:.. trolejbusy.plzenskamhd.net ..:

znak města Plzně   trolejbusy.plzenskamhd.net   znak města Plzně
trolejbusy.plzenskamhd.net: výročí
Zajímavosti

Výročí plzeňské MHD v roce 2020

Souhrn informací o výročích městské dopravy v Plzni je opět dílem tvůrců Ing. Jiřího Breníka s odbornou spoluprací p. Jiřího Riegera. Za všechny příznivce veřejné dopravy i ostatní zájemce o historii či město Plzeň velice děkujeme!
Vzhledem k tomu, že dopravní výroční jsou uváděna vždy po pěti letech, jsou letošní data obdobná s rokem 2015. A však zásluhou obou pánů došlo k doplnění řady důležitých informací k roku 2020.

Výročí plzeňské MHD v roce 2019
Výročí plzeňské MHD v roce 2018
Výročí plzeňské MHD v roce 2017
Výročí plzeňské MHD v roce 2016
Výročí plzeňské MHD v roce 2015
Výročí plzeňské MHD v roce 2014
Výročí plzeňské MHD v roce 2013
Výročí plzeňské MHD v roce 2012
Výročí plzeňské MHD v roce 2011
Výročí plzeňské MHD v roce 2010
Výročí plzeňské MHD v roce 2009
Výročí plzeňské MHD v roce 2008
Výročí plzeňské MHD v roce 2007
Výročí plzeňské MHD v roce 2006
Výročí plzeňské MHD v roce 2005


Ke stažení: Výročí plzeňské MHD 2020
(název souboru vyroci2020.doc, velikost 386 kB)


120 let

4. 8. 1900 - byla zřízena odbočka k bývalému nádraží Plzeňsko-Březenské dráhy

rok 1900 - zakoupeno 5 tramvajových motorových vozů od firmy Brožík/Křižík ev. č. 21 až 25

22. 4. 1900 - výjezd s cestujícími prvních 4 vlečných tramvajových vozů s plošinami ev. č. 26 až 29 dodaných plzeňskou karosárnou Brožík


110 let

rok 1910 - prodloužena tramvajová trať od plynárny k plovárně


105 let

2. 4. 1915 - na náměstí Republiky postavena druhá spojovací kolej od Skvrňan směrem k Lochotínu

rok 1915 - na náměstí Republiky vybudována nová zděná čekárna se záchodky a původní dřevěná byla přenesena na budoucí konečnou Bory (u parku)


95 let

1. 3. 1925 - zavedeno číslování tramvajových tratí: 1 - Bory-Nepomucká třída, 2 - Skvrňany-Náměstí Republiky (-Nádraží), 3 - Lochotín-Plovárna

rok 1925 - proběhla rekonstrukce kolejí Lochotínské tratě na náměstí Republiky, vložením levého přejezdu a prodloužením druhé koleje až k ústí Pražské ulice byla vytvořena výhybna

rok 1925 - po delším jednání (požadavek plzeňské obce na zavedení autobusové dopravy do Doubravky) poštovní správa tuto linku zprovoznila


90 let

1. 1. 1930 - zahájena pravidelná autobusová doprava do Doubravky podle pevného jízdního řádu

16. 3. 1930 - poštovní správa postoupila podle dohody Elektríckým podnikům města Plzně koncesi na linky do Doubravky a na Ústřední hřbitov a zavázala se, že na území města nebude provozovat žádnou přepravu svými autobusy, zastaralé poštovní autobusy tak nahradila moderní vozidla s pneumatikami

16. 5. 1930 - dodán autobus Škoda 506 N ev. č. 10

24. 5. 1930 - dodán autobus Škoda 506 N ev. č. 11

2. 8. 1930 - dodán autobus Škoda 506 N ev. č. 12

16. 8. 1930 - dodán autobus Škoda 506 N ev. č. 13

15. 12. 1930 - vyjel motorový vůz Ringhoffer/Křižík ev. č. 51 /ex Praha č. 125/

rok 1930 - dodáno 6 tramvajových motorových ojetých vozů z Prahy ev. č. 46 až 51 (ex Praha 166, 148, 139, 130, 18 a 125) po opravách ve firmách Ringhoffer a Brožík, vozy ev. č. 46, 47 a 48 v roce 1951 rekonstruovány na jednosměrné


85 let

rok 1935 - zrušena dřevěná čekárna na okraji konečné stanice Bory linky č. 1


80 let

rok 1940 - motorový vůz Brožík/Křižík ev. č. 3 předělán na vlečný a vůz ev. č. 3 na pracovní

13. 12. 1940 - vybudována odstavná kolej na Slovanech (budoucí trať k vozovně)


75 let

17. a 25. 4. 1945 - po náletech anglo-amerických letadel, především na Škodovku, zůstaly značně poškozeny koleje, vozidla a trolejové vedení, nejvíce utrpěl prostor v Nádražní ulici včetně trolejbusové smyčky, koleje na Slovanské třídě u Motýlí ulice a koleje na Klatovské třídě nad Dobrovského ulicí, provoz tramvají byl ochromen a jen pomalu po úsecích obnovován, během května začala rychlá obnova provozu

17. 12. 1945 - na základě nařízení vlády o šetření elektřinou byl omezen provoz tramvají, od 20 hodin byla stahována část vozů, provoz udržován v 15minutových intervalech, z náměstí Republiky odjížděly vozy vždy ve čtvrt, v půl, ve tři čtvrtě a v celou hodinu, ve 22.30 hodin odjížděly poslední vozy, stejně byly upraveny trolejbusové spoje, které navazovaly na jízdní řády tramvají, vozy linky č. 2 končily po 20. hodině ze Skvrňan na náměstí Republiky

léto 1945 - váleční zajatci vybudovali poslední 4 koleje v neprůjezdné vozovně Slovany, od té doby se teprve využila plná kapacita pro 40 tramvají na deseti kolejích, předtím na šesti kolejích bylo místo pro 24 tramvají.


70 let

20. - 22. 2. 1950 - DPMP zkrátily na zkoušku interval na lince č. 1 Bory-Slovany v denním provozu od 7.30 do 20 hodin místo pěti minut na tři minuty, bylo vypravováno 19 motorových vozů a zvýšené výdaje byly řešeny nevypravením vlečných vozů, ranní dělnický a noční provoz se neměnil

13. 3. 1950 - zařazen trolejbus Škoda 6 Tr2 ev. č. 135, který po vyřazení v roce 1971 byl předán do Technického muzea v Brně, kde dnes slouží jako provozní exponát

6. 4. 1950 - dodán autobus Škoda 706 RO ev. č. 27

28. 4. 1950 - dodán autobus Škoda 706 RO ev. č. 29

duben 1950 - dodány autobusy Škoda 706 RO ev č. 28 a 30

1. 5. 1950 - na Svátek práce nejezdila po celý den žádná vozidla MHD

2. - 4. 9. 1950 - DPMP zavedly ke krajské slavnosti budovatelů jednodenní jízdenky, které v ceně 10 Kčs platily na všech linkách k neomezenému počtu jízd v době 4.30 až 20 hodin

30. 9. 1950 - poprvé se na kolejích U Zvonu objevila pomocná prodejna cenných známek na předplatné legitimace (z vlečného tramvajového vozu), také 2. a 3. 10., od 8 do 17.30 hodin, nové legitimace vystavovala pouze stálá prodejna ve Smetanových sadech

15. 11. 1950 - zahájen provoz trolejbusů v 1,5 km novém úseku Lochotín-Košutka, nová linka č. 14 jezdila v trase Košutka-Kopeckého sady-Doudlevce

25. 11. 1950 - zaveden jako první noční provoz jednou tramvají na lince č. 1 Bory-Slovany

26. 11. 1950 - interval trolejbusů linky č. 14 byl v úseku Kopeckého sady-Košutka 20 minut

1. 12. 1950 - denní sazba jízdného na všech linkách byla prodloužena do 22.30 hodin

29. a 30. 12. 1950 - otevřena pomocná prodejna jízdenek v domě U Zvonu č. 4 /také 2. až 4. 1. 1951/

rok 1950 - motorový vůz Brožík/Křižík ev. č. 8 se stal reklamním a pak pracovním

roky 1950-1952 - dodány autobusové vleky Karosa D4 ev. č. 54 až 64


65 let

2. 1. 1955 - prodloužena trolejbusová linka č. 12 ze Skvrňan přes Zátiší na Novou Hospodu a zároveň zrušena dřívější autobusová linka č. 22 ve stejné trase

28. 2. 1955 - začala přeprava zaměstnanců Škodovky a ČSAO od hlavního (tehdy Gottwaldova) nádraží do Koterova autobusovou linkou č. 24

5. 7. 1955 - poprvé vyjely první 2 moderní tramvajové vozy typu T1 ev. č. 101 a 102 na linku č. 2 Skvrňany-Sladkovského třída, po tomto datu se začaly natírat i staré vozy světlejší červenou rumělkovou barvou a vozy dostávaly zlatá secesní čísla

10. 4. až 2. 10. 1955 - probíhala rekonstrukce kolejiště na třídě 1. máje (dnes Klatovské) od ulice 17. listopadu k Borské ulici, koleje na betonových pásech přeloženy do nové osy

9. 9. 1955 - dodán autobus Škoda 706 RO ev. č. 38

14. 9. 1955 - dodán autobus Škoda 706 RO ev. č. 39

2. 10. 1955 - vozy T1 ev. č. 101 a 102 vyjely poprvé na linku č. 1

15. 11. 1955 - výjezd tramvaje T1 ev. č. 110

17. 11. 1955 - výjezd tramvaje T1 ev. č. 105

20. 11. 1955 - výjezd tramvají T1 ev. č. 103 a 104

25. 11. 1955 - výjezd tramvaje T1 ev. č. 109

7. 12. 1955 - výjezd tramvají T1 ev. č. 106 a 107

23. 12. 1955 - výjezd tramvaje T1 ev. č. 108

30. 12. 1955 - výjezd trolejbusů Škoda 7 Tr6 ev. č. 159 až 161 (ten už v červeném nátěru)

31. 12. 1955 - k tomuto datu vyřazeny motorové vozy Brožík/Křižík ev. č. 11 až 20


60 let

13. 1. 1960 - ukončen krátkodobý provoz spřažených souprav 2xT1 na lince č. 1 tehdy ještě s tyčovými sběrači

1. 2. 1960 - vyřazeny z provozu poslední dva tmavozelené trolejbusy Škoda 2 Tr ev. č. 99 a 100 (ex Praha č. 318 a 319) z roku 1938 (v Plzni od roku 1953), vozy byly kromě šejdrů používány především na cvičné jízdy

8. 2. 1960 - zaveden provoz autobusů na linkách "P" Gottwaldovo nádraží-ZVIL a ZVIL-Letná-Doubravka (ZVIL je dnes Škoda)

1. 5. 1960 - zahájen provoz čtyřčlánkové elektrické soupravy E 10.01 PIONÝR typu 35E na pionýrské železnici Lochotín-ZOO, k napájení troleje sloužila měnírna DPMP na Lochotíně (až do roku 1965)

25. 5. 1960 - dodán autobus Škoda 706 RTO ev. č. 46

31. 5. 1960 - vyřazeny dvounápravové motorové tramvaje z firem Zeman/Brožík/Křižík ev. č. 33, Zeman/Brožík/Škoda ev. č. 34 a 37, rovněž i vlečné vozy ev. č. 26 až 29

2. 6. 1960 - odpoledne jely na lince t-13 vozy s vleky, na Lochotíně byla slavnost

9. 6. 1960 - po průtrži mračen, která způsobila poruchu 7 vozů T1 (ev. č. 103, 105, 110, 119, 124, 129 a 130) vyjely náhradou 3 vozy "trabuko" ev. č. 56, 58 a 63, jeden starý vůz ev. č. 48 a dvě T1 ev. č. 115 a 118 na trať č. 1 Bory-Slovany

10. 6. 1960 - v odpolední špičce bylo vypraveno na trať č. 1 šest vozů "trabuko" (ev. č. 56, 58, 59, 61, 62 a 63) na pořadích 20, 22, 23, 24, 25 a 26

1. 7. 1960 - prodloužila se linka a-28 Újezd-Doubravka až k městským lázním

31. 7. 1960 - (neděle) konalo se na Borech na plochodrážním stadionu mistrovství světa, na Skvrňany bylo vypraveno 6 starých tramvají a na Bory 7 vozů "trabuko", 28 vozů T1 a tři staré vozy

14. 9. 1960 - první zkušební jízda spřažené soupravy T2 ev. č. 137+136, 136+137 ještě s tyčovým sběračem

14. 9. 1960 - zkušební jízda spřažené soupravy T2 ev. č. 134+135, 135+134 ještě s tyčovým sběračem

23. 9. 1960 - v provozu první dva vozy typu T2 ev. č. 136 a 137

24. 9. 1960 - v provozu další dva vozy typu T2 ev. č. 134 a 135

26. 10. 1960 - DPMP zjišťovaly směry jízd a cíl cesty, na Bory jelo odpoledne 29 vozů T1 a T2, 6 vozů "trabuko" a na Skvrňany 9 starých vozů, posílen byl i provoz trolejbusů

28. 10. 1960 - v provozu bylo spatřeno rekordní množství trolejbusů - 70, autobusů jelo 20 a byl zaznamenán i rekordní počet autobusových vleků - 22, na lince č. 11 na Ústřední hřbitov jezdilo i následující den 15 starých trolejbusů Škoda 3 Tr3 s rekuperací a jeden autobus, na linku č. 10 bylo vypraveno 5 autobusů

30. 11. 1960 - zařazen do provozu první prototyp trolejbusu Škoda 9 Tr ev. č. 166

1. 12. 1960 - vyřazeny jednosměrné vlečné vozy ev. č. 21, 24 a 25

5. 12. 1960 - dodány autobusy Škoda 706 RTO ev. č. 47 až 49

12. 12. 1960 - v ranní a odpolední špičce zavedena nová autobusová linka ze sídliště na Slovanech (od bývalé restaurace Jalta, dnes z Francouzské ulice), přes Doudlevce na Karlov

15. 12. 1960 - denní sazba posunuta do 23 hodin, noční jízdné 1 Kčs platilo od 23 do 04 hodin, denní jízdenky se uznávaly k přestupu s legitimacemi do 23.30 hodin

rok 1960 - v provozu žlutý, druhý prototyp trolejbusu Škoda 9 Tr ev. č. 191

rok 1960 - plzeňská trolejbusová síť byla v ČSSR druhá nejhustší po Praze

rok 1960 - trolejbusy Škoda 7 Tr3 ev. č. 136 a 137 a Škoda 7 Tr4 ev. č. 138 až 141 prošly v závodě v Plzni-Bolevci rekonstrukcí na typ Škoda 8 Tr z důvodu původní nespolehlivé elektrické polosamočinné výzbroje

rok 1960 - DPMP používaly 56 tramvají, 26 autobusů a 90 trolejbusů, v dopravních špičkách bylo v provozu celkem 157 vozidel, v sedle pouze 56, v podniku bylo zaměstnáno 180 žen jako průvodčí a 17 řidiček

po roce 1960 - autobusy Škoda 706 RO ev. č. 24, 25, 26, 30, 32, 38 a 39 prošly GO v závodě SVA Holýšov, obdržely motory typu Škoda 706 RTO


55 let

10. 2. 1965 - zařazeny do provozu T3 ev. č. 162 a 163 v S-provozu

16. 3. 1965 - zařazeny do provozu T3 ev. č. 164 až 167 v S-provozu

25. 3. 1965 - dodán autobus Škoda 706 RTO ev. č. 65

30. 3. 1965 - dodán autobus Škoda 706 RTO ev. č. 66

1. 8. 1965 - vyřazen trolejbus Škoda 3 Tr3 ev. č. 129

25. 8. 1965 - na bocích vozů T1 a T2 začala instalace plechových modrých linkových tabulek s číslem linky, konečnými stanicemi a několika významnějšími zastávkami, na tabulkách byla původně ještě červená přetáčecí šipka, systém nahradil plátěné boční směrové transparenty v dřevěných rámečcích, prvním vozem s plechovými tabulkami byla T1 ev. č. 129.

30. 9. 1965 - dodán autobus Škoda 706 RTO ev. č. 67

16. 11. 1965 - zařazeny do provozu T3 ev. č. 168 a 169 v S-provozu

30. 9. 1965 - výjezd trolejbusů Škoda 9 Tr8 ev. č. 204 a 205

14. 10. 1965 - výjezd trolejbusů Škoda 9 Tr8 ev. č. 206 až 208

12. 11. 1965 - výjezd trolejbusů Škoda 9 Tr8 ev. č. 209 a 211

5. 12. 1965 - vyřazeny trolejbusy Škoda 3 Tr3 ev. č. 123 a 134

16. 12. 1965 - dodány první čtyři autobusy Karosa ŠM 11.1603 ev. č. 68 až 71

23. 12. 1965 - výjezd trolejbusu Škoda 9 Tr8 ev. č. 212

31. 12. 1965 - výjezd trolejbusu Škoda 9 Tr ev. č. 213, prototyp "Sahara" s pokusnými úpravami

rok 1965 - ve zkušebním provozu prototyp trolejbusu Škoda T11 ev. č. 214

rok 1965 - v tomto a v příštím roce probíhala rekonstrukce Tylovy ulice v prostoru před hlavní branou Škoda, trolejbusy linky č. 12 jezdily přes Husovo náměstí Husovou třídou (dříve Leninovou) zpět do Tylovy ulice

rok 1965 - dodány modrobéžové autobusové vleky Jelcz PO 1E ev. č. 67 až 69 (II. obs.)


50 let

12. 1. 1970 - výjezdy trolejbusů typu Škoda 9 Tr14 ev. č. 241 a 242

16. 1. 1970 - dodány autobusy Karosa ŠM 11.1608 ev. č. 99 až 101

20. 1. 1970 - dodán zájezdový autobus Škoda 706 RTO Lux ev. č. 121

3. 2. 1970 - výjezdy trolejbusů typu Škoda 9 Tr15 ev. č. 243 až 246

7. 2. 1970 - dodána T3 ev. č. 172 už s pokladnou průvodčího

18. 2. 1970 - vyřazen trolejbus Škoda 3 Tr1 ev. č. 103 a Škoda 3 Tr3 ev. č. 126

18. 2. 1970 - dodán jednodvéřový autobus Škoda 706 RTO MTZ ev. č. 102

15. 4. 1970 - vyřazen trolejbus Škoda 3 Tr3 ev. č. 116

30. 4. 1970 - dodány autobusy Karosa ŠM 11.1608 ev. č. 103 až 105

14. 5. 1970 - vyřazen trolejbus Škoda 3 Tr3 ev. č. 118

15. 5. 1970 - vyřazen trolejbus Škoda 3 Tr3 ev. č. 120

25. 5. 1970 - vyřazen autobus Škoda 706 RO ev. č. 39

9. 6. 1970 - vyřazen autobus Škoda 706 RO ev. č. 35

18. 6. 1970 - vyřazen autobus Škoda 706 RO ev. č. 38

18. 8. 1970 - vyřazen trolejbus Škoda 3 Tr3 ev. č. 128

3. 9. 1970 - dodány autobusy Škoda 706 RTO MTZ ev. č. 106 až 108

17. 9. 1970 - dodán jednodvéřový autobus Škoda 706 RTO MTZ ev. č. 109

29. 10. 1970 - zařazen trolejbus Škoda T11/0 ev. č. 248 (ex Brno č. 55), dnes opět v Technickém muzeu Brno, kde je provozním exponátem

15. 12. 1970 - vyřazen autobus Škoda 706 RO ev. č. 41

21. 12. 1970 - v provozu trolejbus Škoda 9 Tr BKR ev. č. 247

25. 12. 1970 - vyřazen autobus Škoda 706 RO ev. č. 43

28. 12. 1970 - dodány jednodvéřové autobusy Škoda 706 RTO MTZ ev. č. 110 a 111

rok 1970 - po havárii vozu T1 ev. č. 133 na Slovanech byla tramvaj vyřazena


45 let

1. 1. 1975 - dechovka PMDP pod taktovkou pana Šturce tradičně zahrála dopravákům i cestujícím na náměstí Republiky a některých konečných

8. 1. 1975 - po ukončení rekonstrukce Marxovy ulice (třídy Edvarda Beneše) se autobusové linky č. 22 a 29 vrátily na svou původní trasu do Marxovy ulice, byly zrušeny náhradní zastávky v Thámově a Hřímalého ulici

1. 2. 1975 - po dvaceti letech byl slavnostně v 9 hodin zahájen na nové konečné v Lobzích provoz nové trolejbusové linky č. 15 Městské lázně-Lobzy, o hodinu později byl zahájen provoz cestujících, jedno kolo měřilo sedm km a ve špičce jezdilo až 9 vozů

19. 2. 1975 - od 9 hodin do odpoledne hustě sněžilo a teprve večer byly některé komunikace prosoleny, vzniklá břečka způsobila stažení 21 trolejbusů z tratí a tím i nepravidelnost provozu, v okrajových částech města včetně Černic byly komunikace zcela nesjízdné

4. 4. 1975 - stavbaři pokračovali v montáži nových kolejí na nově vybudovaném mostě na třídě 1. máje (Klatovské)

18. až 21. 4. 1975 - pracovníci Staveb silnic a železnic přepojovali provizorní kolejiště na novou definitivní trasu přes nově vybudovaný most nad chebskou a domažlickou tratí, v uvedené dny DPMP zabezpečovaly NAD v úseku Bory-Palackého náměstí, tramvajové linky č. 1 a 3 byly vedeny ze Slovan a Světovaru na Palackého náměstí, kde byl umožněn přestup mezi NAD a tramvajemi, byl ovlivněn i provoz linky č. 4 Bory-Lochotín, 18. 4. odpoledne nebyla linka č. 4 vůbec v provozu

21. 4. 1975 - po více než roce začaly opět jezdit tramvaje po novém železobetonovém mostě na třídě 1. máje nad železniční tratí, bylo to o devět měsíců dříve proti plánu

26. až 30. 5. 1975 - zaveden s cestujícími zkušební provoz spřažených souprav 2xT3 na lince č. 1 Bory-Slovany, první soupravu tvořily vozy ev. č. 163+177(p), v prvním voze se mohli přepravovat pouze cestující s předplatními legitimacemi bez zavazadel a kočárků, nástup i výstup byl umožněn všemi dveřmi, druhý vůz byl s průvodčí(m), byl umožněn nástup všem ostatním cestujícím

31. 5. 1975 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1608 ev. č. 97

7. 6. 1975 - městská spartakiáda na stadionu ve Štruncových sadech a dopolední slavnostní průvod cvičenců si vyžádal některé úpravy v MHD, tramvajové linky č. 1 a 2 po nezbytnou dobu jezdily ze Slovan a Světovaru pouze ke Zvonu, na Bory byla v době průvodu doprava zastavena, na lince a-29 jezdily autobusy z Doubravky k Mrakodrapu a z Bor na Chodské náměstí

17. 6. 1975 - zařazeny do provozu trolejbusy Škoda 9 Tr20 ev. č. 269 až 271

18. až 21. 6. 1975 - na lince t-13 v úseku Bolevecká-Bolevec zavedena NAD, v pracovních dnech jezdily trolejbusy normálně do 8 hodin, poté byly odkloněny po trase linky t-14 na Košutku, linka č. 14 nebyla vypravována, po 18. hodině už byl normální trolejbusový provoz

30. 6. 1975 - vyřazen autobus Škoda 706 RTO ev. č. 48

1. 7. 1975 - zařazeny do provozu trolejbusy Škoda 9 Tr20 ev. č. 272 až 278

30. 7. 1975 - dodán hnědokrémový autobus Karosa ŠL 11.1307 Turist ev. č. 154

8. 8. 1975 - vyřazen autobus Škoda 706 RTO ev. č. 59

25. 8. 1975 - zaveden pravidelný provoz tří spřažených souprav 2xT3 na lince č. 1

25. 8. 1975 - dodány autobusy Karosa ŠM 11.1630 ev. č. 155 až 157

srpen 1975 - do provozu zařazeny dva ojeté trolejbusy Škoda 8 Tr9 a Škoda 8 Tr1 z DPML ev. č. 98 (II. obs.) a 99 (II. obs.)

2. 9. 1975 - dodány autobusy Karosa ŠM 11.1630 ev. č. 158 až 160

18. 9. 1975 - dodány autobusy Karosa ŠM 11.1630 ev. č. 161 až 165

30. 9. 1975 - vyřazeny autobusy Škoda 706 RTO ev. č. 57, 58, 60 a 65 a Škoda 706 RTO MTZ ev. č. 72 a 74, trolejbus Škoda 9 Tr0 ev. č. 193

1. 10. 1975 - zavedeny nové autobusové linky: č. 32 Slovany-Lobzy-Doubravka-Bolevec- Orlík, č. 33 Bory-Klatovská-náměstí Republiky-Lochotín-Bolevec-Orlík, č. 34 Kotkova- náměstí Republiky-Lochotín-Bolevec-Orlík, zanikla naopak linka A na objednávku pro zaměstnance Škoda mezi hlavním závodem a Orlíkem a linka B, ve směru na Orlík stavěly linky v zastávkách pouze pro nástup, v opačném směru pro nástup i výstup, na linky byla vydávána legitimace, jednorázové jízdné bylo stanoveno na 1 Kčs

8. 10. 1975 - v 16 hodin byl slavnostně otevřen nově vybudovaný most na jednom z hlavních komunikačních tahů Plzně, na třídě 1. máje (Klatovské)

11. 10. 1975 - po dokončení výstavby nového mostu na třídě 1. máje se autobusová linka č. 29 Bory-Doubravka vrátila na původní trasu, z Bor se jelo na Chodské náměstí, dále po třídě 1. máje k Mrakodrapu a pak beze změny, současně byla obousměrně zrušena zastávka v Borské ulici, trasa linky a-22 Karlov-Borská-třída Budovatelů /dnes Francouzská/ zůstala beze změny

30. 10. 1975 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11.1608 ev. č. 89 a 90

31. 10. 1975 - vyřazen autobus Škoda 706 RTO ev. č. 66, Škoda 706 RTO MTZ ev. č. 73 a autobusy Karosa ŠM 11.1608 ev. č. 92 a 96

15. 12. 1975 - dodány jednodvéřové modrokrémové autobusy Karosa ŠL 11.1312 ev. č. 166 až 169

19. 12. 1975 - komise dopravy ZKNV se zabývala plzeňskou MHD, její intenzita v počtu přepravených osob na 1 km patřila k nejvyšším v republice, aby odpovídala požadované kvalitě, musely by dopravní prostředky ujet o mnoho kilometrů ročně více, což bylo prakticky vyloučeno, navíc DPMP měly vážný nedostatek pracovníků, řešením by bylo zavedení mechanického odbavování cestujících včetně dalšího spřahování tramvají na linkách č. 1 a 2

prosinec 1975 - dodáno osm vozů T3 ev. č. 189 až 196 s pokladnou průvodčího

rok 1975 - vyřazeny trolejbusy Škoda 8 Tr3 ev. č. 162, Škoda 8 Tr5 ev. č. 165, Škoda 7 Tr4 ev. č. 151, Škoda 7 Tr6 ev. č. 160, Škoda 9 Tr0 ev. č. 192, Škoda 9 Tr3 ev. č. 200

rok 1975 - počet přepravovaných osob dosáhl téměř 87 milionů, což představovalo ve srovnání s rokem 1970 nárůst o 6 %, na všech trolejbusových tratích už fungoval samoobslužný provoz


40 let

1. 1. 1980 - dechovka DPMP pod taktovkou Štefana Pavlovského zahrála řidičům i cestujícím na náměstí Republiky i na několika konečných

1. 1. 1980 - začalo platit zvýhodněné občanské jízdné pro osamělé důchodce s důchodem do 880 Kčs měsíčně, manželské dvojice se souhrnnými důchody do 1550 Kčs, zdarma občanům starším 75 let a s 50 % slevou do 75 let

2. 1. 1980 - oficiálně zastaven provoz na lince č. 4 Bory-Lochotín pro postupující práce na výstavbě nové komunikace a tramvajové trati na Karlovarské třídě, posledním skutečným provozním pracovním dnem na této trati byl 29. prosinec 1979

7. 1. 1980 - v hlavní předprodejně DPMP v Palackého třídě 14 zahájen výdej nových průkazek pro důchodce

31. 1. 1980 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630 ev. č. 135

8. 2. 1980 - tisk uveřejnil zprávu, že při kontrole únosnosti mostu u Jána přes řeku Radbuzu, po kterém je veden mezinárodní průtah E 12, byly zjištěny rozdíly v povolené zatížitelnosti mostu, průjezdní úsek po mostu v obou směrech byl zúžen a veškerá doprava byla vedena po kolejových pruzích a řízena světelnou signalizací

1.3. 1980 - z důvodu rekonstrukce Rooseveltova mostu změněny linky 13A, 14, 20R a 34, které byly přesměrovány z ulice Otýlie Beníškové do sadů Pětatřicátníků /tehdy Nejedlého sadů/ na most generála Pattona /tehdy A. Zápotockého/, linka 13A otáčela v centru objetím Prešovskou, náměstím Republiky, Františkánskou do Goethovy /tehdy Gorkého/ ulice, kde byla konečná, zpět jela po Americké do sadů Pětatřicátníků, část spojů linky č. 14 byla vedena ze sadů Pětatřicátníků na Košutku, linka 20R vyjížděla tehdy z náměstí Republiky

1. 3. 1980 - od ranní výpravy nezastavovaly tramvaje na Chodském náměstí, autobusové linky č. 22, 29 a 36 převedeny na novou trasu podle stanovené objížďky při rekonstrukci třídy 1. máje /dnes Klatovské/

10. 3. 1980 - od tohoto dne jezdily v pracovní dny z točky na Jiráskově náměstí posilové spoje linky t-12 /6 ráno, 2 odpoledne a před 16. hodinou dva do vozovny/

16. 5. 1980 - pracovníci DPMP převzali čestné uznání od vlády a ÚRO

25. 5. 1980 - tramvají T1 ev. č. 111 se svezli při své návštěvě Plzně členové brněnského Tramwayklubu při TMB

7. 6. 1980 - z důvodu spartakiádního průvodu jezdily linky č. 1 a 2 ze Slovan a Světovaru ke Zvonu, z Palackého náměstí do Skvrňan a v úseku Bory-Hálkova ulice byla NAD

18. 6. 1980 - dokončena rekonstrukce Rokycanské třídy, trolejbusy linek č. 11 a 15 byly přeloženy z Těšínské ulice na Rokycanskou třídu a ve směru z centra se zastávkou na Letné, v opačném směru se ještě jezdilo Těšínskou ulicí

25. 6. 1980 - linky t-11 a 15 už jezdily v obou směrech po Rokycanské třídě se zastávkami na Letné, trolejový úsek mezi Těšínskou ulicí a Pietasem byl snesen

3. 7. 1980 - krokem k preferenci MHD je vyloučení veřejné dopravy v Solní a Prešovské ulici, tím byl umožněn průjezd autobusové linky č. 13A Prešovskou ulicí ve směru z Lochotína, která dále pokračovala Františkánskou do Goethovy ulice /dříve Gorkého/, další zrychlení této linky z Lochotína přineslo vyhrazení jízdního pruhu pro autobusy po tramvajovém tělese, linka a-20 projížděla z náměstí Republiky Solní ulicí do Nejedlého sadů /dnes sady Pětatřicátníků/

7. 7. 1980 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11.1630 ev. č. 140 až 142

5. 8. 1980 - vyřazen trolejbus Škoda 9 Tr10 ev. č. 215

20. 8. 1980 - DPMP vydaly provozní předpis pro zavedení tramvajové dopravy do sídliště Košutka linkou č. 4 Bory-Košutka

23. 8. 1980 - nedostatek tramvají musely řešit DPMP před zahájením provozu na lince č. 4 nákupem starých vozů typu T1 ev. č. 11, 16, 12, 13, 14 a 15 (ex Praha č. 5039, 5056, 5071, 5098, 5105 a 5132), tramvaje putovaly do Plzně na vagónech dva dny

25. 8. 1980 - šest pražských vozů T1 bylo v ETD přeloženo na valník, z kterého byly pomocí jeřábu DIZ oborového podniku Škoda skládány na manipulační kolej na východní straně náměstí Republiky, vozy obdržely ev. č. 11 až 15 /všechny II. obsazení/, vůz č. 5056 (nabouraný už v Praze na Smíchově při nakládání měl obdržet ev. č. 16, ale do provozu nezasáhl a byl využit pouze na náhradní díly), tramvaje z let 1954-1956 najezdily v Praze přes 1 000 000 kilometrů, nejvíce měl najeto vůz T1 ev. č. 24 (ex Praha 5111, dodaný v r. 1981) - 1 254 000 kilometrů

27. 8. 1980 - ve 13.43 hodin vjel na nově vybudovanou trať z Karlovarské třídy na Košutku jako první vůz T3 ev. č. 185, ještě odpoledne proběhly pantografové, průjezdní a rychlostní zkoušky

29. 8. 1980 - dodány autobusy Karosa ŠM 11.1630 MOC ev. č. 285 až 289

1. 9. 1980 - v 16 hodin byl slavnostně zahájen provoz v zastávce Pod Záhorskem na nové tramvajové lince č. 4 Bory-Košutka, v čele konvoje vozů T3 jel historický vůz Křižík/Brožík ev. č. 18. pravidelný provoz podle grafikonu začal o hodinu později, ve stejný den byl zrušen provoz na lince č. 3 Bory-Světovar

2. 9. 1980 - v souvislosti se zahájením provozu na tramvajové lince č. 4 se změnila organizace dopravy na trolejbusové lince č. 13 Kopeckého sady-Černice a autobusové lince č. 14 Košutka-Nejedlého sady-Doudlevce začala jezdit pouze v pracovní dny v dopravních špičkách

24. 9. 1980 - na voze T1 ev. č. 114 bylo zkušebně provedeno blokování jízdy na zavření dveří

29. 9. 1980 - vyřazen trolejbus Škoda 9 Tr18 ev. č. 256

září 1980 - na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně získal nový trolejbus Škoda 14 Tr zlatou medaili

září 1980 - vozy T3 byly na nové lince č. 4 Bory-Košutka vypraveny pouze v den zahájení provozu, po celý měsíc sem bylo vypravováno 9 vozů T1 a T2

2. 10. 1980 - tři z patnácti nových trolejbusů Škoda 9 TrHT28 ev. č. 325, 333, 336 byly pohotovostním autobusem Škoda RTO MTZ ev. č. 109 přetaženy z nákladového nádraží v ulici U Prazdroje přes Charkovské nábřeží (dnes Anglické) do vozovny v Cukrovarské ulici

4. 10. 1980 - zařazen trolejbus Škoda 9 TrHT28 ev. č. 338

6. 10. 1980 - ve 23.30 hodin najel řidič tramvaje T1 ev. č. 116 ve stanici Dvořákova ve směru na Bory do soupravy vozů T3 ev. č. 165+175, sedm cestujících bylo zraněno a vůz T1 č. 116 byl poté vyřazen

7. 10. 1980 - zařazeny trolejbusy Škoda 9 TrHT28 ev. č. 326, 327, 330. 332, 335, 339

10. 10. 1980 - zařazeny trolejbusy Škoda 9 TrHT28 ev. č. 328, 329, 334

12. 10. 1980 - zařazeny trolejbusy Škoda 9 TrHT28 ev. č. 331 a 337

12. 10. 1980 - členové Kroužku přátel MHD při Kulturním domě DP hlavního města Prahy (KMD) zavítali do provozoven DPMP, vítaným zpestřením byla zvláštní jízda tramvají T1 ev. č. 124

27. 10. 1980 - vyjela pražská T1 ev. č. 13 (II.) /ex Praha č. 5098/

28. 10. 1980 - vyjela pražská T1 ev. č. 15 (II.) /ex Praha č. 5132/

31. 10. 1980 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630 ev. č. 145

30. 11. 1980 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11 ev. č. 144 a 146

5. 12. 1980 - ve 23.30 hodin začalo přepojování kolejiště na třídě 1. máje (Klatovské) v rámci plánované rekonstrukce komunikace, ze Solní ulice jezdila na Bory NAD

6. 12. 1980 - v úseku Bory-Palackého náměstí byla vedena po trase linek č. 1 a 4 NAD s přestupem v Palackého třídě na linku č. 1 ve směru Slovany a u hlavní pošty na linku č. 4 ve směru Košutka

9. 12. 1980 - vyjel 1. prototyp trolejbus Škoda 14 Tr0 ev. č. 340 /I./ (roku 1981 do DSZO pod č. 26)

25. 12. 1980 - vyjela pražská T1 ev. č. 14 (II.) /ex Praha č. 5105/

30. 12. 1980 - vyjely pražské T1 ev. č. 11 (II.) a 12 (II.) /ex Praha č. 5039 a 5071/

31. 12. 1980 - vyřazen trolejbus Škoda 9 TrH25 ev. č. 283 (I.)

prosinec 1980 - vyřazeny trolejbusy Škoda 9 Tr14 ev. č. 235, 241, Škoda 9 Tr15 ev. č. 244

rok 1980 - dodán trolejbus Škoda 14 Tr ev. č. 340 (II. obs.)

rok 1980 - vyřazeny trolejbusy Škoda 9 Tr12 ev. č. 221, 223, 224, 226, Škoda 9 Tr13 ev. č. 228 až 234, Škoda 9 Tr14 ev. č. 236 až 239, Škoda T11/0 ev. č. 248

rok 1980 - ukončení objížďky na trolejbusové lince č. 12 přes Husovo náměstí a Husovu třídu z důvodu rekonstrukce Tylovy ulice


35 let

1. 1. 1985 - k dobré novoroční náladě vyhrávala na konečných stanicích dechová hudba plzeňských dopraváků s kapelníkem Štefanem Pavlovským

leden 1985 - tramvajová doprava po mostě A. Zápotockého (dnes Generála Pattona) byla pro opravu dilatačních spár vedena po jedné koleji směrem do centra a provoz byl řízen světelnou signalizací, tzv. čočkami

leden 1985 - DPMP měly ve stavu ještě 11 vozů typu T1 (ev. č. 112, 115, 117, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 129 a 130), na přelomu ledna a února bylo do Plzně dodáno 10 vozů T3 SUCS (ev. č. 246 až 255), skládány byly na manipulační koleji na Slovanské aleji, do vozovny je zatlačil vůz T1 ev. č. 129, do Plzně přišel trolejbus Škoda 14 Tr05N3 ev. č. 377 s nezávislou brzdou, probíhaly zkoušky prototypu Škoda 15 Tr01 se zátěží, pro praskliny na karosérii byly odstaveny mimo provoz vozy Škoda 14 Tr0 ev. č. 347, Škoda 14 Tr1 ev. č. 352, 355, 359, 360 a 370

30. 1. 1985 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11.1630 MOC ev. č. 244, 245 a 250

7. 2. 1985 - na kritiku cestujících, proč nejsou vozy MHD vytápěny, DPMP odpověděly, že musejí sledovat a dodržovat celostátně vyhlašované stupně odběru elektřiny, pouze v mimošpičkové době bylo možné vozy vytápět do výše sjednaného diagramu odběru

21. 2. 1985 - výjezd deseti vozů T3 SUCS ev. č. 246 až 255 už s instalovaným zařízením pro couvání u zadní plošiny, spřahovány byly do dvojic 246+247 atd.

28. 2. 1985 - vyřazena z provozu T1 ev. č. 124 (určena pro vrchní stavbu)

únor 1985 - ve vozovně Slovany sešrotována první T3 ev. č.162 (po velké nehodě v roce 1981)

1. 3. 1985 - vyřazeny z provozu plzeňské vozy T1 ev. č. 112, 119 (najela nejvíce - 948 857 km) a ev. č. 130, v provozu bylo stále ještě 22 vozů T2

2. 3. 1985 - pod tramvajovým tělesem na Skvrňanské třídě byl opravován po havárii vodovodní řad, od rána do odpoledne byla zavedena NAD z Palackého náměstí do Skvrňan

3. 3. 1985 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630 MOC ev. č. 235

11. 3. 1985 - z ostrovské Škodovky byl k ověřovacím zkouškám přitažen prototyp kloubového trolejbusu Škoda 15 Tr01 testovacího č. 500, co nejrychleji měl najezdit 30 000 km s tzv. mrtvou zátěží a po repasi též 30 000 km s cestujícími

16. 3. 1985 - obnoven dvoukolejný provoz tramvají na mostě Antonína Zápotockého

18. 3. 1985 - vyřazeny autobusy Karosa ŠM 11.1630 MOC ev. č. 238 a 239

30. 3. 1985 - ráno pokropil vozovky namrzající déšť, v provozu zůstaly prakticky pouze tramvajové linky

březen 1985 - ve vozovně Slovany sešrotována T1 ev. č. 111

1. 4. 1985 - vyřazeny z provozu T1 ev. č. 126 a 129

duben a květen 1985 - pokračovala výstavba tramvajové trati od lékařské fakulty na Lochotíně k Frunzeho ulici (dnes Mozartova) a výstavba trolejbusové trati Sídliště Bory - Bezovka - železniční zastávka Jižní Předměstí

1. 5. 1985 - vzhledem k prvomájovému průvodu byl provoz tramvajových linek č. 1, 2 a 4 ukončen v 8.00 hodin, tramvaje od Slovan a Světovaru se otáčely U Zvonu, od Skvrňan na Palackého náměstí, na linku č. 4 byly mezi Košutkou a Rondelem nasazeny autobusy, na rozdělené lince č. 12 jezdily autobusy z Nové Hospody k III. bráně Škoda a z Božkova na náměstí Odborářů (dnes Mikulášské), linka t-13 jezdila z Černic na Slovany, autobusové linky 13A a č. 20 jezdily z Bolevce a Bílé Hory k Rondelu

1. 5. 1985 - vyjel trolejbus Škoda 14 Tr05N3 ev. č. 377 s nezávislou brzdou

31. 5. 1985 - dodány autobusy Karosa B 731.04 ev. č. 333 až 338

1. 6. 1985 - od ranní výpravy vedena NAD po trase linky č. 1 v trase Bory-Nejedlého sady-třída Marie Škardové (dnes Pražská), kde se přestupovalo do tramvají, na lince č. 4 byla vedena NAD z Bor do Nejedlého sadů s přechodem k hlavní poště, z Košutky jezdily tramvaje do zastávky Pošta, po dobu konání spartakiádního průvodu byla od 9.30 hodin přerušena doprava přes Nejedlého sady, linka č. 1 (NAD) byla z Chodského náměstí odkloněna ulicí U Trati, Prokopovou a Gorkého ke Zvonu, linka č. 2 ze Skvrňan byla v době konání průvodu ukončena na Palackého náměstí, od Světovaru pak U Zvonu, z Palackého náměstí museli cestující sem přejít pěšky, průvod omezil i některé trolejbusové a autobusové linky.

7. 6. 1985 - prototyp kloubového trolejbusu Škoda 15 Tr01 testovacího č. 500 odstaven v Cukrovarské ulici s prasklou karoserií

14. až 23. 6. 1985 - v přírodním amfiteátru na Lochotíně se konal Filmový festival pracujících, přeprava návštěvníků byla zajišťována tramvajemi v trase Bory-Nejedlého sady-Lochotín-Košutka, tramvaje byly označeny emblémem 36. FFP a směrovou tabulkou Košutka, po ukončení představení cestující neplatili jízdné

17. 6. 1985 - vyřazena z provozu T2 ev. č. 154 /úředně k 30. 6./

18. 6. 1985 - zahájen provoz nové autobusové linky č. 33 v pracovních dnech Košutka, stará smyčka-FN Lochotín, ve špičce byl interval 15 a v sedle 20 minut

28. 6. 1985 - dodány autobusy Karosa B 731.04 ev. č. 339 až 347

1. 7. 1985 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630 MOC ev. č. 234

1. 7. 1985 - začala platit celostátně novela městského přepravního řádu, přinesla i zásadní změnu v kontrole jízdenek a placení jízdného, pokuta za černou jízdu byla v MHD celostátně stanovena na 100 Kčs, začal platit prázdninový provoz, kdy v MHD bylo vypravováno 197 vozidel místo běžných 226

6. 7. 1985 - na mostě A. Zápotockého byla zahájena oprava dilatačních spár v jeho druhé polovině, byl zaveden jednokolejný provoz ve směru z centra, doprava opět řízena světelnou signalizací

15. až 25. 7. 1985 - na zkušebních jízdách v Plzni byl kloubový trolejbus Škoda-Sanos

18. 7. 1985 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630 MOC ev. č. 249

25. 7. 1985 - v tisku se objevila kritika na nevhodnost trasy nové linky a-33 Košutka-FN Lochotín, autobusy jezdily skoro prázdné

31. 7. 1985 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630 MOC ev. č. 271

červenec 1985 - ve vozovně Slovany sešrotována pražská T1 ev.č. 26 (II.) /ex Praha č. 5121/

5. 8. 1985 - po sedmi týdnech změněna trasa autobusové linky č. 33 Nejedlého sady (sady Pětatřicátníků)-FN Lochotín s intervalem 20 až 60 minut v pracovních dnech

7. 8. 1985 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630 MOC ev. č. 272

10. 8. 1985 - po několikaleté přestávce znovu osazena rozjízdná výhybka ve Sladkovského třídě, při výluce linky č. 2 jezdily tramvaje na konečnou linky č. 1 Slovany

23. 8. 1985 - v ulicích města sloužilo cestujícím už 50 automatů na jízdenky Merona

srpen 1985 - ve stavu bylo pouze 5 vozů T1 (ev. č. 115, 117, 120, 122 a 123), 21 vozů T2 (ev. č. 133 (II.), 135 až 139, 141 až 148, 150, 152, 153, 155, 157, 158 a 159) a 94 vozů T3 (z toho T3 ev. č. 160, 161, 163 až 207, T3 SU ev. č. 208 až 232, T3 SUCS ev. č. 233 až 255)

srpen 1985 - připravovalo se zahájení provozu na nové lince d-3 Frunzeho-náměstí Republiky-Sladkovského třída (náměstí Odborářů), byly připraveny linkové i směrové tabulky a sestaveny jízdní řády - na nové lince bylo uvažováno pouze se špičkovým provozem a s výpravou šesti vozů T1 nebo T2, ze Sladkovského do Radyňské ulice byl obnoven kolejový oblouk a upraveno trolejové vedení, na novém úseku tramvajové trati probíhaly zkušební jízdy

18. 9. 1985 - po téměř roční pauze vyjela historická T1 ev. č. 121 s dětmi patronátní ZŠ z Božkova

22. 9. 1985 - plzeňští fandové uspořádali na nádvoří vozovny Slovany loučení s posledními provozuschopnými tramvajemi T1 ev. č. 115, 117, 120, 122 a 123

září 1985 - na lince d-3 nebyl pro neshody DPMP s Národním výborem města Plzně zahájen provoz, radní trvali na tom, aby nová linka jezdila do Skvrňan, tedy ke Škodovce, DPMP nemohly v této relaci zahájit provoz pro nedostatečné energetické napájení skvrňanské trati /měnírna Zátiší/, byly zahájeny práce na úpravách napájecího systému

konec září 1985 - zlikvidován kolejový přejezd na Slovanské třídě nad křižovatkou se Sladkovského třídou

1. 10. 1985 - vyřazen modrobéžový dvoudvéřový autobus Karosa ŠL 11.1310 ev. č. 259 a Karosa ŠM 11.1630 MOC ev. č. 258

14. 10. 1985 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630 ev. č. 205

25. 10. 1985 - obnoven dvoukolejný provoz tramvají na mostě Antonína Zápotockého

říjen 1985 - ve vozovně Slovany sešrotována pražská T1 ev. č. 13 (II.) /ex Praha č. 5098/

1. 11. 1985 a 13. 11. 1985 - uskutečnily se jízdy historické T1 ev. č. 121 s dětmi z různých plzeňských škol

4. 11. 1985 - kloubový prototypový trolejbus Škoda 15 Tr01 ev. č. 500 byl definitivně odtažen do výrobního závodu Škoda Ostrov a byl tak ukončen jeho zkušební provoz

28. 11. 1985 - při zkušební jízdě na nové trati do Frunzeho ulice souprava 2xT3 ev. č. 205+195 do smyčky nedojela, povolaný autojeřáb DPMP provedl nakolejení a souprava odcouvala zpět na Karlovarskou třídu a přes Košutku se vrátila do vozovny

listopad 1985 - pro stavební práce na nové autobusové točce na Borech byly zastávky a-21 a a-26 přesunuty na jiná místa

3. 12. 1985 - vzhledem k havarijnímu stavu Tyršova mostu byla změněna trasa linky a-21: Doudlevce-Bory-Litice-Radobyčice a zpět ve špičce, /konečná byla v křižovatce Zborovská x Průmyslová/, v sedle jezdila až z Bor

5. až 10. 12. 1985 - dodány další tramvaje T3SUCS ev. č. 256 až 265

7. až 8. 1985 - výluka na trati č. 2 v úseku Skvrňany - Palackého náměstí z důvodu přepojování nových napájecích kabelů ze Skvrňan do měnírny Zátiší, byla tam zavedena NAD, tramvaje jezdily pouze ze Světovaru do Nejedlého sadů

13. 12. 1985 - kolejový brus /ex Praha ev. č. 2077/ v dopoledních hodinách brousil koleje na nově vybudované tramvajové trati do Frunzeho ulice (dnes Mozartovy)

16. 12. 1985 - odstřelem tří domů na Palackého náměstí se začalo s uvolňováním místa pro silnici z Doubravky do Skvrňan, tentýž den byl zahájen výcvik řidičů na nové trati do Frunzeho ulice

rok 1985 - v ÚD v Cukrovarské ulici v 12/1985 sešrotován pražský vůz T1 ev. č. 22 (II.) (ex Praha č. 5089), který měl být původně zachován a umístěn v mateřské školce v Habrové ulici na hraní dětem, mohl být zachován poslední vůz T1 pražské úpravy, o který by pražské muzeum mělo dnes asi zájem, v ÚD byl sešrotován též vůz T1 ev. č. 118.

rok 1985 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630 ev. č. 217 odstaveny trolejbusy Škoda 14 Tr0 ev. č. 347 a 350

rok 1985 - DPMP přepravily celkem 125 milionů cestujících

rok 1985 - T1 ev. č. 129 se stala pracovním vozem vrchní stavby, byla používána i ke sněhovému pluhu


30 let

15. 1. 1990 - zkušební jízda kloubové tramvaje KT8D5 ev. č. 294

29. 1. 1990 - zkušební jízda kloubové tramvaje KT8D5 ev. č. 289

leden 1990 - zařazen trolejbus Škoda 14 Tr08/6 ev. č. 438

1. 2. 1990 - zkušební jízda kloubové tramvaje KT8D5 ev. č. 288

8. 2. 1990 - zkušební jízda kloubové tramvaje KT8D5 ev. č. 290

14. 2. 1990 - tříčlánkové tramvaje KT8D5 ev. č. 288 až 290 a 294 absolvovaly TBZ

20. 2. 1990 - zkušební jízda kloubové tramvaje KT8D5 ev. č. 293

20. 2. 1990 - první nepodařená kolaudace nového úseku tramvajové trati do Bolevce

21. 2. 1990 - zkušební jízda kloubové tramvaje KT8D5 ev. č. 299

únor 1990 - ve vozovně Slovany sešrotována tramvaj T2 ev. č. 153

únor 1990 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630 MOC ev. č. 298

7. 3. 1990 - zkušební jízda kloubové tramvaje KT8D5 ev. č. 296

14. 3. 1990 - zahájeny cvičné jízdy řidičů na nové tramvajové trati Lochotín-Bolevec

19. 3. 1990 - zkušební jízda kloubové tramvaje KT8D5 ev. č. 298

27. 3. 1990 - první zkušební jízda soupravou 2x T3 po provizoriu v Dřevěné ulici a na náměstí Republiky kolem kostela sv. Bartoloměje

28. 3. 1990 - zkušební jízda kloubové tramvaje KT8D5 ev. č. 292

29. 3. 1990 - odstřelena stará měnírna Pietas z důvodu výstavby nové komunikace

31. 3. 1990 - nahrazena výhybka v sadech Pětatřicátníků rovnou kolejí, jednalo se o nepoužívané odbočení z tratě č. 4 ve směru z Bor na Palackého náměstí

březen 1990 - DPMP zavedly informační službu na telefonním čísle 143 o nočním provozu na tramvajových a trolejbusových linkách a lince 13A o víkendech a v pracovních dnech po 18. hodině

1. 4. 1990 - dodán modrobílý autobus Karosa C 734.23 ev. č. 100 (II. obsazení)

2. 4. 1990 - do funkce ředitele DPMP nastoupil Ing. Václav Zikmund

9. 4. 1990 - začala rekonstrukce tramvajových tratí v Pražské a Zbrojnické ulici, tramvaje jezdily po provizorním kolejišti od Zvonu Dřevěnou ulicí, přes náměstí Republiky do Solní ulice, mezi kostelem svatého Bartoloměje a radnicí byly zřízeny zastávky na panelech

11. 4. 1990 - zkušební jízda kloubové tramvaje KT8D5 ev. č. 295, byla to poslední zkušební jízda ze série 12 vozů KT8D5 za přítomnosti techniků z ČKD Praha

26. 4. 1990 - v pracovních dnech zavedena nová autobusová linka č. 41 do sídliště Vinice (točka u Brněnské), vyjížděla od bývalého nádraží ČSAD v Husově ulici před Divadlem J. K. Tyla

2. 5. 1990 - zahájen provoz po rekonstruované trati (BKV) v Pražské ulici

4. 5. 1990 - poprvé v provozu s cestujícími první KT8D5 ev. č. 297 na lince č. 4

7. 5. 1990 - na lince t-16 zřízena stálá zastávka u křižovatky ulic Edvarda Beneše a 17. listopadu

19. 5. 1990 - po rekonstrukci křižovatky u Jána obnoven trolejbusový provoz po Charkovském (dnes Anglickém) nábřeží

květen 1990 - výjezd s cestujícími i ostatních jedenácti KT8D5 ev. č. 288-296, 298 a 299

25. 5. 1990 - zrušeny autobusové linky č. 13A a 14

25. 5. 1990 - slavnostní otevření nového úseku tramvajové trati Frunzeho (dnes Mozartova) - Bolevec, Tachovská za účasti historických tramvají Křižík/Brožík ev. č.18, T1 ev. č. 121, T3 ev. č. 265 (výstava fotografií) a nových KT8D5 ev. č. 291 a 293

26. 5. 1990 - vstoupil v platnost nový systém MHD, sledoval omezení duplicitních tras linek autobusů s linkami tramvají a trolejbusů a rovnoměrnější obousměrné vytížení jízd, DPMP vydaly plánek nového linkového vedení, v provozu byly čtyři tramvajové, šest trolejbusových a třiadvacet autobusových linek

26. 5. 1990 - zahájen pravidelný provoz na nové přesměrované tramvajové lince č. 1 Slovany-Bolevec, zavedly se nové čelní směrové tabulky

26. 5. 1990 - největší změny v rámci úprav linkového vedení byly na autobusových linkách, vyjela nejdelší polookružní (20,3 km) autobusová linka č. 30 Bory-Košutka, Krašovská, která vedla z Bor přes Doudlevce, Slovany, Doubravku a Bolevec na Košutku, tehdy ještě Žlutickou ulicí, autobusová linka č. 14 byla nahrazena linkou č. 33 Goethova-sady Pětatřicátníků-FN Lochotín-Košutka, Krašovská v pracovních dnech plus několik spojů v neděli odpoledne v době návštěv ve FN, linka začínala i končila v Goethově ulici, resp. u Muzea, zavedena byla i posilová linka č. 40 po stejné trase, nezajížděla však k FN, linka č. 20 opustila lokalitu U Zvonu a přemístila se k bývalému planetáriu (dnes Okresní soud), spoje vedené na Bílou Horu přes Roudnou zajišťovala nová linka č. 39, která vyjížděla společně s linkou č. 41 z Husovy ulice u DJKT, linka č. 28 už nejezdila od Zvonu, jela Anglickým nábřežím a Americkou k CAN, spojení Škody JS s centrem bylo zajišťováno několika spoji linky č. 34, od konečné linky č. 1 Bolevec k závodu Škoda JS Orlík začala jezdit linka č. 38

26. 5. 1990 - zahájen provoz tramvají typu KT8D5 na lince č. 4 v pracovních dnech, prvními vozy byly ev. č. 292 a 297

květen 1990 - ve vozovně Slovany sešrotována tramvaj T2 ev. č. 145

28. 6. 1990 - dodány autobusy Karosa B 732.1652 ev. č. 399 až 401

13. 7. až 23. 8. 1990 - probíhala rekonstrukce tramvajové trati č. 4 na Klatovské třídě v úseku od synagogy na Masarykovo náměstí, v úseku Bory-Masarykovo náměstí jezdily přes den vozy KT8D5, vozy linky č. 4 z Košutky do centra otáčely přes Palackého náměstí a kolem synagogy se vracely zpět k poště, ze sadů Pětatřicátníků na Masarykovo náměstí jezdila přes den NAD, v noci jezdila NAD ze sadů Pětatřicátníků až na Bory

13. 7. 1990 - zahájena dlouhodobá rekonstrukce (do 28. 6. 1991) kolejiště v Prešovské ulici, na jižní straně náměstí Republiky a ve Zbrojnické ulici, z Bolevce se jezdilo přes Palackého náměstí, kolem synagogy a přes sady Pětatřicátníků k poště do Solní (zpětná kolej byla položena vlevo na chodníku) a přes náměstí Republiky obloukem na provizorium v Dřevěné ulici a ke Zvonu, ze Skvrňan od Palackého náměstí se jezdilo obdobně, zároveň byla zrušena druhá odbočná kolej na jižní straně náměstí Republiky

srpen 1990 - vyřazen autobus Karosa ŠM 11.1630 MOC ev. č. 280

3. 9. 1990 - upraveno vedení linky č. 28 v centru mezi ulicí U Prazdroje a CAN, nově jezdila Jízdeckou ulicí přes sady Pětatřicátníků a DJKT

5. 9. 1990 - nové čelní směrové tabulky na linkách 2, 3 a 4

24. 9. 1990 - rozšířen provoz na autobusové lince č. 41 i o sobotách a nedělích

1. 10. 1990 - na bocích tramvají T3 ev. č. 186, 187 a 204 se objevily první reklamní samolepky

1. 10. 1990 - vyřazena T3 ev. č. 169

12. 10. 1990 - zahájena dostavba kabin nočních vozů T3 ev. č. 160, 161, 163, 164, 166 a 174

22. 10. 1990 - na lince č. 4 se objevil zatím nejvyšší počet KT8D5 - 11 vozů

31. 10. 1990 - dodány autobusy Karosa B 732.1652 ev. č. 402 až 410

12. 11. 1990 - začala se používat nová odstavná plocha pro trolejbusy na bývalém hřišti v Cukrovarské ulici, předtím byly trolejbusy odstavovány též v ulicích Černická, Heldova, Presslova, Cukrovarská a případně i na Doudlevecké třídě

13. 11. 1990 - zlikvidována poslední stará tramvajová výhybna u Cukrovarské ulice a navazujícího zbytku tramvajové trati k plynárně

17. 11. 1990 - posílen provoz na okružní autobusové lince č. 30 ve všedních dnech, o víkendech zaveden 20minutový interval

18. 11. 1990 - vyřazena T3 ev. č. 171 po nehodě z 21. 7. 1989

listopad 1990 - ve vozovně Slovany sešrotována tramvaj T2 ev. č. 148

listopad 1990 - zahájeno příležitostné používání točky Malesická

9. 12. 1990 - dodán zájezdový žlutobílý autobus Karosa LC 735.1011 ev. č. 411

prosinec 1990 - dodány trolejbusy Škoda 14 Tr10/6 ev. č. 439 až 445,

rok 1990 - vyřazeny trolejbusy Škoda 9 TrH25 ev. č. 301, 303, 306 až 310


25 let

20. 1. 1995 - poprvé použity nové samolepky pro evidenční čísla ve žluté barvě s černými číslicemi a černým orámováním, první byla rekonstruovaná souprava 2xT3 z Mostu ev. č. 107+108 (II.obs.), (první ex Most původně T1 č. 217 z roku 1957, druhá původně T2 č. 262 z roku 1962, obě v roce 1976 dostaly karosérie T3)

leden 1995 - vyřazeny autobusy Karosa B 731.04 ev. č. 351, 353, 356 a 359

8. 2. 1995 - odstaveny trolejbusy Škoda 14 Tr01 ev. č. 362, 363, 369 a poté sešrotovány

únor 1995 - odstaven trolejbus Škoda 14 Tr05 ev. č. 375 (do Ternopilu č. 130)

1. 4. 1995 - výjezd soupravy T3 ev. č. 105+106 (II.obs.), ex Praha č. 6404 (r. 1964) a č. 6473 (r. 1965), obě rekonstruované v Ostravě

květen 1995 - začaly zkušební jízdy bez cestujících NP prototypu kloubového trolejbusu Škoda 22 Tr

30. 6. 1995 - vyřazena T3 ev. č. 167

červen 1995 - vyřazen modrokrémový dvoudvéřový autobus Karosa ŠL 11.1310 ev. č. 283

1. - 15. 7. 1995 - probíhala oprava trati v Pražské ulici v úseku Denisovo nábřeží- U Zvonu, linka č. 1 jezdila v úseku Bolevec-U Zvonu a linka č. 2 byla provozována ve dvou úsecích, mezi Skvrňany a točkou U Zvonu jezdily soupravy, z Mikulášského náměstí na Světovar pak vozy KT8D5, linky č. 3 a č. 5 nebyly vypravovány, z Anglického nábřeží jezdila NAD Americkou třídou k hlavnímu nádraží ČD a dále po lince č. 1 na náměstí M. Horákové, trolejbusové linky č. 10 a 13 byly vedeny od Gambrinusu k Mrakodrapu po lince č. 16 Šumavskou ulicí

počátek července až začátek srpna 1995 - rekonstrukce tramvajové koleje ve směru z centra na mostě generála Pattona a Karlovarské třídě v úseku od mostu k ulici Pod Záhorskem, linky č. 3, 4 a 5 byly vedeny obousměrně po koleji ve směru do centra

17. 7. 1995 - nevyhovující točka linky č. 39 v Křimicích na Zámeckém náměstí byla nahrazena novým obratištěm v Prvomájové ulici

počátek srpna až 8. 10. 1995 - byla rekonstruována na Karlovarské třídě kolej ve směru do centra a jezdilo se obousměrně po zrekonstruované koleji z centra

srpen 1995 - vyřazen autobus Karosa B 731.04 ev. č. 349

1. - 28. 10. 1995 - na zkušební jízdy s cestujícími vyjel kloubový NP prototypový trolejbus Škoda 22 Tr testovacího č. 999, který pak jezdil po repasi v Ústí nad Labem pod ev. č. 601, v Plzni se objevoval na linkách č. 11 a 16

říjen 1995 - vyřazeny trolejbusy Škoda 14 Tr05 ev. č. 371, 372 (do Lugansku č. 248, 249)

1. 12. 1995 - vyřazen autobus Karosa B 731.04 ev. č. 354

4. 12. 1995 - vyjelo prvních 6 kloubových trolejbusů typu Škoda 15 Tr13/6M ev. č. 466 až 471

18. 12. 1995 - dodán modrožlutý vůz pro přepravu imobilních občanů Karosa C 734.1340 ev. č. 432 se zařízením pro vozíčkáře

rok 1995 - vyjela rekonstruovaná souprava 2xT3GM ev. č. 274+275 s výzbrojí TV8

rok 1995 - probíhaly zkušební jízdy modernizované prototypové T3M.01 ev. č.246 s IGBT ze ŠDT, vůz měl výklopné dveře, transparenty Brose a litou podlahu

30. 12. 1995 - v noci prototypový vůz T3M.01 ev. č. 246 havaroval pod Rondelem na Karlovarské třídě, když narazil do stojící porouchané soupravy 2xT3SUCS ev. č. 278+279

rok 1995 - v roce sešrotovány jedny z nejstarších vozů T3 ev. č. 161, 163, 166, 167, také vůz ev. č. 172, z provozu byl vyřazen jako poslední T3 ev. č. 167, používaný k cvičným jízdám, šrotování vozů proběhlo ve vozovně Slovany, sešrotován tam byl i vůz T2 ev. č. 139, který byl určen jako historický a na kterém byly už vykonány v roce 1991 renovační práce včetně základního nátěru v rozsahu 80 hodin

rok 1995 - vyřazeny autobusy Karosa B 731.00 ev. č. 324 a 328, vyřazeny trolejbusy Škoda 14 Tr05 ev. č. 373 a 374 (do Lugansku č. 246 a 247)


20 let

25. 1. 2000 - výjezd tramvaje Astra 03T3 (typu LTM 10.08) ev. č. 304

26. 1. 2000 - výjezd tramvaje Astra 03T3 (typu LTM 10.08) ev. č. 305

31. 1. 2000 - výjezd tramvaje Astra 03T3 (typu LTM 10.08) ev. č. 307

7. 2. 2000 - výjezd tramvaje Astra 03T3(typu LTM 10.08) ev. č. 306

10. 3. 2000 - v provozu prototypový trolejbus Škoda 21 TrACI ev. č. 479 (I.)

3. 4. 2000 - v provozu nová zastávka linky t-12 Zátiší, Línská ve směru k Nové Hospodě

25. 4. až 18. 6. 2000 - probíhala rekonstrukce ulice Otýlie Beníškové, linka č. 20 byla ve směru Křimice/Radčice odkloněna ulicemi Malická-Pod Všemi svatými-Rooseveltův most-sady 5. května-Fugnerova-Anglické nábřeží do Americké, ve směru Bílá Hora jely autobusy přes sady Pětatřicátníků-sady 5. května-Rooseveltův most-ulice Na Roudné

1. až 8. 5. + 1. 8. až 3. 9. 2000 - rekonstruovala se Koterovská třída (Částkova- Slovanská alej), linky č. 22 a 51 odkloněny ze Slovanské aleje Skladovou a Jasmínovou ulicí k pekárně na Koterovskou třídu

9. 5. až 22. 7. 2000 - rekonstrukce mostu v Lobezské ulici, provoz umožněn pouze autobusům linky č. 30 jedním pruhem na semafory, 22. 7. jezdila linka objížďkou Částkova-Sušická-Božkovské náměstí-K Hrádku-Rokycanská třída-Masarykova třída-Staniční

17. 5. 2000 - vyřazeny autobusy Karosa B 731.00, ev. č. 326, Karosa B 731.04 ev. č. 339-342, 345-346. 358, 360, 362, vůz ev. č.339 odkoupila TJ Sokol Město Touškov

26. 5. 2000 - rozlučková jízda soupravami 2xT3 na linkách č. 3 Košutka-Malesická (ev. č. 203+193) a č. 5 Bolevec-Malesická (ev. č. 105+106 /II./)

27. 5. 2000 - zavedena nová autobusová linka č. 32 z Bor přes Tyršův most do Radobyčic s vybranými spoji do Podhájí /náhrada za zrušenou linku č. 35/, zároveň zrušena linka IDP č. 106 obsluhovaná ČSAD, byla rovněž změněna trasa linky Z "malý okruh", místo přes Smetanovy sady a kolem DJKT jezdila obousměrně po Anglickém nábřeží, Americkou a Tylovou ulicí

květen 2000 - sešrotovány na Slovanech vozy T3 ev. č. 185 a 186, které byly pouze pět let po nepovedené GO

19. 6. až 1. 8. 2000 - rekonstrukce Masarykovy třídy (Moravská-Mohylová), linka č. 30 odkloněna z Masarykovy třídy Těšínskou a Staniční ulicí do Mohylové ulice, ve Staniční ulici zřízena náhradní zastávka, linka č. 28 byla odkloněna z Mohylové ulice Staniční a Sadovou ulicí na Habrmannovo náměstí

1. 7. 2000 - zaveden provoz sólo tramvají na lince č. 1 Slovany-Bolevec

1. 7. 2000 - za jízdu bez dokladu stanovena přirážka 1000 Kč, do 10 dnů 300 Kč, při zapomenutí platné legitimace je přirážka 40 Kč

1. 7. až 1. 8. 2000 - výluka na trolejbusových linkách č. 10 a 16 z důvodu rekonstrukce Masarykovy třídy v úseku OD Centrum-Mohylová ulice, linka č. 16 jezdila z Bor do Doubravky, Na Dlouhých, linka č. 10 byla zrušena a nahrazena NAD 16A do smyčky Doubravka, Zábělská. Masarykova třída získala nový povrch vozovky, nové chodníky a zeleň, zastávka IV. poliklinika linky č. 16 byla posunuta za křižovatku s Mohylovou ulicí

1. 7. 2000 - probíhala rekonstrukce Štefánikovy ulice, trolejbusová linka č. 13 jezdila ve zkrácené trase Lobzy-Čechurov, rozcestí, ze smyčky Čechurov byla zavedena NAD č. 13A po trase Nepomucká-K Plzenci-Štefánikova-Černice

2. 7. až září 2000 - při rekonstrukci Goethovy ulice jezdily trolejbusy linky č. 13 ve směru Čechurov přes Anglické nábřeží, v opačném směru Americkou třídou a Šumavskou ulicí, konečná prodloužené linky č. 14 byla přeložena z Goethovy ulice až na Husovo náměstí

10. 7. 2000 - v rámci rekonstrukce byly vytrhány tramvajové koleje v Goethově ulici - pozůstatek manipulační trati do ústředních dílen, před 29. 6. 1949 linky č. 3 Lochotín-Doudlevce

17. 7. až 6. 8. 2000 - zastaven provoz na lince t-14 z důvodu opravy Zborovské třídy v úseku Samaritská-Průmyslová, rekonstruovaným úsekem projížděla pouze linka t-13

17. 7. až 29. 8. 2000 - linka a-22 odkloněna v Doudlevcích ulicemi Průmyslová, Zborovská a třídou Edvarda Beneše

18. 7. 2000 - zavedena nová autobusová linka T od CAN k hypermarketu TESCO

24. 7. až 11. 9. 2000 - uzavřena byla silnice v Tlučné, linka a-55 zkrácena jen do zastávky Tlučná, U Zahradníka, od 12. do 22. 9. byla ukončena před kapličkou

červenec 2000 - zemními pracemi zahájena výstavba trolejbusové smyčky Tyršův most

červenec 2000 - sešrotován trolejbus Škoda 14 Tr07 ev. č. 395

červenec 2000 - zcela výjimečně byly na linku t-12 vypravovány i kloubové trolejbusy Škoda 15 Tr, v té době nejezdila linka t-10.

16. 8. 2000 - odvezen z Plzně do Prahy tramvajový historický vůz ev. č. 80 "Tereza" (ex Praha ev. č. 2077), kde byl po renovaci na kavárnu soukromým majitelem umístěn na Václavském náměstí

29. 8. 2000 - v provozu nově zrekonstruované zastávky linek t-13, 14 a a-22, zastávka trolejbusů linek t-13 a 14 Doudlevce, Májová byla zrušena

4. 9. 2000 - zavedena zkušební autobusová linka P pro zaměstnance pošty v Křimicích od dnešní Pařížské přes sady Pětatřicátníků do Křimic /provoz ukončen do konce roku/

říjen 2000 - ukončen zkušební provoz prototypu NP trolejbusu Škoda 21 TrACI ev. č. 479 (I.) s dieselagregátem (později v DPHK jako č. 50)

říjen 2000 - vyřazeny trolejbusy Škoda 14 Tr07 ev. č. 382 (do Lugansku č. 227) a Škoda 14 Tr08/6 ev. č. 400 (do Lugansku č.242)

IV. čtvrtletí 2000 - osazeno několik trolejbusových výhybek s dálkovým ovládáním rádiovým signálem

22. 11. 2000 - výjezd posledních tří tramvají Astra 03T4 (LTM 10.08) ev. č. 308 až 310

1. 12. 2000 - zprovozněna nově vybudovaná smyčka trolejbusové linky č. 14 Tyršův most

1. 12. 2000 - linkami a-28 a a-39 začala obsluha nové obousměrné zastávky Na Rychtářce

22. 12. 2000 - odstaven prototypový trolejbus Škoda 15 Tr02 ev. č. 414 (později muzejní)

31. 12. 2000 - dodány autobusy Škoda 21Ab ev. č. 465 až 467

prosinec 2000 - vyřazen trolejbus Škoda 14 Tr07 ev. č. 388 a sešrotován vůz ev. č. 387

rok 2000 - v DP Most proběhly první VP vozů KT8D5 ev. č. 289, 292, 295 a 298

rok 2000 - všechny čelní tramvajové vozy byly vybaveny tachografy

rok 2000 - vyřazeny vozy T3 :103 až 106 (II.), 173, 176, 184-186, 193, 197, 201 a 203


15 let

1. 1. 2005 - ve všech vozech začaly naplno pracovat přístroje na výdej jízdenek pomocí Plzeňské karty, tzv. Cardman, v MHD bylo tedy spuštěno elektronické odbavování cestujících

4. 1. 2005 - vyřazen autobus Karosa B 731.40 ev. č. 396

20. 1. 2005 - po 22. hodině u stanice Dobrovského, Klatovská vznikl požár na tramvaji T3R.P ev. č. 286, příčinou byl zkrat na linkovém stykači

28. 2. 2005 - změna vedení autobusové linky č. 22, od FN Bory ke Škodě, V. brána začala jezdit Dobrovského ulicí, ulicí V Bezovce, Mánesovou, přes náměstí Českých bratří a Němejcovu ulici do Borské (zrušeny zastávky na Chodském náměstí a před Jižním Předměstím v Borské ulici)

1. 3. 2005 - zavedena bezplatná přeprava na lince C ze sadů Pětatřicátníků k hypermarketu Carrefour na Borských polích, jezdil na ní autobus Škoda 21Ab ev. č. 448 v hodinovém intervalu od 8 do 21 hodin, linka jela zpět Sukovou, Edvarda Beneše a po lince č. 16 a dále do Husovy a kolem CAN a přes Palackého náměstí

14. 3. 2005 - zaveden provoz vybraných spojů linky t-13 k OC Olympia v Černicích, jelo tam šest pořadí garantovaných NP spojů od zastávky Černice, K Plzenci ulicí K Plzenci k OC na dieselagregát, při cestě zpět se nasazovaly sběrače až v zastávce Černice, Fialková

31. 3. 2005 - zajímavá reklamní aktivita PMDP: vozy T3 ev. č. 183 a 179 byly uvnitř opatřeny reklamou Poštovní spořitelny, byly zaplněny plakátové boxy nad okny, clipboardy na kabině řidiče, sedačky byly polepeny logem a reklama byla i na stropě

1. 4. 2005 - začala rekonstrukce Mohylové ulice mezi Masarykovou třídou a ulicí Na Dlouhých, konečná linky t-10 byla přeložena před kruhový objezd, na lince jezdily pouze NP trolejbusy Škoda 21TrACI s dieselagregátem

6. 4. 2005 - dodán bílý zájezdový autobus Karosa LC 956.1072 ev. č. 488

11. 4. 2005 - naposled v provozu červenokrémový trolejbus Škoda 14 Tr08/6 ev. č. 406 před jeho odesláním do Archangelska, počítalo se s ním na muzejní vůz

22. 4. 2005 - ukončen provoz linky S1 Interspar-sady Pětatřicátníků-Hl. nádraží ČD-Interspar

23. 4. 2005 - změněny trasy autobusových linek a rozšířen provoz do okolních obcí: 28 - Malesice-Radčice-CAN-sady Pětatřicátníků-Bukovec, papírna, 33 - /Město Touškov-Kozolupy-Vochov-Křimice-CAN-Muzeum- FN Lochotín-Košutka, Krašovská, 34 - Škoda JS-Bolevec-sady Pětatřicžtníků-(Hl. nádraží ČD - poslední spoj večer v pd), 35 - CAN- Křimice, 39 - Košutka, Krašovská-FN Lochotín-Muzeum-Americká-Bílá Hora-/vybrané spoje Zruč-Senec/, 49 - nová linka : Doubravka, Zábělská-Červený Hrádek-U Tesca, 52, 53, 54 - vybrané spoje těchto linek prodlouženy k Intersparu, linka č. 24 - Bory-ZČU, zaveden celodenní 10 minutový interval, zrušena linka S1

27.-28. 4. 2005 - v noci vyjmuta výhybka z nezatrolejovaného obratiště U Zvonu, nahrazena rovnou kolejí

duben 2005 - odstaven trolejbus Škoda 14 Tr08/6 ev. č. 416 (do DP Archangelsk)

konec dubna 2005 - na všech vozidlech PMDP instalovány nové samolepky s provozními nápisy v češtině i angličtině (před Slavnostmi svobody v květnu a Světovou turistickou olympiádou koncem července)

7. 5. 2005 - zavedena autobusová linka č. 57 mezi konečnou č. 12 Božkov a Letkovem

1. 5. 2005 - v sobotu, v rámci oslav 60 let osvobození, jezdily od 13. do 19. hodiny po 30 minutách speciální turistické autobusové spoje "linky č. 60" z nádvoří pivovaru Prazdroj Lochotínskou ulicí k ZOO, byly vypraveny dvě NP Karosy Renault

9. až 31. 5. 2005 - výměna kolejí ve vnější smyčce konečné Skvrňany, tramvaje se otáčely malým obloukem

12. 5. 2005 - na tramvajových a autobusových zastávkách na náměstí Republiky byly instalovány tmavozelené historizující zastávkové označníky s prosklenými boxy na jízdní řády

13. a 16. 5. 2005 - proběhly první zkušební jízdy tramvaje T3R.P ev. č. 175, rekonstruované na pracovní vůz a kolejový brus, ověřovala se elektrická výzbroj, vůz měl ještě podvozky z vyhořelé T3R.P č. 286

21. 5. 2005 - pouze o sobotách začíná jezdit nová okružní mimoměstská autobusová bezplatná linka S1 Interspar-Doubravka, Zábělská-Červený Hrádek-Kyšice-Ejpovice-Mokrouše-Tymákov-Letkov-Božkov-Interspar

květen 2005 - odstaven trolejbus Škoda 14 Tr08/6 ev. č. 415 (do DP Archangelsk)

1. 6. až 31. 7. 2005 - z důvodu výstavby nových mostů přes Mži a náhon v Křimicích, byla uzavřena Zámecká ulice, která spojuje Radčice s Křimicemi, linka č. 20 byla celotýdenně ukončena v Radčicích, linka č. 35 byla jako náhrada za č. 20 v úseku Radčice-Křimice posílena o 16 párů spojů v pracovních dnech a 13 párů o víkendech

1. 6. 2005 - při probíhající rekonstrukci Malické ulice na Roudné byla pozměněna trasa linky č. 20 ve směru na Bílou Horu, autobusy jedou přes Rooseveltův most ulicí Na Roudné, Plánskou, Bělohorskou a Lipovou ulicí do ulice Na Roudné, zastávka ulice Otýlie Beníškové byla přesunuta do ulice Na Roudné, zastávka Malická byla přesunuta do ulice Na Roudné

20. 6. 2005 - oficiálně zahájena rekonstrukce mostu u Jána poničeného po povodních roku 2002

28. 6. 2005 - dodán bílý zájezdový autobus Renault Iliade BTX ev. č. 489

červen 2005 - u PMDP jezdí jediná řidička autobusu paní Dagmar Kallošová

1. 7. 2005 - odklon linky č. 20 ve směru z Bílé Hory do Radčic z Malické ulice do ulice Pod Všemi svatými

16. 7. 2005 - při poslední etapě rekonstrukce Masarykovy třídy v úseku Mohylová- Habrmannovo náměstí jezdila opět linka t-10 na konečnou Doubravka, Zábělská přes ulici Na Dlouhých s využitím trolejbusů Škoda 21TrACI s dieselagregátem, linka t-16 končila ve smyčce Doubravka, Na Dlouhých (podobně jako v roce 2004, v Radiové ulici byly instalovány natrolejovací stříšky pro linku t-10), konečné autobusových linek č. 49, 52, 53 a 54 byly též až do listopadu Na Dlouhých, linky č. 28, N3 a Z měly též v této oblasti pozměněnou trasu

16. 7. 2005 - z důvodu výstavby nového mostu u Jána byla linka a-39 přesměrována z ulice U Prazdroje do Šumavské, linka Z najížděla na "velký okruh" Rooseveltovou ulicí, sady 5. května a Jízdeckou ulicí

25. 7. 2005 - zahájen prodej nového produktu "Plzeňská jízdenka" ve dvou druzích předem nabitých karet: 1/ za 300 Kč, přednabitá na 200 Kč, 2/ za 600 Kč, přednabitá 500 Kč

26. 7. 2005 - vyřazen autobus Karosa B 732.20 ev. č. 105 (II.), (ex DP Praha č. 3949)

27. 7. 2005 - vyjel NP trolejbus Škoda 24 Tr Citybus ev. č. 498

30. 7. 2005 - dodán NP trolejbus Škoda 24 Tr Citybus ev. č. 499 (ev. č. 499 až 501 byly ještě bez dieselagregátu, ten byl instalován později)

31. 7. 2005 - zrušena bez náhrady bezplatná linka S2 Interspar-Slovany

1. 8. 2005 - tramvaje v Pražské ulici začaly jezdit na semafory pouze po jedné koleji (pro směr do města), zastávka Anglické nábřeží, Pražská byl zrušena a na jejím místě byl instalován kolejový přejezd Californien, druhý byl v Sirkové ulici

8. 8. 2005 - na křižovatce Lidická-Karlovarská v oblouku směrem do města v 16 hodin vykolejil zadní podvozek zadního vozu T3M.03 ev. č. 242 ze soupravy 2xT3M.03 ev. č. 241+242, vůz 242 se opřel zadní částí a pravým bokem o sloup trakčního vedení a jeho karosérie byla v těch místech poničena, linky č. 1 a 4 otáčely v sadech Pětatřicátníků a U Zvonu, do Bolevce a na Košutku jezdila určitou dobu NAD

10. 8. 2005 - v provozu NP trolejbus Škoda 24 Tr Citybus ev. č. 500

11. 8. 2005 - začala výstavba provizorní jednokolejné trati, po které by měly tramvaje jezdit do listopadu po dobu rekonstrukce poloviny mostu u Jána

13. a 14. 8. 2005 - svařovala se provizorní trať a následovně bylo kolejiště zasypáno a podbito štěrkem, část před mostem v Pražské ulici byla zabetonována, nová provizorní jednokolejka byla zatrolejována pomocí malých kovových sloupků s výložníky

23. 8. 2005 - výjezd tramvají na novou jednokolejnou trať

25. 8. 2005 - zprovozněna nová zastávka linky č. 4 Dobrovského, Klatovská pod křižovatkou ve směru do centra

28. 8. 2005 - zrušena autobusová linka č. 57

28. až 31. 8. 2005 - v Plzni probíhalo světové kolo Turistické olympiády, na lince č. 1 jezdily místo sóla soupravy 2xT3 a Astry v posíleném grafikonu, u sokolovny V Prokopávce zastavovaly autobusy linky č. 30 mimořádně v obou směrech

1. 9. 2005 - z důvodu propustnosti trati přes most u Jána jsou na linku č. 1 vypravovány v pracovní dny soupravy v prodloužených intervalech, po 20. hodině jsou však vyměněny za sólo vozy

1. 9. 2005 - zaveden provoz v pracovních dnech na prodloužené lince t-12 z Božkova do Letkova vybranými spoji NP trolejbusy Škoda 24 Tr Citybus s dieselagregátem

1. 9. 2005 - v provozu NP trolejbus Škoda 24 Tr Citybus ev. č. 502

2. 9. 2005 - významně se posílily spoje linky a-41 mezi centrem města a Borskými poli

3. 9. 2005 - návrat linky a-20 do své původní trasy Malickou ulicí a ulicí Otýlie. Beníškové, obnoveny byly též i stejnojmenné zastávky

6. 9. 2005 - v provozu NP trolejbus Škoda 24 Tr Citybus ev. č. 503

1. až 11. 9. 2005 - na plzeňských linkách byl v předváděcím provozu s cestujícími červenobílý autobus Citelis z Prahy

13. 9. 2005 - začala první VP soupravy 2xT3SUCS ev. č. 282+283 na typ T3R.P (ještě s pantografem)

14. a 22. 9. 2005 - odeslány vyřazené vozy T3 ev. č. 101 a 102 /obě II. obsazení/ do PARS Šumperk na rekonstrukci na tříčlánkový vůz s NP středním článkem K3R-NT ev. č. 311

15. 9. 2005 - od tohoto dne byl v Plzni po delší dobu testován v provozu (především na lince a-30) bílý patnáctimetrový NP autobus Mercedes Benz O 350 L Citaro

16. 9. 2005 - trolejbus Škoda 24 Tr Citybus ev. č. 501 byl zapůjčen k předváděcímu provozu do DP měst Chomutova a Jirkova a též i do DP Teplice

19. 9. 2005 - od tohoto dne po dobu půl roku probíhala rekonstrukce části Doudlevecké třídy, byla zrušena zastávka trolejbusových linek č. 13 a 14 U Plynárny ve směru do města

20. 9. 2005 - ukončen provoz soupravy 2xT3 evid. č. 109+110, odeslána pak k rekonstrukci na K3R-NT ev. č. 312 do závodu Pars Nova Šumperk

22. 9. 2005 - probíhal Evropský den bez aut, linky č. 4, 16 a 30 byly posíleny, MHD byla zdarma

1. 10. 2005 - spoje linky a-55 do Vejprnic a Tlučné začaly odjíždět přímo z CAN, nástupiště č. 11, linka zastavuje nově též v zast. Vejprnice, bytovky a Tlučná, U Zahradníka

1. 10. 2005 - zavedena nová bezplatná linka C2 opět v režii Carrefouru, o víkendu ze sídliště Skvrňany na Borská pole ke konečné Folmavská, Carrefour

4. 10. 2005 - v provozu NP trolejbus Škoda 24 Tr Citybus ev. č. 501

15. 10. 2005 - o víkendech byly prodlouženy vybrané spoje linky a-55 k hypermarketu Carrefour, tyto spoje zastavují mimořádně v dřívější zastávce CAN, Husova

15. 10. 2005 - jezdí už třetí bezplatná linka C3 k hypermarketu Carrefour z Města Touškova

22. 10. 2005 - linky C2, C3 a vybrané spoje linky a-55 ke Carrefouru zrušeny

31. 10. 2005 - dodány autobusy Irisbus Citelis PS0901 ev. č. 490 až 493

1. 11. 2005 - tramvaje typu KT8D5 začaly být vypravovány i na linky č. 1 a 2

14. 11. 2005 - linka a-53 přestala zajíždět do zastávky Dýšina, závod Škoda Engineering

8. 12. 2005 - dodán autobus Solaris Urbino 15 ev. č. 494

1. 12. 2005 - začala stavba druhé provizorní trati na mostě u Jána, která povede po již dokončené polovině mostu, trolejové vedení už bylo chyceno pomocí výložníků a úzkých sloupků přichycených k pražcům

13. 12. 2005 - v ústředních dílnách PMDP začaly modernizace deseti trolejbusů Škoda 14Tr pro DP Pardubice, jejich životnost se prodloužila o osm let

19. 12. 2005 - v provozu byla druhá manipulační trať přes novou polovinu mostu u Jána

20. 12. 2005 - zcela rozebrána byla celá stará provizorní trať

31. 12. 2005 - zrušena linka S1

prosinec 2005 - vyřazeny T3 SUCS ev. č. 272 a 273

rok 2005 - sešrotován trolejbus Škoda 9 TrHT28 ev. č. 325


10 let

1. 1. 2010 - PMDP zavádějí přenosnou Firemní Plzeňskou kartu s logem firmy

27. 1. 2010 - ve vozovně Slovany sešrotován vůz T3 ev. č. 202

29. 1. 2010 - obnoven provoz autobusové linky č. 32 ulicí K Plzenci a zprovozněna tam nová zastávka Pampelišková

29. 1. 2010 - na tramvajové zastávce linky č. 4 LF, Karlovarská zastavují též autobusy linky č. 41 ve směru do centra

1. 2. 2010 - autobus Škoda 21Ab ev. č. 474 se po vyřazení z provozu stal historickým vozem ŠKODA BUS klubu a Škoda 21 Ab ev. č. 445 historickým vozem PMDP

4. a 5. 2. 2010 - zkušební jízdy soupravy nových tramvají 2x T3R.PLF ev. č. 329+330

6. 2. 2010 - jako sóla s cestujícími poprvé v provozu T3R.PLF ev. č. 329 a 330

9. 2. 2010 - výjezd souprav T3R.PLF + T3R.P (digital.) ev. č. 329+280 a 330+281

9. 2. 2010 - vyřazeny autobusy Škoda 21Ab ev. č. 471 a 472

15. 2. 2010 - vyřazen autobus Škoda 21Ab ev. č. 473

17. 2. 2010 - uskutečnila se první zkušební jízda na nově vybudované trolejbusové trati na Borská pole vozem Škoda 24 Tr Citelis 1A ev. č. 509, v 10 hodin trolejbus vyjel od měnírny na Karlově na Folmavskou ulicí a na kruhovém objezdu u Makra se otočil zpět a ulicemi Folmavskou, Borskou a Koperníkovou se vrátil k CAN a pokračoval pak bez problémů zpět a odbočením z Folmavské do ulice U Nové Hospody dojel až na konečnou Borská pole, Teslova

18. 2. 2010 - v testovacím provozu s cestujícími na lince a-22 bílý TEDOM ev. č. 300

24. 2. 2010 - na zkušební jízdě poslední dodaná T3R.PLF ev. č. 332 /dodána 19. 2./

1. 3. 2010 - trolejbusy Škoda 14 TrM ev. č. 404, 458 a 460 získaly nové klimatizační jednotky řidiče INEL

4. 3. 2010 - zkušební jízda soupravy T3R.PLF+T3R.P (analog.) ev. č. 331+260

9. 3. 2010 - na první VP Astry 03T4 odjel do DPP Praha vůz ev. č. 309

15. 3. 2010 - v provozu soupravy T3R.PLF+T3R.P (analog.) ev. č. 331+260 a 332+265

27. 3. 2010 - otevřena nová zastávka linky d-4 Dvořákova (směr centrum za křižovatku)

30. 3. 2010 - výjezd modernizované tramvaje s NP středním článkem KT8D5R.N2P ev. č. 289 s cestujícími

31. 3. 2010 - vyhořel kabel v měnírně HYDRO, v centru města nejezdily tramvaje i trolejbusy (v provozu pouze ty s dieselagregátem), zavedena NAD 1X Bory-Bolevec a 4X Bory-Slovany

březen 2010 - byl odstrojen a zrušen první prototyp tramvaje T3M.01 ev. č. 246

duben 2010 - trolejbusy Škoda 14 TrM získaly nové klimatizační jednotky INEL ev. č. 437 (8. 4.), 438 (21. 4.), 403 (23. 4.), 444 (23. 4.) a též vozy ev. č. 411, 443, 451

6. 5. 2010 - výjezd modernizované tramvaje s NP středním článkem KT8D5R.N2P ev. č. 296 s cestujícími

18. 5. 2010 - trolejbus Škoda 14 TrM ev. č. 407 má novou klimatizační jednotku INEL

22. 5. 2010 - pro trolejbusy a autobusy opět otevřena Goethova ulice

27. 5. 2010 - z Muzea ŠKODA převezena do Strašic řada exponátů včetně trolejbusu Škoda 3 Tr3 ev. č. 119

28. 5. 2010 - trolejbus Škoda 14 TrM.02 ev. č. 447 získal klimatizační jednotku INEL

8. 6. 2010 - byla v provozu NAD č. 1A při opravách kolejí na Slovanské třídě, jezdila z náměstí Milady Horákové na Mikulášské náměstí

10. 6. 2010 - trolejbus Škoda 14 TrM ev. č. 456 získal klimatizační jednotku INEL

12. 6. 2010 - na Americké třídě se mezi Anglickým nábřežím a Sirkovou ulicí konal koncert k akci PLZEŇ EHMK 2015, trolejbusy linek č. 12, 15 a 16 objížděly přes Anglické nábřeží, na lince č. 12 pak na dieselagregát, zastavovaly na tramvajové zastávce v Sirkové ulici

17. 6. 2010 - trolejbus Škoda 14 TrM ev. č. 446 získal klimatizační jednotku INEL

22. 6. 2010 - poprvé spatřen u vozovny v Cukrovarské ulici nový kloubový nízkopodlažní trolejbus Škoda 27 Tr Solaris ev. č. 525

22. 6. 2010 - trolejbus Škoda 21 TrACI ev. č. 493 na první manipulační jízdě na Borská pole (testování trakčního vedení a výhybek) po 10. hodině v točce Teslova, uskutečnila se jízda Jižní Předměstí-Teslova, 2x na kruhový objezd na Domažlické a zpět na Jižní Předměstí

30. 6. 2010 - naposled v provozu T3 ev. č. 195 /dnes muzejní exponát ve Strašicích/

1. 7. 2010 - zrušen spoj linky N2 od hypermarketu Olympie v Černicích

28. 8. 2010 - spuštěna 2. fáze optimalizace linek MHD, naposledy v provozu autobusové linky č. 39 a 49, příčinou rozsáhlých změn bylo zprovoznění trolejbusové tratě na Borská pole, linka č. 20 byla nově vedena v trase /Zruč-Senec/-Bílá Hora-Roudná-náměstí Republiky -Mrakodrap, zpět jezdila kolem Práce a přes sady Pětatřicátníků, trasa linky č. 21 z Litic a přes Bory až ke křižovatce Folmavská x U Panasoniku se neměnila, dále je oboustranně vedena ulicemi U Panasoniku, Univerzitní, U Nové Hospody, Podnikatelská, Obchodní, do nové konečné Obchodní rondel, u linky č. 22 byl zrušen úsek od VIII. brány do Teslovy ulice na Borských polích, linka č. 24 byla od ZČU prodloužena obousměrně ulicemi U Letiště, Podnikatelská, U Panasoniku, Folmavská až ke kruhovému objezdu na Domažlické, ze kterého dále jezdila novým silničním propojením ulic Domažlická - Vejprnická na Skvrňany, kde byla ukončena společně s linkou N2 ve Vojanově ulici, byla zavedena nová linka č. 25 z Vinic k FN Lochotín, u linky č. 26 byl zrušen přímý spoj z Bor k VIII. bráně, linka č. 28 jezdila pouze v úseku CAN Husova-Papírna, Bukovec, byl zrušen úsek od CANu do Malesic, byla zavedena linka č. 29 z Doubravky, Zábělské do Teslovy ulice na Borských polích, posilovala částečně linku č. 30 od Polikliniky Doubravka na Slovany, od Vodárny se dělila a pokračovala Samaritskou, ulicí 17. listopadu, Sukovou, Folmavskou na kruhový objezd u Domažlické a dále Obchodní, Podnikatelskou a U Nové Hospody do konečné Borská pole, část spojů linky č. 30 z Košutky končila u ZČU, u linky č. 32 bylo zrušeno zajíždění do točky Černice, linka č. 33 se vrátila do své původní trasy Muzeum- FN Lochotín - Sídliště Košutka, linka č. 34 byla prodloužena obousměrně od Mrakodrapu do zastávky Pařížská, linka č. 35 jezdila v nové trase ze zastávky U Ježíška a kolem CAN do Radčic, kde se dělila na Křimice a Malesice, vybrané spoje linky č. 41 z Vinic pokračovaly od CAN do Křimic, nově zavedená linka č. 56 jezdila z Vinic po trase č. 41 až do zastávky Chebská a pokračovala přes Vochov a Kozolupy do Města Touškova

1. 9. 2010 - zahájen zkušební provoz s cestujícími na tratích mimo pořadí VarioLF plus testovacího č. 116 (budoucího ev. č. 336)

3. 9. 2010 - převoz prvního článku Astry ev. č. 306 na VP do Datatechniku Třemošná

15. 9. 2010 - naposled v provozu T3 ev. č. 205

27. 9. 2010 - v provozu první nízkopodlažní kloubový trolejbus Škoda 27 Tr Solaris ev. č. 526 na lince č. 16

30. 9. 2010 - na zkušební jízdě VarioLFR.S ev. č. 333

30. 9. 2010 - převoz muzejního vozu T3 ev. č. 192 do ÚD na VP

září 2010 - odstraněny zbytky kolejí v dlažbě před vjezdem do vozovny v Cukrovarské ulici

září 2010 - pro muzejní tramvaj T2R ev. č. 133 (III.) zadána výroba původních koženkových sedaček

3. 10. 2010 - ve všech vozidlech PMDP se objevují nová žlutá reklamní poutka

6. 10. 2010 - v provozu první Astra 03T4 ev. č. 309 po VP s dřevěnými sedačkami a nerezovými madly

7. 10. 2010 - převoz muzejního trolejbusu Škoda 9 TrHT26 ev. č. 323 do ÚD ze Strašic

18. 10. až 31. 12. 2010 - opět v provozu SOR do NC Olympia převážně jen z náměstí Milady Horákové

19. 10. 2010 - v provozu kloubový trolejbus Škoda 27 Tr Solaris ev. č. 525

28. 10. 2010 - zahájena rekonstrukce zastávek linek č. 14, 16 a 32 Šimerova, provizorní zastávky na panelech ve Skupově ulici byly 100 metrů ve směru k centru

29. 10. 2010 - zahájen zkušební provoz VariaLFR.S ev. č. 333 s cestujícími, nutné bylo najet 2500 kilometrů

říjen 2010 - odstaven kloubový trolejbus Škoda 15 Tr03/6 ev. č. 461

5. 11. 2010 - ve vozovně Slovany složeny dva vozy VarioLFR.S ev. č. 334 a 335

8. 11. 2010 - v ulici U Trati v úseku mezi Doudleveckou ulicí a před Belánkou zahájena instalace trolejí

10. 11. 2010 - ukončen zkušební provoz s cestujícími tramvaje VarioLFR.S evid. č. 333

16. 11. 2010 - instalovány nové převěsy v křižovatce Doudlevecká x U Trati

23. 11. 2010 - ve vozovně Slovany složena obousměrná nízkopodlažní pětičlánková tramvaj Škoda 19T pro Wroclaw testovacího čísla 117

29. 11. 2010 - ukončena I. etapa instalace trolejí v ulici U Trati

listopad 2010 - vyřazen trolejbus Škoda 15 Tr13/6M ev. č. 471 a Škoda 14 TrM ev. č. 405

2. 12. 2010 - první zkušební jízda trolejbusu v ulici U Trati

2. 12. 2010 - z vozovny Slovany převezena zpět na trajleru do Škody Transportation Škoda 19T pro Wroclaw

9. 12. 2010 - PMDP získaly další tři nízkopodlažní kloubové trolejbusy Škoda 27 Tr Solaris ev. č. 528 až 530

9. 12. 2010 - zkušební jízda soupravy tramvají 2xVarioLFR.S ev. č. 335+334

15. 12. 2010 - v provozu nízkopodlažní trolejbusy Škoda 27 Tr Solaris ev. č. 527 a 529

15. 12. 2010 - dodány autobusy SOR NB 12 ev. č. 532 až 535

21. 12. 2010 - v provozu nízkopodlažní trolejbus Škoda 27 Tr Solaris ev. č. 530 a autobus SOR NB 12 ev. č. 532

22. 12. 2010 - v provozu nízkopodlažní trolejbus Škoda 27 Tr Solaris ev. č. 528

22. 12. 2010 - z Techmanie na renovaci do Žamberka převezen muzejní trolejbus Škoda 3 Tr3 ev. č. 119

22. 12. 2010 - výjezd autobusu SOR NB 12 ev. č. 533

22. 12. 2010 - vyřazeny autobusy Karosa B 732.1652 ev. č. 404, 406, 409 a 410

22. 12. 2010 - odvoz tramvaje Škoda 19T ze ŠT do Wroclawi

23. 12. 2010 - výjezd autobusů SOR NB 12 ev. č. 534 a 535

31. 12. 2010 - vyřazeny trolejbusy Škoda 15 Tr13/6M ev. č. 475 a 477, Škoda 14 TrM ev. č. 411, 412, 430, 438 (DP Lvov), 442

prosinec 2010 - vyřazen trolejbus Škoda 14 TrM ev. č. 403 (do muzea Strašice), odstaven trolejbus Škoda 14 TrM ev. č. 434, Škoda 15 Tr13/6M ev. č. 470

během roku 2010 - zlikvidován prototyp tramvaje T3M.01 ev. č. 246, vyřazeny tramvaje T3G ev. č. 239 a 240, vyřazeny trolejbusy Škoda 14 TrM ev. č. 424 a 441

délky tramvajových linek: č. 1... 8.25 km, č. 2 ...8.6 km a č. 4 ...7.05 km, celkem 23.9 km


5 let

leden 2015 - na tramvajové lince č. 1 byl upraven jízdní řád, deset celodenních pořadí bylo určeno pro vozy 1.5 T, tj. Astry a Inky a na 4 šejdrová pořadí byly vypravovány soupravy

1. 1. 2015 - zavedena nová autobusová linka č. 57, která jela společně s linkou č. 35 do Malesic a byla prodloužena až do Města Touškova

16. 1. 2015 - vyjel trolejbus Škoda 26 Tr Solaris ev. č. 552 s dieselagregátem na t-13

16. 1. 2015 - od 18 hodin probíhala generální zkouška programu na zítřejší slavnostní zahájení PLZEŇ Evropské hlavní město kultury 2015, tramvaje nejezdily přes náměstí Republiky a otáčely se U Zvonu na Slovany a Světovar, cestující vystupovali a nastupovali na zastávce Hlavní nádraží a přestupovali v zastávce Pařížská na NAD 1/2A do sadů Pětatřicátníků, kde přestoupili na tramvaje linek č. 1, 2 a 4, linky č. 1 a 2 do Bolevce a Skvrňan otáčely přes Palackého ulici

17. 1. 2015 - v sobotu od 12 hodin projížděly tramvaje přes náměstí Republiky bez obsluhy zastávek, v 16 hodin byl provoz tramvají přes náměstí zastaven, tramvaje ze Slovan a Světovaru otáčely U Zvonu a v době, kdy od Jána procházel průvod k zahájení programu PLZEŇ EHMK 2015, se tramvaje vracely na konečné už na přejezdech u Hlavního nádraží, jezdily tam tedy Inky a KT8D5.RN2P, v zastávce Pařížská se přestupovalo na NAD 1/2A do sadů Pětatřicátníků jako předchozího dne, na lince č, 1 jezdily do Bolevce Astry, na lince č. 2 do Skvrňan soupravy, autobusové linky místo přes náměstí Republiky byly odkloněny přes sady Pětatřicátníků, na linkách t-11, t-16, a-27 a a-33 jezdily kloubové vozy, centrum města bylo pro motoristy uzavřeno, tramvajový provoz přes náměstí Republiky byl obnoven ve 20 hodin

26. 1. 2015 - probíhaly přípravné práce na odstraňování trolejí v areálu Cukrovarská

28. 1. 2015 - čtyři montážní plošiny PMDP odstraňovaly troleje na odstavné ploše (šest ze sedmi stop)

29. 1. 2015 - odstraněna poslední trolejová stopa z odstavné plochy a z Cukrovarské k Doudlevecké ulici

10.-11. 02. 2015 - odstranění trolejového vedení z Heldovy ulice

11. 2. 2015 - kloubový historický prototypový trolejbus Škoda 15 Tr02 ev. č. 414 po renovaci absolvoval v depu Karlov TBZ

17. 2. až 3. 3. 2015 - uzavírka Mohylové ulice pro veškerou dopravu, odklon linky a-28 do Těšínské a Staniční ulice, zastávka Husův park přemístěna do Staniční poblíž Mohylové ulice, linka a-30 jezdila z Jateční Těšínskou ulicí, neobsluhovala zastávky Husův park a Poliklinika Doubravka, zastavovala naopak ve stanicích Jatky, Teplárna, Těšínská a Opavská /30 m od Masarykovy v Těšínské/

27. 2. až 1. 3. 2015 - závěrečné práce v rámci úprav trolejového vedení v oblasti Cukrovarské ulice, zachována je trolejová stopa z Doudlevecké přes Presslovu, Černickou a Cukrovarskou ulici do Doudlevecké a trolejová stopa bývalou halou pro 35 trolejbusů, která by se mohla stát v budoucnosti muzeem, v letech 1899 až do výstavby vozovny na Slovanech v roce 1943 sloužila tramvajím

28. 2. 2015 - začaly platit nové grafikony na linkách trolejbusů č. 11, 15, 16, 17 a 18 /snaha o lepší organizaci dopravy na Borská pole/ a na autobusových linkách č. 33, 40, 41 a 53

konec února/začátek března 2015 - pracovalo se na dlažbě chodníků a zastávek na Anglickém nábřeží a v okolí U Zvonu

1. 3. 2015 - změna názvů na lince a-34: původní Třemošná na Třemošná, sídliště a konečná Třemošná, ZŠ na Třemošná, ves

4. 3. 2015 - v provozu trolejbus Škoda 26 Tr Solaris ev. č. 551 s dieselagregátem

9. 3. 2015 - zahájena rekonstrukce kolejiště na lince č. 2 v ulici Terezie Brzkové ve Skvrňanech, ulice byla uzavřena pro automobily, staveniště bylo oploceno, provoz umožněn pouze autobusům linek č. 24 a 37 a tramvajím linky č. 2 s povolenou rychlostí 10 km/hod.

11.-12. 3. 2015 - vyjmuta první výhybka u přejezdu u hlavního nádraží

12.-13. 3. 2015 - vyjmuta druhá výhybka u přejezdu u hlavního nádraží

16. 3. 2015 - začala rekonstrukce Borské ulice v úsecích od křižovatky Klatovská x U Trati až k Němejcově a dále k ulici Chelčického, od Klatovské třídy k nádraží Jižní Předměstí se vybudovala zárubní zeď mezi železniční tratí a Borskou ulicí, umožnilo to budoucí vedení trolejbusové linky č. 10 do Černic v úseku křižovatka Borská x most Ivana Magora Jirouse, přes Belánku ulicí U Trati až k Doudlevecké a zřízení zastávky na znamení Belánka za Klatovskou ve směru k nádraží Plzeň Jižní Předměstí, prováděla se překládka vodovodu a byla vyblokována parkovací místa pro automobily

16. až 31. 3. 2015 - ve zkušebním provozu s cestujícími bílý 12 m elektrobus Škoda Perun 26 Battery BUS HP v karoserii Solaris testovacího ev. č. 101 (III) na 3. pořadí linky a-21, tento vůz později v zeleném polepu jezdil pod ev. č. 595 na lince č. 27, nabíjel se ve Škodě Electric

16. 3. 2015 - uzavírka komunikace mezi Radčicemi a Malesicemi znamenala odklon linek a-35, a-57 a N5 na dobu šesti až osmi týdnů

17. 3. 2015 - první zkušební jízda bílého elektrobusu Škoda Perun 26 BB HP budoucího ev. č. 596

24. 3. 2015 - dokončeno asfaltování vozovky v kolejišti u zastávky Anglické nábřeží ve směru z centra

27. 3. 2015 - instalovány označníky na tramvajových zastávkách Anglické nábřeží

27. 3. 2015 - zelený hybridní autobus Škoda 12 H Solaris s testovacím číslem 300 získal ev. č. 594

březen 2015 - na zastávkách a ve vozech MHD se objevilo schéma plzeňské sítě MHD v novém barevném designovém pojetí

březen 2015 - vyřazen z provozu bílý mikrobus MAVE ev. č. 526 pro hendikepované občany

1. 4. 2015 - obnoven tramvajový provoz v zastávkách Anglické nábřeží

1. 4. 2015 - do vozovny Slovany přepravena ze ŠT na testování tramvaj Škoda 28T2 pro turecké město Konya budoucího č. 4263, která je vybavena trakční baterií

8. 4. 2015 - sešrotován vůz T3M.06 ev. č. 209

11. až 26. 4. 2015 - výluka linky č. 1 do Bolevce, tramvaje otáčely v obratišti Mozartova, cestující přestupovali na NAD 1A do Bolevce v zastávce U Gery, rekonstruovalo se kolejiště u zastávky Okounová v délce 200 metrů, zároveň se měnily koleje v obloucích na konečné Bolevec a kompletně se tam vyměnila trolej, autobusová linka č. 30 jezdila ve směru Košutka přímo od Malého Bolevce pod železničním viaduktem trati na Žatec

13. 4. 2015 - zahájena II. etapa prací v Borské ulici, omezen provoz automobilů pro úplnou uzavírku Borské ulice od křižovatky U Trati x Klatovská až k Němejcově ulici, odfrézoval se asfaltový povrch, pracovalo se na plynovodu a kanalizaci, přepojovalo se vedení, o 150 metrů zpět se přesunula zastávka Jižní Předměstí ve směru na Borská pole na panely v Koprníkově ulici před křižovatku s Hálkovou ulicí pro linky č. 15, 17, 18 a N7 místo zrušené zastávky v Borské ulici, zastavovala tam i linka č. 16 /měla tedy dvě zastávky- před mostem i za ním/

14. 4. 2015 - v provozu autobusy SOR NB 12 ev. č. 567 až 569

17. 4. 2015 - realitní kancelář HIT reality si objednala jízdu historickou tramvají T2R ev. č. 133 (III.) po 15. hodině na reklamní akci, projela se celá síť vyjma Bolevce

21. a 22. 4. 2015 - v Parkhotelu na Borech se konal třetí ročník mezinárodní konference Chytrá a zdravá městská veřejná doprava pod patronací PMDP, zúčastnilo se 300 hostů z 15 států, součástí byly i jízdy historickými vozy, na parkovišti před Parkhotelem byly 21. 3. účastníkům představeny tři nové výrobky ze Škody Electric: bílý elektrobus Škoda Perun 26 BB HP ev. č. 595, červený trolejbus Škoda 30 Tr pro Bratislavu a trolejbus Creolis pro Bolognu, představen byl i zelený minibus Heuliez

24. 4. 2015 - dokončeny poslední úpravy povrchů u obratiště a hotelu U Zvonu

24. 4. 2015 - prototypový kloubový historický trolejbus Škoda 15 Tr02 ev. č. 414 po renovaci vyjel na první projížďku do plzeňských ulic po téměř 15 letech

27. 4. 2015 - obnoven provoz na tramvajové lince č. 1 do Bolevce

28. 4. 2015 - v rámci dokončení úprav v prostoru U Zvonu zrušeno omezení rychlosti

29. 4. 2015 - dodány autobusy SOR NB 12 ev. č. 570 až 579

duben 2015 - vyřazené trolejbusy Škoda 14 TrM ev. č. 455 a 458 definitivně opustily Plzeň, byly odprodány do ukrajinského města Žytomyr

duben až květen 2015 - oprava povrchu zálivu zastávky linek č. 13, 16, 17 a 28 Stavební stroje ve směru centrum, nástup byl posunut o 15 m zpět a od 07. 05. naopak o 30 m vpřed

1. 5. 2015 - autobusová linka N92 zkušebně vedena přes Chválenice a prodloužena do Zdemyslic a Blovic

1. až 3. 5. 2015 - o prodlouženém víkendu probíhaly velkolepé oslavy Slavností svobody, tentokrát šlo o 70. výročí osvobození Plzně americkou armádou a zároveň bylo město EHMK 2015, na lince č. 1 o víkendu jezdily Astry a Inky, na lince č. 2 soupravy, při výluce přes náměstí Republiky jezdila NAD 1/2A z trolejbusové zastávky Anglické nábřeží do sadů Pětatřicátníků, v pátek 1. 5. bylo od 9.45 až do 11 hodin uzavřeno náměstí Republiky z důvodu akce Historický příjezd amerických tanků, v sobotu 2. 5. byly vypraveny tyto historické vozy: Křižík/Brožík ev. č. 18 (obvyklé kolečko přes centrum města, kdy se poprvé projela po novém obratišti U Zvonu), T1 ev. č. 121 v trase Bory - Mikulášské náměstí, od muzea na Bílou Horu Škoda 706 RTO ev. č. 51, od muzea do Skvrňan trolejbus Škoda 9 TrHT26 ev. č. 323 a premiéra kloubového prototypu Škoda 15 Tr02 ev. č. 414 po renovaci - jezdil přes Doudlevce na Bory a vracel se přes most Milénia, Mikulášské náměstí a přes Anglické nábřeží k muzeu, v neděli 3. 5. proběhl na Klatovské třídě tzv. Convoy of Liberty, což byl velkolepý konvoj vojenských historických i současných vozidel včetně amerických a belgických veteránů z 2. světové války v džípech, od 10.10 až do 12.30 hodin byla přerušena tramvajová doprava na Klatovské třídě NAD 1A a 4A jezdila z Bolevce a Košutky pouze k Rondelu, ze Skvrňan jezdila NAD 2A na Palackého náměstí a po průtahu pokračovala k Hlavnímu nádraží, tramvaje přes náměstí Republiky jezdily až po 14. hodině

4. 5. 2015 - štáb ČT si na dobu natáčení tanečního pořadu od 19 do 21 hodin objednal historickou T3 ev. č. 192, ve které kromě filmařů bylo množství tanečnic, jezdilo se okruhem v centru města se záběry tanců ve voze přímo při průjezdu před radnicí

4. 5. 2015 - v provozu autobusy SOR NB 12 ev. č. 570 až 579

6. 5. 2015 - poslední den provozu autobusu Karosa B 931.1675 ev. č. 439

7. 5. až polovina června 2015 - přesunuta zastávka linky t-15 Sokolská ve směru do centra o 60 m vpřed k Dlouhé ulici

11. 5. 2015 - bílý elektrobus Škoda Perun 26 BB HP Solaris ev. č. 595 absolvoval zkušební jízdu na lince a-27

13. 5. 2015 - vyřazeny autobusy Karosa B 931.1675 ev. č. 433, 434 a 437, šly do Jihlavy

15. 5. 2015 - na první zkušební jízdě bez cestujících po zařazení k PMDP do depa Karlov byl druhý, ještě bílý elektrobus Škoda Perun 26 BB HP ev. č. 596, zkoušky probíhaly na linkách č. 27 a 33

16. 5. 2015 - zahájila III. etapa prací v Borské ulici, pro automobily byl uzavřen úsek mezi Němejcovou a Chelčického ulicí, objížďka vedla Břeňkovou, Hálkovou a Thámovou ulicí

18. 5. 2015 - zkušební jízdy bez cestujících - poprvé už v modrém polepu - absolvoval elektrobus Škoda Perun 26 BB HP ev. č. 596, vůz ev. č. 595 jezdil zkušební jízdy ještě v bílém na lince č. 27

18. 5. až 2. 8. 2015 - přesun zastávky Náměstí Českých bratří ve směru centrum o 80 m vpřed do Němejcovy ulice za křižovatku se Zámečnickou ulicí, do 30. 6. tam zastavovala i linka a-22

21. 5. 2015 - zahájena dlouhodobá stavba nových mostů na Rokycanské třídě přes řeku Úslavu pod Divadlem ALFA slavnostním poklepáním na základní kámen

21. 5. 2015 - PMDP získaly pět dalších autobusů SOR NB 12 ev. č. 580 až 584 a pět kloubových autobusů Solaris Urbino 18 III ev. č. 589 až 593

23. 5. až 26. 5. 2015 - z důvodu opravy trati na lince č. 2 v ulici Terezie Brzkové byl zastaven provoz tramvají do Skvrňan, ty otáčely v obratišti Malesická a dále do Skvrňan jezdila NAD 2A (4 kloubové Solaris Urbino 18 po 10 minutách), ta nejprve jezdila okruhem od Internátů přes Karla Steinera a posunutou zastávku v Macháčkově ulici a Terezie Brzkové do Skvrňan a dále přes Zadní Skvrňany a Macháčkovu k Internátům - což se ukázalo jako nevýhodné pro cestující, na lince č. 2 jezdilo 10 pořadí (šest Aster a 4 Inky)

23. 5. 2015 - poprvé ve zkušebním provozu s cestujícími (už v zeleném polepu) elektrobus Škoda Peron 26 BB HP ev. č. 595 na lince č. 27

25. 5. 2015 - bezkontaktní odbavení cestujících v nových cardmanech je možné i v trolejbusech, předtím bylo jen v autobusech

26. 5. 2015 - do depa Karlov dodány autobusy SOR NB 12 ev. č. 585 až 588

27. 5. až 23. 8. 2015 - byla částečně změněna okružní trasa linky 2A, ze Zadních Skvrňan se vracela zpět do zastávky Karla Steinera, v ulici Terezie Brzkové se postupně rozbilo původní kolejiště s BKV panely a betonovým podložím od Macháčkovy ulice až k oblouku za zastávkou Terezy Brzkové, nové kolejnice se pak zalily betonem /systém W-tram/ a přes to se kladla asfaltová vrstva, nepoužívaný podchod před základní školou byl zrušen a zalit betonem, týden před ukončením výluky ve Skvrňanech se instalovaly kvůli snížení hluku mazníky kolejí v oblouku před Penny Marketem a před ním

květen 2015 - na konečné Sídliště Košutka byla instalována vysoká hranatá "šibenice", určená k napájení elektrobusů, které jezdily v testovacím režimu na lince a-27, jednalo se o akci ZEUSS, kdy se několik evropských měst včetně Plzně zapojilo do programu elektromobility

29. 5. 2015 - poprvé ve zkušebním provozu s cestujícími modrý elektrobus Škoda Perun 26 BB HP ev. č. 596 na lince č. 27

květen/červen 2015 - po rekonstrukci v provozu zastávka Stavební stroje ve směru centrum

1. až 10. 6. 2015 - z důvodu asfaltování povrchu v zastávce Černice byla provizorně přesunuta k dočasně vybudovanému nástupišti ve směru k NC za křižovatku s ulicí U Haček

2. 6. 2015 - v provozu kloubové autobusy Solaris Urbino 18 III ev. č. 590 až 592

4. 6. 2015 - v provozu autobusy SOR NB 12 ev. č. 580, 581 a 586, také kloubový Solaris Urbino 18 III ev. č. 589

6. 6. 2015 - v provozu autobus SOR NB 12 ev. č. 585, pravděpodobně i ev. č. 584

8. 6. 2015 - odstartovala nultá etapa výstavby nového mostu na Rokycanské třídě, veškerý provoz je sveden na most do centra

8. 6. 2015 - po dobu šesti týdnů zastávka autobusových linek č. 22, 29, 30, 51, N2 a N5 Slovany přeložena na odjezdovou zastávku linky č. 1, v opačném směru k vozovně pak na náměstí Milady Horákové na zastávku N2, N5

10. 6. 2015 - v provozu autobusy SOR NB 12 ev. č. 583 a 587

10. 6. 2015 - probíhala hromadná výměna cardmanů u prostředních dveří vozidel PMDP pro placení jízdného bezkontaktní bankovní kartou

11. 6. 2015 - v provozu kloubový autobus Solaris Urbino 18 III ev. č. 593

12. 6. 2015 - v provozu autobus SOR NB 12 ev. č. 588

13. a 14. 6. 2015 - tradičně se konal Historický víkend společně se 720. výročím založení Plzně, po oba dva dny jezdila historická tramvaj Křižík/Brožík ev. č. 18 obvyklé kolečko Palackého - U Zvonu, v sobotu: T2R ev. č. 133 (III) z Palackého ulice přes U Zvonu do Mozartovy a zpět, Škoda 9 Tr HT26 ev. č. 323 v trase Muzeum - CAN - Petrohrad - Anglické nábřeží - Muzeum a Škoda 706 RTO ev. č. 51 od Muzea na Bolevec a zpět, v neděli jely tyto vozy: T3 ev. č. 192, Škoda 15 Tr02 ev. č. 414 a Karosa B 731.04 ev. č. 348

14. 6. 2015 - naposled v provozu souprava 2xT3M.03 ev. č. 241+242 jako poslední tohoto typu rekonstrukcí ve ŠT

15. 6. až 31. 12. 2015 - z důvodu opravy domu byla zastávka Tylova pro linky č. 11, 12, 35, 57, N2 a N5 posunuta ve směru CAN o 50 metrů vpřed

16. 6. 2015 - v provozu autobus SOR NB 12 ev. č. 582

16. 6. 2015 - ve 20 hodin odvezena na trajleru tramvaj Škoda 28T2 pro Konyu, která byla v Plzni testována pod č. 119

17. 6. 2015 - kompletně ve všech vozidlech PMDP už fungoval systém odbavování cestujících bezkontaktní bankovní kartou

19. 6. až prosinec 2015 - proběhla I. etapa přestavby dvojice mostů na Rokycanské třídě přes řeku Úslavu, provoz v obou směrech byl veden vždy na jednu z mostních konstrukcí ve směru do centra, kde byla natažena i nová trolej ve směru z centra, ve směru na Prahu byl most uzavřen a proběhlo jeho bourání do konce července, do konce listopadu byl nový most postaven, provoz na lince t-15 byl zajištěn trolejbusy s dieselagregátem

30. 6. 2015 - poslední den provozu trolejbusů původní Borskou ulicí, v úseku mezi Němejcovou ulicí a Klatovskou třídou jsou vztyčeny všechny nové sloupy pro trolejové vedení

konec června 2015 - na výjezdu ze sadů Pětatřicátníků k Palackému náměstí a na křižovatce Přemyslova x Kotkova byly instalovány mezi koleje zpomalovací prvky, tzv. boule

červen 2015 - odstaveny autobusy Karosa CityBus PS0984 ev. č. 452, 453, 455, 459 a 477 /ten je určen pro autoškolu náhradou za Karosu B 931.1675 ev. č. 435/

1. 7. 2015 - začala IV. etapa prací v Borské ulici, která se nejvíce dotýkala trolejbusových linek, úsek mezi Němejcovou a Chelčického ulicí byl zcela uzavřen i pro trolejbusy a jsou odstraněny i troleje, vozy vybavené dieselagregátem byly vedeny bočními ulicemi na Jižní Předměstí, trolejbusy bez agregátu musely pro jízdu z a do vozovny absolvovat trasu přes Borská pole a Zátiší, v zastávce Techmania ve směru Borská pole a Jižní Předměstí ve směru centrum byly nainstalovány natrolejovací stříšky, odkloněna byla i autobusová linka č. 22, vedla obousměrně přes náměstí Českých bratří a Chelčického ulicí, (měla dvě zastávky na náměstí Českých bratří, jednu u Schwarzovy ulice a druhou v Mánesově za křižovatkou s Thámovou ulicí), trolejbusy zatahujících linek 10X, 11X, 12X, 13X, 14X, 16X vybavené dieselagregátem jely Hálkovou a Břeňkovou ulicí, vozy bez dieselagregátu jezdily odklonem do depa Karlov Domažlickou a Folmavskou ulicí, absolvovaly tak trasu o 4,4 km delší, pro snížení potřeby vozů s dieselagregátem na lince č. 13 byla i o prázdninách v provozu posilová linka č. 10, na linky č. 15, 16, 17 a 18 byly vypravovány trolejbusy s dieselagregátem, kterých bylo k dispozici 46 (z celkem 60 vypravovaných vozidel), linka č. 16 byla doplněna pro nedostatek kloubových trolejbusů s dieselagregátem kloubovými autobusy, přímá trolejová stopa vedla pouze z Koperníkovy ulice na náměstí Českých bratří, trolejbusy s dieselagregátem jezdily z Koperníkovy ulice na Borská pole Hálkovou a Břeňkovou ulicí, zpět se vracely do centra od Techmanie Chelčického ulicí a přes náměstí Českých bratří a Němejcovu ulici do Koperníkovy

červenec 2015 - oprava kolejí ve vnitřním malém okruhu na konečné Košutka, jezdilo se pouze velkým okruhem

1. 7. až 31. 8. 2015 - uzavírka ulice Na Dlouhých, zrušeny zastávky linky t-13 Ke Kukačce a Ke Špitálskému lesu, odbavování bylo v Opavské a v náhradní zastávce v ulici Na Dlouhých za křižovatkou se Smrkovou ulicí, ve směru z konečné do Těšínské ulice byla linka č. 13 odkloněna Mohylovou a Masarykovou ulicí s obsluhou zastávek Poliklinika Doubravka a Opavská

9. 7. 2015 - sedm vyřazených vozů T3M.03 ev. č. 215, 216, 223, T3M.05 ev. č. 221, 222, 225 a 226 bylo odvezeno z vozovny Slovany a mířilo do ukrajinského města Mykolajiv

10. 7. 2015 - čtyři vyřazené vozy T3M.05 ev. č. 227 a 228, T3M.03 ev. č. 241 a 242 byly odvezeny z vozovny Slovany a mířily do ukrajinského města Mykolajiv

21. 7. 2015 - první výjezd kloubových tramvají KT8D5.RN2P ev. č. 290 a 292 s instalovanými klimatizačními jednotkami

1. a 2. 8. 2015 - instalace tří unikátních břeven na mostě Ivana Magora Jirouse pro zpevnění sloupů trolejového vedení a lepší uchycení trolejí na mostě

3. 8. 2015 - v provozu zastávka Náměstí Českých bratří ve směru centrum

6. 8. 2015 - uskutečnila se zkušební jízda trojice tramvají ev. č. 328+269+282

6. až 28. 8. 2015 - přeložena zastávka autobusových linek č. 30, 34 a N4 o 50 m ve směru k Malému Bolevci

8. až 14. 8. 2015 - výměna povrchu v křižovatce Borská x Němejcova nejprve ve směru k Belánce, po dvou dnech ve směru k Techmanii, přesunovaly se tedy i troleje, poslední den se pokládala finální vrstva asfaltu

21. 8. 2015 - dopoledne proběhly v ulici Terezie Brzkové zkušební jízdy s vozy KT8D5.RN2P ev. č. 298 a 299

22. 8. 2015 - dělalo se na trolejích na složité křižovatce Němejcova x Borská, nejsou instalovány trolejové oblouky z Borské ulice /směr Klatovská/ do Němejcovy ulice v obou směrech

22. až 29. 8. 2015 - výluka tramvají na lince č. 4 na Bory, tramvaje z Košutky otáčely přes Palackého ulici do sadů Pětatřicátníků a odtud jezdila na Bory NAD 4A s kloubovými autobusy Solaris Urbino 18, opravovaly se úseky tratě od stanice U Práce k Havlíčkově ulici a táhlý oblouk u křižovatky za náměstím Míru

24. 8. 2015 - obnoven provoz na lince č. 2 do Skvrňan

24. 8. až 4. 10. 2015 - autobusové linky a-24 a N2 jezdily ze Zadních Skvrňan na Bory objízdnou trasou jako linka 2A při výluce

30. 8. 2015 - obnoven provoz na lince č. 4 na Bory

srpen 2015 - trolejbusy Škoda 24 Tr Citelis 1 B ev. č. 513 a 514 byly opatřeny dieselagregátem, vyřazen autobus Irisbus Citybus ev. č. 477 a stal se vozem Autoškoly PMDP

začátek září 2015 - odstartovala kampaň propagující MHD "Máte Hromadu Důvodů", na levé straně vozidel PMDP uprostřed se umisťovaly reklamní polepy

polovina září 2015 - v Plzni se začal natáčet hudební film Decibely lásky

15. 9. až konec října 2015 - přeložena nástupní zastávka linky t-11 Ústřední hřbitov na Rokycanské třídě k provizornímu nástupišti 15 m za stávající výstupní zastávku u květinářství

22. až 25. 9. 2015 - z důvodu stavebních prací v Koperníkově ulici je zastávka Tylova posunuta o 40 m dopředu

1. 10. 2015 - zastávka Karlov pro linky č. 15, 17, 18, N7 a 22 přešla z režimu na znamení na stálou, naopak zastávky linky a-32 Nad Úslavou, Podhájí a Kruhová přešly do režimu na znamení a na linkách a-22 a a-51 začala být obsluhována zastávka Barvínková pod dálničním přivaděčem před Koterovem

3. 10. 2015 - konal se Pilsner Fest, tentokrát nebyla pro provoz uzavřena ulice U Prazdroje, pouze se jezdilo levou částí ve směru do centra, linka č. 13 jezdila od Gambrinusu až na Anglické nábřeží na dieselagregát, na lince t-16 byly vypraveny kloubové vozy a na linkách č. 1 a 2 soupravy

5. až 31. 10. 2015 - přeložena zastávka autobusových linek č. 24, 37 a N2 Lábkova o 120 m za stávající k zastávce linky č. 2 Terezie Brzkové

5. 10. až 6. 12. 2015 - uzavřena Francouzská ulice, autobusové linky č. 29 a 30 objížděly Částkovou a Slovanskou třídou, nestavěly v zastávkách Poliklinika Slovany, Pošta Francouzská a Slovany, místo toho zastavovaly v Částkově ulici u Rychtaříkovy a v tramvajové zastávce Vřesová

17. 10. 2015 - pro natáčení hudebního filmu byla objednána tramvaj Vario LF 2/2 IN ev. č. 361, vůz jezdil okruhem v centru města z obratiště U Zvonu přes náměstí Republiky do sadů Pětatřicátníků, uvnitř tramvaje bylo kromě filmového štábu mnoho půvabných slečen

24. 10. až 1. 11. 2015 - rekonstrukce tramvajového přejezdu na křižovatce Karlovarská x Lidická neovlivnila tramvajovou dopravu

29. 10. 2015 - v provozu autobus SOR NB 12 ev. č. 597

podzim 2015 - trolejbusy Škoda 24 Tr Citelis 1 B ev. č. 515 až 519 byly opatřeny dieselagregátem

2. 11. 2015 - montáž panelů inteligentních zastávek tramvají u Hlavního nádraží

3. 11. 2015 - stav tramvají PMDP: SP - ev. č. 309, 336, 340 a 342, VP - ev. č. 255, 292, 313 a 214, nabourané - ev. č. 198, 234, 301, 315, 317, 319, 323, 343, 344, 345, 354, 360, 361, 366, odstavené - ev. č. 303, 308, 309, 363, 294, 297, nehody 14 vozů (12.3 %), odstavené 14 vozů (12.3 %), celkem neprovozních 28 vozů (24.6 %)

5. až 25. 11. 2015 - z důvodu prací na okružní křižovatce na obchvatu Letkova jezdily trolejbusy linky č. 12 výlukově z Plzně k obchvatu a přes vilovou čtvrť V Podlesí opačně na konečnou Letkov

8. 11. 2015 - v neděli nasazen na linku a-27 elektrobus ev. č. 596

15. 11. 2015 - historická tramvaj T1 ev. č. 121 jezdila na objednané jízdě zdarma v rámci akce Den bez dluhů, jezdila ze sadů Pětatřicátníků na Světovar s finančním poradcem

18. 11. 2015 - vyřazen autobus Karosa B 931.1675, později B 932.1678 ev. č. 435, stal se historickým vozem Škoda Bus klubu ve Strašicích

21. 11. 2015 - vyjel bílý zapůjčený autobus SOR NB 12 ev. č. 553 (II) jako náhrada za opravovaný vůz č. 553, tento vůz později jezdil s ev. č. 598

23. 11. 2015 - výjezd kloubové tramvaje KT8D5.RN2P ev. č. 294 s instalovanými klimatizačními jednotkami

26. 11. 2015 - trolejbusová linka č. 12 už zase jezdila do Letkova, V Podlesí po své stálé trase

1. 12. 2015 - zprovozněna Francouzská třída pro autobusové linky č. 29 a 30

1. 12. 2015 - vypravena speciální tramvaj T3R.P ev. č. 286, která projela mezi 14. až 17. hodinou celou síť, cestující se v ní mohli informovat o nemoci HIV/AIDS v rámci akce Den boje proti AIDS

5. 12. 2015 - historická tramvaj T3 ev. č. 192 vyzdobená jako Mikulášská tramvaj pro rodiče s dětmi, jezdila od 12.30 do 18 hodin po půlhodinách z obratiště U Zvonu na Světovar a zpět

15. 12. 2015 - naposled v provozu trolejbus Škoda 14 TrM ev. č. 453

16. 12. 2015 - naposled v provozu trolejbusy Škoda 14 TrM ev. č. 449, 451 a 452

17. 12. 2015 - v provozu trolejbusy Škoda 26 Tr Solaris ev. č. 553, 555 a 556, staly se prvními vozy, které měly výraznou digitální oranžovou orientaci na venkovních panelech

polovina prosince 2015 - v obou směrech pod mostem u rondelu na Karlovarské třídě byla omezena rychlost na 15 km/hod. (důvodem byl stav mostu)

23. 12. 2015 - z důvodu zprovoznění čtyř nových trolejbusů Škoda 26 Tr Solaris byly vyřazené trolejbusy Škoda 14 TrM ev. č. 449, 451, 452 a 453 naloženy na ukrajinské kamiony a odvezeny do Mykolajiva, kde byly složeny 28. 12., v provozu zbývalo posledních devět trolejbusů typu Škoda 14 TrM

© 2020
pavel2 & hupi

NAVRCHOLU.cz
trolejbusy.plzenskamhd.net: Reklama
Reklama: