 01/2007 08/2004 nový lak
foto 02/2003
430 14 Tr08/6
(14 TrM)
11191 11/1989 12/1999    
431 14 Tr08/6 11192 11/1989 -- 01/2007  
432 14 Tr08/6 11193 11/1989 -- 04/2007 od podzimu 2008 majetek Škoda-bus klubu
433 14 Tr08/6
(14 TrM)
11196 11/1989 11/2004   foto před modernizací
při modernizaci doplněna klimatizace pro řidiče
434 14 Tr08/6
(14 TrM)
11195 11/1989 01/2000   04/2007 doplněna klimatizace pro řidiče;
od 09/2007
v provozu po VP
435 14 Tr08/6
(14 TrM)
11194 11/1989 11/2005     foto před modernizací
436 14 Tr08/6
(14 TrM)
11197 11/1989 12/1999 13.10.2008 13.10.2008 dopravní nehoda
s kamionem, od té doby odstavena
a bude zřejmě od 01/2009 zrušena
437 14 Tr08/6
(14 TrM)
11198 11/1989     modernizace 2004? 2005? 2006?
foto před modernizací
438 14 Tr08/6
(14 TrM)
11248 1989
(01/1990)
10/2003   zadní náprava
z 9 Tr byla při modernizaci nahrazena klasickou Rábou;
od 09/2008 stahováky Railtech
439 14 Tr10/6
(14 TrM)
11518 12/1990 08/2001    
440 14 Tr10/6
(14 TrM)
11522 12/1990 05/2001    
441 14 Tr10/6
(14 TrM)
11523 12/1990 2000   07/2006 VP? + nový lak;
foto 01/2003
442 14 Tr10/6
(14 TrM)
11525 12/1990 2000   06/2006 VP? + nový lak
443 14 Tr10/6
(14 TrM)
11526 12/1990 11/2004   dříve s reklamou Jihočeská Drůbež;
foto před modernizací
444 14 Tr10/6
(14 TrM)
11521 12/1990 04/2004   od 04/2004 reklama Bílý slon;
foto před modernizací
445 14 Tr10/6
(14 TrM)
11524 12/1990 08/2001    
446 14 Tr10/6
(14 TrM)
11579 03/1991 03/2001   od 04/2002 reklamní polep Autocentrum Škoda, od 05/2004 nová verze
447 14 Tr10/6
(14 TrM)
11581 04/1991 12/2001   přední kryt z vozu č. 347; do 04/2003 reklama Ajax
448 14 Tr10/6
(14 TrM)
11582 04/1991 02/2003    
449 14 Tr10/6
(14 TrM)
11583 04/1991 09/2004   dříve reklama 700 let města Plzně, potom Pojiš¶ovna Victoria, nakonec Bílý slon;
při modernizaci doplněna klimatizace pro řidiče
450 14 Tr10/6
(14 TrM)
11584 04/1991 09/2001    
451 14 Tr10/6
(14 TrM)
11585 04/1991 2001   od 09/2007 v provozu po VP
452 14 Tr10/6
(14 TrM)
11586 04/1991 06/2004     foto před modernizací
při modernizaci doplněna klimatizace pro řidiče
453 14 Tr10/6 11587 04/1991 12/2004   foto před modernizací
454 14 Tr10/6
(14 TrM)
11588 04/1991 2000    
455 14 Tr10/6
(14 TrM)
11589 04/1991 2000    
456 14 Tr10/6
(14 TrM)
11615
04/1991 12/2001   foto 01/2003
457 14 Tr10/6
(14 TrM)
11616
04/1991 1997
2006? 2007?
  první plzeňský modernizovaný trolejbus
foto první modernizace (01/2003)
458 14 Tr10/6
(14 TrM)
11618
04/1991 03/2001    
459 14 Tr10/6 11619 04/1991 05/2005   foto před modernizací
460 14 Tr10/6
(14 TrM)
11617 04/1991 10/2002    
461 15 Tr03/06 11841 1991
(10/1993)
-- 04/2007 verze SNS;
od podzimu 2008 majetek Škoda-bus klubu
462 15 Tr03/06 11855 1991
(10/1993)
-- 08/2007 verze SNS; dříve reklama ČSOB
463 15 Tr03/06 11857 1991
(10/1993)
    verze SNS; od 04/2007 reklama na Divadlo Alfa
464 15 Tr03/06 11858 1991
(10/1993)
    verze SNS
465 15 Tr03/06 11860 1991
(10/1993)
08/2005   verze SNS;
od ledna 2003 bílý, bez reklamy Allianz
466 15 TrM13 12144 01.12.1995      
467 15 TrM13 12145 01.12.1995      
468 15 TrM13 12146 01.12.1995 04/2007    
469 15 TrM13 12147 01.12.1995      
470 15 TrM13 12148 01.12.1995      
471 15 TrM13 12149 01.12.1995      
472 15 TrM13 12220 01.05.1996 04/2005   04/2005 - ??/2008? reklama Filmový Festival Finále;
foto před modernizací, bez reklamy, 01/2003
473 15 TrM13 12221 01.05.1996 05/2004   foto před modernizací
474 15 TrM13 12222 01.05.1996 06/2005 malá GO   foto před opravou;
foto 06/2005;
od 09?/2008 reklama AC Heating
475 15 TrM13 12223 01.05.1996       07/2001-07/2004 reklama Českomoravská stavební spořitelna;
10/2004 – 07/2005 reklama Synagoga Concerts;
foto bez reklamy 07/2004
476 15 TrM13 12224 01.05.1996 02/2004   foto před modernizací
477 15 TrM13 12226 01.05.1996 10/2007   04/2005 - ??/200? reklama Vaillant - Karel Hranička;
foto bez reklamy 01/2003
478 15 TrM13 12227 01.05.1996      
479 21 TrACI prototyp 12298
1999   2000 nyní v Hradci Králové ev. č. 50
479II 21 TrACI 12959 04/2001     foto 01/2003
480 21 TrACI 12960 04/2001      
481 21 TrACI 12961 04/2001      
482 21 TrACI 12962 04/2001      
483 21 TrACI 13018 12/2001     do provozu 17.01.2002; od 06/2004 zkušebně automatické stahováky Lekov; od 01/2005 reklama Schneider; foto bez reklamy
484 21 TrACI 13019 12/2001     do provozu 01/2002
485 21 TrACI 13020 12/2001     do provozu 01/2002
486 21 TrACI 13021 12/2001     do provozu 01/2002; 27.12.2004 požár přední části vozu
od topení, škoda
1 milion Kč
487 21 TrACI 13065 11/2002     provoz od 10.12.2002
488 21 TrACI 13066 11/2002     provoz od 26.12.2002
489 21 TrACI 13067 11/2002     do provozu 01/2003
490 21 TrACI 13068 11/2002     do provozu 01/2003
491 21 TrACI 13069 11/2002     provoz od 31.12.2002
492 21 TrACI 13077 04/2003     provoz od 17.06.2003
493 21 TrACI 13099 07/2003     provoz od 09/2003
od ??/2005 reklama Casino Merkur
na levém boku
494 21 TrACI 13100 07/2003     provoz od 06.09.2003;
nyní jediná plzeňská 21TrACi bez automatických stahováků
495 21 TrACI 13101 09/2003     provoz od 09/2003
496 21 TrACI 13141 09/2004     provoz od 18.11.2004
od ??/2005 reklama Casino Merkur
na levém boku
497 24 Tr Irisbus 13153 12/2004     01.12. předán DP,
v provozu
od 17.12.2004
498 24 Tr Irisbus   07/2005     v provozu
od 0?.08.2005; od 06?/2006 reklama Výpalky Šlechta;
foto bez reklamy
499 24 Tr Irisbus   07/2005     v provozu
od 03.08.2005;
z výroby bez dieselagregátu,
nyní doplněn
500II 24 Tr Irisbus   07/2005     v provozu
od 10.08.2005;
z výroby bez dieselagregátu,
nyní doplněn
© 2002 – 2008
pavel2 & hupi,
spolupráce Matěj Plzák

NAVRCHOLU.cz
trolejbusy.plzenskamhd.net: Reklama
Reklama: