:.. trolejbusy.plzenskamhd.net ..:

znak města Plzně   trolejbusy.plzenskamhd.net   znak města Plzně
trolejbusy.plzenskamhd.net: výročí
Zajímavosti
Výročí plzeňské MHD v roce 2022

Souhrn informací o výročích městské dopravy v Plzni je opět dílem tvůrců Ing. Jiřího Breníka s odbornou spoluprací p. Jiřího Riegera a rovněž též s příspěním Zdeňka Kresy a Adama Šťastného. Za všechny příznivce veřejné dopravy i ostatní zájemce o historii či město Plzeň velice děkujeme!
Vzhledem k tomu, že dopravní výroční jsou uváděna vždy po pěti letech, jsou letošní data obdobná s rokem 2017. A však zásluhou obou pánů došlo k doplnění řady důležitých informací k roku 2022.

Výročí plzeňské MHD v roce 2021
Výročí plzeňské MHD v roce 2020
Výročí plzeňské MHD v roce 2019
Výročí plzeňské MHD v roce 2018
Výročí plzeňské MHD v roce 2017
Výročí plzeňské MHD v roce 2016
Výročí plzeňské MHD v roce 2015
Výročí plzeňské MHD v roce 2014
Výročí plzeňské MHD v roce 2013
Výročí plzeňské MHD v roce 2012
Výročí plzeňské MHD v roce 2011
Výročí plzeňské MHD v roce 2010
Výročí plzeňské MHD v roce 2009
Výročí plzeňské MHD v roce 2008
Výročí plzeňské MHD v roce 2007
Výročí plzeňské MHD v roce 2006
Výročí plzeňské MHD v roce 2005


Ke stažení: Výročí plzeňské MHD 2022
(název souboru vyroci2022.docx, velikost 160 kB)


160 let

duben 1862 - dokončeno náročné železniční přemostění řeky Radbuzy v Plzni

14. 7. 1862 - zprovozněna stavebně dokončená železniční trať České západní dráhy BWB mezi pražským Smíchovem a Plzní společně s Centrální železniční stanicí Plzeň v nadmořské výšce 325 m


130 let

27. 2. 1892 - plzeňské zastupitelstvo se usneslo zažádat o udělení koncese na zřízení elektrické tramvaje

27. 7. 1892 - obecní zastupitelstvo požádalo Ing. Františka Křižíka, aby vypracoval projekt jednokolejné elektrické dráhy


125 let

25. 6. 1897 - skončila lhůta na podání přihlášek k ofertnímu řízení na provedení stavby, nabídku podalo 12 firem


115 let

17. 7. 1907 - slavnostně otevřena nová majestátní budova hlavního nádraží v Plzni ve 12 hodin za účasti ministra železnic rakousko-uherské monarchie dr. Derschatty- projektantem budovy byl Jan Bašta a stavitelem Rudolf Štech


100 let

18. 2. 1922 - zprovozněna pod budovou DP na Denisově nábřeží Francisova turbína vodní elektrárny využívající spád jezu na řece Radbuze

rok 1922 - v Plzni se objevily první autobusy, které jezdily na pravidelných linkách do vzdálenějších míst mimo město - tyto linky provozovali kromě ministerstva pošt i soukromí podnikatelé


95 let

1. 4. 1927 - plzeňský autodopravce František Sýkora zavedl pravidelnou autobusovou dopravu do Lobez a Božkova, v září pak i do Černic

21. 11. 1927 - změněny směry tramvajových linek č. 2 Skvrňany - Lochotín a č. 3 Plovárna - Náměstí Republiky

rok 1927 - zesílen výkon elektrárny Hydro konvertorem ze Škodových závodů


90 let

2. 2. 1932 - zrušen úsek tramvajové tratě č. 1 Trestnice Bory - Bory na základě dodatečného souhlasu Ministerstva železnic

16. 8. 1932 - po rekonstrukci zařazeny do provozu staré motorové vozy z Prahy Ringhoffer/Křižík ev. č. 52 a 53 (ex Praha 27 a 31)

1. 9. 1932 - prodloužena linka č. 1 od Liliové ulice k Vřesové ulici

24. 11. 1932 - prodloužena linka č. 1 od Vřesové ulice až na konečnou Slovany

rok 1932 - zakoupeno 6 autobusů ŠKODA 506 N ev. č. 11-14, 16, 17

rok 1932 - do elektrárny Hydro dodaly Škodovy závody další konvertor o výkonu 500 kW, celkový výkon tak stoupl na 1085 kW


85 let

1. 9. 1937 - na Borech a na Slovanech vybudovány kolejové smyčky umožňující zrychlení provozu a nasazení jednosměrných vozů

rok 1937 - motorové vozy Křižík/Brožík ev. č. 9 a 24 byly přestavěny na vlečné


80 let

6. 3. 1942 - uvedeny do provozu další čtyři nové jednosměrné tramvajové vozy "trabuko" ev. č. 60 - 63 už s pokladnou průvodčího, vozy vyrobila firma Ringhoffer s elektrickou výzbrojí ŠKODA

rok 1942 - v zimě byl za tramvajové vozy připojován vlečný vozík k přepravě sněhu, který byl v Solní ulici vhazován do kanalizační stoky Škodovky


75 let

8. 1. 1947 - ve večerních hodinách v důsledku nedostatku elektrického proudu zastavena tramvajová doprava a bylo vypnuto i pouliční osvětlení, nedostatek elektřiny způsobily zamrzlé řeky, hydroelektrárny neměly pohonné síly a ty parní dostatek uhlí

3. 2. 1947 - zavedena autobusová linka D Koterovská třída - Božkov, v Koterovské třídě byl postaven čerpací stojan na svítiplyn

4. 8. 1947 - na zkoušku byl zaveden autobusový spoj na Bílou Horu s odjezdem od Městských lázní ve 22.30 hodin

16. 8. 1947 - Škodovy závody vystavily v Bratislavě na výstavě ESČ právě dokončený trolejbus typu Škoda 3 Tr3

31. 8. 1947 - v provozu osm vlečných vozů "trabuko" ev. č. 64 - 71 z Tatry Praha, které vytvořily s motorovými vozy velkokapacitní soupravy na lince č. 1 Bory - Slovany

20. 9. 1947 - vyřazeny tři staré lehké tříokenní vlečné vozy (původem z Prahy) s plošinami ev. č. 40, 42 a 43 (ex Praha 512, 517 a 521)

3. 10. 1947 - rekonstrukce původní tramvajové remízy v Cukrovarské ulici, která sloužila jako vozovna pro 24 nových trolejbusů Škoda 3 Tr3 - ty byly vypravovány především na budoucí linku č. 12 Skvrňany - Božkov

27. 12. 1947 - vyjely do provozu s cestujícími první čtyři trolejbusy Škoda 3 Tr3 ev. č. 115, 116, 118 a 119

rok 1947 - do provozu uvedeny první dva autobusy Škoda 706 RO ev. č. 20, 21 a 22, druhý z nich byl jednodvéřový a sloužil k odvozu vězňů z trestnice Bory k terénním pracím

31. 12. 1947 - natrvalo zastaven provoz kompresní a tankovací stanice stlačeného svítiplynu v Cukrovarské ulici, vzhledem k poklesu zájmu odběratelů se stal její provoz nerentabilní


70 let

7. 1. 1952 - zahájen na zkoušku, pouze v pracovních dnech, jednoslužný provoz autobusové linky č. 53 Plzeň, nádraží - Nýřany-Zieglerův důl

18. 2. 1952 - změněn provoz na autobusové lince č. 22 Korandova ulice - Karlov, na přání karlovských občanů autobus jezdil opět v úseku Hálkova ulice - Karlov, předtím jezdil z Karlova do Korandovy ulice k Plachého ulici

21. 3. 1952 - dodávka autobusu typu Škoda 706 RO ev. č. 35

29. 4. 1952 - dodávka autobusu typu Škoda 706 RO ev. č. 36

30. 6. 1952 - do provozu vyjely první dva trolejbusy typu Škoda 7 Tr3 ev. č. 136 a 137

červenec 1952 - nahrazen kolejový přejezd na náměstí Odborářů smyčkou, vybudovanou odbočením ze Slovanské třídy do Sladkovského třídy a Radyňskou ulicí zpět na náměstí Odborářů - byla tak odstraněna nevyhovující manipulace s obracením linky č. 2 ve vozovce na náměstí Odborářů (Mikulášské)

2. 9. 1952 - ukončen provoz tramvajové linky č. 2 před mostem nad tratí na Cheb

5. 9. 1952 - dokončeno zdvoukolejnění Skvrňanské třídy na trati č. 2 s novou kolejovou smyčkou před III. branou Leninových závodů ZVIL (Škoda)

13. 9. 1952 - v provozu vyřazený dvounápravový motorový tramvajový vůz z Prahy Ringhoffer/Křižík ev. č. 74 (ex Praha 241)

září 1952 - zrušeny trolejbusové zastávky linky č. 12 v Tylově ulici (U Kanonky) a u Křimické ulice oběma směry, byla zřízena nová zastávka u III. brány ZVIL (Škoda)

1. 10. 1952 - v provozu vyřazený dvounápravový motorový tramvajový vůz z Prahy Ringhoffer/Křižík ev. č. 75 (ex Praha 242)

3. 11. 1952 - v provozu vyřazené dvounápravové motorové tramvajové vozy z Prahy Ringhoffer/Křižík ev. č. 72 a 73 (ex Praha 239 a 240)

rok 1952 - motorový vůz typu Křižík/Brožík ev. č. 10 upraven na pracovní a kolejový brus

rok 1952 - po dokončení nové halové garáže, trolejbusy začaly využívat část nové vozovny v Cukrovarské ulici společně s autobusy, kterých bylo už 24 pod střechou

rok 1952 - dokončena úprava karosérií dvounápravových motorových vozů Ringhoffer/Křižík ev. č. 49 - 52, na bocích už měly pět oken (ex Praha 130, 18, 125 a 27)

rok 1952 - motorový vůz Křižík/Brožík ev. č. 21 byl přestavěn na jednosměrný vlečný vůz s pokladnou pro průvodčí a s mechanickým pákovým zavíráním dveří

rok 1952 - dodávka některých autobusových vleků D4 ze série ev. č. 54 - 64 a dvou typu Sodomka DR6 ev. čísel 65 a 66

23. 12. 1952 - vyjely další čtyři trolejbusy typu Škoda 7 Tr4 ev. č. 138 - 141


65 let

1. 1. 1957 - dvounápravový vůz Brožík/Zeman/Škoda ev. č. 36 se stal pracovním vozem traťové správy

11. 1. 1957 - výjezd čtyřnápravových tramvají ČKD Praha T1 ev. č. 121 - 124

13. 1. 1957 - poprvé na lince č. 1 Bory - Slovany nasazeny pouze tramvaje typu T1

20. 1. 1957 - vyřazeny motorové tramvajové dvounápravové vozy Ringhoffer/Škoda ev. č. 74, 75, 77, 78 a 79 /ex Praha 241, 242, 301, 302 a 498/

1. 2. 1957 - vyřazen trolejbus Škoda 2 Tr ev. č. 97 /ex Praha 316/

5. 2. 1957 - dodány poslední čtyři autobusy Škoda 706 RO evid. č. 41 - 44

6. 3. 1957 - vyřazeny tramvajové vlečné vozy ev. č. 3 a 7

15. 4. 1957 - výjezd prvního trolejbusu typu Škoda 8 Tr3 ev. č. 163

1. 5. 1957 - výjezd vozu T1 ev. č. 126 z ČKD Praha

2. 5. 1957 - výjezd trolejbusu typu Škoda 8 Tr3 ev. č. 162

1. polovina 5/1957 - po složení tramvají T1 ev. č. 127 - 133 na koleje z trajleru před zimním stadionem, byly vozy odtaženy do vozovny na Slovanech starými dvounápravovými vozy (například ev. č. 32, 35, 52)

17. 5. 1957 - výjezd plzeňských tramvají z ČKD Praha T1 ev. č. 127 - 132

18. 5. 1957 - výjezd plzeňské tramvaje z ČKD Praha T1 ev. č. 133

20. 6. 1957 - starý dvounápravový vůz ev. č. 35 s letním vlekem ev. č. 44 a vojenskou hudbou jezdil v ulicích Plzně

1. 9. 1957 - vyřazen z provozu dvounápravový vůz Brožík/Zeman/Škoda ev. č. 35 a předán do Mostu jako pracovní vůz M-35 a vyřazeny vlečné vozy ev. č. 1 a 6 a motorové vozy Brožík/Křižík/Zeman ev. č. 31 a 32

rok 1957 - dva roky se rekonstruovala Tylova ulice, byla přeložena trolejbusová linka č. 12 z Americké třídy do Jungmannovy ulice, přes Smetanovy sady kolem Divadla J. K. Tyla Husovou ulicí až ke křižovatce Skvrňanská / Tylova

rok 1957 - pravděpodobně přeložena tramvajová trať ve Slovanské aleji do nové osy

10. 12. 1957 - výjezd trolejbusu typu Škoda 8 Tr4 ev. č. 164


60 let

8. 1. 1962 - výjezd pracovního vozu ev. č. 73 (ex Praha 240) na pantograf, zůstal mu i tyčový sběrač, aby mohl zajíždět do ÚD v Cukrovarské ulici

28. 4. 1962 - na zkušební jízdu na nově prodloužené trati č. 2 ze Sladkovského třídy na Světovar vyjela poprvé T1 ev. č. 115

1. 5. 1962 - slavnostně zahájen ve 14 hodin tramvajový provoz vozem T1 ev. č. 129 na prodloužené lince č. 2 od ONV 2 z náměstí Jana Krautwurma na Světovar v samoobslužném S - provozu

2. 5. 1962 - zahájen v pracovních dnech ve špičkách provoz šesti vozů T1 na nové lince č. 3 Bory - Světovar, pořadová čísla byla modrá na žlutém podkladě v S - provozu

květen 1962 - dodán autobus Škoda 706 RTO ev. č. 53

1. 7. 1962 - vyřazeny staré dvounápravové tramvaje Ringhoffer/Křižík ev. č. 46 - 53

25. 7. 1962 - zaveden provoz jedné spřažené soupravy 2x T2 na lince č. 1, první byla souprava ev. č. 155+154, přední vůz byl samoobslužný, zadní s průvodčí (m)

27. 7. 1962 - výjezd poslední série vozů T2 ev. č. 152, 153 a 155 - 159 z ČKD Tatra

28. 7. 1962 - na linku č. 3 Bory - Světovar mimořádně vypraveny samé vozy T2

1. 8. 1962 - výjezd tramvaje T2 ev. č. 154 z osmičlenné série z ČKD Tatra

1. 8. 1962 - vyřazen trolejbus Škoda 3 Tr3 ev. č. 115

1. 9. 1962 - linka č. 3 Bory - Světovar obsazena pouze tramvajemi T1 v S - provozu

1. 10. 1962 - přeložena tramvajová zastávka z náměstí Republiky od radnice do Pražské ulice před dům č. 5

9. 10. 1962 - dodány dva autobusy Škoda 706 RTO ev. č. 54 a 55

říjen 1962 - po havárii vyřazen žlutý 2. prototyp trolejbusu Škoda 9 Tr ev. č. 191

rok 1962 - starý motorový dvouosý vůz Ringhoffer/Škoda ev. č. 39 se stal pracovním, byl opatřen tyčovým sběračem i pantografem vzhledem k sjízdnosti manipulační trati od náměstí Republiky do ÚD v Cukrovarské ulici


55 let

7. 2. 1967 - zprovozněny trolejbusy Škoda 9 Tr10 ev. č. 215 - 218

15. 2. 1967 - vyřazen trolejbus Škoda 3 Tr3 ev. č. 111

16. 2. 1967 - dodány autobusy Škoda 706 RTO MTZ ev. č. 74 - 76

18. 2. 1967 - vyřazen trolejbus Škoda 3 Tr1 ev. č. 105

1. 3. 1967 - vyřazen autobus Škoda 706 RO ev. č. 24

7. 3. 1967 - dodány autobusy Škoda 706 RTO MTZ ev. č. 77 - 81

9. 3. 1967 - dodány autobusy Škoda 706 RTO MTZ ev. č. 82 - 86

1. 4. 1967 - vyřazen autobus Škoda 706 RO ev. č. 28

1. 5. 1967 - vyřazen autobus Ikarus 620 ev. č. 63

29. 6. 1967 - v provozu dva trolejbusy Škoda T 11/0 ev. č. 219 a 220

1. 8. 1967 - vyřazen autobus Škoda 706 RO ev. č. 30

1. 8. 1967 - vyřazeny trolejbusy Škoda 3 Tr3 ev. č. 119 a 133

rok 1967 - v době výluky na trolejbusové lince č. 12 v Rubešově ulici a Sladkovského třídě se jezdilo z Mikulášského náměstí Houškovou a Plzeneckou ulicí do Lobezské ulice, současně byl obnoven traťový úsek Mikulášské náměstí - Jiráskovo náměstí

podzim 1967 - zahájen provoz na o 800 metrů prodloužené trati Pionýrské železnice od severní brány Výstaviště k ZOO v délce 2,35 km

30. 11. 1967 - stanoviště na náměstí Republiky opustila autobusová linka č. 29, její trasa pak vedla z Doubravky kolem hlavního nádraží, Americkou a Klatovskou třídou na Chodské náměstí a pokračovala třídou Edvarda Beneše do Šimerovy ulice v sídlišti Bory

1. 12. 1967 - zaveden v Plzni na MHD nový tarif se základní sazbou 1 Kčs s možností jednoho přestupu v městské oblasti, na mimoměstských autobusových linkách začala platit základní sazba 1 Kčs bez přestupu, dřívější cena v druhém pásmu za 1.60 Kčs byla zrušena, tedy do Starého Plzence, vilové čtvrti se začalo platit z Plzně 1 + 1 = 2 Kčs, místo původního 0.50 + 1.60 = 2.10 Kčs, paradoxně tam jízdné zlevnilo

1. 12. 1967 - zavedena odlehčovací autobusová linka č. 30 z Doubravky od IV. polikliniky přes Lobzy do Doudlevec k ETD v dopravní špičce, taktéž byla zavedena linka B Slovany - Karlov v dopoledních hodinách pracovních dnů pro potřebu Škodovky - na obou linkách platilo nepřestupné jízdné 1 Kčs, na objednávku podniku Škoda byla provozována linka A, sloužící k přepravě zaměstnanců Škoda do závodu na Orlíku

30. 12. 1967 - vyjelo pět trolejbusů Škoda 9 Tr12 ev. č. 221 - 225

rok 1967 - autobusová linka č. 29 do Doubravky jezdila do konce listopadu z náměstí Republiky


50 let

1. 2. 1972 - zařazeny do provozu 4 vozy T3 ev. č. 173 - 176 s pokladnou průvodčí z ČKD Tatra

14. 2. 1972 - prodloužena autobusová linka č. 28 ze Slovanského údolí do sídliště Zadní Skvrňany, posilové vozy byly v úseku Zadní Skvrňany - Mrakodrap označeny červenými tabulkami

15. / 16. 2. 1972 - z Prahy dopraveny dva motorové dvounápravové vozy ev. č. 2077 (80) a 2081 (81), které pak sloužily v Plzni jako pracovní vozy, první i jako kolejový brus, druhý asi v roce 1975 ve vozovně vyhořel

18. 3. 1972 - zahájena rekonstrukce tramvajové tratě č. 1 od Borské ulice na Bory, tramvaje končily za mostem přes železniční trať na obracecím trojúhelníku u Borské ulice, na NAD Belánka - Bory jezdilo sedmnáct vysloužilých autobusů převážně od ČSAD (Plzeň, Rokycany, Sokolov, Domažlice a Klatovy) a MHD Ústí nad Labem - 16 z nich mělo na oknech zlatá secesní čísla 1 až 16

19. 8. 1972 - jako poslední z pěti trolejbusových linek zaveden S-provoz na lince č. 12 Nová Hospoda - Božkov

1. 9. 1972 - vyřazen autobus Škoda 706 RO ev. č. 44

18. 9. 1972 - od tohoto dne probíhala rekonstrukce mostu přes železniční trať na Klatovské třídě a zároveň i tramvajové trati mezi Nejedlého a Smetanovými sady, která byla pravděpodobně ukončena koncem dubna 1973, byla zavedena NAD v trase Palackého náměstí - Palackého ulice - Nejedlého sady - Klatovská - Hálkova - Němejcova - Thámova - Klatovská - náměstí Míru, zpět stejně až na Chodské náměstí - Zámečnická - Němejcova . Hálkova - Purkyňova - Škroupova - Jungmannova - Smetanovy a Nejedlého sady - Palackého náměstí, z náměstí Míru od ulice 17. listopadu, ulicí OPV do ulice U Borského parku jezdily prodloužené linky č. 21 a č. 26, na NAD se vystřídalo až 28 autobusů (z DP Karlovy Vary a Mariánské Lázně, z ČSAD Klatovy, Tachov, Rokycany, PJ a PS), oběžná doba byla 45 minut interval ve špičce 2 minuty, v sedle 3 minuty, ve špičce jelo 24 autobusů a v sedle 15, tramvajové linky č. 1 a 3 (ze Slovan a Světovaru) měly konečnou na Palackého náměstí na provizorním ostrůvku, zpět se vracely Palackého ulicí, zastávky Výstaviště a u pošty byly zrušeny

rok 1972 - zrekonstruován vůz T1 ev. č. 106 na školní a cvičný, už v únoru 1964 vůz získal na čele transparent ze sololakových tabulek, ovládaný pákovým mechanizmem přes řetěz a na levé straně vozu byla amatérsky instalována výklopná okna podle T2 místo stahovacích

20. 11. 1972 - DPMP obdržely autobusy Karosa ŠM 11.1630 ev. č. 122 - 127

27. 11. 1972 - zrušen autobus Karosa ŠM 11.1603 ev. č. 68

30. 11. 1972 - DPMP obdržely autobusy Karosa ŠM 11.1630 ev. č. 128 - 133

5. 12. 1972 - vyjely tři trolejbusy Škoda 9 Tr18 ev. č. 254 - 256

31. 12. 1972 - ukončen provoz motorových dvounápravových vozů Ringhoffer/Škoda ev. č. 54 a 55 jako pracovních


45 let

8. 2. 1977 - vyřazen autobus Škoda 706 RTO MTZ ev. č. 76

31. 3 1977 - dodán autobus Karosa ŠD 11.2040 Turist ev. č. 199 pro zájezdy

30. 4. 1977 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11.1608 ev. č. 103 - 105, Karosa ŠM 11.1620 ev. č. 113

21. 6. 1977 - dodány autobusy Karosa ŠM 11.1630 ev. č. 200 - 209

28. 6. 1977 - dodány autobusy Karosa ŠM 11.1630 ev. č. 210 - 219

30. 6. 1977 - vyřazeny autobusy Škoda 706 RTO MTZ ev. č. 79 - 81 a 83, Škoda 706 MEX ev. č. 88, Škoda 706 RTO Lux ev. č. 121

12. 7. 1977 - dodány autobusy Karosa ŠM 11.1630 ev. č. 220 - 233

12. 8. 1977 - zrušeno obratiště trolejbusů Městské lázně

13. 8. 1977 - zahájen provoz v novém obratišti u Hamburku v Nádražní ulici, kam trolejbusy zajížděly z ulice U Prazdroje Klicperovou ulicí a byly posunuty tramvajové zastávky linek č. 1 a 2 pod "Hamburk" poblíž Šumavské ulice

30. 8. 1977 - odstaven trolejbus Škoda 9 Tr3 ev. č. 198

30. 9. 1977 - vyřazeny z provozu tramvaje T1 ev. č. 101/najela 769 690 km/, 103 /najela 776 691 km/ a 108 /najela 753 796 km/

30. 9. 1977 - vyřazeny autobusy Škoda 706 RTO MTZ ev. č. 75 a 94, Karosa ŠM 11.1620 ev. č. 118

7. 11. 1977 - poslední den provozu trolejbusů linky č. 13 v úseku Bolevec - Kopeckého sady

8. 11. 1977 - z Kopeckého sadů do Bolevce začala jezdit autobusová linka č. 13A, z Gorkého ulice jezdila zkrácená trolejbusová linka č. 13 do Doudlevec a Černic

9. 11. 1977 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1620 ev. č. 117

28. 11. 1977 - vyřazena z provozu tramvaj T1 ev. č. 102 /najela 772 814 km/

rok 1977 - zrušena příležitostná trolejbusová smyčka v prostoru Pod Záhorskem

rok 1977 - odstaveny trolejbusy Škoda 8 Tr8 ev. č. 174, 176 a 177, Škoda 9 Tr ev. č. 191 (II), Škoda 9 Tr2 ev. č. 195, Škoda 9 Tr3 ev. č. 196, 199, 201

rok 1977 - ve vozovně Slovany sešrotovány partou zaměstnanců vozy T1 ev. č. 101, 102, 103 a 108


40 let

18. 1. 1982 - zahájen provoz spřažených souprav 2x T3 na tramvajové lince č. 4 Bory - Košutka a bylo též rozhodnuto, že se nebudou na tuto linku nasazovat vysloužilé pražské vozy T1 pro jejich poruchovost a nevhodné umístění předních orientačních tabulí

1. 2. 1982 - změna trasy autobusové linky č.14, z Nejedlého sadů i z Košutky jezdila přes Rondel, kde zastavila společně s linkou č.13A

3. 2. 1982 - skončil provoz pražské T1 ev. č. 25 (ex Praha. 5112), vyřazena 31. 12. 1982, najela 1 197 314 km

13. 2. 1982 - výjezd trolejbusů Škoda 14 Tr0 ev, č. 340 (II), 349 a 350

10. 3. 1982 - vyjely trolejbusy Škoda 14 Tr0 ev. č. 346 - 348 a 351

1. 4. 1982 - podstatně omezen víkendový provoz na příměstských autobusových linkách č. 51, 52 a 53

duben 1982 - parta Škodováků začala postupně ve vozovně Slovany šrotovat vyřazené vozy T1 a T2, prvním byl v dubnu už několik let nabouraný vůz T1 ev. č. 116 /najel 838 594 km/

květen 1982 - nastalo velké omezení provozu na autobusové lince č. 23 / 51 do Starého Plzence vzhledem ke špatnému stavu tamního mostu přes Úslavu, linka byla vedena ve dvou větvích: Slovany - Koterov - Malá Strana (řada spojů končila v Koterově) a Slovany - Ostrá Hůrka - Starý Plzenec, vilová čtvrť

1. 5. 1982 - vyřazen autobus Karosa ŠL 11.1312 ev. č. 169

17. 5. 1982 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11.1630 ev. č. 170 -173, 179, 183, 186

19. 5. 1982 - vyřazen autobus Robur LO 3000 Fr2

25. 5. až 11. 9. 1982 - probíhala ve dvou etapách rekonstrukce kolejiště na Slovanské třídě od Sladkovského třídy na konečnou Slovany, poprvé byly použity velkoplošné panely BKV, linka č. 1 byla vedena z Mikulášského náměstí na Světovar, na Slovany jezdila NAD

31. 5. 1982 - vyřazen školní a cvičný vůz T1 ev. č. 106 /najel jen 638 624 km/

31. 5. 1982 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11.1630 ev. č. 174, 176 - 178, 182, 184, 188, 191 - 193, 195, 197

2. 6. 1982 - proběhla první zkouška tramvajové spřažené soupravy 2x T3 ev. č. 161+173 na lince č. 2

6. 6. 1982 - zařazena do provozu předposlední pražská T1 ev. č. 27 (ex Praha 5130) až po sehnání dostatečného počtu náhradních dílů

12. 6. 1982 - zahájena stavba tramvajové trati do Bolevce od Karlovarské třídy u LF

26. 6. 1982 - vyřazen autobus Karosa ŠL 11.1312 ev. č. 167

3. 7. 1982 - zaveden provoz spřažených souprav 2x T3 na lince č. 1 i o sobotách a nedělích

2. 9. 1982 - ukončen provoz pražského vozu T1 ev. č. 17 (ex Praha 5011) /, který byl posledním provozovaným vozem z první série, vůz byl poškozen při vykolejení v Zadních Skvrňanech, vyřazen 31. 12. 1982, najezdil celkem 1 161 021 km

20. 9. 1982 - začal provoz tří spřažených souprav 2x T3 na lince č. 2

29. 9. 1982 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11.1630 ev. č. 165, 181, 185

6. 10. 1982 - skončil provoz pražské T1 ev. č. 24 (ex Praha. 5111), vyřazena 31. 1. 1983, najela nejvíce 1 254 365 km z pražských T1

13. 10. 1982 - dodány autobusy Karosa B 731.00 ev. č. 302 a 303

říjen 1982 - sešrotován ve vozovně Slovany partou Škodováků nabouraný vůz T2 ev. č. 134

1. 11. 1982 - zavedena nová doplňková expresní posilová autobusová linka E v období přepravní špičky (posilovala linku č. 4) z Nejedlého sadů po Karlovarské a Gerské třídě na Košutku, ráno TAM, odpoledne ZPĚT

1. 11. 1982 - vyřazen autobus Karosa ŠL 11.1312 ev. č. 166

6. 11. 1982 - v provozu nová trolejbusová smyčka na Nové Hospodě na lince č. 12

9. 11. 1982 - vyřazen modrobéžový autobus Karosa C 734.00 ev. č. 300

16. 11. 1982 - dodány autobusy Karosa B 731.00 ev. č. 304 až 308

18. 11. 1982 - uveden konečně do provozu poslední pražský vůz T1 ev. č. 22 (ex Praha. 5089) až po sehnání náhradních dílů, přitom tento vůz vypadal nejzachovaleji z pražských vozů a měl najeto nejméně kilometrů

18. 11. 1982 - dodán autobus Karosa B 731.00 ev. č. 309

listopad 1982 - ve vozovně Slovany sešrotován pražský vůz T1 ev. č. 5056, který byl v Plzni označen jako 16, ovšem jako nabouraný v Praze - Smíchově před převozem do Plzně, byl použit pouze na náhradní díly

15. 12. 1982 - zahájen provoz tramvají T3SU ev. č. 219+220 a 229+230

18. 12. 1982 - zahájeno radiofonické spojení mezi dispečinkem DPMP a vozy MHD, vybavenými radiostanicí

prosinec 1982 - ve vozovně Slovany sešrotován školní a cvičný vůz T1 ev. č. 106

31. 12. 1982 - výjezd tramvají T3SU ev. č. 211+212, 223+224 a 231+232

rok 1982 - vyřazeny pražské T1 ev. č. 11/najela 1 196 600 km/, 12 /najela 1 131 409 km/ a 14 /najela 1 179 514 km/, /ex Praha 5039, 5071 a 5105/ a nabouraná plzeňská T1 ev. č. 116

rok 1982 - v ÚD sešrotovány vyřazené vozy T2 ev. č. 140, 149, 151 a 156

konec 1982 - vyměňovaly se tramvajové koleje na Mikulášské třídě, trolejbusy linky č. 12 jezdily provizorně po pravém chodníku směrem do centra


35 let

21. 1. 1987 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630 ev. č. 189

7. 2. 1987 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630 MOC ev. č. 286

12. 2. 1987 - výjezd tramvají T3SUCS ev. č. 266+267, 276+277, 278+279 a 280

26. 2. 1987 - výjezd tramvají T3SUCS ev. č. 268+269, 270+271, 272+273, 274+275

únor 1987 - dojezdil a byl vyřazen vůz T1 ev.č. 120 po vykolejení u hlavní pošty, který byl dříve určen k rozlučkové jízdě tramvají typu T1 v Československu

březen 1987 - vyřazeny z provozu vozy T2 ev. č. 145 a 157

1. 4. 1987 - prodloužena autobusová linka č. 21 z Radobyčic k Tyršovu mostu

4. 4. 1987 - v Plzni, v rámci celého Československa byl slavnostně ukončen provoz tramvají typu T1 vozem ev. č. 115 na lince č. 2 Skvrňany - Světovar s cestujícími v dopoledních hodinách, odpoledne se vůz ještě podíval do smyčky Frunzeho za účasti fandů MHD z ČSSR a zástupců ČKD Praha, tramvaj byla poté vyřazena

22. 4. 1987 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11.1630 MOC ev. č. 257 a 261

duben 1987 - ve vozovně Slovany sešrotován vůz T1 ev. č. 117

9. až 16. 5. 1987 - uskutečnila se okružní jízda vlaky ČSD kolem hranic ČSSR, včetně TEŽ, pěti členů Tram - Bus - Clubu, včetně návštěvy DP Košice a DP Prešov - samotná jízda trvala 5 dnů a najelo se 2831 km za cenu 308 Kčs na osobu, jednalo se o největší akci klubu

květen 1987 - ve vozovně Slovany sešrotován vůz T1 ev. č. 122

červen 1987 - vyřazen z provozu vůz T2 ev. č. 144

červenec 1987 - ve vozovně Slovany sešrotován vůz T1 ev. č. 123, vyřazen z provozu vůz T2 ev. č. 136

léto 1987 - v Palackého ulici se natáčel německý film Pavučina, kde historická tramvaj Křižík/Brožík ev. č. 18 projížděla ulicí a představovala starou berlínskou tramvaj - obdržela proto žlutý polep a ev. č. 223

srpen 1987 - ve vozovně Slovany sešrotován vůz T2 ev. č. 150

2. 9. 1987 - do Plzně přišel III. prototyp kloubového trolejbusu Škoda 15 Tr, označený ev. č. 501 ke zkušebním jízdám bez cestujících (po zkušebním provozu obdržel ev. č. 414)

16. 9. 1987 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630 MOC ev. č. 288

28. 9. 1987 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630 MOC ev. č. 290

září 1987 - vyřazen z provozu vůz T2 ev. č. 152

1. 10. 1987 - sjednotily se tarifní podmínky mezi DPMP a ČSAD Plzeň, vzájemně se uznávaly jednorázové papírové jízdenky za 1 Kčs v rámci MHD v Plzni a ČSAD MHD v tehdejším Západočeském kraji

9. 10. 1987 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630 MOC ev. č. 293

14. 10. 1987 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630 MOC ev. č. 255

21. 10. 1987 - zařazeny do provozu trolejbusy Škoda 14 Tr08 ev. č. 396 - 401 a 405

30. 10. 1987 - zařazeny do provozu trolejbusy Škoda 14 Tr08 ev. č. 402 - 404 a 406 - 413

říjen 1987 - ve vozovně Slovany sešrotován vůz T1 ev. č. 120

25. 11. 1987 - dodány autobusy Karosa B 732.20 ev. č. 364 - 375

29. 12. 1987 - provedena první zkušební jízda po nové trolejbusové trati č. 16 Bory - Doubravka trolejbusem Škoda 14 Tr08/6 ev. č. 400

rok 1987 - ve vozovně Slovany probíhala renovace historického vozu T1 ev. č. 121 v modrém nátěru, tzv. Šmoulinka, na kterém pracovalo ve volných chvílích zhruba šest členů Tram-Bus-Clubu, tramvaj byla určena především k projížďkám dětí z patronátní mateřské školky

rok 1987 - ukončen provoz pražské motorové dvounápravové tramvaje ev. č. 2077, která sloužila v Plzni jako pracovní vůz / kolejový brus/, poté se stala historickým vozem " Tereza" označeným ev. č. 80, členové T-B-C zahájili jeho renovaci, 16. 11. 2000 odvezena do Prahy, kde slouží soukromému majiteli jako kavárna na Václavském náměstí

rok 1987 - na jižní straně areálu vozovny Slovany byla vybudována hala linkové údržby se dvěma průjezdnými kolejemi

rok 1987 - vyřazeny z provozu vozy T2 ev. č. 133 (II), 141, 143 (II)

rok 1987 - vyřazen trolejbus Škoda 9 TrHT28 ev. č. 334, odstaveny Škoda 14 Tr0 ev. č. 346 a 348

rok 1987 - zrušen modrobéžový autobus Karosa ŠL 11.1310 ev. č. 284


30 let

1. 1. 1992 - zrušeno vzájemné uznávání jízdenek MHD a ČSAD MHD v bývalém Západočeském kraji

2. 1. 1992 - přímé spoje autobusové linky č. 38 ke Škodě JS ze sadů Pětatřicátníků jezdily v pracovních dnech v obou směrech ráno, odpoledne a večer

6. 1. 1992 - opět jezdí městské autobusy na lince č. 51 do Starého Plzence, náměstí

6. 1. 1992 - vyřazen autobus Karosa B 731.00 ev. č. 314

13. 1. 1992 - ve znehodnocovacích strojcích tramvají nahrazen jeden kolík kruhového průřezu kolíkem s trojúhelníkovým průřezem (v autobusech změna už v polovině 1991, u trolejbusů během roku 1992)

15. 1. 1992 - zprovozněn pracovní vůz a kolejový brus T3 ev. č. 100 po rekonstrukci původního pražského vozu 6346, dodaného roku 1989

20. 1. 1992 - vůz T3SUCS ev. č. 270 ze soupravy 270+271 vybaven vnitřním panelem se světelnou reklamou (světelné noviny), umístěným za kabinou řidiče

leden 1992 - odstaveny trolejbusy Škoda 9 TrHT26 ev. č. 319 a 324

únor 1992 - odstaveny trolejbusy Škoda 9 TrHT28 ev. č. 326 a 328

31. 3. 1992 - vyřazeny autobusy Karosa B 731.00 ev. č. 302, 304, 329, Karosa B 731.04 ev. č. 334

30. 4. 1992 - vyřazen autobus Karosa B 731.00 ev. č. 303

19. až 21. 4. 1992 - přepojovalo se kolejiště před plzeňskou radnicí a v Solní ulici se zřizovalo provizorní kolejiště na chodníku, po kterém pak jezdily tramvaje po dobu rekonstrukce kolejí

20. 4. až 29. 6. 1992 - výstavba křižovatky U Jána, trolejbusová linka č. 10 jezdila Šumavskou ulicí a Americkou třídou

18. 5. 1992 - zrušeny účelové autobusové linky č. 24 Karlov - ČSAO Koterov a č. 36 Zátiší, Panelárna - Bolevec, PS

25. 5. 1992 - zkrácena autobusová linka č. 34 z Bolevce, Škoda JS do sadů Pětatřicátníků

26. 5. 1992 - zahájen provoz autobusové linky na objednávku A CAN Tylova - sady Pětatřicátníků - Bolevec, Škoda JS

28. 5. 1992 - PMDP získaly 15 autobusů Karosa B 732.1654 ev. č. 412 - 426

květen 1992 - odstaven trolejbus Škoda 9 TrHT28 ev. č. 332

1. 6. 1992 - vyřazen autobus Karosa B 731.04 ev. č. 335

3. 6. 1992 - vyřazen autobus Karosa B 731.04 ev. č. 343

6. 6. 1992 - autobusová linka č. 42 Divadlo J. K. Tyla - Radčice začala jezdit denně, tedy i o sobotách a nedělích

1. 7. až 27. 8. 1992 - probíhala rekonstrukce tramvajové trati na Klatovské třídě od Plachého ulice k Dobrovského ulici, linka č. 4 jezdila z Košutky přes Palackého ulici zpět k poště, mezi Dobrovského ulicí a Bory pendlovaly po obou kolejích dva vozy KT8D5 ve dne, NAD byla přes den ze sadů Pětatřicátníků k Dobrovského ulici, v noci až na Bory

1. 8. 1992 - po šestileté rekonstrukci vozovky se vrátily trolejbusy linky č. 11 k Ústřednímu hřbitovu už s nově vybudovanou velkou smyčkou vpravo od výpadovky na Prahu

14. 8. 1992 - po zprovoznění ZČU na "zeleném trojúhelníku" zavedena pro studenty v době výuky autobusová linka č. 24 Bory, Borský park - areál VŠ

30. 8. 1992 - vyřazen autobus Karosa B 731.00 ev. č. 305

1. 9. 1992 - vyřazen autobus Karosa B 731.04 ev. č. 357

září 2007 - odstaven trolejbus Škoda 9 TrHT26 ev. č. 317

12. 10. 1992 - vyřazen autobus Karosa B 731.00 ev. č. 323

říjen 1992 - odstaven trolejbus Škoda 14 Tr1 ev. č. 353

24. 11. 1992 až 1. 11. 1993 - při výstavbě křižovatky Americká-Sirková-Šumavská a rekonstrukci Americké třídy k Denisovu nábřeží jezdila trolejbusová linka č. 16 po Anglickém nábřeží

27. 11. 1992 - ukončena tramvajová doprava v Nádražní ulici

30. 11. 1992 - zahájena tramvajová doprava na nové přeložce Sirkovou ulicí

30. 11. 1992 až 7. 5. 1994 - tramvajové zastávky Hlavní nádraží ČD přeloženy pod severní železniční podjezd v obou směrech, nebyly ještě dokončeny podchody v Sirkové ulici

10. 12. 1992 - vyřazen autobus Karosa B 731.00 ev. č. 313

rok 1992 - autobusy Karosa B 731.04 ev. č. 336, 339 - 342, 345 a 346 dostaly po GO žluté koženkové sedačky a u vozů 336, 340, 342, 345 a 346 byl změněn typ na Karosa B 732

rok 1992 - sešrotovány trolejbusy Škoda 14 Tr0 ev. č. 346 - 349

rok 1992 - na vybraná místa v Plzni instalovány nové zastávkové přístřešky od různých výrobců, jsou například na Borech, na náměstí generála Píky, u hlavního nádraží

rok 1992 - na trolejbusové lince č. 12 zavedena zastávka Stadion Lokomotivy

rok 1992 - na autobusové lince č. 30 zřízena zastávka Rolnické náměstí

rok 1992 - zprovozněna rekonstruovaná komunikace od křižovatky U Jána - Pietas včetně zrekonstruovaného podjezdu Gambrinus

rok 1992 - vyřazeny autobusy Karosa B 731.00 ev. č. 332, Karosa B 731.04 ev. č. 344

konec 1992 - prodlouženy vybrané spoje autobusové linky č. 28 z Bukovce přes osadu Chlumek do konečné Bukovec, papírna


25 let

rok 1997 - zavedeny jednodenní jízdenky plnocenné za 40 Kč, zlevněné za 20 Kč a sedmidenní plnocenné za 100 Kč a zlevněné za 50 Kč, daly se využívat v libovolných dnech označeného kalendářního roku u všech těchto jízdenek si cestující vepsal do kolonek den a měsíc použití, všechny tyto jízdenky byly však koncem roku 1997 zrušeny

2. 1. 1997 - prodloužena autobusová linka č. 24 ZČU - Borská pole, Panasonic

6. 1. 1997 - stal se vážný úraz v kloubovém trolejbusu Škoda 15 Tr ev. č. 462 (s CVR ČSOB) vlivem prosolené sněhové břečky, kdy byl snížen izolační odpor - následovalo vyřazení zhruba 40 trolejbusů z provozu, byly nahrazeny NAD PMDP a ČSAD na trolejbusových linkách č. 10, 11 a 14, situace se stabilizovala 14. 01. 1997

13. 1. až 14. 2. 1997 - zkušební provoz 2. prototypu autobusu Škoda 21Ab pod ev. č. 999

25. 1. 1997 - odesláno 10 vyřazených trolejbusů Škoda 14 Tr07 ev. č. 377, 378, 380, 381, 383, 385, 390, 391 a 393 na Ukrajinu do měst Černivci a Ivano - Frankovsk

27. 1. 1997 - vyjel první trolejbus Škoda 14 Tr10/6 ev. č. 460 v městském zeleno-světlešedém nátěru po VP

17. 2. 1997 - autobusová linka č. 24 zkrácena jen k areálu ZČU, nově zavedena linka č. 30 Košutka - Doubravka - Lobzy - Slovany - Doudlevce - Bory - Borská pole

21. 2. 1997 - PMDP získaly první nízkopodlažní vůz v Plzni, byl jím autobus Škoda 21Ab ev. č. 443

5. 3. 1997 - nehoda na konečné Košutka ve smyčce, střet dvou KT8D5 ev. č. 289 a 299

březen 1997 - vyjel první autobus s CVR u PMDP, jednalo se o Karosu B 731.00 ev. č. 339

I . 1997 - zprovozněna nová trolejbusová smyčka Čechurov na lince č. 13

březen 1997 - první žlutošedobílý městský nátěr dostal po VP vůz T3 ev. č. 192 (v současnosti jako historický vůz už opět červený)

1. 4. 1997 - zprovozněna nová trolejbusová smyčka linky č. 13 Čechurov

duben 1997 - pracovní vůz T3 ev. č. 100 získal nový oranžový nátěr, šedou střechu a červenobílé pruhy na čelech.

jaro 1997 - probíhala rekonstrukce Malostranské ulice, provoz autobusů a trolejbusů byl vždy na polovině vozovky, trolejbusy využívaly třetí trolejovou stopu zavěšenou uprostřed vozovky

1. 4. až 17. 6. 1997 - ve smyčce Čechurov byly ukončeny všechny spoje trolejbusové linky č. 13, neboť od křižovatky Nepomucká-Štefánikova do Černic se budovala kanalizace, byla tam zavedena NAD

14. 4. až 11. 5. 1997 - probíhala rekonstrukce kolejí linky č. 2 od Macháčkovy ulice na konečnou Skvrňany, tam jezdila NAD /2 vozy MHD + 6 ČSAD/, od Macháčkovy ulice až na Světovar jezdilo 8 vozů KT8D5 a v dopravních špičkách posilovaly soupravy 2x T3 z točky Malesická na Světovar

5. 5. 1997 - bílý mikrobus Volkswagen Kutsenits City III (majetek magistrátu označen ev. č. 001 dodán 09. 04.) pro imobilní občany, byl provozován na malém okruhu linky Z Bory - Zvon velký okruh linky Z obhospodařovala žlutomodrá Karosa C 734.1340 ev. č. 432 s výtahovým zařízením pro vozíčkáře na trase: Zvon - Slovany - Lobzy - Doubravka - Bukovec - Bolevec - FN Lochotín - Vinice - sady Pětatřicátníků - Zvon

20. 5. až 8. 6. 1997 - probíhala první etapa rekonstrukce Zborovské třídy, linka č. 13 jezdila mezi Průmyslovou a Mostní ulicí po jedné stopě, dispečeři překládali ručně sběrače

11. 6. 1997 - změněna trasa linky N2, jezdí se přes Mikulášské náměstí, Slovanskou a Částkovou ulicí místo Sladkovského a Koterovské třídy

12. 6. až 18. 7. a 21. 7. až 29. 8. 1997 - probíhala rekonstrukce Sladkovského třídy, 14 souprav linky č. 2 jezdilo ze Skvrňan na Světovar po Slovanské třídě přes Slovany a Slovanskou alej, ze Světovaru k Plzenecké ulici pendloval jeden vůz KT8D5 (linka X)

26. 6. 1997 - otevřen nový most v Doudlevcích přes řeku Radbuzu a ukončen tak provoz na provizorním vojenském mostě "rámusáku"

28. 6. 1997 - do trolejbusové smyčky Čechurov stabilně zkráceny některé spoje linky č. 13

červen 1997 - odstaven trolejbus Škoda 14 Tr08/6 ev. č. 399

29. 7. 1997 - vyřazen autobus Karosa B 731.00 ev. č. 327

5. 9. až 4. 11. 1997 - probíhala rekonstrukce kolejí linky č. 2 na Koterovské třídě mezi Částkovou a Jubilejní ulicí, mezi náměstím generála Píky a Skvrňany jezdilo 8 vozů KT8D5 a 9 souprav bylo vypraveno na trasu Skvrňany - Mikulášské náměstí - Slovany, náměstí Milady Horákové

22. až 29. 9. 1997 - na MSV v Brně získal modrý prototyp Škoda LTM 10.08 (ev. č. 300 "Astra") zlatou medaili

29. 9. 1997 - zavedena nová autobusová linka č. 54 z Doubravky, Zábělské přes Červený Hrádek do Dýšiny a Nové Hutě a linka č. 53 Doubravka - Kyšice - Dýšina - Chrást

září 1997 - odstaven trolejbus Škoda 14 Tr08/6 ev. č. 410

3. 10. 1997 - smyčkou v Kopeckého sadech projel poslední trolejbus linky č. 14

6. 10. 1997 - trolejbusy linky č. 14 pak obracely z Goethovy ulice přes Kopeckého sady, Anglické nábřeží a kolem Mrakodrapu do Prokopovy třídy

23. / 24. 10. 1997 - proběhly zkušební jízdy prvního modrého prototypu nízkopodlažní tramvaje Škoda LTM 10.08 (Astra) ev. č. 300 po plzeňských tratích

16. 11. až 4. 12. 1997 - rekonstruovala se křižovatka Koterovská-Slovanská alej, 9 vozů KT8D5 jezdilo od Pivovarské ulice do Skvrňan, ve špičkách navíc 9 souprav ze Slovan do Skvrňan jako linka č. 2

1. 12. 1997 - zavedena nová autobusová linka č. 55 CAN - Skvrňany - Vejprnice

2. 12. 1997 - otevřen úsek ulice U Trati mezi Klatovskou třídou a Prokopovou ulicí, kde byly instalovány trakční stožáry a kabely pro budoucí instalaci trolejového vedení

10. 12. 1997 - výjezd po VP prvního modernizovaného trolejbusu Škoda 14 TrM ev. č. 457

rok 1997 - ŠDT vyrobila první dva prototypy nízkopodlažní tříčlánkové asynchronní tramvaje Škoda LTM 10.08, nazvané ASTRA, modrý prototyp ev. č. 300 a žlutý ev. č. 301

rok 1997 - zřízena autobusová zastávka Karlov sedlárna

rok 1997 - v ÚD zprovozněna nová moderní a ekologicky nezávadná lakovna

rok 1997 - ve firmě Pars Nova Šumperk proběhla GO soupravy T3 ev. č. 190+191, vozy získaly uzavřenou kabinu řidiče a světle-červený nátěr, se kterým dojezdily v Plzni jako poslední souprava v této barvě

rok 1997 - ve ŠDT proběhly rekonstrukce tramvají T3SU na T3M u těchto vozů ev. č. : 209, 211 - 213, 219 - 220 a 225 - 226

rok 1997 - firma Datatechnik Plus v Třemošné provedla GO vozů T3 ev. č. 174, 178 a 207, firma Pars nova Šumperk pak vozů ev. č. 189 a 190, tramvaje získaly uzavřenou kabinu řidiče

rok 1997 - město Plzeň rozhodlo, že veškeré nové dopravní prostředky pro MHD budou pořizovány výhradně v nízkopodlažním bezbariérovém provedení


20 let

1. 1. 2002 - zaveden systém IDP ve dvou zónách, vnitřní (P) a vnější (Z)

2. 1. 2002 - zrušena špičková autobusová linka č. 29 Chodské náměstí - Škoda, VIII. brána a zároveň prodloužena linka č. 24 až k firmě SIEMENS

12. 1. 2002 - výjezd trolejbusu Škoda 21 TrACI ev. č. 483

17. 1. 2002 - vyřazeny tramvaje T3 ev. č. 189 a 199

18. 1. 2002 - výjezd trolejbusu Škoda 21 TrACI ev. č. 484

19. 1. 2002 - výjezd trolejbusů Škoda 21 TrACI ev. č. 485 a 486

leden 2002 - vůz T3M ev. č. 246 vyjel s informačním systémem BUSE místo původního prototypového BROSE

leden 2002 - odstaven autobus Karosa B 731.40 ev. č. 395

25. 2. 2002 - autobusová linka č. 24 v pracovních dnech ve špičkách a celotýdenně ve večerních hodinách prodloužena do zastávky U Nové Hospody

únor 2002 - odstaven autobus Karosa B 731.40 ev. č. 390

1. 4. 2002 - některé spoje autobusové linky č. 51 byly v pracovních dnech prodlouženy do konečné stanice Starý Plzenec, vilová čtvrť

6. 5. 2002 - vyjely 4 malé autobusy SOR B 9.5 ev. č. 478 - 481, dodány 19. 04.

10. 5. 2002 - proběhl jednodenní zkušební provoz bez cestujících bílého autobusu na zemní plyn Karosa Renault City Bus GNV

15. 5. 2002 - zahájeno ohlašování zastávek v trolejbusech digitálním hlásičem BUSE a stropními reproduktory

15. 5. 2002 - vyřazen autobus Karosa B 731.04 ev. č. 348

27. 5. 2002 - na autobusové lince č. 30 zprovozněna nová zastávka Bolevecká náves

18. 6. 2002 - velká řetězová nehoda tramvají na Karlovarské třídě mezi Rondelem a zastávkou Pod Záhorskem - vůz KT8D5 ev. č. 296 najel do stojící soupravy ev. č. 196+198 a ta následně do před ní stojící vadné soupravy ev. č. 278+279, kromě poškozených vozů ev. č. 296 a 279, byly nejvíce poškozeny skříně soupravy ev. č. 196+198, které byly následně sešrotovány a nahrazeny novými skelety VarCB3 z KOS Krnov

červen 2002 - přední vozy souprav 2x T3 vybaveny protislunečními stahovacími roletami na stanovišti řidiče, do interiérů tramvají byly též doplňovány prosklené nadokenní schránky na reklamní letáčky

červen 2002 - malá vodní elektrárna s Kaplanovou turbinou v budově Hydro prošla generální opravou

17. 7. 2002 - vyjely původní tramvaje T3SUCS rekonstruované na T3R.P analog ev. č. 262+263

19. 7. 2002 - vyjely původní tramvaje T3SUCS rekonstruované na T3R.P analog ev. č. 249 a 264

22. 7. 2002 - vyjely původní tramvaje T3SUCS rekonstruované na T3R.P analog ev. č. 208+245 a 276+277

12. 8. až 1. 9. 2002 - přerušen provoz tramvají a trolejbusů v některých úsecích v důsledku povodní

Stručný přehled situace v MHD během povodní:

12. 8. 2002 - zaplavení kolejiště pod Rondelem, uzavřen Tyršův most, most v Koterově, most v Chrástecké ulici, most v Lobzích, zaplaven Božkov, uzavřena Rokycanská třída, čerpání vody z kabelových kanálů z měnírny na Denisově nábřeží, byl přerušen provoz trolejbusů mezi Zátiším a Novou Hospodou, trolejbusy linky č. 12 končily ve Sladkovského třídě, linky č. 12 a 13 byly částečně nahrazeny autobusy

13. 8. 2002 - provedena urychlená výprava tramvají z vozovny Slovany, vzhledem k možnému zaplavení mostu U Jána, na Doubravku a do Lobez jezdila NAD, trolejbusy jezdily v úseku Zátiší - Sladkovského třída (č. 12), Bory - Mrakodrap (č. 16), Černice - Mrakodrap (č. 13), autobusy jezdily přes Roudnou včetně linky č. 30, v 8.20 hod. všechny tramvaje a trolejbusy staženy na konečné - provoz elektrické trakce se v Plzni zastavil, předtím už nefungovala tramvajová doprava v úseku Slovany - sady Pětatřicátníků (č. 1) a Světovar - sady Pětatřicátníků (č. 2) - uzavřen most U Jána a zaplavena Pražská ulice, zaplavení kolejiště pod Rondelem neumožňovalo provoz tramvají, hrozilo zaplavení areálu v Cukrovarské ulici - zahájena evakuace všech trolejbusů a autobusů, trolejbusy bez pomocného pohonu byly odtahovány tahači, NAD postupně zajišťovala kapacitně omezenou dopravu na všech linkách s výjimkou Koterova a Radobyčic - Podhájí

14. 8. 2002 - provoz zajišťován pouze NAD, během dne se měnily trasy, po poledni zprovozněna Rokycanská třída, most na Malostranské a v Lobzích, problémy se objevovaly v oblasti Radčic, odpoledne už vyjely první trolejbusy v úseku Slovany - Černice, na Slovany byly dopraveny tahači

15. 8. 2002 - hlavně tramvajové linky byly posíleny NAD, na trolejbusovou linku č. 12 byly vypraveny všechny provozuschopné trolejbusy s dieselagregátem, průjezdnost města v úseku mostu Milénia a Karlovarské třídy se blížila kolapsu, PMDP se připravovaly na částečné obnovení tramvajového provozu v úsecích Slovany - sady Pětatřicátníků - Bolevec (č. 1) a Bory - Košutka (č. 4), pro snížený napájecí výkon byl interval asi 10 minut, část autobusů z linek č. 1, 2 a 4 mohla být převedena na jiné linky, večer byly zahájeny přípravy na obnovení plného provozu

16. 8. 2002 - na všechny linky opět vyjely tramvaje, trolejbusy a autobusy, nesjízdné bylo Anglické nábřeží, linky č. 10 a 13 jezdily po Americké třídě a trvala objížďka Roudné na lince č. 20

17. a 18. 8. 2002 - provedena kontrola statiky domu U Zvonu, okamžitě se musel 18. srpna po poledni zastavit provoz včetně tramvají, v úseku sady Pětatřicátníků - Slovany / Světovar jezdila NAD

19. 8. 2002 - v Sirkové ulici byla instalována úvraťová výhybka, odpoledne začaly jezdit tramvaje linek č. 1 a 2 ze zastávky Hlavní nádraží ČD, Sirková na Slovany a Světovar, NAD jezdila v úseku sady Pětatřicátníků - Hlavní nádraží ČD, Americká

28. 8. 2002 - pro veškerou dopravu byl uzavřen Kalikovský most asi do listopadu, autobusy linky č. 20 jezdily po trase Bílá Hora - sady Pětatřicátníků - Křimice - Radčice - Kalikovský mlýn

30. 8. 2002 - odstřelen poškozený dům U Zvonu

31. 8. 2002 - instalace patek a stožárů z DP Brno a zavěšeny troleje v prostoru U Zvonu

srpen 2002 - zahájen provoz trolejbusových linek č. 10 a 11 v nově vybudovaném obratišti před CAN v Husově třídě

1. 9. 2002 - večer provedeny pantografové zkoušky (souprava T3 ev. č. 200+179) a převáželo se 32 tramvajových souprav pro nasazení na ranní výpravu linek č. 1, 2 a 4 a byla demontována výhybka v Sirkové ulici

2. 9. 2002 - normální provoz na linkách PMDP, autobusová linka č. 20 už jezdila přes Roudnou

5. 9. 2002 - zahájen zkušební provoz Astry ev. č. 309 s novým hydraulickým brzdovým systémem DAKO

14. 9. 2002 - navrácen provoz linek č. 11, 16, T a N3 na Americkou třídu a Šumavskou ulici

17. 9. 2002 - vyřazen autobus Karosa B 731.40 ev. č. 394

27. 9. 2002 - změněny trasy autobusových linek obsluhujících industriální zónu Borská pole, konečná linek č. 22, 28 a 30 se přesunula do Teslovy ulice, linka N1 byla prodloužena až do trolejbusové smyčky linky č. 12 Nová Hospoda

září 2002 - odstaveny trolejbusy Škoda 14 Tr08/6 ev. č. 397 a 398

22. 10. až 25. 11. 2002 - probíhaly zkušební jízdy bez cestujících trolejbusu Škoda-Neoplan ETB pro americké město Boston

23. 10. 2002 - tramvaje linky č. 2 už opět zastavovaly na zrekonstruovaných zastávkách Internáty

20. 11. 2002 - v provozu první velkokapacitní nízkopodlažní autobusy Solaris Urbino 15 II ev. č. 482 a 483 z polského Bolechowa, dodány 14. 11.

listopad 2002 - do tramvají byla vylepena schémata vedení linek PMDP

4. 12. 2002 - výjezd trolejbusu Škoda 21 TrACI ev. č. 487

16. 12. 2002 - po dokončení Sukovy ulice byla prodloužena autobusová linka č. 21 z Litic přes Bory Sukovou a Folmavskou ulicí na Novou Hospodu, nahradila linku č. 24

19. 12. 2002 - výjezd trolejbusu Škoda 21 TrACI ev. č. 490

20. 12. 2002 - výjezd trolejbusu Škoda 21 TrACI ev. č. 488

23. 12. 2002 - výjezd trolejbusu Škoda 21 TrACI ev. č. 491

rok 2002 - po modernizaci na T3GM vyjela původní souprava T3G ev. č. 274+275


15 let

11. 1. 2007 - z vozovny v Liberci byla přivezena na trajleru tramvaj T2R ev. č. 23, která se v Plzni stala historickým vozem ev. č. 133 (III), jde o původní vůz T2 z roku 1958, který byl dodán DP Ostrava pod ev. č. 612, tam byl rekonstruován v roce 1985 na typ T2R v roce 1995 ho koupil DP Liberec, vyřazen byl z provozu v srpnu roku 2006

19. 1. 2007 - PMDP nabídly k odprodeji autobusy Karosa LC 736.20 ev.č. 386, žlutá Karosa LC 735.1011 ev. č. 411, Karosa C 734.1340 ev.č. 432, Renault Iliade RTX ev. č. 475, Karosa LC 956.1072 ev. č. 488 a Renault Iliade RTX ev. č. 489, jednalo se především o autobusy, které PMDP používaly na zájezdy

29. 1. 2007 - výjezd kloubových tramvají s nízkopodlažním středem typu K3R-NT ev. č. 313 a 314, které vznikly rekonstrukcí v Pars nova Šumperk z vozů T3 ev. č. 273+272 a 266+267

12. 2. 2007 - vyřazen autobus Karosa B 732.20 ev. č. 382 (II)

26. 2. 2007 - vyřazeny autobusy Karosa B 732.20 ev. č. 368, 372 (II), 380 a 101 (II)

únor 2007 - odstaven trolejbus Škoda 14 Tr08/6 ev. č. 432

1. 3. 2007 - vyřazeny autobusy Karosa B 732.20 ev. č. 102 (II) a 103 (II)

2. 3. 2007 - obě nově vybudované zastávky linky č. 2, nazvané Krejčíkova,byly umístěny před radnici ÚMO 2

6. 3. 2007 - vyřazeny autobusy: dvoudvéřová Karosa LC 736.20 ev. č. 386, žlutá zájezdová Karosa LC735.1011 ev. č. 411, žlutomodrá Karosa C 734.1340 ev. č. 432, dva zájezdové Renaut Iliade RTX ev. č. 475 a 489 a zájezdová Karosa LC 956.1072 ev. č. 488

2. 4. 2007 - zřízena nová autobusová zastávka Dýšina, generála Pattona pro školní spoj linky č. 53

5. 4. 2007 - uskutečnila se objednaná jízda pro Klub železničních cestovatelů, historickou tramvají T1 ev. č. 121, kdy 27 účastníků z Německa, Anglie, Švédska a Švýcarska s doprovodem se projelo po celé tramvajové síti - vůz oslavil 50 let provozu a připomněli jsme si i 20 let od ukončení provozu tramvají typu T1 v ČSSR (4. 4. 1987)

24. 4. 2007 - přivezen po článcích první vůz KT8D5-RN2P ev. č. 297 z KOS Krnov

24. 4. 2007 - zavedeny nízkopodlažní spoje na autobusové lince č. 51

25. 4. 2007 - ukončen provoz cedulových souprav, poslední byla na lince č. 4 souprava 2x T3 ev. č. 206+207

30. 4. 2007 - vyřazen autobus Karosa B 731.40 ev. č. 389

1. 5. 2007 - upravena trasa linky č. 55, autobusy zajíždí k Čampuli v Tlučné pouze ve směru do Plzně

14. 5. 2007 - místo dvou okruhů autobusových bezbariérových linek Z, byla zachována trasa malého okruhu označená číslem linky 72, velký okruh, označený číslem 71 jezdil po změněné trase : Zvon - Pražská - Klatovská - sady Pětatřicátníků - Karlovarská - Lidická - Alej Svobody - FN Lochotín - Komenského - Studentská - Gerská - U Jam - Kaznějovská

15. 5. 2007 - zprovozněna nově vybudovaná zastávka linky č. 2 Náměstí generála Píky ve směru do centra, stejnojmenná protilehlá zastávka byla v provozu už o měsíc dříve

16. 5. 2007 - vyjel trolejbus Škoda 24 Tr Citelis 1A ev. č. 509

31. 5. 2007 - vyjel trolejbus Škoda 24 Tr Citelis 1A ev. č. 510

jaro 2007 - upraveny zastávky Okounová u tramvají linky č. 1 a autobusů linek č. 30 a 34

2. 6. 2007 - na autobusové lince č. 30 navýšen počet spojů s bezbariérovým přístupem do vozidla

6. 6. 2007 - v tramvajové smyčce U Zvonu byla představena první kloubová rekonstruovaná tramvaj s nízkopodlažním středem typu KT8D5-RN2P ev. č. 297, rekonstrukci zhotovila firma KOS Krnov a vůz získal vnější i vnitřní CVR PILSNER URQUELL s pětiletou zárukou

6. 6. 2007 - vyřazeny autobusy Karosa B 732.20 ev. č. 374, 378 a 385

9. 6. 2007 - speciální zaměstnanecká linka označená P jezdila ráno o sobotách od Zimního stadionu přes Bory k Panasonicu a zpět

12. 6. 2007 - dodány autobusy Solaris Urbino 18 III ev. č. 514 a 515

20. 6. 2007 - v provozu kloubové autobusy Solaris Urbino 18 III ev. č. 514 a 515

29. 6. 2007 - zaveden provoz linky č. 72 i v pátek na trase Bory- Zvon- Rondel

červen 2007 - odstaveny trolejbusy Škoda 14 Tr08/6 ev. č. 422 a 423

6. + 7. 2007 - dodány trolejbusy Škoda 24 Tr Citelis ev. č. 512 a 511

9. 8. 2007 - zapůjčen žlutý vůz na stlačený zemní plyn Tedom Kronos 123 G, do provozu zasáhl o týden později, jezdil po celé síti až do 28. 10. 2007

srpen 2007 - ukončen provoz nízkopodlažních autobusů Škoda 21Ab ev. č. 443, 444, 446 - 448

léto 2007 - zavedeny dvě verze Plzeňské jízdenky : a/ cena 300 Kč s elektronickou peněženkou přednabitou na hodnotu 200 Kč ve stříbrné fólii se zeleným potiskem, b/ cena 600 Kč přednabitá na hodnotu 500 Kč ve stříbrné fólii s červeným potiskem, Plzeňskou jízdenku bylo možno bezplatně dobít v prodejních místech PMDP až do maximální výše 4000 Kč, jednalo se o přenosný doklad, firmy jízdenku používaly na služební cesty svých zaměstnanců

1. 9. 2007 - přejmenovány tramvajové zastávky Plaská linky č. 1 na Okounová v souvislosti s výstavbou nového obratiště autobusů a nového přestupního uzlu IDP, upraven byl grafikon autobusové linky č. 34 z důvodu ukončení linky v obratišti Okounová BUS

6. 9. 2007 - provoz první rekonstruované kloubové tramvaje s nízkopodlažním středem KT8D5-RN2P ev. č. 297

9. 9. 2007 - vyjel trolejbus Škoda 24 Tr Citelis 1A ev. č. 512

15. 9. 2007 - rozšířen provoz nízkopodlažních vozidel na všech tramvajových linkách v pracovních dnech

21. 9. 2007 - vyřazeny autobusy Škoda 21Ab ev. č. 444, 446 a 448

24. 9. 2007 - provoz druhé rekonstruované kloubové tramvaje s nízkopodlažním středem KT8D5-RN2P ev. č. 294

24. 9. 2007 - vyřazen autobus Škoda 21Ab ev. č. 443

26. 9. 2007 - vyřazen autobus Škoda 21Ab ev. č. 447

září 2007 - vyřazen kloubový trolejbus Škoda 15 Tr ev. č. 462

1. 10. 2007 - navýšen počet zastávek na znamení z 10 na 51, 41 jich bylo na nekolejových linkách, z toho bylo 8 trolejbusových

1. 10. 2007 - zrušena zastávka Karlov sedlárna na autobusové lince č. 41

1. 10. 2007 - zrušeny jednodenní jízdenky do kterých se vpisovalo datum

1. 10. 2007 - na pěti místech v Plzni se objevily prodejní automaty " Samoobslužných zón" - přes platební kartu se na Plzeňskou kartu nabíjí určitý obnos v Kč, dalších 20 zón vzniklo na konci roku

1. 10. 2007 - vyřazen autobus Karosa B 732.20 ev. č. 365

5. až 7. 10. 2007 - konal se Pilsner Fest, cestující se mohli svézt KT8D5-RN2P ev. č. 297 s CVR PILSNER URQUELL v úseku Světovar - sady Pětatřicátníků zdarma

13. 10. 2007 - prodlouženy vybrané spoje linky S do zadní části Třemošné k základní škole

20. 10. 2007 - změněna trasa autobusové linky č. 30 v Doudlevcích, obousměrně je přesměrována z Průmyslové do Zborovské ulice, zastávky se jmenují Mlýnské nábřeží

29. 10. až 5. 11. 2007 - testován bílý Irisbus Citelis CNG na stlačený zemní plyn, zapůjčený DP Karlovy Vary ev. č. 397, v Plzni jezdil s ev. č. 302

30. 10. 2007 - výjezd třetí rekonstruované kloubové tramvaje s nízkopodlažním středem KT8D5-RN2P ev. č. 293, která získala zajímavou vnější i vnitřní CVR GAMBRINUS, červené sedačky byly jako domácí ve fotbale, šedé jako hosté, na digitálním panelu uvnitř středního článku se objevoval počet obsazených sedaček, křest tramvaje proběhl opět ve smyčce U Zvonu

30. 10. 2007 - vyřazeny autobusy Karosa B 732.20 ev. č. 364, 383 a Karosa B 731.40 ev. č. 389

31. 10. 2007 - na žádost obyvatel Bílé Hory byla změněna trasa autobusové linky č. 39 v centru města, spoje byly přesměrovány z náměstí Republiky do sadů Pětatřicátníků

říjen 2007 až srpen 2008 - na linkách č. 71 a 72 pro hendikepované cestující jezdil tmavočervený mikrobus Mave Ci Bus Ena X pod ev. č. 301, měl však různé poruchy

1. 11. 2007 - zahájen prodej papírových nepřestupních jízdenek u řidiče v autobusech za jednotnou cenu 20 Kč

9. 11. 2007 - dodán autobus Irisbus Citelis ev. č. 516

9. až 24. 11. 2007 - probíhaly stavební práce v nástupním prostoru Okounová BUS spojené s přestavbou křižovatky s Plaskou ulicí

12. 11. 2007 - autobusová linka č. 71 ve směru Kaznějovská začala obsluhovat novou zastávku v Komenského ulici nazvanou Spojenců

15. 11. 2007 - zprovozněn autobus Irisbus Citelis ev. č. 516

17. 11. 2007 - zavedeno samoobslužné otevírání dveří cestujícími pomocí tlačítek vně i uvnitř vozů PMDP s předvolbou

27. 11. 2007 - zprovozněny autobusy Irisbus Citelis ev. č. 517 a 518, dodány 22. 11.

1. 12. 2007 - úprava grafikonu na tramvajové lince č. 1 z důvodu navýšení počtu nízkopodlažních spojů a na lince č. 2 zařazením velkokapacitních nízkopodlažních vozů

4. 12. 2007 - vyjely autobusy Irisbus Citelis ev. č. 519 a 520, dodány 30. 11.

5. 12. 2007 - trvale přesunuta trolejbusová zastávka Škoda VII. brána ve směru do centra do horní části stávajícího zastávkového zálivu

14. 12. 2007 - vyjel trolejbus Škoda 24 Tr Citelis 1B ev. č. 511

18. 12. 2007 - vyřazeny trolejbusy Škoda 14 TrM ev. č. 425 a 426

20. 12. 2007 - vyjel autobus Irisbus Citelis ev. č. 521, dodán 14. 12.

30. 12. 2007 - ukončen provoz autobusové linky S, kterou objednával Interspar

31. 12. 2007 - vyřazen trolejbus Škoda 14 TrM ev. č. 428

31. 12. 2007 - ukončen provoz autobusových linek č. 52, 53 a 54 mezi Doubravkou a Intersparem

rok 2007 - vyřazen kloubový trolejbus Škoda 15 Tr03/6 ev. č. 461

během roku 2007 - probíhaly 3. VP čtyř vozů KT8D5 ev. č. : 289 (17. 1.), 290 (23. 2.), 295 (20. 8.) a 296 (30. 10.) - vozy dostaly podlahu ALTRO, nové linoleum v kloubech, nové dveře, přečalouněné sedačky a nové osvětlení


10 let

1. 1. 2012 - zdražení jízdného: plnocenné ze 12 Kč na 18 Kč /v Cardmanu 16 Kč/, slevové ze 6 Kč na 9 Kč /v Cardmanu 8 Kč/

2. 1. 2012 - změna trasy linek č. 21 a N5, byl zrušen úsek mezi Bory a stanicí Obchodní rondel - pouze byl ponechán ranní spoj pro školáky do zastávky U Luny, úsek Bory - Obchodní rondel začala obsluhovat nová autobusová linka č. 36, na lince č. 32 je zastávka Pampelišková na znamení a stejně tak na lince č. 34 zastávka Bolevec, změněna i trasa trolejbusové linky č. 10, která nezajížděla od Mrakodrapu k CANu Husova, resp. do Skvrňan, VII. brána, ale jezdila přes Goetkovu a Anglické nábřeží do konečné Hlavní nádraží ČD, Americká a odtud se vracela do Prokopovy ulice

2. 1. 2012 - vyřazen autobus Karosa B 732.1652 ev. č. 401

2. 1. 2012 - z ulic začaly mizet automaty na papírové jízdenky, byly ztrátové, používalo je sotva 6 % cestujících, první z celkových 74 automatů byl odpojen v Zábělské ulici

4. 1. 2012 - výjezd s cestujícími soupravy Vario LFR.S ev. č. 342+343

7. 1. 2012 - dva spoje linky N5 prodlouženy Píseckou ulicí do Koterova

11. 1. 2012 - sešrotován trolejbus Škoda 14 TrM ev. č. 447

12. 1. 2012 - na některých zastávkových označnících se začaly pokusně objevovat postupně tzv. iTAGY, od konce září už všude - jde o QR kódy s čipem NFC (Near Field Communication) technologie pro chytré telefony k získávání on-line informací

16. 1. 2012 - autobusová linka pro hendikepované č. 72 už neobsluhuje stanici Hlavní nádraží ČD, Americká a jezdí v intervalu 75 minut od 9.15 do 16.30 hod.

leden 2012 - u DP Mariánské Lázně zařazeny do provozu trolejbusy Škoda 14 TrM ev. č. 47 /ex Plzeň 417/ a 48 /ex Plzeň 439/

leden 2012 - vyřazen kloubový trolejbus Škoda 15 TrM ev. č. 474

leden 2012 - ukončena výměna starých Cardmanů ve vozidlech PMDP /bylo jich celkem 843/ za nové - změnou od starých je nemožnost koupit více jízdenek při jednom přiložení karty k přístroji, výhodou je naopak rychlejší tiskárna jízdních dokladů, jasnější a čitelnější displej

16. 2. 2012 - začaly práce na trolejbusové trati v ulicích U Trati a Železniční od Doudlevecké ulice přes most Milénia

18. 2. 2012 - z důvodu opotřebované koleje vnitřního oblouku v tramvajové smyčce linky č. 4 Bory přesměrován pravidelný provoz do vnitřního oblouku, pro nástup cestujících muselo být upraveno zábradlí odebráním každého třetího pole

27. 2. 2012 - začala rekonstrukce zastávky Mikulášská linky č. 12 ve směru do Božkova, nástup byl posunut asi 60 m do Barrandovy ulice

28. 2. 2012 - výjezd s cestujícími kloubového trolejbusu Škoda 27 Tr Solaris ev. č. 544

28. 2. 2012 - na zkušební jízdu ulicemi města se z plzeňského pivovaru vydal zelený hybridní autobus Škoda H 12 ze Škody Electric, využívá ekologický bateriový pohon, na jeho téměř tříletém návrhu se podíleli i studenti ZČU

29. 2. 2012 - výjezd s cestujícími kloubového trolejbusu Škoda 27 Tr Solaris ev. č. 542

únor 2012 - vyřazeny kloubové trolejbusy Škoda 15 TrM ev. č. 472 a 478

1. 3. 2012 - vstupenka do divadla ALFA platí hodinu před a po představení jako jízdenka MHD

3. 3. 2012 - denní tisk informoval o tom, že tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek označil obří mnohamiliardovou zakázku na výstavbu nového depa na Karlově a privatizaci opravárenství PMDP za obrovské riziko a zlodějnu

9 3. 2012 - výjezd s cestujícími kloubového trolejbusu Škoda 27 Tr Solaris ev. č. 540 s dieselagregátem

9. 3. 2012 - vyřazen kloubový trolejbus Škoda 15 TrM ev. č. 466

10. 3. 2012 - výluku tramvajových linek č. 1 a 2 od 8 do 20 hodin si vyžádaly práce na trolejovém vedení v křižovatce Americká x Sirková, kde byla měněna některá křížení, tramvaje z Bolevce a Skvrňan se otáčely přes Palackého ulici, v sadech Pětatřicátníků byl přestup na NAD linek č. 1A na Slovany a 2A na Světovar, současně probíhaly další práce v souvislosti s napojením nové trolejbusové trati v ulici U Trati

12. 3. 2012 - naposled v provozu autobus Karosa B 732.1654 ev. č. 419

14. 3. 2012 - výjezd s cestujícími kloubového trolejbusu Škoda 27 Tr Solaris ev. č. 543

14. 3. 2012 - vstupenky na všechny domácí zápasy play off plzeňských hokejistů platily zároveň jako jízdenka MHD, indiáni zaplatili samozřejmě PMDP určitý paušál

15. 3. 2012 - odboráři PMDP vyhlásili stávkovou pohotovost, důvodem byl chystaný prodej opraven tramvají, trolejbusů a autobusů včetně 240 zaměstnanců převzít Škoda Transportation

17. 3. 2012 - výjezd tramvají Vario LFS.R ev. č. 344 a 345 jako sóla l. č. 1 a 2

19. 3. 2012 - za plného provozu zahájena rekonstrukce frekventované křižovatky "u Soušků" pod Bílou Horou ve tvaru T na kruhovou, doprava včetně autobusových linek č. 20 a 30 byla řízena do konce června kyvadlově semafory

20. 3. 2012 - díky nasazení nového odbavovacího systému jsou nové Cardmany využívány pro nákup dalších typů jízdenek a to pro vnější zónu V (vzhledem ke změnám tarifních zón od 1. 4. 2012), nebo smíšenou vnější + vnitřní zónu P+V

20. 3. 2012 - vyřazen autobus Karosa B 732.1654 ev. č. 419

21. 3. 2012 - výjezd s cestujícími kloubového trolejbusu Škoda 27 Tr Solaris ev. č. 541

23. 3. 2012 - od 06.45 hod. uzavřena Mikulášská ulice mezi železničními viadukty kvůli prasklému vodovodnímu potrubí, trolejbusová linka č. 12 byla rozdělena na dva úseky: Nová Hospoda - Hlavní nádraží ČD, Americká s otočením přes Anglické nábřeží a Mikulášská - Božkov, kde jezdily trolejbusy s dieselagregátem, tramvajový provoz byl přerušen : linky č. 1 a 2 z Bolevce a ze Skvrňan otáčely U Zvonu a odtud jezdila NAD 1A a 2A přes most Nad nádražím a přes Mikulášské náměstí na Slovany, resp. Světovar, tramvaje uvízlé v Mikulášské ulici odcouvaly přes Mikulášské náměstí Radyňskou ulicí do Sladkovského a přes Světovar se dostaly do vozovny, ze Sirkové ulice odcouvaly tramvaje ke Zvonu, tramvaje přes noc stály na konečných, přebytečné jsou dislokovány v Palackého ulici a v obratištích v Malesické a Mozartově

24. až 26. 3. 2012 - při opravě Mikulášské ulice mezi železničními viadukty jezdila linka č. 12 odklonem přes Železniční a Lobezskou ulici na dieselagregát

25. 3. 2012 - trolejbus Škoda 21 TrACI ev. č. 479 vykonal zkušební jízdu po nové trolejbusové trati od Doudlevecké ulice přes most Milénia do Koterovské ulice se sběrači na troleji i se zapnutým dieselagregátem

29. 3. 2012 - trolejbusové linky č. 10, 13 a 14 byly odkloněny z Doudlevecké ulice po nové trati přes most Milénia do Koterovské ulice a přes Mikulášské náměstí a ulici se vracely zpět, linka č. 35 nezajížděla do zastávky U Ježíška, ale byla ukončena na Americké u hlavního nádraží, Prokopova ulice byla uzavřena na tři měsíce kvůli rekonstrukci železničního mostu

31. 3. až 1. 4. 2012 - součástí stavby III. železničního koridoru je i stavba nového mostu přes Vejprnickou ulici, v uvedeném víkendu byla za plné uzavírky včetně tramvajové výluky bourána první podpěra železničního mostu, troleje byly pod mostem sneseny a tramvaje od Světovaru se otáčely ve smyčce Malesická, cestující po průchodu podchodem pro pěší pak mohli pokračovat do Skvrňan NAD 2A, podobných výluk v tomto místě bylo během roku ještě několik

31. 3. 2012 - po sedmé hodině vykolejil vůz T3M ev. č. 247 zadním podvozkem při odbočování do obratiště Malesická, nakolejení proběhlo po dojetí jeřábu, provoz byl obnoven asi po hodině, za necelé tři hodiny vykolejila T3M ev. č. 211, po nakolejení vypadlého prvního podvozku a jízdě přes srdcovku, vykolejil i druhý podvozek, vůz musel couvat zpět, jízda vpřed nebyla možná, srdcovka se rozlomila a byla dvě hodiny opravována, během obou vykolejení vypomáhaly ještě další dva autobusy NAD v úseku sady Pětatřicátníků - Malesická

březen 2012 - o vydání Plzeňské karty pro IDP mohly nově požádat zájemci i mimo Plzeň (OÚ Dolní Bělá, MÚ Plasy a Stod, Kulturní centrum Přeštice a v železniční stanici Rokycany)

březen 2012 - vyřazeny kloubové trolejbusy Škoda 15 TrM ev. č. 468 a 469

1. 4. 2012 - provoz autobusové linky č. 55 přebralo od PMDP ČSAD Plzeň

1. 4. 2012 - rozšíření IDP ze 44 obcí na území se 194 obcemi, navýšení počtu zón, úpravy u mimoměstských linek č. 12, 20, 26, 32, 34, 51, 52, 53, 54 a 56 - vnější zóna V platí od : linka č. 12 Letkov, linka č. 20 Zruč, Senec v Koutě, linka č. 26 Nová Ves, linka č. 32 Starý Plzenec, Bezručova, linka č. 34 Třemošná, Orlík, linka č. 51 U Kravína, linka č. 52 Chrást, rozvodna, linka č. 53 Kyšice, linka č. 54 Dýšina náves, linka č. 56 Vochov

2. 4. 2012 - NEMÁM ČERNÝ SVĚDOMÍ je název originální kampaně zaměřené na černé pasažéry, v provozu ji bude celý rok připomínat tramvaj K3R-NT ev. č. 313, která získala zajímavou CVR v černé barvě a byla představena v Palackého ulici, současně byl zvýšen počet revizorů z 15 na dvacet, několik z nich bude zase ve službě nosit stejnokroj s výrazným logem PMDP, mají působit především preventivně i jako informátoři - zavádí se i nová kategorie "šedý pasažér", tzn. že má sice označenou jízdenku, ale její platnost s tolerancí 2 minuty už vypršela, takový cestující pokutě neunikne, bude však nižší

4. 4. 2012 - bagry se zakously do železobetonové konstrukce Domu kultury Inwest na Americké třídě, sloužil Plzeňanům od 17. ledna 1986, jeho demolice provoz MHD nenarušila

4. až 6. 4. 2012 - hybridní 12metrový zelený autobus typu Škoda 12 H vozil cestující na vložených pořadích linek č. 30, 33 a 40 pod evid. č. 300, už v únoru jezdil bez cestujících, v současnosti jezdí u PMDP pod ev. č. 594, pro svou výšku nemůže jezdit na lince č. 26 - neprojel by pod železničním mostem u Valchy

7. až 9. 4. 2012 - o prodlouženém velikonočním víkendu se rekonstruovalo kolejiště v křižovatce U Práce, byla přerušena doprava mezi zastávkami U Práce a sady Pětatřicátníků, kde cestující z linky č. 4 přecházeli pěšky, U Práce byl instalován Californien a na Bory jezdily KT8D5-RN2P, záložní vozy byly odstaveny na Borech, tramvaje z Košutky se obracely přes Palackého náměstí a ulici a zpět na Košutku přes sady Pětatřicátníků

11. 4. 2012 - vyřazen autobus Karosa B 732.1654 ev. č. 421

14. a 15. 4. 2012 - o tomto dalším víkendu se rekonstruovalo kolejiště v křižovatce Klatovská x Husova, tramvajový provoz na lince č. 4 byl stejný jako před týdnem

polovina dubna 2012 - na vnitřní koleji obratiště Bolevec se začala budovat montážní jáma o velikosti 21.3 m x 2.0 m a s hloubkou 1.65 m zakrytá panely - vybavena bude elektroinstalací pro osvětlení, zásuvkami a silovým rozvodem soustavy 400 V, práce musely být dokončeny před červencovou výlukou v Mikulášské ulici, kdy byl znemožněn na dva týdny přístup k vozovně

21. 4. 2012 - na tramvajových zastávkách LF Karlovarská (jedna 19. 4.), Pod Záhorskem, Výstaviště a Habrmannova (20. 4.) už fungují všechny panely inteligentních zastávek

22. 4. 2012 - tramvajový provoz na mostě Generála Pattona veden ve směru z centra po jedné koleji, opravovaly se dilatační závěry, linka č. 2 byla ve směru na Světovar odkloněna z Palackého náměstí do Palackého ulice

26. 4. 2012 - třicet ze čtyřiceti přítomných zastupitelů po mnohahodinové diskuzi rozhodlo, že firmy kolem ŠT postaví nové depo pro trolejbusy a autobusy ve 12hektarovém areálu na Karlově a převezmou na příštích 29 let údržbu vozidel MHD, město za to postupně zaplatí 11.9 mld Kč - plzeňský projekt patří v ČR mezi největší záměry řešené formou PPP (public private partnership), tedy partnerství veřejné a soukromé sféry

26. 4. 2012 - léta slibované prodloužení tramvajové trati k ZČU a na Borská pole v délce 1.3 km odpískali městští zastupitelé pro údajný nedostatek peněz i kvůli nedořešeným majetkovým vztahům, stavba se odsouvá do příštích let

26. 4. a 3. 5. 2012 - zapojeny panely inteligentních zastávek na Americké třídě na označnících Mrakodrap a U Práce

1. 5. 2012 - výluka na tramvajových linkách č. 1 a 4, přepojoval se Californien pro provoz na jednokolejné trati na mostě Generála Pattona ve směru do centra, linka č. 1 otáčela ze Slovan přes sady Pětatřicátníků, linka č. 4 jezdila zpět ze sadů Pětatřicátníků přes Palackého náměstí a Palackého ulici, ze Solní ulice NAD 1A do Bolevce a 4A na Košutku

2. 5. 2012 - provoz linek č. 1 a 4 přes most Generála Pattona po jedné koleji do centra

3. 5. 2012 - radní města rozhodli o znovuzavedení 24hodinové jízdenky na MHD, na přelomu května a června bude kartička s ochranným pruhem proti padělání v prodeji za 70 Kč (zlevněná za 35 Kč), zadarmo pak začnou jezdit MHD městští strážníci

5. a 6. 5. 2012 - v průběhu oslav Slavností svobody vyjely na speciální linky historické tramvaje řady T a trolejbus Škoda 9 TrHT26 ev. č. 323 z roku 1979

14. 5. 2012 - představen japonský bílorůžový vůz vyrobený v Turecku Isuzu Citi, který však nezasáhl do provozu s cestujícími

15. 5. 2012 - na tramvajových linkách č. 1, 2 a 4 se používají barevná čísla počadí

16. 5. 2012 - vzhledem k rekonstrukci trolejbusových zálivů Bory, Heyrovského byla posunuta výstupní i nástupní zastávka o 60 m do trolejbusové točky

2. polovina května 2012 - na nových trolejbusech Škoda 27 Tr Solaris ev. č. 535 - 539 a 542 - 544 se na bocích objevily samolepky informující o financování vozidel z fondů EU ROP Jihozápad, vozy ev. č. 540 a 541 získaly dokonce bílou CVR

19. a 20. 5. 2012 - během úplné uzavírky pod železničním mostem ve Vejprnické ulici, byly na nové betonové pilíře uloženy dvě nové ocelové mostovky, dočasně bylo opět demontováno trolejové vedení a linka č. 2 končila v obratišti Malesická, cestující museli opět projít podchodem pro pěší na NAD 2A do Skvrňan

22. 5. 2012 - na vnitřní smyčku v obratišti Bolevec položeny kolejnice nad nově vybudovaný betonovým kanál, který má sloužit k drobným prohlídkám spodků vozidel v době nepřístupnosti vozovny

23. 5. 2012 - podepsána dohoda PMDP se ŠKODOU na výstavbu nového depa ve Škodovce na Karlově pro trolejbusy a autobusy za 1.5 miliardy Kč a 10.5 miliard Kč za servis tramvají, trolejbusů a autobusů na 29 let, 250 zaměstnanců PMDP pak přejde pod Škodu

25. 5. 2012 - jako poslední má Astra ev. č. 308 dřevěné sedačky a nerezové tyče po VP

31. 5. 2012 - všech 26 samoobslužných zón má namontovánu novou bezkontaktní čtečku, která umožní i dobíjení předplatného majitelům lepších mobilních telefonů se systémem NFC

31. 5. 2012 - byly odstraněny všechny zbylé části po bývalých švédských automatech na jízdenky CALE

1. až 3. 6. 2012 - díky uzavírce silnice mezi kruhovým objezdem na Domažlické a Novou Hospodou, končily linky č. 15 a 17 v zastávce Folmavská, rondel a linka č. 12 na zastávce Domažlická, Četrans - odtud na Novou Hospodu jezdila NAD 12A

4. 6. 2012 - zahájen prodej papírových 24hodinových jízdenek v obalu v cenách 70 Kč a 35 Kč

4. 6. 2012 - v ranní dopravní špičce byl na trolejbusové lince č. 15 na Borská pole zkrácen interval z deseti minut na osm

6. 6. 2012 - na lince č. 1 jezdil na objednané jízdě mezi 8. až 16. hodinou zdarma na vloženém spoji vůz Vario LFR.S ev. č. 345 s polepem na bocích v rámci kampaně "Chodící lidé"

6. 6. 2012 - TECHMANIA získala po sedmnáctiměsíční rekonstrukci v Žamberku na Pardubicku zelenokrémový trolejbus Škoda 3 Tr3 ev. č 119 z roku 1947 jako vystavovatelný historický exponát, zatím nepojízdný

9. 6. 2012 - od 7 až do 19 hodin vzhledem k pokládání nového asfaltu před konečnou Bory, Heyrovského, jezdily trolejbusy linky č. 16 na dieselagregát odklonem Heyrovského ulicí místo Skupovou a ulicí U Borského parku

11. 6. 2012 - vyhlazení Lidic před 70 lety připomněl pietní akt na Lochotíně, pro přeživší pamětníky byla jako dárek vypravena ze Světovaru do zastávky Sokolovská historická tramvaj Křižík/Brožík ev. č. 18 z roku 1899 - z provozních důvodů musela tramvaj stoupat po Karlovarské a Gerské ulici s otočením na Košutce dokonce dvakrát

14. 6. 2012 - Plzeňská karta nemá v počtu udávaných funkcí v ČR konkurenci, funguje jako předplacený kupon na MHD, dá se s ní koupit jízdenka, rezervaci do divadla nebo kina, slouží jako elektronická peněženka, čtenářský průkaz či také jako docházkových a stravovacích systémů - právem získala ocenění za nejlepší kartu veřejné dopravy v tuzemsku, obyvatelům kraje slouží již 8 let

15. 6. 2012 - dokončena oprava zálivů v zastávkách Bory, Heyrovského, 26. 6. pak i úprava okolí včetně chodníků

polovina června 2012 - na panelech inteligentních zastávek se u vypravených nízkopodlažních spojů zobrazuje symbol invalidního vozíčku

16. a 17. 6. 2012 - dokončovací práce na novém kruhovém objezdu "u Soušků" odklonily provoz autobusových linek, č. 20 jezdila od Mrakodrapu k podjezdům pod železniční stanicí Bílá Hora, linka č. 30 z Jateční ulice odbočovala na Roudnou a pak přes Rondel po Karlovarské a Lidické dojela až ke Studentské, kde se vrátila na obvyklou trasu ve směru na Košutku

16. a 17. 6. 2012 - z důvodu výměny vnější nejvíce namáhané kolejnice v táhlém oblouku pod Rondelem byl vyloučen tramvajový provoz na Severní předměstí, z Bolevce a Košutky jezdila NAD 1A a 4A, autobusy se otáčely na náměstí Republiky, v sadech Pětatřicátníků a na náměstí Republiky byl přestup na tramvajovou linku 1/4, která jezdila ze Slovan na Bory a zpět, opravovány byly i dilatace na některých místech košutecké trati

16. a 17. 6. 2012 - v rámci historického víkendu vyjely historické vozy Křižík/Brožík ev. č. 18, trolejbus Škoda 9 TrHT26 ev. č. 323 a autobus Karosa B 731.04 ev. č. 348

28. 6. 2012 - naposled v provozu souprava T3M ev. č. 211 + 214

29. 6. 2012 - poslední den provozu odklonových linek č. 13 a 14 přes trolejbusovou trať U Trati

30. 6. 2012 - návrat trolejbusů linek č. 13 a 14 do Prokopovy ulice

30. 6. až 11. 7. 2012 - probíhala rekonstrukce kolejiště v Mikulášské ulici /úsek od Železniční ke sjízdné výhybce proti Mikulášskému hřbitovu/, byly zavedeny linky NAD 1A Slovany - náměstí Republiky a 2A Světovar - náměstí Republiky, linky č. 1 a 2 otáčely U Zvonu, z důvodu odříznuté vozovny Slovany byly v obratištích Mozartova a Malesická odstaveny záložní a vadné soupravy, vnitřní kolej na Bolevci zůstala volná k údržbě tramvají, vnitřní smyčky na Borech, na Košutce a ve Skvrňanech sloužily k odstavování šejdrů, zároveň se opravovala křižovatka Sirková x Americká, odkloněna byla též trolejbusová linka č. 12 do Prokopovy ulice a přes most Milénia do Koterovské ulice, odklon se opakoval ještě 13. až 15. 7. a 27. až 29. 7. 2012

9. až 29. 7. 2012 - z důvodu dokončování rekonstrukce vozovky na Karlovarské třídě byly odkloněny autobusové linky č. 25, 27, 33, 40, N1, N3, N4, N6 a vedeny Sokolovskou ulicí

12. 7. 2012 - tramvajové linky č. 1 a 2 se vrátily na své trasy

13. 7. 2012 - převrácený kamion na bok blokoval šest hodin čtyři z pěti jízdních pruhů u křižovatky Rokycanská x Jateční, zpomalila se trolejbusová doprava linek č. 11, 15 a 16

14. a 15. 7. 2012 - bourání druhé poloviny mostu (či mostu druhé koleje) chebské trati přecházející Vejprnickou ulici, provoz pod mostem byl pro veškerou dopravu uzavřen už potřetí, bylo opět sneseno tramvajové trolejové vedení, tramvaje linky č. 2 končily z centra v obratišti Malesická, za mostem cestující opět přestupovali na NAD 2A do Skvrňan

23. 7. 2012 - výměna rozjízdné výhybky v sadech Pětatřicátníků rozdělující směry od Palackého náměstí doprava do sadů Pětatřicátníků a doleva na Severní předměstí, výhybka je už ovládaná novým digitálním systémem Vetra, linka č. 2 byla po tři dny odkloněna do Palackého ulice

červenec 2012 - odstaven trolejbus Škoda 14 TrM ev. č. 409

27. (od 17.30 hod.) až 29. 7. 2012 - probíhaly práce mezi viadukty v Mikulášské ulici, trolejbusy linky č. 12 jezdily na dieselagregát ve směru Božkov od Mrakodrapu Prokopovou ulicí a přes most Milénia spodem se zastávkou U Ježíška do Mikulášské ulice

31. 7. 2012 - dodány autobusy Solaris Urbino 18 III ev. č. 542, 544 - 546

3. 8. 2012 - autobusová linka č. 24 zastavuje v nové zastávce Lábkova u železniční zastávky Plzeň - Zadní Skvrňany

3. až 26. 8. 2012 - rekonstruoval se oblouk kolejiště od Vejprnické ulice k zastávce Karla Steinera, ta byla přesunuta do Vejprnické ulice před oblouk, odtud jezdila linka č. 2 na Světovar s vozy KT8D5-RN2P, do Skvrňan jezdila NAD 2A ulicí Karla Steinera, okružně Macháčkovou ulicí a Terezie Brzkové do Skvrňan u chebské trati, zastavovala v nové zastávce Lábkova a zpět se vracela kolem Internátů, zároveň se opravoval i oblouk v ulici Terezie Brzkové před konečnou Skvrňany

10. 8. 2012 - výjezd nového kloubového autobusu Solaris Urbino 18 III ev. č. 544, dodány vozy ev. č. 541, 543, 547 a 548

11. 8. 2012 - výjezd nového kloubového autobusu Solaris Urbino 18 III ev. č. 545

11. až 24. 8. 2012 - opravovaly se zastávkové zálivy ve stanicích U Práce a Mrakodrap

13. 8. 2012 - výjezd nových kloubových autobusů Solaris Urbino 18 III ev. č. 546 a 542

polovina srpna 2012 - na konečných stanicích Bory a Košutka vyměněny kolejnice ve velkých obloucích a nainstalovány do původního podloží

19. 8. 2012 - výjezd nového kloubového autobusu Solaris Urbino 18 III ev. č. 547

20. 8. 2012 - výjezd nových kloubových autobusů Solaris Urbino 18 III ev. č. 541 a 543

21. 8. 2012 - výjezd nového kloubového autobusu Solaris Urbino 18 III ev. č. 548

22. až 26. 8. 2012 - vzhledem ke stavebním pracím uzavřen zastávkový záliv NC Folmavská ve směru do centra, nástup byl o 50 m zpět

27. 8. až 5. 10. 2012 - uzavřena ulice K Plzenci, linky č. 32 a N6, autobusy neobsluhují zastávky U Staré kovárny, K Plzenci a Pampelišková, jezdí k NC Černice po lince č.13

29. 8. 2012 - na autobusovou linku ČSAD Plzeň č. 55 nasazen bílý kloubový autobus na stlačený zemní plyn SOR NBG 18

30. 8. 2012 - dodán trolejbus Škoda 26 Tr Solaris ev. č. 546

31. 8. 2012 - dodáno Vario LFR.S ev. č. 346

1. 9. 2012 - proběhlo několik významných úprav: na celodenním pořadí 27/1 jsou vypravovány 12metrové autobusy a na šejdrovém pořadí 27/2 jezdí krátké SOR B 9.5, byl dokončen terminál u železniční zastávky Plzeň Zadní Skvrňany pro linky č. 24 a N2, přeložena zastávka autobusových linek č. 27, 41 a 56 ve směru do města na společnou zastávku s tramvajovou linkou č. 4 Zoologická zahrada, v původním zálivu na Karlovarské třídě zastavují pouze linky N1 a N4, na autobusové linky č. 30 a 41 jsou vypravovány zásadně velkokapacitní vozy

3. 9. 2012 - v první školní den byly všechny tramvajové linky odkloněny z centrální zastávky V sadech Pětatřicátníků do Palackého ulice, výluka trvala tři dny

4. 9. 2012 - dodáno Vario LFR.S ev. č. 347

6. 9. 2012 - posílen provoz na lince č. 4 : 16 celodenních pořadí + 5 šejdrů

6. 9. 2012 - dodán trolejbus Škoda 26 Tr Solaris ev. č. 545

6. 9. 2012 - poslední den provozu trolejbusu Škoda 14 TrM ev. č. 448

7. 9. 2012 - výjezd trolejbusu Škoda 26 Tr Solaris ev. č. 546

8. 9. 2012 - Karosa B 731.1653 ev. č. 408 odstavena a vyřazena

8. a 9. 9. 2012 - čtvrtá a poslední výluka při stavbě nového železničního mostu nad Vejprnickou ulicí, na nové betonové pilíře uloženy mostovky na železniční koleje ve směru Cheb, linka č. 2 zase končila v obratišti Malesická a cestující do Skvrňan opět podchodem pro pěší pak přestoupili na NAD 2A

10. 9. 2012 - výjezd trolejbusu Škoda 26 Tr Solaris ev. č. 545

14. 9. 2012 - z provozu odstaveny Karosy B 731.1652 (.1654) ev. č. 400 a 418

14. a 15. 9. 2012 - od pozdního odpoledne až do noci jezdily velkokapacitní autobusy při akci "Plzeňské ohýnky" od ZČU přes Bory ČSAD k litické přehradě

15. 9. 2012 - mezi zastávkami náměstí Milady Horákové a Generála Lišky vozila od 12 do 20 hodin návštěvníky festivalu minipivovarů v patnáctiminutovém intervalu bezplatně autobusová linka označená "Slunce ve skle"

15. 9. 2012 - v rámci Dnů vědy a techniky vyjely historické vozy Křižík/Brožík ev. č. 18 z Palackého ulice na Bory a T1 ev. č. 121 /částečně i T2R ev. č. 133/ na Mikulášské náměstí, od Muzea jezdil i historický trolejbus Škoda 9 TrHT26 ev. č. 323

18. 9. 2012 - dodáno Vario LFR.S ev. č. 348

19. 9. 2012 - začala stavba západního městského okruhu, zatím v délce 2.1 km od Domažlické k Chebské ulici, součástí bude i 300 metrový most

24. 9. 2012 - PMDP získaly 7 nových autobusů SOR NB 12 ev. č. 549 až 555, v sedle a o víkendech bude 100 % NP výprava autobusů

24. 9 až 28. 10. 2012 - přesun zastávky Gambrinus o 40 m ve směru centrum, probíhaly výkopové práce a opravy zastávky

25. 9. 2012 - dodáno Vario LFR.S ev. č. 349

27. 9. 2012 - dodán trolejbus Škoda 26 Tr Solaris ev. č. 547

27. 9. 2012 - poslední den provozu tramvaje T3SUCS ev. č. 259

28. 9. 2012 - radní města odsouhlasili přejmenování 170 zastávek MHD, nová jména tak dostala přibližně polovina současných stanic

28. 9. 2012 - vyřazen autobus Karosa B 732.1652 ev. č. 412

29. 9. 2012 - zapůjčen historický trolejbus Škoda 9 TrHT26 ev. č. 323 do Mariánských Lázní na oslavy 110 let MHD a 60 let provozu trolejbusů

30. 9. 2012 - poslední den provozu Karosy B 731.1653 ev. č. 403

září 2012 - odstaven a vyřazen trolejbus Škoda 14 TrM ev. č. 407

4. 10. 2012 - odstaven autobus Karosa B 732.1654 ev. č. 415

5. 10. 2012 - výjezd soupravy Varií LFR.S ev. č. 352+353

5. 10. 2012 - výjezd autobusů SOR NB 12 ev. č. 549, 551, 552 a 553

5. 10. 2012 - na objednanou jízdu v plzeňských ulicích v předvolební kampani pro Balbínovu poetickou stranu vyjela tramvaj Vario LF plus ev. č. 336, uvnitř hrála kapela a lídři nabízeli cestujícím občerstvení

6. 10. 2012 - výjezd trolejbusu Škoda 26 Tr Solaris ev. č. 548

7. 10. 2012 - výjezd trolejbusu Škoda 26 Tr Solaris ev. č. 547

8. 10. 2012 - výjezd autobusů SOR NB 12 ev. č. 550, 554 a 555

8. až 10. 10. 2012 - oprava zastávky Stavební stroje do Doubravky, nástup 30 m před

10. 10. 2012 - výjezd soupravy Varií LFR.S ev. č. 346+347

10. 10. 2012 - poslední den provozu soupravy T3 ev. č. 187+188, zadní vůz už nevyjel

11. 10. 2012 - zprovozněna rekonstruovaná zastávka Mikulášská ve směru Božkov

15. 10. 2012 - začala oprava zastávkového zálivu CAN, Husova, přesun před budovu CAN o 30 m, záliv bude místo dlažebních kostek pokryt litým betonem

15. 10. až 6. 11. 2012 - opravoval se zastávkový záliv U Trati ve směru do centra

15. 10. až 29. 11. 2012 - oprava zastávky Muzeum, zastávka přesunuta do Goethovy ulice

17. 10. 2012 - vyřazeny autobusy: Karosa B 732.1652 ev. č. 400, Karosa B 732.1653 ev. č. 402, 403 a 408, Karosa B 732.1654 ev. č. 413, 414, 416 a 417

28. 10. 2012 - lampionový Průvod světel zastavil v podvečer na necelou půlhodinu v centru linky č. 1, 2, 4, 11, 12, 15, 16, 20, 27, 34 a 35, v rámci oslav vzniku republiky jezdila během dne zdarma historická tramvaj T1 ev. č. 121

30. 10. 2012 - poslední den provozu jako sólo T3SUCS ev. č. 258

říjen 2012 - odstaven a vyřazen trolejbus Škoda 14 TrM ev. č. 433

4. 11. 2012 - slavnostní ukončení provozu tramvají typu T3 s odporovou regulací v Plzni, poslední vůz ev. č. 187 se projel jako sólo na linkách č. 1, 2 a 4 odpoledne od 13 do 17 hodin, tento vůz najezdil po tramvajových tratích úctyhodných 1 744 838 kilometrů

5. 11. 2012 - odstaveny z provozu Karosy B 731.1683 (.1654) ev. č. 405, 407, 412, 415, 418, 420 a 426

8. 11. 2012 - kloubová tramvaj KT8D5-RN2P ev. č. 288 vyjela s CVR EHMK 2015

9. 11. 2012 - odstavena z provozu souprava T3M ev. č. 209+210

12. 11. 2012 - vedle úzkého Masarykova mostu, který bude určen pouze pro pěší a cyklisty, začala stavba nového mostu v Jateční ulici o délce 124 metrů

15. až 17. 11. 2012 - na výstavišti Praha Holešovice probíhala výstava Czechbus, patronát měly PMDP a ty zapůjčily na prezentaci kloubový trolejbus Škoda 27 Tr Solaris ev. č. 530 s dieselagregátem, lidé se s ním mohli zdarma svézt po areálu kolem výstaviště

19. 11. 2012 - dodáno Vario LFR.S ev. č. 350

19. 11. až 22. 12. 2012 - rekonstruoval se zastávkový záliv U Trati ve směru k Zimnímu stadionu, nástup byl 60 m před Harantovou ulicí

21. 11. 2012 - v rámci prezidentské kampaně vyjela historická tramvaj T1 ev. č. 121 po 14. hodině z Palackého ulice ke Zvonu, cestující mohli do 15.30 hodin diskutovat s kandidátem na prezidenta Milošem Zemanem

23. 11. 2012 - dodáno Vario LFR.S ev. č. 351

30. 11. 2012 - dodáno Vario LFR.S ev. č. 352

1. 12. 2012 - při odpolední výluce byly měněny dva kříže v sadech Pětatřicátníků v křižovatce před Hlavní poštou, tramvaje mohly projíždět pouze oblouky nikoliv žádným přímým směrem, linky č. 1 a 4 ze Severního předměstí byly odkloněny přes Palackého náměstí a ulici, linka č. 4 ve směru z Bor na Košutku objížděla sady Pětatřicátníků přes náměstí Republiky, Zvon a Solní ulici, spoje linky č. 2 od Skvrňan byly vedeny Palackého ulicí a otáčely se přes sady Pětatřicátníků zpět do Skvrňan, tramvaje od Světovaru ze Solní ulice odbočily vlevo do sadů Pětatřicátníků a odtud vlevo zpět k náměstí Republiky

2. 12. 2012 - v neděli jezdila slavnostně vyzdobená historická tramvaj T3 ev. č. 192 jako "Mikulášská tramvaj" mezi smyčkou Mozartova a U Zvonu v půlhodinových intervalech odpoledne a večer pro děti s rodiči, dopravu zajišťovaly PMDP s ÚMO 1 a SPVD

4. 12. 2012 - dodáno Vario LFR.S ev. č. 353

5. 12. 2012 - dodáno Vario LF plus ev. č. 354

6. 12. 2012 - u stanice odjezdu autobusů linek č. 21, 24, 30 a 36 na Borech byla postavena čekárna

10. 12. 2012 - zprovozněn nový zastávkový záliv z litého betonu u CAN, Husova

11. 12. 2012 - návštěvníci Studijní vědecké knihovny začali používat jako čtenářský průkaz Plzeňskou kartu, případně JIS kartu ZČU

polovina prosince 2012 - po odstrojení vyřazené tramvaje T3SUCS ev. č. 258 byla karoserie odvezena ke šrotaci

17. 12. 2012 - po renovaci přivezen do Plzně červenokrémový historický autobus Škoda 706 RTO , který obdržel ev. č. 51

20. 12. 2012 - poslední den provozu s cestujícími kloubového trolejbusu Škoda 15 TrM ev. č. 473 na pořadí 16/16 po 16 letech provozu

20. 12. 2012 - ve vozovně Slovany poprvé zapnuto automatické stavění vlakové cesty s elektrickým ovládáním výhybek, které byly vyměněny - zatím v omezeném rozsahu a poloautomatickém režimu

21. 12. 2012 - uskutečnila se rozlučková jízda posledním VP kloubovým trolejbusem Škoda 15 TrM ev. č. 473 po trolejbusových plzeňských tratích včetně manipulačních pro dopravní fanoušky a novináře od 11.00 do 13.42 hodin, kdy zajel do vozovny, vůz byl během jízdy dosti obsazen 40 až 50 lidmi

22. 12. 2012 - na autobusové lince č. 35 zřízeny dvě nové zastávky na znamení: U Bouzků /směr do Plzně/ a Pod Kyjovem /v zálivu na konci Radčic ve směru z Plzně/, taktéž byl upraven název 5 zastávek za hranicemi města: linka č. 51 Starý Plzenec, vilová čtvrť, linka č. 54 Dýšina, Armaturka, linka č. 20 Zruč - Senec, v koutě, linka č. 56 Kozolupy, I a linka č. 34 Třemošná, ZŠ I

24. až 31. 12. 2012 - na lince č. 11 jezdily nízkopodlažní kloubové trolejbusy


5 let

1. 1. 2017 - k předplatnému na Plzeňskou kartu bylo poprvé umožněno si nahrát též předplatné pro psa v hodnotě 480 Kč, neplatící cestující starší 70 let zaplatí za psa 240 Kč, s průkazem ZTP/P jezdí se psem zdarma

6. 1. 2017 - vyjela Tříkrálová tramvaj T1 ev. č. 121, jezdila od 9.00 do 17.30 hodin převážně mezi Košutkou a Bory a také do Skvrňan a na Světovar, uvnitř byli hudebníci a koledníci, vypravily ji PMDP ve spolupráci s Diecézní charitou Plzeň, cestující měli možnost přispět na lidi v nouzi

8. 1. 2017 - ověřeno, že pracovníci EŽ vybudovali výložníková ramena a převěsy pro trolejové vedení v Železniční ulici a na mostě Nad Nádražím

12. 1. 2017 - začaly se natahovat troleje od Koterovské ulice až k Prazdroji

17. 1. 2017 - dodány autobusy SOR NB12 ev. č. 600 a 601

19. 1. 2017 - na a-27 vypraveny po dlouhé době oba bateriové elektrobusy Škoda Perun 26BB HP ev. č. 595 a 596

21. a 22. 1. 2017 - při napěťové výluce napojeny nové troleje v křižovatce U Prazdroje -Lobezská, souběh trolejí od Doubravky a od Anglického nábřeží ve směru do Šumavské ulice byl nahrazen výhybkou "angličan", ze které pokračuje nová trolej na most přes nádraží (nová objízdná trasa linky t-12), na levý odbočovací oblouk od zastávky Železniční poliklinika do ulice U Prazdroje byla novým souběhem napojena trolej vedoucí z mostu přes nádraží (objízdná trasa v opačném směru), provoz linek t-11, 13, 15, 16 a 17 zajištěn výhradně trolejbusy s alternativním pohonem, napojování trati probíhalo i na opačném konci - v křižovatce Koterovská x Barrandova, původní troleje linky t-12 z Koterovské do Barrandovy a zpět byly sneseny a nataženy troleje Koterovskou přímo, provoz linky t-12 zajišťován o tomto víkendu trolejbusy s alternativním pohonem

22. 1. 2017 - noční linky N2 a N5 jely od Mrakodrapu Prokopovou ulicí, přes most Milénia a Mikulášskou na Mikulášské náměstí

23. 1. 2017 - pod mosty u hlavního nádraží v Mikulášské ulici byla zastavena veškerá doprava kromě tramvajové, v rámci rekonstrukce nádraží se připravovalo bourání starých železničních mostů a jejich nahrazení novými a tramvajové kolejiště se mělo snížit o 80 cm vzhledem k lepší průjezdnosti, linka t-12 až do 2. září 2018 jezdila od Mrakodrapu přes Anglické nábřeží, U Prazdroje, přes most Nad Nádražím, toboganem v Lobezské, Železniční ulicí a Koterovskou do Božkova, linka neobsluhovala zastávky Pařížská a Mikulášská, linky a-35 a a-57 jely ze zastávky Pařížská ulicemi Sirková a U Prazdroje do Šumavské, kde končily pod okresním soudem a vyjížděly ze zastávky Hlavní nádraží

26. 1. 2017 - odstaveny autobusy Renault Citybus 12M 2070.23 ev. č. 454, 457, 458, 461 a 463

26. 1. 2017 - v provozu autobusy SOR NB12 ev. č. 600 a 601

leden 2017 - radnice se rozhodla předat a.s. PMDP Parking Plzeň s celou parkovací agendou

7. 2. 2017 - do provozu nasazena souprava vozů VarioLFR.S ev. č. 350+351 s reklamním polepem ING Bank a v rámci kampaně byla vybavena bezplatným wifi připojením

9. 2. 2017 - odstaveny trolejbusy Škoda 14 TrM ev. č. 444 a 446 - vyřazeny 5/2017 (do DP Černivcy 12/2017 č. 368 a 1/2018 č. 369)

10. 2. 2017 - odstaveny trolejbusy Škoda 14 TrM ev. č. 435 - vyřazen 5/2017 (do DP Černivcy 12/2017 č. 367) a ev. č. 483 - po vyřazení (do DP Černivcy 21. 12, 2017 č. 371)

únor 2017 - dodány první parciální trolejbusy Škoda 26 Tr Solaris ev. č. 565 až 571

11. 2. 2017 - v provozu na t-13 parciální trolejbusy Škoda 26 Tr Solaris ev. č. 565 až 571

20. 2. až konec června 2017 - budován nový vjezd do Škoda Electric z Průmyslové ulice proti vyústění Nebílovské ulice

únor 2017 - vyřazeny trolejbusy Škoda 21 Tr ACI ev. č. 481, 491 a 495 (do DP Černivcy: 9. 1. 2018 č. 373, 6. 12. 2017 č. 370 a 29. 12. 2017 č. 372)

únor 2017 - město Plzeň představilo Plán udržitelné mobility, dokument nezbytný pro financování projektů z fondů Evropské unie do roku 2020 a zahrnuje 82 opatření za více než 2 miliardy Kč

1. až 10. 3. 2017 - probíhala desetidenní tramvajová výluka kolem nádraží, tramvajové linky 1X a 2X ze Slovan a Světovaru byly ukončeny na Mikulášském náměstí, byla zavedena NAD 1/2A, od Světovaru cestující na ni přestupovali už U Duhy, jezdilo se Železniční ulicí, přes most Nad Nádražím kolem Prazdroje a přes Anglické nábřeží na náměstí Republiky, odtud pak linkami 1 a 2 do Bolevce a Skvrňan, tramvaje na těchto linkách /otáčejících manipulačně U Zvonu/ společně s linkou 4 nezatahovaly do vozovny a byly přes noc odstaveny na konečných Bory, Košutka, Skvrňany, u CD na Karlovarské a U Zvonu, záložní vozy pak na smyčkách v Malesické a Mozartově, na Mikulášském náměstí otáčely linky 1X a 2X na kaliforňanu, na obě linky byly vypraveny 4 oboustranné vozy, na 1X Varia LF 2/2 IN, na 2X pak KT8D5-RN2P, ve směru z náměstí Republiky na Mikulášské náměstí jezdila linka 1/2A přes zastávku Anglické nábřeží Sirkovou do Šumavské na zastávku Hlavní nádraží přes most nad nádražím zastavovala v Železniční ulici a na zastávce Mikulášská, během výluky byly vloženy kolejové přejezdy na Mikulášské třídě

2. 3. 2017 - zkušebně byla na linky 1X a 2X vypravena souprava 2x T3R.P PX ev. č. 276+277, 3. 3. 2017 jela na lince 2X, v dalších dnech jezdila na cvičných jízdách

7. 3. 2017 - opět vypravena na linku 2X souprava 2x T3R.P PX ev. č. 276+277

11. 3. 2017 - obnoven normální provoz na tramvajových linkách

15. 3. 2017 - na přání objednavatele navýšena přepravní kapacita na Borská Pole a zpět a upraven provoz na linkách t-15, 16 a 17, spoje jezdily podle nových grafikonů na t-15 všechna pořadí garantovaná, poprvé zde nasazován kloubový trolejbus (pořadí 15/11)

15. 3. až do 1. září 2017 - uzavírka Letkovské ulice, přerušen provoz t-12 mezi Božkovem a Letkovem, zrušena zastávka K Bukové, zavedena NAD 11 A CAN Husova - Ústřední hřbitov - Letkov, kde v Letkově byly zastávky obsluhovány v opačném pořadí (Letkov, V Podlesí - Letkov, U Studánky - Letkov)

17. a 18. 3. 2017 - Festival světla ve veřejném prostoru - provoz posílen, na d-1 se Astry neměnily za sólo vozy, druhý den t-16 kloubové vozy a a-33 velkokapacitní

19. 3. 2017 - vzhledem k rekonstrukci Studentské třídy dlouhodobě přeložena zastávka Komenského ve směru Gerská na střední dělený pás 200 metrů za křižovatku Studentská x Komenského

20. 3. až cca 15. 6. 2017 - rekonstrukce plynovodu v Sušické ulici v úseku Na Spojce - konečná Božkov

22. až 28. 3. 2017 - další tramvajová výluka u nádraží, linky 1X a 2X končící na Mikulášském náměstí jezdí bez cestujících obracet ke kolejovému přejezdu v Mikulášské třídě, v Sirkové ulici jsou instalovány dvě výhybky za sebou, linky 1 a 2 otáčejí U Zvonu do Bolevce a Skvrňan

25. a 26. 3. 2017 - výkop v Kalikově ulici, a-35 a 57 odkloněny přes Přední Skvrňany a Křimice

28. 3. 2017 - poprvé vyjel historický trolejbus Škoda 14 Tr08/6 ev. č. 429 v krémově červených barvách po rekonstrukci ve Zlineru, při zkušební jízdě ráno zavítal na černické rameno za účelem především nafotit vozidlo na propagační materiály PMDP

29. 3. 2017 - tramvajový provoz kolem nádraží veden jednokolejně, ze Sirkové ulice za zastávkou Hlavní nádraží přejíždí tramvaje na protisměrnou kolej a po ní pod mosty na Mikulášskou, kde se přes kaliforňan vrací na správnou kolej, je zavedena dynamicky řízená signalizace, odstraněna je západní nevyužívaná kolej, zastávky v Sirkové ulici dlouhodobě prodlouženy na tři soupravy

březen 2017 - v pilotním projektu instalován první inteligentní elektronický označník na zastávce d-4 Plzeňka ve směru do centra, ukazuje čas odjezdu nejbližšího spoje, v případě mimořádné události zasílá dispečink PMDP aktuální informace o dopravní situaci na spodní řádek displeje

1. 4. 2017 - z důvodu výstavby bytového domu zastávka a-35 a 57 Kalikova přeložena na náhradní stanoviště

1. 4. 2017 - od ranní výpravy trvalé úpravy ve vjezdu a zatahování manipulačních spojů autobusových linek z a do depa Karlov branou blíže konečné a-22 Škoda VIII. brána, dříve vyjížděly a zajížděly společně s trolejbusovými přední branou vpravo za zdí areálu Škoda

1. 4. 2017 - zastávka Vochov, rozcestí změněna ze stálé na znamení

1. a 2. 4. 2017 - výstavba kanalizační přípojky z Verdunské do Zborovské ulice, celodenní odklony a-30 ze Zborovské do Průmyslové ulice

3. až 30. 4. 2017 - vzhledem ke stavebním pracím přeložena zastávka Petřínská na t-12 ve směru do centra, bylo zvýšeno nástupiště pro bezbariérový vstup

4. a 5. 4. 2017 - za přítomnosti více než 380 účastníků z 20 států se konal 4. ročník mezinárodní konference Chytrá a zdravá doprava ve městech

8. 4. 2017 - na první komerční jízdu vyjel v Plzni historický trolejbus Škoda 14 Tr08/6 ev. č. 429, vůz projel podstatnou část sítě

9. 4. 2017 - výluka na tramvajových linkách 1 a 4 vzhledem k instalaci kaliforňanů na obou koncích mostu Generála Pattona, do Bolevce a na Košutku zavedena NAD 1A a 4A

10. 4. 2017 - tramvajový provoz na mostě Generála Pattona veden střídavě po jedné koleji ve směru z centra, západní traťová kolej je rozebírána, linka 2 jezdí ze Skvrňan Palackého ulicí kolem Synagogy pro uvolnění kapacity v sadech Pětatřicátníků pro linky 1 a 4

13. 4. 2017 - po 19. hodině převoz z vozovny Slovany do obratiště Malesická dvou tramvajových čtyřčat /záložní soupravy/ ev. č. 329+262+330+263 a 331+260+326+198 vzhledem k desetidenní výluce v Mikulášské ulici

14. až 17. 4. 2017 - po celý prodloužený velikonoční víkend posíleny t-11 a 16 kloubovými trolejbusy

14. až 24. 4. 2017 - tramvajová výluka pod železničními mosty v Mikulášské vzhledem ke stavebním pracím na trati, snášen je severní železniční most (fungoval 106 let), linky 1 a 2 ukončeny na náměstí Republiky, odtud NAD 1/2A na Mikulášské náměstí, vzhledem k úspoře řidičů tentokrát linky 1X a 2X jsou vedeny střídavě na obou linkách

19. 4. až 28. 5. 2017 - vzhledem ke stavebním pracím přeložena zastávka Letná ve směru do centra o 50 metrů

22. a 23. 4. 2017 - během víkendu po předchozím odstranění mostu byla před nádražím instalována provizorní trolej

24. 4. 2017 - po 13. hodině se uskutečnila zkušební jízda kolem nádraží a večer už zatahovaly odstavené vozy z konečných do vozovny Slovany, skončilo hlídání tramvají na konečných

25. 4. 2017 - obnoven plný tramvajový jednokolejný provoz kolem nádraží a cestující už nastupovali do tramvají u Hlavního nádraží v Sirkové ulici na prodlouženém nástupišti ve směru k ulici U Prazdroje, kam byl přesunut i označník

2. 5. 2017 - vyřazeny autobusy Renault Citybus 12M 2070.23 ev. č. 458, 461

4. 5. 2017 - dodány autobusy SOR NB12 ev. č. 602, 603 a 604

6. a 7. 5. 2017 - probíhaly Slavnosti svobody, tramvajová doprava posílena Astrami a vozy Vario LF 2/2 IN na lince 1 a na lince 2 soupravami místo sól, od U Zvonu do Skvrňan jezdily historické vozy T1 ev. č. 121, T2R ev. č. 133, Škoda 9 Tr HT26 ev. č. 323 a Škoda 14 Tr08/6 ev. č. 429 jezdily od Muzea do Sídliště Bory přes Doudlevce a autobus Škoda 706 RTO ev. č. 51 na Bílou Horu

10. 5. 2017 - budování provizorní tramvajové trati pod mosty před vlakovým nádražím, kdy během června při stavbě nového severního mostu proběhlo její zastřešení

13. a 14. 5. 2017 - stavební práce u Hlavního nádraží pokračovaly pod jednokolejkou hornickou metodou, provoz tramvají nebyl omezen

1. polovina května 2017 - ukončen testovací provoz elektrobusů Škoda Perun 26BB HP ev. č. 595 a 596

15. 5. 2017 - posun prvních ranních tramvajových spojů přinesl úsporu

17. 5. 2017 - vyřazeny autobusy Renault Citybus 12M 2070.23 ev. č. 457, 463, 464 a Irisbus Citelis 12M 2076.10 ev. č. 497

17. a 18. 5. 2017 - pokládán asfaltový povrch, spoje a-30 na Bory opět odkloněny ze Zborovské do Průmyslové ulice, spoje ve směru na Košutku jezdily beze změn

19. 5. 2017 - začala demolice objektů u skvrňanské sokolovny, trolejové vedení v obratišti Na Pile odpojeno od napájení u sekčního děliče a vyzkratováno, fyzicky troleje visely až do demontáže v březnu 2018

30. 5. 2017 - vyřazeny autobusy Renault Citybus 12M 2070.23 ev. č. 452, 454

30. 5. 2017 - v provozu autobus SOR NB12 ev. č. 602

31. 5. 2017 - v provozu autobusy SOR NB12 ev. č. 603 a 604

přelom května a června 2017 - postavena nová provizorní trať, po které byl veden obousměrně provoz po dobu stavby nového severního železničního mostu, z bezpečnostních důvodů byla trať zastřešena

1. 6. 2017 - počínaje Dnem dětí vydávaly PMDP Plzeňské karty dětem zdarma

3. 6. 2017 - začala 3. etapa rekonstrukce Studentské, spoje a-30 v obou směrech odkloněny, zrušena zastávka Komenského, uzavřeno napojení Studentské na Plaskou, zastávka Bolevecká náves přeložena do Nýřanské ulice

5. 6. 2017 - vyřazeny autobusy Renault Citybus 12M 2070.23 ev. č. 449, 460

9. 6. 2017 - Plzeňské biskupství a PMDP nabídly návštěvníkům Noci kostelů od 10 do 23 hodin jízdu zdarma speciálně vyzdobeným historickým trolejbusem Škoda 9 Tr HT26 ev. č. 323

9. až 11. 6. 2017 - v centru města se pořádal Historický víkend, v So a v Ne na tramvajových linkách 1 a 2 jezdily vozy o větší kapacitě, PMDP vypravily historické vozy Křižík/Brožík ev. č. 18, T1 ev. č. 121, Škoda 15 Tr ev. č. 414, Karosa B 731.04 ev. č. 348 a Škoda 706 RTO ev. č. 51

10. 6. 2017 - obnoven provoz zoo vláčku, následovaly potíže s jeho výpravou

13. 6. 2017 - převeden provoz tramvají na Mikulášské na novou trať, ta původní byla ihned vybagrována, aby se mohl v místě postavit středový pilíř nového severního mostu

13. 6. 2017 - u Hlavního nádraží ČD zahájen provoz tramvají po provizorní západní koleji, po východní skončil 12. 6.

17. 6. 2017 - nástupní zastávka Sídliště Košutka linky a-27 byla přeložena do nástupiště a-33 a 40

23. 6. až 17. 7. 2017 - z důvodu demolic domů byla přeložena zastávka Škoda VII. brána linky t-12 ve směru do centra o 40 metrů zpět k provizornímu nástupišti

červen 2017 - už čtvrté vozidlo služby Senior Expres slouží občanům Plzně, za tři roky obsloužila tři vozidla 22 tisíc klientů a najela přes 220 000 km

10. 7. 2017 - po dobu asi měsíce probíhaly na tramvajové trati d-1 u Gery v křižovatce Lidická x alej Svobody stavební práce, na kolejnice se lepily odhlučňovací bokovnice a proběhlo zaasfaltování, provoz nebyl přerušen

10. 7. 2017 - začala dlouhodobá rekonstrukce Dlouhé třídy, při napěťové výluce převěšena trolej do centra do protisměru, v zastávce Letná umístěna natrolejovací stříška

11. 7. 2017 - dlouhodobě přesunuta zastávka U Pietasu linek t-15, a-29, 30, N3 a N6 k náhradnímu nástupišti uprostřed komunikace

11. až 18. 7. 2017 - vzhledem ke stavebním pracím v ulici Na Dlouhých byla ve směru do centra přesunuta zastávka linky t-13 Ke Špitálskému lesu o 80 metrů zpět

17. 7. 2017 - začala výstavba třetího pruhu pouze pro MHD a IZS na Karlovarské třídě

21. až 24. 7. 2017 - část železničního mostu u Gambrinusu byla snášena, a-28, N3 a N6 odkloněny přes Lobzy a Částkovu ulici komunikací Nad Nádražím, Lobezskou a přes Rolnické náměstí

22. 7. 2017 - od 18. hodiny až do ukončení provozu (kvůli pracím na mostě u Gambrinusu) byly odkloněny linky t-11, 13, 15 a 16 přes most Nad Nádražím, Lobezskou, Částkovou ulicí a přes Rolnické náměstí, nebyly obsluhovány zastávky Stadion Lokomotivy, Částkova ani Rolnické náměstí, linka t-11 ve směru k CAN jela Revoluční ulicí a zastavovala i na Letné

22. 7. 2017 - po několikatýdenní přestávce obnoven každodenní provoz zoo vláčku, po 11 letech služby změněn design, dostal podobu mloka

23. 7. 2017 - od 6.30 do 17.30 hodin probíhala výluka na lince 2, ta byla rozdělena na dvě poloviny, v sadech Pětatřicátníků se opravovalo kolejiště, jedna část linky jezdila ze Světovaru přes sady Pětatřicátníků zpět na Světovar, druhá část ze Skvrňan přes Palackého ulici a sady Pětatřicátníků do Skvrňan

30. 7. 2017 - zahájena poslední, 4. etapa rekonstrukce Studentské třídy, uzavřelo se napojení na Gerskou ulici, přeložena zastávka a-30 Severka ze Studentské ve směru z Košutky do Gerské na zastávku linkové dopravy ve směru z centra, zároveň obnoveny stálé zastávky Bolevecká náves směrem na Košutku a Komenského ve směru na Bory

červenec až srpen 2017 - probíhala výměna kolejnic a povrchu přejezdu přes tramvajovou trať v křižovatce Lidická x alej Svobody

5. až 13. 8. 2017 - výluka na tramvajové trati č. 4 na Bory, linka byla z Košutky ukončena přes Palackého ulici v sadech Pětatřicátníků, odtud na Bory byla zavedena NAD 4A, opravovala se trať v okolí Chodského náměstí a oblouk před konečnou Bory, linka 4A končila na Borech v obratišti ČSAD, z důvodu opravy kolejového křižování Klatovská x U Borského parku linky a-30 a a-24 měly zastávku v Kaplířově ulici, nástupní pak v ulici U Borského parku ve vyblokovaném stání o délce 30 metrů, linka a-32 jezdila beze změny

9. 8. 2017 - konec tramvají ovládaných pedály - během dopoledne se mohli zájemci z řad řidičů naposledy projet s vozy ev. č. 253, 256 a 257, následně byla na odpolední část šejdru 21/2 vypravena netradičně spojená souprava ev. č. 257+256 ovládaná naposled pedály. Od září jezdily všechny tramvaje vybaveny pouze ručním řadičem, (montáž ručního řadiče: T3R.P digital ev. č. 244 a 252 ... 3. - 4./2017, ev. č. 243 ... 4./2017, ev. č. 280 a 281 ...7. - 8./2017. ev. č. 253, 256 a 257... 8./2017), během prázdnin nebyly běžně vypravovány vysokopodlažní soupravy

10. 8. až září 2017 - z důvodu pokračující rekonstrukce vodovodu přeložena konečná zastávka t-13 Na Dlouhých o 80 metrů zpět k provizornímu nástupišti, bylo znemožněno předjíždění spojů na této točně

14. až večer 29. 8. 2017 - uzavřen Wilsonův most na Americké třídě pro automobilovou dopravu kromě vozidel MHD, ta jezdila kyvadlově volnou jižní polovinou komunikace, IAD byla vedena od Mrakodrapu po Anglickém nábřeží, provedly se čtyři výkopy, poté byly zpět dlážděny rozdílnými technologiemi, po krátké době se mělo určit, jaká technologie bude nejvhodnější pro finální reklamační opravy

srpen 2017 - dodány parciální trolejbusy Škoda 26 Tr Solaris ev. č. 572 až 580

polovina srpna 2017 - při rekonstrukci a opravě desky mostu Generála Pattona veden tramvajový provoz střídavě po koleji ve směru do centra

22. 8. až 15. 9. 2017 - z důvodu opravy nástupiště a-30 Šimerova ve směru na Bory byla zastávka přeložena o 60 metrů zpět

24. až 30. 8. 2017 - z důvodu stavebních prací na tramvajové trati d-2 v Koterovské ulici u obratiště Světovar byly odkloněny linky a-22, 51 a N5 ve směru do Koterova ulicemi Skladovou a Jasmínovou

30. 8. 2017 - v provozu parciální trolejbusy Škoda 26 Tr Solaris ev. č. 573, 574

30. 8. 2017 - zkušební jízda nezvyklé soupravy Vario LF 2/2 IN + Vario LF plus ev. č. 363+354

1. 9. 2017 - naposled v provozu linka 11A CAN - Letkov, převážně obsluhována Citelisem ev. č. 519

1. 9. 2017 - PMDP, a.s., se staly novým smluvním provozovatelem soustavy veřejného osvětlení ve všech městských obvodech

1. 9. 2017 - odstaven trolejbus Škoda 21 Tr ACI ev. č. 479 II. (DP Ruse č. 54081)

1. 9. 2017 - PMDP se připojily ke společné akci Sdružení dopravních podniků ČR, v Plzni kampaň až do listopadu představovala na vozech všech trakcí hned sedm důvodů proč využívat městskou dopravu, cílem akce Máte Hromadu Důvodů bylo zvýšit počet cestujících v MHD

2. 9. 2017 - obnoven plný provoz tramvajových linek, na d-1 zrušena večerní výměna souprav za sólo vozy, na d-2 přejmenována zastávka Internáty na Sportovní gymnázium, na d-4 zkrácen čas před zatažením do vozovny, obnoven byl plný provoz autobusových linek, a-30 nadále objízdnou trasou Gerskou

4. 9. 2017 - obnoven plný provoz trolejbusů,linky t-10, 12 a 13 jedou podle nových grafikonů, t-16 a 17 jako před prázdninami, z důvodu obtížné průjezdnosti obratištěm Petrohrad způsobené parkujícími vozidly, je část spojů linky t-12 využívající v Pdšr toto obratiště zkrácena do obratiště Mrakodrap a část prodloužena do obratiště Částkova

4. 9. 2017 - pouze ranní spoj linky a-37 nově prodloužen z Radčic do Malesic a dále do zastávky Křimice, Chebská s pokračováním až do Plzně (pro školáky), některé vybrané spoje linky a-51 v pracovních dnech začaly jezdit ze Starého Plzence, Vilové čtvrti až do konečné zastávky Starý Plzenec, Sedlec

4. 9. 2017 - obnoven provoz trolejbusové linky t-12 z Božkova do Letkova

5. 9. 2017 - odstaveny trolejbusy Škoda 21 Tr ACI ev. č. 480 a 486 (DP Ruse č. 54061 a 54031)

6. 9. 2017 - v provozu parciální trolejbusy Škoda 26 Tr Solaris ev. č. 575, 576 a 577

7. 9. 2017 - v provozu parciální trolejbus Škoda 26 Tr Solaris ev. č. 572

12. 9. 2017 - skončila platnost Plzeňských karet s čísly 1 až 79 999, které byly v roce 2004 vydávány zdarma

13. 9. až konec října 2017 - přeložena zastávka Techmania ve směru Karlov o 50 metrů dopředu pro linky t-15 a 17, a-22 a zatahující linky do depa Karlov

14. 9. až konec října 2017 - přeložena zastávka Těšínská linek t-13, 16 a 17 ve směru do centra o 30 metrů dopředu na provizorní nástupiště

16. 9. 2017 - na a-24 obnoven plný provoz v souvislosti se zahájením výuky na ZČU

polovina září 2017 - omezení rychlosti tramvají pod rondelem na Karlovarské třídě, pod oběma mosty je 10 km/h z důvodu špatného stavu mostu, od začátku října povoleno 30 km/h

19. 9. 2017 - začala oprava točky a-28 v Bukovci, nástupní zastávka přeložena o 15 metrů do prostoru Hlavní ulice, všechny spoje prodlouženy až k papírně

21. 9. 2017 - v provozu parciální trolejbus Škoda 26 Tr Solaris ev. č. 578

22. až 25. 9. 2017 - z důvodu stavebních prací na železničních mostech /betonování poloviny mostu v Mikulášské třídě/ byla výluka na linkách d-1 a 2, mezi náměstím Republiky a Mikulášským náměstím, cestující od Bolevce či Skvrňan si na náměstí Republiky přestoupili na NAD 1/2A, která jela k Hlavnímu nádraží Šumavskou ulicí a pak přes most Nad Nádražím a Železniční a Koterovskou ulicí končila na Mikulášském náměstí, kde se přestupovalo na linky 1X a 2X na Slovany či Světovar /jezdily tam vozy Vario LF 2/2 IN a KT8D5.RN2P, které se vracely přes výhybky umístěné na Mikulášské třídě nad nádražím/, linka NAD 1/2A se vracela kolem U Duhy, Železniční, přes most Nad Nádražím, kolem Prazdroje a přes Anglické nábřeží na náměstí Republiky, tramvaje linek d-1 a 2 otáčely manipulačně U Zvonu, jelikož byly též s linkou d-4 odříznuty od vozovny, nocovaly na konečných či u bývalého hotelu CD, dvě Astry také U Zvonu, už 25. 9. se tramvaje vracely přes uzavřený úsek do vozovny

26. 9. 2017 - obnoven tramvajový provoz po jednokolejce v Mikulášské třídě

30. 9. 2017 - z důvodu stavebních prací v ulici Na Dlouhých byl mezi 8. až 15. hodinou plánovaný první odklon linky t-15 od zastávky Těšínská po Masarykově třídě na konečnou t-16 Doubravka a zpět, nebyly obsluhovány zastávky Ke Kukačce, Ke Špitálskému lesu a Na Dlouhých

září 2017 - odstaveny trolejbusy Škoda 21 TrACI ev. č. 482, 484, 487 a 494 (DP Ruse č. 54091, 54021, 54101 a 54051)

1. 10. 2017 - na lince a-30 obnoven provoz Studentskou mezi Gerskou a Lidickou, byla už možnost odbavení v zastávkách Komenského a Severka

6. 10. 2017 - obrácen směr pojíždění po severní komunikaci náměstí Milady Horákové pro a-22, 23, 31 a 51

během října 2017 - budovalo se nové kolejiště na obou stranách mostu Generála Pattona

11. 10. 2017 - v provozu parciální trolejbus Škoda 26 Tr Solaris ev. č. 580

11. 10. 2017 - odstaven trolejbus Škoda 21 TrACI ev. č. 485 (DP Ruse č. 54041)

16. 10. 2017 - odstaven trolejbus Škoda 21 TrACI ev. č. 488 (od 18. 5. 2018 muzejní vůz Škoda-Bus klubu ve Strašicích)

18. 10. 2017 - v provozu parciální trolejbus Škoda 26 Tr Solaris ev. č. 579

20. 10. 2017 - v průběhu dne od 14.30 do 17.30 hodin mimořádný (druhý) odklon trolejbusové linky t-13 od Těšínské a po Masarykově třídě na konečnou linky t-16 Doubravka z důvodu stavebních prací na vozovce v ulici Na Dlouhých, neobslouženy zastávky Ke Kukačce, Ke Špitálskému lesu a Na Dlouhých

20. 10. od 22:30 do 21. 10. 2017 15:00 hodin - upravovali pracovníci horního vedení při napěťové výluce trolejové vedení na Domažlické ulici v úseku Tylova - Skvrňany, provoz t-12 zajištěn trolejbusy s alternativním pohonem

23. 10. 2017 - po opravě povrchu vozovky obnoven běžný provoz linky a-28 v točce Bukovec, nově je možné zajetí spojů ve směru od papírny Bukovec do obratiště a odbavit tak cestující v nástupní zastávce Bukovec v točce

23. 10. až 6. 12. 2017 - z důvodu uzavírky výjezdu ze Sokolské na Dlouhou třídu odkloněny trolejbusy linky t-15 a autobusy linek N3 a N6 ve směru k Pietasu mezi zastávkami Lobzy a U Pietasu ulicemi Pod Vrchem a Republikánská

24. 10. 2017 - otevřen nový záliv v zastávce Čechurov, rozcestí ve směru Černice pro t-10, 13, a-23 a N2

27. 10. 2017 - z důvodu stavebních prací v ulici Na Dlouhých byl mezi 7.30 až 16. hodinou neplánovaný třetí odklon linky t-15 od zastávky Těšínská a po Masarykově třídě na konečnou t-16 Doubravka a zpět, nebyly obsluhovány zastávky Ke Kukačce, Ke Špitálskému lesu a Na Dlouhých

28. 10. 2017 - proběhly oslavy vzniku samostatné Československé republiky, PMDP vypravily historické vozy Škoda 706 RTO ev. č. 51, Škoda 9 Tr HT26 ev. č. 323 a T1 ev. č. 121, která jezdila od zastávky U Zvonu na Mikulášské náměstí a zpět přes náměstí Republiky a Palackého ulici ke Zvonu

28. - 29. 10. a 4. - 5. 11. 2017 - z důvodu zvýšeného nároku na přepravu cestujících na Ústřední hřbitov (Památka zesnulých) vypraveny na linku t-11 kloubové trolejbusy

1. 11. 2017 - po dobu sedmi dnů byla přeložena zastávka a-20 U Kondrů na Bílé Hoře o 120 metrů dále ve směru jízdy z důvodu výstavby nového přechodu pro chodce

3. až 6. 11. 2017 - další tramvajová výluka pod železničními mosty na Mikulášské třídě, rozebíralo se bednění a lešení nad tramvajovou tratí u nového severního železničního mostu, byly přidány provizorní sloupky k uchycení trolejí, provoz obdobný jako u výluky 22. až 25. 9. 2017

7. 11. 2017 - obnoven plný provoz tramvají pod železničními mosty, celá výprava tramvají už z vozovny

7. 11. 2017 - oznámeno, že PMDP, kromě parkování a veřejného osvětlení, přebírají i údržbu a servis semaforů na 94 světelných křižovatkách v Plzni

8. 11. 2017 - start unikátního projektu, který ulehčí cestování držitelům Plzeňské karty a In Karty ČD - na MHD i vlaky stačí jediná karta

13. 11. 2017 - vrátil se tramvajový provoz na obě koleje na mostě Generála Pattona včetně návratu linky d-2 od Skvrňan do zastávky Sady Pětatřicátníků, kaliforňany demontovány v noci z 12. na 13. 11.

13. 11. až 30. 12. 2017 - byla zrušena zastávka linek a-21 a N4 Tyršův sad bez náhrady

16. až 19. 11. 2017 - výměna kolejí v oblouku ze Solní ulice směrem k mostu Generála Pattona, nezvyklý odklon linky d-1 ze Solní ulice přímo k Palackému náměstí a Palackého ulicí přes sady Pětatřicátníků po lince d-4 dále do Bolevce, při najíždění linky d-4 z vozovny neobsluhovány zastávky Jízdecká a U Synagogy

17. 11. až 31. 12. 2017 - výprava o víkendech a svátcích na d-1 a 2 v soupravách, na t-16 kloubové trolejbusy

22. až 24. 11. 2017 - po stížnostech obyvatel na hlučnost tramvají montáž a instalace stacionárních mazníků na tramvajové trati v oblouku k zastávce Terezie Brzkové

29. 11. 2017 - dodána tramvaj Vario LF Plus ev. č. 367

1. 12. 2017 - Světový den boje proti AIDS - PMDP vypravily tramvaj Vario LFR.S ev. č. 342 jako prezentaci STOP AIDS, budoucí zdravotníci ve vyzdobeném voze informovali o nákaze HIV, rozdávali letáky a kondomy od 14 do 17 hodin po celé tramvajové síti

3. 12. 2017 - vyzdobená Mikulášská tramvaj KT8D5.RN2P ev. č. 289, vypravená SPVD, PMDP a Škoda-Bus Klubem, v níž rodiče s dětmi procházeli čertovským doupětem a pak se setkali s Mikulášem a andělem, děti dostávali dárky za básničky či písničky, ve voze byli i muzikanti hrající koledy, tramvaj jezdila po půl hodinách z obratiště U Zvonu střídavě do Mozartovy a Malesické, poslední jízda vedla na Bory

4. 12. 2017 - zahájena výstavba přestupního terminálu v Šumavské ulici, ve směru z centra zkrácena nástupní hrana na jeden kloubový trolejbus

6. 12. 2017 - dodána poslední tramvaj Vario LF Plus ev. č. 368

7. 12. 2017 - návrat linek t-15, N3 a N6 na původní trasu do Sokolské ulice

13. 12. 2017 - tramvajový provoz před nádražím v Mikulášské převeden obousměrně na definitivní kolej ve směru do centra v úseku pod novým severním mostem do Sirkové ulice, mezi oběma mosty před nádražím bylo krátké provizorium, 14. 12. sneseno trolejové provizorní vedení a trať rozebrána

14. 12. 2017 - na první zkušební jízdu vyjela souprava 2x Vario LF Plus ev. č. 368+367

14. a 15. 12. 2017 - z důvodu stavebních prací v ulici Na Dlouhých byl mezi 8. až 16. hodinou neplánovaný čtvrtý odklon linky t-15 od zastávky Těšínská po Masarykově třídě na konečnou t-16 Doubravka a zpět, nebyly obsluhovány zastávky Ke Kukačce, Ke Špitálskému lesu a Na Dlouhých

14. až 23. 12. 2017 - odvoz zaměstnanců hypermarketu Globus z prodloužených směn zajištěn spoji a-30/1 a 30/2 do sadů Pětatřicátníků

16. 12. 2017 - drobné změny na autobusových linkách a-21, 22, 24, 27 a 36, zastávka Waltrova na a-24 ve Vejprnické ulici změněna ze stálé na znamení

17. 12. 2017 - výjezd s cestujícími soupravy 2x Vario LF Plus ve složení ev. č. 367+336

18. 12. 2017 - vyhrazený jízdní pruh na Karlovarské třídě mezi Lidickou a Rondelem o délce 380 metrů začal sloužit autobusovým spojům MHD, VD a IZS

19. 12. 2017 - výjezd s cestujícími soupravy 2x Vario LF Plus ve složení ev. č. 368+337

23. 12. 2017 až 3. 1. 2018 - vánoční provoz na všech linkách MHD podle speciálních grafikonů

© 2023
pavel2 & hupi

NAVRCHOLU.cz
trolejbusy.plzenskamhd.net: Reklama
Reklama: