:.. trolejbusy.plzenskamhd.net ..:

znak města Plzně   trolejbusy.plzenskamhd.net   znak města Plzně
trolejbusy.plzenskamhd.net: anketa

Zajímavosti
Výročí plzeňské MHD v roce 2013

Další stránka o výročích plzeňské MHD je znovu dílem Ing. Jiřího Breníka s odbornou spoluprací p. Jiřího Riegera. Za všechny příznivce veřejné dopravy i ostatní zájemce o historii či město Plzeň velice děkujeme!
Vzhledem k tomu, že dopravní výroční jsou uváděna vždy po pěti letech, jsou letošní data obdobná s rokem 2008. A však zásluhou obou pánů došlo k doplnění řady důležitých informací.

Výročí plzeňské MHD v roce 2014
Výročí plzeňské MHD v roce 2012
Výročí plzeňské MHD v roce 2011
Výročí plzeňské MHD v roce 2010
Výročí plzeňské MHD v roce 2009
Výročí plzeňské MHD v roce 2008
Výročí plzeňské MHD v roce 2007
Výročí plzeňské MHD v roce 2006
Výročí plzeňské MHD v roce 2005


Ke stažení: Výročí plzeňské MHD 2013
(název souboru vyroci2013.doc, velikost 204 kB)


180 let

01. 12. 1833 - Hahnenkammovy dostavníky zahájily dvakrát denně dopravu z Plzně do Prahy, byly žluté a měly oddělení pro 10-15 osob. Dopravu provozoval až do prosince 1863, kdy převzala osobní dopravu železnice.


115 let

13. 01. 1898 - proběhlo jednání o zřízení elektrické dráhy, jednání o elektrické výzbroji sevedlo s Ing. Františkem Křižíkem a u karosářské firmy Václav Brožík bylo objednáno 20 motorových vozů

29. 08. 1898 - byla položena první kolejnice mezi Říšskou (Prešovskou) a Palackého ulicí, postupně bylo položeno 11 880 m kolejnic, vybudováno 19 výhyben o délce 1370 m a 45 zastávek a stanic


105 let

rok 1908 - byla vybudována kolejová odbočka k nové budově /ústředního/ nádraží z roku 1907 a zároveň zanikla odbočka k bývalému nádraží Plzeňsko- březenské dráhy, technicko-policejní zkouška vykonána 28. 02. 1908


100 let

rok 1913 - byl vybudován vzdušný napáječ 3500 V z Měšťanského pivovaru do Panského mlýna kvůli nedostatku krytí zvýšených požadavků na elektrickou energii

rok 1918 - Elektrické podniky získaly 4 motorové dvouosé vozy Brožík/Zeman- Křižík ev. č. 30-33, které už byly větší a měly 7 oken

rok 1918 - motorové vozy Brožík/Křižík ev. č. 14-20 získaly výměnou silnější motory Siemens-Schuckert o výkonu 32 kW


90 let

rok 1923 - město Plzeň podporovalo rozvoj státních autobusových linek, zajistilo výstavbu garáží pro 6 autobusů s prostorem pro údržbu a byty pro řidiče, umožnilo tak zavést dopravu i na Ústřední hřbitov


85 let

09. 02. 1928 - podána žádost na udělení koncese na autobusové linky: Hlavní nádraží - Domažlická ulice (dříve na Karlově), Plzeň - Ústřední hřbitov - Doubravka

07. 09. 1928 - podána žádost na udělení koncese na soukromou autobusovou linku z Lochotína do Bolevce kolem Velkého rybníka na Roudnou

14. 12. 1928 - udělena koncese pro soukromé autobusové linky Hlavní nádraží - zast. Jižní předměstí a autodrožkářskou živnost pro 3 autobusy od Hlavního nádraží k náměstí Republiky

rok 1928 - výhybna u Brožíkovy továrny prodloužena jako poslední přes Pražský most


80 let

01. 01. 1933 - zrušena autobusová linka náměstí Republiky-Božkov a Lochotín-Bolevec s ohledem na malé využití po zavedení 30% daně z jízdného

21. 05. 1933 - v provozu 2 motorové vozy ev. č. 54 a 55od Ringhoffera se silnějšími motory 48 kW, které dodaly Škodovy závody

rok 1933 - značným nákladem byla provedena rekonstrukce Nádražní třídy s navážkou v prostoru před Prazdrojem

rok 1933 - na Mikulášském náměstí auDobrovskéhoulice byly vybudovány spojovací výhybky, kde ve špičce obracely posilové vozy a provoz linky č. 1 Bory-Slovany zajišťovaly velké motorové vozy s vlečňáky

rok 1933 - zrušen úsek tratě č. 1 od trestnice ke kasárnám na Borech

rok 1933 - přestavěn malý autobus ev. č. 5pro potřebu vrchního vedení s výsuvnou otočnou plošinou

rok 1933 - zařazeny do provozu 2 autobusy Škoda 306 ev. č. 18 a 19, které se používaly především na zájezdy (od 4. září)


75 let

03. 06. 1938 - v provozu první 4 moderní jednosměrné motorové vozy ev. č. 56-59, které mělyhnědé obložení z palubek z teakového dřeva, říkalo se jim "trabuko" nebo doutníky, elektrická výzbroj byla ze Škodových závodů, kromě ruční a elektrické brzdy měly i tlakovzdušnou a kolejnicovou, řidič už seděl v uzavřené kabině, dveře byly ještě na levé straně, ovládané stlačeným vzduchem, vůz neměl ještě pokladnu průvodčího a na zadní plošině měl couvací kontrolér

rok 1938 - pro nedostatek vlečných vozů byly motorové vozyBrožík/Křižík ev. č. 4 a 7 přestavěny na vlečné

rok 1938 - v ETD byla vyrobena pětikusová série tmavozelených trolejbusů typu Škoda 2Tr pro Elektrické podniky hlavního města Prahy ev. č. 315-319, které měly ještě levostranné dveře, po patnácti letech byly odprodány do Plzně

rok 1938 - projeven zájem vybudovat dvoukolejnou tramvajovou trať od nádraží k Práci po Jungmannově třídě (dnes Americké) a zkrátit tak jízdu na Bory, stavba se neuskutečnila pro odpor automobilových společností

rok 1938 - obsáhle se řešila trolejbusová doprava do Doubravky


70 let

26. 05. 1943 - dva letní otevřené vlečné vozy ev. č. 44 a 45(ex Praha ev. č. 502 a 527) přestavěny kvůli bezpečnosti procházejícího průvodčího

01. 10. 1943 - v provozu 4 zelené trolejbusy Škoda 3Tr2 ev. č. 107-110, které měly ještě dvoje dveře a neměly pokladnu průvodčího

rok 1943 - během tohoto roku ještě garážovaly trolejbusy na stanovišti v Nádražní třídě, kde se prováděla běžná denní údržba (na konečné Městské lázně)

12. 10. 1943 - na Slovanech otevřena nová tramvajová vozovna, která vyrůstala ještě za těžkých válečných podmínek, část prací byla dokončena až po osvobození, mezi vozovnou a stanovištěm trolejbusů u městských lázní bylo po Nádražní a Slovanské třídě využíváno vrchní tramvajové vedení se zavěšeným minusovým vodičem uprostřed vozovky k umístění až 12 trolejbusů v areálu vozovny


65 let

02. 02. 1948 - zavedena autobusová linka E z Lochotína do Bolevce

28. 10. 1948 - slavnostně zahájen provoz na trolejbusové lince č. 12 Božkov-Skvrňany, která v úseku Božkov-Nádraží nahradila autobusovou dopravu a v úseku Tylova ulice-Skvrňany dopravu tramvajovou, trať vedla z Božkova ulicí Sušickou a Koterovskou na Jiráskovo náměstí (tam byla vytvořena smyčka pro obracení posilových vozů) a k nádraží, pokračovala dnešní Americkou, Tylovou a Domažlickou k sokolovně, kde byla ukončena smyčkou za mostem přes chebskou trať zároveň byly přeznačeny linky A do Doubravky na č. 10 a H na Ústřední hřbitov na č. 11

rok 1948 - DPMP převzaly z 25 objednaných trolejbusů prvních 24 vozů Škoda 3Tr3ev. č. 111-134, které už byly vzhlednější, měly troje dveře a pokladnu průvodčího vozy ev. č. 115, 116 a 118 vyjely už 27. 12. 1947,21. květnaev. č. 122, 125-127, 23. května ev.č. 111, 114, 117, 28. května ev. č. 112, 113, 120, 121, 128, 129, 9. července ev.č. 123, 124, 131 a 23. 12. ev. č. 130, 132-134

rok 1948 - začaly se používat kvalitní trolejové armatury švýcarské firmy Kumler/Matter umožňující pružné zavěšení troleje

rok 1948 - zakoupeny dva autobusy Škoda 706 RO ev. č. 23 a 24

rok 1948 - vyřazen zájezdový autobus Tatra 24 ev. č. 15, pak DP Mariánské Lázně

04. 12. 1948 - zavedena autobusová linka z Doubravky do Újezda


60 let

leden 1953 - zakoupeny na výpomoc z Prahy 4 další staré vyřazené motorové vozy ev. č. 76 - 79 (ex Praha ev. č. 250, 301, 302 a 498), první tři z let 1908 a 1909 měly čtyři okna, čtvrtý 79z roku 1926 měl devět oken, v provozubyl od 3. 2. 1953, vůz ev. č. 76 vyjel 14. 1. 1953, vozy ev. č. 77 a 78 pak 1. 2. 1953

03. 03. 1953 - v provozu trolejbusy Škoda 7Tr4 ev. č. 148 a 149

01. 04. 1953 - výjezd odkoupených vyřazených tmavozelených trolejbusů z Prahy Škoda 2Tr ev. č. 96-100 (ex Praha č. 315-319), které byly zařazovány na posilové spoje, později na cvičné jízdy

19. 04. 1953 - zahájena rekonstrukce tramvajové trati č. 1 na Klatovské třídě v úseku náměstí Míru (ulice 17. listopadu) nakonečnou Bory, vratný kolejový trojúhelník byl vytvořen v prodloužení podél parku od strojní průmyslovky k Purkyňovu pavilonu, vletním období tam byly o nedělích odpoledne odstavovány vlečňáky s plošinami a letní otevřené (ev. č. 26-29, 44 a 45), zároveň se stavěla na konečné Bory druhá, vnitřní smyčka

27. 06. 1953 - v provozu trolejbusy Škoda 7Tr4 ev. č. 150-152

02. 07. 1953 - v provozu trolejbusy Škoda 7Tr4 ev. č. 153a154

10. 10. 1953 - vyřazen motorový vůz Brožík/Křižík ev. č. 22

18. 10. 1953 - prodloužena trolejbusová linka č. 13z Doudlevec přes Slovany do Černic místo původní autobusové, zároveň zprovozněna měnírna ve vozovně Slovany

14. 11. 1953 - v provozu trolejbusy Škoda 7Tr4 ev. č. 142-144

21. 11. 1953 - vyřazen motorový vůz Brožík/Křižík ev. č. 8, který byl využíván jako reklamní

21. 11. 1953 - zahájen provoz na nově zrekonstruovaném úseku linky č. 1 od náměstí Míru ke konečné Bory už s uložením kolejnic na betonových pásech

30. 11. 1953 - v provozu kolejová smyčka ze Slovanské do Sladkovského třídy, Radyňské ulice na dnešní Mikulášské náměstí, tento den zavedena i autobusová linka č. 21 Bory-Litice-Radobyčice-Doudlevce

02. 12. 1953 - v provozu trolejbusy Škoda 7Tr4 ev. č. 145-147

rok 1953 - v provozu autobus Škoda 706 RO ev. č. 37, dodány i autobusové vleky Karosa B40 ev. č. 67-75

rok 1953 -motorový vůz Křižík ev. č. 12 se stal reklamním vozem


55 let

01. 02. 1958 - vyřazeny vlečné vozy Brožík/Křižík ev. č. 4, 5 a9a letní otevřené ev. č. 44 a 45(ex Praha č. 502 a 527)

01. 03. 1958 - dvouosý motorový tramvajový vůz Ringhoffer/Škoda ev. č. 39se stal pracovním a vůz ev. č. 38 byl vyřazen

02. 03. 1958 - výjezd trolejbusu Škoda 8Tr5 ev. č. 165

18. 06. 1958 - poprvé s cestujícími prototyp trolejbusu Škoda 9Tr ev. č. 166

01. 08. 1958 - výjezd trolejbusu Škoda 8Tr6 ev. č. 167

08. 08. 1958 - vyjelo "trabuko" ev. č. 62po VP s předním plátěným transparentem používaným u T1

01. 11. 1958 - výjezd trolejbusů Škoda 8Tr6 ev. č. 168-170

rok 1958 - koleje na Klatovské třídě byly přeloženy do nové osy už na betonových pásech, nejprve od Chodského náměstí k Hálkově ulici, pak i k DJKT

rok 1958 - provedeny rekonstrukce karosérií trolejbusů Škoda 3Tr2 ev. č. 107-109, trolejbus Škoda 6Tr2 ev. č. 135 přestavěn na typ Škoda 8Tr

rok 1958 - vyroben prototyp trolejbusu Škoda 9Tr ev. č. 166, který jel po vlastních kolechna MSV v Brně s připojeným dieselagregátem, jezdil v Plzni převážně na lince č. 11, původně byl šedý s červenofialovými pásy

rok 1958 - trolejbusová linka č. 12 byla přeložena z Koterovské do Sladkovského třídy a dále pokračovala Lobezskou a Sušickou ulicí, zanikl úsek k Jiráskovu náměstí

rok 1958 - zařazeno do provozu 5 trolejbusů Škoda 8Tr ev. č. 165, 167-170

rok 1958 - na podzim vyrobena dnešní historická tramvaj T2R ev. č. 133 (III. obsazení), která jezdila od roku 1959 v Ostravě pod č. 612, po rekonstrukci v roce 1995 pak v Liberci pod č. 23

rok 1958 - projekt elektrického vedení a elektrické soupravy pionýrské železnice označené ve Škodovce 35E vypracoval Ing. Kamil Nedvěd, zaměstnanec projekční kanceláře "Lokomotivky", pro pohon čtyřčlánkové elektrické jednotky zakoupil pan Třebín v Ostravě motor firmy AEG z desátých let 20. století o výkonu 35 kW, který byl získán z vraku bývalé bohumínské tramvaje


50 let

22. 01. 1963 - vyřazen trolejbus Škoda 3Tr3 ev. č. 121

23. 02. 1963 - v provozu trolejbus Škoda 9Tr2 ev. č. 195

07. 1963 - probíhala výměna kolejí v Pražské ulici od mostu přes Radbuzu ke Zvonu

01. 08. 1963 - vyřazen trolejbus Škoda 3Tr3 ev. č. 125

02. 09. 1963 - vypravovány dvě spřažené soupravy 2xT2 denně na lince č. 1, jejich provoz byl ukončen 5. 12. 1963 (ve dnech 2. 12. - 5. 12. už pouze jedna souprava)

01. 10. 1963 - vlečné vozy "trabuko" ev. č. 64 - 71 byly po vyřazení odprodány do Olomouce, kde obdržely ev. č. 91-98 (č. 91 prov. 10. 11., č. 95 od 18. 12.)

19. 10. 1963 - v provozu trolejbus Škoda 9Tr3 ev. č. 196

24. 10. 1963 - "trabuko" ev. č. 62 vyjelo naposled do provozu, tímto dnem sePlzeň rozloučila jako první město v ČSSR s provozem dvounápravových vozů, (u ostatních vozů ev. č. 56-61 a 63 je udáváno vyřazení k 31. 8. 1963 )

11. 11. 1963 - v provozu trolejbusy Škoda 9Tr3 ev. č. 197-201

14. 12. 1963 - v provozu trolejbus Škoda 9Tr3 ev. č. 202

17. 12. 1963 - v provozu trolejbus Škoda 9Tr4 ev. č. 203

12. 1963 - na voze T1 ev. č. 113byl instalován nový čelní transparent z plexiskla, který řidič přestavoval svislým vroubkovaným kolečkem (mistra Šindeláře)

rok 1963 - dodáno 9 trolejbusů Škoda 9Tr ev. č. 195-203a autobus Škoda 706 RTO ev. č. 56 (v květnu)

27. 12. 1963 - v provozužlutý dvoudvéřový trolejbus v exportním provedení Škoda 9Tr2 ev. č. 191 (II), který nahradil havarovaný 2. prototyp

rok 1963 - trolejbusy Škoda 7Tr4 ev. č. 150-153přestavěny na typ Škoda 8Tr

rok 1963 - prostor u Městských lázní již nestačil společnému provozu trolejbusů a autobusů, počáteční stanice linky na Bílou Horu přeložena do dnešních sadů Pětatřicátníků (dříve Nejedlého sadů)


45 let

16. 01. 1968 - zařazeny do provozu 2 vozy T3 ev. č. 170 a171, ještě bez pokladny průvodčí

18. 01. 1968 - vyřazeny trolejbusy Škoda 3Tr1 ev. č. 106 aŠkoda 3Tr3 ev. č.113

25. 03. 1968 - velká nehoda vozu T2 ev. č. 143, po poruše brzd vůz ujížděl samospádem po Klatovské třídě od Dobrovského ulice, až se zastavil po vykolejení zadního podvozku při srážce v oblouku u Bílého nároží v Prešovské ulici s dodávkou, s vážně poškozenou karosérií zůstal stát u Čedoku, později byl vůz sešrotován a vůz T2 ev. č. 143 (II. obsazení) vyjel až 23. 8. 1971v karosérii zakoupené v Ústí nad Labem z vyřazené tramvaje T2 ev. č. 166

25. 05. 1968 - v provozu trolejbus Škoda 9Tr13 ev. č. 232

24. 07. 1968 - v provozu trolejbus Škoda 9Tr12 ev. č. 226

25. 07. 1968 - v provozu trolejbusy Škoda 9Tr13 ev. č. 227-231

01. 08. 1968 - vyřazeny trolejbusy Škoda 3Tr1 ev. č. 102 a Škoda 3Tr2 ev. č. 107-109

28. 11. 1968 - v provozu trolejbus Škoda 9Tr13 ev. č. 233

rok 1968 - do provozu zařazeny trolejbusy Škoda 9Tr ev. č. 226-233 a dva autobusy Škoda 706 RTO ev. č. 87 a 88

rok 1968 - ukončen provoz vleků "trabuko" v Olomouci: ev. č. 96 a 97 - 8. dubna, č. 92 - 22. dubna, č. 95 - 20. června a č. 93 - 24. června 1968


40 let

17. 01. 1973 - v provozu4 tramvaje T3 ev. č. 177-180

01. 02. 1973 - vyřazen trolejbus Škoda 7Tr ev. č. 139

15. 02. 1973 - vyřazen trolejbus Škoda 7Tr4 ev. č. 152

01. 04. 1973 - vyřazen trolejbusŠkoda 7Tr6 ev. č. 159

02. 05. 1973 - zahájena doprava na nové tramvajové lince č. 4 Bory - Lochotín v pracovních dnech na nově vybudovaném úseku Nejedlého sady (Sady 35)- Pod Záhorskem, kde byla zřízena smyčka, byly nasazovány tři vozy T1 (obvykle ev. č. 101-104) s intervalem 15 minut, předcházela tomu rekonstrukce uzlu v Nejedlého sadech, byl tak ukončen provoz posilové linky č. 3 Bory-Světovar

10. 07. 1973 - v provozu trolejbusy Škoda 9Tr19 ev. č. 257-262

18. 09. 1972 - od tohoto dne probíhala rekonstrukce mostu přes železniční trať na Klatovské třídě a zároveň i tramvajové trati mezi Nejedlého a Smetanovými sady, která byla pravděpodobně ukončena koncem dubna 1973, byla zavedena NAD v trase Palackého náměstí-Palackého ulice - Nejedlého sady - Klatovská - Hálkova - Němejcova - Thámova - Klatovská - náměstí Míru, zpět stejně až na Chodské náměstí - Zámečnická - Němejcova -Hálkova - Purkyňova - Škroupova - Jungmannova - Smetanovy a Nejedlého sady - Palackého náměstí, z náměstí Míru od ulice 17. listopadu, ulicí OPV do ulice U Borského parku jezdily prodloužené linky č. 21 a č. 26, na NAD se vystřídalo až 28 autobusů (z DP Karlovy Vary a Mariánské Lázně, z ČSAD Klatovy, Tachov, Rokycany, PJ a PS), oběžná doba byla 45 minut, interval ve špičce 2 minuty, v sedle 3 minuty, ve špičce jelo 24 autobusů a v sedle 15, tramvajové linky č. 1 a 3 (ze Slovan a Světovaru) měly konečnou na Palackého náměstí na provizorním ostrůvku, zpět se vracely Palackého ulicí, zastávky Výstaviště a u pošty byly zrušeny

léto 1973 - pravděpodobně začala první rekonstrukce tramvajové trati č. 2 na Koterovské třídě v úseku kolem dnešního náměstí generála Píky, tramvaje jezdily po kolejovém provizoriu položeném vedle na vozovce, nové koleje byly zadlážděny žulovými kostkami vyspárovanými asfaltem

léto 1973 - Elektrická jednotka pionýrské železnice E 10.01 Pionýr (ŠKODA 36E) obdržela přechodně polopantograf po stržení původního pantografu v depu u ZOO

září 1973 - v Plzni byl na zkouškách prototyp trolejbusu Škoda 14Tr

30. 11. 1973 - slavnostní zahájení provozu na 2.9 km prodloužené trati č. 2 od Tylovy ulice do nového sídliště Zadní Skvrňany, premiéru tam měly nově dodané tramvaje T3 ev. č. 181-185, byla tak zrušena původní smyčka před III. bránou Škodovky a též zkrácena autobusová linka č. 28 z Bukovce na Anglické nábřeží

rok 1973 - DPMP obdržely 6 trolejbusů Škoda 9Tr ev. č. 257-262, dva autobusy Karosa ŠL11 ev. č. 138 a 139 a 8 autobusů Karosa ŠM11 ev. č. 134-137, 140-143 na autobusových dělnických spojích jezdily (hlavně na lince č. 21) dva šedomodré vlečné vozy Jelcz PO1E

rok 1973 - definitivně ukončen provoz autobusových vlekůSodomka D4 ev. č. 51-53, Karosa D4 ev. č. 54-64, Sodomka DR6 ev. č. 65 a 66, Karosa B40 ev. č. 67-75a autobusů Škoda 706 RO ev. č. 23, 26, 27autobusů KarosaŠM11 ev. č. 69 a 70


35 let

23. 03. 1978 - vyřazen trolejbus Škoda 8Tr8 ev. č. 182

20. 07. 1978 - vyřazeny trolejbusy Škoda 8Tr ev. č. 180 a 190

13. 09. 1978 - vyřazen trolejbus Škoda 9Tr8 ev. č. 207

rok 1978 - postavena nová spojovací kolej (smyčka) v Křižíkových sadech v prostoru U Zvonu, nejprve sloužila jako traťové provizorium při rekonstrukci Pražské ulice

rok 1978 - DPMP obdrželynejvětší dodávku trolejbusů v historii, celkem 34 vozů Škoda 9TrH ev. č. 279-312, ty nahradily všechny zbylé vozy 7Tr, 8Tr a 9Tr z prvních sérií, přišel i první prototyp Škoda 9TrHT s tyristorovým ovládáním a hydraulickým posilovačemřízení ev. č. 313, který byl později předán do Mariánských Lázní DPMP obdržely též 25 autobusů Karosa ŠM11 ev. č. 234-258 a vůz Karosa ŠL11 ev. č. 259

rok 1978 - vyřazeny trolejbusy Škoda 8Tr9 ev. č. 98 (II) a Škoda 8Trprot. ev. č. 99 (II), oba (ex Mariánské Lázně) a jednodvéřový autobus Škoda 706 RTO ev. č.111, trolejbusyŠkoda 9Tr ev. č. 197, 202-206 , Škoda 9Tr ev. č. 213(s tropickouúpravou a klimatizací), prototyp Škoda T11 ev. č. 214, Škoda T11/0 ev. č.219 a 220, trolejbusy Škoda 7Tr ev. č. 146, 154, 158 a 161, Škoda 8Tr ev. č.170, 171, 173, 175, 178, 179, 183, 185-189 4. 12. 1978 - zavedena autobusová linka č. 36 Reaktorová hala - Karlov - Sverdlovská (Gera)

11. 12. 1978 - otevřena autobusová linka č. 35 Radobyčice-Podhájí-Slovany jako školní spoj k ZDŠ Chválenická

rok 1978 - vyřazeny trolejbusy Škoda 8Tr4 ev. č. 164, Škoda 8Tr9 ev.č. 185-188 a Škoda 8Tr12 ev. č. 189-190a autobusy Škoda 706 RTO ev. č. 95 a 111, autobusy Karosa ŠM11 ev. č. 113-120, 123, 127, 128, 131-133

rok 1978 - zahájena rekonstrukce kolejiště ve vozovně Slovany


30 let

01. 01. 1983 - v provozu nová točka na konečné trolejbusu č. 12 Nová Hospoda

31. 01. 1983 - vyřazeny z provozu T1 ev. č. 114 a 127

01. - 03. 1983 - zařazeno do provozu 18 trolejbusů Škoda 14Tr01 ev. č. 353-370, vůz č. 353měl vzhledem k trhlinám sloupků mezi okny později zesílený skelet a byl opatřen hnědobéžovým lakem (vozy ev. č. 360, 361, 369 - 24. 2.,ev.č. 363, 365-368, 370: 16. 3., ev. č. 362 a 364 pak 24. 3. 1983

začátek 1983 - zprovozněno 15 tramvají T3SU z ev. č. 208 - 232(10vozů už ve 12. 1982), 19. 01. ev. č. 209+210, 225+226, 227+228, 24. 1. ev. č. 208, 217+218, 221+222, 15. 2. ev. č. 213+214, 215+216

duben 1983 - vyřazen trolejbus Škoda 9Tr15 ev. č. 245

01. 05. 1983 - zaveden noční provoz na trolejbusové lince č. 13 v úseku Slovany-Černice

19. 05. 1983 - začala rekonstrukce kolejiště na Slovanské třídě od Mikulášského náměstí na Slovany s použitím panelů BKV (byla ukončena 8. 12. 1983)

01. 06. 1983 - zaveden noční provoz na trolejbusové lince č. 15

01. 06. 1983 - vyřazena z provozu T1 ev. č. 113

02. 06. 1983 - vyřazen z běžného provozu vůz T1 ev. č. 121a stal se historickým vozem, o který pečovali členové T-B-C, vůz zpočátku vozil děti z patronátní MŠ

04. 06. - 27. 07. 1983 - v provozu provizorní trolejbusová smyčka na Domažlické ulici (dříve Hornické) veSkvrňanech, kde končily linky č. 10 a 12 (opravoval se most nad tratí na Cheb)

08. 1983 - začaly se instalovat na čela tramvají plechové úchyty na praporky

01. 09. 1983 - v pracovních dnech byly vypravovány na linku č. 4 pouze soupravy2xT3, zároveň zrušenaposilová autobusová linka Ena Severní předměstí po Gerské

06. 09. 1983 - noční vůz T2 ev. č. 155linky č. 4 s poruchou brzd projel bez zastavení od restaurace Belveder na Klatovské třídě, přes Chodské náměstí, kolem DJKT (až rychlostí 50 km/hod.) a rovně přes Nejedléhosady až k čerpací stanici na Karlovarské třídě, kde se sám zastavil ve stoupání (řidič zajistil podvozek tágem)

01. 10. 1983 - v provozu nová měnírna na Lochotíně, příprava na novou trať do Bolevce

10. 1983 - zahájen provoz na nové trolejbusové trati v Šumavské ulici náhradou za zrušenou trať v Klicperově ulici

rok 1983 - zahájena výstavba trolejbusové trati č. 16 Bory-Doubravka výstavbou sloupů na Borech

rok 1983 - v síti MHD bylo po Plzni instalováno 43 automatů na jízdenky Merona

rok 1983 - DPMP získaly 12 autobusů Karosa B731 ev. č. 310-321a jednu Karosu C734 ev. č. 322

23. 12. 1983 - skončil provoz starých pražských vozů T1 vozem ev. č. 13 (ex Praha 5098)

30. 12. 1983 - administrativně vyřazena první T3 ev. č. 162

rok 1983 -data ukončení provozu pražských vozů T1: 25. 2. č. 21 (5065), 14. 3. č. 19 (5034), 12. 8. č. 20 (5059), 17. 8. č. 15 (5132), 16. 11. č. 23 (5093), 28. 11. č. 26 (5121), 15. 12. č. 22 (5089) a č. 27 (5130)

rok 1983 - data vyřazení plzeňských vozů T1:31. 1. č. 114 a č. 127, 1. 6. č. 113

rok 1983 - data šrotace vozů partou škodováků ve vozovně Slovany: duben T1 č. 11 (5039), květen T1 č. 12 (5091), červen T1 č. 14 (5105), listopad T1 č. 128, prosinec T1 č. 113 šrotace vozů T1 v ÚD v Cukrovarské ulici: č. 21 (5065), č. 24 (5111), č. 114 a č. 127

rok 1983 - vyřazeny trolejbusy Škoda 9TrT/BKR ev. č. 247 v dubnu, Škoda 9Tr16 ev. č. 249 v květnu, ev. č. 252 a 253v červnuaev. č. 250

rok 1983 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM11 ev. č. 187, 190, 194, 196, 200, 201, 204, 206, 207-216, 218-220, 226, 227, 231,Karosa ŠL Turist ev. č. 154, Karosa ŠL11 ev. č. 168 a 198


25 let

30. 01. 1988 - zahájen provoz nové trolejbusové linky č. 16 Bory, Heyrovského-Doubravka, Na Dlouhých, která nahradila oblíbenou a rychlou autobusovou linku č. 29, vzniklo též jednosměrné zatrolejování Koperníkovy ulice přes Husovu na Husovo náměstí a zároveň vznikla i trolejová odbočka z Tylovy do Koperníkovy ulice, ve špičce jezdilo 20 sólo vozů a v sedle 10 zprovozněna už sedmá měnírna na Borech, která napájí jižní oblast tramvajových a trolejbusových linek

01. 02. 1988 - zprovozněny nové autobusové linky č. 29 Doubravka - Karlov a č. 37Lobzy - Karlov

15. 02. 1988 - autobusová linka č. 21 byla napojena na osadu Podhájí(obec Radobyčice)

19. 02. 1988 - pro klub KŽC vypravena Křižíkova tramvaj ev. č. 18, jela z vozovny na Světovar a zpět, v Plzni probíhalo 18. setkání klubu s bohatým programem

22. 02. 1988 - vyřazena T2 ev. č. 147

26. 02. 1988 - zařazeno do provozu posledních 7 tramvají T3CS ev. č. 281-287 vyjely až 1. března 1988

únor 1988 - vyřazena T2 ev. č. 146

05. 04. 1988 - ukončen zkušební provoz bez cestujících 3. prototypu Škoda 15Tr ev. č. 501

duben 1988 - vyřazeny trolejbusy Škoda9TrHT28 ev. č. 327 a Škoda 14Tr0 ev. č. 340 (II)

květen 1988 - vyřazen trolejbus Škoda 14Tr05 ev. č. 376

05. 06. 1988 - zahájen provoz na části nově přeložené trati č. 2 na Skvrňanské třídě v úseku Kalikova-Tylova, použit nový způsob výstavby - kolejnice napražcích v nové ose se štěrkovým podložím

09. 07. 1988 - vypravovány soupravy 2xT3 na linku č. 2 i o sobotách a nedělích, s výjimkou nočních vozů a špičkové linky č. 3 byl veškerý provoz tramvají zajišťován celotýdenně soupravami 2xT3

15. 07. 1988 - zařazen jako první vůz svého typu v republice v pravidelném provozu s cestujícími 3. prototyp kloubového trolejbusu Škoda 15Tr ev. č. 414, který jezdil mezi 2. 9. 1987 a 5. 4. 1988 ve zkušebním provozu po Plzni pod ev. č. 501

12. 09. 1988 - zahájen provoz na nové posilové tramvajové lince č. 5Košutka-Nejedlého sady (Sady 35), pouze ve špičce jezdily dvě soupravy a točily se přes Palackého náměstí a kolem synagogy zpět k hlavní poště

rok 1988 - DPMP získaly autobusy Karosa B732 ev. č. 376-380

01. 10. 1988 - vyřazena T2 ev. č. 138

05. 10. 1988 - tramvajová linka č. 5 byla pak vedena přes Nejedlého sady a náměstí Republiky ke Zvonu, do Pražské ulice a zpět k hlavní poště

15. 11. 1988 - v provozu trolejbusy Škoda 14Tr ev. č. 416-424

18. 11. 1988 - DPMP získaly autobusy Karosa B731 ev. č. 381-385 a zájezdový modrý vůz Karosa LC736ev. č. 386

19. 12. 1988 - zprovozněn další úsek linky č. 2 na Přemyslově třídě mezi Nejedlého sady a Kalikovou ulicí opět v nové ose na pražcích a štěrkovém podloží

21. 11. 1988 - vyřazeny trolejbusy Škoda 9Tr20 ev. č. 268, 269 a 275 2. polovina 1988 - zaveden v Plzni integrovaný dopravní systém, ČSAD Plzeň umožňuje majitelům časových předplatních jízdenek MHD jezdit na 6 linkách ČSAD (Darová-Stupno-Chrást-Plzeň, Plzeň-Chrást-Radnice-Liblín, Plzeň-Chrást- Skomelno, Chomle-Radnice-Plzeň, Plzeň-Doubrava a Plzeň-Liblín)

12. 1988 - vyřazena T2 ev. č. 158

rok 1988 - data šrotace vozů T2 partou škodováků ve vozovně Slovany: leden č.135, březen č. 157, duben č. 136, červenec č. 152, srpen č. 133, říjen č. 147, listopad č. 141, prosinec č. 143 šrotace vozu T1 č. 115 proběhla v ÚD v Cukrovarské ulici

rok 1988 - členové kroužku T-B-C zahájili renovaci motorového vozu ev. č. 80 /ex Praha č. 2077/, který byl vyřazen jako pracovní-kolejový brus a stal se historickým

rok 1988 - vyřazeny trolejbusy Škoda 9TrH25 ev. č. 282, 288, 293, 294, 297

rok 1988 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM11ev. č. 237, 251, 254, 264, 268, 269, 270, 273, 274, 276, 285, 295-297a Karosa B731 ev. č. 309


20 let

leden 1993 - vyřazeny trolejbusy Škoda 14Tr01 ev. č. 364a 368

12. 03. 1993 - některé spoje autobusové linky č. 28 prodlouženy z Bukovce až k papírně

15. 04. 1993 - vyřazeny vozyT3 ev. č. 164 a 165

12. 05. 1993 - sloučeny autobusové linky č. 20 a č. 42 s označením č. 20v nové prodloužené trase Bílá Hora-Roudná-Sady Pětatřicátníků-Radčice, původní linka č. 20 přes Jatky byla přečíslována na linku č. 39 s prodloužením do Křimic

15. 05. 1993 - zaměněno linkové vedení trolejbusových tratí č. 10 a č. 16, linka č. 10 ukončena v Doubravce, Na Dlouhých a linka č. 16 naopak v Doubravce, Zábělské, zároveň byla prodloužena linka č. 11 z Nádražní třídy až na Husovo náměstí

15. 05. 1993 - trať linky č. 16 ze Šumavské ulice na Americkou třídu vedená obloukem kolem nádražní zdi byla zrušena

23. 05. 1993 - v provozu kloubové trolejbusy Škoda 15Tr ev. č. 461 a 464

květen 1993 - v provozu kloubové trolejbusy Škoda 15Tr ev. č. 462, 463 a 465

31. 05. - 29. 10. 1993 - v provozu obousměrná trolejbusová trať v Sirkové ulici, kterou selinka č. 12 vyhýbala přes Anglické nábřeží rekonstruovanému úseku Americké třídy od hlavního nádraží k Denisovu nábřeží, přes Anglické nábřeží k Mrakodrapu byly vedeny též linky č. 11 a č. 16(15. 5. - 31. 10.)

červen 1993 - vyřazen trolejbus Škoda 14Tr01 ev. č. 370

01. 07. - 31. 08. 1993 - probíhala rekonstrukce trati č. 2 na Vejprnické ulici od podjezdu trati na Cheb k internátům, tramvaje jezdily v úseku Světovar-Malesická, odtud na konečnouSkvrňany byla zavedena NAD

15. 07. - konec 09. 1993 - rekonstruovala se Masarykova třída v úseku Těšínská - Moravská ulice, trolejbusová linka č. 16 byla odkloněna na bývalou konečnou Doubravka, Na Dlouhých a v úseku Doubravka, Na Dlouhých a Doubravka, Zábělská byla zavedena NAD

18. 09. 1993 - vozovna Slovany obdržela dva nové povrchové přejezdy Californien

září 1993 - vyřazen trolejbus Škoda 9TrHT28 ev. č. 339

28. 10. - 20. 11. 1993 - probíhala rekonstrukce kolejiště na Vejprnické ulici linky č. 2 ve směru do centra od podjezdu trati na Cheb ke Křimické ulici

28. 10. 1993 - zařazeno po repasi do provozu 5 kloubových trolejbusů Škoda 15Tr ev. č. 461-465, které byly původně určeny pro Ukrajinu

01. 11. 1993 - začaly jezdit trolejbusové linky č. 11 a č. 16 po nové přímé komunikaci ze Šumavské ulice do Americké třídy

12. 1993 - zavedeno nové opatření ke snížení nehodovosti - tramvaje začaly jezdit po celý den s rozsvícenými reflektory

rok 1993 - v ÚD v Cukrovarské ulici zprovozněna čerpací stanice pohonných hmot

rok 1993 - vyřazen modrošedý autobus Karosa C 734 ev. č. 301a autobusy Karosa B731 ev. č. 302, 303, 305, 306, 310-315, 319, 323, 325, 329-331, 333, 344, 347

rok 1993 - sešrotovány trolejbusy Škoda 9Tr12 ev. č. 222,Škoda 9TrH25 ev. č. 304, Škoda 9TrHT26 ev. č. 317-319, Škoda 9TrHT28 ev. č. 326, 332, 333, 335, 336, 338, 343, 345, Škoda14Tr0 ev. č. 350 a 351, Škoda 14Tr01 ev. č. 357, 359


15 let

01. 01. 1998 - zvýšeny ceny jízdenek na 8 Kč a zlevněné na 4 Kč

04. 01. 1998 - autobusová linka č. 28 prodloužena některými spoji až do Bukovce, papírna

05. 01. 1998 - ve špičkách pracovních dnů prodloužena autobusová linka č. 28od CAN na Borská pole

13. 01. 1998 - v provozu NP autobusy Škoda 21Ab ev. č. 444-448

01. 03. 1998 - do 30předních vozů tramvajových souprav 2xT3nainstalováno dálkové ovládání výhybek(ev. č. 101-286)

16. 03. 1998 - v provozu nová autobusová zastávka linek č. 22, 51 a N2Slovanská alej

16. 03. 1998 - přibylo několik spojů autobusové linky č. 22 na Borská pole náhradou za zrušené blízké obratiště "Malvíny"

březen 1998 - zlikvidovány autobusy Karosa B731 ev. č. 327 a 336

17. 04. 1998 - po téměř 50 letech poslední den provozu trolejbusů na původní smyčce Doudlevce

17. 04. 1998 - provoz s cestujícími u DP Ostrava prvního modrého prototypu Astry u PMDP ev. č.300 (v Ostravě č. 1201)

19. 04. - 06. 06. 1998 - přerušen provoz trolejbusové linky č. 14 z Goethovy ulice k Tyršovu mostu, jezdila tam NAD

30. 04. 1998 - zanikly DPMP, s. p.

01. 05. 1998 - vznikly PMDP, a. s.

02. 06. 1998 - zkolaudována nová prodloužená trolejbusová trať od původní smyčky v Doudlevcích k Tyršovu mostu s pokračováním třídou Edvarda Beneše ke křižovatce s Heyrovského ulicí, kde se napojila na trať linky č. 16 ke konečné Bory, Heyrovského, vytvořilo se tak variantní spojení trolejbusové sítě s vozovnou v Cukrovarské ulici

08. 06. - 30. 10. 1998 - probíhala rekonstrukce Prokopovy a Doudlevecké třídy, nová trať se využila k manipulačním jízdám a linka č. 14 pak jezdila v trase Zimní stadión - Bory, Heyrovského, linka č. 13 byla rozdělena na dva samostatné úseky: Lobzy-Nádražní a Zimní stadion-Černice (s posilami v pracovních dnech v úseku Slovany-Černice), na provizorníkonečné Zimní stadion obracely trolejbusy přes vozovnu

14. 06. - 07. 10. 1998 - přerušen provoz trolejbusové linky č. 11, probíhala rekonstrukce Rokycanské třídy a byla zavedena NADč. 11A

27. 06. 1998 - trolejbusy linky č. 12 se vrátily na Mikulášské náměstí, Mikulášskou třídu, Barrandovu ulici do Koterovské třídy, původní úsek v Železniční ulici byl zrušen, ustoupil nájezdu na most Milénia

13. 07. - 09. 08. 1998 - rekonstrukce křižovatky Borská x Ke Karlovu, autobusová linka č. 22 jezdila z Jasmínové ke Škodě VIII. bráně, linka č. 28 z Bukovce k CAN, do 24. 7. 1998 jezdila linka 28Xz CAN Domažlickou a ulicí Ke Karlovu po provizorní panelové komunikaci na Borská pole do smyčky u Panasoniku, od 25. 7. do 9. 8.už bez náhrady mimo provoz, linka č. 21 končila na Borech

16. 07. 1998 - vyjel druhý žlutý prototyp Astry ev. č. 301 s cestujícími na linku č. 2

03. - 17. 08. 1998 - nejezdily trolejbusy linky č. 13 v úseku Nádražní-Lobzy, byla zavedena NADa-13s odklonem Revoluční ulicí do Dlouhé, z důvodu rekonstrukce Rokycanské třídy od Pietasu (včetně křižovatky) k Ústřednímu hřbitovu jezdila autobusová linka č. 30 od Astry Revoluční ulicí a od Stavebních strojů Těšínskou ulicí k ulici Družby, místo zrušených zastávek Letná, Pietas a Sokolská zastavovaly autobusy obou linek u Republikánské ulice, v Těšínské ulici linka a-30 nezastavovala

10. 08. 1998 - zrušena autobusová konečná Škoda, k. p. - Malvíny, autobusy přesměrovány na Borská pole

10. 08. 1998 - do tohoto dne probíhaly práce na rekonstrukci Rokycanské třídy ve směru na Prahu

11. 08. 1998 - linka a-11A začala na Ústředním hřbitově využívat trolejbusovou smyčku Ústřední hřbitov II, zahájily se práce na Rokycanské třídě ve směru do Plzně

18. 08. - 07. 10. 1998 - jezdily na celé lince č. 11 autobusy, a to z Husova náměstí na Letnou k Pietasu a dále přes Hřbitovní ulici na Ústřední hřbitov

18. 08. 1998 - na trolejbusovou linku č. 13L Nádražní-Pietas-Lobzy se navrátily trolejbusy

29. - 30. 08. 1998 - plzeňský provoz MHD navštívili dopravní fandové z Německa, první den si objednali k projížďce Astru ev. č. 301 a KT8D5 ev. č. 290, druhý den pak historické vozy Křižík ev. č. 18 a T1 ev. č. 121 v trase vozovna-Světovar- sady 35-Světovar-Slovany-Zvon, odtud je na hlavní nádraží ČD odvezl autobus Škoda 21Ab

30. 08. 1998 - rekonstruovala se Jateční ulice mezi křižovatkou s Doubraveckou a Chrásteckou ulicí, byla zrušena zastávka Jatky, linka č. 28 jezdila k Husovu parku Doubraveckou ulicí, linka č. 39 z Jateční Doubraveckou a Chrásteckou ulicí ke Kovošrotu

01. 09. 1998 - v rámci IDS zavedena linka ČSAD č. 106 z CAN do Štěnovic, zavedeny byly zvláštní blokové jízdenky, které se znehodnocovaly ve strojcích instalovaných v autobusech

08. 09. 1998 - PMDP získaly novou věžku horního vedení značky Renault, opatřenou kolejovým adaptérem

14. 09. - 04. 10. 1998 - probíhala rekonstrukce komunikace Skvrňanské a Přemyslovy třídy, změnila se trasa autobusových linek č. 28 a 39, ze zastávky U Prazdroje se jezdilo Pražskou ulicí a přes náměstí Republiky a Solní do sadů Pětatřicátníků 18. 09. 1998 - vozovna Slovany získala dva nové povrchové kolejové přejezdy Californien

23. 09. 1998 - přivezena zpět na trajleru z Ostravy do vozovny Slovany Astra ev. č. 300

září 1998 - snesena nevyužívaná trolejbusová stopa v Sirkové ulici od U Jána k nádraží ČD

01. - 30. 10. 1998 - probíhaly výkopové práce na křižovatce Goethova ulice x Kopeckého sady, autobusy linek č. 33a č. 40 jezdily přes sady 35, Prešovskou, náměstí Republiky, Zbrojnickou a Pražskou na Anglické nábřeží k Mrakodrapu

02. 10. 1998 - zahájil provoz s cestujícími první modrý prototyp Astry ev. č. 300

03. - 08. 10. 1998 - probíhala výluka provozu linky č. 1 v úseku U Gery-Bolevec, tramvaje končily zeSlovanU Gery a manipulačně otáčely ve smyčce Mozartova, od Gery na konečnouBolevec jezdila kyvadlová doprava s jednou KT8D5

05. - 08. 10. 1998 - v důsledku výluky jezdila tramvajová linka č. 5 v trase Malesická- Mozartova, nápis Bolevec byl přelepen naU Gery

10. 10. - 17. 11. 1998 - výluka linky č. 2 na Vejprnické v úseku od Křimické k nadjezdu chebské trati za smyčkou Malesická, jezdilo se vždy jedním směrem, druhý se rekonstruoval, od 12. 10. jezdily posilové linky č. 3 a 5 až do Skvrňan

28. - 30. 10. 1998 - zapůjčen žlutý prototyp Astry ev. č. 301 na berlínskou výstavu INNOTRANS

28. 10. - 30. 11. 1998 - rekonstrukce kolejí ve směru do centra na lince č. 2 na Vejprnické ulici od podjezdu trati na Cheb ke Křimické ulici

30. 10. 1998 - zrušena autobusová linka č. 38 Bolevec-Orlík, převedena na linku č. 34

31. 10. 1998 - obnoven provoz trolejbusové linky č. 13 v celé trase

říjen 1998 - vyřazen trolejbus Škoda 14Tr07 ev. č. 395

02. 11. 1998 - trolejbusová linka č. 14 vyjela v nové trase Goethova-Bory, Heyrovského zavedena autobusová linka č. 34 sady Pětatřicátníků-Bolevec-Škoda JS

09. 11. 1998 - v provozu účelová autobusová linka "C" pro dopravu zaměstnanců hypermarketu Carrefour(trasa: Hlavní nádraží ČD-Americká-Tylova- Koperníkova-Klatovská-Kaplířova-Borská pole, Podnikatelská 11. 11. 1998 - zavedena z Bor na Borská pole posilová autobusová linka č. 30X pro zvládnutí návalů cestujících, zároveň byly z důvodu otevření Carrefouru na Borských polích vedeny autobusové linky č. 22, 24, 28 a 30 až k Panasonicu, autobusy otáčely ve smyčce Borská pole, Panasonic - nástupní zastávka je na Folmavské ulici

konec 1998 - zrušeny autobusové linky č. 25 (29. 11.), č. 23 a č. 27 (obě k 31. 12.), nadále už provozovány pouzepředměstské linky očíslované 51, 52, 53 a 54

rok 1998 - ve Zlineru Zlín byly provedeny GO autobusů Karosa 731 a 732 ev. č. 364, 365, 374, 375, 385, 387, 388, 396, 399, 405, 406 a dostaly i BUSEa Karosa LC736 ev. č. 386

rok 1998 - ve Škodě DT modernizovány vozy T3SU ev. č. 209+210, 229+230, 237+238 na T3M 06s výzbrojí IGBTs ručním řadičem a systémem BUSE

rok 1998 - sešrotovány trolejbusy Škoda 7Tr4 ev. č. 145, Škoda T11 ev. č. 220,Škoda 9Tr14 ev. č. 236 a9TrH25 ev. č. 294

rok 1998 - vyřazen autobus Karosa C734 ev. č. 322

rok 1998 - zhruba 30 pracovníků přepravní kontroly zjistilo 32 664 tarifních přestupků


10 let

02. 01. 2003 - přes most přes Radbuzu U Jána jezdily pouze tramvaje, trolejbusové linky č. 10 a č. 13 byly odkloněny do Šumavské ulice a na Americkou třídu

03. 01. - 28. 03. 2003 - při výluce vlaků ČD mezi Plzní a Vejprnicemi byly na NAD linky č. 55 vypravovány autobusy SU15 ev. č. 482 a 483

06. 01. 2003 - vyjela autobusová linka č. 26 do Lhoty se zajížďkou na Valchu a do Malesic začala jezdit linka č. 35, výjezd trolejbusu Škoda 21TrACI ev. č. 489

09. 01. 2003 - výjezd trolejbusu Škoda 14TrM ev. č. 417 po modernizaci s novým skeletem

12. 01. 2003 - na autobusové lince č. 55 zřízena nová zastávka Vejprnická, U viaduktu

15. 01. 2003 - autobusy linky č. 32 nezajíždějí do Podhájí

29. 01. 2003 - vyřazen autobus Karosa B732 ev. č. 390

únor 2003 - v dopravních prostředcích PMDP si cestující už mohli vyslechnout hlášení zastávek příjemným hlasem rozhlasové moderátorky Petry Jarošové

11. 02. 2003 - vyřazen autobus Karosa B732 ev. č. 395

25. 02. 2003 - vyřazen autobus Karosa B732 ev. č. 397(provoz do 4. 2.)

01. 03. 2003 - PMDP zavedly nové plnocenné jednodenní jízdenky za 40 Kč, které byly přenosné, na rubu se vyplňoval pouze den a měsíc v daném roce

03. 03. 2003 - zahájena největší akce roku - rekonstrukce kolejiště v sadech Pětatřicátníků

26. 03. 2003 - radníschválilinultou etapu projektu Městská čipová karta

březen 2003 - zavedeno hlášení zastávek i v autobusech MHD, vyjela souprava 2xT3R.P analog ev. č. 217+218 a vůz ev.č. 248 po rekonstrukci

31. 03. 2003 - vyřazen autobus Karosa B732 ev. č. 399

14. 04. 2003 - vyhořela bývalá stanice pionýrské železnice v Lochotínské ulici, kde přespávali bezdomovci

14. 04. 2003 - v Kaplířově ulici na Borech se ve 13 hodin konalo poklepání na symbolickou kolejnici předpokládané budoucí tramvajové linky na Borská pole s účastí a členů SPVD

14. - 15. 04. 2003 - na předváděcích jízdách v Plzni byl modrobílý trolejbus Solaris Trollino 12AC ev. č. 3701 z DP Ostrava

30. 04. 2003 - vyřazen autobus Karosa B731 ev. č. 391 (provoz do 15. 4.)

duben 2003 - sešrotovány T3 ev. č. 104 (II)/ex Praha č. 6399/,170 a 177

05. 05. 2003 - autobusy linek č. 33 a 40 začaly využívat zastávku Severka, BUS ve směru na Košutku

16. 05. 2003 - výjezd trolejbusu Škoda 14TrM ev. č. 404 po modernizaci s novým skeletem

19. 05. 2003 - zavedena autobusová linka č. 56 z Košutky, Krašovské do Chotíkova

19. 05. - 06. 06. 2003 - při rekonstrukci vozovky ve Folmavské mezi ulicemi U Panasonikua U Letiště jezdily autobusy po objízdné trase, linka č. 30 zastavovala v Podnikatelské, Vltava v obou směrech, objízdná trasa platila i pro linky č. 21, 22, 28 a N1

24. - 25. 05. 2003 - odstraněny z vozovky u Mrakodrapu poslední kolejnicebývalé tramvajové linky č. 3 do Doudlevec

květen 2003 - výjezd soupravy 2xT3R.P analogev. č. 286+287 po rekonstrukci

05. 06. 2003 - Astrou ev. č. 303 se svezl ze Slovan k hlavnímu nádraží komisař EU pro rozšíření GunterVerheugen

11. 06. 2003 - přibyla na trolejbusové lince č. 13 nová zastávka ve Štefánikově ulici s názvem Ulice generála Lišky

11. 06. 2003 - do ulic vyjela "trejsina" (Škoda 21TrACI) na pomocný dieselagregát, jezdila na libovolných trasách podle přání cestujících, šlo o akci rádia KISS PROTON

17. 06. 2003 - výjezd trolejbusu Škoda 21TrACI ev. č. 492

16. 06. 2003 - autobusy linky č. 32 opět zajíždějí do Podhájí

17. 06. - 29. 08. 2003 - probíhala rekonstrukce zastávky U Prazdroje ve směru do centra, trolejbusové linky č. 10 a 13 jezdily Šumavskou ulicí

19. 06. - 23. 11. 2003 - z důvodu výstavby dálničního přivaděče byla odkloněna trasa autobusové linky č. 51 ze Slovan do Koterova přes Nepomuckou třídu a Barvínkovou ulici

29. 06. 2003 - v podvečer jela s tramvajovými fandy na zkušební jízduKřižíkova tramvaj ev. č. 18 a Astra ev.č. 303 po zprovoznění sadů 35, konalo se 104. výročí MHD v Plzni 30. 06. 2003 - ukončen provoz soupravy 2xT3 ev. č. 107 (II)+108 (II) /ex Most č. 217+262/

09. 07. 2003 - u nástupního ostrůvku U Práce ve směru na Bory instalován pomníček obětemtragické automobilové nehody

13. 07. 2003 - zprovozněna i nová společná zastávka linek č. 1, 2 a 4 v sadech Pětatřicátníků

14. 07. 2003 - oprava zastávkového zálivu v Husově ulici před CAN, podobu 14 dnů posunuta zastávka o 100 metrů zpět

06. 08. 2003 - město Plzeň mohlo získat z evropského projektu Civitas II peníze na trolejbusové tratě na Vinice a Borská pole do roku 2007 na ekologickou dopravu (až 50 milionu Eur), Plzeň byla vybrána jako pilotní město, z důvodu omezujících podmínek radnice 23. 10. 2003 projekt odmítla

09. - 17. 08. 2003 - v Plzni byl testován NPžlutomodrý kloubový autobus Karosa Renault City BusDSZO o délce 18 metrů na lince č. 30

16. - 24. 08. 2003 - probíhala výluka na tramvajové lince č. 2 při rekonstrukci kolejiště u výstaviště, v úseku Skvrňany-Výstaviště nasazeny KT8D5, od Palackého třídy jezdily na Světovar normální soupravy

23. 08. 2003 - autobusy linky č. 55 zajíždějí do nového sídliště v Tlučné, Na Čampuli

02. 09. 2003 - výjezd trolejbusu Škoda 21TrACI ev. č. 493

03. 09. 2003 - výjezd trolejbusu Škoda 21TrACI ev. č. 494

04. 09. 2003 - výjezd trolejbusu Škoda 21TrACI ev. č. 495

13. 09. 2003 - na tramvajové lince č. 1 v provozu nová zastávka LF, Lidická a zároveň zrušena zastávka Ve Vilách

20. 09. 2003 - několik trolejbusových a autobusových zastávek "na znamení" se vrátilo do režimu stálé(Stadion Lokomotivy č. 12, Malostranská č. 13 a 22, Škoda, Gigant č. 14, Bory, NVÚ č. 21 a 32)

25. 09. 2003 - představen ve světové premiéře ve Škodě Electric nový NP trolejbus Škoda 24TrIrisbus, už 22. září se uskutečnila zkušební jízda v Doudlevcích pod ev. č. 999 II. obsazení

25. 09. 2003 - PMDP získaly novou měnírnu elektrického proudu na Denisově nábřeží za 100 milionů Kč

září 2003 - v provozu další 4 NP trolejbusy Škoda 21TrACI s dieselagregátem ev. č. 492-495, výjezd tramvaje T3R.P analog ev. č. 261 po rekonstrukci

08. 10. 2003 - vyřazen autobus Karosa B731 ev. č. 388 (provoz do 25. 7.)

říjen 2003 - sešrotovány T3 ev. č. 189 a 199

10. 11. 2003 - PMDP převzaly dva NP autobusy Solaris Urbino15 ev. č. 484 a 485

12. 11. 2003 - na CAN oficiální prezentace autobusů SOR BN12 (městský) a SOR 12C (meziměstský)

13. 11. 2003 - prodlouženy ranní školní spoje linky C z konečné Vinice do zastávky linky č. 30 Studentská, Komenského

15. 11. 2003 - pokládala se poslední vrstva asfaltu do kolejiště v sadech Pětatřicátníků

14. 11. 2003 - zlikvidováno provizorní trolejbusové vedení na Masarykově třídě meziTěšínskou ulicí a Pietasem

24. 11. 2003 - autobusová linka č. 51 se vrátila z Nepomucké třídy do ulice U Seřadiště, byla zřízena obousměrně nová zastávka Barvínková

29. 11. 2003 - zrušena provizorní panelová zastávka v Prešovské ulici

11. 2003 - vyřazen autobus Karosa B731 ev. č. 389, sešrotována T3 ev. č. 108(II) /ex Most č. 262/

02. 12. 2003 - ŠT představila největší v ČR vyrobenou NP velkokapacitní pětičlánkovou tramvaj typu Škoda 05T Vektra ev. č. 112

15. 12. 2003 - vyřazen autobus Karosa B732 ev. č. 398 (provoz do 22. 3.)

27. 12. 2003 - uskutečnil T-B-C u příležitosti 25. narozenin jejího člena pana Michala Kouby, jízdu pro fandy po trolejbusových linkách i mimo ně (hlavně po lince č. 30) trolejbusem Škoda 21TrACI ev. č. 484s dieselagregátem

rok 2003 - zahájeny modernizace trolejbusů na typ Škoda 14TrM s novými skelety (ev. č. 403, 404, 405, 407, 409, 411, 417, 444, 448)

konec 2003 - instalováno po Plzni celkem 51 prodejních automatů na jízdenky švédské firmy Cale, které od roku 2004 nabízely i jednodenní jízdenky

Jednotlivé etapy rekonstrukce kolejiště v sadech Pětatřicátníků:

1. etapa: 3. 3. - 13. 4. 2003:
Linka č. 1: Bolevec-Palackého-Slovany
Linka č. 2: beze změny
Linka č. 4: Bory-U Zvonu-Solní-Košutka

2. etapa: 14. 4. -4. 5. 2003:
Linka č. 1/4: Slovany-Bolevec-Palackého-Bory-Slovany (okružní)
Linka č. 2/4: Světovar-Košutka-Skvrňany-Bory-Světovar (okružní)
Linka č. 4: Bory-U Zvonu-Solní-Košutka-Palackého-Bory

2./3. etapa: 3. -4. 5. 2003:
probíhala úplná výluka tramvají v centru
Linka č. 1 : Slovany-U Zvonu
Linka č. 2: Světovar-U Zvonu
Linka č. 2/4: NAD Bolevec-nám. Republiky-Zvon-Mrakodrap-U Práce-Vejprnická- Skvrňany a zpět (standardní autobusy PMDP)
Linka č. 4: NAD Košutka-nám. Republiky-Zvon-Mrakodrap-U Práce-Bory a zpět (jezdilo 13 kloubových autobusů z Prahy)

3. etapa: 5. - 25. 5. 2003:
Linka č. 1X : U hlavní pošty-Bolevec a zpět (kyvadlový provoz souprav T3PX)
Linka č. 1/4: Bory-Slovany-Palackého-Bory
Linka č. 2: Světovar-Skvrňany, zpět Skvrňany-sady Pětatřicátníků-Světovar
Linka č. 4*: Bory-U Zvonu-Palackého-Bory
Linka č. 4**: U hlavní pošty-Košutka a zpět (kyvadlový provoz KT8D5)

4. etapa: 26. 5. - 28. 6. 2003:
Linka č. 1: Slovany-Bolevec (obvyklá trasa)
Linka č. 2: Světovar-Skvrňany-sady Pětatřicátníků-Prešovská-Světovar
Linka č. 4*:Košutka - sady Pětatřicátníků - Prešovská - U Zvonu - Košutka
Linka č. 4**: Bory-U Práce a zpět (kyvadlový provoz KT8D5)

5. etapa: od 29. 6. 2003:
linky jezdily už v dnešních trasách, byla v provozu už nová zastávka linky č. 4 v sadech Pětatřicátníků, linky č. 1 a 4 měly ještě v opačném směru provizorní zastávku na panelech proti hlavní poště, linka č. 2 měla též provizorní zastávku v Prešovské ulici na panelech


5 let

01. 01. 2008 - zvýšení cen předplatních jízdenek: roční (380 dní) 3460 Kč, půlroční (190 dní) 2000 Kč, zlevněné roční 1730 Kč, půlroční 1000 Kč, pro seniory zlevněná Plzeňská karta za 80 Kč (muži od 62 let, ženy 60 let)

16. 03. 2008 -zprovozněnanová autobusová zastávka Slovanská alej pro linky č. 22, 51 a N2

22. 03. 2008 - v provozu s cestujícími kloubová KT8D5R.N2P ev. č. 292

24. 03. 2008 - vyřazena souprava 2xT3 ev. č. 174+178

27. 03. 2008 - slavnostně představenav točce U Zvonu první T3R.PLF ev. č. 315 ve spojení s T3R.P ev. č. 264, v pravidelném provozu pak v soupravě ev. č. 315+286

březen 2008 - vyřazena T3 ev.č. 182

březen-duben 2008 - testován u PMDP žlutý autobus TEDOM 123 Gev. č. 300

01. 04. 2008 -zaveden rozšířený prodej jízdenek u řidiče ve všech prostředcích MHD

10. 04. 2008 - trolejbusy Škoda 14Tr08/6 ev. č. 425 a 426odprodány do Ruse

21. 04. 2008 - začala výluka na Americké třídě mezi zastávkami U Práce a Mrakodrap:
zavedena trolejbusová linka č. 17 a autobusová linka č. 19, změněnytrolejbusové linky č. 10, 11, 12, 13, 15 a 16, linka č. 14 zrušena, jinak jezdily autobusové linky č. 20, 33, 39, 40, 71, 72 a noční N1-N3,
v první etapě se rekonstruoval úsek od Anglického nábřeží ke křižovatce Martinská x Resslova (do 31. 7. 2008), poté až k Práci

Trasy linek:
č. 10 : Doubravka, Na Dlouhých-U Prazdroje-Anglické nábřeží-Muzeum- Hlavní nádraží ČD-Šumavská-Doubravka, Na Dlouhých
č. 11: Ústřední hřbitov-U Prazdroje-Anglické nábřeží-Muzeum-Hlavní nádraží ČD-Šumavská-Ústřední hřbitov
č. 12 : Letkov-Božkov-Hlavní nádraží ČD-Kopeckého sady-Husova-CAN Husova-Tylova-náměstí Republiky-Anglické nábřeží-Muzeum-Hlavní nádraží ČD-Božkov-Letkov (trolejbusy s dieselagregátem)
č. 13 : v centru vedena mezi Hlavním nádražím a Prokopovou ulicí kolem Muzea a Goethovou ulicí
č. 15 : Bory,Heyrovského-FN Bory-Koperníkova-CAN Husova-Nová Hospoda, zpět Tylovou do Koperníkovy a na Bory
č. 16 : Bory Heyrovského-Doudlevce-Prokopova-Goethova-Muzeum-Hlavní nádraží ČD-Šumavská-Těšínská-Doubravka, Zábělská
č. 17 : Doubravka, Zábělská-Těšínská-U Prazdroje-Anglické nábřeží-Muzeum-Hlavní nádraží ČD-Šumavská-Doubravka, Zábělská
a-19 : CAN Husova-Tylova-Klatovská-Prešovská-náměstí Republiky-Pražská-Sirková-Hlavní nádraží ČD a zpět Muzeum-Kopeckého sady-CAN Husova, první den výluky nasazeny SU15 a SU18, další den už jen 12metrové vozy
a-20 : z Bílé Hory odklonem do Kopeckého sadů a Husovou ulicí, ve směru od Radčic do Tylovy, Klatovské na náměstí Republiky
a-33 : z Košutky do Kopeckého sadů a Husovy ulice, spoje ukončené u Muzea vedeny z náměstí Republiky, Zbrojnickou a Pražskou ulicí a Anglické nábřeží, z Křimic odkloněna do Tylovy, Klatovské a přes náměstí Republiky
a-39 : obousměrně v centru jezdila do ulice Otýlie Beníškové, přes náměstí Republiky do Kopeckého sadů kolem Muzea
a-40 : spoje k Muzeu jezdily z náměstí Republiky Zbrojnickou a Pražskou ulicí a Anglické nábřeží
a-71 : do Kaznějovské se jezdilo odklonem přes Anglické nábřeží a Kopeckého sady, ke Zvonu pak ulicí Otýlie Beníškové na náměstí Republiky a Zbrojnickou ulicí
a-72 : na Bory se od Zvonu jezdilo přes Anglické nábřeží, Kopeckého sady a Husovu ulici, zpět pak Husovou ulicí, Klatovskou třídou, přes náměstí Republiky a Zbrojnickou ulici
noční linky N1-N3 : jezdily přes náměstí Republiky, Františkánskou ulicí a Kopeckého sady (ze směrů od Bor, Skvrňan a Košutky, zpět přes Kopeckého sady)

24. 04. 2008 -v provozunová souprava T3R.PLF+T3R.P ev. č. 316+287

duben 2008 - na zastávkových jízdních řádech jsou vyznačeny jízdní doby mezi stanicemi, zaveden prodej jízdenek u řidiče ve všech prostředcích MHD

duben 2008 - začala rekonstrukce Lidické a Plaské třídy včetně zastávek U Gery, Mozartova, Majakovského a Studentská

duben 2008 - vyřazena T3 ev. č. 183

07. 05. 2008 - v provozu rekonstruovaný oranžový pracovní vůz a kolejový brus T3R.P ev. č. 175

17. - 18. a 24. - 25. 05. 2008 - o těchto víkendech probíhala výměna kolejiště na přejezdu v křižovatce u Severky, na lince č. 4 jezdily z Bor k Severce (tam instalován přejezd Californien) nasazeny vozy KT8D5 a KT8D5R.N2P, ze zastávky Severka na konečnou Košutka pendloval jeden vůz KT8D5R.N2P ev. č. 297 nebo 293

24. 05. 2008 - na oslavu 30. narozenin administrátora webových stránek Plzeňské tramvaje Jana Šlehofera byla pro fandy dopravy vypravena historická T1 ev. č. 121 se kterouse projela velká část plzeňské tramvajové sítě

28. 05. 2008 - v provozu autobusy SU 18 ev. č. 522-524

04. 06. 2008 - v provozu nová souprava T3R.PLF+T3R.P ev. č. 317+233

06. 06. 2008 - rozebírala se vyřazená souprava 2xT3 ev. č. 200+179

10. 06. 2008 - v provozu autobus SU 18 ev. č. 525

20. 06. 2008 - v provozu nová souprava T3R.PLF+T3R.P ev. č. 318+234

22. 06. 2008 - trolejbus Škoda 14Tr08/6 ev. č. 432 se stal muzejním vozem Škoda Bus klubu ve Strašicích

24. 06. 2008 - proběhla jednohodinová stávka řidičů tramvají od 13 hodin, místo tramvají nasazeny autobusy SU 15 a SU 18, v provozu autobus Citelis 12M ev. č. 527

26. 06. 2008 - v provozu autobus Citelis 12M ev. č. 528

28. 06. 2008 - na lince č. 2 už nejezdí Astry, zůstávají pouze na lince č. 1

červen 2008 - v provozu bílý mikrobus pro invalidy firmy MAVE-Fiat typu CiB ENA 3Z MAXI ev. č. 526

červen 2008 - zlikvidován 1.prototyp Astry ev. č. 300a trolejbusy Škoda 14Tr08/6 ev. č. 422, 423, 427 a 428

03. 07. 2008 - v provozu nová souprava T3R.PLF+T3R.P ev. č. 319+254

03. 07. 2008 - v provozu s cestujícími kloubová KT8D5R.N2P ev. č. 299

07. 07. 2008 - vyřazena souprava 2xT3 ev. č. 180+181

24. 07. 2008 - v provozu trolejbus Škoda 24TrCitelis ev. č. 513

28. 07. 2008 - v provozu nová souprava T3R.PLF+T3R.P ev. č. 320+255

31. 07. 2008 - v provozu trolejbus Škoda 24TrCitelis ev. č. 514

30. 08. 2008 - v provozu trolejbus Škoda 24TrCitelis ev. č. 515

17. 09. 2008 - v provozu nová souprava T3R.PLF+T3R.P ev. č. 321+235

09. 10. 2008 - v provozu trolejbus Škoda 24TrCitelis ev. č. 516

21. 10. 2008 - zahájen zkušební provoz bez cestujících soupravy T3R.SLF+T3M ev. č.202(II) +223 (později s 214), vůz ev. č. 202 (II) měl elektrickou výzbroj Škoda-Ganz

01.-17. 11. 2008 - na testování šedostříbrný autobus Crossway LF 12M ev. č. 300 (II)

19. 11. 2008 - v provozu autobusy SU 18 ev. č. 529 a 530

21. 11. 2008 - v provozu nová souprava T3R.PLF+T3R.P ev. č. 322+236

22. 12. 2008 - ukončena rekonstrukce Americké třídy a návrat k normálnímu provozu

12. 2008 - vyřazen autobus Karosa B732 ev. č. 367 (II) a 2. 12. vozy Škoda 21Ab ev.č. 465- 470, také trolejbus 14Tr08/6 ev. č. 420

rok 2008 - trolejbus Škoda 14Tr08/6 ev. č. 432 se stal exponátem muzea Škoda Bus klubu ve Strašicích

rok 2008 - vyřazen pracovní vůz- kolejový brus ev. č. 100 (ex Praha č. 6346)

© 2014
pavel2 & hupi

NAVRCHOLU.cz
trolejbusy.plzenskamhd.net: Reklama
Reklama: